VIDS: ‘Strijd voor erkenning collectieve rechten wordt geïntensiveerd’

18
VIDS stelt ultimatum: 'alle concessies vóór vrijdag intrekken'
Beeld (c) Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS)

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft zondag een statement uitgebracht waarin zij aangeeft dat de strijd voor erkenning van de collectieve rechten wordt geïntensiveerd. Dit met name omdat de Surinaamse staat doorgaat met het niet naleven van wet en recht. De verklaring luidt als volgt:

“…Zoals bekend is het op 2 mei tot een uitbarsting gekomen in de omgeving van Pikin Saron, waarbij over en weer geweld is gebruikt door Inheemse activisten en gewapende machten. Hierbij zijn er meerdere doden en gewonden gevallen onder dubieuze omstandigheden. In een spoedgesprek met clusterministers op 2 mei heeft de Inheemse delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van VIDS en OSIP de volgende eisen gesteld:

– Intrekking van alle grondbeschikkingen in inheemse dorpen, met schriftelijk bewijs dat ze inderdaad zijn ingetrokken
– Onafhankelijk onderzoek naar de omstandigheden waaronder dodelijke slachtoffers zijn gevallen
– Bijstand door de staat in begrafeniskosten van de personen die zijn omgekomen
– Bijstand en begeleiding door de staat voor de nabestaanden en slachtoffers
– Vrijlating van gearresteerden die onterecht of onrechtmatig zijn opgepakt.

Tijdens het spoedgesprek zijn ook andere zaken besproken. Het betreft onder andere het onmiddellijk verstrekken van beschikkingen aan nieuwe dorpsbesturen en werkgelegenheid voor de dorpen inclusief in hun eigen gebied waarin momenteel onterecht concessies zijn uitgegeven. Verder is ook gevraagd naar een spoedig vervolgoverleg om de uitvoering van deze zaken te volgen.

Tot op heden is er geen vervolgoverleg geweest noch is er inhoudelijke informatie verstrekt. Integendeel neemt VIDS, berichten van regeringszijde waar over ‘een bende’ en ‘criminelen’. Ook dat de regering de uitbarsting in de omgeving van Pikin Saron slechts beschouwd als een strafrechtelijke aangelegenheid en weigert zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wat zich heeft voorgedaan.

Op 4 mei 2023, bij de aanvang van de behandeling van de Raamwet collectieve rechten heeft de president, die de wet heeft ingediend bij De Nationale Assemblee, het parlement verlaten. De vicepresident is al lange tijd buiten beeld. In de assemblee is een eenzijdig en onvolledig overzicht gegeven van uitgegeven beschikkingen aan derden binnen Inheemse woon- en leefgebieden in Para. Daarbij zijn onbekende landmeterskaarten gebruikt als referentie.

Assembleeleden van vrijwel alle politieke partijen doen uitlatingen die erop duiden dat de wetgever de Raamwet collectieve rechten op de lange baan wil houden, door het bijvoorbeeld terug te sturen naar de regering voor aanpassingen, meer discussies en/of verdere wijzigingen. De geringe aandacht die de regering en het parlement geven aan de volwaardige erkenning en waarborging van de rechten van de inheemsen, vergroot de rechtsonzekerheid onder de inheemse volken in Suriname.

Intussen ontvangt VIDS verontrustende berichten over meer dan de officieel genoemde doden (2) en gewonden alsook over verdere verhitting onder onze inheemse gemeenschap en dorpelingen voelen zich gecriminaliseerd. Mensen vrezen voor hun leven vanwege mogelijk politiegeweld. Anderen durven niet te praten over wat ze gezien hebben. Vrouwen en mannen kunnen hun dorp niet verlaten voor voedsel.

VIDS benadrukt dat de ontstane situatie in Pikin Saron en omgeving niet los gezien kan worden van het uitblijven van de wettelijke erkenning van de mensenrechten van inheemse volken door de staat Suriname. Het Kaliña & Lokono vonnis van 2015 is door opeenvolgende regeringen niet geëerbiedigd, nageleefd en uitgevoerd, waardoor inheemse volken voortdurend in rechtsonzekerheid blijven leven. Gronden en concessies worden in strijd met het vonnis uitgegeven in inheemse woon- en leefgebieden waardoor de inheemse volken hun bestaanszekerheid onder druk staat.

De staat toont met dit gedrag dat zij lak heeft aan wet en recht en ondergraaft daarmee de rechtsstaat en het gevoel bij de inheemsen dat zij niet door wet, recht en rechtsprekende organen worden beschermd. Is het gerechtvaardigd om van Inheemsen te verwachten dat zij, decennia in en decennia uit, gelaten accepteren dat de staat in strijd met hun legitieme rechten handelt? Is dat hoe de Surinaamse rechtsstaat functioneert?

VIDS keurt het niet naleven van wet- en regelgeving af bij zowel burgers als staatsorganen. Daarom had VIDS gerekend op een andere afwikkeling, van de uitbarsting te Pikin Saron, een die meer recht doet aan de daadwerkelijke problematiek.

Maar nu de staat doorgaat met het niet naleven van wet en recht zal VIDS de strijd uitbreiden en intensiveren met nationale en vooral internationale acties en aanklachten tegen de voortgaande ontkenning en schending van de rechten van inheemse mensen, gemeenschappen en volken. Er zal expliciet bescherming gevraagd worden van de nationale en internationale gemeenschap tegen deze voortdurende, steeds brutere onderdrukking en miskenning door de staat.

Tegelijkertijd blijft VIDS openstaan voor dialoog maar zal daar niet op wachten…”


18 REACTIES

 1. Intrekking uitgegeven gronden gaan ze nooit intrekken, kijk maar naar ndp, nu vhp en abob. De indianen dromen, want hun gronden zijn allang ingenomen en afgepakt door de kolonisator. Is al eeuwen zo en jullie kunnen niks eraan doen.
  gemodereerd

 2. Deze indianen of moordenaars mogen lekkee hun bek houden. Ze konden niet tegen het zware werk vandaar de Nederlanders slaven en andere afkomsten naar Suriname bracht. Ze zijn wraakzuchtig en jaloers op andere afkomsten. Daarom hebben zij en hun kinderen nooit ver geschopt! fking MOORDENAARS!!!
  gemodereerd

 3. HYPOCRIETEN : Suriname zal NOOIT/NEVER/NUNCA/NE JAMAIS/TIDAK PERNAH vooruit komen,door altijd weer dat POLITIEK ETNISCH GEDOE….DRESSCODE ? ARUPA (lijfwacht van de kleine indiaan)heeft die Indianen SRD 10.000 de man betaald de man om met bij de kleine indiaan gestolen wapens,criminelen daden te verrichten bij PIKIN SARON..Zelfs de BASJA,s worden omgekocht,dan komen deze achterlijke dna leden de vermoorde onschuld spelen,met hun indianenverhaal.
  gemodereerd

 4. Hunvrey:Het intrekken kan altijd kijk maar naar amerika en canada en australie daar hebben ze allemaal erkent dat het de eerste bewoners waren die heben allemaal flinke stukken grond gehad.Dus het kan altijd.
  gemodereerd

 5. Het is alleen maar eisen en nog eens eisen en het liefst bij deze president. Zelf in de spiegel kijken wat ze zelf kunnen doen en verbeteren doen ze niet want het is altijd de fout van anderen. Zouden deze mensen aangevoerd door hun (wijze mannen ) niet zelf een onderzoek moeten doen naar hun daden en daders. Ineens lopen al de zogenaamde leiders met hun ingie tooi en zelfs in de DNa de twee dames van de Ndp met meeloper ingie Ebu . Waarom nu ineens want dit alles had ook geregeld kunnen worden toen hun grote Ingie Bassie het voor het zeggen had dus deze ingie mensen in de DNa spelen toneel met de gevoelens van hun mensen.
  gemodereerd

 6. Ook in de VS hebben de Indiaanse stammen leefreservaten toegedeeld gekregen, maar ook daar worden ze beroofd van hun grond. Veelal, omdat men toen niet wist dat de grond die ze reserveerden voor de Indianen, veel kostbare grondstoffen bevatten die vandaag de dag gevraagd zijn. De blanke cultuur is een van exploitation. Alles en iedereen wordt door deze bril bezien. Dus ook de gronden van de Indianen en de Indianen zelf. Ze zullen onteigend worden, omdat exploiters geen respect hebben voor andere – bijv. humane – zaken. De huidige geschoolde Surinamers zijn het product van de blanke exploitation onderwijs, dus verwacht van hen geen goed gedrag. Daarom is het goed dat de Ingis voor hun rechten opkomen.
  Bovendien, als je beziet hoeveel subsidies de Kapiteins krijgen voor hun leefgebieden, dan komen de Inheemsen er bekaaid van af.
  gemodereerd

 7. De VIDS stelt allerlei eisen, maar ik mis in het plaatje hoe de VIDS de schade gaat herstellen. Gaat de VIDS zelf geld bij elkaar brengen om de schade van bijna 1 miljoen euro te betalen aan de truck houders ? De truckhouders zijn immers ook Surinamers die hard moeten werken om hun gezinnen te kunnen verzorgen.
  gemodereerd

 8. Zolang het verzet geweldloos is sta ik aan uw zijde. Zodra het gewelddadig wordt moet de regering ingrijpen.
  gemodereerd

 9. VIDS heeft groot gelijk. Het speelde al lang voor 2015 het jaar waarin die uitspraak is gedaan en Suriname verplicht werd om eindelijk eens en snel te handelen.
  De hele DNA spreekt er schande van maar dat is duidelijk toneel. In afwachting van een goede wet kan de DNA gewoon een noodwet aannemen waarin bv staat dat binnen 10 km van de dorpen geen grond mag worden uitgegeven, dat concessie altijd exclusief een gebied van 25 km rondom de dorpen zijn, dat bij elke uitgifte van gronden of concessie de lokale bewoners geraadpleegd moeten worden, en dat elke uitgifte door de DNA moet worden goedgekeurd & in 3 representatieve lokale kranten gemeld moet worden.
  .
  @Gilie 8 mei 2023 Bij 13:12
  Ik begrijp niet dat de moderator jou domme en zeer onbeschofte reactie heeft goedgekeurd!
  gemodereerd

 10. De eisen van VIDS slaan nergens op. Misschien dat de eerste eis ‘intrekking van de grondbeschikkingen ….., maar bij de rest van de eisen, moeten ze hun hand in eigen boezem steken. Ik ben het helemaal een met Denise. Wat hebben de truckchauffeurs met jullie “feestje” te maken? Jullie indianen denken alleen rechten te hebben, maar è è, zo werkt het niet. Jullie indianen hebben ook plichten. Het is bv. jullie plicht de schade te betalen aan de truckbestuurders. Begin maar te sparen.
  gemodereerd

 11. Wat een verschil met de reactie van leden van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS). Correct en professioneel.

  Waarschijnlijk is vids tucajana. De groep die jaren, in oorlog was met de jungle commando. Het agressieve soort.

  Het onderzoek loopt nog. Deze mensen slaan doodleuk de aantoonbare feiten over. De wapens, de criminele bende, de opgelopen schade.

  Maar goed, geef ze die concessies vd bouta F&F terug. De volgende regering, de ndp, draait dan alles doodleuk terug op zem dictatuurszz. Vervolgens kunnen de drugstransporten ongestoord verder.

  @Gillie, je hebt helemaal gelijk.
  @Alwin, thx voor de informatie
  @Politie, tjek Arupa as in bodyguard.
  gemodereerd

 12. VIDS is niets anders dan een instrument van Santokhi. Hij weet deze Indianen goed te bespelen en op te zettenbtegen de eigen soortgenoten. Er zijn bloeddorstige figuren in Suriname die luidkeels roepen dat men de Indianen moet deporteren uit Suriname. De Indianen zijn voor hen een obstakel in hun hebzucht naar het vergaren van rijkdom.Alle mensen die de legitieme rechten van deze griep steunen moeten samen met de Infianen ten strijde trekken.
  gemodereerd

 13. De indianen zijn de eerste bewoners van Suriname en daarmee hebben ze het grondrecht op hun gebieden die zij tientallen jaren hebben bewoond en bewerkt.
  gemodereerd

 14. dus de vids verzwijgt helemaal de actie v/d inheemse groep dat ze geweld en verderf hebben gezaaid en van plan waren om 15 gegijzelden in koele bloedde te gaan vermoorden te bigi poika? als de overheid hun uitvaart moet bekostigen, laat de vids dan de schade berokkend aan de uitgebrandde trucks vergoeden? en de ziekenhuiskosten van de beschoten en mishandelde mannen/politiemannen. wat kunnen ze toch zeer hypocriet blerren. ik twijfel ontzettend aan hun intelligentie. tjee..
  gemodereerd

 15. klaas vaak ligt de schuld bij de inheemsen zelf , bouterse heeft ze gepaaid en gaf ze voedselpakketten en alcoholische dranken zodat hij alle bomen en goud op hun grondgebied kon stelen , en nu bouterse de voedselpakketten niet meer stuurt worden ze boos op deze regering ,
  dus gilie zijn reactie rust op waarheden
  gemodereerd

 16. vids , de eisen die jullie stellen geeft aan dat jullie geweld goedkeuren , en die doden die zijn gevallen , dat is ook jullie schuld , dus daar hoeven wij het gewone surinaamse volk toch niet voor op te draaien , en beschouw die doden niet als helden , de politie verdedigde hen voor jullie gewelddadige en bewapende klojo’s , en vids jullie keuren ook goed dat jullie klojo’s mensen gijzelen en molesteren , ga een klaag muur bouwen van dat hout dat jullie zelf in de fik hebben gestoken
  gemodereerd

 17. @Klaas . domkop omdat ik de waarheid spreek. Eerlijk is eerlijk! Niemand is in je domme opmerking geinteresseerd, want alleen jij begrijpt dat!
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.