Protestactie tegen uitzetting vrouwen naar Suriname en India

45

Vandaag vindt er in Noordoost Friesland een protestactie plaats tegen de uitzetting van de 18-jarige Sachi en haar moeder Rajnish Singh. De beide vrouwen dreigen Nederland te worden uitgezet en de inwoners willen dit voorkomen. Woensdagmorgen om 11.00 uur wordt er door hen een protestactie georganiseerd bij het gemeentehuis.

Het verhaal van de twee is complex. De Indiase Rajnish Singh trouwde in het verleden met een Surinamer. Het stel kreeg twee dochters, waaronder Sachi, die in Suriname opgroeide. Na het overlijden van haar man en hun vader trouwde Rajnish met een Nederlander. Toen moeder en dochter op Schiphol arriveerden, bleek dat deze persoon in een TBS inrichting vast zat. Toch kregen moeder en dochter van de IND een Machtiging tot Voorlopig Verblijf voor gezinshereniging.

De IND had deze machtiging niet mogen verstrekken en heeft deze kardinale fout ook toegeven, maar de rechters en staatssecretaris vinden dit onvoldoende zwaarwegend om het gezin Singh een definitieve verblijfsvergunning te verstrekken. Ondertussen is Rajnish Singh gescheiden.

Volgens de inwoners zijn zowel moeder als dochter hier volledig ingeburgerd en hebben een netwerk van vrienden in Nederland opgebouwd. Zij vinden dat beiden na 9 jaar niet teruggestuurd en ook nog van elkaar gescheiden kunnen worden. Het meest schrijnende is dat moeder moet vertrekken naar India en dochter Sachi naar Suriname.(Foto Jan Hamersma)

Bekijk ook:

45 REACTIES

 1. Ik vind het onmenselijk om dit gezin terug te sturen. Het erge is dat moeder en dochter gescheiden van elkaar naar de andere kanten van de wereld worden gestuurd. Dat krijg je nu eenmaal met een hardvochtig Nederlands vreemdelingenbeleid. Dit beleid wordt beïnvloed door de onsmakelijke kreten die door Wilders worden geproduceerd.


  Maak melding

 2. Mijn reactie op dit bericht is helaas niet geplaatst. Zal weer een poging wagen.

  Terwijl de IND toegeeft een kardinale fout te hebben gemaakt bij de toewijzing van de MVV, vinden de rechters en de staatssecretaris toch dat moeder en dochter uitgezet moeten worden.

  Waarom wordt de IND niet op het matje geroepen, maar worden moeder en dochter gestraft, terwijl de moeder inmiddels is gescheiden van die tbs’er.
  Het zou andere koek zijn als zij nog steeds was getrouwd met hem.

  De zoveelste bedreiging tot uitzetting van deze regering.


  Maak melding

 3. @ Rob G.

  Het is makkelijk om G.Wilders de schuld te geven, Wilders is niet tegen de buitenlanders. Hij is tegen de buitenlanders
  (Allochtonen ) die niet willen aanpassen aan de Nederlandse
  normen en waarden. Hij is geen vriend van de Marokkanen en Turken, die in Nederland zich niet kunnen aanpassen aan onze wetten ! En naar mijn inziens is daar niks mis mee.
  Hij heeft in heel veel dingen gelijk, de asiel zoekers die met bosjes hier komen, veroorzaken nu al een heleboel heisa in Ned; en zie daar: hij heeft toch gelijk !!!!!
  Wat Wilders denkt : denken de andere Politici ook, maar ze uiten het niet, Wilders wel en dat wordt hem kwalijk genomen. Ik ben een Wilders stemmer, wat mij betreft mag hij minister President worden. En Wilders bepaald nu niet de wet, dus hij is in deze niet schuldig.

  Jacko


  Maak melding

 4. ” Moeder naar INDIA en dochter naar Suriname “.

  Een lichtpuntje voor de moeder is dat vanaf 1 maart a.s. mensen uit INDIA, INDONESIË, CHINA, en burgers uit de UNASUR landen VERSOEPELD richting Suriname kunnen vertrekken !!!

  Een aanvraag indienen voor GEZINSHERENIGING in ” SuureMaribo ” is dat misschien wat ?????

  ” RobG “, stafmedewerker op het min van BUZA in SU, regelt dat binnen een oogwenk voor jullie !!!! Succes.

  Hälsningar ! CHAVÉZ


  Maak melding

 5. Jzwartmans, de ” fall out ” van Wilders zijn uitspraken verzieken ook mijn levensgenot. Daarmee houdt het geblondeerde mannetje geen rekening mee. Ik heb dan het gevoel dat hij het ook op mij gemunt heeft


  Maak melding

 6. Als je trouwt met iemand die in een TBS inrichting blijkt te zitten en je claimt dat niet te weten heb je dat duidelijk gedaan voor een verblijfstatus.

  Ik kan daar helaas weinig anders van maken. Ik ben niet voor de wijze waar op Wilders bang is voor Buitenlandse medelanders. Ik vind wel dat bij verdenking dat men Nederland als een lekker alternatief zie en middels misleiding een verblijfstatus verwerft opgetreden moet worden. Iemand die misleidt benadeeld alle goed willende mensen en zij die solidair moeten zijn.

  Indien de rechter tot dit oordeel komt lijkt het mij redelijk het vonnis ook uit te voeren.


  Maak melding

 7. -Dit is maar een stukje verhaal, maar ik denk dat er meer speelt, omdat de IND niet zomaar mensen het land uitzetten.

  Mensen moeten gaan leren dat er wetten en regels zijn waaraan je moet houden.

  Als je te gemakkelijk met deze zaak omgaat, krijgt IND problemen als de volgende zaak zich weer voordoet met dezelfde situatie.

  Gezien het feit dat IND een fout heeft gemaakt zou ik deze mensen alsnog een verblijfsvergunning geven. Dit tenzij de rechter het toelaat.


  Maak melding

 8. @ Rob G.

  Jammer voor jou Rob, ik heb meer last van de leiding van de
  PvdA, dat zijn een stelletje hypocrieten met name D.Samson.
  Sterkte dan, Wilders is mijn vriend tenminste wat zijn beleid en opvattingen betreft !

  Odi odi.

  Jacko.


  Maak melding

 9. JZwartmans, ieder mens heeft het recht om zijn geluk na te streven hier op aarde, denk jij dat alleen jij dat recht hebt en deze twee vrouwen niet? Het enige verschil tussen jou en deze vrouwen is dat jij het geluk hebt gehad in een rijk land geboren te zijn en zij niet, zij mogen met alle niet criminele middelen die hen ter beschikking staan proberen om verbetering te brengen in hun lot en als jij dat niet leuk vindt, omdat door hun streven jouw geluk, volgens jou afneemt, dan mag je van mij dat proberen te voorkomen, op niet criminele wijze natuurlijk.


  Maak melding

 10. Door hun 9 jaren te gedogen,heeft de Ned.staat verwachtingen bij hun gewekt.Gezien zij met een MVV binnen zijn geraakt,mogen ze ook blijven.De IND moet opgedoekt worden.Zij hebben niet gedaan waarvoor ze betaald worden.


  Maak melding

 11. Tja — In beide genoemde landen woedden geen oorlogen of humanitaire rampen. Bovendien is Mw Singh wettig getrouwd met een Nederlander (die weliswaar vastzit) maar dat ze nu na negen jaar nog geen geldig Nederlands paspoort heeft, is op z’n minst merkwaardig en in het ernstigste geval een vermoeden van schijnhuwelijk. Waar is de andere dochter overigens?


  Maak melding

 12. Jzwartmans, ik heb geen last van de PVDA of van Samson ondanks het feit dat ik niet op de PVDA stem. Ik vind het alleen jammer dat men het bij de PVDA het nog niet doorheeft dat de PVV in het leven is geroepen om de stemmen van de PVDA af te romen ten behoeve van de VVD. Met goedkope retoriek trekt Wilders stemmen weg bij de PVDA zodat de VVD groter kan zijn en dat de liberalisering, de overwinning van het grote kapitaal de overhand krijgt. Maar Wilders is ook gevaarlijk bezig. Hij zet aan tot conflicten tussen autochtonen en allochtonen in Nederland. Wilders doet zijn uiterste best om mij bij zijn rassenstrijd te betrekken omdat domme autochtonen het ook op mij zullen munten. Ik zal mij en mijn familie zeker niet laten afslachten door een stel hersenlozen.


  Maak melding

 13. @ Henkes.

  Lees mijn posting nog een keer goed, ik heb niks tegen deze dames. Erger nog; ” ik gun een ieder veel geluk, maar als je ergens toch wordt opgevangen als asiel zoeker, dan moet je je aanpassen aan de regels. ” Ik ben niet geboren in een rijk land, ik ben gewoon in Sranan geboren en getogen.
  Alhoewel ik niet alle asiel zoekers onder een kam wil scheren, een rotte appel in een maand moet je ten alle tijden verwijderen. Je kent wel de gevolgen als dat niet gebeurt ! Deze dames houden zich aan de regels want anders, gingen hun dorpsgenoten niet protesteren.

  odi odi

  Jacko.


  Maak melding

 14. Rob G.

  Jij vindt dat Wilders gevaarlijk bezig is, ik vind van niet !
  Zijn mening en beleid, is gebaseerd op de waarheid.
  misschien vindt jij dat hij een populist is, ik vind van niet.
  Ach ja, jij je mening en ik de mijne.


  Maak melding

 15. In India zijn zowel moeder als dochter welkom, omdat ze indiase roots hebben. De roots van de moeder is goed terug te vinden in India oa, geografisch, demografisch, historisch. De roots van de dochter komen zowel uit India van de moeder en van haar en de vader, de vader uit Suriname van de dochter was had ook roots in India.

  Moeder en dochter zijn met elkaar verbonden, biologisch, menselijk, cultuur, zeden en gewoonten, geografisch, historisch, enz en zouden beiden in India op grond daarvan in India ongestoord kunnen vestigen, wonen en middel van bestaan, enz.

  De dochter is afkomstig uit Suriname, daar heeft haar vader wiens ouders uit India naar Suriname kwam als contractant tijdens de vorige eeuw dus ook zijn wortels. De dochter kan omdat ze nauw bij haar moeder kan wonen en familie van haar vader en geboren is in Suriname zich ook vestigen.

  Ze hoeven dus niet van elkaar gescheiden te worden als ze beiden kiezen om of in Suriname of India te samen gaan vestigen en wonen.

  Ik vind dat door de fout van IND ze gewoon in Nederland moeten kunnen blijven en als dat niet kan, moeten er ook gevolgen zijn voor de personen van de IND die de fout hebben gemaakt, die moeten dan ook wat anders gaan doen.

  Een andere oplossing gewoon in Frans – Guyana gaan wonen en daar de Franse nationaliteit aanvragen en dan naar Nederland komen, als ze hier dan zo graag willen wonen.


  Maak melding

 16. @ JZwartmans

  De mening en het beleid van Wilders gebaseerd op de waarheid? Ten eerste maakt Wilders geen beleid. En welke waarheid hebben we het over? Het stelselmatig opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar?


  Maak melding

 17. @ Paul.

  Daar heb je gelijk in, Wilders maakt geen beleid.
  maar zijn mening berust vaak op de waarheid, neem nou maar
  zijn mening over het openstellen van de grenzen, een ieder kan zo maar naar binnenlopen, en zijn/haar rotzooi uithalen en terug naar zijn/ haar land gaan. Het stelselmatig opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar, valt wel mee moet ik zeggen. Tenminste dat is mijn mening, en ik zal de laatste zijn die jou zal tegenspreken.

  Jacko


  Maak melding

 18. Het beleid in Nederland wordt volgens mij gekenmerkt door uitersten.
  Het is niet aan ons om daarover te oordelen, want ieder land kent zijn eigen wetgeving.
  Heel vaak blijkt achteraf, dat “vreemdelingen” in Nederland en elders in Europa toch een status krijgen.
  Ik begrijp de commodatie dan ook niet goed.
  Zoals wij niet graag zien, dat buitenlanders zich met ons beleid bemoeien, zo moeten wij dat ook niet doen met het beleid in andere landen.
  Ik en wellicht veel meer onder kennen situaties, die veel erger zijn.
  Beiden (moeder en dochter) kunnen beiden naar Suriname of India vertrekkken als zij dat willen.
  Die keus willen ze blijkbaar om hen moverende redenen niet maken.
  Daar moet je respect voor hebben, maar dan ook voor de consequenties, die dat met zich meebrengt.
  Ik heb de indruk, dat beide dames om de laatste reden de publiciteit zoeken.


  Maak melding

 19. Jzwartmans, met zijn uitspraken gijzelt Wilders de samenleving en jaagt hij de samenleving op hoge kosten. Hij provoceert een bepaalde categorie mensen en eist vervolgens dat de staat hem permanent(24/7) moet beschermen. Ik vind het alleen maar verspilling van onze zuur verdiende gelden.Laat Wilders maar zijn eigen 24/7 beveiliging zelf betalen.


  Maak melding

 20. Rob G.

  Rob iederéén is zo een beetje racist, jij geeft het toe een ander weer niet. En dat mag, want een ieder heeft zijn /haar eigen mening.

  Koos .

  Ik kon het niet beter formuleren, thanks man.

  Jacko


  Maak melding

 21. J. Zwartmans,

  Wilders (PVV) is een creatie van de Intelligence om zo een opstand in Nederland te kunnen voorkomen en de lui die vol onvrede en haat zitten te kunnen kanaliseren.

  De PVV heeft zelf geen regeerwaardige programma en het doel van deze partij is derhalve dus duidelijk: zorgen dat de ontevredenen een uitlaatklep hebben en de andere partijen ook een beetje in toom houden.


  Maak melding

 22. Jzwartman,Iemand gebruikt mijn pseudoniem en zegt dat ik een racist ben. Kijk maar hij ik mijn pseudoniem schrijf en hoe de andere persoon dat geschreven heeft. Maar ik vermoed dat een aanhanger van het Front, een VHP-er of een NPS-er hierachter zit. Ze kunnen het niet verwerken dat president Bouterse tot heden de beste president is die Suriname gekend heeft.

  Ik ben helemaal geen racist. Racisten zijn mensen met een beperkte intelligentie.Zij voelen zich bedreigd door anderen die intelligenter dan hen zijn.Zij zullen ook altijd afgeven over een ander. Hitler was een grote racist en zo ook de mensen die hem imiteren.


  Maak melding

 23. JZwartmans, sorry, ik reageerde op het schrijven van A. Veldkamp, daar kwam ik achter toen ik na ging lezen wat er geschreven was.

  Veldkamp, mijn commentaar is voor jou bedoeld.


  Maak melding

 24. RobG.

  Ach Rob stoor je daar niet aan, je hebt altijd van dat soort buitenbeentjes !

  @ Ronald.

  Je hebt het helemaal door, in feite is het ook zo !
  Maar het werpt wel zijn vruchten af, ze dienen rekening met hem en zijn aanhang te houden.

  En wat die 2 dames betreft : ik zou best met haar moeder willen trouwen maaaaaar, ik ben al jaaaaaren bezet !


  Maak melding

 25. Trouwen met een Nederlander die bij aankomst in Nederland in een TBS inrichting blijkt te zitten?, hoe zijn ze dan getrouwd, met de zogenaamde handschoen? lijkt mij eerlijk gezegd een schijnhuwelijk om naar Nederland te kunnen komen, als blijkt dit inderdaad zo is volgt uitzetting en is een risico wat je willens en wetens aangaat, De rechter heeft in dit geval gewoon gelijk. en nu wordt er hier door een gestoorde gelijk weer Wilders bijgehaald die zich persoonlijk aangesproken voelt door uitspraken van die Wilders, hoe belangrijk voel jij je eigenlijk wel dat je denkt dat dat alleen betrekking op jou zou hebben egocentrisch mannetje


  Maak melding

 26. terug naar india …..wat is daar mis mee.
  ze komt er vandaan dus spreekt de taal en zal zeker fam en vrienden daar hebben.
  ik begrijp niet waarom mensen zo dramatisch doen als ze terug moeten naar het land waar ze vandaan komen.
  als ze terug moesten naar een oorlogs gebied dan kon ik me nog voorstellen dat je niet terug wilt.
  ned heeft regels en wetten en economische vluchtelingen zullen moeten buigen voor de ter plaatse geldende wetten.

  wat is er trouwens mis met india ?


  Maak melding

 27. Veldkamp je klets uit je nek vergeet niet dat jij het product bent van een gastarbeider.Zoek in het woorden boek wie gelukzoekers zijn.Jouw niveau is nul komma nul.


  Maak melding

 28. Forummers/Reageerders, Odi odi.

  @ Ronald: Ray zal binnenkort in het huwelijk treden met de moeder of dochter.
  En verder is het bovenvermeld artikel niet compleet.
  @ Hugo CHAVÉZ heeft gelijk.
  Beiden kunnen eventueel gebruik maken van de nieuwe regeling.
  @ Jacobus: IND opdoeken kan helaas niet zomaar hoor.
  Er wordt reeds jaren enorme blunders gemaakt door diverse medewerkers van IND.
  Ook bij de SVB, ABP, UWV en niet te vergeten bij de Belastingdienst.

  En broeder @Jzwartmans, maak je maar niet druk m.b.t. bovengenoemd artikel.

  Was het een (liefde) relatie op afstand, dat zogenaamd gerealiseerd werd via een bepaalde kanaal?
  Wat had deze Nederlandse (ex-echtgenoot) dan uitgespookt, waardoor hij ook nog TBS kreeg?

  Maar thans verschijnen beide personen (moeder & dochter) in de media met behulp van enkele bewoners, waardoor wederom een GENERAAL PARDON zal worden verleend.


  Maak melding

 29. Zowel moeder en dochter krijgen een goed bestaan.
  Zij het niet hier maar elders in de wereld waar geen oorlog is.
  Suriname en India zijn relatief rustige landen waar geen oorlog heerst. ( Nog niet).

  Die dochter is good looking net als haar moeder. Denk dat ze veel aanbiedingen in Nederland zullen krijgen.

  Komt wel goed met die twee.


  Maak melding

 30. @Fer.E. en Bap re Bap
  Gewoon zomaar moet ik trouwen met moeder of dochter?!
  Ik ben een Zij voor de zoveelste maal!
  Nu , wanneer een Surinamer trouwt met een vreemdeling in Suriname en die vreemdeling is toevallig een heer dan krijgt een kindje geboren uit deze huwelijk de nationaliteit van de vader, Vader zowel kind moeten dan verblijfs vergunning indienen en vader moet werkvergunning indienen. Als het kind 18 jaar is mag ze dan zelf beslissen welke nationaliteit ze behouden wil,in dit geval heeft ze de surinaamse nationaliteit omdat de vader de surinaamse nationalitiet heeft.Suriname kent land van geboorte niet,wel kijken ze naar de natonaliteit van de vader.Nu moet men nagaan of de moeder hier ter sprake de surinaamse nationaliteit bezit of niet.
  Het is een fout van de IND om een verblijf vegunning te verstrekken aan de moeder maar een MVV wil niet zeggen dat je de nationaliteit bezit van zo een land. Wat al gegeven is mag niet terug genomen worden maar je kan niet gaan argumenten met de wetten van en ander land.Wat betreft immigratie wet daar is Nederland strak in. De moede wat ik lees bezit niet over een surinaamse nationaliteit watjammer is want zo iemand gaat Nederland niet deporteren naar Suriname maar land van afkomst en dat is India,


  Maak melding

 31. @ Tutupmulut.

  Ik hoef geen geluk te zoeken in NL, ik ben in Su geboren en driekwart van mijn leven, woon ik al in NL.
  Je ziet toch wat nu allemaal binnenkomt in NL, dus waar hebben we erover ?? Als je in NL normaal je werkt doet, is er geen haan die er naar kraait. De meeste mensen die klagen, lopen in de WW ( sociale dienst .) Wilders heeft groot gelijk, de Nederlandse regering haalt maar iedereen binnen, en veel mensen hier zijn afhankelijk van de voedselbank ! En dat is wat Wilders niet wil, is dat soms verkeerd ??? ” Leg jij mij maar eens uit “


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.