maandag, juni 17, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappijKerstboodschap BEP: 'Grontapu no prati nanga leti'

Kerstboodschap BEP: ‘Grontapu no prati nanga leti’

-

Does Travel - naar Suriname

[INGEZONDEN] – Het is weer kerstfeest. En de laatste week van het bewogen jaar 2022 is aangebroken. Alles is duur, maar Surinamers houden zich kranig. Geen enkel feest gaat zomaar voorbij.

Bombels kunnen van 27 december 2022 tot en met 2 januari 2023 worden afgeschoten. Ruim 40 containers vuurwerk zijn geïmporteerd, terwijl vijf belastingwetten door DNA worden voorbereid voor aanpassing en afhandeling ultimo het einde van het jaar. Deze operaties in de belastingsfeer zullen ongetwijfeld de inflatie verder doen aanwakkeren, hetgeen een grote reden van zorg is.

De excuses i.v.m. met slavernijverleden zijn door de Nederlandse regering uitgesproken met een veelbetekenende komma. Want het gaat natuurlijk niet alleen om excuses, maar ook om verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Misdaden tegen de menselijkheid van notabene staatswege zijn zowel onmenselijk als onwenselijk.

Gelukkig heeft Suriname weer een minister van Financiën, om de financieel economische chaos te kunnen trekken. In de hele wereld wordt door de burgers aangegeven dat het recht op voldoende inkomen om rond te komen een nieuw verworven mensenrecht is, die al die regeringen in de wereld behoren na te komen.  Net zoals de mensenrechten i.v.m. bescherming van de natuur en de biodiversiteit op de planeet aarde, om de doodeenvoudige reden dat de mens daardoor vrij kan ademen en in leven blijven.

Oorlogsgeweld, terrorisme, vandalisme, criminaliteit en alle voorkomende gevallen van geweld zijn uit den boze, en er staat duidelijk geschreven dat de Here Jezus, de koning der koningen, de koning van de machthebbers op deze aarde, een Vredevorst is. Het kerstfeest wordt ter ere van Hem gevierd. Hij als lichtend voorbeeld van hoe mensen zouden moeten zijn. Gelijk, gelijkwaardig, eerbiedwaardig en eensgezind van goede wil tegenover en met elkaar.

De mensen, hun kinderen en leiders zijn daarom geroepen om het Surinaamse spreekwoord Grontapu no prati nanga leti, de wereld is onrechtvaardig, radicaal te veranderen of te doen veranderen.

BEPP Mediacommissie

opening
Fernandes Express
Passion in concert

6 REACTIES
 1. Wan Switi Krisneti, Gi Alla Sranansma/ Sma Ini Sranan

  Als men de eettenten aan de Waterkant, waarmen ook Kerst kan eten en drinken in Paramaribo en de Palmentuin Paramaribo erin mee meemt, Waka Pasi, met Christmas liederen, niet schreeuwerig, maar een zachte toon kan het
  nog mooier worden, vooral voor de niet Christenen. Christenen zijn op zo’n dag en tijdstip liever thuis.

  De lichten vd Kerstboom en al die grote regering ronde ballen zijn miet mooi dit jaar. Liever opzetten zo als in het verleden.

  Ook zouden groepen Kerstliederen kunnen zingen, niet harde muziek draaien/ rustig en zachte toon zingen voor de sfeer en de bezoekers gewoon met elkaar kunnen praten en naar elkaar kunnen luisteren.

  De culinaire gebeuren aan de Waterkant kan ook in worden mee genomen, ook in de Palmentuin, Waka – Pasi.

  Dit voor de niet Christenen of toeristen, buitenlandse werknemers in Suriname om ze ook een Kerstgevoel in Suriname te geven.

  Alleen voor de beide Kerstdagen, de boom en alle andere verlichtingen na 2 Januari van het volgende jaar gelijk ontmantelen. Ook als men het culinaire aan de Waterkant alleen voor die beide
  dagen of wandelen in het licht in Palmentuin, Waka Pasie of groepen Kerstliederen zingen op de locaties erin mee neemt.

  Het Kerstgevoel is voor 25 December en 26 December van het jaar en dat moet men strak zo houden.

  Let op:

  Jezus. Christus is niet geboren op 25 December vh jaar. Het is door de Romeinen, Constantijn zo gemaakt.
  Al die lichten en Kerstboom hebben eigenlijk met Kersfeest niets te maken en die Santa Claus in zijn rode kostuum en witte baard is gewoon niemand minder dan de duivel. Dus letten jullie daar heel goed op.

  Santa Claus in zijn rode kostuum en witte baard is niemand dan de duivel. Verdiepen jullie in de materie


  gemodereerd
 2. Waarom een kerstboom versieren?
  Ook het versieren van een kerstboom is bij de Germanen begonnen. Tijdens het midwinterfeest versierden ze de nog groene bomen of hingen te takken in huis. Deze versieringen van appels en slingers moesten de boomgeesten gunstig stemmen en zorgen voor vruchtbaarheid in het nieuwe jaar. Ook werden er offers gebracht, wat lijkt op de cadeautjes die wij nu onder de boom leggen. Daarnaast hadden ze de Joel kaars. Hiermee vereerden ze de geboorte van de zon en de kaars moest de zon aanmoedigen om de aarde te verwarmen. ,,,,KERSTFEEST IS NIET BIJBELS,,,


  gemodereerd
 3. De ware Bijbelse oorsprong van het christelijke Kerst is heidens
  Veel mensen weten dat het christelijke Kerst niets met de Bijbel te maken heeft en geen ware Bijbelse oorsprong kent. Het heeft alles te maken met het alom bekende zonnewendefeest en toch is er wel degelijk een Bijbelse verklaring voor het christelijke Kerstfeest.

  Wellicht heel anders dan je zou denken, aangezien het in deze gaat om een ingewikkelde incestrelatie tussen een moeder en haar zoon. Een relatie waaruit later de typerende moeder/kind verering uit voort zou komen die we terugvinden in onder andere de verering van Isis en Osiris tot aan de verering van Maria met Jezus toe.

  Waar komt het Bijbelse Kerstfeest vandaan? Het incestverhaal van Semiramis en Nimrod
  Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven moeten we terug naar een Bijbels verhaal. Dit verhaal vind je terug in het Oude Testament. Het verhaal van Nimrod. Velen zullen deze naam herkennen van het verhaal waarin de stad Nineve door deze Nimrod gebouwd werd. De naam ‘Nimrod’ is Hebreeuws en is afkomstig van ‘Marad’ wat betekent ‘hij rebelleerde’. En hier begint een vroege geschiedenis van incest: Nimrod trouwde met zijn eigen moeder Semiramis.

  Na de val van de toren van Babel trok Nimrod als machthebber naar Assyrië, waar hij de stad Nineve (bekend van het verhaal van Jona en de walvis) stichtte. Zijn vroegtijdige dood zorgde ervoor dat alle macht in handen kwam van zijn moeder/vrouw Semiramis. Omdat haar de macht leek te ontglippen riep zij de bevolking op dat ze haar overleden zoon/echtgenoot, die inmiddels getransformeerd zou zijn in de Zonnegod of Gever van Leven, moesten blijven eren en gedenken.

  Later zou Nimrod bekend komen te staan als Baäl en degenen die de religie volgden die Semiramis had geschapen zouden Baäl-aanbidders worden genoemd. Zij werden geassocieerd met heidense verafgoding, aanbidding van demonen, mensenoffers en andere praktijken die als boosaardig werden beschouwd.

  Semiramis maakte de mensen wijs, dat zij als maagd, na de dood van Nimrod bevrucht was en een zoon zou baren. De zoon zou een reïncarnatie zijn van Nimrod, die door de geboorte van dit kind weer onder de mensen zou vertoeven. Deze zoon werd Tammuz genoemd, geboren uit een maagd. Tammuz werd geboren op 25 december. Door het baren van dit ‘onbevlekte’ kind, verkreeg Semiramis de titel ‘Koningin des hemels’.

  De oorsprong van de kerstboom
  Tammoez werd de god van de vegetatie en de oogst, die beurtelings opkwam en stierf zoals het graan. Zijn huwelijk met de godin van de liefde en de vruchtbaarheid Ishtar (in de Bijbel: Astarte of Asjera) leidde steevast tot zijn dood. Bij de verering van Astarte horen groenblijvende bomen (ook bekend als de kerstboom, die ook een altijd groenblijvende boom is).

  In sommige landen in het Midden-Oosten werden hiervoor palmbomen gebruikt, maar een spar was beter omdat de piramideachtige vorm doet denken aan de toren van Babel die met zijn punt naar het rijk der goden wees. Hierdoor verwijst ook de oorsprong van de kerstboom wederom terug naar het Bijbelse beginpunt, waarin Nimrod aanbeden moest worden. De kerstboom vindt dus uiteindelijk zijn oorsprong in het heidense Baälisme.

  In de Romeinse cultuur gold de pijnboom als heilig. Tijdens Saturnalia hingen er rode bessen in als versiering. Van de Scandinavische god Odin werd geloofd dat hij speciale gaven zou schenken aan hen, die zijn heilige pijnboom naderden (verwijzend naar de geschenken die gelegd worden onder de kerstboom). De ons bekende ‘kerstboom’ vat in het kort het idee van de boomaanbidding samen. Vergulde noten en ballen symboliseren de zon (de zoon van Nimrod, Tammoez of wel de geïncarneerde Nimrod).

  Voor wie het allemaal in de Bijbel na wil lezen
  In de Bijbel komen we 11, of eigenlijk 12 teksten tegen, altijd in negatieve zin, waarin de (altijd) groene boom wordt genoemd. Deze ‘boomaanbidding’ heeft haar oorsprong in de Babylonische godsdienst (wat zoals eerder aangegeven voortkwam uit de verering van Semiramis voor haar zoon/echtgenoot Nimrod).

  In Babylon ging men er vanuit dat uit een dode boomstronk een groene loot, een jonge boom, uit sproot. De oude, dode, stronk symboliseerde een dode Nimrod en de altijd groene boom, die uit een dode boomstronk groeide, symboliseerde Tammoez. Nimrod was a.h.w. in Tammoez geïncarneerd.

  Deuteronomium. 12: 2
  1 Koningen 14: 21-24
  2 Koningen 16: 4
  2 Koningen 17: 7-11
  2 Kronieken 28:1-4
  Jesaja 57: 3-5
  Jeremia 2: 17- 20
  Jeremia 17:2
  Ezechiël 6:11-14
  Ezechiël 20: 46-47

  De ware Bijbelse oorsprong van het christelijke Kerst is heidens kerstboom nimrod


  gemodereerd
 4. Aldus de judaspartij, die Suriname heeft helpen ondermijnen, samen met de grootste verkrachter en drugsdealer en moordenaar van Suriname opa D.


  gemodereerd
 5. Hou op man, Jezus was geen koning en genoot ook geen onschendbaarheid. Anders hadden de Romeinen hem nooit opgepakt.
  Of Jezus een vredesvorst was betwijfel ik. Tijdens zijn leven heeft hij niets kunnen betekenen voor de vrede. Zijn aanhangers werden juist vervolgd en de aanhangers van zijn aanhangers hebben eeuwen lang miljoenen mensen vermoord en uitgeroeid en tot slaaf gemaakt, zoals alle Surinamers dat wel weten.
  Dus hou op met het verspreiden van niet op feiten gebaseerde verhalen.


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES