‘Bewijs tegen Dino Bouterse onrechtmatig’

71

PARAMARIBO/NEW YORK, 30 mrt – De advocaten van Dino Bouterse vinden dat de Amerikaanse aanklager op een onrechtmatige manier bewijs heeft verzameld tegen hun cliënt. Dit staat in het verweer dat de verdediging van Bouterse heeft ingediend bij de rechtbank in New York.

De advocaten hebben het verweer zaterdag naar buiten gebracht. Ze geven in het verweer aan dat de verklaringen die Bouterse na zijn arrestatie heeft afgelegd, niet gebruikt mogen worden omdat ze op een ‘dwangmatige’ manier zouden zijn verkregen.

Ook zou de soevereiniteit van Suriname en Panama, waar Bouterse op 29 augustus werd aangehouden, geschonden zijn door de werkwijze van de Amerikaanse autoriteiten. Lees verder in Het Algemeen Dagblad.

71 REACTIES

 1. De zaak Dino Bouterse valt mogelijk onder de Patriot Act, de wet heeft als doel meer mogelijkheden te geven aan de Amerikaanse overheid om informatie te vergaren over en grens overschrijdend op te treden in geval van mogelijk terrorisme. Er was sprake van oa het faciliteren van Hezbollah om in de Verenigde Staten aanslagen te plegen. Bewijslast staat op tape. Wens Dino veel succes de komende jaren in de State Federal Prison. Het is hem gegund.


  Maak melding

 2. Dino Bouterse heeft gejankt als een baby en heeft uitgebreide verklaringen afgelegd en het bewijs tegen hem is dus overweldigend. Daar kunnen zijn advocaten dus niets tegen in brengen.

  Het enge verweer dat ze hebben is dat bewijs onrechtmatig is verkregen. Dat is het standaard verzet van alle advocaten die weten dat hun client schuldig is en het bewijs overweldigend.

  Het ziet er dus heel slecht uit voor Dino voor Desi en voor Suriname.


  Maak melding

 3. Wat oneerlijk voor de sympathieke Dino en zijn lieve vader, als je naar de twee uitgestreken gezichten van deze twee voorbeeldfiguren kijkt, dan kun je je niet voorstellen dat zij ooit het recht van anderen geweld aan zouden kunnen doen, toch denk ik dat de 8 december slachtoffers zonder te aarzelen met Dino geruild zouden hebben 32 jaar geleden.


  Maak melding

 4. Ze hebben de kat op het spek gebonden en deze kat lustte er wel pap van.
  Met lokaas kun je heel veel boeven vangen
  Met een lokfiets vang je een fietsendief
  Met een lokauto vang je een autodief
  Met een lokdeal vang je een dealer.
  Het is bij de wet niet verboden op deze wijze te werk te gaan
  Wie schoon is en een zuiver geweten heeft is nergens mee te vangen.


  Maak melding

 5. Als dit het enige verweer is van de advocaten van Dino hadden ze dat ook twee maanden geleden kunnen indienen en was uitstel helemaal niet nodig geweest.
  Ik denk, dat van dit verweer helemaal niets overeind blijft.
  Naar VS-recht is de gebruikte handelwijze van de VS-agenten bij het oppakken van drugscriminelen namelijk volstrekt acceptabel.
  Op die manier zijn er al veel achter de tralies beland.
  Dit gaat niet goed voor Dino.


  Maak melding

 6. Amerikaanse rechters zijn geen Surinaamse rechters die direct in hun broek schijten als ze de nam Bouterse horen.

  Desi kan zijn borst namaken als tijdens de rechtszaak blijkt dat hij de grote man is achter alle Surinaamse drugsactiviteiten van de laatste 30 jaar.

  En deze beroepscrimineel en moordenaar mag zich de president van Suriname noemen…..


  Maak melding

 7. Ik heb nieuws voor het viertal advocaten van Dino; Ze moeten `DE ZWARTE COBRA`ROMMY vragen hoe hij voor 20 jaar in Amerikaanse cel is beland.

  En voor Amerikaanse begrippen is 20 jaar een milde straf voor de invoer van XTC.

  Ik heb begrepen dat Dino gefloten heeft als een PARKIET wat door deze advocaten aangemerkt wordt als bewijs dat verkregen is onder druk en niet gebruik mag worden in de rechtszaal.

  Voor een GRAND JURY ÈIGHT MEN FOUR WOMEN` maakt dit ADVOCATEN VIERTAL weinig kans.

  BYE BYE, ZWAAI ZWAAI, DAG MET HET HANDJE VOOR DINO!!!


  Maak melding

 8. Bouterse moet afrekenen met ‘schandelijke missers’

  Dino is duidelijk een biologische misser ja tog DADA 🙂

  wanneer zet jij de BAT-BENTLEY-MOBIEL van BADBOY in de verkoop?

  trek je terug en ga zorgen voor jou kleinkids, want jou vele schoondochters krijgt vele ocer-ooms op bezoek!

  🙂


  Maak melding

 9. “Bewijs tegen dino bouterse onrechtmatig” dat betekent dat bewijs er wel is,dus heeft hij inderdaad uitgespookt wat hem tenlaste is gelegd. Zoals ik begrepen heb, heeft hij nog meer uitgespookt.

  Feit dat de verdediging nu zegt dat het bewijs onrechtmatig is, wil het zeggen dat ze niks beters kunnen inbrengen tegen het bewijs.

  Alsof Preet Bharara niet daarmee rekening heeft gehouden.

  Hooghart kan een toto starten en ik wed alvast dat Preet zal zegevieren.


  Maak melding

 10. Voor rekening van client D. Bouterse is heel veel standaard verweer boven tafel gehaald tegen heel dik honorarium. Dit verweer had men maanden gelden bij elkaar kunnen googelen.
  Qua inhoud is er echter geen verweer.

  Hier maakt men zich in de VS geen moment druk over. De VS maken de regels in deze. De Bouterse clan kan lang op Dino gaan wachten.


  Maak melding

 11. Volgens de advocaten van Dino is de soevereiniteit van Suriname geschonden omdat er op Surinaams grondgebied zonder medeweten of toestemming van de regering van Suriname of een rechterlijk bevel prive gesprekken zijn opgenomen.
  De Amerikanen zijn niet naief en wisten dat hun operatie binnen no time zou uitlekken als ze op een rechterlijk bevel uit Suriname moesten wachten. Bij de arrestatie van Bin Laden hebben de Amerikanen ook geen toestemming van Pakistan gevraagd omdat Pakistan heel goed wist waar Bin Laden mee bezig was en waar hij zich schuil hield.
  Het is erg jammer dat de ontwikkeling van Suriname stagneert omdat de president van het land bezig is miljoenen uit te geven om zijn zoon vrij te krijgen. Papa is ook bezig met overleven omdat hij weet dat zoonlief als papegaai is gaan praten en dat bezorgd papa slapeloze nachten.


  Maak melding

 12. In haar schriftelijk verweer gisteren, vrijdag 28maart 2014, heeft de verdediging van drugs- en terreurverdachte Dino Bouterse gesteld, dat de aanhouding en uitlevering van haar cliënt aan de VS door Panama onrechtmatig is geweest.

  Verder heeft de VS tijdens de opsporing van Bouterse de soevereiniteit van Suriname ernstig geschonden en via misleiding Panama zo ver gekregen om hem onmiddellijk uit te leveren. Zo staat in een persbericht dat door de verdediging vandaag gestuurd naar verschillende media in Suriname. Ook het dertien pagina’s tellend verweer is naar de media gestuurd.

  Aangevoerd is dat het gaat om ernstige schending van de soevereiniteit van Suriname, misleiding van de Panamese regering en onrechtmatig verkregen bewijzen. Het verdedigingsteam bestaat uit Jose M. Arrufat-Gracia, Richard Rosenberg, Michael Hueston en Florian Miedel.

  In het schriftelijke weerwoord tegen de aanklachten van de openbare aanklager, die op 20 augustus 2013 zijn gedaan en later op 7 november zijn verzwaard, brengt het verdedigingsteam o.a. de volgende punten in verweer:

  1. Schending van de ‘doctrine of specialty’: aanklachten die buiten de scope van
  uitlevering vallen, kunnen niet meegenomen worden in de aanklacht.
  2. Buitensporig gedrag van de Amerikaanse overheid bij de opsporing waardoor de soevereiniteit van twee staten geschonden is, te weten Suriname en Panama
  3. Verklaringen die onrechtmatig zijn verkregen uit het verhoor, zijn niet toelaatbaar als bewijs.
  4. Overlegging van bewijsmateriaal ten voordele van de aangeklaagde, is niet
  afdoende.
  Op basis van deze argumenten eist het verdedigingsteam dat de latere
  tenlastelegging van aan terrorisme gerelateerde activiteiten wordt afgewezen.

  Toelichting
  De toelichting op de belangrijkste punten uit het verweer.
  Punt 1
  Op grond van schending van de ‘doctrine of specialty’ eist de verdediging dat de
  tenlastelegging van aan terrorisme gerelateerde activiteiten wordt afgewezen.
  – Ten tijde van het verzoek tot uitlevering was de verdachte buiten het
  grondgebied van de USA.
  – Panama is tot arrestatie en uitlevering overgegaan op basis van misleidende
  informatie, verschaft door de verantwoordelijke autoriteiten van de USA.
  – De ‘Superseding Indictment includinga new Count One’ beschuldigt
  aangeklaagde van ondersteuning van een internationale terroristische
  organisatie, welke tenlastelegging echter pas op 7 november 2013 werd
  gedaan, waardoor deze buiten de scope van de arrestatie en uitlevering van 29
  augustus 2013 valt.
  – De ‘doctrine of specialty’, die bekend is binnen het recht, stelt dat verdachten
  die uitgeleverd worden, alleen vervolgd en gestraft mogen worden voor
  overtredingen waarvoor uitlevering is aangevraagd en ingewilligd.
  – Gezien de omstandigheden en condities van uitlevering, is de enige aanklacht
  die gebruikt mag worden, deelname aan internationale drugshandel. Het gerechtshof heeft op grond van de ‘doctrine of specialty’ geen jurisdictie om
  Dino Bouterse gerechtelijk te vervolgen voor de later toegevoegde aanklacht
  van ondersteuning van terrorisme.

  Punt 2
  Gedrag van de overheid kan dusdanig buitensporig zijn dat het een schending van
  ‘due process rights’ vormt.
  − Buitensporig gedrag van de overheid inhoudende, onder meer, ontoelaatbare
  uitlokking met financiële middelen en valse verklaringen afgelegd tegenover een
  andere soevereine staat – Panama – welke in het nadeel zijn van de aanspraak van
  de verdachte opeen richtige rechtsgang (‘due process rights’). Het gaat om het aanbod van US$2 miljoen voor het leveren van een paspoort.
  − De totaliteit van het buitensporig overheidsgedrag, naast het aanbod van de US$2 miljoen heeft de aanspraak van Dino Bouterse opeen richtige rechtsgang (‘Due Process’) geschonden. Zonder enig bewijs dat Bouterse op een eerder tijdstip betrokken was in de misdrijven zoals aangeklaagd, is het onderzoek dat geleid heeft tot zijn arrestatie begonnen in december 2011 in Aruba en betrof het witwassen van geld en drugshandel. Pas aan het einde van 2012 richtte het onderzoek zich op Suriname met een focus op Dino Bouterse. De eerste ontmoeting tussen Dino Bouters en twee van de confidentiële informanten vond pas plaats op 31 januari 2013. Bovendien leveren de overgelegde stukken geen rechtvaardiging voor deze verandering van koers in het onderzoek.

  Schendingen
  − Verscheidene zware schendingen van Surinaams recht door Amerikaanse
  informanten komen, tezamen met het buitensporig overheidsgedrag, in
  aanmerking voor afwijzing van deze aanklacht, o.a.:
  Het bewerkstelligen om Suriname binnen te komen met een vals paspoort; de
  grensbewaking te vermijden; in het bezit zijn van een vals Surinaams paspoort;
  het uitvoeren van operaties namens een buitenlandse mogendheid op Surinaams
  grondgebied zonder medeweten of toestemming van de regering van Suriname;
  het opnemen van privé gesprekken zonder toestemming van de andere deelnemers of een rechterlijk bevel; het invoeren zonder aangifte van een bedrag aan US dollars dat groter is dan het bij wet toegestane; verzuim om aan de Surinaamse overheid toestemming te vragen de operatie uit te voeren teneinde het gebruik van betaalde informanten en van valse paspoorten te vermijden en grensbewaking te ontwijken.
  − In plaats van een normaal uitleveringsproces op gang te brengen op grond van het bestaande Uitleveringsverdrag met Panama, heeft de USA de onmiddellijke
  overdracht van Dino Bouterse verzocht. Daarbij werd de niets vermoedende
  regering van Panama voorgehouden dat Dino Bouterse een gevaar zou zijn voor
  de nationale veiligheid van dat land indien hij daar zou blijven, omdat pogingen
  tot zijn bevrijding zouden kunnen worden ondernomen door de internationale
  terroristische organisatie Hezbollah – een aantijging waarvan de USA wist dat die
  niet op waarheid berustte. De aangevoerde informatie laat duidelijk zien dat het
  hier een 18 maanden durende undercoveroperatie betrof zonder enige
  betrokkenheid van een drugskartel noch van Hezbollahleden of bondgenoten.
  Dit alles kan aangemerkt worden als misbruik maken van macht en buitensporig
  gedrag,hetgeen de afwijzing van de tenlastelegging rechtvaardigt.

  Punt 3
  Verklaringen die verkregen zijn gedurende verhoor in gevangenschap zijn niet
  toelaatbaar tenzij aangetoond kan worden dat het z.g. ‘privilege against selfincrimination’ adequaat werd beschermd (de z.g. ‘Miranda rights’ – Miranda V.
  Arizona, 384 US 436 (1966). Bedoelde verklaringen zijn alleen toelaatbaar indien
  deze vrijwillig zijn afgelegd.
  Na arrestatie werd verdachte op geen enkel moment op de hoogte gesteld van de
  redenen van zijn aanhouding en transport naar de USA – niet tijdens de aanhouding in Panama noch tijdens het vervoer naar een vliegveld, waar hem voor het eerst werd verteld dat hij naar de USA zou worden overgebracht. Nog steeds werd hij niet geïnformeerd van de redenen van zijn aanhouding. Hem werd daarbij slechts een Panamese resolutie overhandigd in de Spaanse taal. Deze dwangmatige sfeer zette zich voort tijdens het luchttransport. Een document in de Engelse taal dat moest dienen voor het in kennis stellen van zijn ‘Miranda rights’ werd hem overhandigd en gevraagd te ondertekenen – nog steeds echter zonder dat de redenen van zijn aanhouding werden gegeven. Hoewel Dino Bouterse het document tekende, weigerde hij zijn paraaf te plaatsen bij een verklaring voor het afstand doen van zijn recht om zich te onthouden van spreken, om zich door een advocaat te laten bijstaan en te verklaren dat geen beloften, bedreigingen of pressie van welke aard dan ook tegen hem gebruikt waren. De verhorende agent dreigde echter dat, tenzij hij een verklaring gaf, een aanklacht van terrorisme hem in New York zou worden opgelegd.

  Gedurende de gehele aanhouding en verplaatsing was Dino Bouterse geboeid.
  De feiten illustreren een aantoonbaar dwangmatig scenario dat het effect had van
  belemmering van vrije keuze en resulteerde in een onderwerping aan gezag, en niet een weloverwogen, bewuste en vrijwillige verklaring van afstand van rechten.
  Met inachtneming van deze totaliteit van omstandigheden, dienen de verklaringen die de aangeklaagde worden toegerekend, niet te worden toegelaten.

  Punt 4
  Het verdedigingsteam eist voorts de afgifte van alle bewijsmateriaal dat nodig is voor de verdediging, en als zodanig is aangevraagd:
  − alle documenten uitgewisseld tussen de USA en de Republiek Panama in verband met Bouterse’s ‘simpleand conditional surrender’, waaronder de ‘Diplomatic Note’ van de USA aan Panama.
  − alle aanvullende audio- en video opnamen, o.a. vanaf februari tot juni 2013
  aangaande onderzoek gedaan t.a.v. niet vervolgde deelnemers, geheim agenten en Dino Bouterse.
  − de ‘DEA Operationa lFile’, welke het verdedigingsteam in staat moet stellen om
  te bepalen of de confidentiële bronnen of agenten die betrokken zijn in deze zaak, hebben gehandeld buiten hun budget en autoriteit dan wel tegenstrijdig aan de reglementen van de DEA.

  Punt 5
  De aangeklaagde verzoekt inzage in z.g. ‘Brady materia’ – d.w.z. door de
  vervolging niet verstrekt bewijs dat in het voordeel kan zijn van de aangeklaagde en wordt opgevraagd en dat de vervolging verplicht is te verstrekken, waar dat bewijs relevant is voor de schuld of strafoplegging, ongeacht de goede of kwade trouw van de vervolging.

  Punt 6
  Procesrecht (‘Federal Rules of Evidence’) vereist dat, op verzoek van de verdachte in een strafrechtelijke zaak, de staat voorafgaande aan de rechtszitting op redelijke termijn aankondiging moet doen van enig bewijs van andere misdaden,etc. dat zij voornemens is te introduceren tijdens de rechtszitting.
  Dino Bouterse heeft deze aangevraagd.

  Punt 7
  De gedaagde eist ten slotte het behoud van alle documenten tegen vernietiging,
  verandering, verminking en vermindering met betrekking tot zijn verzoeken voor
  bewijsmateriaal of de verplichtingen van de overheid tot openbaarmaking.

  Hahahaaaa…idd zo zeggen alle advocaten…mijn client is onschuldig.
  WEL GA HET DAN BEWIJZEN DAT JE CLIENT ONSCHULDIG IS!!!
  De advocaten van dinootje denken zeker te maken te hebben met de bange surinaamse advocaten,
  Neen hoor daar in de VS heeft amnestie papa geen enkel invloed op advocten noch rechters!

  Eindelijk ,gerechtigheid zal geschieden en dinootje blijft voor eeuwig daar.NOBODY WANTS HIM BACK,KEEP DINO IN JAIL!!!


  Maak melding

 13. Het zijn in ieder geval hele slechte advocaten, omdat ze al erkennen dat er bewijs geleverd is. Dat zou mijn advocaat niet hoeven te doen, want dan is er maar een weg. Dat betekent ook dat het bewijs overstelpend is, dus Dino zal uit angst wel meegeholpen hebben bij het aanleveren van bewijs. Nu ‘pingelen’ ze nog over het feit dat het bewijs onrechtmatig zou zijn verkregen. Dat betekent dat het er slechts uitziet voor Dino. Hoeveel zouden de advocaten nu opgestreken hebben ? voor deze juridische hulp ?


  Maak melding

 14. OW wat jammer, Bouta Junior voelt zich onrecht aangedaan. Whoeehaaaa. Ai Bouta Senior hoe voelt het om een zoon weer te missen? Let me Guest?! Maak niet uit zo lang ik niet wordt opgepakt.


  Maak melding

 15. het verweer van de advocaten is zeer zwak.
  dino had liever kunnen zeggen dat hij een dubbelganger heeft uit veiligheids overwegingen en die heeft de strafbare feiten gepleegd zonder zijn medeweten.
  de advocaten van dino weten bliksems goed dat de patriot act, 342 paginas, de autoriteiten bijna onbeperkte bevoegdheden geven voor de opsporing en aanhouding van criminelen.
  als het bewijs tegen dino mager zou zijn geweest dan hadden ze nog een punt kunnen scoren.

  http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September11/yaroshenkokonstantinsentencingpr.pdf


  Maak melding

 16. De cocaïne en de wapens, alsmede de plannen zijn levensecht. Wie probeert men voor de gek te houden, die advocaten van de DUIVEL. Opsluiten die gevaarlijke crimineel Bouterse en nooit meer vrij.


  Maak melding

 17. O o o wat is het zielig voor het dit duivelse kindje.

  Ik zal het u vertellen:
  Dit duiveltje en zijn vader, ze doen alles voor geld. Kijk maar naar Suriname, het land is met huid en haar verpand en ze lopen nog indianen verhalen te verkopen.

  Zielig het dat zoonlief geboeid werd vervoerd?????????
  Wat is dit nou???????.Nou zeg het dan?? Precies zo zijn vader de rechten van zovelen hebt geschonden, zo zal hij moeten toezien en beseffen wat dit van onbehagelijk gevoel met zich meebrengt.

  Niets onrechtmatig verkregen bewijs: deze dino verkocht al wapens en drugs en zijn vader heeft overal alles van geweten. Maak het een kat wijs dat het anders ligt.

  Bouterse en Brunswijk zijn typisch een voorbeeld van dictatuur binnen een democratie.

  Dit alles heeft het volk gewild en men zal het weten ook.

  Wacht maar, nog een termijn en de stemmers gaan allen stront van Bouterse eten in Suriname!


  Maak melding

 18. Als dat geaccepteerd wordt door de rechtbank moet nog blijken.
  Geloof me,Dino’tje is al gewend Dwangmatig informatie mondeling te verstrekken.want de Surinaamse justitiele Varkens Politie Korps is gewend burgers te folteren tijdens verhoor.Dus wat dat betreft is het ok.

  Wat het vergaren van bewijs tegen dino betreft :legale of op illegale manier is verkregen moet de rechtbank beslissen.

  Wat de Souvereiniteit betreft van Suriname nodig ik de President Bouterse uit om in het Tigri gebied te gaan vissen met de Press van Haiti.
  PANAMA IS NOT YOUR COUNTRY,GET OUT NOW.
  VIVE la libertat.Sangre libertat:Souverein.

  Wat nog meer jongenman,ga zwemmen,en neem een sauna in the hole!2 man sterk.


  Maak melding

 19. Wapenhandel-Drugshandel-terroristische aktiviteiten
  Levenslang zonder vrijlating.
  911 Please help us,twin tower.
  Like rodger,white khan you will sit a time.Think things over.


  Maak melding

 20. Geniet in heerlijkheid tot in eeuwig heid.
  Jammer dat je niet meer kinderen hebt.
  Zwem,sport :het zijn toch niet jouw belasting centen!
  Daar heeft Americaans bloed (democrats/republicans) met 911
  voor betaald Dealer!.

  Of moet ik hopen dat je snel vrij komt net als khan/broederlijk buurman tijger.(Tigri)
  Ik heb een andere TIGRI voor je buurman.


  Maak melding

 21. De advocaten van Dino Bouterse vinden dat de Amerikaanse aanklager op een onrechtmatige manier bewijs heeft verzameld tegen hun cliënt.

  Onrechtmatig of niet, zij worden dubbeldik voor betaald. Feit is en blijft dat hij een crimineel is. Ook al is zijn vader, zijn grootste voorbeeld nu president van verwordend misdaadstaat SuriBabwe, hij zal moeten instaan voor het gevolg van zijn oliedomme keuze om een VIP-misdadiger te willen zijn. Misdaad loont in Suribabwe onder de misleiders die oliedomme stommelingen hebben gekozen als lijders. Ma kut, al zou zijn pa alle rijkdom en al het geld van land en volk geven om zijn geliefde criminele zoon vrij te pleiten, wat kan in eigen land onder zijn leiding, het zal niet baten.

  Recht en wet gelden in Suriname niet voor onberechte misdadigers,moordenaars,drugsbonzen,wapen-en drugssmokkelaars en consorten, maar in de VS wel. Al ben je triljaardair en je zou 15 mensen bewust doden, afkopen,borgstocht blabla.no jepi….de doodstraf. Ma kut, voor al die oliedomme moordenaaraanhangers a fout a no neks, hoe misdadiger, hoe geweldadiger….leven the boss


  Maak melding

 22. Die paarse paupers zijn allemaal medeplichtig, gezien hun beoordelingen van de verschillende reacties. Het loopt Dino en zijn vader dunnetjes door hun broek. This is America en niet de bananen republiek Suriname, waar de papa van Dino het schijnbaar voor het zeggen heeft. Adieu Dinoooooooo!


  Maak melding

 23. a dia no kieri ete a metie pratie kaba,domme advocaten die regelrecht naar de pers stappen.ik denk niet dat de aanklagers van de u.s.a,analfabeten zijn en dat zij de wetten niet kennen,weer een trucje en push van kaa naai.


  Maak melding

 24. Bouterse zou gewoon ballen moeten tonen door te zeggen die cocaïne was van mij laat hem los en neem mij maar…

  Suriname wordt op dit moment geregeerd door een stelletje maffioso’s voor degene die het nog niet door hebben…

  Denk je nou echt dat hij niet weet wat zijn zoontje doet, een president die in de cocaïne zit kan alleen in een bananenrepubliek…


  Maak melding

 25. Ook DINO wenst OORLOG te voeren via zijn (advocaten) in de VS.
  Maar nu zonder WAPENS.
  Maar WINNEN zal hij zeker niet.

  Verdediging Dino niet te spreken over werkwijze VS.

  En toen die PAARSE aanhangers onder leiding van LIMBO ROCK het nieuws ook hadden gelezen, dachten ze onmiddellijk dat hun DINOOTJE vrijgelaten zou worden in VS.

  Wel dit is geen Surinaamse Justitie O.M.(Rechterlijke macht) onder leiding van DADA & Co.

  En natuurlijk werd er flink gebruikt gemaakt van de resterende (Chinese laptops) om op het forum over te gaan tot hun levenslustige (minnetjes -).

  Maar op (minnetjes) of (plusjes) zitten wij echt niet te wachten.
  De WAARHEID over zaak van DINOOTJE moet normaal besproken worden.

  Het is goed dat @HenrY verwezen heeft naar de DRUGSZAAK van de ZWARTE COBRA (ROMMY).

  En LIMBO ROCK zou zeggen:
  ‘Waar is het feestje’
  ‘In Manhattan-New York USA is het feestje’


  Maak melding

 26. @Mundo,

  Natuurlijk is een ieder onschuldig tot het tegendeel is bewezen, maar besef dat als de bewijzen daar zijn Dino niet meer ONSCHULDIG is, maar dat de uitspraak van de Jury ONDUBBELZINNIG zal zijn: QUILTY, QUILTY,QUILTY.

  De slachtoffers van de Decembermoorden konden niet eens het Gerechtsgebouw aanschouwen toen zijn PAPPA HEER EN MEESTER was in Suriname.

  Dit is het verschil tussen DEMOCRATIE en DICTATUUR.


  Maak melding

 27. Impliciet zegt dus de verdediging dat de feiten allemaal wel kloppen welke ten laste zin gelegd.
  Ze hebben geen moer in te brengen als verweer die hout snijd.
  Nu dus maar gooien op loze zaken als belediging van de Suriname als natie.
  Is dus wel juridisch iets dat zal meewegen in een beslissing van de rechter.
  Kortom: hij is schuldig en ze weten uit stommiteit niets ervan te maken.


  Maak melding

 28. Dat jullie minnen paarse golf is prima, maar zitten jullie ogen dicht of hebben jullie ook nog een beetje realiteitszin.
  Waarom reageren jullie niet gewoon op dit forum, zoals iedereen dat doet, die het ergens mee eens of oneens is.
  Jullie spelen verstoppertje door niets van je te laten zien en alleen maar te minnen.
  Lafaards zijn jullie, ik heb er geen andere woorden voor.
  Jullie zullen over een paar dagen of hooguit weken zien, dat de mensen, die wel op dit forum hebben gereageerd, gelijk hebben gekregen.
  Jullie kunnen nog zo van Dino houden, maar hij gaat echt voor heel veel jaren de bak in en dat is zeer terecht,


  Maak melding

 29. Dino is de duivel in eigen persoon en het hele trieste is, dat deze duivel een Surinamer is.
  Ons land staat in het buitenland toch al te kijk vanwege een president, die van alles uitkraamt, wat hij moet terughalen en daar komt bovenop een zoon, die de gestalte heeft aangenomen van de duivel.
  Dat is jammer genoeg Suriname anno 2014.
  Als Bouta volgend jaar wordt herkozen, ben ik weg en ga ik weer terug naar de Cariben.
  Daar is ook van alles aan de hand, maar lang niet zo erg als in ons land.
  Dit is een bananenrepubliek ten voeten uit.
  De cosmetische buitenkant lijkt heel aardig, maar de binnenkant van Suriname is zo bedorven als rotte vis maar kan zijn.


  Maak melding

 30. kunnen we bouta sr niet los van de zaak jr zien totdat we duidelijkheid hebben of sr er wel of niet bij betrokken is.?
  voorlopig is hij de gekozen pres. en als zodanig moet je die man niet veroordelen voordat er ook maar enig bewijs op tafel ligt.
  het ziet er voor jr slecht uit maar laten we de democratisch gekozen pres niet te vroeg in het donker zetten.
  ik wil het bewijs tegen jr echt wel zien want ik heb geen vertrouwen in de amerikanen.
  denk maar aan saddam ….massa vernietingswapens nooit gevonden.
  eerste man op de maan ……niemand is ooit op de maan geweest.
  zelfs Osama bin laden was eerst een bondgenoot van amerika.
  van de ene op de anders dag hadden ze hem niet meer nodig en werd hij staats vijand.
  het anc van nelson mandela was pas geleden nog genoteerdals een terroristische orga in amerika.
  al met al redden om toch een afwachtende houding aan te nemen t.o.v. onze huidige pres.


  Maak melding

 31. Wat mij het meest bevredigd in deze zaak is dat het in Amerika even iets anders er aan toe gaat dan in suriname, en dat deze advocaten van Dinootje het af gaan leggen tegen uncle Preet die zich al bewezen heeft in veel grotere zaken dan deze simpele case van Dinootje, die zijn ouwe heer in Suriname nooit meer in levende lijve zal mogen aanschouwen, en daarbij is die moordenaar die nu president van het land is ook tegelijke tijd gestraft, en voelt nu ook wat het is om een zoon te verliezen, zoals de nabestaanden van het 8 December gebeuren het gevoeld hebben.


  Maak melding

 32. Nog een overeenkomst tussen de advocaaten en de paarse paupers, ze strooien beide, de advocaten met flauwekul argumenten en de paupers met minnetjes, het lijken wel zwarte pieten


  Maak melding

 33. Dan is dat tegelijkertijd FLYFISHING en rede TWISTEN over verleden en heden in het betwist Gebied.Mischien krijgen we super Oplossingen voor de economi van Tijgertje!!!!!!

  Ha ha hi ha ha…als je deze opinies logisch begrijpt, rol je van Journalistieke ochtend hersen gymnastiek lach.


  Maak melding

 34. @Henk Molenaar,

  Ik heb ook begrepen dat onze Dino gebraakt heeft toen hij werd ondervraagd door de DEA.
  Heeft hij soms BELASTENDE VERKLARINGEN tegen PAPA lief afgelegd??

  De Amerikaanse Openbare aanklager houdt voorlopig de kaken stijf op elkaar.

  Ik hoop van harte dat DE PARAMARIBO CONNECTION oftewel DE POEIRIE EXPRES onder leiding van GODFATHER DDB wordt ontmanteld met dank aan DINO!!!!


  Maak melding

 35. Van ‘dwangmatigheid’ kan er geen sprake zijn. Dino heeft gewoon op vragen antwoord gegeven en zelfs voorstellen gedaan voor de strafbare handelingen. Niemand heeft hem daartoe gedwongen danwel uitgelokt. De intentie om het strafbare feit te begaan, bestond reeds bij Dino. Ik denk dat de Openbare Aanklager weinig moeite zal hebben om dit verweer omver te werpen.


  Maak melding

 36. de advocaten hebben behoorlijk jang gehad net als de heer mr.brampie toen, maar niks heeft geholpen ondanks wientie dans en weet ik veel maar gado ne sriebie.


  Maak melding

 37. Kise deng mooi gee den soortu takru libie sma di,a tori no tapu ete!A kino dis ab 3 pisi,wantie a 2de pisi e set kon tranga fasi nanga a 3de pisi na soso fesa M booy! A ondro gron delinquente advokaties de denki we libi ina jari den 70,80 nanga deng tuku advokati papira,we vooral a sranang wan,un sab den wati dati! bhaai, soso sincerity nanga faya lobi!!!


  Maak melding

 38. =We zullen het afwachten, maar een ding is zeker en dat is het feit dat Dino GEEN schone lei heeft en heeft al eerder in de gevangenis gezeten.

  =Dino die president van het land zou worden mag lekker blijven brommen in de gevangenis.


  Maak melding

 39. schuldig of niet er is geen ontsnappen voor dino.
  het verweer van de advocaten van dino zegt genoeg.
  men beroept zich op futiliteiten om het bewijs tegen dino onrechtmatig te laten verklaren.
  een video tape kan je moeilijk weerleggen.
  als uncle sam je wilt hebben dan ga je eraan.
  het geval van chigbo umeh staat me nog vers voor de geest.
  dezelfde aanklager preet krijgt een zaak voor zich.
  een groep smokkelaars stuurt 4000 kg van Columbia naar Liberia.
  in Liberia werd er onbedoeld samengewerkt met dea agenten.
  de deal was dat de medewerkers in Liberia , die dea agenten waren, hun deel in coca wilden hebben want ze hadden een lijn naar the states.
  toen de 4000 kg binnenkwam werd de hele bende gepakt en overgevlogen naar the states.
  de bende gaf toe gesmokkeld te hebben maar niet naar the states.
  de rechter was van mening dat de groep coca gesmokkeld had en de dea agenten hadden verklaard dat ze hun deel naar de states zouden sturen .
  de smokkelaars konden niet weten dat de medewerkers agenten waren maar ze waren er wel van op de hoogte dat de door hun ingevoerde coca richting states zou gaan en maakten zich daardoor schuldig aan conspiracy to import a large quantity of coca into the united states.
  chigbo kreeg 30 jaar.
  wat ik wil zeggen is dat dino eenmaal in handen van de states heel weinig kans maakt …..schuldig of niet.


  Maak melding

 40. Surinamers en ook dino of wie het dan ook is, jullie zijn allemaal naief; je wordt in suriname allemaal afgetapt en dat weten jullie ook. de telesur en de simkaarten van de gsm; ook de dubbel sim uit nederland van telesur wordt stelselmatig afgetapt… de Amerikanen houden in hun achtertuin alle mensen in de gaten en kijken ook welke eigen onderdanen daar vaak gaan shoppen als het om poeder geralateerde zaken gaan…..als je ergens in een vreemd land op “vakantie gaat” hoef je toch ook niets te vrezen! maar zodra je met een ander doel gaat; moet je ook weten dat je opgepakt kunt worden. Surinamers; het wordt tijd dat jullie je beter alle energie kunnen aanwenden om het land op een juiste wijze vooruit te helpen door hard te werken en niet op je luie reet te gaan zitten en op een makkelijke manier aan inkomsten te komen…. de tijd dat alles zo makkelijk kon is allang achterhaald, wordt wakker Surinamers… het is geen 1970 meer het is 2014… en de politiek en de mensen die daarin zitten, weten weinig van hoe ze het land moeten besturen, en waarom kan suriname niet vooruit komen en altijd leunen op hulp en of steun van bedrijven of op hulp van anderen landen om hun eigen ziel en land te verkopen en naar de filistijnen te helpen en zo de inwoners allemaal voor alle ellende stelselmatig te laten opdraaien….


  Maak melding

 41. Jammer ik ben niet tegen dino . Maaar 1 ding staat zeker vrij komt hij niet . Dat is de werkwijze van amerika . Alle top criminelen werden ooit uitgelokt . Waarom zou die van dino anders zijn ??


  Maak melding

 42. beste booster na lange tijd een goeie en dan nogmaals een goede tip voor alle surinamers of sur-neds.als zij het nu niet leren of lering uittrekken dan weet ik het niet meer!

  beste charles je ziet het goed en volgens mij heeft hij al een verhouding,want deze pha was kras maar nu andersom!!!allah ho akhbarrrrrr.


  Maak melding

 43. ja ja zal hij zem vader en kids en de moeders ooit nog zien.Zo zie je wat money can do,hebzucht en nogmaals hebzucht.
  hij zal wel niet onder druk gezet zijn,omdat de opnames al het bewijs waren.
  En hij is er naar toe gevlogen,om die hezbollah torie verder te regelen.
  En in PANAMA was hij voor staatszaken daar.
  Het ziet er niet rooskleurig uit voor hem.
  Laat hij Rogher Khan maar vragen.
  Zwarte Kobra Boereveen,die weten er alles van.
  Jammer voor die miljoenen die aan de advocaten betaald wordt.


  Maak melding

 44. dino a wier watra no jepie , inplaats ding mang was a mang dieno wang prapiwier watra ding mang was a mang wang krasiwier watra . dino bar wintie in a strafoso in amerika .

  bigie sma takie ,keskesie e mik ing piking te a poring .
  deze dino heeft zijn kansen verspeelt, hijis te ver gegaan en wie zijn billen brand moet op de blaren zitten .ik ben een ndper maar heb het gevoel dat dino in de drugs zit.
  ik ben een fervent tegen stander van drugs omdat je ziet wat drugs kan doen in de maatschappij .zie de criminaliteit hoe het verhard ,dit allemaal komt door de drugs criminaliteit .ik heb het wat drugs betreft niet alleen de laatste twee jaren ik heb het sinds front en voor front tot op heden dat de drugs met name hard drugs schrikbarend toe neemt .het valt mij op dat het alleen de bolletjes slikkers worden gepakt de kleine visjes .in andere landen lees je dat er tonnen drugs worden onderschept ,alleen suriname kan ze niet pakken ,hoe kan dat .ik ga niet alle politie ,ambtenaren ,douane ik ga niet allemaal voor rotte appels uitmaken maar er zijn echt een aantal van dit soort figuren die echt corrupt bezig zijn ,en het vreemde aan is dat ze nooit worden opgepakt .
  als deze man in de drugs zit mag hij voor mij in de vs blijven en ik heb sterk het vermoeden dat deze abanie in de drugs zit .no gie trawang schuld dino ,ga bij je eigen te rade ,dink dat joe na hebzucht hebberigheid ,grootheid waanzin heeft bij deze man de overhand genomen .ding mang e boel in amerika straf oso dino ,het is een beetje grof gezegd maar het is niet anders ,medelijden heb ik niet met dit soort gasten en dat meen ik ,het komt uit mijn hart .
  deze man verdiende niet slecht in suriname ,als je nagaat dat zijn vader heel veel invloed heeft in suriname zoals andere hoogheid bekleders in suriname hun kinderen van welke politieke partij dan ook .ik wil ook dingen kopen of hebben maar mijn salaris laat het niet toe ,maar poesirie a mang dies no e go serie no no dang mie au tang skeer .
  mie lobie monie ma mie lobie mie libie toe .


  Maak melding

 45. @pero,

  je zegt dat je een FERFENT tegenstander bent van DRUGS EN TOCH BEN JIJ ÈÈN VAN DE GROOTSTE BOUTAMANG OP DIT OPEN FORUM.

  IK ZOU AFSTAND NEMEN VAN DDB ALS IK JOU WAS, WANT HIJ ZIT TOT ZIJN NEUS IN DIE WITTIE.

  DIT WEET JIJ OOK, DUS KOM MIJ NIET VERTELLEN DAT JIJ EEN FERFENT TEGENSTANDER BENT VAN DRUGS. KOM MIJ OOK NIET VERTELLEN DAT JE HET GEVOEL HEBT DAT DINO IN DIE DRUGS-TORI ZIT.


  Maak melding

 46. \@@@@@@@@ henry
  kom met bewijzen dat bouterse in de drugs zit of zat .
  ik luister niet naar verhaaltjes van nederland en amerika .
  kom met bewijzen.bouterse is van veel meer beschuldigt maar het is tot op heden niet bewezen .ik heb documentaires of hoe je het wil noemen gezien waar ze bouterse van drugs verdachten maar bewijzen ho maar .zo praat men ook over de moorden dat bouterse daal zijn ballen heeft af gesneden maar kom bewijzen en bewijs dat het bouterse is die gemoord heeft .er zijn heel veel dingen waarvan bouterse de schuld krijgt maar echte bewijzen ontbreken tot de dag van vandaag.mensen bedrijven politiek met de nabestanden en nederland speelt een vies spelletje ik geloof geen moer van wat ze te vertellen hebben over drugs en kroon getuigen allemaal larrie .
  laat nederland die ministers veroordelen die drugs hebben ingevoerd om zogenaamd anderen te ontmaskeren terwijl ze criminelen geld wit laten wassen .jullie mogen ze geloven ik en velen geloven er niets van .ik kan ook kroongetuige zijn om mijn hachje te redden .waarom zegt nederland dat ze die stukken van de coup pas over 60 jaar naar buiten brengt .de slager die zijn eigen vlees keurt .ze hebben getracht de regering bouterse te boycotten tijdens de eu top en de acp landen waarom leg dat uit .suriname is een onafhankelijk land en kiest zijn president waarom zegt nederland wij stoppen dat ontwikkelings geld .nederland is toch een democratisch land waarom doe je dat .dat wil zeggen dat je de surinamers straft die op bouterse hebben gestemt en al zou ik geen bouterse aanhanger zijn ik vindt het niet kunnen .een echte democraat doet dat niet .meten met twee maten dus .bouterse bewijst dat suriname nederland niet nodig heeft en terecht .nederland heeft been misrekening gemaakt als het gaat om bouterse dwars te zitten n.ik ben blij dat suriname niet van nederland afhangkelijk is en dat hebben wij allemaal te danken aan de ndp van bouterse .wij willen geholpen worden maar op basis van gelijkwaardigheid .ze denken dat ze suriname gaan kleineren .waarom op nederland rekenen wat hebben ze gedaan al die jaren zie die smalle wegen ,ze hebben nog geen eens een grote brug kunnen bouwen en zie wat de ndp heeft gedaan in korte tijd .dankzij de ndp staan er grote bruggen en komt commewijne tot bloei daar moet front naar kijken dankzij de ndp bestaat staats olie .wat ik doe is geen grootspraak maar nederland moet haar grenzen kennen wij zijn onafhankelijk en kom niet zeggen dat wij bedelen.
  nederland denkt nog steeds dat zij de baas zijn in su mooi niet zolang de ndp er zal het niet gebeuren .de vhp van santhoki denkt nog steeds dat suriname van nederland mooi niet .wij willen respect .nederland heeft homo huwelijken ,nederland heeft een pedopartij ,nederland wil dat homo lessen moeten worden gegeven op scholen ,moet suriname dat ook doen !!!als het aan santhoki en front ligt gebeurt het .maar niet onder de huidige machthebbers .nederland wilde poetin ook de les gaan voorlezen samen met europa en amerika .maar je ziet ze halen bakzeil wetende dat het geen ontwikkelings land is die ze kunnen onderdrukken .en daarom zeg ik nederland meet met twee maten .wij zijn een vredelievend land laten wij het zo houden .ik heb geen wrok tegen nederland ik vindt alleen dat ze een vies spelletje spelen en het moet ophouden .misschien zijn ze voor sommige surinamers perfect omdat ze geen andere keus hebben maar er zijn keuzes zat ,niet alleen nederland bestaat op de wereld .


  Maak melding

 47. Even aandacht voor wat die LAFFE ONBETROUWBARE MISLUKTE WAARDELOZE BITTERE CASSAVE KWEKER zegt:-ik ben een ndper maar heb het gevoel dat dino in de drugs zit.

  Hij heeft het gevoel …. hihihihi.Nu nog steeds heeft hij het gevoel! 😳 😳
  Wedden dat als je hem vraagt of de president,de vader van DinA ook erin zit,dat hij het ontkent?
  En hij heeft het lef de naam van FRONT te noemen.

  Zijn ogen gaan nu pas open,maar het is te laat.Hij moet alle schande nu over zich heen laten komen en niet zeikstralen.
  Bouta go go go stree de foe stree wie no sa frede!
  Go Bouta go!
  Hi hi hi hi hi!WAT EEN AFGANG!
  There is more to come!


  Maak melding

 48. Gha gha ghaaaaaiiii hoe kan iemand zichzelf zo voor de gek houden gha gha ghaaaaii kijk wie zegt tegen drugs te zijn. Voor zij die het zich niet meer kunnen herinneren ’t volgende: Suriname werd in de militaire-periode (jaren 80) overspoeld met drugs. Het FRONT wordt er steeds weer met de haren erbij gesleept, mmmmaar volgens mij is nog nooit iemand van het FRONT opgepakt voor/wegens drug. Tot nog toe zijn er alleen maar personen rondom DiDiBrie heen opgepakt, zoals: Boerenveen, thans Dino, deze wordt zo straks veroordeelt, papa DiDiBrie is al veroordeelt voor drugs in Ned(kan daarom niet vrij reizen) Ronnie idem(kan ook niet vrij reizen) kortgeleden nog Piet W. wiens tape op straat lag en je duidelijk hoorde dat Bouta en Dino alleen in dat gebied kon komen, dit ging toen om 400 kg, waarvan Dino vond dat zijn vader de helft van de 400 kilo zou moeten hebben/krijgen en zo kunnen we door gaan. Grappenmaker waka joe pasie; slapen doen wij ‘snachts slimmerik. Wie dé na ai. De vertegenwoordigers van het FRONT na fatsoen dapé, ding pa no é grap. A FRONT na echte torie. Odiii.
  Glenny.


  Maak melding

 49. The truth and fact of this matter( case) is that it IS entrapment by USA and this is not right. You do your job properly and there is no need for entrapment, why does the DEA has to set up people in order to catch them..this is shady in itself!! When indeed one is suspected of shady business the DEA should be good enough ( profs) enough to gather all info without having to set people up, when you set up people it is because you do not have suffcient evidence and have to have some sort of proof ( forced by entrapment ) Whether Dino or someone else , this is NOT fair to anyone, to be set up/ entrapped so they can catch and lock you up ?! This is a messed up “law”!! Plain abuse and injustice, which is ironic cause amercia boost itself talking about “Justice for all” yeah sure, NOT! USA is known DEA is known ( even movies have been made ) that show that USA likes to take matters into their own hands and this goes against all constitution rights that THEY themselves boost themselves off and are so proud of. If you have the evidence so be it, but don’t be setting up stuff/scenarios trapped people in just so you can catch them. It is common sense that when we ( humans) are put in a position of entrapment we WILL..ALL of us..it is proven whether we are innocent or guilty…we WILL fall into the trap!! Especially when the DEA plans this SO meticulously! This is not right, it is abuse of authority and just plain illegal and shady as well!
  DEA is as shady as all criminals if not WORST! God knows how many innocent people are incarcerated due to entrapment. All I am saying is if indeed guilty and you have evidence then WHY the need to entrapped ?! This is obviously some POWER ISSUE between presidents ( Suri and Usa) cause only a dumb person does not know that America wants to control it all( all of the other countries, carribean south America etc ) Usa needs to clean their own backyard ( thousands of shooting , bombings and stuff happening there , THEY ARE AND HAVE LEGALIZED MARIJUANA in some cities in USA..SO WHY THE big issue on catching dug lords etc…or is it cause USA wants to have ALL CONTROL over drugs everywhere? People please, be wiser and look beyond what is happening, it is plain and easy to see! You are telling me that Dino is THE BIGGEST DRUG LORD EVER at this moment?! WHAT happens with THE REAL BIG GUYS?!
  This Dino case IS government politically moved/influenced. USA wants to control ALL countries, including Suriname, tell them how to rule their countries and change their laws to benefit the USA and I imagine the Suriname leader said :” Thanks but no thanks do not come and tell me what to do or how to run MY house , run your own ” and then….ALL this mess with Dino…cause USA knows..if they want to make the president do and jump to their tune then let’s take his son Dino… As simple as that!! It is political!! And let’s not forget that the leader of Suriname is also the one of if not the leader of UNASUR and of course USA does NOT want south America , Cuba nor any other countries to unite and deal w their own issues. USA always wants to be in control. It is a political move from USA to lock up Dino. More obvious it can not be..and they( USA) confirmed it by denying this in a recent article.. Why write an article about it and deny it, cause people are realizing their game..All about Power and Control..it is a Political move by USA. This guy( Dino) may be shady but come on, I am not in that world but I am SURE that DINO is just a small fish of the huge pond! It IS All politics people!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.