Zelfmoord groeiend probleem in West-Suriname

28

PARAMARIBO, 30 jul – Zelfmoord is een groeiend probleem in Suriname’s meest westelijke district, Nickerie. Dit meldt de Times of Suriname. Er hebben zich voor dit jaar reeds vijftien gevallen voorgedaan. Gevreesd wordt dat het aantal van vorig jaar overstegen zal worden als er geen ommekeer komt.

Vorig jaar werden twintig gevallen gemeld. De plaatselijke autoriteiten zitten met de handen in het haar. Nickerie steekt al jaren ver boven het nationaal gemiddelde uit. Niet-gouvernementele organisaties hebben in samenwerking met Nederlandse instellingen oplossingsmodellen gezocht. Onder meer is de voorlichting opgevoerd over het overwinnen van stress.

De oorzaken liggen veelal op economisch vlak. Het ooit dankzij de rijstindustrie bloeiende district heeft de laatste jaren te kampen met groeiende werkloosheid. Ook sociaal is er veel mis. “Mensen communiceren niet met elkaar en grijpen bij het geringste huiselijke probleem naar het uiterste middel”, zegt de plaatselijke politiecommandant Harold Bruining.


28 REACTIES

 1. Het ligt ook aan het cultuur daar. Mijn nichtje zei 5 jaar geleden al dat het een straf is om vrouw te zijn in Nickerie. Ze is nu 20 jaar en uitgehuwelijkt met iemand van 16 jaar ouder. Ze mag niks van haar man. Een keertje zonder tegen haar man te zeggen naar de centrale markt in Nw Nickerie leverde haar zo’n afranseling op, (ook al was ze toen 4 maanden zwanger, en op bezoek bij haar moeder) dat ze toen ook heeft geprobeerd zelfmoord te plegen. Ze ging van het Claraploder naar het Paradijs (wijk in Nickerie), maar is dus totaal geen Paradijs

  Als vrouw ben je daar gewoon gevangen door traditie’s. Bijna nog erger dan in streng religieuze moslimlanden. Totaal geen vrijheid voor vrouwen, en mannen die alleen maar Soppie (alcohol) drinken.

  Dit soort dingen maken mij en mijn man enorm kwaad.


  Maak melding

 2. Jij moet niet kletsen want je bent ook uitgehuwelijkd. alleen heb je het geluk dat je man goed voor je is.. En ja door zulke traditsies komt het tot zo iets, maar ja die hindoestanen denken dat ze alles beter weten…


  Maak melding

 3. Hallo broerders en zusters,

  Alleen door veel in de bijbel te lezen, en
  de duivel in de mens te verdrijven, kan men een halt toeroepen.

  Tegen de duivel ben je machteloos, tenzij je zelf elke dag in je zelf zegt:

  Duivel donderop in mijn leven…!!!
  Laat me met rust.

  Jezus is in mij, hij heeft de wereld overwonnen, en machtiger dan jij.

  En elke dag in je zelf zeggen: eens komt het goed, ondanks al die problemen en ellende.

  Want Jezus is in mij…!!!

  Groetjes, broerders en zusters.


  Maak melding

 4. zo hoe jullie op het uithuwelijk cultuur van hindostanen zij beland wanneer het artikel het over die zelfmoorden van die landbouwers heeft en over ruzie, die ook voorkomt bij niet hindostanen is beetje onduidelijk.
  Men heeft over zelfmoorden en de politie in nickerie heeft een specialiteit : verklaren dat het zelfmoord is. Niet iedere onverklaarbare moord is zelf moord.Gezien de mode dat de politie toch zelfmoord gilt, lijkt het waarschijnlijk dat er moorden gepleegd worden en men doet het lijken op zelfmoord.Het moet tenminste een keer zo gebeurt zijn.Maar nee, dus ik werp vraag tekens op het woord zelfmoord.


  Maak melding

 5. Het is afschuwelijk voor iedere betrokkene wanneer iemand zelfmoord als laatste oplossing ziet. Het is erg moeiljk om een directe oorzaak aan te duiden. Ik denk dat het een combinatie is van cultuur; gebrek aan begrip, liefde en aandacht van de medemens; en slechte of geen toekomstverwachtingen. Laat ik even terzijde opmerken dat in NL het zelfmoord onder Hindoestaande tieners ook zorgwekkend is. Waar het om gaat is dat iemand zich inderdaad gevangen voelt in zijn of haar sociale omgeving door de sociale conditionering. Het is fijn te lezen dat men dit probeert te overwinnen door stress voorlichtingen. Dit is mijn inziens echter een symptoonbestrijding. De oorzaak zit veel dieper namelijk de sociale conditionering. Dit leidt tot bekrompenheid zoals: dit is goed, dat is fout, dit mag wel en dat niet.
  Wat dat betreft ben ik het eens met de Surinaamse motto ‘neks no fout’, mits je een ander geen pijn of overlast bezorgd. Wat men zou moeten leren is dat niet de sociale conditionering, maar het persoonlijk geluk het belangrijkste voor een mens is. Laat elkaar in de waarde, respecteer en accepteer elkaar zoals je bent. De meeste problemen beginnen als je mensen tegen hun zin probeert te veranderen of dingen op te leggen. Dit vereist een niewe manier van denken en kan tegen sommige tradities ingaan wat we maar heel moeilijk kunnen loslaten. Ik vraag me af waarom? Tradities ontstaan door de omstandigheden en is iets wat we overnemen van generaties op generaties zonder ons af te vragen waarom we iets wel of iets niet doen. Als de omstandigheden veranderen zouden ook de tradities moeten veranderen. Misschien wordt het tijd om na te denken welke tradities nog bruikbaar zijn en welke niet anno 2006. De vraag is: zijn de tradities gemaakt voor de mens of is de mens gemaakt voor de tradities? Naar mijn inziens is de mens het belangrijkste op de wereld en heeft de mens allerlei regeltjes (tradities) en produkten (geld om er maar 1 te noemen) gemaakt om het leven te vergemakkelijken. Tegenwoordig krijg je echter de indruk dat hetgeen de mens heeft geschapen voor hun gemak, hun noodlot lijkt te worden. Be good en be happy.

  Een hindoestaanse filosoof


  Maak melding

 6. Deze vrouwen moeten gewoon aangifte kunnen doen bij de politie als ze tegen hun wil uitgehuwlijkt worden en als ze mishandeld worden. Zolang dit niet gebeurt kunnen die mannen gewoon hun gang gaan en hebben ze vrijspel. Vrouwen met zulke ervaringen zouden ook opgevangen moeten kunnen worden zonder gevaar voor eigen leven. Er moet een dienst in het leven geroepen worden die zulke gevallen kan helpen en ondersteunen. Daarnaast moeten die mannen gestraft worden voor strafbare feiten.

  Alleen is dit niet de enigste probleem waarom mensen zelfmoord plegen, want er zijn ook mannen die zelfmoord plegen, worden die soms door hun vrouwen geslagen????? Niet iedereen over 1 kam scheren aub.. Er zijn meer oorzaken en dieper liggende feiten (slechte economie, ziekte, psychische klachten, ruzie, stress enz.enz.) waarom iemand in staat is om zelfmoord te plegen en dat moet eens een keertje goed onderzocht worden om te deze mensen goed te kunnen bijstaan. Maar de regering heeft geen geld hiervoor want ze denken alleen maar hoe ze hun eigen zakken zo veel en snel mogelijk kunnen vullen, voordat er een ander zakken vuller aan de macht komt. Zo werkt het nou eenmaal in Suriname.


  Maak melding

 7. Beste Koeliemang,

  Normaal reageer ik hier niet op reacties, maar voor jou wil ik toch een uitzondering maken.
  Ten eerste is het jammer de je reactie op Anjani niet constructief is, ze probeert problemen bespreekbaar te maken en daardaar oplossingen te vinden die het menselijk leed kunnen verzachten.
  Ten tweede de hindoestanen denken, net als zoveel andere mensen en rassen dat ze alles weten. Mensen die denken dat ze alles weten, zijn juist erg onwetend (ze zijn zo onwetend dat ze niet eens weten dat ze niet alles KUNNEN weten). Hindustanen stammen af van het oorspronkelijk Hindustan nu India, vandaar hindustan of nu hindoestaan. De leefwijze van de hindoestanen is gebaseerd is op de Ayurveda, vrij vertaald betekent dit de kunst van het leven. Vanuit dit optiek hebben ze inderdaad alle kennis om een vredig leven te leiden, echter de zuiverheid van deze kennis is helaas verloren gegaan. Een heel mooi voorbeeld is het volgende: zet 10 mensen op een rij, fluister in nummer 1 zijn oor een verhaal, die vertelt het aan nummer 2, enzovoort. Vraag aan nummer 10 het verhaal te vertellen en de kans is groot dat het een heel ander verhaal is geworden dan die jij aan nummer 1 heb verteld. Zo snel gaat het zuiverheid van iets verloren…


  Maak melding

 8. zelfmoord is niet het antwoord .

  voor hen die zoeken is daar een weg uit de problemen
  JEZUS DE CHRISTUS die helpt je er uit,Hij heeft zijn leven gegeven opdat je zal leven.

  Gelooft je dit ,bidt
  Gelooft je dit niet ,dan nog houd God van je en kun je bidden:

  Here God ik weet het niet meer ,vergeef mij mijn zonden en kom in mijn leven en help mij , wees mijn Goede Herder voor de rest van mijn leven in de naam van Jezus vraag ik u dit , amen.

  Je zal versteld staan hoe God je gaat helpen.

  groeten uit Holland
  Jan


  Maak melding

 9. Beste Sranangmans,

  Ja, het doet enorm veel pijn als Sranangmang om te vernemen dat je landgenoten zelfmoord plegen. Als socioloog heb ik de nodige theoretische modellen om enige hypothesis naar aanleidnig van deze zelfmoorden te kunnen opstellen c.q. maken. Uit de bijdragen van enkele andere Sranangmangs werden reeds enkele benoemd, zoals de tradities en de economische situatie in Nickerie. In de jaren negentig ben ik betrokken geraakt bij een onderzoek (GGD) in Den Haag naar aanleiding van opnames van met name Hindostaanse tiener meiden, die zelfmoord pogingen hadden gedaan. Uit bijna 87% van de ondervraagde meiden bleek de thuissituatie debet aan hun zelfmoord poging. De afgelopen vier jaar heb ik participerend onderzoek bij zes van deze groep meiden verricht en moet helaas vaststellen dat de tradities waarin deze meiden worden opgevoed botsen met de moderne westerse tradtities.Maw de Hindustaanse opvoeding appeleerd aan een collectief patrigaal autoritair systeem, terwijl de moderne opvoeding appeleerd aan een individuele niet autoritair systeem van gender gelijkheid. U kunt zich de ruzies en dwangpraktijken in de gezinnen waarin deze zes meiden werden opgevoed beter begrijpen als u niet alleen naar de zelfmoord pogingen kijkt, maar naar de sociaal-emotioneel failliet sociaalsysteem van deze meiden. Kondremangs, in ons rapport hebben wij positief gerageerd op deze zelfmoord pogingen, omdat deze gezien kunnen worden als aanpassings of integratie problemen. Wij hebben aan de overheid aangegeven gelden aan algemene en categorale instellingen te geven die voor deze specifieke groep assertieve en vrouwen empowerment programma`s willen aanbieden. Recentelijk heb ik de laaste kwartaal evalutie van de gemeente Den Haag inzake dit probleem gelezen. De behaalde resulaten zijn zeer goed te noemen. Illustratief hiervoor zijn de vrouwen activiteiten tijdens Milan welke deze vrouwen nu kunnen en mogen ondernemen. Hindostaanse meiden zijn 14 jaar na dato in in Den Haag tenminste wat betreft opvang en begeleiding veel beter aan toe. Dat uit zich in de steeds meer westerse wijze van kleding en gedrag. Misschien zou de Nickeraanse overheid ons rapport en evaluatie moeten opvragen. Ik ben in elk geval bereid om een paar workshops c.q. onderzoek daar te verrichten.

  Kondermangs er is dus nog hoop.

  Tnag Boeng,
  Eigenwaarden


  Maak melding

 10. Zelfdoding bij Hindustanen is geen Surinaamse aangelegenheid,het is een cultuurprobleem van de Hindustanen zelf, ook in Nederland.
  Welke Pandit durft zijn nek uit te steken voor zijn Hindustaanse medemens, maak er werk van man!!!


  Maak melding

 11. Ik snap de reactie van leGrand niet bij dit artikel. Wat wil je zeggen met je conclusie?
  Breek me de bek niet open over hoe het komt dat Afrika vandaag de dag in deze situatie verkeert en wie daarvoor mede schuld draagt. De beschaving komt echt niet van de blanken alleen. Zij dragen bij aan de oorlogshaarden in de wereld met levering van wapens.


  Maak melding

 12. Ik heb onlangs van een kennis gehoord, dat er op National Geographics of een andere soortgelijke zender een reportage was over zelfmoord. Hierin kwam naar voren dat West Suriname navenant (naar verhouding) het hoogste aantal zelfmoorden ter wereld had. Het zou kunnen kloppen als ik hoor dat het er al 20 zijn dit jaar op zo een plaatselijk geringe bevolking. Hier moet de politiek onmiddelijk ingrijpen lijkt mij.

  EEN Sranang Broeder


  Maak melding

 13. Ja het is erg triest maar vaak speelt de omgeving en familie een rol. Wat we moeten leren is een luisterend oor hebben en proberen een riagg of parnasia inschakelen mischien dat het wel helpt maar de persoon is kwestie daar is er wat mee gebeurt.
  Die is alles kwijt en ziet het niet meer zitten en heeft maar een doel zelfmoord.
  Wat het ergste is is dat als je zoiets van dichtbij mee moet maken je het altijd mee moet dragen dus de naaste familie die zijn ook vaak de puree en die blijven met vragen zitten waarop ze helaas geen antwoord kunnen vinden triest zeer triest


  Maak melding

 14. Ik heb vroeger ook met die gedachten rondgelopen. Toen dacht ik dat ik volop zelfmedelijden had. dus mezelf van het leven beroven zou alleen maar verdrietig zijn voor de nabestaanden, en dan bedoel ik voor derest van hun leven, want zij zullen zich dan afvragen, waar het mis ging en waarom zij dat niet zagen,en een hoop van die vragen.In suriname zullen dan sommige mensen geen uitweg vinden, of een hulpinstantie,dus ik hoop dat mensen met problemen met hun huisarts erover kunnen praten, en die dan hun een helpende hand toereikt.


  Maak melding

 15. Er is al veel gezegd en geschreven, maar valt het niemand op dat de Hindostaanse gemeenschap zwijgt??? Terwijl er zoveel misstanden zijn binnen de gemeenschap. Zulke zaken worden met de mantel der liefde bedekt en naar buiten toe is het ‘mooi weer’ spelen. Mensen laten zien hoe prachtig hun Bollywood-cultuur wel niet is en dat zij (de Hindostanen) de meest aangepaste groep is in Nederland. Wij weten wel beter. Terwijl iedereen in Nederland springt op de Turken en Marokkanen, hebben wij in Den Haag, Rotterdam en omgeving een GROTER probleem wat de onderdrukking van vrouwen betreft. Die arme Nickerianen, die weten niet dat ze hetzelfde te wachten staat in hun gemeenschap hier in Nederland.


  Maak melding

 16. Waarom pleegt een aanhang(st)er van de reïncarnatie-gedachte eigenlijk zelfmoord – de problemen van die persoon komen immers bij zijn volgende incarnatie in de zelfde mate weer terug.


  Maak melding

 17. Ik kan mij vinden in het relativeren en filosoferen van johnnybegood. Het gaat toch erom dat mensen in deze tijd gelukkig zijn. Ik heb zoiets ook ervaren. Op mijn 22ste ging ik naar Nederland om eigenlijk vele tradities die ik met tegenzin gedaan zou moeten “overnemen”, te vermijden en na bijna 20 jaar weer terug te zijn in Suriname (vakantie) heb ik gemerkt, dat de “trend” zich voorzet met heel veel beperkingen nog steeds. Sommigen zijn blijven steken in hun denkwijze, waarom gaan ze niet met de tijd mee? (Men hoeft toch niet alles over te nemen??)Modern denken kost niks. Mijn vakantie was verder wel leuk. Maar ik kreeg steeds aanvaringen met ouderen, omdat ze vonden dat het niet gepast was, om laat thuis te komen, kennissen te kussen (de 3 kusjes op de wang) op straat. Met bepaalde mensen om te gaan etc etc. Ik hield me niet aan die regels etc etc. Dus vond mij me maar brutaal en eigenwijs. Lieve mensen, ik steel toch niet, ik moord niet en ik licht niemand op. Wat doe ik dan verkeerd aan. Ik wil gewoon genieten en gelukkig zijn. Of gun het mij niet??? Ach ja ik dwaal af.
  Punt is: Ik denk dat we nu in een ander tijd leven en ik zou zgegen, probeer je aan te passen aan de moderne tijd en zie dat een ieder gelukkig kan zijn. Dat willen we toch voor iedereen???


  Maak melding

 18. lieve Roos,

  Als hollander ben ik er zeker van
  dat het doel van het leven, llijden en leiden van het leven is en datgene opnieuw moeten beleven dat in één van de vorige levens niet goed verlopen is.

  lieve groetjes, Jop


  Maak melding

 19. Dit gaat over zelfmoord om financiele redenen onder hindostanen.Meer de mannen doen dat. Het is ook een probleem in india en japan. was laats nog op cnn. De staat kan het oplossen door die financiele situatie te verbeteren door die mensen hun gelden op tijd te betalen en geen loze beloftes te maken.


  Maak melding

 20. Zelfmoord in Nickerie heeft niet alleen maar met een oorzaak te maken.

  Er is geen werk.
  Die mensen weten niet hoe ze rond moeten komen.
  De vrouwen moet elke dag brood op de plank zetten terwijl er geen inkomen zijn dus de druk neemt elkedag toe.
  Tot dat er voor deze daad gekozen wordt.

  Als die mannen geen werk hebben dan gaan ze hun problemen maar weg drinken.

  Het gaat gewoon slecht met het rijstdistrikt er wordt te weinig gedaan van uit het overheid.
  Onze leiders zitten te slapen.
  Pas als er verkiezingen zijn laten ze hun gezicht zien.

  Er moet dus een economische impuls komen vanuit de overheid.

  Help Help……………………..

  Benno


  Maak melding

 21. Elke zelfdoding is triest.Dat er nazorg nodig is voor de nabestaande(n) is ook een feit.Maar als iemand tot zo’n daad komt betekent dat die persoon diep in de ellende zat en niet meer helder kon denken. Ik vind dat de meeste voorgaande reacties geen rekening hebben gehouden met de emoties en het leed bij de nabestaande(n). Trouwens, dit komt niet alleen bij de hindoestanen voor bovendien,de gemeenschap zwijgt niet hierover! Het probleem wordt niet ontkent en men is ermee bezig. Als je op zo’n gevoelige onderwerp reageert, beseft dan dat je niet kunt oordelen! De reactie nr.9 van Jan Zeilstra geeft een alternatief. Het wijst tenminste dat waar geen oplossing is te vinden en er geen hulp meer is, men verstoten en verlaten aan hun lot is overgelaten; weet dan dat er toch iemand is die van je houdt. Hij, Die Zijn leven voor jou gaf, want Hij had jou nooit verlaten. “Hij” leert dat het kwade als een dief in het leven komt om ons van het ziel te beroven. En Hijzelf kwam om het te redden! Zijn Naam is Jezus (Yeshu). Hij heeft ook mijn leven gered. Als u met dit probleem te maken hebt gehad, direct of indirect, en u wilt een ontmoeting met Deze Redder!? reageer dan op mijn email: missionjeevanjyoti@hotmail.com
  (The Light of Life Ministries) Pastor Mohan


  Maak melding

 22. Elke zelfdoding is triest.Dat er nazorg nodig is voor de nabestaande(n) is ook een feit. Maar als iemand tot zo’n daad komt betekent dat die persoon diep in de ellende zat en niet meer helder kon denken.Trouwens, dit komt niet alleen bij de hindoestanen voor, bovendien de gemeenschap zwijgt niet hierover! Het probleem wordt niet ontkent en men is ermee bezig. Als je op zo’n gevoelige onderwerp reageert, beseft dan dat je niet kunt oordelen! De reactie nr.9 van Jan Zeilstra geeft een alternatief. Als men ontmoedigt voelt, verstoten en verlaten aan hun lot is overgelaten; Er is nog redding mogelijk. Jezus (Yeshu) leert ons dat het kwade als een dief in het leven komt om ons van het ziel te beroven. En Hijzelf kwam om het te redden! Hij heeft ook mijn leven gered. Als er lezers zijn die met dit probleem te maken hebben gehad, direct of indirect, en pastoraal ondersteuning nodig hebben, kunnen op mijn email reageren: missionjeevanjyoti@hotmail.com
  (The Light of Life Ministries) Pastor Mohan


  Maak melding

 23. Ik leest net in de site van Nickerie dat er twee zelfdodingen zijn op 1 dag. Eerste persoon een creoolseman die de vorige dag dronken was en waarschijnlik gramoxone gedronken heeft en de 2e, een man van 70 jaar die zijn chronische pijn niet meer kon verdragen en daardoor zichzelf ophing, dus denk niet dat het alleen de onderdrukte vrouw is die zelfmoord pleegt. Als alcohol drinken de middel was om je problemen op te lossen dan zou ik gelijk gaan drinken, want die heb ik ook. Jammer dat men zoveel drinkt want met dat geld kan je beter nuttigere dingen doen als je in een financieel moeilijke periode zit.


  Maak melding

 24. het enige wat men hen kan aanraden is dat zijn liever geen kinderen kunnen nemen.
  want anders wacht hen ook het zelfde lot,
  neem niet zo maar kinderen. kinderen worden grote mensen. met alle behoeftes wat een mens kan hebben, het is geen oplossing op korte termijn. maar een begin is volgens mijn altijd beter dan geen begin,
  hecht je niet te veel op hindoe geloof.want de gemiddelde hindoes zijn gemeen, hoe zijn ze gemeen, door het cultuur natuurlijk,
  je kunt beter in jezes geloven. dat veranderd veel.hindoe en moslim god is big for nothing,hersens spoelers.cultuurgod, komt niet overeen met de realiteit, jezes is internationaal. bid met je hard tot jezes. let niet te veel op bijbel.jezes heeft de bijbel zelf niet geschreven. het waren de volgelingen,maar de naam van jezes is werkend. tenzij je naar goede daden streeft.het gedrag bepaalt het bedrag, werk altijd voor je voedsel en kleding, niet te veel kinderen om thuis te blijven, hoop dat het later beter gaat….,


  Maak melding

 25. Mijn beste mensen. Probleem heeft een ieder,maar alle problemen hebbn een oplossing. Je moet alleen geduld hebn en DAT HEBN WE NIET .Dus aan een ieder zeg ik heb geduld.Probeer in je leven 1 persoon te vertrouwen en hem of haar (een tante of vriendin of buurvrouw of een schoolvriend ) iemand vertrouwen en vertel als wat je hebt op je hart. het wordt geluisterd en eens zal die persoon voor je opkomn . Je zal veel tegenslagen in je weg krijgen maar heb vertrouwen in je zelf en heb rein gewetn dan zul je zien dat er een dag zal komn dat je wordt geholpn . het kan zijn door een VREEMDE OF EEN BEDELAAR maar er zal een dag komn . Je krijgt geen enkel uitkomst direkt .blijf je zelfe en dan zal ik je een spreuk meegevn . probeer in tijd van angst , stress, probleem ,onzekerheid dit 3x in je zelfe op te zeggen .Het luidt als volgt:
  Ik ben .Ik ben wie ik ben.Ik ben goed zoals ik ben .Ikben me zelf en blijf me zelf. Ik doe goed en goed komt naar mij ,ik ben baas over me zelf en alle problemn lost vanzelf. Ik heb wijsheid,kracht en macht , niets kan me kwaad doen. Ik ben en blijf zoals ik ben.
  Mijne kindrn ,mensen onthoud 1 ding goed ,je bent EENKEER in het leven ALS mens,we wetn niet wanner we weer een mense leven zullen krijgen dus , geniet van elke dag en ga geen kwade bedoelingn hebben . Al heb je zoveel pijn ,smart of ben je verkracht gewordn,voel je niet vernederd, alles heeft een oplossing . Zich zelfe vermoorden is geen einde . Je doet niemand pijn of kwaad ,maar je zelfe leid. Jij gaat weg en de wereld draait door. Moge de ALMACHTIGE OVER JULIE BEWAKEN mijn beste nickerianen ,raamraam aur namaste.


  Maak melding

 26. wel, ik heb zelf aan den lijve ervaren hoe sommige mensen uit Nikerie zijn, veel soppie en en bigie torie.
  dus met andere woorden , daroe,daalbhaat en bhagwan.
  ik noemde ze gewoon djaffers ( opscheppers ) van de hoogste orde vooral die in NL zitten.
  Sorry hoor, aan baggatelliseren zal ik zeker niet doen. De mannen hebben totaal geen respect voor vrouwen. Daarom is ook de zelfmoord percentage hoog in DenHaag onder de dames. Ik heb gewoon de pest aan deze zuiplappen en met masala mentaliteit..

  Dusss, wat sommige hier schrijven is gewoon waar


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.