Strak beleid levert Suriname drugsprobleem op

14

PARAMARIBO, 9 jun – Het succesvolle antidrugsbeleid van de laatste jaren levert Suriname een nieuw probleem op. Volgens minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie & Politie. Vooral door de strengere controle op de Johan Adolf Pengel luchthaven is de uitvoer ingedamd. Maar dat werkt verzwarend naar binnen toe.

“Door de scherpe controle is het aanbod van drugs toegenomen in Suriname zelf”, zei Santokhi in het actualiteitenprogramma Welingelichte Kringen. Met name jongeren vormen een kwetsbare groep. Het spul, voornamelijk cocaïne, wordt goedkoper aangeboden. Dat kan op den duur sociaal verkeerd uitpakken. Justitie houdt deze ontwikkeling in de gaten.

Het neemt niet weg dat het beleid zal worden voortgezet. “We staan achter één beleid: we kijken naar het drugsprobleem in Suriname, de invoer”, aldus Santokhi. De aanvoer is dan ook aanmerkelijk afgenomen. Vooral de vliegtuigleveringen in het binnenland zijn minder geworden. De leveringen vinden nu meer plaats in Guyana, van waaruit getracht wordt Suriname te bereiken. Samenwerking met andere landen blijft een voornaam onderdeel van de tactiek.


14 REACTIES

 1. Het succesvolle antidrugsbeleid van de laatste jaren levert Suriname een nieuw probleem op. Volgens minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie & Politie. Vooral door de strengere controle op de Johan Adolf Pengel luchthaven is de uitvoer ingedamd. Maar dat werkt verzwarend naar binnen toe.

  Een allround aanpak is de beste en meest voor de hand liggende bij de bewaking van de grenzen. Dit zegt minister Ivan Fernald van Defensie

  Bestrijding van potentiële drugssmokkel uit Suriname richting het westen geschied zeer laconiek, Bestrijding van uitvoer van potentiële drugs naar met name Holland geniet primaire adequate prioriteit & geschied zeer professioneel.

  Daarentegen geschied de bestrijding laconiek van drugssmokkel richting Suriname.

  Suriname leeft in een omgekeerde koloniaal wereld omtrent de bewaking van de grenzen Met name het internationale luchthaven zanderij. Suriname behartig de belangen van holland in tegen stelling tot het Surinaams belang c.q. volksgezondheid.

  Suriname (J. A.P. internationale luchthaven beleid ) leeft nog in het koloniale denken, en uit voerder van het door Holland uitgestippeld koloniaalbeleid van ± 300jaar.

  Geen enkel land in de wereld maakt zich meer druk om uitgaande vluchten met vracht/ cargo c.q. passagiers dan inkomende vluchten met cargo & passagiers.

  De douane, (ambtenaren) wereldwijd op de internationale luchthavens c.q. zeehavens, is de prioriteit (bestrijding )meer gericht om de inkomende vluchten c.q. schepen.

  In Suriname wordt strenger gecontroleerd bij de uitgaande vluchten dan de inkomende vluchten c.q. schepen.

  Eerste fase, utgaande vluchten Suriname:
  vier controle posten de douane(recherches in burger)
  de MP (in burger)

  Tweede fase: utgaande vluchten Suriname
  (100% controle voor holland in rep. Suriname ) om één voor één op aanwijzing van de MP zich te begeven in de visitatie ruimtes achter een daarvoor bestemde gordijn.

  Derde fase utgaande vluchten Suriname:
  Voor het instappen worden de handbagages nog een keer gecontroleerd (100% controle op hand bagage in Suriname ) door de scan annex röntgenapparaat dat gevolgd wordt op de daarvoor bestemde (tv) monitors door de militaire politie en in sommige gevallen door hogere militaire officieren

  vierde fase: uitgaande vluchten uit Suriname (Johan Adolf Pengel internationale luchthaven, te zanderij). Hoeveel controle wil Holland en een ieder die de Surinaamse mens criminaliseert dat er nog meer controle op de (potentiële koeriers) passagiers moet geschieden.

  Inkomende vluchten;
  Fase één: van inkomende vluchten.
  Passagiers uit het buitenland met name Nederland komen aan op zanderij, staan in de rij voor de paspoort controle. Na de formaliteiten bij (MP)paspoortcontrole volgen de passagiers hun weg richting aankomsthal waar men hun koffers opwacht of wel taxfree inkopen kunnen doen.

  Als de passagier hun koffers hebben gepakt staan zij in de rij op de enige controle post van de douane, waar de bagage sporadisch al dan niet wordt gecontroleerd en waar lijfelijk visitatie niet van toepassing is om het luchthaven te verlaten om zich verder vrijelijk te bewegen op Surinaams grondgebied.

  Natuurlijk internationaal gezien waar een potentieel passagier zich verdacht, zenuwachtig ofwel paranoia gedraagt/opstelt en uit de menigte van passagiers kan worden gepikt ( zie film midnight express, een van drugssmokkel gerelateerde film dat zich afspeelt op een Turks internationale airport).
  De passagiers van uitgaande vluchten in Nederland mogen op schiphol na de formaliteiten paspoortcontrole zonder visitatie/lijfelijk visitatie gewoon doorlopen en mogen zich vrijelijk bewegen (taxfree shops) zonder beperkingen op het beschermde gebied bestemt voor passagiers tot het instappen.

  De bagage van de passagiers in Nederland (EU)bij uitgaande vluchten wordt alleen bij de incheck balie door de grond steward gewogen en voorzien van een label. Er komt helemaal geen controle van de douane ofwel Koninklijke Marechaussee van pas op de bagage van de passagiers.

  In uitzonderlijke gevallen, door een tip, verdachte zenuwachtige bewegingen, paspoort fraude etc. worden potentiële verdachte personen/passagiers gecontroleerd ofwel extra gevisiteerd.
  De enige koffers/bagage die als verdacht bagage/vracht kan worden gekwalificeerd is wanneer de passagier die al is ingecheckt niet komt op dagen om aanboord te gaan,terwijl zijn bagage al is ingecheckt en zich al aanboord (de bally) van het vliegtuig bevind.

  De mensen die vaak reizen weten precies where I’m coming from.
  Dat men internationaal nooit wordt lastig gevallen bij het verlaten van het desbetreffende land(uitgaande vluchten).

  11 september en de daar opvolgende terroristische incidenten heeft niets bijzonders veranderd aan de strengere paranoia controles van bepaalde risico vluchten van en naar versus van de risico landen. Primair de risico landen VS/ USA en Israël. Die hebben zoveel vijanden gemaakt in de Arabische moslim/ islamitische wereld.

  Het is primair de taak van de Surinaamse justitiële c.q. (militaire)defensie om de grenzen goed te bewaken (via het Surinaams luchtruim c.q. luchthavens als Surinaams territoriale wateren c.q. havens, voor potentiële illegale smokkelwaar (contrabande) harddrugs c.q. softdrugs. Als primaire het drugs beleid in Suriname is dat drugs het land niet binnen komt, ofwel heel moeilijk maakt voor de georganiseerde misdaad om het smokkelwaar Suriname binnen te krijgen hoeft de justitiële autoriteiten niet primaire het drugs beleid gericht gestructureerd gefocust op de uitvoer ervan. Als het beleid in Suriname primair gericht wordt om het de potentiële drugsbaronnen/koeriers moeilijk te maken hun illegale waar tot het Surinaamse territoriale wateren alsmede het Surinaams luchtruim c.q. Surinaams grondgebied te krijgen, behoeft Suriname en de rest van de internationale wereld met het illegale drugsprobleem zich geen zorgen te maken dat Suriname gebruikt wordt als doorvoerhaven naar de VS ofwel Europa.

  Als Nederland/VS(EU/VN)zich moreel geroepen voelt om te bemoeien (“te helpen”)in Surinaams interne aangelegenheid, dan moeten ze dat binnen de proporties doen & geen eenzijdige buitenlandsbeleid.
  Primair om te beginnen is om te investeren in de grensbewaking o.a. douane, marine etc. dat geen enkel vorm van contrabande het vaste land rep.Suriname bereikt.

  Dus fase één, primaire verscherpen grensbewaking voor eventuele potentiële inkomende contrabande.

  Fase twéé, de overigen contrabandewaar (harddrugs)dat geglipt is uit de inkomende fuik kunnen het gros van als nog onderschept worden door een tip ofwel op verdachte potentiële koeriers. Probleem op gelost in rep. Suriname als doorvoerhaven.

  Maar wat Holland wil is dat de grens van Suriname zo lek is als een mandje en zo blijft, bij inkomende contrabande (illegale smokkelwaar) en dat Suriname primair zeer streng moet controleren zonder aanzien des persoon bij uit gaande vluchten c.q. zeehavens richting holland.
  Het Surinaamse luchtruim versus territoriale wateren c.q. landsgrenzen is een passoir bij potentiële contrabande..

  Sranang man kunnen jullie indenken wat met al dat illegale smokkelwaar (drugs)dat heel makkelijk het land binnenkomt & tegelijk heel, heel moeilijk het land als potentieel doorvoerhavens kan verlaten. Dus Suriname is goed om opgescheept te zitten met die troep. Sa no boeng gi wan trawan no boen gi joe toe. Het motto moet zijn; mi lobi mi srefi moro joe.

  Even een kleine anekdote; wie herkent zich zelf hier in,
  Als het bekent is in Suriname onder bepaalde vrienden familie ofwel kennissen dat je met de eerstvolgende vlucht aankomt, wil iedereen je komen verwelkomen c.q. op halen van zanderij. Zij willen ook zeker weten dat zij jou alleen speciaal mogen komen ophalen tot in de aankomst hal in sommige gevallen zelfs in mijn geval van af het moment dat ik het vliegtuig trap afstapt staat er al iemand op mij te wachten en die al aanbied ofwel aandring om mijn handbagage te dragen om dat ik nu zijn gast ben en hij de gastheer. In de rij staan is dan niet van toepassing. De paspoort wordt getoond aan de MP voor de formaliteiten & de koffers worden voor mij op/afgehaald van de rolband en dan naar de douane controle, zonder dat de koffers worden open gemaakt, nadat de ook gastheer te kennen heeft gegeven aan de douane ambtenaar dat je bij hem hoort.

  Nu komt het omgekeerde van de medaille, bij vertrek naar Nederland is er niemand die er is om je te begeleiden/geleiden langs de douane almede de MP controles. Ze hebben alle maal een excuus waarom ze je niet kunnen brengen naar zanderij op dat tijdstip. Nogmaals als er inkomende vluchten zijn uit Nederland, VS, Brazilië of welk Zuid- midden- Latijnse- Amerikaanse land is er altijd iemand die de potentiële passagier (s) zonder enige vergoeding dan ook wil ophalen om veilloos te lozen/loodsen langs de douanecontrolepost.

  Dit alles noemt men koloniaal denken en handelen. Alle ruimte wordt geboden om eventuele contrabande (illegale drugs) makkelijk het land Suriname binnen te smokkelen.

  Vluchten uit Nederland met witte/blanke passagiers moeten eigenlijk ook gezien worden als risico vluchten. Holland staat te boek in de wereld als de Mekka van de (synthetische) drugs. In Holland zijn alle vormen/soorten van drugs,van (pilletjes,XTC, amfetamine)softdrugs tot harddrugs. In Holland is de eerste drugslaboratorium annex drugsfabriek van de wereld geweest.

  In tegenstelling van Suriname tot het moederland/voormalig moederland Nederland wordt daarentegen alle mogelijkheden aan banden gelegd, om het zo (min)moeilijk mogelijk te maken om eventuele contrabande (drugssmokkel)uit Suriname een strobreed in de weg te leggen bij uitgaande vluchten.

  Natuurlijk is het internationaal bekend dat het smokkelen van illegale waar niet alleen met drugs te maken heeft, o.a. zo ook goud smokkel, valutasmokkel,diamantensmokkel etc. Holland is alleen geïnteresseerd in Suriname als potentiële doorvoerhaven van drugs(cocaïne)smokkel richting Europa.

  Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest over het Surinaams drugs beleid & grensbewaking.

  Dienstplicht weer invoeren voor & grensbewaking (werkloos probleem opgelost) twee vliegen in één klap.

  Ps. Tijdens het regeer periode van de militairen (Bouterse) was er altijd een preventieve strenge drugs controle voor zowel de inkomende vluchten als uitgaande vluchten (lucht havens als zeehavens). Kunnen jullie die klachten nog herinneren van passagiers dat de MP heel streng was bij aankomst in Suriname of bij het vertrek uit Suriname. In de militaire periode werd niet het Nederlands beleid uitgevoerd. Er werden op zanderij bij inkomende vluchten zelfs kleine stukjes verborgen hasj & wiet in (zakken) kledingstukken van passagiers gevonden.

  Na de zogenaamde herstel van de democratie, was het militaire (strenge drugsbestrijdingbeleid/regime) en preventief bewaking van landsgrenzen, (invoer/inkomende ofwel uitvoer/uitgaande) het Surinaamse luchtruim versus territoriale wateren passé.
  Patriot!


  Maak melding

 2. mijn mening is dat de minister santokhi van justitie en politie de medewerking van de militairen moeten inroepen.niet alleen om controle uit te oefenen in het binnenland maar ook in de weekend rond paramaribo en omstreken.en niet te vergeten om en bij school objecten.in elk geval waar de jeugd zich bevindt.

  de politie wordt vaak door het volk getipt maar treden niet op.de verkoop plaatsen is de politie bekend maar zelden of nooit zie je deze in de buurt surveilleren.de overheid is ook medeschuldig want men treedt niet hard genoeg tegen deze illegalen verkopers


  Maak melding

 3. Patriot, zegt de naam Boereveen u iets?!
  Juist ja! De loopjongen van uw baas!

  Hij kwam in aanmerking voor een gratis vakantie
  bij de kampioenen van de democratie.

  Zegt niets he, dacht ik al!


  Maak melding

 4. kan iemand mij uitleggen wat posting nummer 1 allemaal verteld a.u.b en aan nummer 2 het is niet waar dat coke altijd verkrijgbaar was in de straten van paramaribo niet liegen meneer suriname is na de revolutie in deze ellende gerold omdat bouterse geen geld meer had en kreeg uit nederland is hij in zee gegaan met drugsbaronnen zie wat er is gebeurd met boereveen toen ik in suriname woonde was wiet en op sommige plekken tabletten de bekenste drugs is suriname hard drugs kwam je zelden tegen nu is er iedere straat coke tekoop bouterse bedankt voor jou goede voorbeeld zie vader zie zoon dit noem men voorbeeldfunctie de gene die het niet met mij eens zijn kom a.u.b met tegen argumenten


  Maak melding

 5. Santhokie is goed bezig, maar zijn beleid over drugs werkt averechts.

  Amerika en Nederland hebben hun economieen verstevigd door dope te verkopen. Nederland gaat zelf een stap verder. Legaal verkoop van Heroine en wierie.!! Hun leveranciers zitten in Verre oosten of Noord africa.

  Santhokie kan beter de invoer proberen te stoppen dan de uitvoer.

  Eerst onze eigen mensen beschermen en dan derest.!!


  Maak melding

 6. Alex, wat zou moeten worden verstaan onder STRENG optreden?

  Waar praten wij over als blijkt dat je die troep overal in stad- en distrikt zonder enig probleem in allerlei kleuren en geuren kunt krijgen.

  Niet zelden woont er een beambte op steenworp afstand van zo’n object.

  Er zijn mannen van 50-jaar en ouder, die hunlevenlang niets anders hebben gedaan dan de samenleving lopen-, staan of zitten vergiftigen. Ze zitten gewoon/ongehinderd op een stoel bij een Chinese winkel hun troep aan de man te brengen.

  Is dat nou streng optreden?


  Maak melding

 7. Beste Patriot,

  In uw reaktie zijn er inderdaad enkle zaken die op waarheid berusten. Landen zijn inderdaad geinteresseerd om de inkomende cargo, passagiers etc. te controleren om problemen die daardoor in hun land kunnen ontstaan te voorkomen.

  Wat we niet moeten vergeten is dat Suriname de afdelopen jaren inderdaad op zwarte lijst stond als een drugsdoorvoer land. En ik denk dat we daarmee eens moeten zijn. Er is een hoop drugs uit het land geexporteerd naar Europa.

  Strenge maatregelen waren noodzakelijk om dit probleem deels op te lossen om het imago van het land te verbeteren. Datgene waarin wij nog niet ingeslaagd zijn een oplossing te vinden is corruptie. Overheidsambtenaren, douanepersoneel, politie, militairen maken zich nogsteeds schuldig aan corrupte praktijken. En dit zijn geen gewone ambtenaren die een dergelijk feit plegen. Het zijn juist hooggeplaaste ambtenaren met een poltiekefunctie.

  De vraag is alleen hoever zal een ontwikkelingsland gaan om dit te kunnen bestrijden? Op korte termijn zie ik geen oplossing aankomen voor dit probleem.

  Europese onderzoeken met betrekking tot drugtoevoer hebben altijd uitgewezen dat hooggeplaatste ambtenaren in Suriname een vinger in de pap hebben. Het punt is nu, kom je dan als land wel betrouwbaar over bij anderen?

  Drugsverkooppunten in Suriname zijn bekende plaatsen waarvan de poltie op de hoogte zijn en men weet ook wie achter de handel ervan zitten. Alleen slaag de politie er niet in om dat op te rollen omdat de politieambtenaren zelf daarbij betrokken zijn.

  De vraag is wie gaat de corruptie aanpakken ?
  Degenen die de corruptie moeten aanpakken zijn zelf betrokken in dergelijke praktijken.
  Degenen die de wetten moeten maken zijn zelf betrokken in corruptepraktijken.

  Venetiaan heeft de grootste fout in zijn hele carriere als president gemaakt om samen te werken met sommige politieke partijen. Dit heeft hij gedaan in zijn eigen belang en niet in het belang van het land en volk. Venetiaan wou geschiedenis schrijven als de langszittende president ter wereld. Wat hij met het land gedaan heeft, beseft hij mischien niet. Het land wordt gewoon leeggeplunderd en de Surinaamse volk staat gewoon te kijken wat er gebeurt met het land. Men is in Suriname alleen op uit aan zelfverrijking waardoor men weinig doet om dit soort gasten te straffen.

  Dats heel erg. Drugsverslaving neemt sterk toe in het land. Alcoholverslaving ook. Gezinnen hebben geen geld om hun kinderen te verzorgen. Vader is of drugsverslaafde of alcoholverslaafde. Kinderen kiezen voor de makkelijkste weg. Drugskoerier of op jonge leeftijd de schoolverlaten en gaan werken voor een laag salaris. Voordat men een huis heeft gebouwd hebben ze al vier kinderen om te verzorgen. En met een lage opleiding, laag salaris kun je niet uitkomen. Dankzij de informele sector kan men in Suriname nog hun eerste levensbehoefte kopen.

  En wat heeft Venetiaan hieraan verandert in de afgelopen vijftien jaar als president?
  Want deze situatie doet zich nogsteeds voor.

  Sociaal-economische situatie in Suriname is nogsteeds niet verandert. Het is hetzelfde gebleven,alleen in een ander vorm.

  Aan de andere kant moet de Surinaamse bevolking de drugshandel bedanken voor de import van luxe tweedehandse japanse voertuigen waarin men nu kan rijden. Zonder de drugshandel was dit nooit een feit geworden !!!


  Maak melding

 8. Gewoon wereldwijd legaliseren, dan ben je van een hoop ellende af. Alcohol, roken en het verkeer veroorzaken veeeel meer doden dan coke (drugs).

  Natuurlijk gaat dit niet gebeuren want de beleidsmakers zijn de grootste dealers, vele economieen gaan in elkaar storten.


  Maak melding

 9. Du je hebt gelijk, toen was wiri, rohypnol en andere slaaptabletten veel gebruikt onder de jongeren. gepakt met een stikkie kon je al een behoorlijke straf krijgen. pas na 85 was het opeens kronto en nog eens kronto lolo a strati.


  Maak melding

 10. Beste snekie-tere /No 9

  Saluut voor de wijze (opbouwend) woorden.
  ***************************************************************************

  Beste Meervan /No.5
  Welke kampioenen van de democratie wordt hier mee bedoel?
  De democratie in Irak zeker!
  Weet jij dat er zo vaak dat je je kan indenken Amerikaanse toestellen op Nederlands soevereine grondgebied landen met geheime cargo aan boord zonder dat de Nederlandse marechaussee ofwel douane recherche er van pas komt om de cargo te controleren/inspecteren!
  Waarom worden de Nederlandse verantwoordelijke beleidmakers c.q. gezagdragers hiervoor niet opgepakt om in aanmerking te komen voor een gratis vakantie
  bij de kampioenen van de democratie.
  Zegt niets hè, dacht ik al! De loopjongen van uw baas! Ha ha ha, grapjas! Ik voel me zeer vereerd/ gevlijt
  Ik moet je jammer genoeg teleurstellen, daar ben ik te charismatisch c.q. dominant voor, deze karakteristieke eigenschappen zouden in botsing kunnen komen. Maar ik zal je niet teleurstellen. Beste Meervan, mijn baas volgens uw terminologie, ik voel een verbondenheid, affiniteit met hem(mijn baas) ik ben ook nog een Sympathisant van hem (mijn baas). Hij is de uitverkoren Surinaamse leider. Suriname is mijn vaderland, dus is hij niet mijn baas maar mijn leider als alle waarachtige (patriotten)oprechte Surinamers. En als patriot sta ik paraat in de houding/ in het gelid.
  zegt de naam Boereveen u iets?! Ja Beste Meervan /No.5
  Wat de heer (overste) Boereveen betreft hij heeft zich laten (manipuleren)misleiden door de (duivel) kwaadwilligen (US) op deze aardbodem. Als (jong)mens en christen is hij in de fuik van professionele gestructureerde (manipulaties)misleidingen getrapt. Die achteraf met Godswil goed is (rechtgetrokken)afgelopen en werd hij in Suriname weer in ere hersteld, gerehabiliteerd. Hij heeft na zijn rehabilitatie zelfs gediend onder de regering Venetiaan.
  Zoals de misleidingen van de zelfde (duivels)kwaadwilligen (US/het westen) omtrent hun voormalige bondgenoot Saddam Hoessein (Irak), waar honderden, ofwel duizenden dan wel honderdduizenden burgerslachtoffers/doden zijn gevallen.
  De Surinaamse militairen zijn onschuldige brave engeltjes vergeleken bij de (duivelse)US/westerse militairen. De Surinaamse (ex) militairen zijn geen padvinders maar vooral geen duivels.
  De Surinaamse (ex)militairen zijn onze jongens & niemand komt aan onze jongens. Deze alinea is alleen voor de gene bestemd die affiniteit heeft met de (ex)Surinaamse militair. Dus geen reactie hieromtrent please oe no miki a alesie kroewa, ifoe brafoe a no foe jou no spiti na ini!
  Beste Meervan /No.5. Zullen wij het nu over de onschuld van mijn ‘baas’ hebben?
  Belgische justitie met het bericht dat Patrick van Loon, de kroongetuige in het proces Bouterse, zou hebben gelogen. Bouterse was in 1999 bij verstek veroordeeld tot 11 jaar cel in de zogeheten Stellendam-zaak. De Belg Patrick van Loon was op zijn jacht in de haven van Stellendam gearresteerd met een grote partij cocaïne aan boord.

  Op dat moment stond Bouterse terecht voor een reeks andere aanklachten wegens cocaïnehandel. Van Loon verklaarde dat hij de drugs bij Bouterse had gekocht. Het Nederlandse Openbaar Ministerie haalde opgelucht adem, want voor de andere aanklachten was er niet genoeg bewijs. Als nu blijkt dat Van Loon de getuigenverklaring uit z’n duim heeft gezogen, staat de Nederlandse justitie opnieuw met lege handen. Dat is nieuws en het is een goed journalistiek gebruik om dat zo snel mogelijk te brengen.
  In de ochtend uitzending van 25 mei, wanneer de kiezer in Suriname zich opmaakt om te gaan stemmen, nemen we het bericht uit België mee in een voorbeschouwing over de verkiezingsdag. Want de vraag doet zich natuurlijk voor in hoeverre dit de verkiezingen nog beïnvloedt. Niet of nauwelijks, was onze conclusie. De meeste mensen hebben hun keuze al bepaald. De mededelingen van de Belgische justitie en politie zijn te vers om in hun volle omvang tot de Surinaamse kiezer door te dringen.

  Daar staat wel tegenover dat de kiezers gedurende de hele campagne al worden gewaarschuwd voor het isolement waaraan Suriname ten prooi valt als men kiest voor presidentskandidaat Bouterse. Zelfs de Amerikaanse ambassade deed een duit in het zakje. Trouwens, de campagnes waren sowieso doordrenkt met vijandbeelden. De veroordeling van Bouterse in Nederland paste daar naadloos in.
  De consequentie daarvan is immers dat je het vonnis tegen Bouterse naar de prullenmand moet verwijzen en dat je blij moet zijn met het bericht uit België dat de Nederlandse Justitie maar half werk heeft geleverd.
  Jimmy Cliff zong het al: “The harder they come, the harder they fall”. Vijandbeelden in een verkiezingscampagne keren als een boemerang terug. Een klein beetje twijfel aan het beeld kan er al voor zorgen dat de hele campagne als los zand door je vingers loopt.
  P.s.
  Maar nu weet het Surinaams electoraat beter bij deze (KOMENDE)aanstaande verkiezingen.
  PATRIOT


  Maak melding

 11. Kan toch niet mensen…… niet te geloven…voor 3.srd heeft de junk al een pitje.
  Daarom geef ik een zwerver nooit geld…….want zij die het verkopen…. lopen als nette burgers rond, maar zijn SATAN en die ziet men niet, men is blind er komt toch geld voor fake bling bling.


  Maak melding

 12. Maandag 9 juni 2008 om 23:14 uur, door Ogrie Sjorie

  Vraag zoals gewoonlijk Holland naar centen…Geld, Geld, Geld
  …../////////////…………….hallo no fuck me up…want mi di iti……dacht jij dat ik weg was nee toch zoek een andere naam jongen of meid…zuku wan tra nin…want mi di iti en ik lees alleen maar en geef geen reactie’s


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.