Flinke overlast na extreme regenval; regering roept watercrisisteam in het leven

13

Suriname is de afgelopen dagen aan het begin van de grote regentijd met veel neerslag geconfronteerd geweest, zodanig dat heel wat gebieden blank zijn komen te liggen. Om de situatie onder controle te houden en daar waar nodig hulp te bieden, heeft de Surinaamse regering een watercrisisteam in het leven geroepen. Het team zal maatregelen treffen om ontstane overlastsituaties te beperken. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) geeft aan dat het team vanmiddag reeds virtueel bij elkaar komt. 

De bewindsman zegt dat de enorme regenval zorgt voor situaties waarbij mensen in problemen komen. Hoewel de regering van mening is dat wateroverlast aangepakt moet worden, is dit volgens minister Ramdin ook een situatie waar niet veel aan gedaan kan worden. Meerdere landen hebben momenteel met wateroverlast te komen als gevolg van neerslag. “Het is niet specifiek een Surinaams probleem, maar wel een issue waarmee we een zeker verder aan de slag zullen gaan tijdens de klimaattopbesprekingen”, aldus minister Ramdin, die in de vele neerslag een effect van klimaatverandering ziet.

De bewindsman deelt mee dat de regering intussen ook heeft besloten dat ministeries en officiële instanties – die vanwege de wateroverlast niet goed bereikbaar zijn of van wie het personeel met wateroverlast te kampen heeft – gesloten blijven. Er zal zoveel als mogelijk voor gezorgd worden dat deze diensten bereikbaar blijven voor het publiek. In geval van urgente situaties zijn de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting reeds in stelling gebracht: respectievelijk om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg gegarandeerd blijft en om voedselpakketten gereed te hebben. 

Het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) doet volgens minister Ramdin momenteel een evaluatie van gebieden waar er hulp verleend moet worden wanneer het gaat om wateroverlast.

Aan Staatsolie is de stand van zaken gevraagd voor wat betreft het waterpeil in het Afobaka stuwmeer:

Het stuwmeer heeft voldoende bergingsruimte om de extreme regenval die zich nu voordoet op te vangen. Directeur Eddy Fränkel van de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS N.V.) zegt dat het stuwmeer in de afgelopen periode is gemanaged op basis van de regen die in 2022 is gevallen. “We hebben voldoende bergingsruimte gecreëerd in het stuwmeer om dus ook een extra zware regenval in de komende regentijd te kunnen opvangen”, aldus de functionaris. Hij benadrukt dat – tegen de achtergrond van de vele regens – er niets aan de hand is voor het stuwmeer noch voor de dorpen die stroomafwaarts van de dam gelegen zijn. 

Directeur Fränkel legt uit dat de regenval van 2022, waarbij er behoorlijk wat gespuid moest worden, historisch de meest extreme is geweest. SPCS heeft de situatie voor 2023 daarop geprojecteerd en ervoor gezorgd dat het stuwmeer voldoende berging heeft. Hoewel de noodzaak er niet was, is er vanaf december 2022 tot begin maart water gespuid zodat de extreme regen van dit jaar opgevangen kan worden. Het water in het stuwmeer staat volgens de functionaris op een veilig niveau. 

De SPCS treft haar voorbereiding op basis van de weersverwachtingen van de Meteorologische Dienst Suriname en het Caribbean Climate Outlook Forum (CariCOF). Directeur Fränkel: “De laatste weersverwachting die we hebben gehad is dat het de komende regentijd extra nat zal zijn met een bovengemiddelde neerslag.” De SPCS-functionaris voegt eraan toe dat er momenteel geen enkele aanleiding c.q. verwachting is dat tot spuien zal worden overgaan, met wateroverlast als gevolg. De situatie kan echter anders zijn voor gebieden die boven het stuwmeer liggen. “Die worden direct beïnvloed door de regen die neerkomt en het aanzwellen van de Surinamerivier.” De stuwdam heeft een reservoir met een beschermende functie voor de mensen die stroomopwaarts wonen. 

Staatsolie heeft momenteel met betrokkenheid van verschillende belanghebbenden een crisismanagementplan in ontwikkeling, dat echter pas bij extreme situaties uitgevoerd kan worden. Directeur Fränkel noemt de situatie van vorig jaar een van ernstige wateroverlast. “We hebben toen intensief moeten spuien, waarbij het water is gekomen tot de uiterwaarden van de rivier.” Het gaat hierbij om lage gebieden die in een natuurlijke situatie – als de dam er niet was en de rivier zijn normale loop zou hebben – bij hoog water dan automatisch onder water zouden lopen. Zo’n situatie heeft zich vorig jaar voorgedaan en heeft lange tijd aangehouden. Eenzelfde situatie heeft zich in 1990 voorgedaan. “Toen is er precies zoveel gespuid als in 2022. Het is een fenomeen dat om de zoveel jaar optreedt en zich, mogelijk vanwege klimaatverandering, vaker kan voordoen.”


13 REACTIES

 1. Ach minister van alle zaken, je bazelt maar een eind weg. De wateroverlast in Paramaribo is iets van voor de klimaatsverandering die zich de laatste jaren aandient. Kom ons niet vertellen dat de zee die in de binnenstad en de andere wijken in Paramaribo word gecreeerd na een fikse bui, dat er niet veel aan gedaan kan worden. Houd deze zaken gescheiden en kom van die stoel van OW af.
  gemodereerd

 2. Regeren is vooruitzien, maar onze huidige regering is blind en ziet niets, laatstaan dat ze vooruitzien. Normale mislukkelingen dempen de put wanneer het kalf verdronken is. Onze super incompetente mislukkelingen openen een put aan drogredenen waarom het niet hun schuld is dat Paramaribo aan het verdrinken is.
  gemodereerd

 3. vele straten lopen onder door hevige regenval , de afwatering is zeker niet goed gemaakt , voorbeeld de nieuwe charlesburgweg 4 jaar geleden zowel linker en rechter zijde zijn alle duikers vernieuwd , verhoogde fiets en voetpaden aan gelegd , de weg voorzien van straatkolken mooi ?? geasfalteerd en ook bij een minder extreme bui staat de weg blank dus de afwatering is niet goed gemaakt , niet de chinezen , maar een bekende onderneming uit suriname heeft dit gemaakt , minister van OW u moet dat bedrijf erbij halen , dat het bedrijf ervoor zorgt dat de afwatering goed gemaakt moet worden
  gemodereerd

 4. Hier in KL is het momenteel ook regentijd. Het heeft gisteravond zeker 2 u hevig geregend. Nergens naar ook nergens blijft er water liggen of is er sprake van wateroverlast. Maleisië heeft haar waterhuishouding onder controle. In surbabwe is dat een eeuwig probleem, die nooit opgelost zal worden. Immers Surinamers en structurele oplossingen en het plegen van onderhoud gaan niet samen. Veel suc6 daar in bakba kondre en de groeten vanuit KL.
  gemodereerd

 5. Als er ineens teveel auto’s op de weg zijn, ontstaan er files. Wanneer teveel regen in een korte periode valt, ontstaan overstromingen en wateroverlast. Tegen beide valt er weinig te doen. Het enige wat men kan doen is de schade beperken en het rustig aan doen totdat het probleem zichzelf oplost.
  gemodereerd

 6. Surinamers kijken niet verder dan hun neus lang is. Afwatering bij de aanleg van een weg, vinden ze niet belangrijk. In 2019 werd een gedeelte van de zwartenhovenbrugstraat opnieuw van een nwe. laag asfalt voorzien, alles eronder is hetzelfde gebleven.
  Want, wat niet ziet dat niet deert, de Surinaamse mentaliteit!
  gemodereerd

 7. Vooruit zien in zulke situaties is belangrijk regen en wateroverlast. Suriname mag zeer blij zijn dat er geen breuklijnen onder suriname zitten ik heb de kaart gezien van breuklijnen in de wereld. In nl maastricht zitten een aantal zeer oude breuklijnen. Die breuklijnen kunnen flinke aardbeving veroorzaken. Soms in rotjeknor voel ik huistrillen van diep onder de grond. Ik denk wooow huis schommelt heen en weer. Bizar gevoel maar geen angst.
  gemodereerd

 8. De onbekwaande min. van OW moest allang vertrekken , want als het zo regend zijn vele pompgemalen niet operationeel , is toen ook getoond door bewoners van Paramaribo noord vorig jaar.
  gemodereerd

 9. Vorig jaar toen het zo had geregend en paramaribo-noord onderwater was , kwam die arogante idioot min. Van ow doodleuk vertellen dat het volk moet weten hoe het is om met schulden te zitten …en een week daarop verscheen er een solicitatie oproep van het min. Van ow voor pompgemaal bedienden …aroganter en debieler heb ik nog nooit een min. van ow meegemaakt
  gemodereerd

 10. De Surinamers zijn zelf verantwoordelijk voor dit probleem. Hadden ze de kreken en sloten maar niet illegaal dicht moeten gooien en er over moeten bouwen. Wateroverlast is er al vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw.
  Dus voordat je een grote muil opentrekt naar deze regering kijk ook even goed rond wat voor viezigheid jullie overal rond smijten.
  gemodereerd

 11. Wij zijn weer belandt in het jaarlijkse natuurlijke waterpartij op onze wegen. Onze minister van O W Nurmohamed (mr aso junk) zou dit probleem oplossen. Maar eerst moet het volk HET voelen tôg, weet je nog.

  Juni 2021
  Minister Nurmohamed
  “De regering wil met een goed uitgezet beleid komen tot een integrale aanpak van dit vraagstuk”.
  Nurmohamed, verantwoordelijk voor Paramaribo en Wanica zei dat de oorzaken van het probleem bekend zijn: achterstallig onderhoud, verstoppingen bij pompen, sluizen en gemalen en waartegenover er geen vervanging staat.
  Als voorlopige oplossing zijn kanalen opgeschoond en kolkenzuigers ingezet om het overtollige water weg te krijgen. Maar dit zijn allemaal tijdelijke oplossingen. De regering staat op het punt duurzaam te gaan investeren in een goed waterbeheersingssysteem. Dit was in 5 juni 2021.

  Juni 2022
  President Santokhi
  President Chandrikapersad Santokhi heeft zich samen met minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) en Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), georiënteerd in diverse gebieden in Paramaribo die kampen met wateroverlast. Tijdens de oriëntatie op donderdag 16 juni heeft het staatshoofd laten optekenen dat hij inmiddels een clusterteam van ministers de opdracht heeft gegeven tot crisismaatregelen om de situatie onder controle te houden. Het NCCR heeft de opdracht om evacuaties uit te voeren in gebieden die zwaar getroffen zijn. De presidentiële delegatie bezocht onder andere de Verlengde Keizerstraat, Kristalstraat, de Salvator Muloschool en het pompgemaal Mathoera.
  Volgens het staatshoofd zijn dringende crisismaatregelen noodzakelijk. De weersverwachtingen wijzen uit dat het regenweer de komende maanden zal aanhouden. Er wordt veel neerslag verwacht en een stijging van het waterpeil in de rivieren. De regering doet er alles aan om erger te voorkomen. Het ministerie van Openbare Werken gaat per onmiddellijk over tot werkzaamheden om het overtollige water uit de getroffen gebieden weg te loodsen. “Als er zware pompen ingehuurd moeten worden om het water weg te krijgen, zullen wij dat doen”, schetst Santokhi de noodzaak voor een oplossing.

  April 2023
  Super Minister Ramdin
  Suriname is de afgelopen dagen aan het begin van de grote regentijd met veel neerslag geconfronteerd geweest, zodanig dat heel wat gebieden blank zijn komen te liggen. Om de situatie onder controle te houden en daar waar nodig hulp te bieden, heeft de Surinaamse regering een watercrisisteam in het leven geroepen. Het team zal maatregelen treffen om ontstane overlastsituaties te beperken. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) geeft aan dat het team vanmiddag reeds virtueel bij elkaar komt. 
  De bewindsman zegt dat de enorme regenval zorgt voor situaties waarbij mensen in problemen komen. Hoewel de regering van mening is dat wateroverlast aangepakt moet worden, is dit volgens minister Ramdin ook een situatie waar niet veel aan gedaan kan worden. Meerdere landen hebben momenteel met wateroverlast te komen als gevolg van neerslag. “Het is niet specifiek een Surinaams probleem, maar wel een issue waarmee we een zeker verder aan de slag zullen gaan tijdens de klimaattopbesprekingen”, aldus minister Ramdin, die in de vele neerslag een effect van klimaatverandering ziet.
  De bewindsman deelt mee dat de regering intussen ook heeft besloten dat ministeries en officiële instanties – die vanwege de wateroverlast niet goed bereikbaar zijn of van wie het personeel met wateroverlast te kampen heeft – gesloten blijven. Er zal zoveel als mogelijk voor gezorgd worden dat deze diensten bereikbaar blijven voor het publiek. In geval van urgente situaties zijn de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting reeds in stelling gebracht: respectievelijk om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg gegarandeerd blijft en om voedselpakketten gereed te hebben. 
  Het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) doet volgens minister Ramdin momenteel een evaluatie van gebieden waar er hulp verleend moet worden wanneer het gaat om wateroverlast.

  Wij horen minister Nurmohamed deze dagen hetzelfde zeggen als in 2021.
  Ook onze pres was weer op ‘watersport’ met het/zijn vaste calamiteiten team net als vorig jaar met opnieuw “beloftes”.
  Nu is onze super minister Ramdin aan de beurt. Het eerste wat hij had moeten doen, is vragen aan Nurmohamed en de pres wat zij al de tijd gedaan hebben sinds de afgelopen jaren. Maar neen, net als zijn wapenbroeders komt hij met quasi oplossingen, zijn bekende holle hoogdravende retoriek, blablablabla met verwijzing naar nergens.

  Er wordt nu een watercrisisteam in het leven geroepen, alsof het een nieuw probleem is. Het houdt niet op met deze “ gasten”.
  Vorig jaar had onze president driftig aangegeven eindelijk eens het wateroverlast probleem te zullen tackelen, desnoods met grote waterpompen. Wat is er al de tijd gedaan vraagt men zich af.
  In DNA werd gevraagd waar de gift van 3 miljoenste USD uit Japan voor het helpen tackelen van de wateroverlast gebleven is. Er werd ook gevraagd wat de minister gedaan heeft aan de kleine knelpunten (aanschaf nieuwe pompgemalen, het dreggen etc), deze vergen niet zoveel geld, waarom wachten op het grote bedrag dat hij nodig acht om het probleem te tackelen. Waarom wachten op het grote werk terwijl wij verzuipen.
  Parlementariër Sukul, vond dat als de minister veel heeft laten doen, hij dan DNA moet informeren, laat zien wat er allemaal gedaan is.

  Wij weten al een eeuwigheid dat wij rond deze tijd te maken zullen krijgen met flinke regenbuien, met dito flinke overstromingen.
  Nu wordt verwezen naar de klimaatverandering, wereldwijd.
  Kunnen wij nog steeds niet aan weersvoorspellingen doen. Waar is onze alertheid. Eerst Minister Nurhamed, toen de president en nu onze BIBis minister (boywonder), (wat heeft zijn ministerie met wateroverlast te maken, of weten wij weer niet ‘goed” wat zijn functie inhoudt) het wil maar niet lukken.
  Elk jaar weer blijkt dat het NCCR nog steeds geen adequate rampenplan heeft, steeds weer moet er nieuwe (ad-hok) maatregelen genomen worden.
  Alleen maar hoge “plannen”, maar de uitwerking is verder zoek, verdwijnt in de la.
  Zo werkt deze regering aan onze toekomst😂😂😂
  Wij lopen steeds maar achter de feiten aan en leren nooit uit het verleden, ondanks de aansporing van menigeen tot zelfreflectie. Jip en Janneke
  gemodereerd

 12. Sabaku 26 april 2023 Bij 12:51
  De Surinamers zijn zelf verantwoordelijk voor dit probleem. Hadden ze de kreken en sloten maar niet illegaal dicht moeten gooien en er over moeten bouwen.
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Waar heeft deze ” wijsneus ” het over.

  Heeft een willekeurige Surinamer of Surinamers de kreken en sloten ILLEGAAL dicht gegooid of laten dichtgooien !!!

  Is het niet de regering … maak niet uit van welke signatuur ook … die de kreken en goten liet dichtgooien en bouw vergunningen verleend.

  Dus ……. opdrachten van een wettig gekozen regering wordt door deze “wijsneus” als ILLEGAAL betiteld.

  Wel meneer “wijsneus”… dan zijn alle besluiten genomen door deze MISDADIGE ORANJE MOVEMENT regering …. ILLEGAAL.

  Mag ik dan namens meneer “wijsneus Sabaku” daaromtrent een klacht indienen bij het OM tegen de Misdadige Oranje Movement regering.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.