zondag, juni 16, 2024
HomeOnderwerpenJustitie en politiePoging tot brandstichting bij Radio SRS

Poging tot brandstichting bij Radio SRS

-

Does Travel - naar Suriname

In de vroege ochtend van zaterdag 18 februari hebben drie mannen getracht het radiostation SRS aan de Jacques van Eerstraat in Suriname, in brand te steken.

Door snel actie te ondernemen heeft een bewaker erger kunnen voorkomen. Hij zag drie mannen op het terrein, die rondom het gebouw brand hadden gesticht.

Het lukte hem om het vuur te blussen en tevens hulp in te roepen van een beveiliger in een security auto, die toevallig langs reed.

Uit onderzoek blijkt dat de brandstichters vuur hadden aangemaakt door gebruik te maken van kleding en brandstof. Ze hebben drie deuren in brand gestoken, tevens het glas van een raam stukgeslagen en vervolgens het gordijn in brand gestoken.

Voort hebben ze getracht een auto op het terrein in brand te steken, hetgeen niet is gelukt.

Op het terrein zijn kleding en flessen met gasoline aangetroffen. De verdachten deden de plaats te voet aan. Na hun daad renden ze richting de Hoogestraat.

De brandweer en de politie waren ter plaatse.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

24 REACTIES
 1. WAAROM WORDT DDB NIET GEWOON OPGEPAKT EN OPGESLOTEN.

  HET BREIN ACHTER AL DEZE ACTIES……JUSTITIE WEET DAT MAAR DOEN NIKS……..
  DAN BIJNA JUSTIETIE GEBOUW OPGEBLAZEN MET GRANTEN……..DOOFPOT………
  NU DNA COMPLEET VERNIELD………….
  BIJNA HELE STAD IN AS GELEGD 27-2-2023………………
  WEET JUSTITIE DE BRON NOG NIET………….

  ZE WILLEN 1980 NIEUW LEVEN INBLAZEN. 25 FEBRUARI IS AFGESCHAFT.
  AI HAT DING.
  DDB MOET 20 JAAR HANGEN 31 MAART A.S. DE KILLER HEEFT SLAPELOZE NACHTE


  gemodereerd
 2. Op 25 Februari 1980 werd het politiebureau in Paramaribo door een marineschip van de militairen in brand geschoten.


  gemodereerd
 3. Hier zitten wij niet op te wachten. Daarom dient de regering ten alle tijden van journalisten af te blijven. Ga geen media huizen geld geven om jouw verhaal te zingen.


  gemodereerd
 4. Er is niet veel verstand nodig om te begrijpen uit welke hoek de daders komen.

  Zie wie (inter)nationaal is uitgeschakeld en voorgoed uit de politiek met zijn politieke partij en aanhang zijn laatste stuiptrekken vertoont.


  gemodereerd
 5. Santokhi wil te veel de nette man uithangen
  Vene heeft geweigerd het gezwel te laten weghalen. Hij dacht dat het erger zou kunnen worden als hij de enige juiste maatregel had genomen. Een keer een fout ok, maar niet WEER!
  Nu maakt Santokhi dezelfde fout. LEER van fouten. Door NU keihard in te grijpen en hij weet precies hoe zal je zien dat de schijtbakken hun smoel zullen dicht houden en weer terug zullen kruipen naar hun hol. We kennen allemaal de laffe houding van onze landgenoten
  Doet Santokhi dit niet dan zal de bevolking blijven lijden en zijn ook zijn dagen geteld.
  Santokhi gaat dan de geschiedenis boeken in als de grootste schijterd. Bobo sedney raakt zijn plek kwijt


  gemodereerd
 6. Debieus, je lult weer een lo ka uit je vette nek. Toen limbo vanuit srs je gotrofather opa D zijn rommel verkondigde. Waar was je smoelwerk?
  Dit is duidelijk één van de scenario’s vanuit ocer en patrijsstraat 28.
  Zonder de grootste verkrachter en drugsdealer en moordenaar van Suriname opa D, zou Suriname vanaf 25 februari 1980 veel BETER zijn voor het verarmd surinaams volk.
  Pak die seniele bouterse nou eens een keer op en sluit zijn mars . Ook die paarse criminele rattenbende opdoeken. A keba!!!!!


  gemodereerd
 7. De hedendaagse ontwikkelingen en optochten in Paramaribo doen een diepgaande analyse van de situatie noodzaken. Deze analyse reikt verder dan de summiere exuberante explosies vanuit de publieke tribune. Sociale wetenschappers bijvoorbeeld vragen zich tot op heden af waarom de raciale opstoot in Suriname steeds er één is tussen Hindoestanen en Creolen en nimmer in een andere combinatie terwijl er zoveel etnische groepen woonachtig zijn om er mee te kunnen dollen en sollen. Aangezien men in Suriname er tuk op is om steeds het oorspronkelijke migratieland in vizier te brengen om elkaars vermeende achterstand mee te kunnen duiden, wil ik zoals de wetenschappers Richard J. Herrnstein en Charles Murray,van de Havard university in hun publicatie The Bell Curve schreven citeren dat volgens deze wetenschappers Aziaten de intelligentste zouden zouden, vervolgens Blanken en stuntelend op de derde plaats Negers. In Suriname beijveren Creolen zich van oudsher om Hindoestanen middels de nickname KOELIE te afficheren als een goegemeente, genetisch ten ondergaande aan een niet in te lopen achterstand. Het komische is dat de lifestyle voortvloeiend uit een cultureel antropologische analyse van het woord KOELIE de Creoolse bevolkingsgroep veel dichter benadert dan Hindoestanen zelf voor wie het woord oorspronkelijk geconcipieerd is. Zelfs in Nederland weten vele Marokkanen via Surinaamse Creolen dat Hindoestanen koelies’ zouden zijn. De economisch zwakst toebedeelde Hindoestaan in Suriname bereidt zijn kroost voor op de grote maatschappelijke competitie die hen te wachten zou staan. Creolen in het algemeen denken er iets anders over en laten hun kroost over wat het open luchtruim en de toevalligheid hen te bieden hebben. Volgens deze geleerden zouden Negers in Africa zonder hulp van blanken niet eens in staat zijn geweest om een stenenhuis te bouwen. Zij benadrukten dat vele Aziatische landen evenals de Afrikaanse landen eeuwen onder juk van koloniale mogendheden hebben gestaan en dat uitsluitende Aziaten zich aan de houdgreep van deze kolonisatoren hebben kunnen ontworstelen en dusdanig een eigen koers zijn gaan varen dat India bijvoorbeeld op het wetenschappelijk en economisch terrein kan wedijveren met de allerrijkste en welvarendste landen in de wereld. Volgens het FD zou Engeland in het 2030 in economisch opzicht een kolonie van India worden. De NASA trotseert nog steeds dat de atoomtheorie, de Quantum fysica etc. uit het oude India afkomstig zijn. Deze beschouwing in acht nemende is het onverklaarbaar waarom Creolen steeds denken dat Suriname enkel door magistraten van Creoolse oorsprong naar de top geholpen kunnen worden. Zelfs winnares van de P.C. hoofdprijs en de Grote Prijs Der Nederlandse letteren , Astrid Roemer, liet zich publiekelijk ontvallen dat zij niet in een land zou willen wonen dat geregeerd zou worden door Hindoes en Moslims. Wat zou de Hindoestaan van de Creool zoal één op één moeten overnemen opdat er sprake zou kunnen zijn van een sociale cohesie? Heeft Creool Bouterse Suriname in een perfecte staat overgedragen in handen van de Hindoestaan Santokhie die het thans voor alles moet ontgelden wat zijn voorgangers, de Creolen verkeerd hebben gedaan en Suriname in een deplorabele staat hebben doen belanden?


  gemodereerd
 8. Allereerst mijn resolute en stellige afkeuring en afschuw voor de anarchie en criminaliteit die gisteren in Su heeft plaatsgevonden.

  @rabingangadin:
  Je overtreft Yernaz Ramautarsing voor wat betreft de onzin die je uitkraamt met betrekking tot intellectuele superioriteit ten opzichte van andere rassen.

  Ik zal het kort houden en je voorzien van 3 tips, namelijk:

  #1: Lees ook eens The Bell Curve debate
  #2: Bekijk de 2 delige documentaire The Modi Question
  ##: Bekijk de film Hidden Figures, gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

  Hier volgt een zinsnede uit jouw reactie: “De NASA trotseert nog steeds dat de atoomtheorie, de Quantum fysica etc. uit het oude India afkomstig zijn”

  Wat bedoel je hier nou mee? Volgens het Nederlands woordenboek betekent trotseren: niet laten afschrikken door iets of iemand. Gebruik de werkwoorden waar ze voor bedoeld zijn.


  gemodereerd
 9. Is er één creol of Maron in Suriname of in de diaspora.
  Die deze weledele heer @Rabingangadin een eerlijke en fatsoenlijk antwoord kan geven op zijn gestelde vraag.
  Ik denk dat het wel heel duidelijk is wat deze heer wil aangeven.
  Laat het ook duidelijk zijn dat vooruitgang allen komt door eerlijke wijze mensen.
  Laten wij Sranan weer switi maken .
  Zo als in mijn jeugd tijd.


  gemodereerd
 10. Deze rellen hebben totaal niets te maken met het armoede vraagstuk in Suriname. Waar waren die oma’s en moeders die het allemaal zo moeilijk hadden en niet rond kunnen komen? Waren ze ook op rooftocht? Of hebben ze hun kinderen en kleinkinderen hiertoe aangezet?
  Deze rellen hebben een oorsprong die terug gaat naar februari 1980. Het is een gezwel en zal een gezwel blijven totdat er iemand opstaat en dit probleem tot op het bot aanpakt.
  Dit brengt Suriname echt niet verder in haar ontwikkeling, de ene helft bouwt op en de andere breekt weer af.
  Het volk heeft zich weer eens laten kennen.


  gemodereerd
 11. De etnische kaart wordt zoals gebruikelijk weer getrokken. Laat het niet zo zijn dat de bom echt een keer gaat barsten, dan zullen zij die zich verheven voelen boven anderen vele toontjes lager zingen…

  Al draag je een wapen, tegen 100 man ben je in je eentje niet opgewassen. Dat is duidelijk gebleken tijdens de rellen. Hoe meer olie er op het vuur wordt gegooid des te hoger de vlammen zullen zijn.

  Zij die voor chaos en etnische verdeling zijn moeten zichzelf geen Surinamer durven noemen!


  gemodereerd
 12. Het zijn deze mensen, doordrenkt van racisme, zoals ene G. hier, die de harmonie in t land in de weg staan.


  gemodereerd
 13. Dit heeft niets te maken met het beleid van deze regering. Dit komt uit een andere hoek.

  Dam gambiet

  Herinnert u zich dat nog.

  Hij wil chaos creëren en denkt daardoor de dans te ontspringen.

  Het net sluit zich om hem heen en wordt steeds strakker aangetrokken. Zijn bewegingsruimte wordt steeds kleiner en hij voelt dat hij geen kan meer op kan.

  Het speelkwartier is afgelopen en het echte werk is nu aan de hand. Dit is geen poppenkast.


  gemodereerd
 14. @ rabingangadin
  18 februari 2023 Bij 14:45
  Wat een geweldige uiteenzetting en analyse van de problemen tussen de twee grootste bevolkingsgroepen in Suriname. Het etnisch denken en tweedeling ontstond in de jaren 60 olv Pengel. Deze wist namelijk bij de Nederlanders het voor elkaar te krijgen dat uitsluitend Creolen voor een studie naar Nederland mochten vertrekken. Velen bleven achter in Nederland.
  Ja de Creool is van nature racistisch met en narcistische trekjes. De wereld draait niet om Afrika en nog minder om Afro’s.
  They are playing the victim card.


  gemodereerd
 15. Rabin,
  Je haalt twee wetenschappers aan die niet staan aangeschreven als ‘correct’.
  Zie hieronder enige reacties over hun vermeende stellingen.
  ‘Nadat recensenten meer tijd hadden gehad om het onderzoek en de conclusies van het boek te beoordelen, begonnen er meer significante kritieken te verschijnen. Nicholas Lemann , die in Slate schreef , zei dat latere recensies aantoonden dat het boek “vol fouten stond, variërend van slordige redeneringen tot verkeerde bronvermeldingen tot regelrechte wiskundige fouten”. Lemann zei: “Het is niet verwonderlijk dat alle fouten in de richting gaan van het ondersteunen van de stelling van de auteurs’.
  Rabin, van 2010 tot 2020 was Bouterse aan de macht, maar de financiële macht zat bij een groep van Hindoestaanse Surinamers (o.a. Sardjoe), allen leden van de NDP. De vraag blijft wie werkelijk heeft geprofiteerd onder Bouterse.
  Rabin, niet de Creool Bouterse heeft de politieke macht overgedragen maar de regering Bouterse/Adhin (Hindoestaan)) beiden lid van de politieke partij NDP. Zoals u moet weten is de NDP een partij die alle bevolkingsgroepen herbergt, dus dan kunt u niet spreken van Creool Bouterse die heeft overgedragen. De algemene deplorabele economische situatie is veroorzaakt door het gemeenschappelijk gevoerde beleid van de NDP. Het bestuur is niet overgedragen aan de Hindostaan Santokhi maar aan de regering Santokhi/Brunswijk (Creool) gevormd uit een coalitie bestaande uit de VHP, ABOP/PL en NPS.
  Rabin, mijn inziens bent u in uw ijver iets te bewijzen (dat niet bestaat) uit de bocht geschoten, gebruikmakend van werk van wetenschappers met een dubieuze naam.
  Bovendien, met de huidige globalisering en gemengde huwelijken over en weer is deze stomme stelling achterhaald, het is nooit geaccepteerd, enkel door lieden die tegen de stroom in ten onrechte iets wilden bewijzen.
  Rabin, ten overvloede, wij zijn allen mensen van één ras, hét menselijk ras, hoe is het dan mogelijk om intelligentie onderling te bepalen en de uitkomst toe te schrijven aan een bepaalde groep uit het menselijk ras aangeduid met bepaalde zogenaamde kenmerken eigen aan de bewuste groep. Jip en Janneke.


  gemodereerd
 16. bijlmer man(debby) , jij bent achterlijk , iemand schreef hier al dat srs van 2010-2020 de paarse zender van de ndp was , lulletje , en jou dikke vriend limbo met zonnebril 10 jaar lang het volk heeft belaserd , met zijn zijn uitspraken dat paars onder aanvoering van ddp suriname naar een hoogte punt zal leiden , ben je al klaargekomen lul

  jij zal wel dagelijks kijken naar limbo fm , nou je portie zal elke dag klaar zijn


  gemodereerd
 17. @rabingangadin:
  Jouw onzin verhaal is een bevestiging de beschikbare informatie over jou op wikipedia.

  Rabin Gangadin (Paramaribo, 19 augustus 1956) is een Nederlands-Surinaams dichter en prozaschrijver.
  Gangadins poëzie werd gematigd positief onthaald. Het is direct, grillig, zonder herkenbare Surinaamse elementen. Hard, benig en rechtstreeks, volgens Elsevier Weekblad waar hij recensent werd. Zijn proza werd echter sterk negatief beoordeeld en werd door sommige critici oppervlakkig en rancuneus gevonden.

  In het door hoogleraar West-Indische Letteren Michiel van Kempen geschreven boek Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur wordt Gangadin van pesten, en van plagiaat beschuldigd: hij zou zowel uit het werk van Jeroen Brouwers als de literatuurcriticus Wim Rutgers grote passages hebben overgenomen. Over het boek Landgenoten schrijft Van Kempen onder meer dat twee personen in het boek, de verteller en de hoofdpersoon, boosaardig commentaar geven op hun landgenoten. Van Kempen plaatst Gangadin daarmee in een “vomatie-traditie”, een traditie van “kotsen” op landgenoten.

  Een gerechtelijke procedure volgde en daarna een hoger beroep door Gangadin. Gangadin spande een proces aan tegen Van Kempen vanwege een beschrijving in het boek Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur waarin Gangadin ervan beschuldigd wordt ten onrechte academische titels te hebben gevoerd. Gangadin betwistte deze beschuldiging. Gangadin verloor de rechtszaak – na verschillende procedures in de periode 2010-2013 – bij de uitspraak van 13 augustus 2013. Van Kempen werd vrijgesproken met onder andere een referentie naar de vrijheid van meningsuiting. Eind 2018 probeerde Gangadin langs gerechtelijke weg Google ertoe te bewegen berichten over hem te verwijderen. De rechter wees de eis af. In 2021 werd ook het hoger beroep afgewezen.

  Bron: Wikipedia


  gemodereerd
 18. Jouw onzin verhaal is een bevestiging de beschikbare informatie over jou op wikipedia.

  Correctie: Jouw onzin verhaal is een bevestiging van de beschikbare informatie over jou op wikipedia.


  gemodereerd
 19. First things First: Van Kempen is een huurling van rancuneuze Surinaamse scribenten die als levenslust heeft mij namens deze Surinaamse pennenlikkers te bagatelliseren. Literatuurwetenschappers vinden mijn werken ‘De literaire flora en fauna van Suriname” veel gedetailleerder en wetenschappelijker dan het proefschrift “een geschiedenis van de Surinaamse literatuur “van Van kempen. Hij zelf is door de Surinaamse uitgeverij Relicon ervan beschuldigd geweest het onderzoeksverslag van de in Suriname wonende Hagenaar , Peter Potter, integraal in zijn proefschrift te hebben verwerkt. Er lopen revisie zaken tegen de door hem gewonnen rechtszaken omdat het aantoonbaar is dat hij de rechtsgang had misleid. Vermeldenswaard is dat ik deze zaken nu zelf doe, ZONDER ADVOCAAT.


  gemodereerd
 20. First things first: “Wat bedoel je hier nou mee? Volgens het Nederlands woordenboek betekent trotseren: niet laten afschrikken door iets of iemand. Gebruik de werkwoorden waar ze voor bedoeld zijn”

  Trotseren is eveneens: gewoon ONDER OGEN ZIEN , TEGEMOET GAAN o.a. !! Voor vlijt had je voor je inbreng enkel 6+ gescoord.


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES