Suriname volhardt in weigering steun Ramdin

37

PARAMARIBO, 26 feb – Suriname blijft bij het standpunt dat Albert Ramdin niet ondersteund wordt. Volgens minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken wordt niet begonnen aan een verloren strijd. Ramdin is “ruim van tevoren geïnformeerd.” Het Surinaamse uitgangspunt is simpelweg dat binnen de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, tradities gelden. Die zouden ook nu weer zonder meer gelden.

Daar zonder meer over heen stappen, zou niet wijs zijn. “Ramdin zou nooit ondersteuning krijgen van de Latijns-Amerikaanse landen voor de positie van secretaris-generaal. Dit is de realiteit”, zegt Lackin tegenover de Times of Suriname. Maar ook binnen de Caricom, de groep van Caribische lidlanden, was er niet voldoende steun. Een aantal zou zelfs direct hebben aangegeven Ramdin niet te zullen steunen. Als reden geldt dat hij al twee keer de Caribische stem kreeg.

Dat was voor de beide keren dat Ramdin een gooi deed naar de post van assistent secretaris-generaal. “Ik heb Ramdin hierover ruim van tevoren geïnformeerd”, aldus Lackin. Ramdin zelf beweert voldoende steun te hebben in de regio. Intussen heeft Guyana kenbaar gemaakt te gaan voor zijn huidige functie. Het heeft er dan niet veel van dat het Caribisch gebied kans maakt op de toppositie. Lackin voorziet een andere job voor Ramdin. “We willen zijn kwaliteiten graag gebruiken in het internationale circuit.”

37 REACTIES

 1. =Vreemd genoeg zijn er twee verschillende versies van de berichten,

  =lackin, jij bent de spreekbuis van Bouterse en weet ook donders goed waarom je geen steun geeft aan Ramdien.
  =Vergeet niet dat zelfs Jamaica en vele andere landen jou gedrag vreemd vonden tijdens de vergadering.

  =Speel open kaart over Tigri en vertelt wat de president gezegd heeft over de SLM en de Surinaamse kaart in het vliegtuig.

  =Een stelletje hopeloze leiders met een IQ van 70.


  Maak melding

 2. Leugens en alleen maar leugens komen uit de mond van schoothondje Lackin!
  Geen enkel ander land dan Guyana heeft medegedeeld dat zij Ramdin niet zullen ondersteunen!Bouta had een deal met Ramotar ,dus die deal krijgt voorrang omdat bouta Ramotar niet boos kan maken!
  Als landen zeggen dat zij Ramdin niet steunen dan nemen wij aan dat zij dat schriftelijk en op een fatsoenlijke manier kenbaar gemaakt zullen hebben. Zij werken niet als de twee schoften van Suriname ,de zogenaamde politicussen bouta en lackin!
  Laat Lackin ons die documenten aantonen!
  Aan die praatjes van Lackin en bouta hebben wij niks!


  Maak melding

 3. Laat Lackin de secretaris-generaal worden en Ramdien Min. van buitenlandse zaken! het probleem in de weg staan door Lackin is dan opgelost!!! Of vertrekt Ramdien bij vertsek met de mededeling “jullie zoeken het maar uit”


  Maak melding

 4. ik ga er van uit dat de huidige regering zelf bewust is van zijn eigen kwaliteiten! alleen jammer dat ze niet op stappen en zichzelf serieus gaan concentreren op hetgeen ze wel kunnen.
  Gebakken lucht verkopen.


  Maak melding

 5. Ja man,
  de andere landen hebben [Guyana] gegromd en Lackin
  rende weg met de staart tussen de poten tot onder de stoel van zijn baas whahaha.Tot nu zit hij te beven daar…en de baas maar strelen over zijn bol..


  Maak melding

 6. ramdin heeft ruim van tevoren geweten dat hij geen steun zou krijgen maar heeft toch die stap ondernomen om zich voor die funcie aan te bieden,’stom’.
  er heeft een gesprek plaats gevonden tussen lackin en ramdin voor een funcie in het internationaal circuit,waarom heeft hij dat dan niet geaccepteerd.
  nu heeft hij het voor zich zelf verziekt en maakt kans zijn positie voorgoed te verliezen.Ramdin suriname weigert en heeft een grondige reden.
  ik vind het terecht dat ramdin niet door suriname hierin gesteund wordt


  Maak melding

 7. DADA gilt zich shor daaroo op het plein…

  …diaspora kom helpen opbouwen het land…

  niemand komt, en dus zegt DADA dan maar kwaadschiks en moet Ramdin thuis komen!!!

  dan heb je 7% v/d gefrusteerde *pieten* in Nederland, hierover zegt DADA;

  hou ze daar aub, want ons heilig huisje Santo is vol 🙂


  Maak melding

 8. Zelfs indien er binnen de OAS weinig steun voor Ramdin bestond (hetgeen overigens een pertinente onwaarheid is) dan had Lakhin alles in het werk moeten stellen om haar kandidaat beter te positioneren. Dat betekent dat dit een gebrek aan lef is of gewoon een persoonlijke vete tegen Ramdin. Ik denk aan het laatste.


  Maak melding

 9. Iedere medaille heeft twee zijden, het betreft topdiplomaat Ramdin. Naar mijn mening wordt dit verhaal maar eenzijdig belicht. Het zou toch goed zijn het relaas van de heer Ramdin ook te mogen vernemen. Wel vermoed ik dat er hier heel wat anders speelt dat het bot weg weigeren van een zo ervaren internationale deskundige. Rancune ligt zeer waarschijnlijk hieraan ten grondslag, de meeste landen in de regio zouden erg dankbaar zijn met zou een kanjer. In een rechtsstaat zou men met dit soort staat zaken, met een goed onderbouwd verhaal komen. Ja, zou je zeggen, maar van deze mensen die zichzelf niet respecteren moet je niet veel verwachten. Heel erg jammer, dat men het landsbelang op zo een knullige manier verkwanseld, hier lusten zelf de honden geen brood van.


  Maak melding

 10. 26 FEBR.2013

  Srika vindt het nu tijd om te reageren.
  En Srika adviseert een ieder, ook Ray, Henk Molenaar en Esmerald eerst te bestuderen hoe de OAS in elkaar steekt en pas dan feitelijk gericht te reageren.

  Albert Ramdin heeft zijn sporen verdiend binnen de OAS.Daar moet de discussie ook niet over gaan.

  Wat is (politiek) feitelijk aan de hand binnen de OAS?

  In 2015 wil Albert Ramdin zich kandidaat stellen voor het hoogste ambt binnen de OAS. Ramdin komt uit de groep van de caribische landen en vindt dat deze regio nu de secretaris-generaal moet leveren. Ik denk dat Ramdien hier naast zijn schoenen loopt.

  De spaanssprekende landen + Brazilie zijn binnen de OAS aan een herevaluatie toe t.a.v. de toekomstige richting van de OAS. Het voorstel van enkele van deze grotere landen is om Canada en de USA eruit te laten en zo een betere politieke identiteit voor Lateins Amerika te ontwikkelen. Landen of bestuurders binnen de OAS die hier tegen zijn moeten of zullen hun leidende rol moeten teruggeven aan de OAS. Dit geldt nu zeker voor de huidige secretaris generaal. Maar hij weigert dit te doen.

  In 2015 zijn er nieuwe verkiezingen binnen de OAS. Een van de grotere landen binnen de OAS zal zeker een kandidaat naar voren schuiven en die zal ook zeker, volgens traditie, gekozen worden. Albert Ramdin weet dat hij geen kans zal maken. Ook al heeft hij alle landen van het Caribisch gebied, die lid zijn van de OAS, achter zich. Nu al is duidelijk dat Cuba en Guyana niet op Albert Ramdin zullen stemmen.

  De vroege reactie van Winston Lackin verdient in mijn ogen geen schoonheidsprijs, maar de realiteit is dat de spaansprekende landen + Brazilie voor de eigen politieke belang en identiteit gaan.

  Mijn vraag is nu: “Zal Albert Ramdin met de caribische landen achter zich een kans maken in 2015?

  De oas bestaat uit 35 landen. De vertegenwoordiging van het Caribisch gebied bestaat uit 15 landen, inclusief Suriname, Guyana en Belize(Vaste land)
  En binnen deze groep heb je ook nog enkele spaanssprekende landen zoals Cuba, Dominicaanse republiek.
  De spaans-/portugeessprekende landen zijn er met 18 op het vaste land.
  En je hebt nog de USA en Canada.

  Het wordt nu duidelijk dat als de grotere spaanssprekende landen hun zin willen doordrijven, zij in de meerderheid zijn en Albert Ramdin, Suriname, geen kans zal maken.Zij kunnen Suriname straks als een antagonist(obstakel) zien met vervelende economische en politieke gevolgen voor Suriname, binnen de OAS.

  Jammer voor Albert Ramdin, maar hij weet dat de internationale politiek ook zo werkt. Vaak is het niet de kundige die op de post geplaatst wordt, maar een die binnen de heersende (politieke)cultuur graag meegaat.

  Ook een advies aan de Surinaamse regering: Wise men don’t discuss their matters in the streets !!
  Srika


  Maak melding

 11. Als deze regering op onprofessionele wijze omgaat met haar diplomaten dan vrees ik dat ze geen (ka)aas hebben gegeten van internationaal lobbywerken.
  Lakhin stelt dat Ramdin al op de hoogte was gebracht. Waarvan? En welke voorstellen zijn gedaan om het euvel te verhelpen? Waren er geen alternatieven? Wat zijn de ‘bezwaren’ geweest van de overige lidstaten?
  Kom maar Lakhin!!!

  Plato


  Maak melding

 12. Jamaica, bemoei je met je eigen zaken!

  Jamaica, mind your own business!

  De regering Bouterse/Ameerali heeft volkomen gelijk.

  The Bouterse/Ameerali Government is absolutely right.

  De Surinaamse regering moet een betrouwbaar persoon op een dergelijke prominente en zeer belangrijke toppositie van secretaris-generaal bij de OAS voordragen.
  Het dient een persoon te zijn die het regeringsbeleid duidelijk ondersteunt, maar niet één die het doorkruist.

  The Surinamese Government needs a trustworthy person on such a prominent and key top position of Secretary General of the OAS to make nominations.
  It serves a person who clearly supports government policy, but not one that it crosses.

  Bouterse zijn handeling is nuttig en zoals vaak nu ook weer pragmatisch en bovendien zeer consequent.

  Bouterse its act is useful and as often now pragmatic and also very consistently.

  Dat Jamaica het voor Ramdin zogenaamd opneemt zegt al genoeg, gezien Jamaica naar verluidt toch moeite zou hebben met de huidige Surinaamse machthebbers. Waarom zouden zij uitgerekend dan Ramdin gaan ondersteunen, dat roept vraagtekens op. Ramdin is immers toch een Surinaamse kandidaat, of zie ik het verkeerd?

  That the Jamaica for Ramdin include so-called says it all, Jamaica still would have trouble allegedly seen with the current Surinamese authorities. Why would they, of all things, then go support, that raises question marks on Ramdin. Ramdin is, after all a Surinamese candidate, or I see it wrong?

  Hoe kan Jamaica Suriname de les voorlezen, wie Suriname zou moeten voordragen en/of ondersteunen? Op de koop toe voor zo’n prominente positie. Wat Jamaica doet, is inmenging in de binnenlandse aangelegenheid van een ander land. Het is diplomatiek gezien, ongehoord en onjuist.

  How can determine for Suriname, Jamaica who Suriname should execute and/or support? On the bargain for such a prominent position. What does Jamaica, is interference in the internal affairs of another country. It is diplomatic, unheard of and incorrect.

  Bouterse behoort nog duidelijker voet bij stuk te houden en moet doen hetgeen in het voordeel van Suriname is. Jamaica zou zich nooit mogen bemoeien met het Surinaamse beleid, laat staan bepalen.

  Bouterse is even clearer to hold and should do what in favor of Suriname. Jamaica would never interfere with the Surinamese policy, let alone determine.

  Als Jamaica zo graag iemand uit het Caribische gebied op zo’n belangrijke post als secretaris generaal van de OAS ziet, dan laten zij maar komen met hun eigen kandidaat. Niemand belet Jamaica om met een kandidaat te komen voor de toppositie van secretaris generaal of wellicht die van Assistent Secretaris-generaal bij de OAS.

  If Jamaica so like someone from the Caribbean on such an important post as Secretary General of the OAS, but they come with their own candidate. No one shall prevent to Jamaica with a candidate for the top position of Secretary General or perhaps that of Assistant Secretary-General at the OAS.

  Of dacht Jamaica zich met een dergelijke labiele stunt zich over de Surinaamse ruggen te willen profileren binnen de Caricom en/of de OAS?

  Or thought Jamaica itself with such labile stunt themselves over the Surinamese backs to want to position itself within the Caricom and/or the OAS?

  Jamaica, kom een ander keer met iets beters. Anders zullen er binnen de Caricom en OAS grote twijfels en vraagtekens rijzen met betrekking tot de intelligentie oftewel kwaliteit van deze nu zittende Jamaicaanse regering.

  Jamaica, come another time with something better. Otherwise, there will be within the Caricom and OAS major doubts and question marks arise in relation to the intelligence or quality of these now seated Jamaican Government.

  AUTHENTIEK en INTEGER!

  AUTHENTIC and HONEST!


  Maak melding

 13. SLEUR: Ik val in herhaling ,maar dat moet dan maar je posting is een SLEUR, en daar komt nog bovenop: THE LONGER THE EXPLANATION, THE BIGGER THE LIE!!!!!!!!!!


  Maak melding

 14. Wat hebben de zwarten voor elkander over.
  Wat heeft een zwarte voor het land betekent
  Zo kan je uren door gaan en het resultaat is 0000.
  De jaloezie is een kenmerk van een zwarte hij gunt zijn medebroeder nooit wat.Ze zullen nooit hun eigen mensen stimuleren om wat te bereiken.Ze geven het liever aan een andere.Vele projecten die aan buitenlanders worden gegund zouden moeten uitbesteed worden aan de eigen ondernemers maar dat doet een zwarte niet.Vele voorbeelden heb ik in verleden gegeven hoe triest het met de zwarte niet is.
  Vergeet de uitspraak van Bouterse niet WERK MET WITTEN WANT DIE LULLEN NIET.TOT NU TOE IS ZIJN KARAKTER HET ZELFDE GEBLEVEN.Nu heeft hij de Chinezen gevonden.Maar deze zelfde Chinezen hebben in de jaren 80 het geld distributie gecontroleerd voor Bouterse.Toen hij zich als een debiel gedroeg.


  Maak melding

 15. =Vreemd dat men het steeds heeft over Nederland, maar een ding mag wel gezegd worden en dat is het feit dat Nederland zijn mensen in het buitenland WEL steunt en achter hen staat en ook nog trots op is.

  =Suriname steunt zijn mensen in het buitenland NIET en staat ook NIET achter hen.


  Maak melding

 16. Soms moet je als burger, om voor een bepaalde functie in aanmerking te komen, een bewijs van goed gedrag overleggen, dat Ramdin niet door deze regering wordt voorgedragen zegt veel meer dan een bewijs van goed gedrag. Als je door deze regering opgehemeld of gedecoreerd wordt, is dat in 99 van de 100 keer een teken dat je een waardeloze figuur bent en op z’n minst een paar moorden op je kerfstok hebt of in de drugs- en wapenhandel zit of zo corrupt bent als maar zijn kan (‘kar neng dan mi sa froiti’). Ramdin stijgt alleen maar nog meer in mijn achting nu hij NIET door deze regering wordt voorgedragen.


  Maak melding

 17. @SAVIOEN:
  Wat hebben de zwarten voor elkander over.
  Wat heeft een zwarte voor het land betekent
  Zo kan je uren door gaan en het resultaat is 0000.

  Savioen, je zegt het zelf.
  Jij Savioen, gaat uren, dagen, weken, maanden door over de zwarten.
  En het resultaat is…..0000
  Heb je het dan nog steeds niet door?
  Of is zwart jouw lievelingskleur??


  Maak melding

 18. Als Bouterse met Lackin samen geen kwaliteit hebben hoe gaan ze iemand anders haar kwaliteiten benutten.
  Bouterse en de mensen om hem heen hebben geen intermenselijke kwaliteit,hoe ga je dit kunnen beoordelen als je zelf je eigen leven niet op orde hebt.Mensen die in deze soort mensen geloven zijn van het zelfde laken en pak.Ja er komen een paar mooie Chinese huizen daar zitten wij op te wachten.


  Maak melding

 19. Volgens minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken wordt niet begonnen aan een verloren strijd.

  ONS VOLKSLIED: Stre De stre wie no sa frede, gado de wie fesie mang. Herie liebie te na oeng dede wie sa fetie gie Sranang.

  Lackin geeft op voordat de strijd gestreden is.


  Maak melding

 20. Het gaat er om dat wij ons bewust moeten worden van onze afkomst.Wij moeten trots zijn op wie we zijn.Als dit door komt dan heb ik toch wat bereikt.Wij moeten een volk worden en samen onze schouders voor de welvaart van het land zetten.Suriname kan een mooi land worden als wij maar een eerlijke leider zouden kunnen hebben.
  Is er dan geen een.Dit is het WAN BON


  Maak melding

 21. dit is puur afgunst van de lijders ddb lackin jaloezie je ziet duidelijk dat het te maken heeft met rasisme..

  zer kunnen niet hebben,dat er anderen zijn die een betere positie kunnen hebben vooral buiten sme..

  de de coup plegers zijn er geen geschoolden die het wel zouden kunnen in het buitenland..


  Maak melding

 22. 26 febr. 2013

  Hoi Henk Molenaar en groep,

  Bedankt voor die 5 minpunten. Het mogen wel meer worden, hoor!

  Dat geeft alleen maar aan jullie kortzichtigheid in het begrijpen van internationale verhoudingen en vraagstukken.

  Er is in de wereld nu een grote shifting van economie, politiek en migratie gaande. Dus ook in de Amerikas is dit gaande. Kunnen jullie dat niet inzien?

  Maar ja, sang wan dong mang pot inie ing ede, tieng kon mang no e pur ing.
  Srika


  Maak melding

 23. SAVIOEN:”Het gaat er om dat wij ons bewust moeten worden van onze afkomst.Wij moeten trots zijn op wie we zijn.”

  Savioen, ik wil proberen jou te begrijpen.
  Wie bedoel je met bewust worden van onze afkomst? Bedoel je daarmee de zwarte mens?
  Jij komt racistisch bij mij over omdat je altijd maar afgeeft op de zwarte mens.
  Ben je zelf zwart en erger jij je aan het gedrag van je zwarte medemens door ze steeds negatief te benaderen?
  Of ben je niet zwart en heb je gewoon een hekel aan zwarte mensen?
  Kun je mij dat uitleggen?


  Maak melding

 24. Minister Lackin beseft, vanwege zijn ongeschiktheid als minister, niet dat Ramdin met zijn kwaliteiten in elk ander land op deze aardbol het verder zou schoppen dan in SU. Toch is hij SU trouw gebleven. Sinds 1980 is deze president bezig om SU-talenten die hem niet goed gezind zijn te vermoorden, en niet alleen figuurlijk!

  ‘Lackin voorziet een andere job voor Ramdin. “We willen zijn kwaliteiten graag gebruiken in het internationale circuit.”
  Who the hell is Lackin? Een pajongwaaier van de president!
  Als een talentvolle Surinamer ambities heeft voor deze functie, gun hem het.
  Hij wacht niet op aalmoezen van deze regering. Hij is gedreven om het SU-belang te dienen en persoonlijk te groeien.
  Laat Lackin de kwaliteiten van zijn president gebruiken in het internationale circuit.
  Waarom komen de jongeren (ook van NDP) niet in actie tegen deze jaloerse en ondoordachte handeling van deze regering. Who is next? Dino in elk geval niet.


  Maak melding

 25. Beste Srika,
  Jouw niveau is iets te hoog voor de pajongwaaiers van Molenaartje.
  Ze hebben een stilzwijgende afspraak met elkaar gemaakt dat een ieder die zijn hoofd boven hún maaiveld durft uit te steken onmiddellijk wordt gescalpeerd.
  Ze geven je geen enkele kans met hun grove en onbeschofte uitlatingen omdat ze bij voorbaat weten dat ze de discussie al verloren hebben.
  Laat je niet kisten.


  Maak melding

 26. Beste Srika,
  Jouw niveau is iets te hoog voor de pajongwaaiers van Molenaartje.
  Ze hebben een stilzwijgende afspraak met elkaar gemaakt dat een ieder die zijn hoofd boven hún maaiveld durft uit te steken onmiddellijk wordt gescalpeerd.
  Ze geven je geen enkele kans met hun grove en onbeschofte uitlatingen omdat ze bij voorbaat weten dat ze de discussie al verloren hebben.
  Laat je niet kisten.
  Nu kijken wie de schoen aantrekt.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.