maandag, mei 27, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappijMarronstam wil aandeel in goudwinst Newmont

Marronstam wil aandeel in goudwinst Newmont

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 10 jan – De stam der Paramaccaners wil een aandeel in toekomstige winsten van goudmijnbedrijf Newmont. Het woongebied van de stam in het oosten van Suriname mag best worden gemijnd. Alleen, “wij willen procenten zien”, zegt Adriaan Adawde, voorzitter van het Pamaka Onderhandelingsteam, Pot. Alleen maar een sociale paragraaf voldoet niet.

De overeenkomsten die de regering wil sluiten met goudzoekende multinationals bevatten zo’n paragraaf. Onder meer wordt het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten geregeld. “Ik wil procent. Dat is mijn persoonlijk standpunt, maar ook grote delen van de Pamakagemeenschap hebben deze mening”, zegt Adawde tegenover de Ware Tijd. Er wordt dus met argusogen gekeken naar het lot van de overeenkomsten. Die liggen nu bij het parlement.

Adawde heeft president Desiré Bouterse al zijn mening gegeven. Dit gebeurde tijdens een ontmoeting tussen het staatshoofd en een delegatie van Pot. De stam wil een eigen fonds waarmee zelf projecten kunnen worden uitgevoerd. Dit is dan apart van de gemeenschapsprojecten. Volgens Adawde wordt het woongebied sowieso aangetast. De mensen zullen ermee moeten leven en daar mag best wat financiële compensatie tegenover staan.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

22 REACTIES
 1. Wat gebeurd er met ons land.
  Het wordt steeds gekker.
  De gene die het meeste recht hebben op het land en de grondstoffen dat zijn wij INDIAANEN.

  De rest van de Surinaamse bevolking is IMPORT.
  Waar het hier om gaat is eerst de INDAANEN en dan de rest.

  Betreft het grondrecht vraagstuk moeten wij INDIAANEN zelf onderhandelen. Wij willen geen meelifters, want wij zijn de oorspronkelijke bewoners van SURINAME.

  Groetjes aan de oorspronkelijke bewonders van Suriname.

  Pango Voorwaarts


  Maak melding
 2. Het zou zeker een goed idee zijn om alle marrons en indianen die daar zijn aan het werk te zetten in de goudmijnen. I.p.v. te gaan importeren uit de stad en buitenland. Dat zal een grotere percentage aan inkomsten opleveren.

  Hebben ze inkomen en hoeven ze niet te zeuren en het brengt de lokale bevolking ook tot civilisatie, ontwikkeling en toekomst perpectief… Met de inkomsten kunnen ook duurzame projekten opgestart worden voor ze.

  Ik hoop echt dat ze wel bereid zijn om te willen meewerken, aan het opbouwen van het land…


  Maak melding
 3. Evenals men ooit Staats-olie is begonnen, zo zou in het bijzonder deze regering werk van mogen maken om ook een waarlijk en serieuze GOUD-INDUSTRIE op poten te zetten.

  Als mensen met relatief weinig scholing dat kunnen, dan zou het in feite toch geen probleem mogen vormen voor de Overheid om een soort Staats-Goud bedrijf serieus te beginnen. Geen halfslachtigheid, gewoon voor gaan.

  Met een Staats-Goud bedrijf, ligt een hele voorspoedige toekomst voor Suriname en haar nakomelingen in het verschiet.

  In theorie heeft goudwinning een minder complexe benadering nodig dan aardolie.

  Als het bij exploiteren van aardolie is gelukt, moet het bij goud zeker ook kunnen lukken.

  Op wiens toestemming de regeerders van Suriname wachten om hiermee te starten, weet Joost.

  Goud behoudt z’n waarde in goede en slechte tijden en kan dienen als zekerheidsstelling. Goud is in feite sterker dan welke munt(eenheid)dan ook.

  Elke regering die hiermee start, legt politiek tegelijkertijd een stevige basis binnen de Surinaamse gemeenschap.

  Men moet niet zo simple-minded doen en het telkens hebben over het onderhandelen met Goudbedrijven en dergelijke.

  Het is voor Suriname zaak om gezamenlijk met mekaar rond de tafel te gaan zitten. Dan hoeft er in de toekomst nooit meer te worden onderhandeld met welk goudbedrijf dan ook.

  Zo kan Suriname haar stiefkind – welke het binnenland steeds gebleven is – goed ter hand nemen en naar juiste waarde schatten. Dat verdient het binnenland van Suriname eens eindelijk.

  Voor zover ik weet(als Surinamer zijnde) kent Suriname geen tweederangs burgers.

  AUTHENTIEK en INTEGER


  Maak melding
 4. Gaat het om hebzucht, arbeidsverdeling, verdeling van de winst uit de grondstoffen. Dan horen de regels erbij en ervoor worden ontworpen. De vraag van de Marrongemeenschap dunkt mij moet gaan over het instellen van een behoorlijke Ruimtelijke ordening, waarin alle bijbehorende aspecten geregeld zijn, zoals: gezond leefomgeving, geluidsoverlastterugdringende maatregelen, opstellen milieuverordeningen voor het behoud en onderhouden van een milieuvriendelijk leefmilieu, faciliteren van maatregelen ter voorkoming van en opheffen vervuiling van bodem en grondwater. De eis dat in structuurplannen de bestemmingplannen en planologische indeling van gebieden normeringen worden opgenomen, voor bewoonbare woningen, zowel binnen als buiten concessie gebieden. Wanneer voor geheel Suriname zulke eisen worden gesteld aan de bodemkwaliteit en sanering van gebieddelen met vervuilde grond die veroorzaakt is door welke vervuiler dan ook, dan heeft de Marrongemeenschap een punt. Mee willen liften in de winstmarge zonder een te leveren bijdrage lijkt mij niet de geëigende weg. De Marrongemeenschap kan evenals elk ander kapitaalkrachtige bedrijf of instituut concessie met of zonder exploratie –en exploitatie vergunning aanvragen en zelf aan de slag gaan. Bij eigendommen, wanneer het recht van naasting bij het eigendomsrecht en zekerheidsrecht bij de eigenaar komt te liggen geeft de mogelijkheid tot een eis van delen in de winstmarge dunkt mij. In alle andere gevallen, wanneer er niet bij voorbaat is vastgelegd dat de overheid niet mag naasten, bestaat die rechtsgrond niet. Dus ook niet voor de Marrongemeenschap. Wel kan er eisen gesteld worden aan de concessionaris om de faciliteiten ter beschikking te stellen om de vervuilde grond, grondwater en het milieu in goede staat achter te laten. Ook moet het aspect van volksgezondheid niet onberoerd worden gelaten. Hierbij is van toepassing dat er door de instanties die bij de exploitatie zijn betrokken vrije medische verzorging wordt geboden aan de gemeenschap. Dat lijkt mij wel legitiem. Dus het drinkwater, de huisvesting, geluidshinder, de leefomgeving, de jachtgebieden en het milieu daarvoor moeten criteria worden vastgesteld, die in de invoering en uitvoering van de concessieonderhandelingen gestalte dienen te krijgen. Maar ik zie geen enkele andere reden van winstverdeling hierbij!!!


  Maak melding
 5. Jammer genoeg kunnen we de goudwinning in het Binnenland niet stopzetten, als hebzuchtige en kortzichtige mensen eenmaal vermoeden dat er ergens goud te vinden is kun je op je hoofd gaan staan maar ze zullen er alles aan doen om het te bemachtigen, desnoods moeten ze hun eigen moeder vermoorden, hun kinderen vergiftigen en de natuur vernielen. Grootschalige goudwinning moet men ook niet gelijk stellen aan het opbouwen van het land, het is eerder gelijk aan vernietiging van het land, de Surinamers en met name de Marrons en de Indianen, die zich blindstaren op het goud, hebben niet door dat ze het aardsparadijs waar ze in wonen samen met de buitenlanders aan het vernietigen zijn, straks hebben ze goud, maar moeten ze schoon drinkwater, voedsel en medicijnen importeren om zichzelf en hun zieke nageslacht gezond te houden als dat überhaupt nog mogelijk is.

  Aan Pango, de Indiaan, zou ik willen zeggen dat het geen flikker uitmaakt wie er als eerste ergens woonde, elk mens heeft recht om op deze aarde te wonen, jij als Indiaan (of wie ook) hebt de wereld niet gemaakt, hoe wij hier ook samen kwamen, wij hebben allemaal recht om in dit land te wonen, niemand mag meer of minder rechten hebben dan een ander. Verder wil ik Pango nog er op wijzen dat voor de komst van de andere bevolkingsgroepen onze Surinaamse Indianen in tegenstelling tot de Inka’s totaal geen belangstelling hadden voor dat stomme goud waar je niet eens een behoorlijke punt voor je pijlen of een mes van kan maken. Indianen hebben duizenden jaren in Suriname gewoond zonder het goud uit de grond te halen en ze hadden een rijk leven omdat ze genoeg water en voedsel ter beschikking hadden, nu zijn zelfs de Wayana’s in het uiterste zuiden van Suriname stuk voor stuk vergiftigd met kwik omdat anderen zo nodig goud in hun woongebied moeten komen winnen, het zou zonder meer beter geweest zijn voor de Surinaamse Indianen als er helemaal geen goud gevonden was in hun woongebied. Hun leven kan door de goudwinning in hun woongebied er alleen maar slechter op worden.


  Maak melding
 6. Brunsie is een goed voorbeeld van hebzucht…

  Zijn manschappen zijn destyds door de wolf afgeslacht en notabene HY sluit een pact met de duivel. Door hebzucht heeft hy zijn manschappen en zijn volk in de steek gelaten.HY verrijkt zich ook met de goudhandel en zijn volk blijft pienaren en roven…


  Maak melding
 7. het word nu in de wereld bekend wie de oorspronkelijke bewoners van su zijn geweest.
  tijdens opgravingen in zuid suriname in 2010 zijn er botten van een creool(blakamang) gevonden die meerdan 12000 jaren oud is’zij werden als verzamelaars en jagers door de blanke omschreven en als arowak indianen opgemerkt.
  later na grondige onderzoek is gebleken dat hun theorie van indianen met een lichte of rode huids kleur niet volgens waarheid is vermeld omdat er in die tijd de landbruggen nog intact waren en er geen schijding van zijd amerika en afrika op grote schaal plaats gevonden had,dat betekend dat de vroegere creoolen de eerste in het zuid amerikaanse gebiet geweest zijn en niet zoals omschreven door de arscheologen.
  tijdens slavernij werden aziaten(die later in-diaan werd genoemd) naar de kust gebieden van su gebracht voor landbouw werkzaamheden,maar konden dat niet tot uitvoer brengen’later in die periode werden er criolen uit ghana,benin,ivoorkust ontvoerd voor die gedwongen aarbeid omdat zij(wij)fisiek,mentaal en ook kwa kennis meer inhuis hadden van landbouw,dat was het begin van volken onderdrukking.
  als men de oude wereld kaart bekijkt ziet men dat ivoorkust dichter bij su ligt dan ghana,dat betekend dat de eerste bewoners van su uit het gebiet dat ivoorkust genoemd wordt afkomstig zijn.
  de maroon is uit het gebiet barbados waar ook de eerste slaven afgezet werden,’de maroon van su is ook oorsprongkelijk uit west afrika maar door de eeuwen heen hun pelgrim tocht zich in het caraibisch gebied versprijd hebben.
  wat de maroon van su aangaat is ook mijn belang omdat ik ook een crioro ben’maar wat ik fout vind is dat zij nu ook aangeven om het natuurrijk gebiet(su)door goud winnig te vernietigen,’ik ben zeker tegen alles dat het su natuur vernietigd,er zijn namelijk genoeg natuulijke middelen die het leven makelijk kan maken als men meer naar de groen producten kijkt’maar het is ook gebleken dat geld een grote rol in het leven van mensen is gaan spelen dat zij de waarde van hun eigen natuurlijk producten niet meer zien en alles voor geld willen hebben’ik bedoel dit;jij kan geld hebben,maar laat het niet ten koste van de natuur zijn of van mensen leven’,aard uitputting hebben wij niet van ons zelf maar van hen die zelf geen aard producten hebben wij zijn onderwezen om van onze belangrijke bronnen een gaos te maken inplaats van het te onderhouden en zolang wij die fout blijven maken zal er altijd tegenstrijdige kenmerken voorkomen(politiek)die ons wezen verduisterd en niet in harmonie en ballans met de natuur en elkaar kunnen leven.

  info;oorspronkelijke bewoners van suriname.


  Maak melding
 8. @pango

  jullie indianen zijn meer de SOUVENIER INDIANEN van Suriname.
  W at hebben jullie als eerste bewoners vaaoje land Suriname gedaan?!
  Niks maar dan ook niks!
  Alle welvaart en bloei in Suriname dat hebben de ‘geimporteerde’ voorvaderen van ons tot stand gebracht!Jullie bijdrage in deze als eerste bewoners van Suriname is NIHIL ,NIKS, GEWEEST!


  Maak melding
 9. Ray,
  Dezelfde vraag die je aan de indianen stelt moet je m.i. stellen aan de totale gemeenschap van Suriname.
  Je zult, denk ik, weinig goeds te horen krijgen.
  Wellicht kunnen Henk Molenaar en Koos je hierin een handje helpen want zij zullen een bijdrage leveren die je als kritiek aan te merken is ipv kritisch.
  Ma ja wie niet waagt die niet wint.

  Vraag:
  Wie zijn de geïmporteerde voorvaderen?
  – De slaven?
  – De contract arbeiders (Hindoestanen, Javanen en Chinezen)
  – De blanke boeren / landeigenaren (Gummels, van Dijk, Ravenswaay etc)


  Maak melding
 10. Ray heeft helemaal gelijk, het gaat niet om wie de eerste inwoners zijn maar wie wat doet voor het land.

  Ik denk niet dat suriname vooruit komt met het innen van belastinggelden van hutten of kraampjes.

  Iedereen heeft het recht…..om te werken.


  Maak melding
 11. Aan henkes.

  Je lult uit je nek.

  Wij leven momenteel in 2013 en wij indianen zijn nergens te bekenen.

  Wil je onze indiaanse kinderen nog steeds in het stenentijdperk houden? Hebben zijn dan ook geen recht om een helikoper te hebben of een hummer te rijden?

  Als jij mij een kamer geeft in jouw woning om daarin te verblijven. En na enkele jaren eis ik dat de woning mijn eigendom is.
  Hoe zal jij je dan voelen Male Henkes????

  Dit is precies wat wij indianen duidelijk willen maken.

  Pango Vooprwaarts


  Maak melding
 12. Recht!

  Ik woon al jaren op Tourtonne. Heb ik recht op diamanten die daar in 2015 worden gevonden? Moet ik dan mijn deel als Tourtonnenaar gaan opeisen?

  Ook al zijn de Marrons hun leefgebied toegewezen, wat er in de grond zit is van de Staat. De opbrengst van de goudwinning is voor iedere Surinamer dus Marrons mogen niets opeisen. Wat een belachelijk gedoe.
  De Saramaccaners vragen toch ook niet om een portie van de winsten van Staatsolie?

  De Marrons moeten blij zijn dat er bedrijvigheid in hun buurt komt en werkgelegenheid. Ze moeten maar de handen uit de mouwen steken om hun omgeving op te bouwen. Ze zijn te lui om hun leefgebied een beetje op te pimpen en blijven in een pinnabladerenkrotje wonen en wachten op giften. Hou toch op!


  Maak melding
 13. Musk, dat is precies wat ik bedoel…

  Sommige mensen moeten echt gaan inzien dat de handen opsteek en hangmatten tijd al voorbij is. Iedereen mag een helicopter hebben maar ga er voor werken om het te kunnen kopen. En als werkgelegenheid aangeboden wordt moet je die met beide handen aanpakken..

  Ik zal ook nooit gratis een auto of helicopter krijgen….en als de staat inderdaad sommige mensen bevoorrecht met een helicopter dan vind ik dat dicriminatie….


  Maak melding
 14. het binnenland is bezaait met djoekas die dagelijks goud graven en zich zelf verrijken.

  niks mis mee en terecht ook.. ze kunnen niet anders,,

  ze halen meer goud uit de opgravingen dan dat i am gold aan de staat sme oplevert..

  en toch blijven ze pinaren en rover ze nog dagelijks in de stad..

  je vraagt je af,wat doen ze met die opbrengsten..

  een hinoestaan javaan zou een grote filla bouwen en een goed leven over houden..


  Maak melding
 15. @ Musk
  de rechten op delfstoffen berusten wereldwijd nagenoeg overal bij de staat. De landeigenaren moeten echter gecompenseerd worden voor het gebruik en de schade.

  In het Binnenland ligt dit echter iets genuanceerder dan in stedelijk of gecultiveerd gebied. In het binnenland leeft men met en van de natuur. Men gebruikt het leefgebied EXTENSIEF. Men is veel ruimte nodig, dit in tegenstelling tot het stedelijk gebied waar men INTENSIEF gebruik maakt van het leefgebied. In stedelijk gebied kan men schade en gebruikskosten veel makkelijker bepalen dan in het binnenland.

  Tijdens de regering Wijdenbosch is er veel aandacht geweest voor partijen die onzorgvuldig omgingen met de belangen van de binnenland bewoners. Veel schade. Het gevolg is geweest dat de Surinaamse staat door het inter Amerikaanse hof voor de rechten van de mens (Saramaka volk versus Suriname 28.11.2007 en 12.08.2008) veroordeeld is tot het vastleggen van de inheemse leefgebieden en dat men met betrekking tot de exploitatie van deze gebieden vooraf met de bewoners tot een afspraak moet komen, een afspraak die tot stand gekomen is volgens de gewoonten van het betreffende volk. Het is jammer dat dit vonnis maar beetje bij beetje ingevoerd wordt.

  feitelijk loopt men nu achter de feiten aan. Indien men nu voldongen feiten creëert kan er maar zo een schade claim ontstaan en voor het inter Amerikaanse hof komen en te verliezen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES