Werkbezoek Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan Suriname

Suriname en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben vorig jaar besproken dat zij gaan verkennen of er mogelijkheden zijn voor nauwere samenwerking tussen de VNG en Nederlandse gemeenten enerzijds en het bestuur van steden en districten van Suriname anderzijds, ten behoeve van het versterken van het decentraal bestuur in Suriname. In verband met bovengenoemde … Meer lezen over Werkbezoek Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan Suriname