Reactie op artikel ‘Doodsteek voor zwart theater’ van De Volkskrant

17

Naar aanleiding van de berichtgeving in de Volkskrant over het faillissement van het MC theater hebben Maarten van Hinte & Marjorie Boston een mail naar de redactie van die krant gestuurd. De Volkskrant heeft de column/brief niet geplaatst. Bij deze het verhaal:

Deze week is het MC Theater nog open voor het Afrovibes festival, daarna sluit het de deuren. Dit kopte de Volkskrant afgelopen vrijdag:’Doodsteek voor zwart theater

Doodsteek. Als er al een ‘doodsteek voor zwarte theater’ was dan heeft die 2 jaar geleden plaatsgevonden met de invoer van een nieuw kunstenplan waar diversiteit uit het subsidie beleid verdween. Het zou achterhaald zijn, en niet nodig. In grote steden als Amsterdam en Rotterdam heeft meer dan de helft van de bevolking niet-westerse roots. Daar is binnen de gesubsidieerde podiumkunsten zo goed als niets van terug te zien – niet in de mensen, niet in de onderwerpen, niet in het repertoire. Het is niet alleen ‘ ze doen niet mee’ maar ook ‘ we gaan het er niet over hebben’.

Met de doorstart van het productiehuis als podium is geprobeerd voor Amsterdam een plek te behouden waar diversiteit wél vanzelfsprekend was, waar de bronnen niet alleen west-Europees zijn, waar nieuwe stemmen zich kunnen ontwikkelen en presenteren. We wisten dat daar op dat moment in het cultuurbeleid geen ruimte of steun voor was. We wilden niet passief toekijken hoe ontmanteld werd waar zoveel mensen zo hard voor hadden gewerkt. Daarom is gekozen voor het ondernemerschap en opteerde MC in 2012 als podium voor de uitstap-regeling van de gemeente Amsterdam. Het podium MC was niet alleen voor theater, het was er ook voor muziek, het was er voor clubcultuur, het was er voor dans, het was er voor film. Dat was en is onze visie. Het producentschap, het theater maken, heeft MC in 2013 afgestoten. Daar was in de nieuwe vorm geen geld meer voor. De nieuwe onafhankelijke stichting RIGHTABOUTNOW INC. heeft die fakkel overgenomen en is nationaal en internationaal theater projecten gaan ontwikkelen en uitbrengen. ‘De doodsteek’ treft dus het podium MC op het het Westergas terrein, niet het theater producent-schap, en al helemaal niet het ‘zwarte theater’. De voorstelling The Revivalists van RIGHTABOUTNOW INC. ism Afrovibes beleeft vanavond haar premiere, gisteren ging Oogst van Alida Dors’ Backbone in premiere, van de week opende Raymi Sambo’s VIG met Aan Niets Overleden, volgende week gaat Ella van Jörgen Tjon a Fong’s Urban Myth op toernee . Allemaal theater van zwarte makers.Springlevend dus.

Dat Annette Embrechts van de Volkskrant voor zo’n kop kiest is wel heel tekenend. Dat er een foto bij staat van Maarten van Hinte met als onderschrift ‘acteur en schrijver’ ook: Maarten van Hinte is regisseur, en heeft in geen 15 jaar meer gespeeld, en is weliswaar mede-oprichter van MC maar sinds 2013 niet meer in dienst van het podium. En zo zat het artikel vol met fouten, aannames, anonieme uitspraken en verkeerde citaten. Als Annette Embrechts ook maar eventjes haar huiswerk had gedaan, had ze dat geweten. Als ze de afgelopen 6 jaar ook maar één keer naar een van de MC’s eigen producties was geweest had ze het geweten. Maar nee. Ze komt als rampentoerist bij de laatste voorstelling in MC Theater snuffelen om te kunnen schrijven over de doodsteek voor het zwarte theater.

Als er al sprake van een doodsteek is, dan is het dat: het consequent apart plaatsen, bagatelliseren en negeren van makers en werk omdat het zwart of multiculti zou zijn. Er wordt in het artikel gesuggereerd dat MC een product is van het cultuurbeleid van Rick van der Ploeg: dat is het niet. MC komt voort uit een rijke geschiedenis van theatermakers, musici, kunstenaars en creatieven waarvan het merendeel niet voorkomen in geschiedenis boeken of overzichten van het Nederlands theater. MC is het product van 40 jaar pionierswerk dat ooit begon met mensen als Rufus Collins, Felix de Rooy, Henk Tjon, Norman de Palm, ik kan namen blijven noemen. Dit is waarom wij gevochten hebben om het podium open te houden, een podium dat inhoudelijk helemaal anders ingevuld is dan andere theater podia in de stad, met theater én muziek én straatcultuur. Vanuit eigen bronnen en een eigen grootstedelijk referentie kader.

En nu verklaart Annette Embrechts ‘het zwarte theater’ dood. Hoe komt ze erbij. Het gaat hier om Nederlands theater dat vanuit en over de Nederlandse realiteit gemaakt wordt, een realiteit die al lang niet meer ‘wit’ is. Vroeg of laat zullen we met z’n allen afscheid moeten nemen van het ‘witte theater’. Benieuwd wie dan ‘de doodsteek’ uit gaat delen.
Het podium MC was een kraamkamer voor de cultuur en de stemmen van grootstedelijk Nederland, zwart en wit, niet alleen in theater en dans, maar ook in muziek en clubcultuur. Een plek met een lange traditie en een ander perspectief waar álle bronnen, ook zwarte bronnen, serieus werden genomen. Met het zakelijk faillissement van dat podium is de behoefte aan zo’n kraamkamer niet verdwenen. Integendeel. Helaas onderstreept het slordige verhaal van Annette Embrechts dit alleen maar. Maar misschien is het aller duidelijkste pleidooi gewoon een lijst met namen die de afgelopen paar jaar in MC een podium hebben gevonden en een plek om zich te ontwikkelen tot de voorhoede van het nieuwe Nederland. Ondertussen gaan we door. Rufus Collins zei het destijds al: “at the end of the day, ti’s about the work, nothing but the work’.

Maarten van Hinte & Marjorie Boston
RIGHTABOUTNOWINC. en mede oprichters van het productiehuis MC

Marjorie Boston over het faillissement van MC Theater:

17 REACTIES

 1. Zwarte theater in Europa vind ik overbodig. In de USA hebben zwarten de standaard voor alle entertainment van de moderne wereld gezet. Deze standaard heeft geen kleur.


  Maak melding

 2. @Armand
  Volgens mij is het ook overbodig, omdat het een racisme behelst dat juist moet verdwijnen.
  Als je echter stelt dat “In de USA hebben zwarten de standaard voor alle entertainment van de moderne wereld gezet.”, dan maak je je schuldig aan een enorme overdrijving, anders gezegd, het is klinkklare onzin.


  Maak melding

 3. @Billie,

  Misschien een beetje overdrijving in mij eerste post, maar Zwarten in USA hebben wel heel zwaar hun stempel gedrukt op hoe je de moderne mens moet entertainen. En van mainstream theater, film, muziek en sport.


  Maak melding

 4. Wat een lang artikel voor iets, dat in Nederland aan de orde van de dag is.
  Er wordt al een paar jaar enorm bezuinigd op het zogeheten culturele podium.
  In dit artikel gaat het alleen om het zwarte podium, maar er zijn honderden ook autochtone activiteiten, waaronder die van toneelgezelschappen, popgroepen, orkesten, die de nek worden omgedraaid.
  Als de Nederlandse regering daarvoor kiest, vind ik dat heel jammer, maar iedere regering stelt haar eigen prioriteiten.
  In Suriname zijn het onderwijs en de gezondheidszorg ondergeschoven kindjes en dat wordt ook door iedereen geslikt.
  Ieder volk verdient de regering, die het verdient !!
  Dus niet zo zitten te zeiken nu het ineens gaat om zwart theater.


  Maak melding

 5. Nederland is gewoon een zeer racistisch land. Aangezien de mensen hier goed zijn opgeleid, weten ze het racisme zoadanig aan te kleden dat er wettelijk niks op valt aan te merken. Maar de boodschap die er vanuit gaat en de dingen die het met de slachtoffers doet is er niet minder om.


  Maak melding

 6. M.

  Ik begrijp je posting niet.
  Racisme komt in ieder land voor niet alleen in Nederland.
  Als je leest, hoe posters elkaar om etnische redenen op dit forum afmaken, dan schaam je je.
  Heb je overigens ooit wel eens gehoord, dat in Suriname subsidie is verstrekt aan een toneel-, dans- of muziekgezelschappen ?
  Ik in ieder geval niet.
  Iedereen moet het hier zelf maar zien te rooien.
  Waar heb je het over ?


  Maak melding

 7. Als het niet zonder subsidie kan bestaan, ook niet na al die jaren, is het gewoon niet goed genoeg. Multiculti en kwaliteit worden hier verward. Dat zijn zeer verschillende zaken. Het zal allemaal wel weer de schuld zijn van de slavernij of van Zwarte Piet.
  Boeken sluiten, over en uit.


  Maak melding

 8. @Rudinho,

  Ja, racisme komt in elk land voor. Alleen, In Nederland houden ze vol bij hoog en laag dat ze niet racistisch zijn! Terwijl het een van de meest racistische landen van de wereld is!!! De Nederlander gedoogt de allochtoon alleen, maar accepteert hem niet. Zodra er een kwestie ontstaat met een allochtoon, komt dat goed naar voren. Bovendien hebben ze alleen oppervlakkige belangstelling voor allochtonen, nl eten, muziek, seks en kleding.
  Nederlanders zijn geboren likkers. Slijmen, liegen, bedonderen en likken bij iedereen bij wie ze een voordeeltje kunnen halen zit in het aard van dit volk. Zelf noemen ze het koopmanschap en domineeschap.
  Ik weet niet hoe lang je al in Nederlnd leeft, maar ik heb het idee dat je een goede paar Nederlandse oogkleppen hebt gekocht, lang geleden, die nog steeds heel goed werken.


  Maak melding

 9. M.

  Boi, ik woon al jarenlang in Suriname, dus ik weet even niet, waarover je het hebt.
  Ik draag hier een pet en over de opmerking, dat ik lang geleden oogkleppen zou hebben gekocht moet ik erg lachen.
  Je hebt wel humor moet ik zeggen.


  Maak melding

 10. Het NINSEE!!
  Daar is het mee begonnen.
  Daar was ineens ook geen geld meer voor. Vreselijk toch! Het instituut dat het mogelijk maakte voor iedereen, om te duiken in de geschiedenis die Suriname met Nederland verbindt.
  Die geschiedenis die als een juk drukt, op de schouders van het o, zo beschaafde Nederland. Weg NINsee, weg geschiedenis, weg juk. Zo dachten ze, maar zo werkt het niet.
  Het gaat echt niet alleen om het theater.

  *En tegen @Rudinho wil ik zeggen dat je door steeds maar parallellen te trekken met bv andere landen, en te generaliseren (racisme komt overal ter wereld voor), de zaken probeert te bagetelliseren en/of te rechtvaardigen:
  Bij mijn buurman is vannacht ook ingebroken en dat maakt de inbraak bij mij thuis daarom niet erg.

  Over de posters die elkaar hier op WKN om ethnische reden afmaken wil ik zeggen: het is Goddank maar een handjevol. Je kunt dit handjevol niet als meetlat nemen voor alle Surinamers hier in SU en NL.
  Nederland vergelijken met Suriname is ook heel verkeerd.
  Dat kun je gewoon niet doen omdat het welvaartsniveau van die twee landen dat niet toelaat.


  Maak melding

 11. She-Suri,

  Ik bagatelliseer helemaal niets als het gaat om racisme.
  Ik heb gereageerd op een posting, die niet over de inhoud van het artikel op de Waterkant gaat, maar over iets heel anders namelijk racisme.
  Ik heb daarop een parallel getrokken met Suriname.
  Als je een regelmatige bezoeker van dit forum bent, kun je toch niet ontkennen, dat op dit forum veel racisme ten opzichte van de eigen culturele groeperingen voorbijkomt.
  Het is misschien maar een handje vol, zoals jij zegt, maar daarom niet minder erg.
  Ik ben het overigens met je eens, dat wij niet voortdurend vergelijkingen moet maken tussen Nederland en Suriname en de reden daarvoor heb jezelf al aangegeven.
  Ik zal daar meer op letten.
  Overigens is het maar goed, dat de Waterkant wordt beheerd en aangestuurd vanuit Nederland en dat Nederlandse maatstaven worden gehanteerd voor de vrijheid van meningsuiting, want die zijn heel ruim.
  Dit forum in Surinaams beheer zou onmogelijk zijn, omdat er dan allang maatregelen waren getroffen.


  Maak melding

 12. Jesse,

  Ik had eigenlijk een reactie verwacht van She-Suri, want jouw posting is precies, wat ik bedoel, maar helaas het blijft stil.
  Jouw postings is nu precies, wat ik probeerde aan She-Suri uit te leggen.
  Je gaat nooit in op de inhoud van een artikel op de Waterkant, maar reageert alleen maar op wat anderen posten en begint vervolgens te schelden.
  Daarvoor is dit forum volgens mij niet bedoeld.
  Nogmaals in Suriname had de Waterkant nooit bestaansrecht gehad en waren de vormgevers allang opgepakt geweest,
  Jij maakt misbruik van het recht van vrije meningsuiting van een land, dat jij veracht, maar je tegelijk wel in staat stelt om allerlei vreselijke berichten de wereld in te sturen.
  Over hypocratie gesproken.


  Maak melding

 13. @Rudinho,

  Vreselijke berichten? Ik reageer precies zoals ook de blanken reageren. Blijkbaar heb ik mij goed aangepast dan. Zal Wilders blij mee zijn.
  Bovendien, alles wat ik beweer snijdt hout. Het is dat jij en enkele anderen loyaal zijn aan sommige mensen waardoor jullie je veels te snel in je kruis betast voelen.
  Mijn stelling is: wees alleen loyaal aan de Waarheid. Only Truth will save you!


  Maak melding

 14. @Rudinho,
  Racisme op WKN?
  Ja, heel erg zelfs.
  Schaamteloos en bedroevend!
  Maar zoals ik al eerder zei: WKN is geen meetlat.
  Je kunt de echte racisten tellen op de vingers van één hand.

  Racisme in Suriname?
  Ja dat is er ook.
  Maar de vorm is anders. Het is niet geïnstitutionaliseerd als in NL.
  Ik woon in Su en ik ervaar hier ook wel discriminatie en racisme maar vergeleken met Nederland, waar ik lange tijd heb gewoond, kan ik volmondig zeggen: het is een totaal ander soort racisme, één aan de oppervlakte. Het lijkt meer uit het hoofd te komen dan uit het hart. En dat maakt het verschil wezenlijk. Het voelt minder erg.
  Natuurlijk zijn er uitzonderingen!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.