Suriname gebaat bij onderzoek ‘schending’ leningenplafond

22
Koopkrachtversterking ambtenaren Suriname niet om vingers aan te branden

PARAMARIBO, 20 aug – Suriname heeft alle baat bij een onderzoek naar een mogelijke schending van het leningenplafond. Dit stelt Stanley Raghoebarsing, econoom en ex-minister van Planning & Ontwikkelingssamenwerking, Plos. Zelf gelooft hij dat de regering de wettelijk vastgestelde grens wel heeft overschreden. Het wijzigen van de leningenwet heeft daar weinig aan veranderd. Schending levert vervolging en mogelijke gevangenisstraf voor de verantwoordelijken op. Maar allereerst moet de betrouwbaarheid van data worden vastgesteld.

Dat kan nog een hele klus worden. “Er is een truc uitgehaald met de wisselkoers (voor de dollar, red.). Die is ook van een achtergestelde periode. Men is dit jaar gepakt door de eigen zogenaamde slimmigheid. Zij wilden de lage wisselkoers van 4,04 Surinaamse dollar blijven hanteren, waarbij de schuld geflankeerd bleef rond twaalf miljard Surinaamse dollar”, zegt Raghoebarsing tegenover Dagblad Suriname.

De schuld schoot op gegeven moment omhoog naar achttien miljard Surinaamse dollar. Dat was toen de wisselkoers bijna tweemaal hoger werd. “Bovendien wordt bij de wetswijziging een passage toegevoegd om de minister meer ruimte te bieden voor leningen. Men denkt slim te doen en het beeld gunstiger te presenteren dan het is”, stelt Raghoebarsing. Daarom juist zou een onderzoek door de justitie van grote waarde kunnen zijn.


22 REACTIES

 1. Wie gaat Hoefdraad en al die andere corrupte ministers vervolgen dan?

  NPS en VHP hadden allang de verantwoordelijken van “de coup” en ” de Decembermoorden” moeten aanpakken. Decennia later lopen de daders en criminelen nog rond in Suriname te profiteren en vragen de slachtoffers nog naar steeds naar rechtvaardiging.

  NPS en VHP de grote oppositie partijen maken ook geen gebruik van recht en wet en dwingen plicht niet af.

  Wat voor alternatief heeft het volk voor een beter Suriname ?


  Maak melding

 2. Aaai baja de paarse houdini truc werd van stal gehaald. Zo ging het ook met Carifesta, schoolboeken en maaltijden project, Alcoa, schade carolina brug enz enz….paars leeft van de corruptie en malversaties.


  Maak melding

 3. Ik heb met verbazing gelezen over de loonsverhoging van ambtenaren van 25%. Ook
  de dna en ministers en president krijgen deze verhoging. Voor een land dat zo in crises is
  dit volstrekt onverantwoord. Waarom krijgt de hele kliek er 25% en niet wie het meest
  verdiend (5%) en wie het minst verdiend het meest (25%) . Als je bv 25000 verdiend is
  5% al 1250 meer, als je bv 2000 en verhoging 25% is 500 meer salaris. Deze hele regeling
  is zo oneerlijk als de pest. Ook de oppositie blijft muisstil, geen kritiek. In plaats om dit
  geld te besteden met mensen met een beperking, blinden, schoolgeld etc. SCHANDE!!!!!!!!!


  Maak melding

 4. Suriname is het best gebaat bij de aankomende verkiezingen midden 2020. Tot die tijd moet men geen rare en kansloze missies op touw zetten. Politieke partijen moeten zich promoten op een positieve wijze. De Surinaamse bevolking zal dan wikken en wegen. Als Bouterse het niet goed doet ,is het heel simpel. De Surinamers stemmen niet meer op de NDP.

  Maar , mocht de NDP wederom winnen , zijn er velen die gaan moeten zwijgen voor altijd opdat de neusjes in dezelfde richting wijzen. Na 2020 als de NDP wederom wint , kan niemand meer gaan praten over drugsdealer ,moordenaar, etc. Want het volk heeft hem vergeven. Dat heeft ze min of meer gedaan de afgelopen jaren. Want hij is nog steeds aan de macht. Maar wanneer het nu in drievoud plaatsneemt, wordt het hoog tijd to remain silent forever.


  Maak melding

 5. Suriname is het best gebaat bij de aankomende verkiezingen midden 2020. Tot die tijd moet men geen rare en kansloze missies op touw zetten. Politieke partijen moeten zich promoten op een positieve wijze. De Surinaamse bevolking zal dan wikken en wegen. Als Bouterse het niet goed doet ,is het heel simpel. De Surinamers stemmen niet meer op de NDP.

  Maar , mocht de NDP wederom winnen , zijn er velen die gaan moeten zwijgen voor altijd opdat de neusjes in dezelfde richting wijzen. Na 2020 als de NDP wederom wint , kan niemand meer gaan praten over drugsdealer ,moordenaar, etc. Want het volk heeft hem vergeven. Dat heeft ze min of meer gedaan de afgelopen jaren. Want hij is nog steeds aan de macht. Maar wanneer het nu in drievoud plaatsneemt, wordt het hoog tijd to remain silent forever.

  ================================================================

  Je betoog raakt kant nog wal. Suriname is altijd nog een democratische rechtstaat waarbij trias politica een belangrijke rol speelt. Je hebt het over de wil van de volk. Laat ik je een voorbeeld geven en misschien gaan je ogen dan open. Stel dat de Surinaamse bevolking pleit voor invoering van slavernij, moet de regering dat dan invoeren ? Immers dat is de wil van het volk toch ? Nee beste man, wat jij wil is dat Suriname zich achter de dijken terugtrekt. Realiteit is dat het land ook rekening moet houden met internationale wetten. Die staan altijd nog boven de Surinaamse wetten.


  Maak melding

 6. Dit heb ik 3 jaar geleden reeds aangegeven dat de koers de toverstaf is van de regering en de CBvS om de cijfers te manipuleren.
  Ik verwijs naar de kwestie van Alber Hein toen het aandeel een duikvlucht nam door de cijfers van USA m.b.v. de koers te upgraden (window dressing).
  Dat heeft Suriname toen gedaan tegen het einde van Hoefdraad zijn CBvS periode.
  Hij is hiermee doorgegaan en deze Hoefdraad blijft maar manipuleren in cijfers.
  Zo ook de opnames uit leningen van India en China die reeds aangewend zijn (bestellingen geplaatst) maar nog niet zijn opgenomen omdat de levring nog moet plaatsvinden.
  In de jaarrekening van commerciële bedrijven noemt men dit de aangegane verplichtingen (de zgn niet uit de balns blijkende verplichtingen)
  Is dit duidelijker


  Maak melding

 7. Voor de NDPérs::::::: een stukje tekst die niet van mij afkomstig is.

  =Het moet gezegd worden: Venetiaan was een waardige president, hij droeg in 2010 een stabiele economie over aan deze verkwisters. Onze munt was stabiel en 100% gedekt en er werd een transparant beleid gevoerd t.a.v. de monetaire reserve. Dat kan niet gezegd worden van deze regering. Venetiaan deed geen loze beloftes, hij bezuinigde en zorgde ervoor dat het hoognodige werd ter beschikking was. Zijn first lady had geen eigen groot kantoor met hoge kosten en is een heel eenvoudig mens, ze toucheerde geen absurde toelage en verplaatste zich niet in peperdure auto’s.
  De heer Runaldo Ronald Venetiaan heeft samen met zijn deskundig team onder begeleiding van Telting en Hildenberg de economie weer op spoor gebracht na de catastrofale diefachtige corruptieve periode van Wijdenbosch 1996 en 2000.
  Men mag zeggen wat men wil, Venetiaan heeft het gepresteerd, helaas begrijpt de huidige president niet dat eenvoud, klasse en sympathie de mens sieren. Alle eer aan de heer Venetiaan, wat Bouterse kan doen, mag hij zelf invullen.


  Maak melding

 8. @Pakiratigri
  Je baasje heeft het eerder gedaan..remember?..8 dec 1982..15 burgers..executie…Silent forever!!
  En wat doet je baasje nu??!!
  Hij loopt te smeken en eist vergiffenis.Vergeten en vergeven doen wij niet.
  Je baasje gaat de boel omkopen met zijn vuile streken .Wij zijn dat gewend van hem sinds 1980.


  Maak melding

 9. Paki RAT igri, president wordt niet door het volk gekozen maar in DNA. Dus haal je neus uit het poeder dan krijg je weer een realistische kijk op de wereld.


  Maak melding

 10. Hoefdraad is geen minister hij is de penningmeester van Bouterse.Ook een indicatie van een failed state.
  De baas bepaald.Suriname hand in hand met Venezuela.Grootste deel van e surinamer ziet niet wat er gebeurt
  en is een prooi van misleiding.


  Maak melding

 11. LOONSVERHOGING AMBTERNAREN VOLKOMEN EENS MET VLIEGENDE HOLLANDER !
  Ook de oppositie blijft muisstil, geen kritiek. In plaats om dit
  geld te besteden met mensen met een beperking, blinden, schoolgeld etc. SCHANDE!!!!!!!!!

  En de vereniging van ECONOMEN is Suriname………..????? Die blijft ook muisstil.


  Maak melding

 12. @Bouta 3
  Hoi @ Bouta 3,de VHP en de Nps die zijn niet het gerechtshof.
  Ze zijn geen rechters en kunnen geen vonnis uitspreken.Ze kunnen onmogenlijk voor rechters gaan spelen.Ze moeten zich houden aan regels en wetten zoals de rest van ons behalve bouta.Die heeft zijn eigen bevelen en decreten.


  Maak melding

 13. @pakiratigri
  Het is toch heel positief om crimineel en schaanteloze incompetentie aan het licht te brengen.
  Immers daar wordt het land alleen maar sterker van.
  Je kop in het zand steken dat is pas negatief.
  GEGRONDE KRITIEK IS JUIST HEEL POSITIEF.
  Misschien niet leuk voor sommige, maar wel positief en heel hard nodig geziend e arrogantie en het megalomane karakter van sommigen. Bij iemand die zegt dat hij door god gezonden is zitten duidelijk vele draadjes los.


  Maak melding

 14. @Vliegende Hollander
  Uit Starnieuws 19-08-2018
  Met de verhoging van de salarissen van ambtenaren, zullen ook de Assembleeleden meer geld ontvangen. De vergoeding van de volksvertegenwoordigers is gekoppeld aan het salaris van een onderdirecteur van een departement. Het maximale bruto salaris van de onderdirecteur gaat van SRD 8.091 naar SRD 11.410. Een Assembleelid krijgt aan schadeloosstelling, met 50% representatietoelage en 45 procent vervoerstoelage in september bruto SRD 22.250 in plaats van bruto SRD 15.777. Bij Assembleeleden wordt er gesproken van een schadeloosstelling in plaats van salaris. Lidmaatschap van De Nationale Assemblee is geen voltijdse baan.

  De Assembleevoorzitter heeft een schadeloosstelling van 200%. Dat is gelijk aan 2 x SRD 11.410 = SRD 22.820 bruto. Daarnaast heeft deze functionaris een representatietoelage van 70% meer dan een Assembleelid. Verder zijn er nog voorzieningen voor vervoer en telefoonkosten. De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee ontvangt 130% van de vergoeding van een Assembleelid en de representatietoelage wordt verhoogd met 35% op die van een Assembleelid. Ook fractieleiders hebben een hogere representatietoelage, afhankelijk van het aantal leden per fractie.

  Veel Assembleeleden zijn ook ambtenaar en hebben een dubbel salaris. Daarnaast ontvangen zij op 55-jarig leeftijd ook pensioen. Al jaren wordt erover gesproken een eind te maken aan de dubbele salarissen ten laste van de staatskas. Tot nu toe is het slechts bij woorden gebleven. De Assembleeleden en hun gezinnen hebben ook recht op vrije geneeskundige voorziening


  Maak melding

 15. @Bigi Sma
  Het probleem is nog veel erger om twee redenen.
  Neem het ziekenhuis in Albina als voorbeeld.
  Daarvoor is een lening aangegaan voor het gehele project. Zeg 100%
  Omdat er alleen een casco bebouw is vermoedelijk een bedrag groot 30% opgenomen. Dit bedrag is dan opgeteld bij de schuld. Het opnemen van dat geld is mogelijk omdat de regering de rekeningen kon overleggen. Echter een groot deel van de rekeningen is nooit betaald. Zeg dat 20% van de rekeningen daadwerkelijk is betaald. De vraag die dan rijst is hoe de overheid dit verantwoord heeft. We weten dat ze alles op kas basis registreerd en niet op verplichtingen bases. De kans is dan groot dat ze niet, zoals de nieuwe wet voor schrijft 30% als schuld registreert maar slechts de uitbetaalde 20%. Feitelijk is dat een vorm van administratieve fraude. De resterende 10% die opgenomen is wordt dan gebruikt om gaten te dichten.
  Voor de afbouw moeten nog opdrachten gegeven worden. Maar omdat ze tegen het plafond aanzitten doen ze het niet. Gevolg het casco gebouw wordt leeggestolen en gesloopt Voor herstel van de schade is iets van 20% nodig.
  Uiteindelijk resulteert dit dan in het volgende plaatje.
  Toegezegde lening Albina 100%
  Opgenomen 30%
  Door betaald aan aannemers 20% Dit bedrag wordt opgenomen als staatsschuld.
  Actuele waarde van het gebouw. 30% minus 20% schade is 10%
  Per saldo is dus 30% geleend, doen ze alsof het maar 20% is en negeren de openstaande rekeningen aan toeleveranciers en door het totaal ontbreken van financiele planning is uiteindelijk slechts 10% gerealiseerd.


  Maak melding

 16. @ Ray

  Ik zeg ook niet dat VHP en NPS rechter moeten spelen. Ze hadden wel een rechtszaak kunnen aanspannen, de slachtoffers van de coup kunnen steunen en zorgen voor rechtsspraak.

  Nog VHP nog NPS hebben gebruik gemaakt van en maken gebruik van recht en wet. Zij geven de boeven in de regering vrijspel.


  Maak melding

 17. @van Zijsburg,
  Dank voor het artikel.

  @Boeboe bit Sjorie,
  als verpleegsters naar Nederland willen om daar te werken staat het hele parlement
  op achterste benen. En spreekt er schande van. Maar de hele kliek incasseert zelf
  25% meer op toch al een riant loon, buiten alle proportie.


  Maak melding

 18. houd de lanti man zoet, dan komt alles goed..
  de landbouder kunnen op het land neer vallen zijn toch van geen betekenis voor niemand..

  jammer dat die hindoestaan, javaan zich te pletter werkt op het land..

  die blakas zitten bijna allemaal bij lanti op het niveau van zeven even en voordat de maand met twee cijfers begint, zijn ze blut..


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.