NPS’er Van Coblijn: gedragscode nodig voor V7

49

PARAMARIBO, 4 feb – V7, het samenwerkingsverband van de oppositie, moet voor zichzelf een gedragscode invoeren. Dit stelt John van Coblijn, voormalig adviseur van ex-president Ronald Venetiaan en voorzitter van de kern Paramaribo van de Nationale Partij Suriname, NPS. Het is een harde eis.

Mochten de leiders van V7 besluiten tegen een gedragscode, dan moeten de kiezers hen links laten liggen. De gedragscode moet ongehoord handelen voorkomen. “Het moet afgelopen zijn dat mensen die niet het algemeen of landsbelang voor ogen hebben, in de politiek komen en zich verrijken”, zegt Van Coblijn tegenover de Ware Tijd. Leiders van dV7 moeten in staat zijn maatregelen te treffen tegen politieke partners die in de fout gaan.

Een gedragscode voor politieke partijen of een combinatie is helemaal nieuw in de Surinaamse politieke praktijk. Van Coblijn wil de code van kracht hebben in een eventuele regering van V7. Dat een gedragscode nodig is, onttrekt hij aan de praktijk van de vorige regering. Toen werd een lap grond van het bedrijf Havenbeheer uitgegeven aan politieke maatjes. Het was één van de vele schandalen rond de verdeling van grond tijdens de regering Venetiaan.


49 REACTIES

 1. ja dat is het , een gedrags code.
  wie is op dat geniale idee gekomen.?
  de surinaamse politici zijn zo korrupt dat ze de eerste 5 jaar bezig zijn om die code te ontcijferen.
  van enige inteligentie ka je ze ook niet beschuldigen en op het spreken van de waarheid zal je ze ook niet betrappen.
  de pg heeft genoeg aanwijzingen van fraudes die gepleegd zijn , maar blijft snurken ipv op te treden.


  Maak melding

 2. Hahahaaaaaaa…nu moeten wij nog gaan lijsteren naar van COBLIJN ,de ndp parasite?!!

  Hahahaahaaaaaa….hij wil letterlijk zeggen …O, surinamers schaar je achter de amnestielijders ,dec moordenaars en coupplegers want die zijn het bêste dat een land kan overkomen.De pienteren onder ons gaan voor hun kiezen ,stem op ze hoor Surinamesr dan mag ik ook nog extra 5 jaren aan het graaien gaan. Jullie worden armen en wj vn de ndp steeds rijker want zo slim zijn jullie toch eenmaal niet om dit allemaal door te hebben ‘ hahahaaaaa…alldus van Coblijn .


  Maak melding

 3. Coblijn en co hebben gedragscoden nodig en niet anderen !!

  Naarmate de verkiezingen naderen, wordt het steeds gortiger met allerlei uitspraken die politici zich denken te kunnen permitteren. U valt zowaar van uw stoel als u bepaalde doemscenario’s neigende naar zelfs regelrechte bedreigingen van de staatsveiligheid door uw strot geduwd krijgt. Kotsmisselijk las ik het ingezonden stuk van Henk Herrenberg (de dato 1 februari 2015) op Starnieuws.

  Herrenberg probeert in zijn stuk aan te tonen dat VHP-voorzitter Chan Santokhi door zijn uitspraken op de laatst gehouden massameeting van V7 het proces van Dino Bouterse verzwaart. Dino zit in Amerika in hechtenis op verdenking van een aantal strafbare feiten waaronder drugshandel en terrorisme gelieerde activiteiten. Het eerste wat op te merken valt, is dat Dino een recidivist is, iemand die bij herhaling in crimineel gedrag vervalt. In Suriname heeft hij al een jarenlange gevangenisstraf uitgezeten voor drugshandel, illegaal wapenbezit en andere strafbare feiten. Dus we hebben absoluut niet te maken met een koekje. Bovendien heeft Dino zelf een (gedeeltelijke) schuldbekentenis afgelegd bij de justitiële autoriteiten in Amerika. Dus dat de uitspraken van Santokhi zouden kunnen leiden tot een verzwaring van een eventuele veroordeling van Dino Bouterse slaat kant noch wal.

  Wat mij nog altijd verbaast, is het feit dat ondanks zijdens het Openbaar Ministerie werd aangegeven dat er een diepgaand onderzoek zou worden ingesteld naar de valse (diplomatieke) paspoorten die Dino Bouterse kon bemachtigen, de zaak in de doofpot schijnt te zijn beland. Dat doet vermoeden dat het criminele circuit die deze zaken mogelijk maakte naar alle waarschijnlijkheid diepgeworteld is in het bestuur. Aangezien het de minister van Buitenlandse Zaken is onder wiens jurisdictie diplomatieke paspoorten vallen, is de handtekening op die paspoorten die van de minister van Buitenlandse Zaken en daardoor het vermoeden alleszins gerechtvaardigd dat de minister ook betrokken is in deze affaire dan wel dat op zijn minst zijn handtekening vervalst is. Doch wij hebben sinds het gebeurde niets meer over deze schandalige kwestie gehoord zijdens de minister zelf. En dan is het uitgerekend deze minister die ons land op de wereldkaart moet plaatsen.

  Het andere gedeelte van het bizarre betoog van Herrenberg gaat over een bizarre ‘voorspelling’ namelijk wat hij noemt ‘provoceren van Desi Bouterse’. Herrenberg beschuldigt Santokhi van het provoceren van Bouterse vanuit podia. Wat die provocatie inhoudt of welke woorden van Santokhi als provocerend worden ervaren geeft hij niet. Maar hij zegt wel het volgende ‘Chandrikapersad Santokhi heeft zeker de toezegging gehad dat de Verenigde Staten van Noord-Amerika hem door dik en dun zullen verdedigen. En als Desiré Delano Bouterse weer een coup zou plegen, de USA troepen zal sturen naar Suriname om het land te bezetten.

  Met andere woorden er staat Suriname een heuse coup te wachten die gepleegd zal worden door degene die al eerder coups heeft gepleegd in dit land namelijk Desi Bouterse!! Hoe idioot het allemaal anno 2015 ook klinkt , dit is een regelrechte bedreiging van de staatsveiligheid en zou Herrenberg door de Surinaamse Justitie aan de tand moeten worden gevoeld over zijn voorkennis van het plegen van een staatsgreep.

  Bovendien gaat Herrenberg een stapje verder door te betogen dat Als dat het lot is dat de Republiek Suriname beschoren is, omdat Srananmans toestaan dat de Noord-Amerikanen ook in ons land komen doen wat ze in vele landen in de wereld al hebben uitgespookt, dan moet het maar. Dan wi no habi kini fo eng. Ziekelijker kon het niet klinken want daarmee geeft naar mijn mening Herrenberg aan dat het onschuldige Surinaamse volk maar het slachtoffer moet worden van een of andere escalatie die onder leiding van Desi Bouterse al dan niet in de vorm van een gewelddadige coup, staat plaats te vinden. En hij doet er een schepje ziekelijkheid bovenop door te stellen: gaan jullie niet lichtvaardig voorbij aan mijn opmerkingen. Ik weet waarover ik praat!!!
  Bij zoveel ziekelijke dreigementen bij elkaar kan ik niet anders dan mijn hoofd in opperste verbazing schudden over de gewelddadige inborst van dit soort naar mijn mening zieke geesten die voor het eigen hachje bereid zijn de totale bevolking te slachtofferen en daar ook nog vrede mee schijnen te zullen hebben. Iemand als Herrenberg die in een mega paspoortenzwendel werd genoemd tig-jaren terug, moet maar zijn mond houden over bloedige coups die het volk te wachten zouden staan. En justitie Suriname zou er goed aan doen hem aan de tand te voelen in deze aangelegenheid die waarschijnlijk bedoeld is om opponenten van Desi Bouterse c.s.de mond te snoeren. In een paar reacties op Facebook is het toch zo pakkend samengevat: ‘na lange tijd weer zichtbaar wat ‘Pavlov reflexen’ van een bejaarde ‘handelaar in chinezen’. Net stuiptrekkingen! een politieke vogelverschrikker lijkt wel de man!. Kan meneer Herrenberg niet wat ‘MEK DENG KON , WE WAKTI DENG PROTESTDEMONSTRATIES’ organiseren? (met dank aan Rajiv Akash). Foei toch heer Herrenberg dit is niet uw leeftijd om over gewelddadige coups te praten doch om met uw achterkleinkinderen te spelen met nep wapens. Laat u de politiek voor de veel jongere leiders als Chan Santokhi


  Maak melding

 4. De politicus Radjkoemar Randjietsingh (fractieleider Nieuw Front/ondervoorzitter VHP) vindt dat het ernstig is gesteld met een partij die op zijn knieën moet gaan voor stemmen. De knieval (video) van NDP-topper Rabin Parmessar (minister van Openbare Werken) op de wijkvergadering te Land van Dijk, is volgens Randjietsingh een teken van de ernstige afgang van zijn partij. Immers, indien zijn partij zo sterk is zoals beweerd wordt, zou hij geen knieval nodig hebben

  Randjietsingh vindt het frappant dat kennelijk wegens het

  ontbreken van issues, het volk nu weer vrees wordt aangejaagd voor overname door buitenland. Het volk wordt weer getrakteerd met achterhaalde issues van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het volk weet volgens hem beter. “Het zou goed zijn om, voordat je een ander beschuldigt, zelf in de spiegel te kijken, en je af te vragen wie concreet de belangen van het volk te grabbel heeft gegooid”, stelt de politicus. “Met veel gemak kan concreet worden aangegeven dat het buitenlandse bedrijf Surgold, door de heer Parmessar en zijn coalitie, enorm is bevoordeeld ten nadele van het volk van Suriname. In strijd met de Mijnbouwwet, is in de area of interest, 400.000 ha, goedgekeurd en is overeengekomen dat participatie van Suriname bij exploitatie in dit enorm groot gebied, buiten de orde is. De mijnbouwwet geeft aan dat exploitatie rechten maximaal 10.000 ha groot mogen zijn. Ik geef slechts één voorbeeld”, zegt Randjietsingh.

  Parmessar heeft als toenmalige voorzitter van de NH-commissie in De Nationale Assemblee, eveneens in afwijking van de Mijnbouwwet, doen goedkeuren en wel in het belang van de multinational, dat nieuwe rechten van exploitatie binnen de area of interest, zullen worden verleend, indien die de wens daartoe te kennen geeft. Dit binnen 90 dagen, een dwingende verplichting voor de Staat, zonder dat nieuwe voorwaarden gesteld mogen worden aan de hand van haalbaarheidsstudies! ” Wie behartigt de belangen van het buitenland?”

  Belangen buitenland
  Met deze overeenkomst zijn dus alle goudreserves op of onder ca 400,000 ha geheel en geruisloos gegaan voor exploitatie door de multinational. Suriname heeft alleen het recht van optie tot deelname in het Meriam goudproject (17.000 ha). “Wie behartigt de belangen van het volk? De belangen van de buitenlander zijn bijzonder goed gediend met verwaarlozing van de belangen van ons eigen volk, in het bijzonder de belangen van onze jongeren en onze toekomstige ontwikkeling. In plaats van op de knieën gaan voor het belang van het volk, is deze bevoordeling van de multinational met veel vreugde goedgekeurd! Wie geeft dit land over aan het buitenland?”

  “Het zou sierlijk zijn indien een oprechte en eerlijke knieval gedaan werd voor de stopzetting van misbruik van bevoegd en onderhandse gunningen, voor stopzetting van een beleid met als resultaat ernstige armoede, ernstige misdaad in het land, ernstige aanneembare corruptie beschuldigingen”, zegt Randjietsingh. Hij somt nog op “verkoop van vele honderden miljoenen US dollars vreemde valuta uit de reserves van het volk, van steeds stijgende wisselkoersen, voor realisatie van de beloftes voor werkgelegenheid en woningbouw. Randjietsingh wijst er op dat staatsleningen zijn gegroeid tot ca 1.7 miljard US dollars, en wel zonder enige vooruitzicht voor verbetering van de levenscondities van het volk. Het is heel erg jammer dat daarvoor geen knieval is gedaan.”


  Maak melding

 5. Er worden serieuze pogingen ondernomen om een splitsing te brengen tussen de NPS en de VHP.

  Dit zeggen VHP-prominenten naar aanleiding van een uitspraak van NDP-topper Henk Herrenberg.

  Herrenberg deed eerder in de week een dringend beroep op de NPS, met name op voorzitter Gregory Rusland, om Chandrikapersad Santokhi van de VHP aan te spreken en hem erop te wijzen dat zijn ingeslagen weg desastreus zal blijken te zijn voor de verdere vreedzame en harmonieuze ontwikkeling van ons land.

  Herrenberg probeert de VHP en NPS tegen elkaar uit te spelen. Deze tactiek is voor de VHP niet nieuw, omdat de NDP-leider Desi Bouterse dat ook in het verleden heeft gedaan


  Maak melding

 6. coblijn

  dit is mosterd na de maaltijd mang ,jou achterban vindt het geen goede argument om samen met pl te gaan samen werken en daarom mag je op minder dan vier zetels rekenen .je moet eerst schuld bekennen en zien hoe wij verder gaan maar niet komen om jou minimale achterban tot nog meer een mini te maken .deze gasten van de nps hebben nooit rekenschap gegeven aan hun achterban om uit te leggen hoe het mis is gegaan bij de verkiezingen van 2010 ,ik pero was ook nps heb ik meerdere keren aangegeven .zelfs mijn overleden vader was voorzitter van een onder afdeling in het district wanica .jullie hebben nog geen eens de tijd genomen om jou achterban in te lichten .
  het surinaamse volk gaat niet klakkeloos achter jullie aan lopen vergeet het ,netzo goed geldt dit voor de vhp pl ndp .maar de nps voert de toon aan omdat zij weer met de pl zijn gaan samen werken zonder hun achterban te raad plegen .en daarom zeg ik dat deze partijen geen recht van bestaan hebben ze moeten totaal vernieuwen anders zullen ze wederom vaalen en dat garandeer ik ze .eerst schuld bekennen dat jullie in 2010 hebben gevaalt en dat pl jullie kapot heeft gemaakt .deze gasten willen gewoon in het macht centrum maar willen geen rekenschap afleggen aan hun achterban .die politiek werkt niet meer coblijn en rusland .wij leven in een andere tijd het volk is bewuster gaan worden .


  Maak melding

 7. Artikel 65

  Meneer Coblijn, de gedragscodes zijn al vastgesteld en de huidige dna-leden hebben ‘gezworen’ (op wiens naam, dat weet God alleen) dat ze de regels zullen na leven.

  “Bij het aanvaarden van hun ambt leggen de DNA leden de volgende eed of verklaring en belofte af:

  “-Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot lid van De Nationale Assemblee aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.

  -Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk.”


  Maak melding

 8. Eindelijk geeft pero aan, waarom hij een ndpér is verworden.

  Interessant!

  Als ik het goed begrijp, loopt pero, nog steeds rond met wraakgevoelens, alleen maar vanwege het communicatiegebrek, terugkoppelingsonvermogen en de hoogmoed, van de nps-toppers.

  @coblijn: dit is de wens van de ex-npsérs a la pero:
  “eerst schuld bekennen dat jullie in 2010 hebben gevaalt en dat pl jullie kapot heeft gemaakt.”.
  bron: pero

  Ik zeg doe er je voordeel mee….


  Maak melding

 9. Geen gedragscode mar een formele functiescheiding. Elke accountant kan je aangeven dat het niet klopt als de minister zich met alle operationele zaken bemoeit. Hij moet de regels opstellen
  Hij moet aangeven welke afdelingen er moeten komen mt welke taken. Vervolgens maken de HR experts de functieprofielen en op de afdeling ma men mensen aannemen die voldoen aan die profielen.
  En dat er dan op een LVV afdeling die zich bezig houdt met rijst vooral hindoestanen zitten zal een wordt zijn.


  Maak melding

 10. @Esmerald

  Artikel 65
  …….
  ===============
  Zoals zovele is Coblijn direct de eed vergeten die hij heeft afgelegd.
  Ik vraag mij overigens af hoe Simons haar medische eed ziet!!


  Maak melding

 11. Het moet afgelopen zijn dat mensen die niet het algemeen of landsbelang voor ogen hebben, in de politiek komen en zich verrijken”, zegt Van Coblijn tegenover de Ware Tijd. Leiders van dV7 moeten in staat zijn maatregelen te treffen tegen politieke partners die in de fout gaan.

  Als eerst moeten zij opa Willy en opa Somo bedanken, want deze twee paarse parasieten zullen gaandeweg naar de verkiezingen allerlei onredelijke eisen gaan stellen. Deze twee ex-paarse parasieten zijn opportunisten gebleken. Wie willens en wetens verraders dogen zullen het te laat weten. Vertrouw nooit en te nimmer een verrader, in dit geval politieke hoereerders.


  Maak melding

 12. Tja ,amnestie lijders doen dit allemaal toch uit Eigen belang ?!
  Amnestie is toch geen volksbelang en een parade van vezoening vergeving tussen moordenaars en slachtoffers ,ligt dit in NATIONAAL belang ?! Nee toch,zo herrenberg dient zijn kaken stevig dicht te houden en hij moet de laatste zin j die moet praten over gedragscoden etc…etc…


  Maak melding

 13. Op 1 februari heeft Henk Herrenberg een artikel doen publiceren getiteld ‘Santokhi e hebing gi Dino en provoceert president lafhartig’, waarmee hij de gemeenschap, zoals bekend, een rad voor de ogen tracht te draaien met weerzinwekkende lasterpraatjes over VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

  Het bericht gaat voornamelijk over vermeende uitspraken van VHP-voorzitter Santokhi, gedaan als speciale gast op een Pertjajah Luhur bijeenkomst te Lelydorp enkele weken geleden. Ofschoon de VHP herhaaldelijk ter verduidelijking te kennen gaf, dat haar voorzitter qualitate qua op die bewuste bijeenkomst aanwezig was en dat hetgeen hij op het politieke podium daar had bekendgemaakt alleen maar de herhaling was van wat ooit reeds gepubliceerd was, mocht het niet baten. Alles werd uit de paarse lade gehaald om Santokhi op gemene wijze door het slijk te halen.

  Dit bewuste artikel waarin heel subtiel bedrog, valse angst en gemene etnische polarisatie door Herrenberg gewetenloos de samenleving wordt ingejaagd, moet dan ook als onderdeel van de hetze tegen Santokhi worden bezien. Een mogelijk nevendoel zou echter ook kunnen zijn, het creëren van een toestand van oproer en anarchie in ons land teneinde de catastrofe van de eerste helft van de tachtiger jaren desgewenst te kunnen herhalen. Een scenario waar velen van ons overigens bekend mee zijn. De knagende vraag blijft daarom ook ‘Zoekt Herrenberg rechtvaardigingsgronden voor een nieuwe staatsgreep?’

  Het stuk van Herrenberg is eigenlijk te kolderiek om serieus te worden besproken. Aan het begin reeds krijgt men de indruk te doen te hebben met een ‘fossiel’ uit de tijd van de koude oorlog die lijdt aan PTSS. In alle hoeken en gaten ziet hij CIA-agenten en boosaardige Amerikanen. Uiterst lachwekkend is hoe Herrenberg daarbovenop Santokhi ten tonele voert, als een unieke geniale staatsadviseur van de Amerikaanse regering die om de haverklap moet worden geconsulteerd ten behoeve van criminaliteitsbestrijding en binnenlandse veiligheid. Nota bene de Verenigde Staten, de machtigste mogendheid ter wereld. Te gek voor woorden.

  Al verder lezend refereert Herrenberg naar de afschuwelijke beelden van de dagelijkse gewelddadigheden in Afrika en het Midden-Oosten zoals wij die kennen van het wereldnieuws en zijn verhulde dreigende ondertoon daarbij dat die gruwelen ons ook hier in Suriname te wachten staan. Kennelijk een overgehouden visioen uit zijn weinig verheffende actieloze Ben Bella periode, toen hij in de zestiger jaren van de vorige eeuw daar mocht meelopen in protestdemonstraties.

  Het meest kwaadaardige en natie-vijandige in Herrenberg’s artikel is echter de samenzweerderige en splijtzwammerige toon waarmee hij appelleert aan het creoolse sentiment door hen als Srananmans aan te duiden tegenover Chandrikapersad Santokhi. Iedere Surinamer weet wat hij daarmee bedoelt en waar hij naartoe wil.

  Wij van de VHP schamen ons diep dat anno 21e eeuw, na ruim 150 jaar vreedzaam te hebben samengeleefd, nog landgenoten van zulk laag allooi in onze samenleving rondlopen. Erger nog, dat zij deel uitmaken van de inner cirkel van een president die er prat op gaat de enige echte nationale leider te zijn…’Dang hoe dang Herrie’, zouden wij in zijn eigen ‘bananen Nederlands’ willen zeggen.

  Om zijn malicieuze epistel toch enigszins een uitstraling van echtheid te geven zegt Herrenberg verder dat hij een week lang met zijn reactie gewacht heeft om niet emotioneel maar rationeel over te komen. ‘Wel Herrenberg, of je kent de betekenis van die Nederlandse begrippen niet, of je neemt een loopje met het verstand van ons Surinamers, want je reactie druipt van de maligne emoties’.
  Wij zouden zo kunnen doorgaan alle laaghartige hersenspinsels van Herrenberg, zoals beschreven in zijn artikel, stuk voor stuk tegen het licht te houden, maar dat zou ‘doe a no doe’ zijn.

  Wij raden onze landgenoot Herrenberg derhalve aan zijn zondig en kwaadaardig bericht nog eens in alle rust door te nemen, bijvoorbeeld wanneer hij terug is van de ochtendmis, tenminste als hij nog naar de kerk gaat, en te trachten erachter te komen welke kinderlijke onnozelheid hem ertoe heeft gedreven zijn oor aan de duivel te lenen. Wellicht dat naderhand een mate van boetedoening enige verlichting in zijn geestelijke onrust zal brengen.

  De VHP is een gezaghebbende nationale politieke organisatie die vanwege haar buitengewoon democratische gehalte en hoge fatsoensnormen geen moeite heeft met kritiek indien daarmee inderdaad een euvel wordt blootgelegd. De oranje partij zal een dergelijke beoordeling derhalve in dank afnemen en werken aan de correctie daarvan. De VHP zal echter nooit en te nimmer terugdeinzen strijd te leveren tegen onrecht en ondeugd, tegen tirannie en dictatuur indachtig de bekende in poëtische taal tot uitdrukking gebrachte wijsheid: Wie voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen,…dan dooft het licht..

  Bureau woordvoerder VHP,.


  Maak melding

 14. Mensen Bouterse is heel erg ziek en men maakt zich zorgen. Zelfs zou ik het niet weten.
  Abrahams heeft gezegd dat Bouterse zijn pyjama moet aantrekken zoals Bouterse dit toen ook tegen Venetiaan had gezegd.


  Maak melding

 15. Ik pies in mijn broek van het lachen,

  Een Surinaamse gedragscode is het zelfde als een Surinaamse afspraak: geen donder waard.

  “Meneer, wij hadden toch een afspraak om 11.00 uur, het is nu 12.00 en u bent er nog niet”.

  “Ja, Ja , ik ben onderweg, ik sta in de file”

  “Meneer, dan kunt u toch even bellen dat u later komt, ik heb ook nog meer te doen vandaag. U komt toch wel?”

  Ja, Ja, ik ben er zo snel mogelijk”.

  U raadt het al : de man is nooit komen opdagen,


  Maak melding

 16. Wel een goed idee, maar het moment om dit ter sprake te brengen in de openbaarheid, getuigt niet van bepaalt tactisch zijn. Deze man moest alles eerst intern goed besproken hebben en kijken of het goed was om er mee in de publiciteit te komen.

  De vraag, wat heeft meer prioriteit, DDB voorgoed uitschakelen of de democratische rechtsstaat te redden? Deze man moet door de NPS verbannen worden. Deze man komt bij mij over als een slampamper


  Maak melding

 17. Ik heb een stukje uit een tekst en moet zo lachen wat Bouterse allemaal voor het land heeft gedaan.
  Ik weet niet of ik moet zeggen dat sommige Surinamers heel erg dom zijn, omdat zij helemaal niet weten vanwaar dat geld allemaal afkomstig is.

  Men geeft af op nederland, maar vraag mij af of ze ook weten dat de harde euro ervoor heeft gezorgd dat veel is gedaan.
  Ook weet men niet het onderscheid te maken tussen een overheid en een particulier aanbesteding.
  Men is ook even vergeten dat er een ander regering ervoor was die heel veel al op papier had staan en afgerond moet worden.

  Bij het aantreden van Bouterse, precies een week daarna wordt er een bord met zijn naam gehuldigd, dit terwijl die man nog niet eens voor het volk had gewerkt. Dit leren de Surinaamse kinderen in het land en daarom lopen zij ook ver achter ten opzichte van kinderen in het buitenland die veel kritischer zijn.

  Het volgende is te lezen en oordeel zelfs maar.

  =Om een paar essentiële verworvenheden van regering Bouterse\Ameerali op te sommen:
  • De ontelbare gronduitgiftes
  • Verhoging AOV en kinderbijslag
  • De naschoolde opvang
  • Spoedeisende Hulp Sint Vincentius Ziekenhuis
  • De gouddeals
  • Succesvolle Bigi Sma Dey’s
  • Stadsverfraaiing
  • Elektrificatie
  • De bouw van de Carolina, Uitkijk en Saronbrug
  • Ziekenhuis Wanica in aanbouw
  • Watervoorziening
  • Ziekenhuis Wanica
  • Economische groei
  • Bouw internaat Atjonie
  • Schenking computers en ICT- lokalen aan verschillende scholen in het land.
  • Een buitenlands beleid gebaseerd op Internationale solidariteit
  • Decentralisatie
  • Waterkant


  Maak melding

 18. De Surinaamers moeten zich afvragen, hoe het komt dat een sergeant die de straatsgreep gepleegd heeft vandaag één van de rijkste mannen van Suriname is? Hoe komt die man aan het geld. Zie de het paleis waarin hij woont en de hoge muren erom heen. Zie de zwarte vierwieldrive auto’s met geblindeerde ruiten, zie de limousine, waarin hij in de rondte rijdt.

  zie het SLM-vliegtuig dat naar bestemmingen vliegt, die geen vaste routes zijn van deze lijntoestel en honderden reizigers daarmee duppeert. Deze man is meer een last voor Suriname en de grootste misdadiger die Suriname gehad heeft sinds 25 november 1975 of zo u wil 25 febuari 1980 of anders 8 december 1982. Hij heeft zichzelf, familie, vrienden en de gangsters flink verrijkt en het totale volk in grote armoede gebracht. Weet u het nog:
  – lege schappen in de winkels
  – ontwaarding van de waarde van het Surinaams geld,
  – als men pindakaas ging kopen, kreeg men poep/grote!, ja echt
  waar!,
  – geen medicijnen,
  – iedereen die het land uit wilde,
  – eigen mensen doodschieten, oa inwoners van Moiwana 86,
  – staatgrepen,
  – 8 december 1982 moorden
  – veel onschudligen Surinamers door hem te doen vermoord;
  – straten met heel grote gaten, kuilen
  – oorlog met de jungle commando van Ronnue Brunswijk,
  – de lijfwachten van Ronny Brunswijk die door mensen om hem
  heen zijn vermoord,
  – armoede, heel grote armoede in het hele land,
  – achteruitgang in de hele economie, landbouw, onderwijs en
  wetenschappen, enz,
  – DDB heeft heel veel verdriet, ellende, verval in Suriname te weeg gebracht,

  Sinds 25 mei 2010 zit hij op de troon alsof zijn billen daar geplakt zijn met Cetabever, Die de schandalen over, veroordeeld in Nederland voor 11 -jaar gevangenisstraf voor drugshandel,
  Zie Dino-show en vraagt u zich af waar dit geld allemaal vandaan komt om deze show te betalen. Weet u wat er met dit geld gedaan kon worden voor u arme burger van Suriname of denkt u dat Amerikaanse advocaten zich door hem voor de gek gehouden kunnen worden, zoals hij dat met jullie doet?

  Zie de vele beloften/luchtkastelen:
  – goudenkerst;
  vierbaansweg naar Brazilie met Fly-overs
  – Trein-Tramverbinding naar Brazilie
  – Diepzeehaven,
  – Bruggen over de grensrivieren van Suriname
  – Voedselschuur van het Caribischgebied,
  – Grootste Cassavefabriek van het Caribischgebied. Zie wie er rijk van geworden is en vraagt u zich af hoeveel gram Cassave/meel er verkocht is in het buitenland?

  Wie houdt, wie voor de gek?

  Aan DDB
  You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.
  Wie houdt, wie voor de gek?

  DDB graatie!
  Tik joe bondroes dai hoepel op!

  Mijn advies aan alle kiezers in geheel Suriname
  Time4Chan(ge)!
  kies massaaal voor, flogo, flogo, flogo!
  V 7

  Yes! We Can!
  Yes! Chan4pres!
  Hoera, Hoera, Hoera!
  – Leve Chandrikapersad (Chan) Santokhi – VHP
  – Leve Gregory Allan Rusland – NPS
  – Leve Paul Slamet Somohardjo – PL
  – Leve Celsius Waldo Waterberg – BEP
  – Leve Winston Jesserun – DA 91
  – Leve Guno Henry George Castelen – SPA
  – Leve William (Willy) Soemita – KTPI

  V-7 = Victory!
  Leve de leiders van V -7
  Leve de grootste deel van de massa kiezers van V-7
  Leve de overwinning van de democratische rechtsstaat
  Leve de grondwet van de republiek Suriname
  Leve de Trias Politica:
  – wetgevende macht,
  – uitvoerende macht,
  – rechterlijke macht;
  Leve internationale verdragen, oa mensenrechten

  Yes! We Can!
  Yes! Chan4pres!
  Hoera, Hoera, Hoera!
  – Leve Chandrikapersad (Chan) Santokhi – VHP
  – Leve Gregory Allan Rusland – NPS
  – Leve Paul Slamet Somohardjo – PL
  – Leve Celsius Waldo Waterberg – BEP
  – Leve Winston Jesserun – DA 91
  – Leve Guno Henry George Castelen – SPA
  – Leve William (Willy) Soemita – KTPI

  – Leve Time4Chan(ge)!

  Famirisma, V-7 sa winie!
  Fri, Fri, Fri!
  Sranansma, Sranankondre fri at last, fri at last! Thank God Mighty!, we are free at last.

  God Zij Met Ons Suriname/rs!


  Maak melding

 19. boutersehij is en blijft de sterke man van suriname ook na mei 2015 wat jullie fronters g7 ook zeggen .deze fronters kunnen zoveel benamingen aan nemen het blijft lood om oudijzer .


  Maak melding

 20. LEZEN MENSEN,

  Parmesar kan de voetzolen van de kiezers likken, toch gaan zij niet stemmen op de NDP’, zegt VHP-assembleelid Mahinder Jogi aan Dagblad Suriname. Hij hekelt het gedrag van de minister van Openbare Werken, Rabin Parmesar, die letterlijk op zijn knieën is gegaan om zijn gehoor te vragen om op de NDP te stemmen. Jogi is er benieuwd naar of Parmesar ‘deze aardigheid kan uithalen in buurten waar er overwegend mensen wonen die op hem lijken’. ‘Die mensen zouden hem meteen betaald zetten en keihard in zijn gezicht zeggen dat hij een bedrieger is.’
  ‘In 2010 was het dezelfde Parmesar die huis een huis bezoeken aflegde in buurten waar de mensen op hem lijken. Daar hield hij de kiezers voor dat ze hun stem op de NDP moesten uitbrengen. Volgens Parmesar zou hij de president worden indien de NDP zou winnen.’ Na de verkiezingswinst bleek dit één van de beloften van de NDP die nooit zou worden waargemaakt. ‘Trouwens Parmesar wist dat hij nimmer de presidentskandidaat van de NDP zou zijn en heeft de kiezers misleid.’ Jogi geeft verder aan niet in hokjes te willen denken, maar slechts de realiteit aan te geven. ‘Volgens de realiteit was bij het aantreden van deze regering, geen weerspiegeling van het volk te merken in het ministerteam. Gaandeweg de rit plaatste Bouterse drie Hindoestaanse jongens denkende dat het kiezersvolk dom is.’
  Het op zijn knieën gaan is volgens Jogi het bewijs dat Parmesar weet dat het beleid dat bijkans 5 jaren is gevoerd, mislukt is. ‘Want anders ga je de mensen niet bedelen dat ze op je moeten stemmen. Het is toch logisch dat de kiezers dan automatisch op je gaan stemmen?’ Jogi meent dat dit gedrag van Parmesar een eyeopener moet zijn voor het kiezersvolk. ‘De NDP zou namelijk al 5 jaren propageren dat zij bijzonder goed werk heeft verricht voor het volk.’ Jogi wijst erop dat Parmesar in de hoedanigheid van OW-minister veel kan realiseren voor het volk.’ In 2010 behoorde Parmesar ook tot de NDP’ers die de straat was opgegaan om aan te geven hoe slecht het gesteld is met de situatie in het land. ‘Maar ondanks 5 jaren regeerverantwoordelijkheid zijn zij niet erin geslaagd om enige wijziging te brengen in de leefsituatie van de burgers


  Maak melding

 21. LEZEN….

  Echte NDP’ers zouden zich afvragen wanneer het nu eindelijk hun beurt is om op goede posities te komen. Dit houdt de partijgelederen geruime tijd bezig. De president van Suriname en voorzitter van de partij, Desi Bouterse, laat zich steeds door DNP’ers omringen. De echte ‘stonfutu’s’ van de partij komen niet aan bod. NDP-fractieleider Ricardo Panka heeft ‘geen commentaar’ op deze problematiek.
  De politieke partij DNP bestond uit NDP’ers die zich destijds afsplitsten van de moederpartij om hun eigen partij te gaan vormen. Één van de oprichters van DNP was Jules Wijdenbosch, die gedurende enkele jaren president van Suriname is geweest. Na enige tijd werd de partij ontbonden en keerden de meesten terug naar de NDP. Enkele van de ‘verloren zonen’ die weer huiswaarts keerden, zijn Melvin Linscheer, Andy Rusland, Errol Alibux en Etienne Boerenveen. Zij werden door NDP-voorzitter Bouterse met open armen ontvangen en elk van hen kreeg een gewaardeerde positie. Ook de gewezen BVD’ers die zich aansloten bij de NDP, kregen allen goede posten. De president heeft volgens de NDP stonfutu’s laten blijken dat hij zich graag laat adviseren door de mensen die hem omringen. De trouwe NDP’ers vragen zich nu af wanneer het hun beurt zal zijn om die posities te bekleden en wanneer de president naar hun zal luisteren. Zij begrijpen niet waarom de partijvoorzitter nu luistert naar mensen die in hun ogen ‘verraders’ zijn. Mensen die, zo menen zij, de partij de rug hebben toegekeerd om achteraf terug te komen.
  Ondanks het feit dat Wijdenbosch, Bouterse heeft ontslagen nadat hij hem eerst tot staatsadviseur had benoemd, heeft Bouterse hem op zijn beurt tot raadsadviseur gemaakt toen hij aan de macht kwam. Trouwe NDP’ers, zoals Lackin en Doekhie die samen met Bouterse ‘gepinaard’ hebben, zijn er destijds bekaaid vanaf gekomen. Lackin en Doekhie hebben als loyalisten naast Bouterse gestaan in moeilijke tijden nadat laatstgenoemde door Wijdenbosch was ontslagen. Lackin moest rondkomen met een ambtenarensalaris, terwijl Doekhie het met een dc-salaris moest doen. ‘Ondertussen leefden Wijdenbosch en consorten in weelde, aangezien zij wel dichtbij de staatskas waren.’ Ook toen Venetiaan 10 jaren lang aan de macht was, konden zij ruim leven van de door hun opgebouwde reserves. ‘Zij lieten Bouterse in zijn moeilijke tijden in de steek, maar Bouterse blijft hen accommoderen’, klagen de ontevreden NDP’ers. Zij die de NDP-voorzitter door dik en dun hebben bijgestaan, willen nu wel aan bod komen


  Maak melding

 22. “Zonder gedragscode niet stemmen op V7′
  04/02/2015 08:03 – Redactie dWT Online
  ‘Zonder gedragscode niet stemmen op V7’

  PARAMARIBO – Kiezers moeten bij de komende verkiezingen niet op de V7-combinatie stemmen als de partijen in dit blok weigeren zich te verbinden aan een gedragscode voor politici en politieke partijen. Zo adviseert John van Coblijn, voorzitter van de NPS-afdeling Paramaribo, het electoraat.

  Hij zegt tegen de Ware Tijd dat voorkomen moet worden dat wanneer V7 regeermacht krijgt er onder andere etnische verzuiling plaatsvindt bij ministeries, overheidsinstituten en -diensten of dat door vriendjespolitiek mensen benoemd worden die niet geschikt zijn voor het werk waarvoor ze zullen worden aangesteld.

  “Het moet afgelopen zijn dat mensen die niet het algemeen of landsbelang voor ogen hebben in de politiek komen en zich verrijken”, zegt hij. ”

  Ja mensen bovenstaande volgens Coblijn, een vooraanstaande NPS’er ik denk dat die man voorzitter is van de afdeling Paramaribo, de grootste afdeling van de NPS.

  Dit zijn geen woorden van een NDP’er, hij eist dit vanwege de jarenlange ervaring binnen front, nl etnische verzuiling op ministeries, eigenbelang voor landsbelang enz. enz.

  Mijn vraag aan Colijn is, gedragscode wie gaat controleren als men zich eraan houd; en stel dat er geen gedragscode komt, stapt de NPS eruit of blijven ze in, maar adviseren ze NPS’ers om niet op Vee te stemmen zoals het artikel begint. Het wordt spannend binnen VEE.

  De voorzitter van de SPA krijgt een plekje van NPS maar de hele wereld mag weten dat het een plek van de NPS is, maw spa voorie je zit daar, maar hoort daar niet te zitten, yu na spek en bonen.

  Laten we eerlijk zijn, je zal toch wel gek zijn om op Vee te gaan stemmen.


  Maak melding

 23. Naar aanleiding van het overzichtje van Ira.

  Om een paar essentiële verworvenheden van regering Bouterse\Ameerali op te sommen:

  • De ontelbare gronduitgiftes.
  . Verhoging AOV en kinderbijslag
  • De naschoolde opvang
  • Spoedeisende Hulp Sint Vincentius Ziekenhuis
  • De gouddeals
  • Succesvolle Bigi Sma Dey’s
  • Stadsverfraaiing
  • Elektrificatie
  • De bouw van de Carolina, Uitkijk en Saronbrug
  • Ziekenhuis Wanica in aanbouw
  • Watervoorziening
  • Ziekenhuis Wanica
  • Economische groei
  • Bouw internaat Atjonie
  • Schenking computers en ICT- lokalen aan verschillende scholen in het land.
  • Een buitenlands beleid gebaseerd op Internationale solidariteit
  • Decentralisatie
  • Waterkant

  In omgekeerde volgorde commentaar
  . Waterkant is gefinancierd met geld uit het dijken project.
  . Decentralisatie is niets van te merken en zeker nog niet af
  . Van buitenlands beleid is niets gebleken.
  . ICT lokalen etc. zeer beperkte show projecten van de 1st lady.
  .Internaat Ajonie. Kun je een groter blamage verzinnen. Was nog project van de vorige regering dat schaamteloos vertraagd is door mis management.
  . Economische groei na devaluaties nihil
  . Ziekenhuis wanica (2 maal opgevoerd) nog niet eens echt ontworpen.
  . Waterleidingen. Hier en daar en nu voor de verkiezingen met urgentie als partij propaganda.
  . Ziekenhuis Wanica in aanbouw. Gezwets er is een casco voor het beddenhuis in aanbouw op basis van een heel krom contract en veel toekomstige problemen.
  .Bruggen Carolina, Uitkijk en Saronkreek. Minimaal 1 brug is van de vorige regering die door mismanagement etc 4 jaar geduurd heeft om te realiseren en nog niet afbetaald is door alle geblunder.Voor de brug bij Carolina is ongeveer 40% te veel betaald.
  .Electrificatie. Dit waren nog projecten van de vorige regering die door mismanagement (geen tijdige aansluiting op het net) weer eens tot lachwekkende situaties geleid hebben.
  .Verfraaien stad, Waterkant maar dat is al opgevoerd. Uit gevoerd met geld uit Nederland dat geleend is bij het dijkenproject.
  .Succesvolle Bigi Sma Deys. Echt waar. er is heel wat gezeurd en geklaagd.
  . De Gouddeals. Nog zo een en het land is failliet. Staatsolie moest geplunderd worden om voor iets wat Alco voor $ 22,500.000 aan Newmont verkocht had voor ruim $ 200.000.000 te kunnen kopen. Echt slim om een Amerikaans bedrijf te financieren en 2 maal meer te betalen dan de vorige regering reeds overeengekomen was.
  . Spoed eisende hulp SV. Om na de opening een halfjaar lang de rekeningen niet meer te betalen.
  . Naschoolse opvang; Zelfs de President heeft het als frauduleus betiteld.
  . Verhogen AOV en Kinderbijslag. Sigaar uit eigendoos die met lasten verzwaring niet duurzaam gefinancierd wordt.
  . Ontelbare gronduitgiftes. Ontelbaar valt wel mee en puur populisme. Wat moeten de mensen er mee als ze geen geld hebben om een huis te bouwen.

  De prestaties vallen tegen en zijn voor het grootste deel gebouwd op:

  1) de fundatie die de regering Venetiaan/ Sradjoe had achter gelaten.
  2) door het pot verteren van de tijdelijke extra inkomsten uit goud en olie.
  3) door schaamteloos leningen consumptief te verteren.
  4) door schaamteloos een greep in de kassa te doen van Staatsolie.
  5) door verplichtingen door te schuiven naar de volgende begrotingsjaren en schaamteloze betalingsachterstanden.

  De geschiedenis herhaalt zich populisme ten kosten van de jongeren die ooit de rekening zullen gaan betalen.


  Maak melding

 24. Pero maak je niet druk. Bijna elke politicus was ooit NPS’er zelfs Somo. NPS was de partij die tussen de 30 en 40 zetels kon halen, JAPIN was een instituut waar je U tegen kon zeggen.

  Wat is er van deze grote NPS overgebleven, niets, ze bedelen nu om gedragscode, terwijl ze legio kansen hebben gehad Gedragscodes te maken en in te voeren.

  Er komt geen gedragscode, vhp en pl zullen daar niet aan meedoen, hun achterban wil geaccommodeerd worden, daar gaat het om bij deze etnische partijen, niets meer en niets minder.


  Maak melding

 25. “In omgekeerde volgorde commentaar”

  jojo ik zei het al eerder je bent niet gewoon ziek, maar goed ziek. Je bent al door de mand gevallen als een pathologische leugenaar en fantast die de meest basale basis eigenschap dat van begrijpend lezen node mist.

  Wie is nou geinteresseerd in je omgekeerde commentaar????


  Maak melding

 26. Ga naar youtube en zoek op “President Bouterse – Mijn zoon behoort tot de allerbesten”

  Bouterse benoemt zijn zoon – een beroepscrimineel met een enorm strafblad- tot ‘hoofd van het CTU’

  De rest is geschiedenis.


  Maak melding

 27. V7 wilt geen gedragscode want ze willen blijven liegen. John van Coblijn zei Exact wat velen al zeiden. Landsbelang moet op nummer 1 staan vertel ons hoe men Suriname naar een hogere plank willen tillen, wat zijn de Plannen van V7 dan achter de schermen oorlog voeren voor regeerposities. jammer genoeg praten de schurken van V7 niet over, wat wij van V7 blijven horen zijn lastering tegen Bouterse en leugens om ons aandacht af te leiden op de belangrijke punten. Laten wij allemaal eerlijk als wij rechtstreeks de president mogen kiezen en het gaat tussen Santhoki van de etnische hindoestaanse partij en Bouterse van de multiculturele NDP partij dan wordt Santhoki geslacht. De fanatieke creolen op waterkant die Bouterse intens haten zullen NOOIT op een Santhoki stemmen als ze stemgerechtigd, Bouterse zou hun stem niet krijgen maar Santhoki die denk dat hij daar stemmen kon winnen door alsmaar over de december moorden te praten maar zelf niks aandeed toen hij minister van politie en justitie was. Ik garandeer jullie als jullie denken dat die oudjes van NPS voor de nps gaan stemmen met de garantie dat Santhoki de president wordt en geen NPS’ER, dan kennen jullie de NPS oudjes niet. de NPS oudjes hebben de racisme van de hindoestanen in leven de lijve meegemaakt en je hoort ze hard op zeggen samen regeren ja, maar een VHP hindoestaan als president NEE VHP na soso voermang!


  Maak melding

 28. vergeet die gedrags code …….gaat niet werken.
  men gaat eerst een duurbetaalde consultant inhuren , van het bedrijf meki njang ,om een onderzoek te doen.
  daarna gaat men een taskforce benoemen die die dan weer een denktank gaat inhuren om richting en inhoud te geven aan de nog op te stellen gedrags code.

  wat dacht je van een psychiatrische evaluatie van mensen die de politiek in willen en er al inzitten als alternatief , op jaarlijkse basis wel te verstaan.
  je kan het een bewijs van mogelijk goed gedrag noemen voor politici.


  Maak melding

 29. Ik zoek een ruimte voor de bijeenkomst van alle Suriname politici die niet hun zakken willen vullen en het belang van het volk voorop zetten.

  Een bezemkast is daarom voldoende.


  Maak melding

 30. Racisme kan Desi ook niet redden ! Aanval HERRI BERRI op
  Santokhi is complete ONZIN, de reeds voor harddrugshandel veroordeelde crimineel zal zonder staatsgreep toch al worden opgehaald door USA ! Hand- en spandiensten verleend aan internationaal terrorisme van Dino !

  NDP-praat over eventuele toekomstige wandaden van de V7
  leiders, maarrrrrrr de STAATSKAS IS NU LEEGGEROOFD !

  Al onze reserves worden Nu voor zinloze uitgaven VERBRAST !

  PRODUCTIE nanga WERKGELEGENHEID No De !
  (a volk o bai oso nanga skropu)

  Na V7 meki a Sranan dalla fadong ! jabaja !

  20% NDP-Devaluatie en moro e doro want ome Desi no
  WANNI bezuinig !
  Ook de SPOOKAMBASSADE in Parijs, zonder funktie, is
  heropend, of was het nooit open geweest ? Monni de !

  Grongado no e sribi, a n’e frigitti Sranan Kondre !
  Tikki yu ai luku !!!


  Maak melding

 31. Surinaamse politici zweren op alle denkbare heilige boeken die er op aarde te vinden zijn dat ze niet corrupt zullen zijn en niet zullen stelen, en als ze niet zweren op een of ander heilig boek dan beloven ze dat, maar tot nu toe heeft het geen ene @#$% geholpen. Een mooie gedragscode, opgesteld door Coblijn en andere dromers, zal daar ook niets aan veranderen.

  We hoeven het wiel niet nogmaals uit te vinden, we kunnen gewoon kijken naar landen zoals Nederland (waar de politici met even veel ijver hun eigen zakken willen vullen als hun Surinaamse collega’s), die er wel in geslaagd zijn om corruptie enigszins terug te dringen. Dat is hen alleen gelukt door degelijke wetten aan te nemen om goede controle uit te kunnen oefenen. Wanneer men in die landen gesnapt wordt, is de kans dat men ontslagen wordt of in de gevangenis belandt vele malen groter dan in Suriname, DAT IS HET VERSCHIL. Alleen op die manier kan men vriendjespolitiek, nepotisme en corruptie enigszins onder controle krijgen en houden.


  Maak melding

 32. Ik blijf het zeggen van Coblijn zal het wederom zoals 2010 als zg spindokter van Vene verknallen.Hij zegt in feite met zijn zg “gedragscode” dat de partijen in de coalitie niet te vertouwen zijn.Met een beetje verstand van politiek,weet je toch dat zo een onzin averechts zal werken.Foei Coblijn wat ben je toch dom!


  Maak melding

 33. @WEET NIET : Waar is de Anti-corruptiewet van de NDP-
  Desi-regering gebleven ?
  Waar is corrupte NDP-Abrakadamski gebleven ?
  Tegen welk MEGA-salarus werkt hij zogenaamd nog steeds
  voor Ons Volk ?
  Waarom laat de Corruptie-Desi-NDP-regering de MISDADEN
  van Dino in en tegen de Staat Sranan gepleegd, nog steeds
  niet met SPOED onderzoeken ? Dit is ook weer een
  voorbeeld van MEGA-corruptie !

  Op het lijstje van de pre-poptjie Simons van de DNA is de
  spoedbehandeling van de Anti-corruptiewet NIET TE VINDEN !

  Dus laat NDP zich maar eerst bezig houden met de MEGA-corruptie die zij ondersteunt en faciliteert !

  PS : In belang van Sranan moeten de Anti-corruptiewet en een Screeningswet er zsm komen ! Maarrrr , NDP-frede, NDP
  zwijgt als het graf als het om het reinigen van de politieke top
  gaat !
  Van Coblijn/NPS moeten zich ervoor inzetten dat deze twee wetten worden aangenomen en dat er een speciale
  en stevige Anti-Corruptie afdeling komt bij zowel OM als bij
  de politie !


  Maak melding

 34. @Ira

  Je ben niet de allerslimste op dit forum en zeker niet de allerslimste Surinamer. De Surinamers die jij dom noemt zijn toch vele malen slimmer dan jou. Als je graag de gat van Nederland likt ga er dan heen of blijf AUB daar als je er al bent. Geniet van je ‘sterke’ euro, blijf Suriname aanschouwen en raak nog meer gefrustreerd van onze sterke man Desi Bouterse. Wij Surinamers houden onvoorwaardelijk van hem en zien hem graag nog vele jaren in het centrum van de macht.


  Maak melding

 35. @Ira

  Jij ben niet de allerslimste op dit forum en zeker niet de allerslimste Surinamer. De Surinamers die jij dom noemt zijn toch nog vele malen slimmer dan jou. Als je graag de gat van Nederland likt ga er dan heen of blijf AUB daar als je er al bent. Geniet van je ‘sterke’ euro, blijf de vooruitgang in Suriname aanschouwen en raak nog meer gefrustreerd van onze sterke man Desi Bouterse. Wij echte Surinamers houden onvoorwaardelijk van hem en zien hem graag nog vele jaren in het centrum van de macht.

  @Henk Molenaar

  Alleen smerige pedofielen laten zich in de bek schijten.


  Maak melding

 36. molenaar, ira ,ray

  wiens brood je eet wiens woord je spreekt .
  al zet rutte strot in jullie smoel slikken moeten jullie .zelfs front g7 slikt als nederland met eisen komt .jullie hebben geen eigen waarde .deze losers zitten in nederland en denken dat ze nederlanders zijn hihihihihihi op papier zijn jullie nederlanders in het praktijk zijn jullie buitenlanders ,vraag het aan wilders ,vraag het aan rutte vvd .tot een bepaalde hoogte hebben jullie rechten meer niet ,als het er op aan komt zien ze jullie als aanhangers van de radicalen ,geen grote bek opzetten.
  als ik een man als santhoki segebai moet horen preken kan ik alleen maar mijn schouders ophalen .vooralm als hij zegt,dat hij naar nederland is geweest .nederland ziet deze taliban liever gaan dan komen .denk je dat nederland boodschap aan deze segebai heeft .wilders en rutte denken maar aan een ding ,reken niet dat je geld komt zoeken als je de verkiezingen wint .rutte en wilders en het nederlandse hebben geen last van de regering bouterse op financieel gebied zij komen niet bedelen ook vene heeft het niet gedaan ,het zijn surinamers die zich niet laten vernederen door nederland ,wel zijn ze voor samen werking en zaken doen .dat zijn toch leiders die ik zeer waardeer .nederland weet heel goed dat onder vene en bouterse zij geen last hebben dat zij komen bedelen of hulp zoeken .elke hulp is welkom maar niet ten koste van onze onafhankelijkheid .ga dat aan die taliban santhoki segebai vertellen ,vuile slijmbal .die fronters g7 gaan het merken op 25 mei dat er hier in suriname wordt bepaalt wie president wordt en niet het buiten land .ze dachten ook dat ze bouterse zouden boycotten door met hulp te dreigen maar wij hebben schijt aan hulp ,wij van de ndp wachten niet op hulp wij zijn geen fronters of hoe je wil g7 met uitzondering van el vene .


  Maak melding

 37. De minnetjes idioot is op dit moment actief. Ik zal iemand die op -10 staat een plus geven en hij schiet naar -33 !!

  @Moderator ???!!! ???!!!!
  Ik denk niet dat WKN op deze wijze een lang leven gaan hebben.


  Maak melding

 38. NDP-zwanenzang : Zien jullie landverraders de VOLLE
  staatskas niet ? Zien jullie de 18.000 sleutelklare afgeleverde
  volkswoningen niet ? Hebben jullie de Gouden-Bouta-Kerst gemist ? Zien jullie het complot niet van de USA tegen de drugsclan van Bouta niet ? Zien jullie de STERKE
  SRD niet ? Zien jullie de stijging van de prouctie niet, de werkloosheid neemt af !

  Wij regering Desi lenen geld om de productie te stimuleren,
  dus om Sranan vooruit te helpen !
  Wij devalueren niet voor een tweede keer, wij drukken geld bij,
  monni de !!!

  PS : OBAMA met zijn verdachtenlijst zaak-Dino e dji a heri staf nanga Bouta lusu bere !


  Maak melding

 39. op dit moment slaan die fronters g7 lood om oud ijzen wilt om zich heen .ze voelen nattigheid en daarom zeg ik voorzichtigheid is geboden de verkiezingen naderen .ze gaan van alles roepen om zich voor te doen alsof ze transparant eerlijk zijn .coby kom uitleggen hoe jij aan die vier zetels bent gekomen en wat je gaat doen om die vier zetels om te buigen naar 12 zetels .het volk weet nog niets ,je wil toch de grootste partij worden vertel; wat er mis is gegaan maar doen jullie niet het volk is vergeten denken jullie .jullie oude garde worden in de gaten gehouden ,a no alesie nanga batjauw wachten wij ,wij willen vooruitgang ,nogmaals cobie vertel die misstanden waarom je vier zetels hebt gehad dan kunnen wij met een schone lei beginnen noso joe ka .


  Maak melding

 40. Overal zie je die gefrustreerde gek neus met zijn minnetjes. Wat hebben die fronters toch met minnetjes en plusjes, zijn jullie echt zo zielig en triest?


  Maak melding

 41. Goed van het hoofdbestuur dat ze deze dwaas hebben terecht gewezen. Hij moet leren zich te onderwerpen aan structuren. Hij leeft met de gedachte dat de afdeling Paramaribo een aprate entiteit is. Ik hoop niet dat we hem straks zien in de DNA of op een ministerszetel. Daarvoor ontbreekt iedere intellect. In feite zou de partij al voor de verkiezingen met hem moeten afrekenen, want hij brengt de samenwerking alleen maar schade toe. Van Coblijn is van het niveau hoofdpropogandist, maar wil met deze acties zijn hand overspelen. Iedere partij heeft een zelfreinigend vermogen. Ik hoop dat dat vermogen zo spoedig mogelijk binnen de NPS in werking treedt. Draag hem maar over aan Hooghart, zelfde laken en pak. Dombo’s!!!!!!!!


  Maak melding

 42. Aan welk gedragscode heeft de NDP zich eigenlijk onderworpen?

  Ik vermoed het volgende:

  1. Ik zal mijn smoel zelden laten zien in de DNA
  2. Ik zal zoveel mogelijk frauderen
  3. Ik zal kogelbrieven rondsturen
  4. Ik zal de oppositie zoveel mogelijk intimideren
  5. Ik zal van alles beloven zonder ook maar iets waar te maken
  6. Ik zal criminelen/frauders op topposities benoemen
  7. Ik zal al mijn beloftes verbreken
  8. Ik zal het land uitverkopen
  9. Ik zal zoveel mogelijk het land in schulden storten
  10. Ik zal voor eeuwig op de pluche zitten


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.