Academisch Ziekenhuis moeilijk bereikbaar vanwege wateroverlast

12
Academisch Ziekenhuis moeilijk bereikbaar vanwege wateroverlast

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is momenteel moeilijk bereikbaar vanwege wateroverlast. Het water bij de hoofdingang en de Spoedeisende Hulp trekt langzaam weg.

De directie meldt dat de poliklinieken en andere diensten via de achteringang aan de Flustraat te bereiken zijn.

Er is in de voorbije dagen sprake geweest van excessieve neerslag, hetgeen heeft geleid tot veel wateroverlast op verschillende plaatsen in Suriname.

Het radarsysteem op het vliegveld Zorg en Hoop legde een extreme neerslag van 131 mm vast, wat gelijk is aan 131 miljoen liter water per vierkante kilometer. 

Radjkoemar Nanda, hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname, meldt dat er in mei meer neerslag te verwachten is als gevolg van tropische golfstoringen, die invloed kunnen hebben op het weer in het land.


12 REACTIES

 1. Het niet wegtrekken van het hemelwater is de reden van het overlast! De hoeveelheid neerslag is bijzaak! Hou de mensen niet voor de gek. Er is al 3 jaar matig regulier onderhoud van waterwegen. Ook zijn kanalen/ grachten gedempt!. Limesgracht, Keizersgracht enz.
  Er worden geen meren aangelegd voor berging!
  Ook krijgen de trenzen geen damwanden.

  De huidige mensen willen sinds jaar en dag met poclains de goten onderhouden. Wetende dat het water naar zee dragen is. Geen verharde looppaden maar modderbermen. Slibben de rioleringen dicht.
  Om weer kolkenzuigers te betalen.

  Verspillend en adhoc beleid.

  Een grote varkensstal

  Houdt men wel van Suriname?
  gemodereerd

 2. De beste oplossing voor het waterprobleem voor Suriname is dat men nieuwe plaatsen gaat aanleggen. Men moet dan met deze zaken rekening houden:
  – Waar, welke plek is geschikt. De juiste locatie, hoogte vh terrein, rivier, hoe ver van de zee in de lage kustvlakt?
  – Waterinfrastructuur: inpolderen van de plaats/plaatsen in de hele kustvlakte, oa, de hoofdstad, dorpen in het oerwoud, opbergplaatsen om grote hoeveelheden water op te vangen tijden de regentijd, kanalen, sluizen, pompgemalen, inpolderen van de plaatsen, bestemmingsplannen, bestemmingsplaatsen in de plaatsen.

  De plaatsen die men aanlegt moeten niet allemaal aan elkaar aansluiten, om de oppervlakte van een plaats moet een heel groot gebied gewoon natuur blijven, ook bestemd voor de opvanggebieden waar overtollige water tijdens de grote regentijd naar toe kan worden geloosd.

  Omdat de gebieden een bepaalde oppervlakte hebben, kunnen van aan de diverse bestemmingen, ao aantal mensen, aantal dieren, aantal ondernemingen, enz in zo’n gebied/plaats een maximale hoeveel zijn. Over het aantal vd maximum mag men niet gaan.

  Hierdoor ontstaat er vele voor delen dat al deze plaatsen goed kunnen worden beheerst wat de infrastructuur betreft, maar heeft ook andere voordelen, ao zaken heel goed in kaart hebben wie er allemaal in de plaatsen wonen, waar, wie, wat voor luitjes, welke ondernemingen in een district, plaats, enz. Het wordt beheersbaar.

  Dit kost natuurlijk veel geld, de studie van al deze gebieden te bestuderen, weer, neerslag, temperatuur, hoogte landschap, bodem, wat wil men daar doen voor welke mensen, aanleggen van water infrastructuur, een zeehaven of rivierhaven, visserijhaven, wegen infrastructuur, gebouwen/ondernemingen, huizen bouw, enz. recreatie en sportvoorzieningen, scholen, enz. enz.

  De hoogste tijd dat men Suriname nu op een teken tafel gaat plaatsen en alles tot de, van mm² en meer en 1 mm3 en hoger gaat uitrekenen en bepalen, tekenen, in kaart brengen. uitrekenen, een plan maken en in de praktijk gaat uitvoeren.

  Hierdoor wordt niet alleen het land, water, lucht, diepte, de natuur, enz beheert en beheerst, maar worden ook de Surinamers manieren bij gebracht hoe zaken moeten gebeuren en zal niet alleen de natuur ons de les lezen, maar ook Surinamers zich aan regels en wetten gaan houden.
  gemodereerd

 3. Az mi bigi jere.als ’t zelfs mot regen staat daar al onder water.je wordt nog zieker als je hoort dat je naar az moet. Dit probleem ken ik al jaren.laat de overheid contact maken met hotel Royel Brezee en informeren welke aannemer aan de voorkant prachtig werkzaamheden verricht heeft
  gemodereerd

 4. elke keer na een stevige bui staat de Abraham P.H. Samsonstraat blank , en dat is al jaren zo , de vorige regering ondernam niets en deze regering doet ook niets om het probleem op te lossen , zal kapitalen kosten , en dat hebben ze er niet voor over , ze stoppen alle geld in de slm zodat de slm nog net met zijn neus boven water blijft , hoeveel US$ is daar de laatste jaren niet ingepompt , weggegooid geld , en de mensen kunnen na een forse bui niet eens in het AZP komen , schande regering
  gemodereerd

 5. Passant, droom maar lekker verder!
  Bijna 50 jaar Republiek en het is nog steeds een puinhoop.
  Hoe dom ben je 🤷🏾‍♂️🙈
  gemodereerd

 6. Vroeger was er een gracht waar de rotonde nu staat. Het was natuurlijk gegraven door Nederlanders, de bazen van wegen en water. Maar professors als Watje in Suriname dachten: “wij gaan dicht gooien en mooie rotonde maken, het gaat mooi zijn”. Buriki’s
  gemodereerd

 7. Vroeg of laat moet er een Water meer jaren plan komen voor Paramaribo.
  Waar staat Paramaribo over 10 – 25 en 50 jaar met stijging van de zeespiegel.
  Wat moet de regering doen en wat staat Suriname te wachtte best worse case
  gemodereerd

 8. hansje oh , waterkont , daar bij de rotonde aan de Flustraat achter het AZP staat geen water , daar gaan ze nu naar binnen , en waterrat daar in Nederland , jij zal vandaag of morgen in een rattenval lopen , die ratten bedreigen de dijken , dus kom niet naar Suriname want dan is de dam en hulpdammen in gevaar , ze hebben daar in Holland goede rattenvangers
  gemodereerd

 9. Ik droom niet ik geef aan hoe zaken gebeuren en een oplossing.

  Het was/ is bekend dat Suriname sinds de koloniale bezetting door UK, Nederland problemen had met water, aan een ondiepe zee lag/ ligt, veel gebieden, oa de hoofdplaats Paramaribo in een lage kustvlake lag/ ligt, slechte verhang, verval.

  Gouverneur Cornelis van Aersen van Sommelsdijk Gourverneur van de kolonie Suriname waar van zijn familie ook een vd drie eigenaren van Suriname was liet Grachten ( Sommelsdijkse kreek, Knuffelgracht, Steenbakkerijgracht, Drambrandersgracht, aanleggen met sluizen, zoals in Amsterdam om het wateroverlast te beheren en te beheersen tijdens het regenseizoen. De stad Paramaribo was klein en met deze waterbouwkundige infrastructuur was het leven voor de Gouverneur ea kolonisten ( kleine aantal burgers) die in Paramaribo woonden was het leven dus prima.

  Door de afschaffing vd slavernij op 1 July 1873 trokken vele vrij gekomenen naar Paramaribo en het werden ook na het beeindigen vd diverse contractanten ea in de loop der tijd alleen maar drukker in Paramaribo.

  Al deze mensen moesten ook huizen hebben om
  in te wonrm. Vele van deze luitjes hadden geen grod om grond te kopen en huizen tw bouwen. Die wel hadden deded dat en het werden niet de beste woningen.

  Er werd nog een Saramaccakanaal gegraven voor de afschaffing vd slavernij, maar de gebieden waten goed wat de waterhuishouding op elkaar afgesloten en goed in elkaar afgestemd of onderhouden, dempen vd grachten, enz. Hierdoor is het een rommel geworden met het waterbeheer waterbeheersing van Paramaribo die steeds groter werd door toename vd bevolking.

  Nu zit men met de uitdaging ook door de opwarming vd aarde, smelten vd ijskappen op de Noordpool en Zuidpool, stijging vd zeespiegel met als gevolg dat laag gelegen gebieden op aarde oa, de lage kuststrook in het noorden van de republiek Suriname onder water lopen, maar ook hoger gelegen gebieden in het midden en zuiden vh land vooral in de regentijd als ook het waterpeil in de rivieren stijgt en door de hogere waterstand van de zeespiegel niet dit water
  kunnen afvoeren. Suriname ligt aan de evenaar en daar is ook sprake van getijen vd en en vloed en dit dus tijdens de vloed in Suriname het water geen ksn/ wegstromen naar zee. Alleen bij en kan dit gebeuren, als het water voor de zee dan lager is.

  Zie dan de uitdagingen die landen, oa Suriname hebben goed over moet worden nagedacht en moet worden opgelost. Surinamers moeten over elke mm2, mm3, waterhuishouding, weer, klimaat, CO2 , opwarming vd aarde, zeespiegelstijging moet worden nagedacht.

  In Suriname moeten Surinsmers ook bij deze zaken stil staan, zie de uitdagingen oa zeespiegelstijging, wateroverlast in Suriname, waar wij bij elke regenbui voor staan. Dit moet worden opgelost, ( (inter)nationaal. Daarom moeten Surinsmers zorgen voor goede scholing oa watermanagement, co2, vervuiling van petflessen, afval, het gedrag van Surinamers overal vuil gooien in de natuur, enz.

  Wij moeten goed naar ons zelf kijken en het beste uit ons zelf halen met onze kennis, ervaring, valuta, persoonlijkheid, gedrag, talent, verbinding, enz om ook het land, dorp, gemeenschap, maatschappij, vereninging, geloof en de wereld beter te maken.

  Surinsmers zijn de koers sinds 25 Februari 1980 kwijtgeraakt en dit zorgt ervoor dat algemene doelen niet meer ziin, met als gevolg verval, grote criminaliteit, dood en verderf, slechte scholing, slecht gedrag, enz. Dit moeten we stoppen. Suriname is een heel mooi land met heel veel
  mogelijkheden, alleen zullen het redden met algemene doelen.

  Het waterprobleem, watermanagement, waterinfrastructuur, goed omgaan met ons afval iop straat gooien, plastic, petflessen in de goten, enz moeten Surinamers goed over na denken en op de juiste wijze omgaan. De natuur is geen vuilnisbak.

  Samen werken is heel belangrijk voor Suriname.

  Laten we allemaal. van Suriname een mooi land maken. Samen werken aan de algemene en nationale doelen, durf anderen die asociaal of crimineel gedrag vertonen daarop aan te spreken.

  Suriname heeft voor de stijging vh water, de zeespiegelstijging internationale hulp nodig. Nederland ligt onder de zeespiegel , wordt door hemelwater, Noordzeewater, rivierwater bedreigd) beschikt over de beste mensen als het om waterinfrastructuur, watermanagement vd wereld gaat.

  Suriname moet met Nederrland dit probleem oplossen. Alles kost valuta, maar internationaal moet Suriname en Nederland dit kunnen oplossen. Suriname, laag gelegen en bedreigt door de zeespiegelstijging.

  We moeten in contact komen met de internationale contacten voor landen die bedreigd wordeh en oplossingen voor hebben. Daar schort her aan, waardoor we niet opschieten met ons waterprobleem.

  De voorgaande regeringen zijn ook bezig met verkeerde doelen, nl eigen doelen.
  gemodereerd

 10. projectie, arme jongen.

  Zie het verschil voor de oplossing van mijn denken en jouw reactie. Het zegt genoeg over jouw.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.