Brunswijk: als Nederland een visum geeft, ga ik

45

PARAMARIBO, 6 jun – “Als Nederland mij een visum verleent, ga ik gewoon.” Dit zegt parlementariër Ronnie Brunswijk (ABOP). Dat er een Nederlands vonnis tegen hem loopt, belet niet dat hij pleit voor samenwerking met Nederland. Suriname heeft hulp nodig.

Dat hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor betrokkenheid bij drugshandel, wordt overigens ervaren als onterecht. “Ik heb zoveel keeer het verzoek gericht aan Nederland om me te verdedigen en mijn onschuld te bewijzen. Ik heb niets gedaan, ik ben onschuldig”, zegt Brunswijk tegenover de Ware Tijd. Angst heeft hij kennelijk niet om naar Nederland te gaan. Het zal hem niet beletten te pleiten voor hulp.

Het zou zelfs ‘onwijs’ zijn om Nederland te mijden. Zijn inzicht staat haaks op die van Desi Bouterse. Die is ook in Nederland veroordeeld voor drugshandel. Brunswijk vindt niet dat er sprake is van opnieuw koloniseren. Uitgangspunt is dat Suriname en Nederland een gedeeld verleden hebben. Het moet kunnen dat een beroep gedaan wordt op Nederlands ‘verantwoordelijkheidsgevoel’. “Ik heb slechts een idee geopperd”, aldus Brunswijk.

Bekijk ook:

45 REACTIES

 1. Bij gebrek aan nieuws lezen hier,

  Bouterse is zich aan het wapenen om een schijn op te wekken….

  In ieder geval is het de laatste dagen duidelijk geworden, dat president Desi Bouterse, zich tegen die oppositie letterlijk en figuurlijk aan het wapenen is. De oude legerleider en couppleger lijkt langzaamaan weer tot leven te komen en hij geniet daar van. Hij geniet er de laatste weken van om zich op, al zijn publieke vertoon, in negatieve zin uit te spreken over de oppositionele krachten en ze welhaast te betichten van het uit zijn op een heuse coup. Bouterse heeft duidelijk moeite met oppositie tegen hem en zijn beleid – niet gediend dus van democratische krachten – en verlaat dan het presidentieel jargon om zich op een president onwaardige wijze te ontpoppen als die oude legerleider en het pad van confrontatie en intimidatie op te gaan.

  Het is Bouterse die uit is op confrontatie, chaos, ontwrichting, intimidatie, et cetera

  Maar, die Bouterse, die man met zijn grote mond, die man die de vakbeweging, het bedrijfsleven, een protestgroep en het volk negeert, is bang, is bevreesd en dat is pijnlijk zichtbaar de laatste dagen. Bij demonstraties en protestmanifestaties is veel zwaar bewapende politie aanwezig. Ook de Mobiele Eenheid is in steeds grotere getale aanwezig.
  Waarom?
  Is de president echt bang, bevreesd?
  Neen! Hij wil met dat machtsvertoon slechts insinueren, de indruk wekken, dat het juist zijn opponenten zijn die mogelijk uit zijn op een lijfelijke confrontatie en dat hij daarom zogenaamd beschermd dient te worden. Maar, die opponenten maken gewoon gebruik van hun grondwettelijk recht om vreedzaam te demonstreren. En dat doen zij. Het is Bouterse die uit is op chaos en een confrontatie. Hij daagt op een a-presidentiële wijze zijn politieke en andere tegenstanders uit. Het is Bouterse die een sfeer van intimidatie en angst in de samenleving creëert, waarbij bij velen de gedachten teruggaan naar de jaren ’80 van de vorige eeuw. De jaren van dictatuur. De jaren van legerleider Bouterse, de jaren van geweld, martelingen en moorden. Zwarte jaren.

  President heeft pepperspray en traangas nodig om democratisch geluid te intimideren

  Dat Boutere werkelijk de politiek van intimidatie, confrontatie en machtsvertoon voert, blijkt uit het feit, dat eind mei bekend werd, dat een schip onderweg was naar Suriname met aan boord onder andere een container vol met materialen voor de oproerpolitie, Mobiele Eenheid, zoals pepperspray, rubberkogels en traangas. De Douane had opdracht gekregen van het ministerie van Defensie om de lading snel af te handelen en te voeren naar een onbekende bestemming. Het is Bouterse dus er alles aan gelegen dat ‘zijn beveiligers’ binnen een mum van tijd over die nieuwe uitrusting kan beschikken, dus alles moet soepeltjes en snel ingeklaard worden.

  Bij de meest recente protestmanifestatie van de vakbeweging, donderdag 2 juni 2016, gericht tegen de prijsverhoging van de stroomtarieven en tegen de steun en bemoeienis van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, en niet gericht – zoals Bouterse en zijn clan beweren – op het omverwerpen van de regering, was op het Kerkplein en bij De Nationale Assemblee (waar een petitie werd overhandigd aan parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons) extreem veel politie aanwezig. Natuurlijk, ook dat – afzetten van de regering Bouterse-II – is een wens van de oppositionele krachten, maar daarvoor wordt een parlementaire weg bewandeld en niet een weg van protest, actie, intimidatie, chaos, ontwrichting.

  VHP-fractievoorzitter in De Nationale Assemblee Chandrikapersad Santokhi zei in een reactie het te betreuren, dat ‘bij het huis van de democratie zoveel politiemacht’ werd getoond.

  ‘Van harte welkom, van harte welkom. Wij vinden het jammer dat jullie hier verwelkomd worden met zoveel politiemacht. Dat is niet de bedoeling. Ik heb in ieder geval aan de voorzitter van het parlement duidelijk gemaakt dat het om een vreedzame betoging gaat’, zei Santokhi tegen de mensen die deelnamen aan de protestmanifestatie.

  De VHP-voorzitter, die commissaris van politie was en minister van Justitie en Politie, zei dat het publiek altijd toegang moet hebben tot het parlement en dat zoveel politiemacht niet nodig is.

  Ook Inlichtingendienst wordt door Bouterse in zijn gevaarlijk spel van intimidatie ingezet

  Maar, niet alleen uit de zichtbare aanwezigheid van vele agenten en leden van de Mobiele Eenheid, ook uit activiteiten van de Inlichtingendienst blijkt een ongegronde vrees bij president Bouterse voor chaos, confrontatie. Leiders van de vakbeweging verklaren, dat zij in de gaten worden gehouden door de Inlichtingendienst.
  De Ware Tijd bericht vrijdag 3 juni 2016 van een ‘inlichtingenfunctionaris’ te hebben vernomen, dat het gebruik is dat personen worden ‘bespied’ als er acties tegen een zittende regering worden gevoerd. Het feit dat een medewerker van de inlichtingendienst zelf deze informatie de wereld in slingert – hoe opmerkelijk, een medewerker van de bespiedende dienst die uit de geheime school klapt – , duidt ook op een welbewuste strategie, een willens en wetens beleid, van Bouterse om zelf een sfeer van intimidatie, angst en confrontatie te creëren gericht op het criminaliseren van zijn opponenten. Die uitspraak is tot heden niet tegengesproken door de leiding van de Nationale Veiligheids- en Inlichtingendienst…

  Perschef Kabinet van de President doet niet onder voor baas Bouta en intimideert vrolijk mee

  Een andere vorm van het creëren van een intimiderende sfeer – hoe onbeduidend wellicht, maar toch, veelzeggend -kwam zaterdag 4 juni uit de koker van de perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg. Naar aanleiding van het bezoek van Bouterse aan het 7e staatshoofdenoverleg van de Associatie van Caribische Staten (ACS) op Cuba – de delegatie werd opgehaald en gebracht met een door de Cubaanse regering gecharterd vliegtuig – vond Limburg het nodig om via Starnieuws te vermelden, dat – volgens hem – opzettelijk verkeerde informatie wordt verspreid over de reiskosten. Wie of wat die informatie zou hebben verspreid wordt echter niet vermeld en of het opzettelijk is gebeurd is ook een vraagteken of slechts alleen een waarheid voor Bouterse en zijn perschef. De zelden kritische en alerte redactie van Starnieuws heeft Limburg hierover kennelijk niet aan de tand gevoeld, zo schreef De Surinaamse Krant.

  De totale kosten van de reis waren begroot op 29.000 Amerikaanse dollar, waarvan 5.000 onvoorzien, aldus Limburg. ‘Er wordt bewust gepubliceerd dat de reis 290.000 Amerikaanse dollar heeft gekost. Dit is absoluut niet waar’, beweert Limburg, die er kennelijk – als een heuse koe van zondag – niet even bij wil stil staan dat mogelijk per ongeluk een 0 (nul) teveel is vermeld i.c. Getypt …… (!!) en mogelijk weer willens en wetens een bepaalde sfeer wil creëren.

  Hoezo bewust? Waarop is die Limburg-wijsheid gestoeld? Op niets, op lucht, slechts op het willens en wetens verspreiden van een fabel.

  Overigens, minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken zei 22 december 2015 tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, dat een dienstreis van een presidentiële delegatie Suriname zo’n 290.000 Amerikaanse dollar kost. Volgens de bewindsvrouwe zijn de kosten variabel en afhankelijk van de vergaderlocatie, samenstelling van de delegatie en de aard van de vergadering.

  Maar….. de oppositie kent de streken van de vos

  Dit is de geniepige en achterbakse wijze waarop de Bouterse clan tracht de samenleving steeds weer voor de gek te houden. Met ongefundeerde uitspraken komen, een proefballonnetje laten opwerpen door een schreeuwerige perschef die niet voor dat vak in de wieg is gelegd en een mak schaap is in de schaapskooi van herder Bouterse, en dan maar weer afwachten hoe er vanuit het kamp van de oppositie op wordt gereageerd. Maar, die oppositie is alert, die oppositie is waakzaam, die oppositie is niet een koe van zondag, die oppositie kent de fratsen van Bouterse, immers, een vos verliest zijn haren, maar nooit zijn streken.

  Hoogachtend,

  Den Blauwvinger

  5 juni 2016

  Amsterdam-Paramaribo


  Maak melding

 2. Nederland heeft jouw niet nodig,ze hebben jouw alleen gebruikt om burgeroorlog te ontketenen in Suriname.
  Ze weten dat jij een misdadiger bent,maar ze hadden jouw toen nodig.
  Maar toen ze jouw niet meer nodig hadden,hebben ze jouw een gevangenisstraf opgelegd,zodat jij Suriname niet meer uit kon.

  Zo zie je dat de blanken de hele wereld rond gaan om de derde wereld burgers te vernietigen met hun oorlog.


  Maak melding

 3. Brunswijk kom het niet via de media broadcasten.
  Simpel is dat, waarom ga je geen vakantie visa aanvragen?? Je krijgt het met alle plezier me jongen!! Ze wachten op


  Maak melding

 4. @Sjang
  Brunsie en bouta straffen is niet hun werk maar van Suriname.Als je eens nagaat wie recht en macht in Suriname gegeijzeld houden praat je wel anders. Hai Boi volgens de ndpers is het de verantwoordelijkheid van de buiten wereld om bouta en brunsie te straffen al creeren ze chaos ten lande,nee het buitenland moet ze straffen,wij moeten slikken en zwijgen en doen alsof wij blij zijn!


  Maak melding

 5. Beste meneer Ronnie, je jokt en je weet dat je jokt. want toen bouterse kwam met zijn amnestie of daarvoor vertelde je ook dat jij nergens gaat, jij blijft in suirname. geef nu even aan wat het verschil is.

  beste meneer Ronnie,

  je zou iedereen een groot plezier doen wanneer je even zes jaar gaat zitten in het buitenland en schoon terugkomt in suriname. echt waar. dat zal suriname helpen. iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt. een uniciteit.


  Maak melding

 6. Heeft Brunswijk wel een paspoort. Volgens mij kan hij overal opgepakt worden als hij zijn neus buiten Suriname laat zien zonder een diplomatiek paspoort


  Maak melding

 7. Je kaat, je kaat.
  Je lijkt.
  Je hele kezicht zekt al dat je bang ben. Niet eens Konkakaf wil je spele da wil je kaan.
  Wel, als je kaat breng baas mee, da kunnen jullie kesselijk samen vlieke.
  Het Surinaamse volk zal heel erk blij sijn en jullie uitgeleide.


  Maak melding

 8. Hopelijk wordt deze megalomaan direct na aankomst met gevolg en al gearresteerd voor verdere verhoor. Net als zijn ex-baas is hij ook verantwoordelijk voor gruweldaden en berovingen. Alleen zien zijn oerdomme aanhangers dat niet zo, na bruns for pres.


  Maak melding

 9. @Sjang, helemaal mee eens, zie Idi Amin, Sadam, Ghadaffi en ja, zelfs Bouta.

  Vergeet niet dat de rijke landen er altijd voor zullen zorgen om ten koste van de arme landen nog rijker te worden. door het opleggen van handelsbarrieres, invloed hebben op grondstoffen, bevorderen van scheve inkomensverdeling en corruptie binnen arme landen.

  Odi, IMF*cked


  Maak melding

 10. DE ene nachtmerrie na de andere in snel tempo

  ,Dat de regering Bouterse II de basisregels voor verantwoord beheer van de overheidsfinanciën, op straffe van volledige financiële chaos, door het IMF opgelegd moet krijgen, bewijst het financieel wanbeheer van de regering Bouterse I. Nepotisme en populisme (‘sociaal contract’) werden gefinancierd met ‘deferred costs’, uitgestelde of overgedragen kosten, oftewel verhoging van de staatsschuld.

  Met drogredenen moest zelfs het plafond van Telting omhoog. In Havanna leeggepraat over duurzame ontwikkeling, in Suriname de komende generaties met schulden belasten. En dan, om het eigen hachje te redden, een Stabilisatie- en Herstelplan bekokstoven met het IMF, zonder de bevolking en de volksvertegenwoordiging eerst te horen. Dat markeert minachting voor de esprit van dialoog en democratie? en de voorkeur voor apodictie.

  Het tekent de arrogantie van de macht, zo kenmerkend voor het autoritarisme. En als de bevolking zich op straat laat horen, de vakbeweging en maatschappelijke organisaties in beweging komen, om hun onvrede kenbaar te maken, dan worden scherpschutters en oproerpolitie in geweer gebracht. Als Surinamers hun sociale nood tot uitdrukking brengen door te roepen ‘we zijn moe’, dan demonstreert de paarse president zijn gebrek aan empathie, aan inlevingsvermogen, door terug te roepen: ‘go sribi, ga dan slapen!’ Hij bevestigt daarmee de actualiteit van de steeds breder levende vraag of deze president wel de geschikte persoon is, om Suriname uit de crisis te leiden. Want het land snakt naar integer en bekwaam bestuur, voorwaarde voor het broodnodige herstel van vertrouwen.


  Maak melding

 11. Anderen kunnen maar niet genoeg krijgen van de schuld steeds aan anderen te geven.De laatste in dit rijtje is @HILLIWOOD*
  Deze gek moet aan de bevolking gaan vragen of die blij is met een gadaffi,een bouta als lijder.Alsof deze nietszeggende lijders zich zorgen maken over hun volk.!!
  Ze geven niks om hun Eigen volk!!!
  Die sancties die de rijke landen hun opleggen komt niet als mode maar als straf!!
  Waarom denkt Hilliwood*dat bouta niet op familie bezoek gaat bij zijn zoon in Alcatraz,als hij zoooooo goed en onschuldig was zou hij toch durven te gaan,nietwaar Hilliwood!?


  Maak melding

 12. De opsporingsdienst van USA vroeg ook aan justitie in Panama, het hoofd van CTU van Suriname op te pakken, die daar met een wapen zwaaide en op de opsporingslijst van de USA voorkwam. Die huppelde daar in de rondte ook met een diplomatiek paspoort van het bananenlandje in zijn achter broekzak of waar het zich ook bevond en met een wapen van zie mij eens, wat een geweldige ventje?. Die bromt ook sinds enkele jaren in de gevangenis in de USA.

  De DEA kent ook de vader van hem en die staat ook op de opsporingslijst van de USA, wegens criminele daden tegen de USA. De loopjongen van hem Boerenveen heeft dat aan den lijven ondervonden, dat met de USA niet te spotten valt.

  Als de USA je moet hebben, hebben ze een heel lange arm, macht, equipment, enz en dan maakt het niet uit wat voor geweldige functie je hebt in een bananenlandje op de wereld.

  Dick Stotijn, alias de Danser, was ook heel bekend in Nederland en USA.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 13. Suriname onafhankelijk van Nederland van Nederland sinds 1975.
  In 2016 wederom een kolonie de nieuwe kolonisator IMF.
  Wij Surinamers hebben sinds 1975 laten zien hoe je het niet zou moeten doen.Het probleem in Suriname is dat we een overschot hebben aan zogenaamde intelectuelen en aan de andere kant een groot gebrek aan uitvoerders.Taki mang lai du mang schaars.


  Maak melding

 14. Wat een mensjes hier op de site.

  Denken jullie nou echt dat yankee niet bilateraal overleg heeft met wie er dan ook aan de macht is in Suriname.

  Yankee vind een christelijke bananenrepubliek dat coke pushed en strategisch ligt HEERLIJK en zullen nooit ingrijpen met de vrijheden die zij (USA) hebben in Su.

  word de regering te links en te eerlijk DAN zul je opeens hele rare dingen zien ministers die van kliffen afrijden of bij de voordeur worden doodgeschoten.

  nu … pfffff … heeerlijke achtertuin van de US.

  oh ja eigenlijk ging het over Brunsie heh … laat hem komen > 12 taya strafu ey wakti omdat hij brutaal was tegen witte mas’a !


  Maak melding

 15. @Ray, zie dat je niet in de gaten hebt hoe het in de wereld werkt. door “nietszeggende lijders” te steunen en ze daarna te laten vallen, zorgen ze dat er altijd een vinger in de pap gehouden wordt. Zie nu de gang naar het IMF.

  Kijk straks maar hoe de buitenlandse bedrijven (vooral NL) de grote infra-, ICT en fiscale projecten uit het IMF programma komen uitvoeren.

  Its all politics……………


  Maak melding

 16. Deze oerlelijke brunswijk bosrover en al die marron geboefte etc. denken naar hen geluisterd gaat worden.
  ze overvallen gewelddag elke dag mensen in Paramaribo.

  Ze hebben nog plek voor je de Bijlmer bajes. Hoop dat je de visum krijgt. Een rover minder


  Maak melding

 17. Ik had respect voor Brunswijk voor het feit dat hij zich wilde inzetten voor Suriname maar bij deze is hij officieel een Redi Musu. Waar is deze man zijn trots gebleven? In Nederland zijn er al genoeg problemen. Asielzoekers hebben het beter dan mensen dan Nederlanders zelf. Nederland heeft al genoeg zorgen en kan Suriname niet helpen. Kan wel, maar dan gaat het ten koste van de Nederlandse burgers. We hebben ervoor gekozen om onafhankelijk te worden dan moeten we maar op de blaren gaan zitten. Ie wan pleitte maar ie no man tak Hollands. Yo pleitten? Pe yo pleitten? Fu sang?


  Maak melding

 18. Sabatoe Franse, waarschijnlijk wordt het de EBI of scheveningen. Bijlmer Bajas is geconfisqueerd door asielzoekers. Maar Brunswijk is meer dan welkom. Als het moet pik ik hem persoonlijk op vanaf de airport.


  Maak melding

 19. @Hillywood,gelijk heb je,ze slapen nog,ze zijn niet bewust van het grote politieke piramidespel,die alle touwtjes in handen heeft,dat DDB maar één van de kleine morionetten van het grote schakspel is…..its all politics from Babylon Systeem .


  Maak melding

 20. Brunswijk

  Luister goed jij klote joeka, Nederland moet geld om Suriname op te bouwen vervolgens Door jou alles kapot te maken, wie had die weg van albina kapot gemaakt met dynamite en de burgen en wie roof die goud van Suriname, jij bent een oorlogsmisdadiger en je hoort in de gevangenis en niet thuis!!!
  Waarheid komt altijd hard aan toch klootzaak! !!!


  Maak melding

 21. Brunswijk,
  Klootzak als Nederland mij visum geef dan ga ik.
  Idioot vraag een visum aan dan krijg je het gewoon.
  Oorlogsmisdadiger,bankroof,ver-krachter en eigenhandig grond toegeëigend.
  Hoe kom je aan al die miljoenen in het buitenland.
  Leeflang heb je levend verbrand dat was in oorlog tijd en iedereen weet dat alles mag in oorlogs tijd.
  Daar ben jij niet de enige die schuld heeft maar de hele wereld waar oorlogen zijn.


  Maak melding

 22. @Hilliwood*

  Het zijn alleen maar de arme landen die gegijzeld worden door hun incompetente lijders,die de deuren van het IMF kloppen ,mooier nog het IMF komt zelf bij ze en weet je waarom ?Omdat de incompetente lijders eerst zichzelf willen redden en de schulden maar overlaten aan de bevolking om het terug te betalen .En de bevolking ..the mie potie…die doen niet eens moeite om uit de kauwen van zo een walgelijke lijder te ontsnappen,ze slikken alle BS van hun lijders!!


  Maak melding

 23. dat hele idee van brunsie om Nederland te betrekken voor de ontwikkeling van sme is gewoon een ingeving van zijn meerdere om de zaak af te leiden..

  hij romeo bravo weet bliksems goed dan Nederland dat niet gaat doen onder deze omstandigheden..

  Nederland wacht op het juiste moment om zijn zaak te doen en op een verrassende tijd stip..

  die indiaanse jongen zal de dans niet kunnen ontlopen,, hij is in getuimeld in een val die hij zelf heeft gegraven….

  let maar op..

  hij wankelt al..


  Maak melding

 24. klunswijk durft niet eens in albina te komen en dan wilt hij naar nederland .
  maar ja …klunswijk kennende zal hij misschien niet helemaal bluffen.
  sapoen en shitan staan op de wipstoel.
  doe staat ook op punt van vertrekken.
  klunswijk is al benaderd door boterse om deel te nemen aan de coalitie.
  een vieze pres post zou hem beloofd zijn.
  word vervolgd.


  Maak melding

 25. Ik smeek Nederland Brunswijk een visum te gunnen, de beste man is verschrikkelijk geil op macht en nu aarst hij op het presidentschap, dat hij nu zelf zijn zelfverklaarde vijand wil bezoeken. Laat dit beste bezoek aub plaatsvinden zodat dit het laatste land is waar deze Bandiet ooit voet aan land zet!!


  Maak melding

 26. Brunswijk is verstandiger dan Bouterse.Hij heeft tenminste wat economische kennis maar Bouterse helemaal niet anders was Suriname nu niet in financiële problemen gekomen.Bouterse is gewoon naar mijn oordeel een domkop die geen verstand heeft van zaken om een land te besturen.Suriname is kapot gemaakt door deze Sergeant punt uit.Die domme massa die achter hem lopen zijn omgekocht en nu lopen ze te janken dat alles duurder is geworden.Ik heb geen medelijden met ze.Laten ze het voelen.Dat is mijn mening als Surinamer.


  Maak melding

 27. sjang……luister de blanke man doet niks……wij laten ons misbruiken door de witte man…..ook over de hele wereld.
  Wij hebben geen eenheid…geen goed scholing.. onze mentaliteit is een shit……dus wij moeten niet de schuld aan de witte man geven……de appe wilde onafakelijkt toooo….na 40 jaar kunnen ze nog niks……..en makelijk schuld geven..


  Maak melding

 28. Aloha…….Lonnie als je naar Ned wil moet je wel een visum indienen.Vraag je zelf af of Blanda je nodig heeft. Want als je blijft blaffen dan bereik je niets hoor Lonnie.Enigste wat je kan krijgen is een vakantie visa naar Blanda denk ik.Het is een kwestie van indienen Lonnie.Anders hoor je niks van Blanda of je Welkom bent. hahaha!!!!


  Maak melding

 29. Het grappigste van deze grapjas met zijn nog grotere grapjas Belfort zijn de grootste grapjassen bij de Abop. Belly is toen als Juspol mini-ster in regering BA 1, zijn Interpol paspoort persoonlijk op gaan halen in Frankrijk. ……………..Baasje Brunsie staat sinds 2015 op de opsporingslijst van Interpol. Grappiger kan dit niet.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.