Energie Bedrijven Suriname gaat tegen het licht

38

PARAMARIBO, 14 nov – Een buitenlands bedrijf zal Energie Bedrijven Suriname tegen het licht houden. Volgens minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zal het bedrijf stevig worden doorgelicht. Onder meer zal de tariefberekening worden bekeken.

De berekening is al ruim een jaar onderwerp van heftige discussies en debatten. Nu zal worden nagegaan of de verhogingen van de afgelopen tijd realistisch zijn. De regering vindt de doorlichting hoognodig. “Zoals eerder is aangekondigd door president Bouters, zal het bedrijf worden doorgelicht. We hebben alle voorbereidingen getroffen”, zegt Dodson tegenover de Ware Tijd. Het werkcontract wordt binnenkort getekend.

Volgens Dodson zal de doorlichting worden uitgevoerd door een ‘internationaal erkend’ adviesbureau. Het bureau heeft eerder al accountantsdiensten verricht voor onder meer Staatsolie. “Zij zetten ook Surinaamse deskundigen in en wij hebben ons eigen team van Surinaamse experts dat samen met ze gaat werken”, aldus Dodson. De regering wil de verbruikstarieven op een niveau, waarbij geen verhogingen meer nodig zijn.

Bekijk ook:

38 REACTIES

 1. Natuurlijk geld moet rollen.
  Fictieve posten opvoeren en een heleboel deskundigen zogenaamd uitbetalen.
  Een ieder weet dat de energie prijzen omhoog moet.
  Deze domme regering neemt altijd maatregelen en achteraf nemen ze deskundigen en gaan hun eigen deskundigen ook nog inzetten.
  Weg met regering Bouterse het kost ons alleen kapitalen.


  Maak melding

 2. Hahaha. Wie gelooft in deze popenkast? Op het eind zal gezegd worden ” neks no fout of zand er over” , terwijl het volle laag moet ophoesten. Weg met deze zooi.


  Maak melding

 3. Natuurlijk zullen de notoire Front-ratten commentaar hebben op dit voornemen. Als ik bij dit bureau werkzaamheden uitvoerde zou het in ogen van het Front-ongedierte vallen onder corruptie en vriendjespolitiek. Met een gedetailleerde scan van dit bedijf zal en evenwichtige prijs voor elektriciteitsverbruik kunnen worden vastgesteld. Heel jammer dat het Front-ongedierte niet op dit niveau kan denken.


  Maak melding

 4. Hahahaahaaaa…ieder ander is baas van Suriname ,vloermat bouta is gewoon vloermat,nu gaat hij spelen voor onschuldige baby,wij de rest dus wachten af …wait en watch dus,,en bouta die doet ook aan wait and watch…arme bouta ..hahahaahhaaaa…hij is toch een niemendaaltje.


  Maak melding

 5. Men wil de lening plafon verhogen, dus er is dan genoeg geld om deze gasten uit te betalen.

  Ik vraag mij alleen maar af wanneer al dat geld teruggevorderd wordt die sommigen hebben gestolen.

  Buitenlanders gaan weer alles bepalen, dit geeft dus aan dat er haast GEEN kennis is in Suriname.

  Ik hoop alleen niet dat het een truckje is en dat het bedrijf in onderpand is totdat de schulden terugbetaald zijn. Zo niet dan is het bedrijf van dezelfde personen die komen bepalen hoe of wat.

  Echte kritische economen hebben toen het een en ander al naar voren gebracht, maar men heeft niet geluisterd. Dit zijn mensen die echt van het land en volk houden vanwege hun kritische noot. Ze denken ook aan de dag van morgen en de toekomst van hun kinderen.


  Maak melding

 6. RobG
  Wat laat jij je kennen. Het is goed dat de regering EBS laat doorlichten alsook de prijsberekening zodat er geen twijfel meer bestaat. Dat je nu weer afgeeft op Front typeert je houding. PWC is een gerenommeerd bedrijf waarvoor ik zelf heb mogen werken (ingehuurd als deskundige) om zelfs ziekenhuizen en grote familiebedrijven door te lichten en mocht zelf de adviezen uitwerken o.a. doorstart maken en bedrijven saneren.
  Dat jij niet eens de moeite neemt om z=jou visie op het voornemen kenbaar te maken is op z’n zachts gezegd erg misselijkmakend.
  Als je intellect en kunde niet zover reikt of in de steek laat “serrada la boca estudipa vaca”


  Maak melding

 7. Aanpassing van de Wet op de Staatsschuld. Het obligoplafond voor de staatsschuld dient volgens de regering van 60% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) tijdelijk verruimd te worden naar 80%.

  Vergeve hen want ze weten niet waarmee zij zich inlaten. Na de devaluatie wordt de waarde verder uitgehold.
  Hoe moet je in de toekomst deze schuld betalen? Waarmee willen zij dat doen?


  Maak melding

 8. @@ Ray!! De kabels( plus en min) moet in de neus van RobGay verbonden worden!!!! en ik doe de stekker in de stopcontact met 220 volt stroom!!! nanga palm wi bing go!!! teh mi doro drape dang RobGay ka kba!!! een ieder gratis stroom dus in het vervolg!!!!!
  Jongens!! we zullen hem met rust laten!! een slechte week-end heeft hij toch gehad!! Hij heeft kater!!! Zijn niveau is al ondermaats!! we kunnen hem niet tippen en daar heeft hij voor het eerst gelijk in!!!!


  Maak melding

 9. @RobG

  Er is helemaal niets mis mee dat een echt onafhankelijke partij onderzoek doet.
  Het enige commentaar dat ik kan hebben laat ze aub een onderzoek doen over de periode 2005 tot heden. Zodat ze u zo veroordeelde frontrattenperiode mee kunnen beoordelen.

  Dan kan het onderzoek duidelijk maken waarom toen subsidiëring wel betaalbaar was uit een veel kleiner overheidsbudget en het nu de spuigaten uit liep.
  Niets beter dan duidelijkheid van een partij de niet beinvloedbaar is. Indien het PWC is zullen ze wel uitkijken voor vooraf bepaalde uitkomsten.

  Nu andere koek.
  Veel critici die u tot Frontrat kwalificeert hebben aangegeven dat het schuldenplafond door brokken zou worden.
  Abdoel hield recent een vlammend betoog dat er met al dat lenen NIETS aan de hand was en dat 100% binnen de Schuldenwetgegeving gehandeld werd.

  Ieder criticus, (voor u een frontrat) had reeds ver van te voren aan gekondigd dat het schuldenplafond door brokken zou gaan worden na vaststellen van het BNP en de daling daarvan als mede de juiste wisselkoers.

  Beste RobG per heden wordt aangekondigd dat het schulden plafond om hoog moet (naar 80%) omdat door al het lenen de minister van Financien zich anders zal moeten melden bij Justitie. Binnen 2 weken van geen probleem naar een wetswijziging. Wetswijziging die de door u tot ongedierte gedegradeerde gekwalificeerde critici al een jaar geleden zagen aankomen toen zij de reeele staatsschuld op SRD 10 tot 12.000.000.000 stelden en het BNP op ongeveer SRD 17.000.000.000 en krimpende.

  Geen probleem mevrouw Simons regelt zonder nadere onderbouwing omtrent de economische draagkracht een nieuwe wet.

  De regering loopt nu knal hard vast omdat zij zonder problemen het BNP verhoogde door leningen bij het BNP op te tellen.
  Nu wordt men wreed waker. Het BNP 2015 is terug gelopen naar SRD 16.700.000.000 en een prognose voor 2016 van SRD 15.500.000.000 terwijl de schulden nu tegen 4,04 herberekend moeten worden terwijl iedere rioolrat weet dat de echte koers weer boven de 7 ligt.

  Beste RobG u weet alles beter maar begint ook te schelden op het niveau van DAMSCO.

  Valt u niet heel erg door de mand.


  Maak melding

 10. Beste RobG

  Omdat u critici tot niet adequaat denkende Frontratten kwalificeert nog iets voor u om over na te denken.

  De heer Rusland werd zwaar bekritiseerd in de DNA toen hij stelde dat Cacao productie en Cocos productie investeringen veel te optimistisch opgevoerd werden.

  Nu zijn de Wereldbank deskundigen langs geweest en zie het resultaat

  “Cacao
  Verder wordt het project voor de grootschalige productie van cacao ter hand genomen, waarbij voor het Cacaoproject in het planjaar 2017 SRD 110.020.000 is begroot. Het ligt in de bedoeling de Islamic Development bank te banaderen voor de investering. De analisten zijn echter wat sceptisch over het kiezen voor cacaoproductie in Suriname. etc”

  Ten aanzien van Cocos zijn ze positief alleen niet op de wijze die de regering presenteert.

  Beste RobG wel vreemd dat de niet nadenkende kokosnoten elke keer gelijk krijgen en de regering steeds blijkt te falen in haar benadering en opportunisme


  Maak melding

 11. Deze verworden paarse duivelse aanhanger spreekt paarse wartaal uit, ondertussen schijten en pissen vele oerdomme paarse stommelingen zich paars van kommer. Het oerdomste volk van de gehele wereld zijn die moordenaar aanhangers, maar ook het lui’ste. Kondre klarie, didibri e bari, wo ka


  Maak melding

 12. Hierbij feliciteer ik alle inwoners van Suriname met de door hen gekozen regering.
  Ik weet dat ik niet origineel ben, maar de president zelf bezigde deze woorden bij de zoveelste lening.
  Wereldwijd trekt de economie aan. Natuurlijk is Su geen motor, maar zij had nu ook mee moeten delen in de groei, of ten minste het niveau nulgroei moeten bereiken in plaats van min x%. (IMF hield het op -7% dacht ik)
  Op zich niet fout om deskundigen in te schakelen, maar
  1. wat kost dit geintje
  2. waarom nu terwijl we al minstens een half jaar verder zijn, sinds dit probleem zich openbaarde
  3. heeft het IMF geen deskundigen/ heeft het IMF alleen gezegd dat de subsidie moet worden verlaagd/afgeschaft. Zonder onderbouwing? Zonder nieuwe tarieven aan te geven.
  Of begrijpt men niet wat het IMF heeft gezegd/geschreven
  4.Waarom geen advies gevraagd aan die geweldige adviseurs.
  5. Verhoging van het schuldenplafond is de doodsteek voor de Surinaamse economie.
  Men is nu niet in staat om zijn schulden af te lossen en besluit om de mogelijkheid om nog meer uit te geven en nog meer te lenen te verruimen.

  Maar zoals altijd kunnen we de schuld bij anderen leggen
  1.bij het IMF, zij hadden moeten ingrijpen
  2.bij Sint Maarten die overal snoep heeft opgehaald, maar niets aan SU heeft gegeven
  3.bij Sint Nicolaas
  4. Bij Nederland, die ons geen geld wil lenen en later wil kwijtschelden
  5.Bij de VS, die niet heeft gekozen voor Clinton
  6
  7
  Ik vrees dat niet EBS tegen het licht zal worden gehouden, maar dat het licht nu uitgaat.
  Ik heb medelijden met de bevolking


  Maak melding

 13. Vraagje
  De vele leningen die Su heeft afgesloten luiden die in $?
  Indien dit het geval is zal er nog een gat in de begroting worden geschoten.
  Immers de $ is stijgende en dit zal voorlopig nog wel even doorgaan.
  Als de rente in de VS wordt verhoogd staat de volgende tegenvaller klaar
  De olie- en goudprijs is de laatste tijd ook dalende.

  Waarom gooit de regering niet de handdoek, Zij weten het echt niet meer.


  Maak melding

 14. @Pico

  Meneer Charap de Suriname baas van IMF is deskundige op het gebied van power ondernemingen. Hij heeft er over gepubliceerd.

  Charap drijft Suriname in de hoek en halt alles langzaam boven water.


  Maak melding

 15. @Pico

  De schuldenwet is zo opgezet dat ze een jaartje kunnen smokkelen.
  Pas als het BBP van 2016 wordt vastgesteld en de koers van ultimo december 2016 gehanteerd moet worden dan valt alles volledig in duigen.

  De komende maanden kan men nog verder met wat er nu in huis is. Als dat laatst dollars op zijn kan men geen kant meer op.en gaan de NDP leiders uit de kruiwagen springen. Omdat ze hun veiligheid in gevaar zien komen.

  De rol van Sardjoe zal cruciaal worden omdat hij veel zakelijke belangen zal moeten meewegen.

  Een ander interessant gegeven is dat het bestuur van de NDP al sinds maart jl demissionair is. Het ziet er naar uit dat een bestuursverkiezing niet te organiseren is. Zou Bouterse bang zijn voor tegenspraak in eigen gelederen zoals door Sital en zijn medestanders.

  Bij een NDP bestuursverkiezing kunnen tegenstellingen niet meer verborgen worden en zullen er breuklijnen ontstaan.


  Maak melding

 16. Jojo
  Bedankt voor je uiteenzetting.
  Als het zo is als jij beschrijft en ik twijfel daar totaal niet aan, dan zal de nog aanwezige monetaire reserve, buiten de dollar om, moeten worden aangesproken om dollars te kopen op de internationale valutamarkt,om schulden aan buitenlandse schuldeisers te voldoen.
  Maar dit betekent misschien ook dat de instelling die ebs moet gaan doorlichten halverwege zal stoppen omdat er geen geld is om hen te betalen.
  Het ziet er zeer beroerd uit


  Maak melding

 17. @ Wiep – Ding

  Wiep Ding.

  Wat dacht je van een kabel van 50 kwadraat is zijn reet stoppen en 380 volt er op zetten ????
  Iedereen is niet eens met RobGay zijn mening en iedeen en toch schrijft hij nog steeds een heleboel koeterwals.
  Saka saka, andere reageerders blijven hem beleefd van repliek dienen ; van mij mag hij aan de schijterij.

  Sari tori

  Jacko


  Maak melding

 18. PARAMARIBO – De NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) zal grondig worden doorgelicht. Hiertoe wordt er deze week een contract getekend met een “gerenommeerd” en “ervaren” consultancybureau. Dit bevestigt minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) tegen over de Ware Tijd. Het doel is om de kosten die het staatsbedrijf maakt voor stroomopwekking dusdanig te verlagen, dat de tarieven voor bedrijven en huishoudens niet fors verhoogd hoeven te worden.

  “Zoals eerder is aangekondigd door president Bouterse, zal het bedrijf worden doorgelicht. We hebben alle voorbereidingen getroffen. De volgende stap nu is om deze week een contract te ondertekenen met het consultancy bureau dat het werk zal doen”, legt de bewindsman uit zonder nog in details te treden en namen van consultants bekend te maken.

  Het gaat wel om een internationaal erkend bureau dat eerder in Suriname diensten heeft verricht voor Staatsolie. De minister benadrukt dat het om ter zake deskundigen gaat. “Zij zetten ook Surinaamse deskundigen in en wij hebben ons eigen team van Surinaamse experts dat samen met ze gaat werken”, zegt Dodson verder.

  Er is al een taakomschrijving opgesteld voor de consultants, om vast te stellen wat ze precies moeten doorspitten, variërend van technische zaken tot de financiële aspecten van de onderneming. Het streven is om de totale kostprijs die Staatsolie aan EBS doorberekent, die nu uitkomt op bijna 17 US dollarcent per kilowattuur, dichterbij het huidige niveau van 11 US dollarcent te brengen.

  Dodson is het met de president en critici eens dat de EBS-tarieven niet fors verhoogd hoeven te worden. Hij bevestigt dat er vooral verbeteringen mogelijk zijn in de overeenkomsten die de overheid heeft met Staatsolie en Suralco voor het opkopen van elektriciteit ten behoeve van de EBS. Critici hebben vaker erop gewezen dat zeker de deal met Staatsolie zeer voordelig is voor Staatsolie, maar tegenovergesteld uitpakt voor de
  Let op de regering heeft een plan opgesteld hoe het onderzoek bureau moet handelen.
  Een dit heet openheid van bestuur te walgelijk voor woorden.
  Veel beloven weinig geven doet de gek in vreugden leven.
  Of wie een kuil graaft voor een ander zit niet zonder werk
  Lenen,lenen,lenen,lenen, ga zo door en gij zult spinazie eten


  Maak melding

 19. @@JZwartmans! Je kent die spreekwoord toch!! Te Dagu tere krong, yu no mang tjiesing recht!!! Au tang krong!! en dat is die boefjeetje RobGay!!!

  380 volt?? mi Gadooooo!! wo klaring!!!

  a sa long go na Bouta!! yepie!! Yepiea sa bari!!!


  Maak melding

 20. Counter…!

  Misschien wordt ik ingehuurd om de klus te klaren. Dus………..Op de plaats rust………!!!!!!!

  Jojo ,

  Gij beleefd alleen maar plezier met het vertellen van onwaarheden. Het verhaal bijvoorbeeld over de cassave-fabriek schijnt vanuit alle invalshoeken door het Front stevig bedonderd te zijn. Het probleem dat de Cassave-fabriek parten speelde waren de financiën. De fabriek draaide goed omdat de aanvoer van cassave optimaal was.Er werd voldoende maniok geproduceerd. Een probleem was echter de afzet van het product. Het Surinaams product moest op de Surinaamse markt concurreren met cassave-meel importen uit China, Thailand, Indonesië, Brazilie,enz.

  De export van cassave-meel aan het buitenland verliep goed. Alleen het buitenland liet lang op zich wachten m.b.t. betalingen voor het geleverde product. Er waren dus niet onvoldoende inkomsten om de planters van cassave te betalen. Daarnaast had de leiding van de fabriek niet de beschikking over een reserve buffer om de betalingen aan de planters (leveranciers) te kunnen voldoen. De Surinaamse planters van cassave waren hierdoor genoodzaakt om lang te wachten op betalingen. Den afzet van het product ondervond stevige concurrentie op de Surinaamse markt van buitenlandse importen. Daarnaast was het buitenland zeer laks met het nakomen van haar betalingsverplichtingen voor het Surinaams export- product.


  Maak melding

 21. Robje-de-NDP-slaaf zegt : “Het probleem dat de Cassave-fabriek parten speelde waren de financiën.”

  Inderdaad zijn de FINANCIEN VERDWENEN, VERDAMPT volgens de NDP !

  Ooit gehoord van Marktonderzoek en Analyse ??????

  Cacaoproject ook al afgeraden door WERELDBANK om economische redenen !

  Stop aub met uw ONZIN-NDP-verhalen !

  PS : Heeft de Sint de 17.866 DESI-VOLKSWONINGEN vanuit CHINA meegenomen naar SRANANG ???

  Of zijn die ook al VERDAMPT, volgens de SPELREGELS van de DESI-Clan ??????


  Maak melding

 22. Troetel Srafu, gij doet me denken aan een donkere persoon die voor zwarte piet speelt, een troetel zwarte piet.Suriname kwam terecht in een financiële strop als gevolg van de naweeën van de grote economische crises in Europa en de VS. De staart van deze crises heeft Suriname een ” economische mep ” gegeven. De wereld economie trekt aan en uiteindelijk zal deze opleving ook haar effect hebben op Suriname. Dus……..!


  Maak melding

 23. Ai RobG,
  Je hebt “droge ogen” om zelfs n te roepen dat Suriname in de slipstream van Europa en VS ook een oplevingseffect hebben.

  Of je leest de kranten niet of je bent geen analist en doordenker doch eerder een anarchist en doemdenker.

  Jou voorbeeld Cassave-fabriek en jou woorden:
  “Er werd voldoende maniok geproduceerd. Een probleem was echter de afzet van het product. Het Surinaams product moest op de Surinaamse markt concurreren met cassave-meel importen uit China, Thailand, Indonesië, Brazilie,enz.”

  Bij een gedegen ondernemingsplan met dito markt onderzoek etc was reeds duidelijk
  – dat Suriname met haar loonniveau, welke vele malen hoger ligt dan genoemde landen, niet zou kunnen concurreren.
  – dat Suriname met het moraal en luiheid niet de werkhouding en capaciteit kan halen bij de werkers van genoemde concurrenten
  – dat Suriname een omslag moet maken in plannen denken doen van 360 graden

  RobG
  Dat je al deze onzin durft te kraaien getuigd van weinig realisme en inzicht wat gevraagd wordt voor een econoom die prima werk zou moeten kunnen verrichten


  Maak melding

 24. @Robje-de-NDP-slaaf : “Suriname kwam terecht in een financiële strop als gevolg van de naweeën van de grote economische crises in Europa en de VS.”

  DE NDP-DEVIL heeft Suriname FINANCIEEL en ECONOMISCH voor de DERDE MAAL VERNIETIGD !

  Nawee : DDB heeft Onze monetaire Reserves van EEN MILJARD USD VERNIETIGD ! NIET anderen !

  Nawee : DDB heeft toen de staatskas al was leeggerommeld RUIM DRIE MILJARD aan ONGEDEKTE SRD BILJETTEN gedrukt en in omloop gebracht ! NIET anderen !

  Nawee : de NDP-machthebbers hebben ALLE begrotingen van Sranang FORS OVERSCHREDEN voor ONPRO-DUCTIEVE NDP-UITGAVEN ! MONNIE VERDAMP !!!

  Nawee : De CORRUPTIE is GIGANTISCH en de nep-president zegt ZAND EROVER ! A NO WI FU NDP !

  Dus, ik ben liever Sinterklaas, dan jouw NDP-FAILLISSEMENTSDEVIL !

  PS : Zegt u eens IETS ZINNIGS (inhoudelijks) over de realisatie van de Desi-Sneltrein of van de 18.766 DESI-Volkswoningen, dombo !


  Maak melding

 25. RobG

  Hoe groot is die duim van u waar u alles uit zuigt. U leeft in een droomwereld.

  De Casave fabriek heeft nooit geproduceerd niet voor binnenland en niet voor het buitenland.


  Maak melding

 26. Jojo, gij verkeerd in diepe winterslaap terwijl we nog in de herfst verkeren. De bladeren vallen nog in groten getale op de grond. Er is wel degelijk cassavemeel geëxporteerd naar het Caribische gebied. Er was o.a. een eerste zending van 35000 kg cassavemeel naar Trinidad. Maar zo zie je maar weer. De haat tegen de regering Bouterse laat mensen hun hoofd anders werken. Mensen gaan de opname en verweking van informatie bewust en onbewust blokkeren om een case te creëren hebben tegen de regering Bouterse. Diepe haat maakt mensen doof en blind.

  Maar het is je vast ook ontgaan dat het Surinaams product grote hinder blijft ondervinden op de Caribische markt. Landen blijven nog steeds hun markten beschermen om bevriende ondernemers te beschermen.Er moet nog veel veranderd worden in de Caricom gemeenschap.


  Maak melding

 27. @ RobG

  “Er was o.a. een eerste zending van 35000 kg cassavemeel naar Trinidad.”

  U droomt. aub de export data etc.documenteren. Een pers bericht van Lackin dat het gaat gebeuren is niet toereikend.

  Ook al zou er 35.000 kg (2 containers) geëxporteerd zijn dan is het een druppel op de bekende gloeiende plaat. Stelt niets voor.
  Ik hoop dat u indertijd de productie kosten en de projs discussie met de boeren gevolgd heeft.
  Voor die prijs kan men en kon men aan niemand iets verkopen laat staan exporteren omdat de kostprijs aanzienlijk hoger was dan de retailprijs.

  Nu gaat u weer over de caricom landen de schuld te geven in plaats van de schuld in eigen huis te zoeken.
  Echter als men een fabriekje gaat bouwen met gegeven geld en die opent als dat geld op is en de fabriek niet kan produceren (net als de woningbouwfabriek) en men heeft geen markt onderzoek gedaan licht de schuld niet bij Caricom maar in Suriname.

  Lees aub even terug bij de Doksen affaire die na jaren lang testen etc. een degelijk product kan exporteren en de steun van de regering duidelijke miste.

  Beste RobG de realiteit is hard.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.