Solidariteitsverklaring Federatie van Para Plantages

14
Ongeregeldheden te Para

[INGEZONDEN] – Met stijgende verbazing hebben de ruim 20 besturen verenigd in de Federatie van Para Plantages (FPP) kennisgenomen van de ontwikkelingen rond 2 mei 2023 in het Inheemse dorp Pikin Saron, district Para. De Inheemsen die de oorspronkelijke bewoners zijn van het grondgebied aan de Noord-Oostkust van Zuid-Amerika, dat voor een deel nu Suriname heet, hebben alle recht om hun directe woon- en leefgebied op te eisen en te beschermen. De federatie staat vierkant achter de eisen van de Vereniging van Dorpshoofden in Suriname (VIDS), zoals gesteld in hun verklaring van 7 mei 2023.

VIDS kan met recht het boegbeeld worden genoemd van (een Surinaamse organisatie in) de strijd tegen historisch onrecht, tegen miskenning van het recht op traditioneel rentmeesterschap van hun leefgebied en voor het benadrukken van de verdragsmatige verplichting van overheden om de grondenrechten grondwettelijk te verankeren.

De kilometerslange protestmars vanuit Albina eind jaren ’60, de onvermoeibare participatie in de talloze bijeenkomsten die gouvernementele en niet-gouvernementele partijen inzicht moeten geven in grondenrechten en hen dichter moeten brengen in de oplossing daarvan, de inzet van deskundigheid om hun case juridisch te verantwoorden, gebieden te demarqueren en cultuur- historisch te beschrijven, talrijke andere ‘huiswerkstudies’ hebben niet kunnen voorkomen dat er (anno 2023) doden zijn gevallen.De dood van de twee Inheemse mannen werpt ons terug naar de strijd tegen de bezetting van hun leefgebied door Europese kolonisatoren eeuwen geleden.

FPP keurt in principe het vernielen van andermans eigendommen en het in brandsteken van een politiepost af. Echter, dat rechtvaardigt op geen enkele wijze het vermoorden van twee ‘vermoedelijke’ actievoerders door de gewapende macht van de overheid. Beelden van de twee overleden manspersonen die cirkelden binnen sociale media, wekken de indruk van een koelbloedige dood; vernomen is dat de twee jongemannen ongewapend waren en dat er geen enkele dreiging van hen uitging. De federatie keurt daarom het optreden van de gewapende macht van de overheid dan ook ten stelligste af en betreurt het verlies van mensenleven. Sterker, zij eist diepgaand onderzoek naar de ware toedracht van de dood van deze Inheemse broeders.

De tot nu toe gegeven reactie van de overheid op het incident maakt duidelijk dat er een zorg- wekkend gebrek is aan historisch besef. De reactie is over het algemeen vooral gericht op het verlies van economisch eigendom, wat ons doet denken aan het argument dat bij de wettelijke afschaffing van de slavernij in 1863 is gebruikt om de planters en slaafeigenaren financieel te compenseren. Dit niet alleen, de gegeven verklaringen van de minister van GBB en de leiding van het land lijken in strijd met lopende procedures en afspraken dat er geen concessies meer zouden worden uitgegeven of bestaande concessies zouden worden verlengd in Inheemse en tribale woon- en leefgebieden. Wie sleept onze regeringsautoriteiten voor het gerecht, daar zij ook verweten kunnen worden de gemoedstoestand, waarin de gemeenschap te Pikin Saron is komen te verkeren, in de hand heeft gewerkt, met alle gevolgen van dien.

FPP zal daarom in samenspraak met de VIDS in op korte termijn een grote gezamenlijke bijeenkomst (krutu) houden als solidariteit en om kracht te helpen bijzetten ter verwezenlijking van de eisen. Wij zullen moeten handelen in de geest van de voorouders op wiens schouders wij staan. Immers, de grondenrechtenstrijd hebben de Inheemse voorouders ook moeten voeren en hun verzet, wat in de geschiedenisboeken bekend staat als de ‘Indianenoorlog’, dwong de koloniale overheid uiteindelijk tot het tekenen van vrede in 1686.

Een soortgelijke strijd hebben de voorouders van de Para-plantages ook in 1889 succesvol gevoerd, toen zij weigerden als plantage-eigenaren vermogensbelasting te betalen. Indachtig deze strijd van de voorouders met verwijzing naar het Para Akkoord van februari 2011, heeft FPP bij de proclamatie van haar doorstart op 13 maart 2016 verklaard dat ‘strijd’ onmisbaar dan wel onvermijdbaar lijkt in het bestaan en de ontwikkeling van de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen op belangrijke levensdomeinen, zoals: economie, religie, cultuur, grond en onderwijs en dat zij in dat kader, alle algemeen gerechtvaardigde middelen zal hanteren om de integriteit en mogelijkheden van haar cultureel erfgoed, waaronder de plantagegronden, en de overige rijkdommen, ecologisch, economisch en cultureel verantwoord te beschermen, bewaken, behouden, bewaren, bewerken, benutten, beheren, bewonen en bezielen voor de welvaart en het welzijn van de totale gemeenschap in de Para plantages.

Wi sa feti, retireti, fu tron winiman Strey de fu strey, wi no sa frede!


14 REACTIES

 1. Er komen uit alle landen van de wereld buitenlandse ondernemingen/multinationals, gelukzoekers, Haitianen, Venezuela, Brazilie, China, Turkije, Marokko, China/ Supermarkten, rond hout, goud, cocaine, enz. die Suriname uitbuiten.

  abop, bravo, bordo, ndp, ddb ea die rondhout, goud, cocaine, wit wassen van valuta, enz een criminele rol spelen voor eigen belang.

  Alle Surinamers kijken er met lede ogen naar, een kleine groep zogenaamde leiders worden er beter van en de Surinamers alleen maar armer.

  Het algemeen belang moet het doel worden.

  Dit moet stoppen!
  gemodereerd

 2. Traditioneel Hindoestaanse gebieden zoals Nickerie en Saramacca zijn ook het slachtoffer geworden van steeds meer binnendringende buitenstaanders. Hoor je niemand over.
  gemodereerd

 3. Paranen jullie waren liever stilgebleven. Wat voor ontwikkeling hebben jullie in het district gebracht? 0,0. Alleen maar onderling gekijf.Geef het district dus maar terug aan de eerste bewoners. Zou een mooie gesteld zijn😄😄😄
  gemodereerd

 4. DO YOU REMEMBER ? Tucajana-leider dreigt met bezetting gebieden als ze geen gehoor krijgen
  12 november 2021
  Een moment tijdens de ontmoeting tussen president Chan Santokhi en de voormalige Tucajana Amazones.

  De voormalige guerrillagroep Tucajana Amazones roert zich weer. De leider van de Tucajana’s, Thomas ‘Toma’ Sabajo zegt aan Suriname Herald dat sinds de ondertekening van het vredesakkoord op 8 augustus 1992 met de staat Suriname, zij niets meer van een opvolgende regeringen hebben gehoord.

  “Geen van de regeringen heeft gevraagd hoe verder? Kijk wat gebeurt met het binnenland. Ik heb gevochten voor het erkennen van de grondenrechten. Toen is het overgedragen aan de VIDS.”

  Bij Sabajo kan het er niet in dat concessies worden uitgegeven in hun woongebieden. “Eenieder komt en neemt. De du lek’ un no man taki. Dan stoppen we het gehele gardem binnenland. Zolang onze grondenrechten en economische zone niet geregeld zijn”, zegt de strijdvaardige ex-guerrillaleider.

  Sabajo zegt dat als er niet naar hun wordt geluisterd het Mapanagebied, West-Suriname en Wayambo zullen worden afgesloten. “Dat zullen ze zien. We zijn instaat alles doen te doen. De regering houdt ons voor de gek. Zolang je niet optreedt word je niet opgeroepen. A geers den man i sji wan olo in un bruku. Er moet heel veel gebeuren. Te mi wraak no wan sma no mus’ aksi mi neks. Ef’ ai bos da ai bos. Solanga i no tak grofu de n’e verstan.”

  Wapens
  Sabajo zegt dat er wordt gedacht dat inheemsen niets kunnen. Terwijl de regering alsook de districtscommissarissen weten wat er in het vredesakkoord staat. “Ik kom niet om te spelen. Als we gaan praten, praten we. No wan man n’e kon pley waka tjopu nanga mi. Ze denken dat we de wapens hebben ingeleverd. Als we op lange baan worden gehouden roep ik mijn mannen terug.”

  Sabajo zegt dat hij tweemaal zo moedig is dan de strijd van begin jaren 90. Intussen heeft de groep een uitnodiging van president Chan Santokhi ontvangen. Er zijn jongeren afgevaardigd om het gesprek te voeren. “Mi no man nanga den belofte moro. Mi krin a trapu fu kabinet nofo. Tefu k’ba un no ab neks moro. We mogen niet openkappen en jagen. Iedereen komt en pakt.”

  De Tukajanas zullen niet meer naar wapens grijpen, maar zullen keihard onderhandelen. “Now now de den wapens kisi anansi tetey”, zegt de nu 65-jarige Toma. De Tucajana Amazones was een verzetsgroep die tussen eind jaren 80 en begin jaren 90 strijd leverde tijdens de Binnenlandse Oorlog.
  gemodereerd

 5. Goedzo, verniel de trucks want ze maken alles in het binnenland kapot, zo alleen gaan de kapitalisten het voelen en regering zal genoodzaakt zijn om alle uitgegeven gronden rondom de dorpen in te trekken. Al eeuwen is er strijd geleverd, dus nu moet t stoppen en bouta/ndp heeft die gronden toen uitgegeven, vergeet dat niet.
  gemodereerd

 6. tpp , die twee die zijn gedood omdat ze bezig waren om anderen te doden , als jullie als groep oorlog willen dan moeten jullie naar paramaribo komen en tegen het gezag vechten , en op leonsberg zit die gast die jullie in die ellende heeft gebracht , en die wil ook oorlog , grijp de kans en stuur die gast van leonsberg naar de hel
  gemodereerd

 7. Inheemsen leegden van roofbouw en op grond daarvan moeten ze niet te hard op hun borst kloppen dat Suriname of Amerika van hen is.

  Waar er voedsel was, het leven mogelijk was, voedsel was, leegbaar was bleven ze korte tijd tot dat door droogte, overstromingen, natuurrampen, oorlog met andere stammen, precies wat de kolonisten met hen gedaan hebben en de marrons gedaan hebben en nu nog gebeurt door dd nieuw komrs in Suriname.

  Het is altijd zo in de wereld geweest en gebeurt nu nog steeds, trek vh platte land naar de steden, oorlogsvluchtelingen, economische vluchtelingen, gelukzoekers. Surinamers, enz naar de naar Nederland. EU, USA, Oekrainers naar EU ea landen, vluchtelingen uit Latijns- Amerika via Mexico naar USA, enz.

  Dus Inheemsen moeten niet zo op hun borst klopen dat de gebieden van hen zijn.

  De wereld is van alle mensen die erop wonen en door omstandigheden, oorlogen natuurrampen, enz vertrekken mensen uit gebieden altijd naar andere gebieden door omstandigheden, tijd en momenten.

  Zie:
  trek van miljoenen mensen uit Europa naar Australie, USA, Canada, enz,

  – vluchtelingen uit Noord- Afrika over de Middellandse Zee naar EU,

  Oekrainers naar de EU

  Haitianen, Venezuelanen, Brazilianen, nieuwe Chinezen, Guyanezen naar Surinsmers, kolonisten naar Suriname, USA/ Amerika,

  Afrikanen, Indiers, naar UK,

  Dus Inheemsen opzouten dat Suriname van jullie is, idem Wilders zelf met een Indonesische moeder dat Nederland van hem is of KKK mensen in USA dst het ban witte mensen is,

  Opzouten met die domme stelling.

  De sterksten overwinnen en bepalen in de mensheid en wie zwak is zal zich daaraan moeten aanpassen aan de overwinnaar vd strijd.

  Zue maar wie overal de baas is in de wereld en landen en stammen. Zelf bravo is nu veel sterker dan al die graman en futu boois in Suriname, waar praten deze inheemsen van. Opzouten.

  Het is sinds de mensheid op aarde is dat door omstandigheden, oorlogen enz de sterksten bepalen. Suriname is van alle Surinsmers, Nederland is van alle Nederlsnders, USA is van alle USA – bewoners, enz.

  Inheemsen opsodemieteren met die domme stelling, Suriname is nooif van jullie geweest met jullie roofbouw manier en primitieve manier van leven.

  We leven nu in een andere tijd met nieuwe regels, het beste wat jullie kunnen doen. trek dieper het oerwoud in met jullie roofbouw en zoek een veilig heen komen in het Amazonegebied van Brazilie, maar pas op, want houthandelaren, grootgrondbezitters, goudzoekers en ea gevaren zijn daar ook net als toen en nu aanwezig. Dus blijf in jullie roofbouw manier van leven of zoals voor iederw mens op deze wereld trek van A naar B het in A niet meer vol te houden is en als het in B niet gaat ga dan naar plaats B, enz.
  gemodereerd

 8. PASSANT en de VHP dan hun zijn heilig bij jouw hun doen geen foute handelingen en bevoordelen hun eigen ACHTERBAN niet.
  Come on be real brotherman, be STRAIGHT.
  In Nederland als er in een gebied geld wordt verdient wordt een deel in die provincie geïnvesteerd ” dat is het geval in Suriname tegenwoordig niet” laten geen partijdig zij omdat wij van een bepaalde ETHNISCHE ACHTERGROND hoort , EQUAL RIGHT AND JUSTICE thats the SOLUTION ” key of WELVAART.
  HERSENGYMNASTIEK BROTHERMAN 🧠📚☝️🇸🇷 Suriname is van alle SRANANG SMA niet een groep.
  Positive vibbs ” PEACE UP 🫵✊️🇸🇷🇸🇷🇸🇷🤝🖐
  gemodereerd

 9. Het zijn niet die multinationals maar de eigen Surinamers die voor veel geld vergunningen uitgeven binnen het woongebied van de inheemsen. Ook de vieze-plee- sident heeft een concessie dichtbij het de dorpen. Dit probleem speeld al tientallen jaren en geen enkel regering is instaat om dat te veranderen.
  gemodereerd

 10. Het probleem is gewoonweg dat er mensen consessies krijgen in de buurt van deze dorpen waar niet ver van deze worpen er tal van landingsbannen zijn die behoren aan mensen van een bepaalde party.
  gemodereerd

 11. Beste collum reageerders,
  Hoe is dat in Godsnaam mogelijk dat anno 2023 Suri wordt verdeeld in utonome dorpen c.q. stammen. De stenentijdperk is voorbij. We hebben nu te maken met de Staat Suriname waarin de burgers van het land zijn vertegenwoordigd. Heel Su is van de Staat dus is van de bevolking van Su, punt. Dus ook alle bodemschatten behoren tot Staatsbezittingen.
  Anderzijds kun je ook zeggen ,,hoe kunnen een handje vol mensen,, van dorpen een Staat vormen en voorspoed brengen. Mensen ga bij jezelf te rade dat dit onmogelijk is.
  President Santokhi zit alleen maar op z’n luie reet te nixen en straks na vijf jaren regeren is hij in Guyana om zijn 4 sterren hotels te runnen. Hij heeft verder geen lak aan de Suri bevolking!!!!!!!
  gemodereerd

 12. Dat zeg ik niet, maar zijn veel beter bezig met orde op zaken brengen in de chaos die wanted gemaakt heeft sinds 25 Februari 1980.

  De regeringscoalitie onder president El Vene met oa, VHP, PL, ABOP hadden orde op zaken gesteld inde in de chaos in de periode 25 Mei 2000 – 25 Mei 2005, 25 Mei 2005 – 25 Mei 2010, maar El Vene wilde niet meer met el somo samen werken over zijn gedrag, el somo had door zijn gedrag heel veel domeingronden gegeven aan mensen die op hem lijken. el somo en bravo gingen met ndp, ddb samen werken

  Ook de kiezers vd nps hadden bij de verkiezingen van 25 Mei 2010 de nps massaal de rug toegekeerd en hadden voor ndp gestemd. Weer chaos, grote schulden met hoge renten lenen bij buitenlandse crediteuren. Suriname kan deze leningen niet af lossen en gaat gebukt hierdoor. Armoede en ellende in alles in Suriname, nog meer achter uitgang.

  De huidige regering maakt ook fouten, maar president Chan Santokhi doet zijn uiterste best om Suriname uit het dal te halen. Geen gemakkelijke taak met een regeringscoalitie of vele ministers die zeer zwak zijn. Eem vp die eigenlijk never nooit vp van Suriname mocht worden. Zie zijn veroordelingen, zijn gedrag, zijn kennis en ervaring, enz, enz. De slechtse vp die Suriname ooit gekend heeft. Die man van toeten noch blazen. Een nationale schande dat zo iemand vp van de republiek Suriname is.

  Suriname zal nog vele jaren gebukt gaan onder de zware schulden met hoge renten en zie hoeveel valuta verlies dit voor Suriname en de Surinamers is. Als deze schulden er niet waren, konden alle Surinaamse gezinnen met dit geld miljonair zijn. Verder zie de uitverkoop van al onze natuurlijke rijkdommen voor niets aan buitenlanden.

  Wie niet wil in zien dat de regering ddb, ndp niet deugde is zeker van de pot gerukt. Wat deze moordenaar, crimineel Suriname heeft aangedaan is met geen pen te beschrijven. Toch het het gelukzoekers en zwakzinnigen die vinden dat deze man vrij uit moet gaan.

  Deze Surinamers zijn allemaal verantwoordelijk dat Suriname nu nog erger dan Haiti is.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.