Steigerende Surinaamse economie door slecht beleid

18

PARAMARIBO, 8 jun – Het steeds meer uit de hand lopen van de economie komt door slecht beleid de afgelopen jaren. Dit zegt Winston Wirht, economisch expert van de Mega Combinatie. De stijgende wisselkoers voor de dollar heeft niets te maken met de wisseling van de bestuurlijke wacht. Ook de vakbeweging vindt dat de huidige regeerders meer actie mogen ondernemen.

Het heeft er nu alles van dat consumenten worden overgeleverd aan willekeur. “Ook al is de regering demissionair, het onttrekt haar niet aan de verantwoordelijkheid te zorgen voor rust”, zegt vakbondsleider Robby Berenstein tegenover de Ware Tijd. Hij vindt het onbetamelijk dat de monetaire autoriteiten zwijgen als het graf. Alleen vicepresident Ramdien Sardjoe spuugde onlangs zijn gal.

De grillen van de economie zouden de onzekerheid weerspiegelen over de politieke toekomst. “Nonsens”, zegt Wirht, “Je kunt niet beweren dat je voor stabiliteit hebt gezorgd en alles stort binnen twee maanden in elkaar.” De wisselkoers en stijgende prijzen komen eerder door de grote hoeveelheid Surinaams geld. Dat is erin gepompt via hogere ambtenarensalarissen.

De maatschappelijke geldhoeveelheid zou verdubbeld zijn in vijf jaar tijd. Dat breekt nu lelijk op. Ook loopt de Nederlandse ontwikkelingshulp op zijn laatste beentje. De grote stroom onverdiend buitenlands geld valt dus weg. “Een economisch beleid op wetenschappelijke basis ontbreekt. De enige oplossing is het opvoeren van de exportgerichte productie”, aldus Wirht.


18 REACTIES

 1. Goedzo Winston! Maar overtuig je eigen MC ook ervan dat monetaire financiering een strop is. De MC-gelieerden zijn de grote monetaire financierders geweest in Suriname.


  Maak melding

 2. Meneer Wirth heeft gelijk.Contracten met de goudmaatschappijen openbreken, en meer voordeel voor Suriname.Dus niet 5% voor Suriname, en 95% voor I’am Gold, zoals nu het geval is.Suriname kan meer inkomsten genereren voor de eigen ontwikkeling.


  Maak melding

 3. FRONT zat al de tijd voor schurken te werken.
  Front was in dienst van handelaren (die zaten te stelen van land en volk)die een ding voor ogen hadden….VALUTA rekening steviger maken miljoenen of zelfs miljarden USD op eigen valuta rekening….wie kent ze niet….JULLIE SLAPEN.
  FRONT is/was in dienst voor anderen dan voor land en volk.
  DAAROM GAAN ZIJ ZWAAR TEGEN WERKEN OM EEN PRESIDENT VOOR LAND EN VOLK TE LATEN KOMEN.
  ZIJ GAAN MET GELD SMIJTEN LET MAAR OP….KEN JOUW UITBUITERS KEN ZE.
  SU. MAG VAN HEN NIET VOORUIT MAAR DE EIGEN VALUTA REKENINGEN VAN HEN WEL…..IK ZELF WEET NIET MET WAT VOOR DOMOOR VNIKSAAN EN LUMMEL TELTING HANDELINGEN ZIJ DAAR BEZIG WAREN……..de anderen zaten zich te verrijken maar alweer die domme NPS slapen als grote bigi domo BABY.


  Maak melding

 4. Wel bijzonder toevallig dat die economische malaise, stijgende koers, en stijgende prijzen zich precies nu voordoen. Nu bij aankondiging van de bestuurswisseling en het daarmee de gepaard gaande verlies van internationaal vertrouwen.
  En iedereen weet: gebrek aan vertrouwen is synomiem voor economische rampspoed. Tenminste een econoom moet dat weten. Toch meneer Wirht?
  Er is tien jaar lang een stijgende lijn geweest. Nu stort het toevallig allemaal in. Meneer Wirht is er wel absoluut zeker van dat het niks te maken heeft met de bestuurswisseling.
  Hij weet ook al argumenten te verzinnen waarom het nog slechter zal worden.
  Wel, Na foe oen tan tekie.


  Maak melding

 5. Dus nationalisatie van alle buitenlandse bedrijven enof direct 50 % aandelen op eisen..

  Het moet chinezen tenstrengste verboden worden om gelden over temaken naar china of elders..

  Als er toch geld wordt overgemaakt,dan verplicht via de centrale bank..en niks minder..

  Alle buitenlandse bedrijven moeten verplicht invoerrechten betalen netals alle suri/neds het moeten doen..

  de tijd van tjé potie is na 25 mei j.l. voor altijd voorbij..


  Maak melding

 6. moro e doro

  de tien jaar van volksbedrog(wanbeleid)komt nu eindelijk naar voren.
  is de president missionair of demissionair.

  wie kent deze man niet,hij is in staat om zeer slechte dingen te toen als hij z`n zin niet krijgt.

  Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C-47 kan niet begrijpen dat zowel de president,de minister van Financiën als de governor van de Centrale Bank in alle toonaarden zwijgt over de huidige ontwikkeling op de valutamarkt.


  Maak melding

 7. Economisch expert!?

  WELEENS VAN VRAAG EN AANBOD GEHOORD?

  Mensen hebben GEEN vertrouwen in een bende godlievende rovers.
  En weten dat het BERGAFWAARTS zal gaan met de SRD, dus! USD kopen.

  Ziehier het marktmechanisme van VRAAG EN AANBOD!


  Maak melding

 8. Winston Wirht, economisch expert van de Mega Combinatie

  Op grond waarvan noem je jezelf “economische expert”
  In het verleden deed je alsof je juridisch expert was ( http://www.dbsuriname.com/archief/nat/2007/mrt07/30-03-07/Nat_NDP-topper%20Winston%20Wirht.asp)

  Nu weer econoom. En elders maak je het helemaal bont. Daar doe je zelfs alsof je vele titels hebt: http://www.habercorp.com/index.php?id=81
  Winston W. Wirht is a respected academician, economist, lecturer, environmentalist, politician, and businessman in Suriname. His professional life has been prolific in areas of public service, environmental advocacy and Suriname’s economic advancement. He holds a Master’s degree in economics from the University of Suriname where he currently teaches Social and Economic Sciences

  Sorry maar je kunt onmogelijk alles goed doen daar heeft niemand de tijd voor dus kan het niet anders dan dat je alles half hebt gedaan en nu een te grote broek aan terkt.

  Ook zijn je uitspraken in dit artikel dusdanig dat de AdK er verstandig aan doet jouw gelijk uit alle registers te schappen. Je haalt de toch al niet te beste naam van de AdK door het slijk met je onzin.


  Maak melding

 9. suriname wees allert iam gold is een amerikaans bedrijf dat geld pompt in de amerikaanse economie en streeft voor amerikaanse belangen .
  binnenkort zoals al eerder gebeurd is zal de man met de geld koffer zoals ik hem maar zal noemen ariveren vanuit amerika om de regering om te kopen voor groote consessies in suriname .
  de kans dat het voer gepakt wordt is groot maar ik blijf hopen van niet . ben trouwens een groot voorstander van de mega combinatie maar ja vergeet niet dat politiek politiek blijft dus spelletjes zullen gespeeld worden.
  baas voor het geval dat je die geld koffer niet pakt zoals ik hoop zal er geprobeerd worden het volk op te ruien om zo de regering ten val te brengen laatste optie is het vermoorden van de pres en te vervangen voor een pres die wel meewerkt .
  BE WATCHFULL JE VOLK TROUW BLIJVEN ZAL EEN ZWARE TAAK ZIJN VOLBRENG HET MET EER WIE SA FETIE GIE SRANANG ? FETIE DE NOW !!!!


  Maak melding

 10. Het moge duidelijk zijn dat de heren Venetiaan, Telting en Sardjoe haatdragend en vals zijn! “Je hebt niet op me gestemd, wel dan zak in de stront!” Dat is wat ze tegen het volk zeggen door niet op te treden. Na jaren van bedrog, als zouden ze gezorgd hebben voor economische stabiliteit, komt nu de aap uit de mouw en geven ze het volk ook nog een een trap na! Van vene had ik dit verwacht, hij is altijd al verbitterd en rancuneus geweest. Van Sardjoe kan je niet beter verwachten, maar dhr Telting??…dat is een werkelijke ontchoocheling. Van hem had ik wel actie verwacht om zoals hij het in het verleden deed, de markt tot kalmte te manen. Of hebben de Cambio’s nu eindelijk de gelegenheid om de door hem kunstmatig laag gehouden dollarkoers naar de werkelijke koers te trekken? Overal ter wereld schommelde de dollarkoers, alleen in Suriname was hij stabiel op 2.80 Hoe kan dat?
  Of was met nog een regeerperiode in het achterhoofd de strategie: “geef ze nu geld middels Fiso-1en2 en laat daarna de koers die wij al die jaren gegijzeld hadden los en geef dan de wereldcrisis de schuld? De toekomst zal het uitwijzen! Surinamers go for your future, go with GOD, go for GOLD!!


  Maak melding

 11. Ze zoeken in Ghana naar een “economisch expert”!
  Zet hem op de boot!

  Er zijn Internationale rapportcijfers, maar deze allesweter heeft zo zijn eigen rating.

  Wat is deze man eigenlijk? Dan geeft hij zichzelf uit voor expert in dit onderwerp dan weer in een ander onderwerp.
  Is hij soms een neef van Dr. Kosso?


  Maak melding

 12. Onderstaand komt van niet van de NDP, lees maar hoe misdadig deze fronters zijn

  “Regering-Venetiaan krijgt schuld voor chaos valutamarkt 09 Jun, 10:00
  De beschuldigingen worden steeds luider en indringender. “Niemand anders dan de regering-Venetiaan is schuldig aan de chaos op de valutamarkt”, is een van de vele harde standpunten uit het bedrijfsleven, de vakbeweging maar ook uit de politiek. “Het is gewoon misdadig van de regering om niets te doen en alles op z’n beloop te laten, omdat ze de verkiezing heeft verloren”, zegt groothandelaar Edmund Kasimbeg. De gezamenlijke vakbeweging die dinsdag bijeen is gekomen wil zich niet al te hard uitdrukken in de media maar kan zich de passieve houding van de regering niet voorstellen. Deze week nog krijgt president Venetiaan een schrijven van de Ravaksur (Raad van Vakcentrales Suriname).

  Verbaasd tot boos dat de regering sinds de verkiezingen niets van zich heeft laten horen, wijzen Kasimbeg en Rick Hilversum van Hilly’s Autobedrijf erop dat deze houding een misdaad is tegen de bevolking. Omdat in hun ogen elke prijsaanpassing als gevolg van de chaos op de valutamarkt voor rekening komt van de consument. Kasimbeg zegt om politieke redenen wel te begrijpen dat de regering oogluikend toeziet hoe de dollarkoers omhoog gaat. “Maar wat je nu krijgt is dat bij elk percentage van de koersstijging ook de armoedegrens omhoog gaat.” Kasimbeg vraagt zich af of de regering het de bevolking op deze manier betaald wil zetten dat die op 25 mei niet voor het Nieuw Front heeft gekozen.

  Hilversum en Kasimbeg vinden dat de regering nu wel moet ingrijpen omdat cambio’s en speculanten inmiddels vrij spel hebben op de zwarte markt. “Malafide handelaren slaan hun slag en tegelijkertijd is de weg vrij voor veel criminelen om miljoenen zwart geld wit te wassen.” Kasimbeg, die zelf actief is binnen de VHP, zegt dat op deze manier de huidige regering de toekomstige regering dwingt om in te grijpen. “Dat zal ten koste gaan van de reserves die nu zijn opgebouwd. Dat is precies waar deze regering mee bezig is. Maar het is onverantwoord en gewoon misdadig”, zegt de handelaar en politicus. Volgens hem raakt het bedrijfsleven hoe langer hoe meer gebelgd over de lakse houding van de regering.

  Vice-president Ramdien Sardjoe heeft vorige week woensdag op de stoep van het Franklin Essed-gebouw de koersstijgingen toegeschreven aan de angst voor een toekomstige regering van de Mega Combinatie. Kasimbeg zegt dat rond elke verkiezing wordt gespeculeerd over het toekomstige regeerbeleid: “Maar dat ontslaat de vice-president en de rest van de regering niet van hun verplichting om te zorgen voor rust op de valutamarkt.” “


  Maak melding

 13. Beste vrienden,

  Onze zuiderbuurland Brazilie
  is met zijn 8,5 miljoen vierkante kilometer
  het grootste land van Zuid-Amerika en
  het op vier na grootste land ter wereld
  (alleen Rusland, Canada,
  de Verenigde Staten en China zijn groter).
  Brazilie maakt deel uit van de G20
  (Groep van 20).
  De G20 is een groep bestaande uit
  19 van de landen
  met de grootste nationale economie – en
  en de Europese Unie.
  Deze 20 economie – en behoren tot
  de belangrijkste en
  invloedrijkste ter wereld.
  Gezamenlijk beslaan de leden van de G20
  zo’n 90% van het wereldwijde
  Bruto nationaal product,
  zo’n 80% van de wereldhandel
  (inclusief handel binnen de EU).
  Volgens Goldman Sachs maakt
  Brazilie ook deelt uit van de BRIC
  (Brazilie, Rusland, India en China)landen.
  Dit zijn landen met
  groeiende economische markten.
  De Braziliaanse vliegtuigproducent
  Embraer is de op vier na grootste
  vliegtuigbouwer van de wereld.

  Er zijn goedkopere manieren waaraan u en
  ik kunnen werken om Brazilie te bereiken,
  waardoor wij economisch vooruitkomen.
  Wij moeten de Noord – Zuidroute van
  de plaats Paramaribo Centrum naar
  de plaats Pokigron in district Sipaliwini
  in samenwerking met
  de Braziliaanse regering doortrekken naar
  de grensstad Tirios,
  die langs de grenssnelweg 163 ligt
  in Brazilie.
  De grenssnelweg 163 is
  een belangrijke aanknopingspunt voor
  snelwegverbindingen naar
  zuid, west en oost Brazilie!

  Wanneer de Surinaamse Noord-Zuidroute
  volledig in werking is,
  hebben wij via de grensrivieren,
  met name de Rio Jari,
  niet alleen toegang tot
  het binnenland van Brazilie en
  de belangrijke Braziliaanse havensteden
  Macapa, Vila do Condre en Belem,
  maar dan hebben wij via de rivieren
  ook toegang tot
  Bolivia, Peru, Columbia en Venezuela!
  Hierdoor worden de transportkosten,
  met name de goederentransport,
  aanzienlijk lager voor Suriname,
  waardoor de Surinaamse consumptieprijzen
  aanzienlijk lager worden en
  de consumptiegoederen ook
  in het binnenland van Suriname
  dichtbij de huisdeuren verkrijgbaar zijn!

  Conclusie:
  Connect Suriname met Brazilie!
  Dit draag bij aan het vergroten van
  de participatie van Suriname in
  de internationale economie, met als doel
  de economie van Suriname
  (inclusief het binnenland Sipaliwini)
  te doen herleveren!

  Advies:
  Laten we nu samenwerken aan
  een Betere Surinaamse Economie!
  Voor meer informatie kunt
  DIRECT telefonisch contact opnemen met
  onze democratisch gekozen president op
  het nummer: (00597) 472 841.
  U kunt de Surinaamse president ook
  een brief schrijven op het adres:
  Kleine Combeweg 2-4 te Paramaribo.
  Tevens kunt u de Surinaamse president
  ook een brief e-mailen op het adres:
  kabpressur@sr.net

  Ook kunt u voor meer informatie
  DIRECT contact opnemen met
  de president van Brazilie,
  op het nummer: (0055) 613411 1221.
  U kunt de Braziliaanse president ook
  een brief schrijven op het adres:
  Palacio do Planalto – 4 Andar,
  70150-900 – Brasilia – DF.
  Tevens kunt u Braziliaanse president
  ook een brief e-mailen op het e-mailadres:
  casacivil@planalto.gov.br

  Namens de Surinaamse bevolking
  bedank ik u voor uw medewerking!

  Groeten,
  Jurgen R. Brul


  Maak melding

 14. #11.

  Heeft u dit in de wandelgangen van het ndp- martelcentrum vernomen?

  MAG HET OOK EEN CANADEES BEDRIJF ZIJN, voor de niet ndp Surinamers?


  Maak melding

 15. Wat heeft de NDP,nu al gedaan?Zijn ze al aan het regeren?
  Idd Front voerde een slecht beleid en dan proberen ze het volk wijs te maken dat de wisselkoersen nu al gaan wankelen.
  Maar de € is nooit vast geweest,in 2008 heb ik €1 kunnen wisselen voor 4,35 srd dan was het weer even naar beneden 4,05,3,85 en dan weer 4,25.Was toen MegaC aan de macht?Hoe kan het zijn dat Front laats geleden nog klaagde dat er geen US dollars te krijgen waren?
  Sardjoe is een ellendeling,om dit gedoe op te schuiven naar de nieuwe regering, en ondoordachte reageerdersgaan er blindelings in mee.
  Ze wachten geen eens af wat de nieuwe regering allemaal tot stand kan brengen.Ik en heel veel anderen hebben vertrouwen in een nieuwe regering,daar doen de haatdragers niets tegen gelukkig maar.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.