‘We kunnen en verdienen beter’

0
Marvin Hokstam

[Door Marvin Hokstam] – Het was typisch zo’n karakteristieke Brunsi stunt.
Het voetbalveld opgaan en eisen dat hij een balletje trapte waar hij geen balletje diende te trappen. Dat hij daarbij niet met een pistool in de lucht vuurde is wonderbaarlijk.

Het land scoorde meteen weer internationaal aandacht. Het was als een metafoor voor waar Suriname steeds meer bekend voor wordt: een aaneensluiting van verkeerde en vaak belachelijke besluiten en stunts die het volk duur komen te staan.

Daar zouden er eens sancties voor moeten worden gesteld. Ik zeg het maar: alle Surinaamse en Nederlandse regeringen van de afgelopen 60 jaar, zouden crimineel vervolgd moeten worden voor hun bijdrage in de totale ontwaarding en achterstelling van het land. Al meer dan 50 jaar pochen we dat het ‘t 17e rijkste land ter wereld is, maar wat heb je eraan wanneer je leiders die rijkdom uitdelen zoals je VeePee als een pooier geld uitdeelt in een locker room? Terwijl het land balanceert op de rand van faillissement?

De laatste keer dat ik mijn mening deelde over racisme in Suriname, verdedigde ik Brunsie zijn standpunt dat hij niet als een aap diende te worden afgebeeld. Zwarte mensen zijn geen apen en zeker in het “harmonieuze” Suriname doe je dat niet. Maar toen werd ik door een zelfingenomen analfabeet die dapper schuilgaat achter een kinderachtig pseudoniem, uitgemaakt voor een gefaalde journalist die op driehoog in Amsterdam eensnarig zeurt over racisme en eigenlijk zijn kop moet houden over Suriname. Okay yere.

Tja. Zeuren over misstanden in dit land waar ik bijna 10 jaar geleden naartoe verhuisd ben, moet ik. Mijn kinderen groeien hier op, ik loop er rond, dus ik heb er baat bij dat het hier beter wordt voor mensen die op ons lijken. Maar fout zou zijn om te vergeten dat er een reden is waarom ik niet gebleven ben in dat land waar ik geboren ben; waarom de helft van de Surinamers er niet wonen.

Maar het land verdient beter. Iemand moet daar eens verantwoording voor afleggen. Ik zeg naar de rechtbank met hen.

Want hoezo is de Surinaamse munteenheid zo diep gekelderd? Ik ken Surinaamse families die vroeger welgesteld waren, maar wiens eigendom door de geldontwaarding niks meer waard is. Dat is crimineel.

Suriname verdient beter dan leiders die miljoenen investeerden in luchtkastelen met nooit bereden treinbanen die van het ene onbewoonde punt in het oerwoud naar het andere onbewoonde punt in het oerwoud leiden. Dat is crimineel.

Het is crimineel dat 1,560km2 aan traditioneel woongebied van een deel van de bevolking meedogenloos onder water werd gebracht voor een stuwmeer, dat alleen de bevolking van Paramaribo van elektriciteit voorzag, waarvoor zij ook nog duur moesten betalen.

Het is crimineel dat nog geen 60 jaar later de industrie waarvoor dit meer werd gecreëerd, stilligt en er gewoon niet meer aan wordt verdiend.

Het is crimineel zoals de leiders ingestemd hebben met een voor Nederland handige onafhankelijkheid plus een flutbedrag aan ontwikkelingshulp waarmee de voormalige kolonisator zijn historische verplichtingen en reparations aan het land goedkoop afkocht.

Het behoeft geen betoog dat het crimineel is dat er mensen vermoord zijn voor, tijdens en na de machtsovername en tijdens de militaire periode die daarop volgde. Het is crimineel dat niemand hiervoor ooit gestraft is. Het is crimineel hoe machthebbers in Suriname en Nederland aanwakkerden dat het hele land hierin werd meegesleept en erdoor werd achtergehouden.

Criminelen die verkozen worden tot leidinggevende posities in het land.

Criminelen die staatsgebouwen verkochten, 100 miljoen stalen van het land en dan onbereikbaar verdwenen.

Suriname verdiende beter dan die kolonisator die het land bewust opdeelde langs etnische lijnen en die nu zeurt dat het land stemt langs etnische lijnen.

Suriname verdiende beter dan een President die tijdens zijn militaire bewind al had bewezen te zullen falen.

Suriname verdient beter dan een President die met droge ogen zijn nepotisme probeert te verdedigen.

Suriname verdient beter dan een VeePee die niet weet wanneer hij niet aan de bal hoort te zijn.

Suriname verdient beter dan telkens de gevestigde orde vervangen met de gevestigde orde … die het dan op de gevestigde manier verklooit.

De mensen in/uit het land kunnen beter dan zich nu in 2021 nog laten verleiden tot rassensentimenten, zoals de (voetbalgekke) Marron VP afschilderen als een aap, of de President in Amsterdam “ko.lie” noemen. Of mij n.ger. Of won iren.
Ik verzet me niet tegen racisme van anderen zodat wij elkaar lekker racistisch kunnen bejegenen.
We kunnen beter dan ten overstaan van iedereen die ons niet gezind is, laten zien dat we ondanks die moskee en die synagoge pal naast elkaar aan de Keizerstraat, niet eensgezind zijn. Elkaar het daglicht niet gunnen.

Tergend is dat we het zelf niet doorhebben. Er zijn mensen die Brunsis kuren stoer vinden en Chan’s nepotisme verdedigen; voor Bouta hun handen in het vuur steken.
You do you …

Ik vind het tijd voor een nieuwe wind, nieuwe maatregelen … afrekenen met het oude.

Een nalatenschap van verkeerde besluiten heeft middelmatigheid zodanig de norm gemaakt, dat normaal onmogelijk lijkt. Hebben waar je recht op hebt, is bijna buitenaards.

En ook dat is crimineel; ook daar moet iemand rekenschap voor afleggen.

Ik zeg voor het gerecht met hun allemaal. Binden we samen de kat de bel aan?

O ja, als het niet crimineel kan, dan doen we het civielrechtelijk … zoals we Bouta allang konden hebben aangepakt.

Marvin Hokstam
journalist hoofdredacteur AFRO Magazine en educator, maar bovenal gewoon mens.