Eijk: ‘Legitimatie alleen als politieman niet in uniform gekleed is’

32
Eijk: 'Legitimatie alleen als politieman niet in uniform gekleed is'
Beelden uit het filmpje dat ook onderaan te zien is.

Een filmpje waarin er een gehaal en getrek te zien is tussen een automobilist en een geüniformeerde politieman om legitimatie, is afgelopen uren flink gedeeld via social media. Uit de beelden blijkt dat de agent de bestuurder vraagt naar zijn rijbewijs en bescheiden. De bestuurder op zijn beurt vraagt de agent om zijn pas te zien. Er ontstaat daarover een gehaal en getrek en uiteindelijk is de automobilist afgevoerd naar het politiebureau.

Revelino Eijk, secretaris van de Surinaamse Politiebond, heeft vanmorgen op Facebook zijn visie over de gang van zaken gegeven.

De wet is duidelijk erover. Alleen als de politieman NIET in uniform gekleed is dient hij zich te legitimeren. PUNT!!!!!!

En net als alle andere wetsbepalingen heeft ook deze wetsbepaling een doel. Het feit dat de politie voornamelijk geüniformeerd haar werk doet is het uniform kenmerkend voor het KPS en is daarom ook het uniform bij wet beschermd. Het uniform is daarom ook niet te koop en mogen alleen politie ambtenaren het uniform aandoen. Verder zijn er procedurele regels voor de aanmaak, de aanschaf en de wijze van aandoen van het uniform. Elk één die het uniform aandoet zonder daar toe gerechtigd te zijn is strafbaar en zal daar voor de consequenties moeten instaan.

Deze wetsbepaling is bedoeld ter bescherming van de burger ter voorkoming dat derden in burgerkleding zich zomaar uitgeven voor politieambtenaar. Daarom heeft de wetgever dwingend geregeld dat niet geüniformeerde politieambtenaren zich moeten legitimeren. Ook dat legitimatie bewijs is bij wet geregeld hoe dat eruit ziet.

Naar analogie van die redenering van die gast in dat filmpje de volgende stelling:
Als een politieman in uniform gekleed het verkeer regelt op een kruising, dan zouden alle verkeersdeelnemers gewoon door kunnen rijden bij een gegeven stopteken van die politieman als die betreffende politieman desgevraagd zijn legitimatiebewijs niet toont. Hoe gekker moet het nog? Of moet die politieman op die kruising met zijn legitimatiebewijs in de hand het verkeer regelen?

Ik kan mij best wel voorstellen dat bij een enkel geval er twijfels kunnen bestaan dat het inderdaad gaat om een nep politieman. Maar een optreden van enkele politieambtenaren in uniform gekleed met een zichtbaar politievoertuig?

Nogmaals: politiemannen in uniform gekleed bij een rechtmatig politieoptreden hoeven hun legitimatiebewijs desgevraagd niet te tonen. Ik adviseer mijn collega’s dat ook niet te doen.

Tip: als je de wet niet kent, neem de wet niet in je mond als in discussie gaat. Laat je informeren. Ik dank die vriend die die gast zijn onzinnigheid heeft vastgelegd. Hij kan eruit gaan leren”.


32 REACTIES

 1. Machts misbruik
  Die man heeft rechten en plichten.
  Waarom doet de politie moeilijk volgens mij heeft hij de opleiding gratis gekregen zonder ervoor te leren
  gemodereerd

 2. r. eijk , hallo ook een agent in uniform moet ook zijn legitimatie laten zien , eijk is zeker nog een van de vorige die alleen aan die baas toen denkt en handelt
  gemodereerd

 3. In Nederland dient een agent in UNIFORM zich te legitimeren op VERZOEK, hierbij hoeft de agent zijn legitimatiebewijs niet AF TE GEVEN maar slechts te TONEN.

  Dit in tegenstelling wat de Wet in Suriname aangeeft zoals de heer Eijk stelt.
  gemodereerd

 4. Moet een agent zich legitimeren als je daarom vraagt?

  Een agent in burger dient zich altijd te legitimeren. Een agent in uniform dient zich te legitimeren op verzoek. De agent hoeft daarbij zijn legitimatie NIET af te geven maar slechts te tonen.

  Bovenstaande geldt uiteraard slechts indien de situatie het toelaat. Als de agent geen mogelijkheid om zijn legitimatie te tonen zal hij dat doen bij eerstvolgende gelegenheid.

  Voorbeeld:
  Indien een agent een gewapend persoon aan gaat houden zal hij op diens verzoek niet eerst zijn legitimatie tonen. Achteraf op het bureau, als er gelegenheid voor is, kan dit alsnog gebeuren.

  In art. 12 van de Grondwet staat:

  [wet]Art. 12 Grondwet

  Het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.

  Voor het binnentreden overeenkomstig het voorgaande lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen. Aan de bewoner wordt een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt.[/wet]

  De genoemde uitzonderingen staan in de wet op het binnentreden.

  [wet]Artikel 1 van de wet op het binnentreden:

  Degene die bij of krachtens de wet belast is met de opsporing van strafbare feiten of enig ander onderzoek, met de uitvoering van een wettelijk voorschrift of met het toezicht op de naleving daarvan, dan wel een bevoegdheid tot vrijheidsbeneming uitoefent, en uit dien hoofde in een woning binnentreedt, is verplicht zich voorafgaand te legitimeren en mededeling te doen van het doel van het binnentreden. Indien twee of meer personen voor hetzelfde doel in een woning binnentreden, rusten deze verplichtingen slechts op degene die bij het binnentreden de leiding heeft.

  Indien de naleving van de in het eerste lid bedoelde verplichtingen naar redelijke verwachting ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van personen of goederen, feitelijk onmogelijk is dan wel naar redelijke verwachting de strafvordering schaadt ten aanzien van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, gelden deze verplichtingen slechts voor zover de naleving daarvan in die omstandigheden kan worden gevergd.[/wet]

  Vervolgens staat in de ambtsinstructie voor de Nederlandse politie en de KMAR dat een legitimatieplicht alleen bestaat bij het optreden in burgerkleding. In uniformkleding hoeft alleen een legitimatie te worden getoond als er om wordt gevraagd. En dan nog ligt het aan de situatie zelf of aan deze “verplichting” voldaan zal worden.
  gemodereerd

 5. Ik weet niet welke recht en regelgeving dit is in Suriname maar als burger mag je de agent om zijn pas en pasnummer vragen. Hier is niks mee aan de hand. En waarom zo moeilijk doen die meneer zegt niet dat hij zijn benodigdheden niet wil laten zien hij geeft alleen aan als ik dat van u mag zien krijgt u ook alles van mij. Heeft de agent misschien iets op zijn kerfstok daar hij zo moeilijk doet. Of is dit een vorm van machtspositie.
  gemodereerd

 6. Dit individu is vergeten dat burgers nog niet zo lang geleden zijn overvallen door criminelen in politie kleding.

  Normale vraag hoor, zeker bij de huidige lichting en vooral omdat ze dagelijks negatief in het nieuws staan. Héél goed om dit te filmen.

  Wat een taalgebruik voor een politieman op fakeboek.

  Puinzooi!
  gemodereerd

 7. Eijk heeft stront in zn kop…..hij kent de regels niet….ophoog gevallen idioot….. ..een agent, ook al is hij in uniform, dient zich te legitimeren als een burger erom vraagt…punt uit.
  ” Je gaat het laten escaleren” ……wat een uitspraak……machtsmisbruik….de burger heeft her recht je te vragen naar je pas …dan dien je het te tonen….punt uit….deze agent heeft zich onsterfelijk belachelijk gemaakt
  gemodereerd

 8. Kort samen gevat het volgende: deze Mijnheer Eijk, kan niet verder denken dan zijn neus langs is. Als een dienstwapen van een diender gestolen kan worden, what a f..ck is een uniform man??? Ben je dan zo geweldig dan, als je een uniform draagt ?
  Ik weet dat een Sranangman/ uma, op Uniform en dienst wapen geilt.
  Dat is het hele ei eten, laat je legitimatie gewoon zien man, als er om gevraagd wordt
  punt uit, en geen trammelant maken!!!!

  dies na wang bun sari tori !!!!

  Jacko
  gemodereerd

 9. In Suriname is iedereen onbeschoft zowel de burger als de politie.
  Respect voor elkaar is er niet
  Vaarwel Suriname
  gemodereerd

 10. Reactie van mr M. Traa is duidelijk , zelf een beveiliger ken krijgt dit tijdens opleiding.
  Werken binnen wettelijk kader.
  Een examen vraag en de politie ambtenaar moet dit weten ( valt onder publiekelijke recht ” Burger en overheid”📚👨‍✈️👩‍✈️/ privaatrecht is burger onderling.
  Tijdens beveiliging opleiding krijg je module ook wetboek van strafrecht en strafvordering.
  Als ik het goed begrijpt is een beveiliger in Nederland gelijk aan een aspirant politie ambtenaar in Suriname 😩 vroeger was de politie opleiding in Suriname echt pittig ook de selectie ” nu is het names and faces 😭😭 JAMMER.
  gemodereerd

 11. De politie werk voor de burgers wij betelen hun salaris Ze moeten ons respecteren en met liefde behandelen tot dat we de Wet hebben overtreden eijk je verstand
  gemodereerd

 12. Surinamse mensen hebben onderling geen respect vr elkaar er is veel verloedering en verval het komt de eert komende 50 jaar 100% niet meer goed in het land
  gemodereerd

 13. @ Sint

  Kort maar krachtig, en het is de waarheid als een koe!!! In mijn tijd moet ik van mijn ouders, alle mensen ongeacht etnische achtergrond respecteren. En dat draag ik nu over op mijn klein/ kinderen en het werkt prima, bedankt Pa en Ma!

  jacko
  gemodereerd

 14. Weet je hoeveel berovingen gepleegd worden met politie uniform?????
  Als ik gestopt wordt door wie dan ook met hun uniform sta ik stand by om weg te racen.
  Mn autoruit gt ook niet open.
  Tegenwoordig moet je niemand vertrouwen. Niemand.
  Niet eens de pres. Iedereen voor zichzelf
  gemodereerd

 15. Er zijn genoeg politie mannen als ijk die een onvoldoende hebben gehad tijdens de politie opleiding maar toch zijn toegelaten.ten alle tijden wil ik weten met welk agent ik te doen heb,ook al ben ik in overtreding.
  gemodereerd

 16. Wat een geklets om niks, alleen maar stemmingmakerij, surineds vragen toch ook niet om een legitimatiebewijs als zij worden aangehouden bij een verkeerscontrole (ze durven het niet eens), waarom moet het dan in Suriname, men reageert hier op WKT altijd (als het de politie betreft) als een gestresst konijn.
  gemodereerd

 17. De politie behoort tot de wethandhavers en dus geen wetgever, wethandhavers behoren zich ten allertyden te kunnen legitimeren
  gemodereerd

 18. Het artikel van het Reglement Algemene Politie geeft duidelijk aan dat een politieman die in burgerkleding dienst doet verplicht is ongevraagd zich te legitimeren. Dus anders bekeken is dat een politieman die in uniform dienst doet desgevraagd verplicht is zich te legitimeren. Ook punt 7 van de code of conduct van de politie geeft aan dat politiemannen zich moeten legitimeren. Doet er niet toe of zij in uniform zijn of in burgerkleding.
  Waarover heeft de heet Eyck het. Laat hij die bepalingen van de wettelijke regelingen goed gaan bestuderen.
  gemodereerd

 19. Nonsens wat eijk zegt.alleen wanneer een agent in burger kleding is dienz hij zicht te legitimeren.nonens!!!want rovers gaan ook te kleed als een agent bullshitt dt hij uit legt.
  gemodereerd

 20. Zowel de burger als de agent doen moeilijk; bij zoveel agenten in uniform, die een verkeerskontrole uitvoeren en zich bovendien in een politieauto verplaatsen, moet het zelfs voor een idioot duidelijk zijn, dat het om echte agenten gaat. Maar als zo’n groep agenten de pech heeft, de grootste idioot ooit te treffen, dan kan één van hen toch even zijn legitimatiebewijs tonen om de situatie niet te laten escaleren?
  gemodereerd

 21. Sorry , maar ik zie niet in waarom hij zijn legitimatie niet toont . Hij zou zich de-escalerend moeten opstellen temeer daar de bestuurder zich niet onwelwillend opstelde. Burgers worden mondiger Beambte !! dat komt allemaal door jullie gedrag op het werk en in privé. Laats nog twee neergeschoten in een ILLEGALE dancing !!!

  Denk a torie OPZ en ITZ no e mekie grap !!!
  gemodereerd

 22. Dus een vragen naar legitimatie hoeft niet omdat nen duidelijk t voertuig en de desbetrffende agent voor zich ziet ? En er zijn legio vbldn we t om fake agenten ging maar goed ,los daarvan waarom heeft ie plaatsgenomen in t voertuig zonder de legitimatie vn de agent gezien te hbbn, dus in deze lulde huj zomaar.
  gemodereerd

 23. Ook hier geldt : wat zegt de wet? Stoerdoenerij en emotio nele uitspraken svp achterwege laten.
  gemodereerd

 24. De agent had beter zijn verstand moeten gebruiken en de burger zijn zin moeten geven onder vermelding van het feit dat hij wettelijk niet bevoegd was om aan het verzoek gevolg te geven. Ho groot moet je zijn om de-escalerend in dit geval op te trede. Het is niet aan een ieder gegeven om slim te zijn.
  gemodereerd

 25. Destijds in mijn jeugd, was de politie je beste kameraad, waar je respect voor had. In de loop der tijd is door de vele misstanden bij JustPol, het vertrouwen van de burger in de agent is tot het nulpunt gedaald. Deze agent had om discussies te voorkomen heel simpel zijn pas kunnen tonen. Maar zoals gebruikelijk willen mensen in Su altijd macht uitstralen in uniform of functie.
  Dat zit diep geworteld in de Surinaamse cultuur. Eenvoud siert de mens, respect krijg je niet, die verdien je!
  gemodereerd

 26. Volgens de Surinaamse Politie Handvest moet een politieman desgevraagd zijn of haar legitimatie kunnen tonen. Er staat niet in de Handvest beschreven of je in uniform bent of niet. Dus desgevraagd legitimeren.
  gemodereerd

 27. Voorheen hadden alle agenten naamplaatjes vanwege gebrek etc etc azijn ze of niet vervangen of kapot. in elk geval zag ik een Inspecteur Kensmil op de tv die zijn naam DUIDELIJK op zijn uniform geborduurd heeft. Kan ook zo denk ik zelf.

  De regels omtrent alles in Suriname worden op verschillende manieren geinterpreteerd , en meestal ten eigen voordeel !!!
  gemodereerd

 28. Het is al eerder voorgekomen dat rovers gekleed in uniform mensen hebben beroofd.
  Soms in de normale kleding en soms van die blauwe pakken.
  Een diender behoort zich te legitimeren als daar naar gevraagd wordt.PUNT!
  gemodereerd

 29. Sommige mensen weten niet wat. Ze doen misschien was die gast onder invloed van een of ander drank of zo zoveel politie mensen wat voor pas wil je zien .je ziet een aantal guniformeerde politie agenten .die gast is niet goed wijs om naar pas te vragen..zoals de secretaris zegt zo is het
  gemodereerd

 30. Gewoon een lullerige burger die denkt dat hij alles weet qua de wet/ Handvest. Een smoelklap moest die agent hem verkocht hebben. Met de dag hebben ze geen respect meer voor de zonen van Hermandad. Komt ervan als je elke agent onder 1 kan denkt te scheren. Ook al film je die agent is in uniform met colegas plus je ziet een prowagen erbij, hoe achterlijk kan je dan nog zijn😂😂😂🤣. Hopelijk wijzen ze je op Haven wel wat een broodje kost🙃
  gemodereerd

 31. Jerrrrel volgens mij heb je paar glazen te veel op.

  Vroeger toen kuilen nog gaten waren. Was een politieagent een soort van onderwijzer.

  Nu lijkt het alsof ze gevangenbewaarder zijn.

  Deze bestuurder heeft wel wat aan de kaak gesteld.
  Dat het zo niet verder kan.

  Het gaat pas werken als iedereen een stap dichterbij elkaar doet.
  Wij hebben elkaar nodig.
  Zo als een bloem een bij nodig heeft, heeft een bij ook een bloem nodig.daar na krijg je honing.
  Zo als vroeger Suriname bekend stond “land van melk en honing”.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.