Korpschef Prade hekelt opmerkingen van procureur-generaal over korpsleiding

30
korpschef Roberto Prade
Foto: korpschef Roberto Prade (c) Korps Politie Suriname

Uit een officieel verslag van een gesprek tussen de Surinaamse procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en de presidentiële werkgroep Doorlichting Korps Politie Suriname (KPS), zou naar voren zijn gekomen dat de pg niet langer wil samenwerken met een deel van de leiding bij het KPS. Met name korpschef Roberto Prade zou volgens hem spoedig een pas op de plaats moeten maken schreef de Surinaamse krant De Ware Tijd vanmorgen.

Daarnaast is Baidjnath Panday ook niet blij met de samenwerking tussen hem en de inspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentle, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de Surinaamse Politiebond. In een uitgebreide reactie op de website van de Surinaamse politie heeft korpschef Prade aangegeven de opmerkingen/adviezen van de pg te hekelen.

De korpsleiding reageerde als volgt:

Volgens het artikel zou de pg, in een gesprek met de presidentiële werkgroep -doorlichting KPS-, voorstellen hebben gedaan om de leiding van het Korps Politie Suriname te vervangen. Het gaat hierbij in het bijzonder om: “de korpschef Prade; de inspecteurs Hellings en Gentle, de hoofdinspecteur Van Gobbel en de commissaris van politie Seedorf”. 

Met betrekking tot de geïnsinueerde slechte of verstoorde relatie tussen de korpschef en de PG wordt gesteld dat de korpsleiding de relatie niet zo heeft ervaren, verwijzend naar de regelmaat waarop er overlegmomenten met de PG zijn geweest. Gesteld mag worden dat de korpschef op 18 augustus 2020 het laatste overlegmoment heeft gehad met de PG.  Het volgend overleg moment zou op 17 september 2020 moeten zijn geweest. Echter is dit overlegmoment steeds weer door de PG zelf uitgesteld. Vanwege het gegeven dat de minister de algehele leiding heeft over het algemeen vervolgingsbeleid, schrijft de wet een driehoeksoverleg voor en wel onder leiding van de minister. Van dit overleg tussen de PG, de minister en de korpsleiding is er nog geen sprake geweest.

Visie korpschef
Met betrekking tot de beschuldiging van de PG dat de korpschef een eigen visie heeft, welke afwijkt van zijn voorgangers, kan gesteld worden dat elke persoon een eigen stijl heeft.

De korpschef is een autoriteit op zich en op grond daarvan is het noodzakelijk dat hij een visie heeft als zijnde de hoofdverantwoordelijke over de organisatie en het beheer van het Korps Politie Suriname. Het is van de leiding van de politieorganisatie te verwachten dat die een eigen visie heeft. Zo heeft deze korpschef ook een visie waarmee hij de organisatie en het beheer van het korps ter hand neemt. De Korpschef cq de korpsleiding, maar ook de PG zijn genoemde autoriteiten met elk een eigen werkveld. De samenleving in het algemeen en de politieorganisatie in het bijzonder zou niet gediend zijn bij een visieloze korpschef. 

Samenwerking
Geïnsinueerd wordt dat korpschef Prade het probleem zou zijn als het gaat om de samenwerking met de PG. De korpschef wil duidelijk maken dat hij geen problemen heeft met de PG.  De korpschef heeft een duidelijke visie met betrekking tot de organisatie en het beheer van het KPS.  Het verschil in inzichten, die zich kunnen voordoen, is zijdens de korpsleiding onderdeel van samenwerken in een professionele relatie.

Ten overvloede wordt aangegeven dat het Korps Politie Suriname een constitutionele organisatie is met aan het hoofd een korpschef die verantwoordelijk is voor de organisatie en het beheer. Daarentegen is de PG de autoriteit die aan het hoofd staat van het justitieel proces.

Vervangen van politiefunctionarissen
De korpschef begrijpt niet waarom de PG de vervanging van de inspecteurs Hellings en Gentle, de hoofdinspecteur Van Gobbel en de commissaris van politie Seedorf voorstelt. De rechtspositie van politieambtenaren is bij grondwet beschermd. Nergens in de wet is het geregeld om een politiefunctionaris te vervangen anders dan bij ontheffing van een functie. De benoeming van het personeel is weg gelegd voor de president en de minister. Het moet verder duidelijk zijn dat de korpschef belast is met de organisatie en het beheer van de politieorganisatie, terwijl de PG een adviserende rol heeft als het gaat om de invulling van de justitiële zorg. 

Betreurenswaardig is dat de persoonlijke voorkeuren van de PG met betrekking tot het politiepersoneel, niet alleen de korpschef betreft. Uit het geheel bestaat sterk de indruk dat de heer Roy Baidjnath Panday, zijn persoonlijke voorkeuren heeft uitgesproken met betrekking tot de invulling van het politiepersoneel en daardoor bewust / onbewust schade aanricht aan functionarissen in het bijzonder en het politiekorps in zijn geheel.

De korpsleiding spreekt de hoop uit dat in voorkomende gevallen, functionarissen bij de uitvoering van hun werkzaamheden, het algemeen belang steeds in acht moeten nemen.


30 REACTIES

 1. Een Verstandig Mens Heeft Weinig Nodig

  Beste Democraten

  Het Is Een Strategische Fout Van Santokie Als Zijn Adviseurs Alleen Maar Bestaat Uit Hindoestanen.

  We Leven In een Regenboog Natie. Het Is Van Groot Belang Als De 7 Adviseurs Van De President Ook De Karakter Hebben Van een Regenboog Qua Kleur En Geur.

  De President Moet Naar Land En Volk Kunnen Kijken Door Een Javaanse Bril Door Een Creoolse Bril Door Een Inheemse Bril.

  Ik Heb Een Vooruitziende Blik, Ik Had Al Voorspeld Dat De Korpshef Vervangen Zou Worden En Dat De VHP Iemand Van Hindoestaanse Afkomst Op Die Post Zouden willen Plaatsen. Maar Goed. Time Will Tell


  Maak melding

 2. President en minister haal deze kloot en de andere criminelen die zogenaamd tot het korps Suriname behoren weg. Zijn NDP adepten en slaven. ze zullen het justitieel proces frustreren. Niet te vertrouwen. Zijn loyaal en dienstig aan de NDP president.
  Flikker ze allemaal op. Oprotten allemaal
  Ik dacht altijd dat de PG de hoogste baas was van het vervolgingsapparaat. Maar met dit soort apen die ooit door de moordenaar benoemd zijn, raak ik helemaal van slag. Laten deze criminele honden oprotten president. Suriname zal een respectabel land worden na deze reinigende proces. Een louterend proces.


  Maak melding

 3. Ik Roep Bij Deze Alle Surinamers Op Om Deze Regering Kritisch Te Blijven Volgen Te Oordelen En Te Veroordelen . Dat Is Democratie Maar, Laten We Met Zijn Alleen Deze Regering Blijven Steunen Als We Dat Niet Doen Spelen We De NDP In De Kaart.

  Nooit Meer NDP

  Nooit Meer NDP

  Het Surinaams Volk Moet Karakter Tonen. We Gaan Liever Dood Van De Honger Dan Bouterse Aan De Macht. Dat Moet Het Slogen Zijn.


  Maak melding

 4. Er moet geen twijfel opkomen van onze fragiele rechtstaat. Prade en zijn criminele billenlikkers moeten weg. Prade is een NPE-er. Niet te vertrouwen. Loyaal aan moordenaars en dieven. Weg met deze idioot. Weg ermee. Louter onze justitieel apparaat. Er mag geen twijfel zijn aan de personen die deze rechtstaat moeten schragen. En als de hoogste ambtenaar die onze rechtstaat kent, de PG twijfel heeft aan deze personen, dan weg ermee.


  Maak melding

 5. Helemaal mee eens. Weg met dit figuur.
  Te vaak in opspraak, teveel gedoe.

  “Het lijkt erop dat alsof Roberto Prade, Hellings en Gentle kunnen maken en breken in de organisatie, wat niet kan. Dit hebben ze kunnen doen vanwege de relatie welke ze hadden met het toenmalige Kabinet van de president met name de heren Jozefzoon en Eugene Van Der San. De pg geeft verder aan dat het hoofd van DNV, Danielle Veira en inspecteur Omar Terborg pasjes gaven aan burgers teneinde wapenbezit te legaliseren hetgeen ontoelaatbaar is”, aldus de voiceopname.”
  Bron:SUN.sr


  Maak melding

 6. QQ Mvr Esmirelda

  Ik Vind Dat Je Super Op De Hoogte Ben Van Alle Details.. Je Klap Veel Uit De School. Ben Je Ex Agente .. Maar Goed

  Roberto Prade Ken Ik Heel Goed. Samen Op Gegroeid Samen Mee Gevoetbald.. Maaaaaaar
  Als Het Zo Mag Zijn Dat Hij Tegen Het Algemeen Beleid Van De Politie Is.. Dang Roberto Mus Haar A Dang.


  Maak melding

 7. neen franco , die prade moet vervangen worden , beter nog opgesloten worden , die kloot zit al vanaf juli tegen de schenen van de nieuwe regering te schoppen , , zeker opdracht vanuit ocer


  Maak melding

 8. Deze mannen spelen met vuur, geen rekening houdend met het feit dat bepaalde uitspraken tot een burgeroorlog kan leiden, jullie oudt en wys genoeg om te beseffen dat onze gemeenschap op ontploffen staat ,bedenk wat stef Blok zei Suriname is mislukt.
  wie terug wil naar het land van hun voorouders moeten dat maar doen en de rest zal voor altydt surinamer moeten blyven ongeacht hun afkomst
  een land zonder Racisme


  Maak melding

 9. @IVANOF LIMBURG
  Misschien weet je niet dat deze prade gewoon over de paard is getild. Hij is niet op basis van zijn compentitie als korpschef geplaatst maar op grond van zijn politieke loyaliteit. Binnen de politie bestaat een hierarchische verhouding en in die context stond prade na vertrek van agnes daniel op nummer 9. Dan moet bij jou een lichtje gaan branden dat het niet zo kan zijn dat alle 8 die boven hem waren niet competent waren. Ook dat deze prade bevorderd is van 4 strepen naar 3 knopen. Dus hij is niet in het bezit van een kaderdiploma.
  Bang voor zijn stoel zijnde, heeft hij bewerkstelligt dat enkele van de personen die boven van hem op de ranglijst was thuis zijn gezet. Zelfs een die onder hem op ranglijst stond is door hem zonder enige aanleiding thuis gezet. Binnen die top 8 zaten er zeker 3 hindostanen.
  En over de regenboog gesproken:
  Laat prade de dagorder tonen die hij had uitgevaardigd voor het instellen van een werving&selectie commissie. Dan was het niet een weerspiegeling van het korps maar alleen mensen die op hem lijken. Als je de bewijzen wil, kan je de dagorder nagaan.


  Maak melding

 10. @franco
  Volgens het politiehandvest behoort de PG tot het bevoegd gezag en in hierarchie staat hij boven de korpschef. Zelfs de dc van Paramaribo staat boven de korpchef. Hetzelfde handvest schrijft dwingend voor dat bij het opleggen van een tuchtstraf waarbij een strafrechtelijk onderzoek vooraf is gegaan hij de PG mogelijkheid geven om zijn gevoelens kenbaar te maken. Maar hij doet dat niet omdat hij door toedoen van hellings en gentle de PG vermijdt. Immers het is alom bekend dat er strafrechtelijke zaken zijn tegen hellings en gentle maar de korpschef weigert deze te onderzoeken.


  Maak melding

 11. Limburg e a hierover moeten jullie gaan nadenken. Jullie laten zich misleiden door allerlei koetjes en kalfjes in de kranten. Kijk naar wat je niet leest, niet hoort, dat is belangrijk. waarmee is deze regering bezig, vooral, de VHP. Santokhi is bezig zijn greep op het land te vergroten en te verstevigen. Kijk naar al zijn benoemingen, zie op welke posten dit plaats vinden en ze zijn allemaal etnisch, hij vertrouwt zgn alleen zijn eigen omgeving, en die lijkt op……….
  De NDP heeft hem al beschuldigt van samenspanning met de PG, zullen zij de waarheid spreken.
  Nu treedt de PG buiten zijn boekje door te eisen dat de top van de politie door de politiek moet worden vervangen.Wordt hij door de president gecorrigeerd, neen die zwijg als een graf.
  Het is niet de competentie van de PG om over de bezetting van de leiding van het politieapparaat na te denken, zelfs de leiding van de politie vakbond moet het ontgelden en moet op zijn verzoek vervangen worden, wat een gotspe zou je normaal denken, maar dit is opzet, een ééntweetje met Santokhi is in de maak.
  Misschien is het geen slecht idee hem zelf te vervangen door een meer bekwame PG, die ook nog onafhankelijk opereert.

  De mensen zijn teveel gefocust op de boevenjacht, dat zij niet in de gaten hebben wat er werkelijk aan de hand is. Suriname wordt politiek compleet ontmantelt door de VHP, de multi partij.
  Suriname let op uw saek. Ik zal zeker weer uit mijn duim hebben gezogen.Jip en Janneke.


  Maak melding

 12. pony ,jou moeten ze vervangen , misschien als een hobbelpaard , , een pony op hol moet je gewoon uit laten rennen , en als die gestopt is , is pony zo mak als een lammetje , en kun je weer naar je stalletje ,waar je vriendjes , de schaapjes , de os , de kamelen , en een ezel , en die ezel zei als hobbelpaard kom je beter over dan een op hol geslagen pony , , en op het dak zat een witte duif naar de sterren te kijken , en zag een ster in het oosten ,en de PG kan gewoon zijn werk doen , , als je het niet snapt zal robg je best willen helpen


  Maak melding

 13. IVANOF LIMBURG 21 november 2020 At 00:26

  Een Verstandig Mens Heeft Weinig Nodig

  Beste Democraten

  Het Is Een Strategische Fout Van Santokie Als Zijn Adviseurs Alleen Maar Bestaat Uit Hindoestanen.

  We Leven In een Regenboog Natie. Het Is Van Groot Belang Als De 7 Adviseurs Van De President Ook De Karakter Hebben Van een Regenboog Qua Kleur En Geur.

  De President Moet Naar Land En Volk Kunnen Kijken Door Een Javaanse Bril Door Een Creoolse Bril Door Een Inheemse Bril.

  Ik Heb Een Vooruitziende Blik, Ik Had Al Voorspeld Dat De Korpshef Vervangen Zou Worden En Dat De VHP Iemand Van Hindoestaanse Afkomst Op Die Post Zouden willen Plaatsen. Maar Goed. Time Will Tell
  =============================
  Dus dat is je probleem toch, je kijkt te veel door een etnische bril, waarom niet door een Surinaams bril. Misschien denk je dat een Surinaams bril een bepaald etnisch groep toebehoort? Daarom Sranang neh go vooruit toch, door jou soort.


  Maak melding

 14. Jullie zeggen nooit meer NDP maar de minister van buitenlandse zaken is ook een NDPer.
  Hij is nu bij VHP. Maar als het hem niet meevalt bij VHP is hij weer bij zijn ouwe nestje.

  Ik zou zeggen geen apartheid in Suriname, want daar op begint het te lijken.


  Maak melding

 15. Pa Wintie, was de PG ook geen NDPer.
  Dit heeft niks met racisme te maken, het is puur machtspolitiek van een kleine kliek van verschillende pluimage. De njang patoes, het groot kapitaal, onder eigen beheer houden. Dat is de de essentie, de rest is “spielerei”.


  Maak melding

 16. @pa winti
  De huidige minister BUZA is nimmer een ndp er geweest. Misschien heb je een schakel gemist van de 1e regeer periode van de ndp regering. Toen was zalige lackin minister op buza. De heer Ramdin zou voorgedragen moeten worden als secretaris generaal van de OAS en wat hebben de moordenaar en lackin gedaan. Zij hebben nooit hem voorgedragen of te wel voor hem gaan lobbyen bij de andere landen maar hem gewoon laten vallen om de kandidaat van guyana te ondersteunen. En dan hebben deze mensen hun mond vol met dat zij Surinamers zijn en doen zich zo patriottisch voor van zo heb je ne niet.


  Maak melding

 17. @ ivanof
  ##Roberto Prade Ken Ik Heel Goed. Samen Op Gegroeid Samen Mee Gevoetbald.##
  Vraag hem tijdens een onderonsje na een voetbalwedstrijd en je gaat horen. Als hij niets verteld, laat de naam vallen van se echtgenoot van de mw die ooit directeur was van operationele diensten bij Juspol.


  Maak melding

 18. @limburg,
  Je kunt ook zelf de informatie achterhalen door te googelen en goed te lezen.
  Mijn info is vd bron die onder mijn reactie staat. Ik ben niet gecharmeerd vd 2 revo kranten. Sun is héél snel, gedetailleerd en uitstekende tekst. De West is degelijk en DBsuri zit dicht bij het vuur.

  Dus haal het beeld uit je hoofd, dat ik agente ben, pfff alsjeblief niet. Denk dat de heren hierboven veel beter op de hoogte zijn.


  Maak melding

 19. Weg met deze nietsnut van KPS, laat in de leiding vd politie mensen komen met die capaciteiten, competenties, normen en waarden, zich aan de regels van de grondwet houden en niets te maken hebben met de ndp-criminelen. Ook in de legerleiding met schoonschip gemaakt worden.

  Opzouten en laat hun pyjama aantrekken en tomaten gaan planten of straten schoon vegen, sloten schoon maken in de volkswijken van Paramaribo.


  Maak melding

 20. Was een goed bedoelde reactie!
  Helaas is www Sun sr een soort van gehackt. Geeft niet, zie het als een test om jullie beveiliging op te voeren.
  Ik lees geen revo kranten.


  Maak melding

 21. Beste famiri, a tori ai faya moro nanga moro, sinds wanneer is Suriname een regenboognatie??
  Is Suriname nu een homoland of zo? kom op man!!! Suriname is Suriname en klaar is kees.

  Het maakt mij persoonlijk geen reet uit wie welke post inneemt, MAAR laat het mensen zijn die Suriname willen een warm hart toedragen. Die Suriname willen helpen verder ontwikkelen.
  God zij met ons Suriname,
  Hij verheff’ons heerlijk land,
  Hoe wij hier ook samen kwamen,
  Aan zijn grond zijn wij verpand,
  Werkend houden w’in gedachten,
  Recht en waarheid maken vrij,
  Al wat goed is te betrachten,
  Dat geeft aan ons land waardij.
  Sranantongo (couplet 2):

  Opo kondreman un’ opo!
  Sranangron e kari un,
  Wans’ ope tata komopo,
  Wi mu’ seti kondre bun,
  Strey de f’ strey,
  Wi no sa frede,
  Gado de wi fesiman,
  Eri libi te na dede,
  Wi sa feti gi Sranan.

  In mijn korte leven heb ik toch wel verschillende oprechte en minder oprechte mensen/ Surinamers ontmoet en RAS ne play wang rol!!!!!!!!!!! In elk ras heb je abanies en bij wijze van zeggen Engelen.


  Maak melding

 22. De Procureur Generaal is door de mand gevallen. Deze figuur die zeer goed bevriend is met Santokhi is het beleid het beleid van de VHP aan het uitvoeren. Zij willen de politietop vervangen en VHP getrouwen daar neerzetten. Het echte gedonder begint nu vorm te krijgen. De PG is met politiek bezig. Deze man moet vervangen worden. Het volk kan een aanzet daartoe geven.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.