Surinaamse minister pikt verwijt sabotage niet

20

PARAMARIBO, 17 mrt – “Ondanks de inspanning van de president om het beleid draaglijker te maken voor de gemeenschap, ontkom ik niet aan de indruk dat er bewust wordt gesaboteerd.” Dit schrijft Eugene van der San, directeur van het kabinet van de president, aan minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken. Het administratief afhandelen van presidentiële besluiten laat te lang op zich wachten. Moestadja is laaiend.

De beschuldiging is te gek voor woorden. Nu is het weer niet zo dat het administratief echt vlot. “Maar het is vergaand om mij te beschuldigen van sabotage. Ik zal me nooit op dat niveau begeven, want ik heb meer kwaliteiten dan op deze manier om te gaan met het verkeer tussen kabinet en minister”, zegt Moestadja tegenover de Times of Suriname. Zijn uitgangspunt is en blijft dat het om één en dezelfde regering gaat. Toch heeft Van der San de indruk dat er gesaboteerd wordt.

Het laatste wapenfeit: een dreigende rechtszaak tegen de staat. Aanleiding is het uitblijven van looncorrecties bij de Academie voor Hoger Kunst & Cultuur Onderwijs. De correcties volgens de nieuwe functiewaardering voor ambtenaren, moesten al jaren terug ingevoerd zijn. President Desiré Bouterse vroeg Binnenlandse Zaken om een versnelde procedure. Moestadja wil wel verantwoordelijk zijn voor het ambtelijke getalm. Maar van sabotage is geen sprake: “Nu niet en in de toekomst niet.”

Bekijk ook:

20 REACTIES

 1. De wapenfeiten en de sabotage maken dat het administratief en praktisch afhandelen van PRESIDENTIELE BESLUITEN te lang op zich laat wachten wat ontwikkeling stagneert!!!!

  De Minister van binnenlandse zaken moet aangepakt worden!!


  Maak melding

 2. Als dit inderdaad zo lang uitblijft om uit te voeren dan is de minister en niemand anders schuldig. Dus opkrassen want het riekt inderdaad naar sabotage.
  De minister is op de hoogte van het verzoek van de president dus is het zijn taak om de uitvoering goed te monitoren. Het is de minister zijn taak om hoe dan ook zelf aan te voelen en of na te gaan of er sprake is van prioriteit want prioriteiten stel je zelf vast om gedisiplineerd en ordentelijk te kunnen werlken om doelstellingen en mijlpalen te behalen.
  Dus minister je zult niet anders kunnen dan op te stappen.


  Maak melding

 3. men weet op het moment echt niet wat er allemaal gaande is in de regering maar men krijgt hier van de indruk dat het hele zooitje op springen staat en dat was al bij het begin zo van deze regering het is van af het begin al niets geweest en zal het ook nooit worden met zo een president het is en blijft een grote boefenbende


  Maak melding

 4. Juist omdat er getalmd werd met het uitvoeren van een presidentieel besluit, heeft Ballast Nedam Eur 3.5 miljoen euro niet (zondermeer) ontvangen.

  Langzaam handelen, leverde zo dus wat op. En al helemaal toen de president niet wist of hij nu wel of geen opdracht gaf om tot uitbetaling aan Ballast N. over te gaan.

  Bouterse is de directe broodheer van Armand van der San. Wiens brood men eet, diens taal men spreekt is nu en hierbij van toepassing.
  Moestadja moet beter weten. (iets met veel korreltjes zout).


  Maak melding

 5. Dezelfde perikelen als een jaar na de coup van tachtig beginnen zich af te tekenen. Vele politici,zakenlui,journalisten,ministers,landgenoten die dachten samen te kunnen werken met deze misleiders zijn slachtoffers geworden, anderen zijn het land ontvlucht, het lijkt wel of de geschiedenis zich zal herhalen. Alleen wie krijgen straks de schuld van het mislukt uitgestippeld beleid door onberechte mensenrechten schenders. Wie, allen die anti moordenaars zijn. Ma kut ook onder hen wie moordenaars gezind zijn zullen er koppen rollen. Ma kut. De domme aanhangers verdienen dit beleid door een stel megalomane beunhazen en rijke kaderparasieten.


  Maak melding

 6. Gelukkig komt deze beschuldiging niet uit de hoek van de zogenamde “Oude Orde.” Het is uniek in de Surinaamse gechiedenis dat coalitiepartners mekaar zo afkraken. Man, wat een niveau! Het begon met de verkiezingen in de NDP-Kernen welke zo een chaos teweeg gebracht hebben dat van Holt naar de rechter wilde stappen. De NDP-kern in Nederland vindt het niet in de haak dat de Surinaamse zaakgelastigde naar Koningin Beatrix gaat. Dan is er chaos tussen A-Combinatie en BEP, terwijl de KTPI bijna op gehouden is te bestaan. Verder de coalitepartners zijn het plotseling niet meer eens over het functioneren van de DC van Coronie. Blij ben ik dat de huidige oppositie braaf quorum verleent bij parlementsvergaderingen en dat zij haar handen niet vuil maakt aan allerhandse straatsacties als de toenamilge NDP-oppositie gedaan heeft. Men heeft 36 zetels, een ruime meerderheid, “Laat men regeren.”


  Maak melding

 7. Daar heb jij het, er zijn teveel lieden van Front die de boel zwaar saboteren.

  De minister moet ervoor zorgdragen dat deze Front schurken onder mamabon belanden.


  Maak melding

 8. Kan de minister van binnnenlandsezaken het tempo van de president niet bijhouden ? Waarom zit hij te slapen dan ? Nu is het tempo maken of plaats maken voor een vlotte minister . Zelf minister Amafo kan niet met de data voor de on en mim vermogenden kaarten voor de dag komen . Deze prartijen die met de NDP samenwerken moeten weten dat zij nu daadwerkelijk moeten presteren anders liggen zij eruit . Suriname moet snel opgebouwd worden en daar is geen plaats voor lakse lieden .


  Maak melding

 9. Een incompetente minister president moet 40% van de door hem uitgekozen incompetente mini sterren binnen een jaar plotseling ontslaan. Hoe spelt baas; beleid of belijd. En deze grapjas wilt inflatie beteugelen.


  Maak melding

 10. Ja Moestadja, laat ook wat van je horen.Die vent is vrijpostig. Is aan het dementeren.Zijn postie vliegt in zijn oude koppie.Hoort hij niet thuis in Huize Ashiana?Sori eng dat joe a no wan saka sake jampanesie.

  Danitia


  Maak melding

 11. Moestadja sukkel, ambtelijk getalm = sabotage!

  Als je daar verantwoordelijke bent en je doet er niks aan, dan saboteer je de boel. Wat Bouterse bedoelt is dat je obstructie pleegt, dus moedwillig de boel aan het traineren bent.

  In plaats van zo verontwaardigd te reageren kun je beter aan het werk! Of juist niet, en vertrekken…


  Maak melding

 12. Van der San als jou president een sterke man was had hij deze minister ontslagen.Jullie blijven maar insinueren en anderen beschuldigen terwijl het land achteruit gaat. Er is totaal geen beleid. Ad hoc politiek viert de boven toon.


  Maak melding

 13. De toekomst van dit land ziet er voor vele oliedomme aanhangers zeer somber uit. De komende jaren zullen zijn als in tachtig, maar zevenmaal zwaarder ervaren worden door het gros van deze domme mensen die de leugens van hun misleiders als zoete koek opvraten.Gratis ete,drinke en huisje met tuintje. Kilometers lange rijen voor primaire levensbehoeften,onderdelen,bouwmaterialen,onderwijsmaterialen,gasoline en diesel. Perscensuur,avondklok,valuta verbod, zware decreten, megaschuld aflossingen, stijgende moorden,roofovervallen,drugshandel,nog meer geestelijk en moreel verval ondanks dat de valse zich betalende ndpprofeet en co meer dan zestig kerkjes heeft, vervuiling,vandalisme,bedreiging,armoede,drugsverslaafde rellen en berovingen, wijkbendes, smokkel drugs en wapens,mensenhandel…..en niemaND ZAL DEZE DOMME AANHANGERS HELPEN. Vele gaan dan ook het pad der misdaad op…..wee jullie oliedommen voor geloof in de leugens van de misleiders en hopen en geloven op moordenaars als lieve herders op rust,vrede en voorspoed.


  Maak melding

 14. Iedereen die bij zijn volle verstand, vrijwillig besluit Baas te steunen, is daarmee al bezig het Surinaamse volk schade te berokkenen, zo iemand verdient het om op een gegeven moment door Baas, valselijk of niet, beschuldigd te worden van sabotage, obstructie of verraad. Als Baas die persoon daarna, in het gunstigste geval, in een verdomhoekje plaatst, zal mij een zorg zijn.
  Surinamers moeten zo langzamerhand toch doorhebben dat je als minister in de ogen van Baas niet veel meer voorstelt als gebruikt toiletpapier. Als je, na nuttig geweest te zijn voor Baas, op een gegeven moment, stank voor dank krijgt, is dat je verdiende loon.


  Maak melding

 15. Strategie.
  Bouterse is nu bezig alles en iedereen te bekladden, zie ook daar in die zogenaamde peiling die naar buiten is gebracht.Bouterse is nu al bezig met de verkiezing die niet al te lang op zich zal laten wachten.
  Let op mijn woorden.


  Maak melding

 16. Herken de psycopaten onder U.
  de checklist bestaat uit twintig kenmerken die bij een persoon in meerdere of mindere mate aanwezig kunnen zijn.
  Psychopaten hebben grote problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties. Acht van de twintig kenmerken in de checklijst hebben hiermee te maken.
  Gladde prater/oppervlakkige charme.
  Het prototype psychopaat is oppervlakkig in het contact met anderen. Psychopaten vertellen vaak sterke verhalen, en proberen zich beter voor te doen dan ze zijn, waarbij ze vaak wel charmant overkomen.

  Sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde.
  Het zijn opscheppers die een veel te positieve inschatting hebben van hun talenten en vaardigheden.

  Pathologisch liegen.
  Psychopaten zijn notoire leugenaars die er meestal geen enkele moeite mee hebben als ze worden betrapt op een leugen. Ze hebben overal een excuus of reden voor en willen nog wel eens iets op ‘erewoord beloven’, ook al blijkt dat erewoord haast nooit wat waard te zijn.

  Gebrek aan berouw of schuldgevoel.
  Psychopaten kennen geen schuldgevoelens of spijt over de dingen die ze anderen aandoen. Ze kunnen zeggen dat het slachtoffer het verdiende of dat het slachtoffer eigenlijk niets bijzonders is aangedaan.

  Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.
  Ze zijn niet in staat of niet bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedragingen. Het zijn altjjd anderen die de schuld krijgen en anders is er wel een alternatief excuus te vinden.

  List en bedrog/manipulerend gedrag.
  Het prototype psychopaat manipuleert en bedriegt anderen en besteedt daarbij geen aandacht aan wat dat voor hen betekent.

  Ontbreken aan emotionele diepgang.
  Psychopaten komen op anderen over, als koud en ongevoelig. Hun ‘emoties’ doen vaak als dramatisch, kortstondig en onecht.

  Kil/gebrek aan empathie.
  In al hun gedragingen tonen psychopaten weinig respect voor de rechten, gevoelens en hetwel zijn van anderen. Ze beschouwen andere mensen als potentiele slachtoffers die te manipuleren zijn en beschouwen zichzelf als de belangrijkste persoon die er is.
  Naast problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties, vertonen psychopaten zeer problematisch gedrag in hun levensstijl.

  Prikkelhongerig/neiging tot verveling.
  Psychopaten hebben een zeer sterke behoefte aan stimulatie en een ongebruikelijk sterke afkeer van verveling. Ze leiden doorgaans een snel leven met veel risicogedrag en experimenten met drugs, en vinden dat school, werk en langdurende relaties; saai en vervelend zijn.

  Gebrekkige beheersing van gedrag.
  Kenmerkend is dat ze vaak opvliegend zijn en zich slecht kunnen beheersen. Op mislukkingen, kritiek en frustraties reageert een psychopaat vaak met geweld, scheldpartijen of bedreigingen. Dit kan even snel ophouden als het is begonnen.

  Impulsiviteit.
  Psychopaten gedragen zich vaak uitermate impulsief zonder echt stil te staan bij de voors en tegens van hun gedrag: Relaties worden nogal eens beëindigd, banen worden opgezegd en ze verhuizen zonder anderen daarover te informeren en zonder dat de beslissing goed is overdacht.

  Onverantwoordelijk gedrag.
  Psychopaten tonen geen verantwoordelijkheidsgevoel of loyaliteit ten opzichte van familie, vrienden, werkgevers, huisbazen of anderen. De omgang met geld is vaak bedroevend. Ze hebben schulden, gaan beroerd om met zakenrelaties, en zijn hun familie vaak enorm tot last.

  Gedragsproblemen op jonge leeftijd.
  De kinderjaren kenmerken zich door tal van problemen zoals liegen, vechtpartijen, diefstalletjes, beroving, brandstichting en uitingen van geweld tegen mens en dier. De psychopaat staat daardoor vaak al vroeg bekend als het zwarte schaap van de familie.

  Onderzoekers uit de VS en Canada hebben geanalyseerd welke woorden psychopaten kiezen als ze praten over hun misdaden. “De woorden die ze gebruiken, reflecteren hun persoonlijkheid: egoïsme, openheid over hun misdaden en weinig emotionaliteit”, zegt Jeff Hancock, professor informatiewetenschappen aan de Universiteit van Brits-Columbia.
  Het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Legal and Criminological Psychology, werd gehouden onder veertien mannelijke psychopaten die een moord hadden gepleegd. Ze werden vergeleken met 38 moordenaars die geen psychopaten waren.
  Alle deelnemers zaten in gevangenissen in Canada en moesten tot in detail over hun misdaad vertellen.
  De onderzoekers kwamen erachter dat psychopaten meer voegwoorden gebruikten, zoals ‘omdat’, ‘aangezien’ en ‘zodat’. Hiermee gaven ze aan dat ze de misdaad wel ‘moesten doen’. Ook gebruikten ze twee keer zo veel woorden die terugsloegen op hun fysieke behoeftes, bijvoorbeeld eten, seks en geld. De andere criminelen gebruikten juist meer woorden die te maken hadden met hun sociale behoeftes, zoals familie, religie en spiritualiteit.
  Daarnaast spraken psychopaten vaker in de verleden tijd en hadden ze meer moeite met vloeiend spreken. Ze gebruikten veel ‘uhms’. Waarom dit precies zo is, weten de onderzoekers niet, maar ze denken dat dit komt doordat de psychopaat meer moeite doet om positief over te komen.
  “Ons onderzoek toont aan dat je aan de hand van woordpatronen kunt zien of iemand een psychopaat is of niet”, zegt Hancock. “Dit is belangrijk voor psychologen, omdat een psychopaat natuurlijk anders moet worden behandeld dan een ‘gewone crimineel.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.