Bouterse: “Wat we planten, zullen we oogsten”

58

PARAMARIBO, 18 mrt – “Wat we nu planten, zullen we in de naaste toekomst oogsten.” Dit zei president Desiré Bouterse bij de aftrap van de Antidiscriminatieweek. Surinamers zullen zich verdraagzaam moeten opstellen te midden van uitdagingen. Discriminatie in welke vorm ook, mag geen kans krijgen wortel te schieten.

Of het nu gaat om fysieke uiterlijkheid of deze of gene voorkeur, een ieder heeft een plaats. “Er zijn mensen met beperkingen en ziektes, mensen die een, voor u, afwijkende seksuele voorkeur hebben. Maar wij zijn een land met een hoge tolerantiegraad”, zei Bouterse tegen zijn gehoor. Vooral jongeren moeten zich goed rekenschap geven van hun rol. “Er is geen plaats voor racisme of een andere vorm van discriminatie in onze multiculturele samenleving.”

Bouterse mocht de opening verrichten door zijn hand in een bak verf te dopen. Hij drukte daarop zijn doordrenkte hand op een wit doek af. Hetzelfde deed minister Paul Abena van Sport & Jeugdzaken. De hand moet het weren symboliseren van elke vorm van discriminatie. De Antidiscriminatieweek is een activiteit van de Caricom Youth Ambassadors. Deze jonge functionarissen moeten voorgaan maatschappelijk correct gedrag. Hoogtepunt van de week is de Antidiscriminatieloop.

58 REACTIES

 1. Suriname is een overschoon land met een muticulturele samenleving en een religieuze diversiteit die onderling vredig met elkaar leven.

  Je hebt een synagoge naast een moskee!!!Laat Palestina en Israel dat proberen!!!!!Dan krijg je een “heilige oorlog”
  grenzen respecteren heet dat!!!(1967)

  We moeten een antidiscriminatiezwemwedstrijd houden!!!


  Maak melding

 2. Hhahahahaha ik lig in en deuk van het lachen hahahaaaa,
  Ai Bouterse yu abi drei ai, in de jaren 80 heb jij moord en verderf gezaaid zie wat wat wij nu oogsten? nu ben jij wederom rotzooi aan het zaaien met jou bloed hand jij bent een slechte voorbeeld voor jongeren Bouta een moordenaar en drugs veroordeelde crimineel die geen afstand van zijn misdadige verleden heeft genomen kan nooit een goed voorbeeld voor de jongeren zijn .


  Maak melding

 3. Dat met verf doordrenken van zijn hand was totaal niet nodig. Bout heeft immers al sinds jaar en dag iets roods en kleverigs aan z’n handen zitten….


  Maak melding

 4. “Discriminatie in welke vorm ook, mag geen kans krijgen wortel te schieten.”

  Daarom hoort hij geen buitengewone behandeling te krijgen en net als iedere andere meervoudige moordenaar gestraft en opgesloten te worden.


  Maak melding

 5. DDB heeft bij het uitspreken van deze woorden naar mijn mening toch iets anders voor ogen dan waar het onderwerp over gaat. Zoals gebruikelijk bedoelt hij dan met “We” alleen zichzelf, z’n familie en vrienden. Hoe het met de rest van de bevolking gaat kan hem geen ene mallemoer schelen. Hij had beter kunnen zeggen;Wij planten/zaaien nu goed voor onszelf en houden dat ook voor onszelf; Voor ons geldt namelijk het motto “Na ons de zondvloed”.
  Wat deze man ook zegt en/of beweert, het zal door mij nooit serious worden genomen. Het kan zijn dat hij het soms wellicht echt meent, maar deze man is gewoon niet geloofwaardig en omringt zich alleen maar met gelijkgestemden of jaknikkers die ook nergens iets van afweten of tegengas durven geven, althans niet in relatie tot het je inzetten voor volk en vaderland. Bovendien neemt hij het hele rechtsysteem van de rechtstaat niet serious en toont daar alleen al mee aan geen respect voor wie of wat dan ook te hebben.
  Ik heb het al vaker gezegd, maar het is diep en diep treurig voor Suriname dat zulke mensen het voor het zeggen hebben gekregen.

  Gr. Polderman


  Maak melding

 6. Hey bouta, probeer eerst de saamhorigheid onder creolen en hindustanen te verbeteren.
  Ik weet niet of het jou nog lukt maar op dit moment worden de rijke hindoestanen om zeep geholpen door die idiote zieken die jij hebt gecrieerd.


  Maak melding

 7. Meneer Bouterse in het verleden waren er mensen met een denkwijze die niet helemaal overeen kwam met het uwe.Wat heeft u vervolgens met ze gedaan??inderdaad.Uw onvergeeflijke,onmenselijke,monsterachtige daad is het ultiemste vorm van discriminatie.Shut the fuck up!


  Maak melding

 8. Enkele weken geleden, toen Asabina opriep homo’s met wortel en tak uit te roeien, maakte Bouterse nog de opmerking dat hij geen tijd had om te praten over die aardige homo jongens en nu roept hij op deze groep niet te discrimineren. Waarom denkt Bouterse niet eerst na voor hij ‘leuk’ wil doen? In een opzicht heeft hij gelijk: “wat we planten, zullen we oogsten”, “wie wind zaait zal, zonder twijfel, storm oogsten”.


  Maak melding

 9. Zaaien en oogsten!

  Hij heeft bloed gezaaid, hij heeft tranen gezaaid, hij heeft doden gezaaid, hij heeft corruptie gezaaid, hij heeft bedrog gezaaid en hij heeft het presidentschap geoogst.
  Dat kan alleen in een land waar discriminatie hoog in het vaandel zit, want de hindustaan moest en zou uit het machtscentrum geweerd worden door deze zelfde haatzaaier.

  Hoe lang nog moeten we de smerige woorden van deze etterpress verdragen? Woorden die niets zeggen?


  Maak melding

 10. wij zijn een land met een hoge tolerantiegraad”, zei Bouterse.Goed gezien. Daarom is het ook dat hij en de andere moordenaars als errol alibux etc. nog vrij rondlopen.


  Maak melding

 11. “wij zijn een land met een hoge tolerantiegraad”, zei Bouterse…

  Er is een groot verschil tussen iets zijn, en iets willen zijn. Want er is ook nog zoiets als de werkelijkheid. Denkt Bouterse nu echt dat door zijn woorden een bepaalde situatie vanzelf een feit wordt?

  Hij mag dan een despoot (willen) zijn, bewustwording onder het volk en draagkracht voor zijn idealen laten zich niet zomaar afdwingen. Hiermee laat hij toch weer zien ver van de werkelijkheid te staan.


  Maak melding

 12. Wat we planten zullen we oogsten, en dat uit een mond van een persoon, die voor Suriname een drama totaal betekend, een persoon die besmet is met een crimineel verleden,een persoon die de vooruitgang van Suriname alleen maar stagneert zonder dat hij en een groot gedeelte van zijn aanhangers dat door hebben, en door die hoge tolerantie graad aan de macht is kunnen komen.
  Hij durft zelfs nog een doordrenkte hand waar bloed aan kleeft, op een wit doek af te drukken, en dit volk laat dit allemaal gebeuren, ongelooflijk wat een land.


  Maak melding

 13. Wat men zaait zal men oogsten. Goed of kwaad.
  Met onberechte moordenaars aan de macht ziet de toekomst van dit land verre van rooskleurig uit. En wat vele valse ndp profeten willen doen geloven aan vele aanhangers, deze drie jaren zullern de jaren zijn van vrede,rust en voorspoed zullen leugens zijn gebleken. Ondertussen zijn de dagelijkse ontwikkelingen in buurten waar het gros van deze regeringsaanhangers wonen, erbarmelijker dan tijdens het front.

  Zie hoe enkele aanhangers zich misdragen, het leven van hun naaste respecteren ze niet. Zie het gevolg van hun keuze, stemmen op onberechte moordenaars, de moordvloek hangt boven vele aanhangers hun hoofden…….De zusters Ursila en Irma Peroti en Kimberley, de 8-jarige dochter van Irma, zijn vannacht vermoord op Livorno. .daarnaast zien we ontwikkelingen richting back to the eigthies……Boerenveen officieel president-commissaris Staatsolie.


  Maak melding

 14. @Kolibrie , volgens mij plegen de meesten zelfmoord hoor.. en diegene die de afgelopen tijden dood langs de weg gevonden of vermist worden, hebben meer met drugs of onderwereld zaken te maken..
  Ze ruimen zichzelf dus aardig op die gasten..


  Maak melding

 15. Bouterse: “wij zijn een land met een hoge tolerantiegraad”, zei Bouterse tegen zijn gehoor.

  Deze wijsheid heeft Bouterse in ieder geval niet van zijn geestelijk adviseur Steve Meye. Die man maakt tegen iedereen die hem de kans geeft discriminerende opmerkingen over homo’s en Winti aanhangers. Laatst op ‘tab a bankstel’ zei hij nog dat hij de duivel uit homo’s zou slaan als hij de kans daartoe kreeg. Iedereen die de moskee en synagoge naast elkaar in de Keizerstraat, als bewijs van tolerantie in Suriname aanhaalt , zou het idee moeten opperen een Winti tempel naast de kerk van Steve neer te zetten in de Keizerstraat. Steve zou uit eigen zak huurlingen willen betalen om dat idee te saboteren. Bouterse en zijn naaste medewerkers zijn in Suriname niet het toonbeeld van tolerantie.


  Maak melding

 16. Komt er een ministerie van volksmobilisatie?
  Ik hoop van wel . Wij moeten een twee sporen economische beleid voeren . Een miks van socialistishe en kapitalistische methode moet het gaan doen . Om de ouden 60 duizend oude plantages weer tot bloei te brengen moet de gehele bevolking worden betrokken om dat te bewerkstelligen . De miljarden inkomsten aan us dollar wat daaruit kan voortvloeien moet dan de gehele gemeenschap ten goede komen . Kortom , het volk moet meer participeren om de economie versneld tot ontwikkeling te brengen . De revolutie moet echt nieuw leven worden ingeblazen . Leve Suriname , leve de revolutie , leve de president , regering en DNA .


  Maak melding

 17. Jesaja 59
  1Luister! De HERE is niet te zwak om u te redden. En Hij is ook niet plotseling doof geworden! Hij hoort u wel als u roept!

  2Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij Zijn gezicht van u afgekeerd en wil Hij niet meer luisteren.

  3Want uw handen zijn moordenaarshanden en uw vingers zijn bevuild door de zonde. U liegt en mompelt en keert u tegen de goeden.

  4Niemand wil eerlijk en oprecht zijn. De dingen, die u voor de rechtbank beweert, berusten op leugens; u besteedt uw tijd aan het uitbroeden van slechte plannen en de uitvoering ervan.

  5Uw boze plannen zijn als eieren van een adder. Als zij worden uitgebroed, komt er een giftige slang uit voort.

  6Uw zonden zijn als spinnewebben, waarvan geen kleding kan worden gemaakt. Alles wat u doet, is doortrokken van zonde; geweld is uw belangrijkste kenmerk.

  7Uw voeten snellen naar de zonde en er wordt gemakkelijk onschuldig bloed vergoten; uw gedachten zijn uitsluitend op zonden gericht. Waar u ook gaat, laat u een spoor van ellende en dood achter.

  8U weet niet wat werkelijke vrede is, noch wat het betekent rechtvaardig en goed te zijn; u doet voortdurend kwaad en zij die u volgen, zullen geen vrede kennen, net zomin als u.

  9Daarom is het recht ver van ons, gerechtigheid wordt niet bij ons gevonden. Wij zien uit naar het licht, maar de duisternis houdt ons gevangen. Wij verwachten uitzicht, maar rondom ons is de nacht.

  10Als blinden tasten wij langs de wand. Wij zoeken houvast als mensen die geen ogen hebben. Midden op de dag struikelen wij alsof het donker is. Wij zwerven in de wildernis en lijken sprekend op doden.

  11Wij allen grommen als hongerige beren, wij maken geluiden als het gekir van duiven. Wij hopen dat ons recht zal worden gedaan, maar het gebeurt niet. Wij hopen op redding, maar ook die blijft uit.

  12Want onze zonden blijven zich opstapelen voor de rechtvaardige God en getuigen tegen ons. Ja, wij weten wat een zondaars wij zijn.

  13Wij kennen onze ongehoorzaamheid. Wij hebben de HERE, onze God, verloochend. Wij weten hoe opstandig en oneerlijk wij zijn, want wij kiezen onze leugens met zorg.

  14Onze gerechtshoven doen de rechtvaardige onrecht; eerlijkheid is een onbekend verschijnsel voor ons. De waarheid valt dood neer in de straten en oprechtheid heeft geen enkele waarde.

  15Ja, de waarheid is verdwenen en iemand die het verkeerde nalaat, wordt al snel aangevallen. De HERE zag al de boosheid en het was verkeerd in Zijn ogen, omdat niemand voor het recht opkwam.


  Maak melding

 18. Wij hebben in Suriname geen natuurrampen(m.u.v. de binnenlandse overstroming enkele jaren geleden)maar wel een ramp in de persoon van moordenaar bouterse en zijn N(jang) D(ringie) P(risirie), die de vooruitgang van de natie tegenhoudt.


  Maak melding

 19. Volgens DDB is Sur. een land met een hoge tolerantiegraad: Welnu gelijk heeft hij gezien het feit dat de bevolking hem een zijn 40 rovers nog niet richting Zimbabwe heeft verdreven.
  En als hij het over zaaien en oogsten heeft, gaan mijn gedachten toch allereerst naar het spul dat geplant en geoogst wordt om het daarna te verhandelen, waarvoor hij in Ned. bij verstek voor is veroordeeld.


  Maak melding

 20. Musk-iet en Zuchtje ,
  Wie werd ontboden door Brussel ?
  Wie werd in de Europese parlement gefileerd ?
  Wie kreeg van de ministers van buitenlandse zaken van Europese landen een protes-nota omtrent de intolerante klimaat ,hetze en onhumane bejegening tegen migranten ?
  Vanuit Amsterdam wordt een landelijke Anti Discriminatie en Facisme campagne georganiseeert , hebben jullie enig idee over het waarom en waarvoor ?
  Vergeet niet dat jullie ook deel uitmaken van de Ollandse samenleving !!!
  Derhalve acht mijn persoon het zeer noodzakelijk en van algemene nut om niet te blijven focussen/staren naar de vinger die richting SU wijst maar juist naar de drie schone vingers die naar jullie wijzen !

  Geen onzer daden gaat in de eeuwigheid verloren .
  Want alles rijpt op de eigen tijd , wordt vrucht in het eigen uur .

  Zoete groet


  Maak melding

 21. De-termietnest ,
  En Christus werd verruild voor Barabas .
  Door wie ???

  Heer het is niet waardig dat Gij tot De-termietnest komt , maar spreekt slechts een woord en hij zal gezond worden !!!

  Krakti nanga Soso Lobi


  Maak melding

 22. Hebben jullie niks anders te doen ???
  Inplaats van zaken te stumileren gedragen jullie je net als kleine kinderen , ik vraag me af als jullie werken de mensen zijn die vooruitgang koesteren of dat jullie vallaen onder de noemmer Afvallers .
  Schande Schande en nog eens Schande .


  Maak melding

 23. Dachten we bijna van zijn oogst af te zijn,is hij weer opnieuw aan het zaaien.Wat een ellende,zitten we de komende 30 jaren weer aan vast van wat hij nu weer zaait


  Maak melding

 24. Semphatisant!

  Dit woord kan ik niet zo goed plaatsen. Misschien dat Sempa me hiermee wil helpen. Want alle Goden hebben hun aanhangers, alle sporters hebben hun aanhangers, alle koningen hebben hun aanhangers en alle dictators hebben hun semphatisanten.
  Wat fout is wordt goed gepraat of zodanig verdraaid dat het net de waarheid lijkt. Bedrieger bedrogen!


  Maak melding

 25. @SANG SENG: Wat ik mij dan afvraag heb jij wel een baan? want schijnbaar heb jij genoeg vrije tijd, en heb ook jij niets beters te doen dan te volgen wie wat hier op dit forum post…….


  Maak melding

 26. Hoewel racisme ook in Suriname voorkomt is het gelukkig niet zo structureel als in Calimerostan. Gelukkig maar! We hebben in Suriname geen fascistische partijen die alle buitenlanders het land uit willen gooien. Desi Bouterse is een ziener en maakt ons Surinamers duidelijk dat er in Suriname geen plaats is voor racisme. Veel racisme in Suriname is geimporteerd door koloniaal geconditioneerde idioten uit Calimerostan. Ze voelen zich beter dan anderen en zijn besmet met het apartheidsdenken van de voormalige kolonisator. Gelukkig worden Surinamers in Suriname steeds meer bewuster van deze ongewenste invloeden en werken samen aan een toekomst van acceptatie en vooral dekolonisatie. Ik ben het met onze president eens. Geen racisme in Suriname!


  Maak melding

 27. sempa

  Het spotten zal jullie oliedomme aanhangers spoedig doen vergaan, voor de komende onderdrukking door jullie gekozen duivels.


  Maak melding

 28. Aan al de reacties hb ik gemerkt,dat men lever het land ziet ondergaan.Ik hb liever welvaart.Ik kyk naar het algemeen belang en dat hy en dat hy inhoud geeft aan het 17th rykste land.Hy meent het met het volk,wat ander alleen hun zelf en party verryken.En het volk stikt.Blessi Bouta,ga zo door met jou visie en het land naar groter hoogte brengen.Laat de negativisten zien hoe het moet en niet aan zich zelf denken,maar het algemeen belang.


  Maak melding

 29. Hoe heeft limbo zich 10 jaar lang gedragen? Lekker tolerant en respectvol tegen over PRESIDENY VENE.
  Hoe heeft de aanhang van deze dagoedeken DiDiBrie zich gedragen ten tijden van PRESIDENT VENE?
  Hoe was het met jullie verdraagzaamheid?Niemand kon hem zien,niemand kon hem hebben,niemand kon hem uitstaan hoe tolerant waren jullie toen?Nu moet ik tolerant zijn ,om deze bloed zuigers aan de macht te houden nooit niet.
  Dag en nacht werd er vuil over de PRESIDENT VENE gezaaid.
  Dus nu maar gewoon lekker vuil oogsten oeng Zaka-Zaka.
  A zelfde tikie sa nakie a blaka fowroe sa nakie a witie fowroe ooktoe.
  En wanneer dondert de hele troep op inclusief DiDiBrie?
  Terwijl jongeren afstuderen wordt de nietszeggende (drugs veroordeelde)Boereveen tot de RvC van Staatsolie gebombardeerd wat een K..A.
  En zo straks krijgen we weer met een andere nietsnut bij Staatsolie temaken nml de meester oplichter van dit Su volk Ramon Abrahams.Ja hoor dus hierom of hiervoor tolerant blijven,terwijl er voor u als volk niets verandert zoals beloofd toen.
  Blijf tolerant,zodat ze(deze boeven) Ronder,Groter,Voller,Dikker(zie limbo en Jenny Simons)worden en het volk maar dunner van de honger worden.Odiiiii
  Glenny.


  Maak melding

 30. Glenny ,
  Rustig , rustig , niet gaan stressen .
  Neem ff je pillen in .
  Cool down the pace , anders kom je ook in de trens terrecht als onze coureur , El Vene !!!
  A tan so , krakti .

  Zoete groet


  Maak melding

 31. De-termietnest ,
  Alweer die zelfde fantasieloze alarmistische voorspellingen !!!
  Heb je geen andere , al is het maar voor de vorm ???

  Zoete groet


  Maak melding

 32. Musk-iet ,
  Sempa is meer dan een sympathisant alleen !!!
  Centraal staat het SURINAMER-ZIJN !!!
  Dat weet je tog ???
  FF je cabissa opfrissen ;
  Weet jij dat in Republiek Suriname de huidige Staatshoofd op basis van de grondbeginselen van een Democratische Staat werd gekozen door de meerderheid van het stemgerechtigde bevolking van Republiek Suriname ???
  Heb jij ooit in jouw lang zal ze leven voor een Ollandse Staatshoofd kunnen stemmmen/kiezen in Olland??
  Wat verstaat je onder diktator ???
  Van een muskiet mag men verwachten dat ie kan steken , maar deze Musk-iet kan enkel maar muggeziften !!!
  Gij heeft de klokken horen luiden , maar weet niet waar de klepel hangt .
  A bun , ina moro tin .

  SRANAN SA WINI
  Zoete groet


  Maak melding

 33. Wi prani now en iffu konkoni kon fu njan san wi prani,
  da wi go teki na onti-gon !!!
  Reken maar van yes , wi go poti a moro bigi patron !!!
  Yu sabi tog ?

  SRANAN SA WINI
  I LOVE SU !!!


  Maak melding

 34. Sempa

  Alweer die zelfde fantasieloze alarmistische voorspellingen !!!

  Daarom juist…het keer op keer waarschuwen voor het gevolg van jullie oliedomme keuze….zal, wanneer de zeer ernstige gevolgen zich voordoen.jullie doen kwellen…….ooohh hoe stom en idioot……maar dan is het te laat. Dan zullen velen die hebben gewaarschuwd bij het toekomstig lijden door jullie misleiders…..ironisch het hoofd schudden, met de woorden…..ze hebben gezocht,gekozen,gekregen,gevonden…..de komende armoede,onrust,ellende,onvrede en onderdrukking door eigen megalomane landgenoten.


  Maak melding

 35. anna,
  Je kan zien dat jij 40 jaren buiten Suriname hebt gewoond, je kan ook duidelijk zien dat figuren zoals jou mislukt zijn en zich daarom zo onmenselijk dom gedragen, en zich aangetrokken voelen tot Figuren zoals Bouterse.
  In de jaren tachtig heeft die megalomane perverse en narcistische president van jou Indianen, creolen, marrons die altijd vredig naast elkaar leefden opgestoken voor machtsbehoud, iedere binnenlandse bewoner werd toen in de paramaribo aangezien als lid van jungle Commando.
  Iedereen die zich afvragen waarom Bouterse de leider van de DOMME MASSA wordt genoemd zou ik willen verzoeken om de reactie van zijn volgelingen stuk voor stuk te lezen, dat kan je maar één ding doen en dat is jou hoofd schudden en je zelf af vragen waarom sommige Surinamers zo achterlijk zijn.


  Maak melding

 36. Anna_Zoeloe in de bocht: “Veel racisme in Suriname is geimporteerd door koloniaal geconditioneerde idioten uit Calimerostan”

  je bent echt te dom om voor de duivel te dansen.

  En door moordenaar en crimineel Bouterse als ‘ziener’te bestempelen maak je duidelijk dat je ook tot de fanclub van Mugabe, Assas en Ghaddafi behoort.


  Maak melding

 37. Polderman ,
  Heden anno 2012 hebben extreem rechts , christelijke fundamentalisten en de liberalen het voor het zeggen .
  Daar treur je niet om natuurlijk , zegen uit den hemel zou men zeggen .
  In jouw optiek is het een trots , om door Brussel te worden ontboden om tekst en uitleg te geven omtrent de Ollandse intolerantie .
  En nu ???

  Zoete groet


  Maak melding

 38. @Henk Molenaar

  Ik zie het als een grote eer om een Zoeloe genoemd te worden. Tijdens de slag bij Isandlwana in 1879 hebben de Zoeloes een compleet Engels leger afgeslacht. Echte vechters waren dat en de Afrikaanse speren en assegaaien waren dodelijk voor de Europese indringers. In de moderne tijd was het ANC een gesel voor de bleke rechtsextremistische apartheidsmaniakken in Zuid Afrika. De Zoeloes zijn er om te blijven. Ubuntu!!!!!!!


  Maak melding

 39. “Bouterse is een ziener”. Inderdaad ziet hij ze vaak vliegen. Zijn aanhangers zijn likkers van zijn door zijn jockey bedekte edele lichaamsdelen. Hij en z’n aanhang/achterban gaan samen door dik en dun of het nu bruin, paars of rood van kleur is, het maakt ze niets uit.


  Maak melding

 40. Anna_z: Zei de grootste racist van dit forum!! Het is weerzinwekkend hoe je iedere keer jouw geliefde Nederland weer in een Surinaamse discussie betrekt. je bent echt ziek, Anna_z.


  Maak melding

 41. Als er een is die de hidostanen haat dan is het dididbri bouterse.Hoe kunnen ze nu nog zeggen:GEEN RACISME IN SU?? Zielige domme paarse ezels.

  Danitia


  Maak melding

 42. @HENK MOLENAAR Thank U very much.
  En die voodoopriesteres spreekt zichzelf zoals geoonlijk weer tegen, eerst beweert HET dat er geen diskriminatie en racisce in Sur. voorkomt, om daarna te beweren dat veel racisme in Sur. is geimporteerd door koloniaal geconditioneerden uit Calimerostan.gelukkig zijn wij dit soort bagger en onreine sprookjes van HET gewend.
  sommigen hebben nu eenmaal het ethisch vermogen van een Sur. zwerfhond.


  Maak melding

 43. De-terminest ,
  Laat emotie’s jouw niet verblinden of in een tunnelvisie doen geraken , blijft ratio , please ?
  Het geen wat jij allemaal opsomde ,is precies wat er heden anno 2012 in Ollande gaande is !!!
  Wat doe je daaraan ???
  En nu ???

  Zoete groet


  Maak melding

 44. Sribi-leek ,
  Jij hebt de klokken horen luiden maar weet niet waar de kleppel hangt .
  Oh daar gaat jouw deur-bel , DOM DING DOM DING DOM DING

  Zoete groet


  Maak melding

 45. Oke Sempa,

  Wat verstaat ik onder wat? Slecht Nederlands mi boy!
  Democratisch gekozen OK. Gedraagt hij zich vandaag als een democratisch gekozen president of als dictator? Jij mag het zeggen! Hij stopt zijn neus in elke strontgat en wil de helft van de minsters naar huis sturen, is dat democratisch?
  Van zijn snoepreizen naar andere dictators wil je niets weten omdat je uit hetzelfde hout gesneden bent.
  Jij bent semphatisant Sempa en ook nog een meeeter.
  Ik ben dan maar een muskiet, maar eentje die de holle balonnen van jou en je baas lek prikt.


  Maak melding

 46. “Polderman ,
  Heden anno 2012 hebben extreem rechts , christelijke fundamentalisten en de liberalen het voor het zeggen .
  Daar treur je niet om natuurlijk , zegen uit den hemel zou men zeggen .
  In jouw optiek is het een trots , om door Brussel te worden ontboden om tekst en uitleg te geven omtrent de Ollandse intolerantie .
  En nu ???”

  Beste Sempa,

  Ik weet niet hoe u het allemaal bij elkaar verzint, heb ook geen idee wat het met het onderwerp te maken heeft. Er zit echt een steekje of wellicht meerdere bij u los.
  In andere reacties op u heb ik het ook al gezegd. U reacties gaan meestal over hoe het is in/met Nederland en totaal niet over wat er in Suriname aan de hand is. U raaskalt maar wat en weet van gekkigheid niet iets normaals te schrijven.
  Zodra iemand in uw ogen iets negatiefs schrijft over Suriname of zijn beleidsbepalers komt u altijd met verwijten hoe het in Nederland gaat. Het gaat op dit forum niet om Nederland, maar om Suriname. En ja in Nederland gaat ook niet alles zoals het zou moeten en/of kunnen. Waar wel ter wereld?
  O, sorry Ik vergeet Suriname. Daar is alles prima geregeld toch, zijn er alleen maar integere mensen die eerst aan volk en vaderland denken en zichzelf helemaal wegcijferen. Sempa en zijn makkers lopen hierbij voorop om het goede voorbeeld te geven.

  Gr. Polderman


  Maak melding

 47. Polderman ,
  Als jouw eigen straatje behoorlijk vies is , wat bezielt jou omtrent de straat waar jij helemaal niets mee te maken heeft .
  Is dat in jou optiek te juiste redenatie ???
  Naar mijn mening moet men zich onthouden met de interne aangelegenheden van SU ,als men niet een ingezetene ben/is van SU .
  Vervolgens , naar mijns inziens is het must , verantwoordt en volwassen indien men zich inzet en focus op het gene wat voor onze deuren gebeuren om het harde bestaan en de crisis dragelijk te maken !!!
  Dan levert men pas een bijdrage in het belang van de algemene nut !!!
  En nu ???

  Zoete groet


  Maak melding

 48. Musk-iet ,
  Ik ga mijn vraag anders voor jou formuleren .
  Wat is jou definitie van een diktator ???
  Ga geen balonnen prikken , de kans is groot dat jij door de explosie die jij zelf heeft veroorzaakt kan verpulveren .
  FF als het kan , laat de Surinaamse Staatskas zoals het is , focus maar op de Staatskas waar je maandelijks wettelijk verplicht bent jouw deel in te leveren .
  Ik moet het ook doen , misschien is dat een troost voor jou !!!
  Is toch een redelijk voorstel ???
  En nu ???

  PS; Dat mijn nederlands , zowel grammaticaal als didaktisch slecht zijn , wil ik jou bijdeze vragen om toch een beetje rekening hiermee te houden .
  Het gaat bij mij meer om de communicatie/conversatie en centraal staat het uitwisselen van informatie !!!

  Zoete groet


  Maak melding

 49. Sempa,
  Jij bent te dom om te snappen wat de definitie is van een dictator, Yu ede tranga mi boi.
  Bouterse is en blijft een dictator een alleenheerser.
  Sempa ik heb jou al eerder aangegeven dat alleen domme mensen zich vastklampen aan een dictator, wanneer hij ten onder gaat dan neemt hij die hele horde mee. Libie,Irak,oost-duitsland, Roemenie, polen, Argentinie zijn goede voorbeelden. Ik heb een vraag aan jou Sempa Noem mijn drie landen in de wereld die vooruit zijn gegaan onder een militaire dictatuur of dictatuur.


  Maak melding

 50. Musk, perfect verwoord!
  Thumbs up!

  ” Zaaien en oogsten!

  Hij heeft bloed gezaaid, hij heeft tranen gezaaid, hij heeft doden gezaaid, hij heeft corruptie gezaaid, hij heeft bedrog gezaaid en hij heeft het presidentschap geoogst.
  Dat kan alleen in een land waar discriminatie hoog in het vaandel zit, want de hindustaan moest en zou uit het machtscentrum geweerd worden door deze zelfde haatzaaier.

  Hoe lang nog moeten we de smerige woorden van deze etterpress verdragen? Woorden die niets zeggen?”

  Beste Polderman,
  Neemt U meneer sempa niet kwalijk hoor, hij ken niet anders dan over Olland praten, hij woont er(nog steeds)
  Hij heeft totaal geen idee wat er in suri aan de hand is.

  Meneer sempa vertel de lezers hoeveel jaren je de suri-zon niet hebt gevoeld.
  Je mist het nohhh, whahahahaha….


  Maak melding

 51. sang… wat het allemaal niet met je doet wat in suri allemaal loos in suri. wat je plant zal je ook oogsten, mmm…in zijn geval zal het allemaal om witte poeder zijn as usual case closed.

  maar als iedereen daar nou zich zo druk zou maken als onzin uitkramen dan zou het allemaal goed komen met de economie en werkgelegenheid.

  sinds de onafhankelijkheid gaat het allemaal bergafwaarts… en maar zeggen we zijn onafhankelijk, maar ondertussen hand omhoog houden. wat is toch allemaal loos met de eer van suriname… er is niks meer te behalen daar.

  een en al corruptie. bouterse is inderdaad een diktator zonder meer. vertel nou ’s ff eerlijk, wanneer was het nou dat suriname rijk was zonder buitenlandse inmenging??? nou??? precies… liever lui dan moe…gebruik toch eens jullie verstand. zo rijk land en allemaal verkeerd verbruikt/misbruikt.

  schaam jullie.


  Maak melding

 52. Die man Bouterse heeft nog zoveel macht en wordt nog zo veel besproken.
  Zelfs als hij een wintje of pufje laat heb je hier al honderd reakties op waterkant. Ik denk dat wij volk van Suriname hem zelf groot gemaakt hebben. Met alle aandacht die hij krijgt.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.