NPS lezing: ‘Hoe vormen wij één natie?’

17
NPS Suriname

De Nationale Partij Suriname (NPS) organiseert op 2 juni 2023 een informatie- en discussieavond, met een lezing die als onderwerp heeft ‘Hoe vormen wij één natie?’

Alle Surinamers maar ook buitenlanders die toevalig met vakantie of toeristische doeleinden in Suriname zijn, worden uitgenodigd voor een openbare discussieavond i.v.m.:

 • 170 jaar Chinese Immigratie (1858 – 1874); 
 • 160 jaar Afschaffing Slavernij (1667 – 1863) en 
 • 150 jaar Hindostaanse Immigratie (1873 – 1916). 

Een eenvoudige google search geeft aan dat Suriname gerekend kan worden tot een van de meest etnisch diverse landen in de wereld. Veel mensen, maar vooral buitenlanders kijken naar Suriname als een multi-etnische paradijs, zoals tijdens de ACP/EU parlementaire vergadering die in 2012 in Suriname werd gehouden. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken presenteerde destijds ook een lezing met als titel Eenheid in Verscheidenheid.  

De Minister stelde: “Wij vinden het vanzelfsprekend dat de etnische groepen van elkaar verschillen en elk hun eigen leefstijl hebben. Wij vinden het normaal dat wij één nationaliteit bezitten en samen een samenleving vormen. De eenheid zit in de acceptatie van de verscheidenheid. Wij allen vinden het normaal en ook goed dat wij niet hetzelfde zijn. Dat is onze kracht”. Volgens de pers kreeg de bewindsman nog net geen staande ovatie van de aanwezige ACP/EU -parlementariers 

De inleidster van de avond is mevrouw Siegmien Staphorst en de overige panelleden zijn de heren Paul Woei en Aniel Manurat. De lezing zal op 2 juni 2023 a.s., om 19.00 uur in Grundyari aan de Johan Adolph Pengelstraat 77 plaatsvinden. 


17 REACTIES

 1. Een natie? De creolen en Marrons claimen het gehele land voor zichzelf, alleen omdat hun voorouders slaven waren. Pas als je deze zieke mentaliteit los laat, schuif je richting een natie.
  gemodereerd

 2. Out of many…but still one nation……is en zal voor altijd een utopie blijven..

  De politiek is er debet aan !!!! De NPS moet aan zelfreflectie doen !!!!
  gemodereerd

 3. @NPS lezing:
  …Een eenvoudige google search geeft aan dat Suriname gerekend kan worden tot een van de meest etnisch diverse landen in de wereld…

  “Opo kondreman, oeng opo.
  Srananggron è kari oeng…”

  Beste NPS,
  In principe zou het geen ‘heidens karwei’ moeten zijn om de volkeren van Suriname tot een eenheid te smeden, zoals de nationale gedachte van ‘wan pipel’ ons voorhield. In plaats van ‘living apart together’, zouden de neuzen dezelfde richting op moeten wijzen, met betrekking tot het ‘samenleven’ zonder dat opruiende en subversieve elementen de ruimte krijgen om tweedracht te zaaien.

  Men moet elkaar kritisch (zij het beschaafd en zonder vuilbekkerij) kunnen benaderen (‘agree to disagree’), ten aanzien van sociale en economische vraagstukken, zonder dat men telkens weer verzandt in ‘welles-nietes’ onbenulligheden. Indien wij werkelijk ‘wan pipel’ willen zijn, dan moet men bereidt zijn voor elkaar ‘de kolen uit het vuur te halen’ en samen de schouders eronder te zetten om van het prachtige land, Suriname, een welvaartstaat te maken. Dit kan alleen lukken door de ondermijnende corruptie- en vriendjespolitiek voorgoed de kop in te drukken. Daarbij dienen vooral de politieke en maatschappelijke ‘leiders’ als (goede) voorbeeld te dienen!

  “Een president kan geen rechtgeschapenheid van het volk verwachten, als hij zijn achterban ongeoorloofde privileges toestaat!”

  Surinamers zouden ten alle tijden, trots moeten zijn op het land van de jaguar, de anaconda en de meest beschermde vogelsoorten ter wereld en niet te vergeten; de veelvoud aan grondstoffen, die Suriname (zij het goed benut) een land kunnen maken, dat zichzelf kan bedruipen en haar hand niet meer op hoeft te houden! Maar dat gaat nooit zonder slag of stoot. Kordaat doch geduldig opereren, zonder de realiteit uit het oog te verliezen is daarbij een pré. Laten we zorgen voor sociaal welzijn, goede infrastructuur en een degelijke watermanagement (goede riolen en afwateringen) en laten we elkaar de ruimte geven onszelf te zijn zonder elkaar telkens weer, verbaal of fysiek, de tent uit te vechten!

  Een natie vormen, kan zijn als een kaartenhuis: het vergt veel geduld het te bouwen, maar is nog sneller af te breken en daar moeten we voor blijven waken, naar mijn mening. Ik heb ook ‘de wijsheid niet in pacht’, maar denk dat dit een goed begin zal zijn.
  ———————————————————————————————-
  Erasmus over de Hollanders (dit zou in grote lijnen ook voor de Surinamers kunnen gelden):

  “In Holland is de lucht goed voor mij, maar de overvloedige slempmaaltijden staan me tegen; voeg daarbij het ordinair soort mensen, onbeschaafd, met hevige verachting van de studie, vrijwel zonder vrucht van geleerdheid, ten prooi aan de ergste nijd.”
  Erasmus denigrerende opmerkingen over zijn geboorteland zijn legio, in de trant van:
  “In mijn jeugd schreef ik voor Hollandse, dat wil zeggen ‘de allerbotste oren’ (Erasmus gebruikt de woorden van de Romeinse dichter Martialis: ‘Auris batava.’) zijn eigen landgenoten in den vreemde ried hij openlijk en dringend af naar het onbeschaafde vaderland terug te gaan. Het Universele beeld van de Nederlanders – vrijwel allemaal vlegels – werd nog eens scherp uitgetekend door de veelgelezen Erasmus, die hen daarbij geen dienst bewees.
  ———————————————————————————————-

  Verder wens ik alle Surinamers, veel geluk en wijsheid toe.

  Tan bun
  gemodereerd

 4. Met het argeloos/gedachteloos stellen van o.a. deze vraag, spant wat mij betreft de NPS lezing: ‘Hoe vormen wij één natie?, net zoals het een merendeel van de Surinamers betaamt, het paard wederom achter de wagen…!…
  Een dergelijke vraagstelling had de NPS zich ruim vóór 1974 als voortrekker van die zogenaamde onafhankelijkheid van Suriname, moeten stellen aan het volk……deze vraag nu in 2023 aan de orde stellen getuigd wederom de latent aanwezige visieloze capaciteiten van de huidige zelfbenoemde “leiders” van de NPS……het is namelijk een typisch voorbeeld van “mosterd na de maaltijd”…..de (etnisch) verdeeldheid in Suriname heeft nooit eerder dergelijke vormen aangenomen……het wachten is nu slechts op de finale uitbarsting indien er ACUUT geen VOLLEDIGE (180°) mentaliteitsverandering en bewustwording optreed bij de voltallige bevolking (dus inclusief het binnenland!)…….tevens dient met name die bevolkingsgroep, eindelijk te beseffen dat men niet meer leeft in de 16e of de 17e eeuw waarbij de zo gewenste forse economische vooruitgang, steeds wordt belemmerd en gestagneerd door o.a de oeroude (nutteloze) gebruiken zoals krutu´s en vele andere achterhaalde Afrikaanse gebruiken door veelal ongeletterde gemeenschapshoofden……men dient zich te realiseren dat al deze achterhaalde gebruiken, anno 2023 absoluut geen opgeld doen of opgang maken in moderne samenlevingen….. dit deel van de bevolking dat blijkens het steevast vasthouden aan deze zogenaamde gebruiken, streven m.i. duidelijk geen sociale en/of economische vooruitgang na en kiezen klaarblijkelijk bewust om in stamverband te leven……men dient eindelijk te beseffen, dat de consequenties van dergelijke leefkeuzes slechts stilstand/achterstand en dus isolatie betekent……..
  gemodereerd

 5. ChatGPT geeft aan:
  Kabinet bouta 1: (pl) moestadja. 2012 binnenlandse zkn. Vervolgens 5 jr min v Arbeid.
  De man die eigenhandig het ambtenaren-bestand heeft vergroot met duizenden lastminute ambtenaren. En die de ontslagwet cq personeelswet heeft dichtgetimmerd.
  Dat is zijn legacy en niet zijn one minute of fake fame.

  Waarom?
  ChatGPT merkt op:
  “Eenheid in verscheidenheid” is het motto van het Europees Parlement 2000.

  “Eenheid in verscheidenheid” is een oud Indiaas begrip uit de Rig-Veda.
  Toegepast door het suri statenlid en 3x minister; Jnan Hansdev Adhin.

  Nps moet binnen eigen gelederen op zoek naar het antwoord. Waarom lukt het niet!
  Spiegeltje, spiegeltje.

  A no mie, is ChatGPT, dus…
  gemodereerd

 6. we gaan 150 jaar afschaffing slavernij vieren, wat vieren wij dan? immigratie van tot slaafgemaakten per welke datum? 1667 of 1873? en hoe zit het met 160 jaar manumissie? slaat nps de plank mis of doet waterkant dat? mijn persoonlijke mening is dat de slaventijd niet samen gevierd kan worden als de immigratie, want dat was niet hetzelfde. je viert de slaventijd met de afschaffing van de slaventijd. en dan vier je de immigratie met het begin van de immigratie. en waar blijven de javanen?
  gemodereerd

 7. De achterliggende gedacht van de NPS is een verkapte assimilatie !!!!
  Vergeet niet dat het de NPS is geweest die het land naar de klote heeft geholpen in de jaren 70. De onafhankelijkheid was de grootste blunder van de NPS.
  Kijk maar wat voor teringzooitje het is geworden, het land is een wild west geworden, een failed state. Kijk maar naar de marrons ze leven nog steeds als beesten, ze roven dagelijks !!!!!
  gemodereerd

 8. @Nath 22 mei 2023 Bij 13:18,
  …De creolen en Marrons claimen het gehele land voor zichzelf, alleen omdat hun voorouders slaven waren…

  Nath,
  Het zijn opruiers als u, die maken dat wij voortdurend tegenover elkaar komen te staan!

  Onze (gekozen) president, een hindoestaan, heet Chandrikapersad Santokhi, de vice-president is een marron, Somohardjo is een Javaan en verder staat Suriname bekend als één van de meest multi-etnische samenleving. Het zijn tweedrachtzaaiers als u – met zo’n denigrerende, racistisch ondertoontje – die de vorming van een natie ondermijnen!

  In plaats van uw verwijtende vinger te wijzen, zou het u sieren om met argumenten te komen, hoe we samen het uiteindelijk vormen van een natie kunnen bewerkstelligen.

  En ja, de voorouders van de creolen en marrons waren slaven (voordat er ook maar sprake was van Indiërs of Javanen), die bloed, zweet en tranen hebben gelaten, zodat mensen zoals u de vruchten van dit Suriname kunnen plukken. Het waren zij, die het zat waren hun huid tot reepjes te laten slaan, waarna contractarbeiders uit India en Java werden gerecruteerd en bouwland – dat eigenlijk de ware slachtoffers toe zou moeten komen – in de schoot geworpen kregen. De nazaten van de tot slaafgemaakten moeten hiermee leven en dit blijven herdenken, maar het zal geen leidraad zijn tot verdere ontwikkeling van Suriname als multi-etnische samenleving. Gezond verstand, wèl!

  Zo, en nu de schouders eronder en samen er tegenaan. En als dit u niet bevalt, dan moet u maar verhuizen naar een plek waar u alleen mensen, zoals u tegenkomt. Succes!
  gemodereerd

 9. @dre 22 mei 2023 Bij 16:38,
  …en waar blijven de javanen?

  Beste dre,
  De derde aanhaling, zou moeten zijn: 150 jaar Hindoestaanse (en geen Hindostaanse) en Javaanse Immigratie (1873 – 1916).
  *
  De Javanen van Suriname kwamen uit heel Java en behoorden niet allemaal tot de Javaanse etniciteit. Het merendeel was afkomstig van Midden-Java, met name uit de regio’s Kedoe en Surakarta. Alle andere niet-Javanen (waaronder Soendanezen, Madoerezen, Sumatranen, Balinezen) werden geassimileerd. Zo is Iding Soemita, oud-leider van de Surinaamse politieke partij Kaum Tani Persatuan Indonesia, etnisch geen Javaan maar een Soendanees.
  De Javaanse immigratie wordt in Suriname elk jaar op 9 augustus herdacht.
  Bron: Wikipedia.
  *
  Tan bun

  PS.
  Het juk van de slavernij wordt, ‘herdacht’ en de bevrijding daarvan wordt, ‘gevierd!’
  gemodereerd

 10. @Esmerald 22 mei 2023 Bij 15:29,
  …A no mie, is ChatGPT, dus…

  Beste Esmerald,
  Hiermee is de Surinaamse mentaliteit goed samengevat. Verantwoordelijkheid afschuiven in de vorm van: “It wasn’t me, dus…”

  Esmerald, kunt u ChatGPT, de geheime rekeningen van politici niet leeg laten plukken en evenredig onder de arme Surinamers laten verdelen? Dan heeft zo’n ‘papegaaiende chatbot’ misschien nog nut, want verder leest het als samengeraapte feitjes zonder enige samenhang, die in een ‘woorden-blender’ zijn vermalen!

  Tan bun
  gemodereerd

 11. @Toussaint,

  Fuck off met je Surinaamse mentaliteit 🙄.
  Waarom reageer je als je geen jota snapt van AI.

  Flikker op mens!
  gemodereerd

 12. Vraag: Hoe vormen wij één natie?

  Antwoord: Door je partners niet in de steek te laten, vooral geen politieke partners.

  Begin daar maar eens mee!
  gemodereerd

 13. Suriname zal nooit een natie vormen, de gladharigen hebben een hekel
  aan de kroesharigen en andersom. De kroesharigen denken dat Su alléén
  voor hun zijn, en dat de gladharigen geen enkele recht hebben in Su!
  Wel brada,s en sisa,s a mang no dé so,wij moeten Su samen opbouwen
  maar de meeste blaka brada,s zijn te lui om te werken. De hindoestanen
  en de Javanen zijn vooruitstrevend, terwijl mijn Blaka brada,s liever op
  vrouwen jacht gaan!

  sari tori

  Jacko
  gemodereerd

 14. @Touasaint,

  Je kunt je ogen sluiten voor de waarheid en net doen alsof de Creolen en Marrons geïnteresseerd zijn in een harmonieuze samenleving.
  De bittere waarheid is dat zij dat niet willen. Creolen en Marrons zijn vnl geïnteresseerd in de Hindoestaanse vrouwen en in de bezittingen van de Hindoestanen.
  Een vraag aan jou: behalve de huidige regering zijn alle andere regeringen gedomineerd door de creomars (CREOlenMARrons). Waarom hebben zij niet voor die eenheid gezorgd? Waarom wilden de creomars per se de onafhankelijkheid, met bedreiging richting de Hindoestanen (door o.a. Bruma) dat in een onafhankelijk Suriname de Hindoestanen altijd de tweede viool moesten spelen en dat de huid van de Hindoestanen goed genoeg was voor schoeisel?
  Waarom gaan de creomars altijd tekeer tegen Hindoestanen en hun bezittingen bij bijv. demonstraties?
  De VHP bijv. heeft altijd in landsbelang en voor de onderlinge vrede de presidentspost aan de creomars gegund. Dus aan de Hindoestanen heeft het niet gelegen. Het probleem zit echt bij de creomars. Vanwege de slavernij positioneren ze zich voortdurend in de slachtofferrol en vergeten ze dat ze ook daders zijn. Zowat alle berovingen en mishandelingen in Suriname – en dat is echt heel veel – wordt gepleegd door de creomars. De reden doet er niet toe. Je moet gewoon van andermans lijf en spullen afblijven.
  Pas als de creomar gemeenschap dit door heeft, kan er een begin worden gemaakt met een één natie gedachte. De vraag is: wie gaat de creomar hierin opvoeden? Brunswijk? Bouterse? Rusland? Wie o wie? Jij, Toussaint?
  gemodereerd

 15. @Esmerald 22 mei 2023 Bij 23:10,
  Fuck off met je Surinaamse mentaliteit 🙄.
  Waarom reageer je als je geen jota snapt van AI.

  Flikker op mens!
  ———————————————————————————————-
  Esmerald,
  Kunstmatige intelligentie (KI) of artificiële intelligentie (AI) is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont.
  Het is moeilijk te definiëren wat ‘intelligentie’ precies is. Het is derhalve ook moeilijk te definiëren wat artificiële intelligentie precies is.

  Dingen die aanvankelijk als zeer intelligent werden beschouwd, zoals het winnen van een partij schaak van de wereldkampioen schaken, blijken opeens toch niet zo intelligent te zijn als het doel eenmaal is bereikt (Kasparov-Deep Blue, 1997). Soms wordt weleens half-schertsend gezegd ‘Kunstmatige intelligentie is wat we de computer nog niet kunnen laten doen’. Bron: Wikipedia.
  ———————————————————————————————-
  Het enige positieve aan uw (giftige) reactie is, dat u mij als mens benoemd en niet als ‘kunstmatige intelligentie.’

  De reden van mijn reactie, is dezelfde als die van u, namelijk het uitoefenen van mijn fundamentele burgerrecht om mijn mening te mogen uiten. Het voornaamste waar wij in verschillen is de manier waarop. “Uiteindelijk zingt het vogeltje, zoals het gebekt is!”

  Ik wens u veel geluk en heel veel wijsheid toe met uw bijdrage – wat dat ook moge zijn – tot het helpen (ver)vormen van een natie…

  PS.
  ‘Jota’ is de negende letter van het Griekse alfabet of een Spaanse dans.
  gemodereerd

 16. “Acht hen niet hoog, die al uw daden en woorden prijzen,
  maar hen, die u welgemeend op uw fouten wijzen.”

  SOCRATES
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.