Javanen en ‘Bosjavanen’ en identiteit(scrisis)

42

PARAMARIBO, 9 aug – Ooit noemde politicus Paul Somohardjo ze in alle ernst Bosjavanen. Dat volkje dat zo graag achter de bomen blijft, zich het liefst ophoudt in de marge van leven en samenleving. Somohardjo’s achteraf bezien opportunistische benaming, markeerde wel een opmerkelijke speling van woord en natuur. Het ‘zij die op mij lijken’ kreeg er een dimensie bij.

De verbale poging om de etnische lading te beschrijven van het Surinaamse samenleven, had ineens een dubbele betekenis. Gewiekst als hij is, trachtte Somohardjo er zijn voordeel mee te doen. Of het door zijn vondst en taalkwaliteiten kwam, moet nog bewezen worden. Feit is wel dat Somohardjo’s Pertjajah Luhur al een Inheemse parlementariër afleverde. En alsof de duvel er mee speelt, Surinaamse Javanen en Inheemsen hebben ook nog op dezelfde dag ‘hun dag’.

Weliswaar is er verschil in wat er herdacht of gevierd wordt. De ene was er al toen de anderen kwamen en toen de andere kwam waren anderen er al. Op de keper beschouwd is er weinig dat Surinaamse Javanen en Inheemsen delen. Maatschappelijk is de ene groep er iets meer in geslaagd in te schuiven. Maar daar speelt dan weer het zoeken naar een ‘eigen identiteit’, althans volgens deskundigen. Ook Inheemsen heten te zoeken naar een eigen identiteit. Maar dan weer, wie in Suriname niet? Dus toch iets wat met de rest wordt gedeeld?


42 REACTIES

 1. IK VIND DAT MIJN BOSJAVAANSE BROEDERS WAT MEER MOETEN GAAN BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN LAND EN VOLK IN PLAATS VAN DE BOSJAVAAN UIT TE HANGEN !


  Maak melding

 2. De satanische uitspraken van somo zal hem duur te staan komen.
  Laat hij liever zijn amina in indonesie goed in de gaten houden want ze word letterlijk versleten door didi kempot.
  Somo geldt als een schande en vloek van de javanen en indianen maar ook voor de chinezen.


  Maak melding

 3. Hier een paar knipsels uit het jaar 2010 omtrent de bosjavanen onderwerp van Somo.

  Je kan de man uit de goot halen, maar de geur van diezelfde goot blijft hem achtervolgen. Enige exponenten binnen de Surinaamse politiek, brengen dit adagium letterlijk tot leven. Sommigen zeggen dat hij zich aan God noch gebod stoort, anderen weer zeggen dat hij doet wat hij wilt, weer anderen dichten hem de meester in het plegen van politieke chantage in politicis maar ook daarbuiten toe.

  Paul Salam Somohardjo, heeft het patent op al de bovengenoemde kenmerken! Een diepere analyse van deze dagdromer die wensdromen tot politiekhandwerk verheft, levert tal van ongerijmdheden op. De non valeur bij uitstek is ronduit een schande voor het aanzien van de Republiek Suriname. Wereldwijd is Somohardjo bekend als de man met de losse handen en dito voeten. De handen zijn dan weer erotisch maar veel vaker geweldadig los. De wereld vergaapt zich nogsteeds, wenkbrauwen fronsend, aan het “free-fight” Somohardjo soap operas die onder andere via You Tube te zien zijn. De wereld spreekt hiervan, helaas voor Suriname, niet zelden daarover schande uit.

  NPS en VHP exponenten die openlijk schande spreken over de onbeschaafde gangster Somohardjo, worden steevast gedegradeerd tot het lagere echelon waaraan hij geen boodschap heeft. Hij “dealt” met de Frontleiders en de rest van diens achterbannen zijn honden die blaffen terwijl zijn karavaan van rampspoed voortdendert

  ! .
  Suriname moet als entiteit een klacht indienen tegen diegenen die het mogelijk maken dat Paul Salam Somohardjo die riante positie in het politieke krachtenveld heeft kunnen bemachtigen. Met respect voor een ieder zijn of haar keuze, ontkomen wij helaas niet aan de ontstellende indruk dat het “stemvee” van Somohardjo als nog dommer dan een ezel moet worden beschouwd. De meest zware aanklacht dient te worden gericht aan de mensen met weliswaar geinfecteerd gezond verstand, die de man in kwestie het idee geven inderdaad de God van Suriname te zijn.
  Deze gelukszoekers die overal reeds zijn langsgeweest voor eigen belang, het zoeken naar posities, goederen, geld danwel grond en daar bekaaid van afkwamen, hebben zich als vliegen rond een hoopje uitwerpselen genesteld. Sommige van deze figuren en hun omgeving geven ook ondubbelzinnig aan met poep te maken te hebben, maar vanwege het feit dat iedere poep stinkt, deze vieze Somolucht voor lief te nemen is.

  Rest nog een aanklacht tegen de gehele coalitie binnen De Nationale Assemblee, maar vooral de vrouwelijke leden daaronder, die het mogelijk maakten dat een veroordeelde zedenmisdadiger met alle nationale en internationale schande van dien, het hoge ambt van voorzitter van dat college kon bemachtigen en marginaal bekleden. Het komt ons zo voor dat De Nationale Assemblee na het tijdperk Somohardjo en zijn andere geweldadige trawant, hoognodig aan een grondige reinigingsbeurt toe zijn teneinde de geur van de goot eruit te krijgen.


  Maak melding

 4. @Ray, dank je wel voor de info.

  =Ik hoop niet dat deze man weer in de DNA plaatst zal nemen.
  =Ik hoop dat meer dan de helft van al die gasten die nu plaatst hebben genomen in de DNA niet meer te horen zijn.

  =Ik maak mij zorgen om de zware criminaliteit in suriname, dagelijks worden ondernemers op brute wijze beroofd en maar roepen dat de criminaliteit afneemt.

  =EEN GROTE BENDE IN DE SURINAAMSE POLITIEK.


  Maak melding

 5. De Javanen, Indianen, Chinezen, Eskimo’s, Japaners, Zuidoost en nog meer hebben één gemeenschappelijke stamvader, namelijk de Mongolieden, ergo!


  Maak melding

 6. Hans
  Of jij weet het niet ,of jij zoekt aandacht.
  Jongen gaat de geschiedenis na dan zal het jou duidelijk worden waar de aziaten vandaan komen en hoe vroeger genoemd werden.
  Wikke lieg is een verdraier van geschiedenis ook op het gebiet van volken kunde.
  Wikke lieg liegt,net als jou.


  Maak melding

 7. Even ter verduidelijking, je hebt drie hoofdrassen Europiede-ras, Negroïde-ras en Mongoliede-ras in het vorige deel moet Zuidoost, ZuidoostAziaten zijn.


  Maak melding

 8. Sra, Hyskos zijn geen Indianen , je verteld indianen verhalen….De Hyskos, zijn volgens wat ik geleerd heb verwant aan de huidige Palestijnen.. ze hadden Egypte weten te veroveren, althans een deel daarvan..


  Maak melding

 9. Later zijn de Hyksos door de Nubiers (de zwarte Egyptenaren) uit Egypte verdreven, dat was niet de eerste keer dat de Nubiers hun broers moesten helpen tegen de Asiaten en andere volkeren in het midden-oosten. Zij hebben Egypte ook heroverd op de Babyloniers.. ze hebben nog 100 jaren geregeerd over heel Egypte…..Uiteindelijk is Egypte gevallen… Daarom is het huidige Egypte een Asiatisch land geworden..Maar de echte beschaving, de pyramides enz zijn door de eerste Afrikaanse bewoners gebouwd..


  Maak melding

 10. Kingkong
  Het hele gebiet dat iran of iraak genoemd wordt is van aziatische oorsprong maar word nu midden oosten genoemd.
  De aziaten werden in die tijd hyksos genoemd en zij waren de eerste met hun invasie in kemet(egypte).


  Maak melding

 11. Impotente Somo moet uitkijken met Amina in Indonesie.
  ze is veel jonger dan Pae,dus ze wil wat anders proeven.
  Pae kan dan verhuizen naar het oerwoud,want hij hoort
  eigenlijk daar thuis bij de bosjavanen.


  Maak melding

 12. Mijn hemel wie zou er dan zo graag op deze zedendeliqwent willen lijken? geen reden om daar nou trots op te zijn, nee geen voorbeeld voor deze samenleving.


  Maak melding

 13. Wat is het verschil tussen een Javaan en een bosjavaan?
  Het is en het blijft een Javaan.
  Dat deze saté draaier zich wil afzonderen van zijn volk zegt meer iets over deze landpikker!
  Somo hoort tegerlijkertijd met Desi een gratis vlucht te krijgen met een SLM.
  Lekker bungelen en niet te vergeten Bokito erbij.

  Ik vraag me af hoeveel me dit zou kosten en of ik hiervoor gestraft word?


  Maak melding

 14. Bosjavanen?? Die Somohardjo is het levende bewijs dat er ook eikels bestaan die niet aan een boom hangen? Somohardjo hoort dus in de categorie stadjavanen, en wat deze zogenaamde stadjavanen betreft inzake hun beleving van hun voorouderlijk cultuur, het is allemaal van hetzelfde laken een pak, gezien het nonchalant gedrag van de Javaanse immigranten in de beginperiode van hun vestiging in Suriname(08-08-1890) ten opzichte van hun eigen voorouderlijk geschiedenis en beschaving. De vroegere ongeletterde Indonesische immigranten die hun geboorteland en dorp achter zich lieten voor een nieuw bestaan overzee, zagen door de moslimse tirannie in eigen land het verre Suriname als het ultieme alternatief om zich te vestigen en om zich een nieuw bestaan te verwerven. Helaas heeft deze voormalige samenheulers hun bijgelovige idioterieën en de Islam geloofsleer meegenomen naar Suriname en deze helemaal aangepast en toegepast en hernieuwd ingekleed naar eigen idee. Dat wat de zich zo noemende Indonesische Surinamers heden ten dage als Javaanse cultuur manifesteren in Suriname kan ongetwijfeld worden beschouwd als de na-aperij van een misvormd Indisch product door Indonesiërs. Vooral het feit dat discriminatie nog erg leeft in de Surinaams Javaanse gemeenschappen hebben de zogenoemde bosjavanen (dit waren mensen uit Java die eeuwen ervoor uit eigen houtje Suriname aandeden) vanaf het begin doen besluiten om zich grotendeels te distantiëren van dit hooghartige Javaanse moslimvolk. En een éénwording bewerkstelligen met gelovigen betekent verspilde tijd, permanente ellende en geestelijke armoede.

  Als treffend voorbeeld noem ik hier de Indonesische voorouders van de huidige generatie Surinamers met een Javaanse achtergrond, hun voorouders hadden niets geleerd van hun eigen verleden. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat zij in hun nieuwe vaderland (Suriname) in hun drang naar macht en zelfverheerlijking jammergenoeg de gedrag- en leefregels van hun voormalige onderdrukkers(Moslims) in Suriname hebben voortgezet alwaar het in de loop der tijd zich heeft verspreidt als een vieze olievlek in hun eigen gelederen. Daarbij is de adorering van hun vroegere gehate Moslimbezetters te beschouwen als het labiel gedrag van slijmballen, terwijl het merendeel van deze Javaanse contractanten op een gegeven moment uit ellende inderhaast hun biezen hebben gepakt en het aanbod van de Nederlandse kolonialisten indertijd gretig aangenomen om elders ter wereld hun geluk te gaan beproeven. Op hun eigen “Allah” konden zij destijds niet bouwen, die gaf toch nooit thuis, oftwel Allah bestaat niet! .

  Zich mooi en leuk voordoen voor buitenstaanders is een typisch religieuze eigenschap dat door hun nakomelingen is overgeèrfd als een geincarneerde ziektekiem, en de verheerlijking van Indonesië door een deel van de Surinaamse Javanen die zich schijnbaar erg gekoppeld voelen aan Indonesië zouden er dan beter terug kunnen gaan zodat zij zich daar misschien beter thuis voelen. In grotendeels hun propaganda films wordt vaak verwezen naar Surinaamse Javanen uit Indonesia. Dit is zeer onwaarschijnlijk daar hun Indonesische voorouders niet voor niets uit Indonesië zijn gevlucht en feitelijk daardoor geen Javanen meer zijn noch Indonesiërs, het zijn nu Surinamers met een summier Javaanse achtergrond. De huidige generatie gedraagt zich voor de buitenwereld als fanatieke Moslim terwijl ze daarnaast naar hartenlust varkensvlees consumeren al dan niet stiekem en waaien te pas en te onpas met alle winden mee. Dit zijn allemaal feitelijkheden in hun aangepaste Islam geloofsleer met hun lekkere saté babi die bovendien rijkelijk wordt overgoten met “sambal pitjel” (pittige pindasaus). Zij die dit niet weten noch gezien hebben hebben ook geen recht van spreken. Ik spreek bij deze niet alleen namens mezelf, maar ook in naam van de alerte Surinaamse massa die mijn waarnemingen pertinent kunnen beamen, aangezien dit gegeven een waarheid is als een koe! Dit vindt hun “Gusti Allah”(hun God) ook zeker niet leuk en “Hij” zal zeker geen schijnheilige Koran aanbidders verwelkomen in het Walhalla die doordrenkt zijn met varkensbloed en varkensvlees. Met andere woorden; het verradersbloed kruipt alleen daar waar het kruipen kan, dat blijkt maar weer! Het addergebroed, verraderlijk gedrag en onstandvastige aard zit ze duidelijk in de genen, daarom is ook voor deze zogenaamde Javaanse moslimbroeders bij ons nimmer plaats.

  Zij die kwaad waren van tong hebben de bevolking die niet tot het Moslimmisme wilde behoren betitelt als “een overblijfsel uit de Rimboe oftewel bosjavanen”, dit omdat deze de adat van hun voorouders respecteren en onder geen beding wensen uit te leveren aan landverraders en volksverraders, die er ook niet voor schromen om hun eigen familie te verkopen wanneer het ze goed uitkomt, exact zoals hun voorouders op Indonesia in de koloniale tijd ten eigen voordele hebben gedaan! Wat deze Surinaamse stadsjavanen betreft; het verraad en hypocriete onderdanigheid zit ze gewoon in het bloed, te verklaren als de erfenis van hun hielenlikkende voorouders, bij ons bekend staande als rascisten van de 1ste klas en onbetrouwbaar op de eerste hand. Velen van deze stadjavanen gedragen zich tegenwoordig zogenaamd patriottisch en nationalistisch en sommigen stellen ten opzichte van hun medelanders zich quasi lieflijk en tolerant op. Maar schijn bedriegt, het overgrote deel is nog steeds alleen te vertrouwen zolang je ze ziet.

  Het Javaanse volk met sluik haar met een licht getint donkere huid zoals vroeger op de Indische archipel is geweest bestaat heden ten dage niet meer. Of het zijn Indonesiërs-, Surinamers-, Antillianen-, Nederlanders- etc. met een summier Javaanse(=Indische) achtergrond zoals Somohardjo en zijn geweldige Javaanse gemeenschap, de Surinaamse kontenkruipers in een Javaans jasje. Ooit zullen zij vanwege hun grootspraak nog één keer horen het suizen van de klewang en daarna niets meer, te bezien als de wraak van de gegoede voorouders die op de Indische archipel door hielenlikkende voorouders werden verraden en in de rug aangevallen namens koninkrijk en eigen staat! Somohardjo en consorten, zijn vervloekt tot in de lengte der dagen.
  django


  Maak melding

 15. Sra , iedereen heeft het fout, iedereen liegt, behalve Sra, want Sra heeft de wijsheid in pacht, dezelfde Sra die in zijn laatste reactie van 5 regels naar mij, welgeteld 7 taalfouten maakt, hoe serieus moet je zo iemand nemen?


  Maak melding

 16. @Kingkong,

  De Veda’s zijn de oudste geschriften (al ruim 30.000 jaar mondeling overgeleverd zonder dat er maar een woord is gewijzigd) van de mensheid en in de Veda’s staat dat de eerste mensen miljoenen jaren geleden in de Himalaya zijn ontstaan (geschapen zo je wilt) en zich vandaaruit door de rest van de wereld hebben verspreid.

  Zo heeft ieder volk zijn eigen theorie daarover en wat waar is, is moeilijk te achterhalen.

  Wat wel hard te maken is, is dat de Grieken kind aan huis waren in India en dat bekende figuren zoals Pythagoras en Socrates Indiase leermeesters hadden en er jarenlang gewoond en gestudeerd hebben.

  Socrates probeerde de Vedanta-leer in Griekenland populair te maken en dat werd z’n dood (de gifbeker) en Pythagoras heeft de stelling van z’n leermeester (a2 + b2 = c2) Baudhayaan – die we thanskennen als de stelling van Pythagoras – onderwezen.

  @Django,

  Ik ben het eens met je dat de Javanen van Suriname – uit (politieke) gewin – met alle winden meewaaien. Deze mensen waren animalisten. Toen de Hindoehandelaren op Java en dat archipel aankwamen, namen de de Indonesiers het Hindoeisme over. Later kwamen ook Boedhisische monikken vanuit India naar Indonesie en werd het land deels Boedhistisch. En vervolgens kwam de Islam en werd het land Islamitisch. Thans is zeker 95% van de Indonesiers Islamitisch.
  Morgen kunnen ze weer wat anders worden.
  Vreemd dat een eiland zo ver afgelegen van Arabie bijna geheel Islamitisch is. Zou dat iets te maken hebben met de zwakke karakter (meewaaien) van de Javanen/Indonesiers?


  Maak melding

 17. 11 aug. 2013

  Bosjavanen = Inheemsen.

  Is dit een belediging? Srika vindt van niet.

  Toetertijd waren, zover Srika bekend, alle dorpshoofden, de OIS en de VIDS content met deze benaming uit de mond van Somohardjo. Ze kregen met deze benaming immers een nationale dag voor Inheemsen.

  En waarom deze Inheemsen nog in een achterstandspositie zitten, denkt Srika dit ook te weten. Het ligt aan de Inheemsen zelf.

  Srika overweegt al tien jaar een boek over de oorzaken en eventuele oplossingsmodellen van de achterstandspositie van de Inheemsen in Suriname te schrijven.Hiervoor heb ik voldoende eigen onderzoek en andere informatiebronnen, maar vreest dat het resultaat een klap in het gezicht zal zijn voor de Inheemsen.

  Laat Srika een punt duidelijk stellen. De Inheemsen zijn hard werkende mensen, maar missen de ontwikkeling tot eigen bewustwording in de zin van hun ‘Human en Culture Capital’. Verder zal Srika hierop niet ingaan.

  Srika heeft wel vaker de inheemse organisaties in Suriname benaderd om hen pro Deo bij te staan. Geen reacties terug gehad.Wel vragen zij naar financiële ondersteuning uit Nederland. En daar werkt Srika, uit negatieve ervaring, niet aan mee.

  Als jullie in Suriname willen begrijpen wat deels het probleem van de Inheemsen in Suriname is, ga vandaag zondag, 11 aug. 2013, om 14.30u Surinaamse tijd, naar OCER, alwaar een inheemse groep een belangrijke vergadering zal houden.En probeer dan te luisteren en te begrijpen wat daar dan gebeurt.
  Srika


  Maak melding

 18. Hans
  Kan jij het niet hebben dat ik met ware feiten jou bekogeld.
  Ik ben geen nederlander dus ben niet verplicht het ml taal te spreken of schrijven hoe jij zou willen.
  Ik zou mij wel schamen als ik mijn eigen taal het sranan niet zou kunnen schrijven of spreken.
  In al jou posting kan ik alleen maar uitmaken dat jij mij onderschat hebt ,nu ben jij erachter gekomen dat jij dat niet had moeten doen”net als een verwende kind die denkt dat hij/zij beter is dan een ander.

  Ik vind jou schrijf gedrag flikker achtig
  Oja,geef eens een positieve mening over het boven vermelde nieuws.


  Maak melding

 19. Brada nanga sisa, arki bun; de bedoeling is zover ik het weet, de postings van de “redactie” geplaatst heeft te bespreken. En niet de personen die reageren op de geplaatste artikelen, het hoort niet en het past ook niet! Je kan het goed vinden of niet, het is en blijft zijn mening, en hoort gerespecteerd te worden, dat is de norm! Je mag ermee eens zijn of niet, het is zijn of haar mening! Dit moet ten alle tijden gerespecteerd worden, moet ook zo blijven! Hoe vaak wordt er niet afgedwaald?, naar waar het dan niet meer gaat om het te bespreken geplaatste “item”, het verandert dan in een persoonlijke dispuut, wat niet bevorderlijk is voor een goede sfeer. Al zijn we anoniem, laten wij geen misbruik van maken. Het gaat niet om wie meer weet dan die andere, neen, het gaat wat je van het onderwerp vindt. Een ieder heeft zijn eigen mening hoe krom ook, zo ziet hij het. Omdat; “ieder volgel zingt zoals die gebekt is”!


  Maak melding

 20. Sra, probeer jij dan eens bij een officieele instantie in jouw sranan tongo papieren in te vullen of een aanvraag in te dienen, en waarom zou ik iets positiefs schrijven over iets negatiefs, ik hoef me jouw gewoontes toch niet eigen te maken, ik vindt nl. het onderscheidt maken tussen rassen behoorlijk negatief, wijsneus


  Maak melding

 21. Het is triest hoe django de javanen onderuit hebben gehaald.
  Javanen zijn over het algemeen een meegaand type die indien geleid word door typen als somohardjo een waarmerk krijgt als de kwaliteiten van hun leider.
  Voor de goede vrede protesteren ze niet tegen.
  Het is te te hopen dat er een integere javaanse leider zich aandient.NAAR DE HEL MET SOMO,SOEMITA en WANGSA.


  Maak melding

 22. bosjavanen ?!. gezien de context van de uitspraak, bedoelde somo er hetzelfde mee als wanneer de hindostaan het heeft over booitie-k… en de creool het over boes-n…= de stedeling (geboren/getogen in en rond pmb) is ‘beter’ dan die uit de polders en bossen. gehaaid als ie is, maakte hij meteen een link naar ingi’s om zo zijn kleinerende uitspraak over ‘ zij die op mij lijken ‘ te verbergen.
  vergeet niet of herinner je weer, dat het somo was, die zoveel javanen liet vluchten in verband met 25.11.75 en in nederland hun uitkeringen in zijn eigen zakken stak. vergeet niet dat hij uit de nps komt en bepaalde methoden daar moet hebben geleerd, toen vooral bedoeld om die baboe’s klein te houden !.
  en vwb het meewaaien : kijk toch ook naar je zelf > lachmon zei toch ” het zachte riet buigt, bla bla bla ” (wat trouwens een chinees/confuciaans gezegde is): is dat geen meewaaien ?. de meeste ndp-ers van nu, behoorden tot de nps > heet dat ‘ hoor vastie san joe habie …’ ?. en over het ontstaan van de mens in de himalaya’s en het begin van egypte door nubiers : etnocentriciteit is duidelijk niet alleen beperkt tot somo !.


  Maak melding

 23. 13 aug. 2013

  Wat lezen een aantal van jullie toch slecht!

  Somo verwees met het begrip van ‘bosjavaan’ naar de Inheemsen (Indianen) in Suriname.

  Denkende jullie voldoende te hebben ingelicht.
  Srika


  Maak melding

 24. Waarom wel |bosnegers”en niet “bosjavanen”?Je hebt Orang-oetan,letterlijk bosmens,maar dat is wat anders.Lid van parlement hoortgoed in woordkeus en geen straattaal te hanteren.Op Java kent men de uitdrukking “wong kampung”/wong desa”,dusniet hoog geschoold.dat bedoelde hij met bosjavanen.


  Maak melding

 25. Het gros dat hun vertrouwen hebben gesteld in een verrader zullen het vroeg of laat weten……oh fa mi beng dong so. Ma kuut ze verdienen dit soort van leugengeesten.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.