Grondenrechtenvraagstuk in Suriname geniet hoge prioriteit bij regering

19
Natuur Suriname

Het toekennen van grondenrechten aan onze Inheemse en Marrongemeenschappen, is reeds jaren een actueel onderwerp. Om te komen tot een effectieve uitvoering van de grondenrechten in Suriname is vanuit het kabinet van de President specifieke aandacht geschonken aan dit vraagstuk. In september 2020 is er een presidentiële commissie ingesteld die zich moet buigen over grondconversie en herziening grondbeleid.

Deze commissie bestaat uit regeringsvertegenwoordigers, notarissen, taxateurs en advocaten om bij te dragen aan het formuleren van wetgevingsproducten, ter regulering van het grondbeleid. Deze commissie staat onder leiding van Mr. Anenda Veldman. Vanwege de plek die de rechten van tribale en in stamverband levende volken hebben voor dit kabinet is ook een Presidentiële commissie grondenrechten ingesteld die aangevoerd wordt door mw. Patricia Meulenhof. Deze commissie is vanaf november 2020 actief met als taakstelling voorstellen te doen aan de regering ter oplossing van het grondenrechtenvraagstuk.

Een resultaat dat voortvloeit uit de tot nu toe verrichte werkzaamheden van de commissie grondenrechten is het wetsontwerp ‘Collectieve Rechten van Inheemse en Tribale Gemeenschappen’, welke intussen de goedkeuring van de regering geniet. Deze informatie is gepresenteerd op 14 juni door president Chandrikapersad Santokhi, bij de opening van een tweedaagse webinar over grondenrechten. Aan deze sessie hebben ook minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling & Sport, directeur Minu Parahoe van het Amazone Conservation Team, voorzitter Patricia Meulenhof van de Presidentiële Commissie Grondenrechten geparticipeerd. Heden vindt de afsluiting van deze webinar plaats waarbij de Vicepresident van de Republiek Suriname en de voorzitter van de Nationale Assemblee ook een bijdrage zullen leveren.

Het vervolgtraject bestaat uit het indienen van de conceptwetten aan de Staatsraad en de Nationale Assemblee, voor verdere behandeling. “De regering blijft de primair verantwoordelijke, voor de bescherming van de grondenrechten van de Inheemse Volkeren en Marrons”, aldus president Santokhi. Er is besloten dat er op het Kabinet van de President een grondenrechtenbureau wordt opgezet, voor de centrale aansturing van het grondenrechtenbeleid.


19 REACTIES

 1. In de koloniale tijd hebben de Hollanders wel een soort van autonomie gegeven voor bepaalde gebieden aan de Aucaners in 1760 (vredesverdrag) en later andere stammen. Dat was al ruim 100 jaar voor de afschaffing van de slavernij.

  Maar tegenwoordig delen concessiehouders en multinationals de lakens uit in die gebieden. Zoals gewoonlijk is geld belangrijker dan een ongerept bos.

  Gelukkig is het niet zo erg als in Brazilië waar die schoften Inheemsen gewoon executeren voor een stuk bos.


  Maak melding

 2. HongKongFree 15 juni 2021 At 13:47
  ‘Maar tegenwoordig delen concessiehouders en multinationals de lakens uit in die gebieden. Zoals gewoonlijk is geld belangrijker dan een ongerept bos’.

  Deze concessiehouders en multinationals hebben een flinke sjoekoe aan Surinaamse politici gegeven om aan die concessies te kunnen komen. Het zijn onze eigen Surinamers die de rijkdom van ons land voor een appel en een ei verkopen.


  Maak melding

 3. Directeur zonder verstand, inderdaad staat er gondenrechten.
  Die term is niet door de journalist, die het stuk schreef, bedacht. De commissie bestaande uit regeringsvertegenwoordigers, notarissen, taxateurs en advocaten gebruikt de term. Het is een term dat in de Nederlandse taal misschien nog niet bestond, omdat het probleem misschien nooit gespeeld heeft in Nederland, of misschien hanteert men in Nederland een andere term hiervoor. Maar wij zitten in Suriname, waar wij ook Surinaams Nederlandse woorden mogen bedenken en gebruiken. Nederlands is geen dode taal, er komen steeds nieuwe woorden bij.


  Maak melding

 4. Weet iemand op dit forum wat “Grondrechten” inhoudt?
  Betekent het dat een deel van de bevolking aanspraak maakt op alle rechten, zoals bebouwen met woningen, landbouw en of veeteelt uitoefenen, fabrieken neerzetten, de grond ontginnen door mijnbouw os bosbouw, vakantie oorden te openen en dat soort aangelegenheden. En dat een ander deel van de bevolking die deze rechten niet heeft en er ook geen aanspraak op maken, mag opdraaien voor de kosten van onderhoud, riolering, stroom, water en gas voorziening, wegenbouw en onderhoud daarvan en het onderwijs en de gezondheidszorg in dat gebied?
  Als je een gebied claimt, moet je ook zorg dragen voor de ontwikkeling daarvan. Zo niet, dan gewoon meedoen aan de gemeenschap van het Surinaamse volk. Met gezamenlijke lusten en lasten. Daar moeten we ons als volk voor inzetten lijkt mij.


  Maak melding

 5. Boesskowtoe, dat appel en ei is verkocht aan multinationals door ndp bouta en click, die verschepen voor miljarden aan goud uit Suriname, wat voor ongeschoold lummels bij elkaar met een beetje kennis waan zich men tot heel hoog geschoolde, terwijl zij gewoon weg voor eigen gewin daar zaten om de boel te besodemieteren,
  Wat men weg draag uit Suriname, had tengoede moeten komen voor Suriname, maar 10 jaar paars en onkunde hebben de surinamers zelf voor zulke boeven gekozen, een ezel stoot niet 2 maal aan de zelfde steen, maar surinamers zijn zo dom, dat zij 30 jaar lang aan de zelfde steen stoot, daarmee bedoel ik, om op een oplichters bende te kiezen, ndp,
  De nationale dieven partij, dat is ndp


  Maak melding

 6. Roman 15 juni 2021 At 14:41
  ‘Wat men weg draag uit Suriname, had ten goede moeten komen voor Suriname, maar 10 jaar paars en onkunde hebben de surinamers zelf voor zulke boeven gekozen, een ezel stoot niet 2 maal aan de zelfde steen, maar surinamers zijn zo dom, dat zij 30 jaar lang aan de zelfde steen stoot, daarmee bedoel ik, om op een oplichters bende te kiezen, ndp,
  De nationale dieven partij, dat is ndp’

  Ik ben het volkomen met je eens…een groot deel van de bevolking is laaggeschoold en ik gebruik liever niet het woord ‘dom’. En onder deze laaggeschoolden zitten er een hoop analfabeten en/of laaggeletterden. Suriname is terecht een ontwikkelingsland en heeft nog een lange weg te gaan. Dat er links en rechts een heleboel wordt weggedragen waar Suriname meer voordeel uit zou kunnen halen en er mensen op posten worden gezet, zonder een behoorlijke opleiding, doet pijn en doet je beseffen dat je een land zo nooit tot ontwikkeling kan brengen.


  Maak melding

 7. Linco, als er mensen, die in stamverband leven, communaal grondbezit, d.w.z. dat de grond waarop ze leven bezit is van de hele stam, kennen, Individuen bezitten daar geen grond, zoals dat gebruikelijk is in westers georrienteerde samenlevingen, dan is het terecht dat er speciale wetten komen om hun recht op gebruik van de grond, zoals zij dat kennen, beschermd wordt. Zo niet, dan kunnen kapitaalkrachtige buitenstaanders (individuen en bedrijven) beweren dat de grond van niemand is, concessie aanvragen en de mensen, die al eeuwen daar wonen, zonder meer van die grond verdrijven, het was immers van niemand en zij, de buitenstaanders, hebben het gekocht of op een andere ‘eerlijke’ manier verworven. Het is niet meer dan.eerlijk, dat de speciale rechten, die de stam heeft op.het gebruik van de grond, erkend en beschermd worden.


  Maak melding

 8. Henkes, ik ga een heel eind met je redenering mee. Wil Suriname zich echter scharen in de gemeeschap van Westers georienteerde samenlevingen, dan zal men de regels die daar gelden moeten aanvaarden.
  Laten we reeel zijn; De gehele Surinaamse bevolking, op een handje vol inheemsen, die we onterecht Indianen noemen, is door haar aanweziheid alleen al inbreuk aan het plegen op de grondrechten van de inheemsen. Vanaf wanneer maakt men aanspraak op grondrechten? Zijn de gebieden waarover men wil spreken begrensd? Het kan niet zo zijn dat een groep, een Lo of een Stam gebied gaat claimen, als zijnde authenthiek eigendom. Eigendom claimen in de vorm van een ander beletten die grond te ontginnen of bebouwen.
  Natuurlijk moet het volk er zorg voor dragen dat het Staatseigendom niet vervalt aan personen die zich via allerlei slimmigheden verrijken ten koste van de rest. Daar heeft het volk greep op door democratische verkiezigen. En ja, het is jammer te moeten aanschouwen dat de Surinaamse bevolking niet erg goed gekozen heeft. Al sinds het Statuut in werking trad in 1954 is de ene groep boeven, na de andere aan het bewind geweest. Het volk laat het zelf gebeuren. Jammer.


  Maak melding

 9. @henkes
  grondrecht = enkelvoud
  grondrechten = meervoud
  grondenrechten is een onzin woord

  Nederlands is geen dode taal, er komen steeds nieuwe woorden bij.
  klopt, en suriname heeft daar niets mee te doen.
  dus alweer onzin uit die pijp van je

  ontopic
  een concessies is nog steeds land van de overheid.
  dus alle concessies zouden gewoon ingetrokken kunnen worden.
  indien er wanbeleid cq vernietiging van het millieu optreedt? zou de regering gewoon de concessie in kunnen trekken.
  indien er valsheid in geschrifte e.d zoals laatst met die 40 containers gebeurd?
  concessie opheffen en de concessie houder aanklagen voor alle criminele activiteiten.
  dat zou logica zijn, maar zie ik hier in suriname echt niet gebeuren aangezien er teveel politici tot de vp toe er tot hun nek in zitten.
  santokhi moet gewoon zijn presidents recht laten gelden en de hele boel blokkeren en de vp gewoon het gebouw uittrappen.
  veel vhp stemmers en anderen die vanwege bouta ook op vhp gestemd hebben zullen bij zo’n aktie, toch de president blijven steunen
  want veel mensen van diverse partijen zijn het hele gedoe met deze regering zat, omdat het gewoon bouta 2 is nu.
  degene die echt voor landsbelang gaat kan heel veel stemmen krijgen daarmee
  misschien het slimste als santokhi dat doet om veel meer stemmen te krijgen zodat hij die brunswijk buiten spel kan zetten


  Maak melding

 10. Sorry hoor NDP heeft niets mee te maken met het wat betreft de grondrechten gedoe
  Geschiedenis vergeet het niet
  Dit wat gaande is was er reeds lang
  Alleen een min punt wat Surinamers hebben niet onderzoeken hoe het zit
  Ik denk dat de beleidsmakers zelfs niets van bakken ik bedoel de nieuwe regering


  Maak melding

 11. directeur zonder bedrijf 15 juni 2021 At 20:44
  @henkes
  grondrecht = enkelvoud, namelijk het recht op bijvoorbeeld bebouwing op 1 stuk grond
  grondrechten = meervoud, namelijk rechten op bijvoorbeeld bebouwing, verhuur, planten op 1 stuk grond
  MAAR als ik je buurman ben dan kan ik toch via de wet proberen af te dwingen dat ik over jouw grond mag om bij de hoofdweg te komen. Dus meerdere rechten van meerdere personen
  Of in Nederland. Je koopt een woning op 2 hoog en op 1 hoog woont nog iemand. De persoon die op 1 hoog woont kan moeilijk zeggen; bekijk het maar hoe je bij je woning op 2 of zelf 3 hoog komt. Niet over mijn trap. Ga maar vliegen haha
  Meerdere personen hebben het recht
  grondenrechten is geen onzin-woord, meerdere rechten toebehorend aan meerdere personen over meerdere gebieden. het gaat hierbij dus niet alleen over de rechten van meerdere mensen maar ook over meerdere gebieden
  Zo zie ik het, maar dit wil niet zeggen dat het ook zo is. Slechts een mening


  Maak melding

 12. Ik Durf tewedden dat dit dosier vooruit schuif dosier wordt en dus niet in deze regeer periode wordt behandeld,
  @Pico
  dit is oud nederlands, en wordt door notarissen en deurwaarder gebezigd


  Maak melding

 13. Linco, grondrechten, zijn rechten die burgers de vrijheid geven zonder bemoeienis van de overheid te leven. B.v. het recht op leven, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting. Linco, als je goed hebt opgelet, heb je gemerkt dat grondrechten niets met het recht op grond (gebruik) te maken hebben. Daarom heeft men in Suriname, om verwarring te voorkomen, de term grondenrechten bedacht. Eerst gebruikte men het woord grondrechten, zoals jij dat doet, maar een paar Surinamers, die slimmer zijn dan jij, wezen erop dat dat fout was. In Suriname wordt een iets andere variant van het ABN gesproken, het zal niet de eerste keer zijn dat een Surinaams-Nederlands woord opgenomen wordt in het Groene Boekje en daarmee, ook in Nederland, erkend wordt als een volwaardig Nederlands woord.
  Internationaal kennen we het begrijp mensenrechten, deze rechten zijn onafhankelijk van het land waar je woont aan elk mens op aarde toebedeeld, grondrechten zijn als het ware de mensenrechten die gelden voor de burgers van elk land apart.en kunnen daardoor van land tot land een beetje verschillen. Mensenrechten zijn echter universeel. Bouterse heeft de mensenrechten van de 8 December slachtoffers geschonden, maar volgens zijn NDP bende heeft hij hun grondrechten niet geschonden omdat zijn regering het te vertellen had in Suriname, dus volgens hem neks no ben fout. Dus Linco, het is onzin dat jij denkt dat grondrechten het recht op de grond zijn. Het is ook onzin dat jij denkt dat Suriname geen nieuwe Nederlandse woorden kan toevoegen aan de Nederlandse taal.


  Maak melding

 14. Grondrechten voor de Inheemsen en de Marrons is oké , maar de nazaten van alle plantages hier in Suriname moeten toch ook de grondrechten krijgen , hun voorouders waren slaven die ook naar Suriname gehaald zijn.


  Maak melding

 15. Ik hoop dat de Nickerianen ook autonomie, grondrechten en zeerechten tot 300 km van de kust gaan claimen. Ze wonen er ook al heel lang. Recht voor 1 recht voor allen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.