Grootste vakcentrale Suriname: stabiliteit eerst

23

PARAMARIBO, 9 jun – Stabiliteit in economie en maatschappij is van het grootste belang. Dit zegt voorzitter Robby Berenstein van C-47. De relatieve zekerheid van de afgelopen jaren mag niet verloren gaan. Dat zal stevig worden bepleit bij de nieuwe regering. Of die nu geleid wordt door Desi Bouterse of niet.

Bouterse is nu niet bepaald de ideale keus voor C-47. “Het gaat om de uitstraling van het ambt. We waarschuwen dat Bouterse als president niet goed is voor Suriname. Niet naar binnen toe en ook niet naar buiten”, zegt Berenstein. Het maakt dan niet uit of Bouterse vrij naar het buitenland kan of niet. Overigens zal C-47 zich kritisch opstellen de komende jaren.

Het maakt dan niet uit of Bouterse president is of niet. “We laten ons het instrument van overleg niet uit handen nemen. We hebben helpen bereiken dat de economie nu redelijk draait. Stabiliteit is van belang voor onder andere rentepercentages en koopkracht”, aldus Berenstein. Elke deining heeft direct weerslag op het loon. Dit gegeven zal de benadering ook sturen de komende tijd.


23 REACTIES

 1. Heeft vakbond nog verstand of is vakbond vriendjes van bepaalde politieke partijen.
  Heeft de vakbond ervoor zorggedragen dat het land geld kan genereren(dat er geld komt in landskas)nee. maar zij willen stabiel van iets dat fragiel is.
  De vakbonden moeten nu ook een keer naar de toekomst kijken i.p.v. zij politieke zaken willen regelen voor anderen om zodoende de boel dom te dom houden en met wortel en tak vernietigen.


  Maak melding

 2. kop en bek dicht,,en waarom zo agressief en boos doen??,,bouterse heeft niks gedaan de surinaams bevolking heeft gesproken..15 jaar niks gedaan en nu wil je boos worden,,mag wel l.m.l


  Maak melding

 3. Over welke stabiliteit heeft de man het eigenlijk. Heeft hij niet goed geluisterd naar de bekentenissen van Telting? Heeft hij niet gemerkt wat de gevolgen zijn van de (bewust) gedane uitspraken van een verbitterde Sardjoe op de koers? Laat het duidelijk zijn voor de Surinamers wie de mensen zijn die het volk in hun machtswellust en om eigen belang al die jaren hebben geschaad en eigenlijk zelfs gehaat. De maskers vallen nu af van hun gezichten, ze voelen zich in het nauw gedreven en zijn bang dat het volk ze opzij zal schuiven.


  Maak melding

 4. Bouterse is nu niet bepaald de ideale keus voor C-47. “Het gaat om de uitstraling van het ambt. We waarschuwen dat Bouterse als president niet goed is voor Suriname. Niet naar binnen toe en ook niet naar buiten”, zegt Berenstein. Het maakt dan niet uit of Bouterse vrij naar het buitenland kan of niet. Overigens zal C-47 zich kritisch opstellen de komende jaren.

  http://www.youtube.com/watch?v=3ACFIl66fWY&playnext_from=TL&videos=7mlQx0IPwRE&feature=grec_index


  Maak melding

 5. Ik wil wel meegaan met deze man dat Bouterse geen president kan worden, maar dan om een heel ander reden. Het onderzoek naar de decembermoorden zijn in vollegang en lijkt mij verstandig als hoofdverdachte om even op de achtergrond te acteren. Blijkbaar wordt anders gedacht in de gelederen van de MC. Wat mij zo stoort aan de opmerkingen van deze man is dat hier duidelijk naar voren komt dat Suriname niet anders geregeerd kan worden dan door een regering die gedomineerd wordt door het NF. Waar halen deze mensen de arrogantie vandaan. Nog geen week na de verkiezingen begint de heer Sardjoe al paniek te zaaien. Deze zogenaamde surinamer komt weer met zo’n bericht over onze economie en stabiliteit. Als rechtgeaarde Surinamer moet je er voor waken dat wij naar een onzekere periode overstappen. Wij moeten ons van bewust zijn dat het volk gekozen heeft voor iets anders dan het NF. Het NF hoort dit ook te accepteren. Ook dit is democratie. Het zal dramatisch zijn voor het land als deze mensen de kans krijgen het lan onstabiel te maken. Wij moeten alle middelen aangrijpen om deze mensen tegen te houden. Geeft ze nooitmeer de kans ons zo mooi land naar de verdoemenis te krijgen.


  Maak melding

 6. Alle emotionele sentimenten van aanhangers of niet aanhangers even terzijde geschoven het volgende:

  Het maakt niet uit of C-47 nu wel of niet “haar mondjë roert”, maar de realiteit is (ook al heeft een groot deel van het volk MC gesproken de volgende:

  Met een duo Bouterse /Brunswijk in charge zal dat naar de buitenwereld alles behalve een positieve uitstraling hebben.
  Ook al zegt dezelfde buitenwereld terecht heel diplomatiek:

  “Wij hebben geen enkele moeite te regeren met een democratisch gekozen regering”.

  Dat zeggen is 1, maar het handelen 2,dus rustig de toekomst afwachten.

  Surinamers (MC aanhangers of niet) moeten weten dat de wereld niet ophoudt bij de Marowijne, Corantijn, Atl.oceaan, en Brazilïe.

  Hoe de buitenwereld werkelijk handelt na installatie van de toekomstige regering moeten wij dus rustig afwachten, en dan merken wij wel of wij (Surinamers ) slim gehandeld hebben.

  THE FUTURE WILL TELL


  Maak melding

 7. Dat de regering venetiaan uit misdadige typen bestaat was me zonder meer duidelijk. Naar nu blijkt hebben ze in aanloop naar de verkiezingen cadeautjes uitegegeven om stemmenwinst mee te halen.De staaskas hebben ze bijna leeggehaald om ambtenaren hun salarissen te verhogen,extra geld voor show projecten zodat de bevolking ineens water en electriciteit kreeg,ineens werden extra huizen gebouwd,enz,enz.Dit alles had tot doel om stemmenwinst mee te halen.


  Maak melding

 8. Vergeet niet dat de nieuwe regering nog niet is gevormd. Alles wat er nu in het land voor
  let wel, nog meer onstabiliteit zorgt daar is de nog steeds zittende regering Vene voor verantwoordelijk. En wat berenstein betreft,
  met klein letter gechreven;deze mensen zijn riool bewoners wanneer het slecht gaat,zijn
  ze in rust maar wanneer het schijnt goed of zelfs beter te zullen gaan met land en volk
  dan komen ze te voorschijn om te zorgen voor
  destabiliteit want ze eerbiedigen beerputpo-
  litiek en dekolonialisme.


  Maak melding

 9. Als we naar de geluiden luisteren van een sardjoe en de handelingen van een stilzwijgende vene of de niet ingrijpende telting en hildenberg , dan moge het duidelijk zijn dat deze mensen liever een vernietigende Suriname zien als ze niet meer aan de macht zijn.

  Dezelfde verwensingen (vernietiging van Suriname) hebben we hier op waterkant ook mogen aanschouwen.

  C47 is weer tot wasdom gekomen, clo van de die laaghard of lafaard zal zich straks ook roeren, eentje zo’n vakbondhaatdrager gaf al aan in Jan 2011 gaan we de straat op.

  Front stabiliteit so bun, moro e doro, blijkbaar had een deel van het Surinaamse electoraat deze kwakzalvers door, vandaar dat ze de laan zijn uitgestuurd,en dit is blijkbaar de wraak van de fronters, eocomische ontwrichting, het creeren van armoede, scheppen van chaos, stakingen, de nieuwe regering vroegtijdig naar huis sturen om zodoende met leugens en al (lege schatkist) de macht weer te grijpen.

  Welnu bovenstaande scenario zal dit keer niet werken.


  Maak melding

 10. Meneer Berenstein ik spreek grote waardering uit voor uw resolute houding. Dat zal Suriname nodig hebben. Ik lees uit uw woorden dat het belang van lands werknemers en burgers voor u voorop staat. Maar denk ook aan uw veiligheid. Simpelweg: we hebben alleen maar wat aan u zolang u bij ons bent. Houd nauw contact met internationale en nationionale mensenrechten-organisaties en houd een kort lijntje met de VN. We staan hoe dan ook achter u.


  Maak melding

 11. Ik citeer:

  Artikel 92 lid 1 van de grondwet van de Republiek Suriname:

  Om tot president gekozen te kunnen worden moet een kandidaat geen handelingen hebben verricht strijdig met de grondwet.

  Einde citaat.

  SLECHT NIEUWS NOH!?


  Maak melding

 12. Geachte redactie,

  Merkwaardig hoe nu de vakcentrale C-47 vrij plotseling uit de lucht komt vallen. Zelfs wordt er gesproken over de “relatieve zekerheid” van de afgelopen jaren, die niet verloren mag gaan. M.a.w. is C-47 momenteel ‘dik tevreden’ met de huidige lonen van haar leden. Tenzij het hier om wat anders gaat.

  Misschien waarom wij in de afgelopen 10 jaar geen vakbondsacties van C-47 jegens de Frontregering Venetiaan hebben mogen waarnemen.

  Echter vragen wij ons af wat de ‘meerderheid’ van de Surinaamse massa, gezien haar stemgedrag van 25 mei 2010 jl., nu met deze uitspraken aanmoet. Als zou o.a. ook Presidentskandidaat Desire Delano Bouterse bij voorbaat niet goed zijn voor Suriname. Trouwens voormalig C-47 vakbondsvoorzitter wijlen Fred Derby heeft in de jaren tachtig en daarna jaren samengewerkt met deze kandidaat president?

  En buitendien, wat interesseert het ‘negativisme’ van C-47 de massa nou. En waarom heeft C-47 zich in de afgelopen jaren NIET kritisch willen opstellen jegens de Frontregering Venetiaan. Of meet deze “onafhankelijke vakorganisatie” met twee maten, alsof het intussen cultuur geworden is in de Surinaamse vakbondswereld.

  “Stabiliteit is van belang voor onder andere rentepercentages en koopkracht”, aldus Berenstein. Elke deining heeft direct weerslag op het loon.”

  Komt deze meneer Berenstein er pas nu achter. Waarschijnlijk zich NIET van bewust te zijn, omtrent wat voor soort “stabiliteit” zijn Nieuw Front heeft achtergelaten voor komende regeringen. Kijk maar wat er momenteel met de economie aan het gebeuren is, terwijl de nieuwe regering nog niet eens geformeerd is.

  En waar was C-47 toen het aantal ambtenaren onder de huidige regering Venetiaan schrikbarend bleef toenemen. En zelfs zo erg dat de Centrale Bank van Suriname momenteel haar handen vol heeft met het maandelijks kunnen uitbetalen van de ambtenaren lonen. Hier versprak de president van de Centrale Bank zich recentelijk nog in de media over.

  En het moment dat je als vakbondsorganisatie bij voorbaat en in het openbaar ‘provocerend’ stelt, dat iemand waarmee je waarschijnlijk in de komen vijf of zelfs tien jaar door een deur zal gemoeten, deze ‘in jou ogen nu reeds niet goed is’, dan zegt dit naar ons idee veel meer over ‘incompetentie’ van deze meneer Berenstein zelf. Ontactisch, provocerend maar bovenal onfatsoenlijk en naïef. Hij lijkt wel Somohardjo, verre van stabiel.

  Trouwens, de heer Berenstein zelf is ook van Afrikaanse Surinaamse origine. Wat aangeeft dat ook hij kennelijk een enorme last zou kunnen hebben van ‘Mental Slavery’. Dit gezien zijn ‘vernegerde houding’. Een houding trouwens die wij ook zowel bij Ronald Venetiaan en merkwaardig genoeg ook bij Paul Somohardjo waarnamen.

  Echter hopen wij dat het publiek op deze wijze steeds meer een betere indruk zal mogen krijgen, omtrent de ‘attitude’ van de ‘huisslaaf’ en van de ‘veldslaaf’. Niet opgrond van huidskleur, maar opgrond van mentaliteit (psyche).

  Omdat een “onafhankelijke vakbondsorganisatie”, die zich op zulks een ontactische en ongenuanceerde wijze, en zelf nog boven de ‘meerderheid’ van de nog net warm gelopen kiezer uitlaat over ‘hun’ presidentskandidaat, hoe dan ook bij voorbaat zichzelf snijdt.

  http://www.youtube.com/watch?v=OFGgbT_VasI


  Maak melding

 13. Een kleine opmerking:Balkenende is hoogleraar,LubbersCum-laude geslaagd economie,Verhagen hoog-leraar,Enz…..Mensen die weten van wanten.Bouterse….Somo…Brunsie???????????


  Maak melding

 14. Beste vrienden,

  Het aantal Illegale Surinaamse Goud diefstallen
  neemt de laatste jaren enorm sterk toe!
  Een van de oorzaken zijn, dat heel veel mensen Illegaal in Suriname zijn en
  Illegaal Surinaams Goud stelen en (door)verkopen!
  Dit is zeer gevaar voor Economie van Suriname!
  Volgens de president(governor) van de Surinaamse Bank is
  er door deze Illegale praktijken
  GEEN GOUD meer om de WAARDE van het Surinaams geld te dekken!
  De Surinaamse Monetaire Reserves worden ILLEGAAL LEEG GEROOFD,
  waardoor Suriname een terugval krijgt in ARMOEDE!

  Advies:
  Laten we nu samenwerken aan een Betere en Gezonde Surinaamse Economie!
  Het enige wat u hoeft te doen is,
  de Illegale Goud Dieven noteren en doorgeven aan
  de minister van Justitie en Politie en aan
  de president(governor) van de Centrale Bank van Suriname.
  U kunt de minister van Justitie en Politie telefonisch bereiken op (00597) 473 841
  en de president (governor) van de Centrale Bank van Suriname
  kunt u telefonisch bereiken op (00597) 473 741.

  U kunt de minister van Justitie en Politie ook een brief schrijven op het adres:
  Henck Arronstraat 1 te Paramaribo.
  De president(governor) van de Centrale Bank van Suriname
  kunt u ook een brief schrijven op het adres: Waterkant 16-20 te Paramaribo.

  Naast uw notities kunt u ook foto (s) maken van
  de Illegale Goud Rovers en dit doorgeven aan
  de president(governor) van de Centrale Bank van Suriname,
  die u ook kunt bereiken op het e-mailadres: info@cbvs.sr

  Mocht u na een week niets vernomen hebben van
  het Ministerie van Justitie en Politie en van
  de president(governor) van de Centrale Bank van Suriname,
  dan kunt DIRECT telefonisch contact opnemen met
  onze democratisch gekozen president op het nummer: (00597) 472 841.
  U kunt de president ook een brief schrijven op het adres:
  Kleine Combeweg 2-4 te Paramaribo.
  Tevens kunt u de president ook een brief e-mailen op het adres:
  kabpressur@sr.net

  Namens de Surinaamse bevolking
  bedank ik u voor uw medewerking!

  Groeten,
  Jurgen R. Brul


  Maak melding

 15. Weer tig duidelijk herkenbare NDP reacties. Waarom herkenbaar. Wel omdat de één nog stompzinniger is dan de andere.
  Op zich niet erg ware het niet dat de NDP politicie net zulke stomme idioten zijn. Gelukkig dat sommige vakbonden wel door hebben waar de belangen van de werkers liggen en niet buigen voor opportunisten die uit zijn op makkelijk geld en daarmee het land kapot gaan maken.


  Maak melding

 16. ik schaam me dood vr deze rob berenstein wat voor k is dit nou men heeft nog regering gevormd of hij beschuldig op los toe somo gronden afpakte van de staat waar was hij
  en dat de werkende klasse in su die weet hoe hard ze moeten werken gestemd hebben komt hij zeuren ,ik zie straks ook die hoogaard al maar ja ik vraag me af als ze Suriname daad werlijk willen op bouwen,kan iemand mij uit leggen waarom front niet wou samen werken in lands belang met MC ,KIJK MAAR NAAR Amerika ,ikschaam me dood voor de leiders in Suriname,dag allem soso lobi


  Maak melding

 17. @ nummer 16 neus prima verwoord.
  @ die geestelijk gestoorde figuur op nummer 13 akdemiya der dwazen merkwaardig hoe stom en achterlijk jij ben volgens mij wil jij dat iedereen in de houding gaat staan waneer de naam van massamoordenaar bouterse valt.wat een stelletje gestoorden zijn jullie van de ndp echtwaar het ergste is dat zij het zelf niet door hebben. één of andere gestoorde die beweerd dat bouterse door god is gestuurd hij vergelijk bouterse met mozes ik wist niet dat suriname zoveel geestelijk gestoorden heeft.


  Maak melding

 18. Je mag als burger bijna geen kritiek leveren op Bouterse en consorten of je krijgt een storm van ongefundeerde kritiek over je heen.Het front werd beschuldigd een achteruitspiegel te hebben maar deze gasten hebben een mega achteruitspiegel. TIME WILL TELL.


  Maak melding

 19. En ik sxhaam mij dood om al die stomme reacties uit de NDP hoek. Denken die sukkel nu werkelijk dat iedereen net zo dom en onopgevoed is als zij zijn? Triest.


  Maak melding

 20. Ik schaam mijn voor mijn landgenoten die iemand als bouterse boven alles zien terwijl die ezels in suriname moeten weten wat bouterse met daal heeft gedaan, surinamers wat is er met jullie aan de hand waar is jou moraal ai me gado, weten jullie niet wat normen en waarden zijn menselijke waardigheid mijn volk hebben alle hun waarden hun yeye opgegeven voor een doos met een mooie verpaking DIE LEEG IS VAN BINNEN.


  Maak melding

 21. de grootste vernietiger van suriname belonen jullie met een president-schap dus ik snap jou ongerustheid niet na mi, zelfde geld voor akademiya bouterse heeft ons land vernietig toch geven jullie zo iemand nog meer kansen ik vraag mij af wat deze monster nog met jullie moet doen voordat jullie ogen open gaan. zo ver ik mij kan herinneren heeft geen enkele regering zo een puinhoop gemaakt in suriname dan dat van bouterse en zijn kornuiten hebben gedaan het ergste van bouterse is dat hij met de zelfde mensen weer samenwerkt dat snap ik echt niets van. alibux bosje brunsie om een paar te noemen .


  Maak melding

 22. Blablablablablablablabla DU en consorten,de overwinning is daar,deal with it.
  ai baja,deze losers worden met de dag getikter.what a pity.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.