dinsdag, juni 18, 2024
HomeOnderwerpenGeschiedenisNationaal Comité Slavernijverleden over excuses: 'Afro-Surinamers moeten eensgezind optrekken'

Nationaal Comité Slavernijverleden over excuses: ‘Afro-Surinamers moeten eensgezind optrekken’

-

Does Travel - naar Suriname

Het Nationaal Comité Slavernijverleden heeft vandaag laten weten dat zij het besluit van de Nederlandse regering, om Sigrid Kaag, Minister van Financiën en viceminister-president naar Suriname af te vaardigen, apprecieert. Het komen naar Suriname van Kaag is op voorstel van de voorzitter van het Nationaal Comité Slavernijverleden, dhr. Johan Roozer. Het comité blijft bij haar standpunt dat het aanbieden van
excuses door Nederland te gehaast en onzorgvuldig is voorbereid.

De historische situatie van Suriname is een heel andere dan die van Nederland of de Antillen. Door de trans-Atlantische handel werden miljoen Afrikanen tegen hun wil ingebracht en gehouden in een slavernijsysteem, ook in Suriname gebeurde dit, wat ons land maakt tot plaats delict.

Meer dan logisch dan dat hun nazaten worden betrokken bij het proces van erkenning, excuses en herstel. Daarnaast zijn de Surinaamse regering, het parlement en de organisaties die betrokken zijn bij het slavernijverleden niet geïnformeerd over de voornemens om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden deze maand. 

Het slavernijsysteem dat bijkans 300 jaar heeft geduurd kenmerkte zich door de meest wrede vormen van onderdrukking en dehumanisering, maar ook door het voortdurend insteken met en hanteren van verdeeldheidssystemen. In vele gevallen worden deze systemen ook door nazaten in verbeterde vorm tegen elkaar ingezet, wat niet bevorderlijk is voor het leiderschap en het dienen van het gemeenschappelijk belang.

Het Nationaal Comité Slavernijverleden, roept daarom alle nazaten van de slaafgemaakten op om de gelederen te sluiten en een vuist te maken. Het Nationaal Comité zegt dat Afro-Surinamers nu meer dan ooit eensgezind moeten optrekken.

Niemand heeft het monopolie over het slavernijdossier. Het proces van eerherstel en genoegdoening moet samen bepaald en doorlopen worden. De komst en aanwezigheid van de viceminister-president Kaag moet aangegrepen worden om eensgezind een duurzame basis te leggen voor samenwerking om op een waardige wijze invulling te geven aan vereffening van de schuld van het slavernijverleden.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

29 REACTIES
 1. Eensgezindheid is iets wat de Afro-Surinamer niet kent.In dat opzicht is hij nog steeds een slaaf.


  gemodereerd
 2. Ach man, de mensen van Afrikaanse afkomst hebben in Suriname zoveel mensen van Indiase afkomst gedood en nog steeds doen ze dat. Tonen ze ooit spijt? Maken ze ooit excuses? Bieden ze ooit compensatie aan? Nee, nee en nog eens nee.
  Van mij hoeven ze dan ook niks te krijgen en helemaal niks te eisen!


  gemodereerd
 3. De eenheid onder Afro-Surinamers is ver te zoeken. Als die er was was men als groep veel beter beslagen ten ijs gekomen. Alleen door centraal te stellen dat Slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is en dat die maar liefst 300 jaar heeft geduurd.
  Komt nog bij dat de slavernij in 1863 wereldwijd was afgeschaft en Nederland nog 10 jaar is doorgegaan. Op 5 juni 1873 kwamen de eerste contractarbeiders in Suriname.
  Nederland had met deze feiten als aanvoering, veel meer door het stof moeten bijten bij het maken van excuses.
  Ken uw geschiedenis!


  gemodereerd
 4. En gern figuren als Zunder naar voren schuiven. Die man is niet te vertrouwen. Hij verkoopt de boel voor appel en ei


  gemodereerd
 5. Allen tot Afri tot slaaf gemaakten moeten eens gezind optrekken tegen de (voormalige) Koningshuizen in Europa ( Spanje, Portugal, Italie, Frankrijk, UK, Belgie, Nederland, Luxemburg en tegen de adel, kooplieden, scheepsmagnaten, handelaren; Geestelijken van de Roomkatholieke Kerken van Spanje, Portugal, Italie/ Paus van Vaticaanstad, Geestelijken van Frankrijk, UK, Belgie, Nederland, Luxemburg, de adel, oa Corneles van Aersen van Sommelsdijk, West Indische Compagnie, Provincies Noord – en Zuid-Holland, De Stad Amsterdam, Rotterdam, Den-Haag, Utrecht, Zeeland, de dominees, afstammelingen van de kooplieden, families die in slavenhandel waren, ABN-AMRO-bank, Nederlandse Bank, enz.

  Ook tegen de USA die zich had afgescheiden van UK en ook net als het moederland in Slavenhandel was, Canada, Brazilie, enz,

  Ook tegen de leiders van Ashanties in de hoorn van Afrika, die Afrikanen van andere stammen gingen oppakken en verhandelden aan de Portugezen en later de Nederlanders van St George El Mina.

  De afstammelingen van de gewone jan met de pet/EU proletariaat, horigen/boeren, tuchthuisboeven, geteisem, hoeren, landlopers, arme weeskinderen, arme weduwen, deugnieten, pooiers, dronkaars, luilakken, te laat komer, langslaper, lawaaimakers, stakker, daklozen, boer, boerin, sloeber enz uit die koloniale periode hoeven zich niet helemaal aan gesproken te voelen om excuses te maken. Wel dat die aardappelen, koffie, lekker!, cocoa, en welvaart, welzijn, rijkdommen, hen wel ten goede zijn gekomen. Dus ook hierin hebben meegelift en beter van zijn geworden. Op grond daarvan mogen die ook hun excuses aanbieden en herstelbetalingen doen.


  gemodereerd
 6. Dit is geen overbodige oproep het is te hopen dat betrokkenen zich deze oproep serieus aantrekken. Te veel discussie hieromtrent is alleen maar verspilling.


  gemodereerd
 7. Matteüs 7:21-23 NBG51
  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid…..Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Mattheüs 7:21


  gemodereerd
 8. Word moe van dat excuses gedoe. Geen 1 Nederlander die nu leeft kan wat doen aan de slavernij van toen. Tuurlijk vinden wij het ook schandalig. Maar wat kan de huidige mens er aan doen


  gemodereerd
 9. Men gaat niet naar africa om daar rekenschap te vragen ,men hamer steeds naar het verleden ga door met jou leven, maar nee men ziet dolars teken?er zijn veel nederlanders met de naam piet zijn het witte pieten?


  gemodereerd
 10. “In vele gevallen worden deze systemen ook door nazaten in verbeterde vorm tegen elkaar ingezet, wat niet bevorderlijk is voor het leiderschap en het dienen van het gemeenschappelijk belang”

  Wat een geweldige en scherpe vaststelling. Het is niet anders. Onderling probeert men elkaar uit het politiek debat weg te werken wat weer een kenmerk is van de verdeel en heers politiek-mentaliteit. Wat ik mij steeds afvraag is waarom men (zie de Afro bevolkingsgroep) alleen maar gefocust is op excuses en schadeloosstelling door Nederland. Waarom pakt men niet de bron van de slavernij ellende aan. Die lag niet in Amsterdam maar in Ghana en aan de Djuka rivier.
  Bovendien was in Suriname de zwarte slavenhandelaarster Elizabteh Samson puissant rijk geworden doordat zij haar eigen soortgenoten aan de slavenhandelaren verkocht. Over haar verderfelijke zakelijk instinct is in Suriname weinig bekend. Bewust wordt haar rol als slavenhandelaarster achterover gehouden. Wellicht omdat zij een van het negroïde ras was ?
  Indien de Afro bevolkingsgroep objectief de slavernij wenst te veroordelen en ook excuses verwacht van degenen die rijkdom vergaard hebben door deze handel, moet men niet vergeten de nazaten van degenen die hiervoor aansprakelijk zijn, de Ashanti’s en noem maar op, ook bij dit proces te betrekken. Dus ook de nazaten van Samson dient men aansprakelijk te stellen.


  gemodereerd
 11. Nederland moet de Afrikanen onder voorwaarde miljarden geven. Heb daar absoluut geen bezwaar tegen.

  En dat is dat het land in tweeën verdeeld wordt. Zodat die andere helft rustig kan leven.


  gemodereerd
 12. @Nath,

  Wanneer hebben mensen van Afrikaanse afkomst zoveel mensen van Indiase afkomst gedood en dat nog STEEDS doen?

  Als je dat kunt aantonen dan wil ik namens alle mensen van Afrikaanse afkomst mijn oprechte excuses aanbieden.

  Uit welk geschiedenisboek heb je deze wijsheid vandaan gehaald?


  gemodereerd
 13. Leve de segregatie aldus bepaalde groepen die eisen dat excuses aan bepaalde groepen moet worden gemaakt.
  Hoe haal je het in je hoofd?????????
  Maar waarom dan? waarom niet aan de HELE SURINAAMSE GEMEENSCHAP WAAR die ook is dus ook zij die in bijvoorbeeld in Groningen wonen en in Maastricht of in Miami
  Het antwoord is zoals altijd weer simpel====geld geld en nog eens geld. ze denken als al die miljoenen onder zoveel moet worden verdeelt dan blijft er weinig over.
  wat een dagoes. Eerst werden onze voorouders gemarteld, zweepslagen over hun rug tot bloedens toe en nu willen deze saka saka dagoes WEER over de ruggen van onze voorouders geld zien. Schaam je diep Shame on you, net als Sjors en shamie
  Ik heb het al eerder geschreven; geen geld, maar voorzieningen, musea, studiebeurzen. ziekenhuis materieel,


  gemodereerd
 14. Wat als nederland gaat eisen dat eerst de
  moordenaars en drugs dealer worden opgepakt en naar de gevang en dan gaan eisen.De zwaarte bevolking ziet zijn eigen vouten niet.


  gemodereerd
 15. Welke plooien komt Mieke uit Holland in Sranan glad strijken. Het zijn geen Sranan plooien, het zijn haar eigen plooien. Ze moet haar eigen rotzooi opruimen samen met Rutte. Wat zij komt doen in Sranan is haar drammerigheid tonen, zij heeft geen spijt, want dan had zij even goed in NL kunnen blijven en daar de zaak rechttrekken door 19 december te laten vallen.


  gemodereerd
 16. O mensen we krijgen excuses en een geldbedrag erbij, en dan! wat is de volgende op het klachtenlijstje? Surinamers houden van klagen en vooral de creoolse donkere bevolkingsgroep.
  Ze voelen zich altijd gediscrimineerd maar zelf zullen ze geen enkele moeite doen om zelf iets positief toe te voegen aan hun bestaan. Ze gaan liever stelen en mensen beroven, en maken dat we ons als bewoner niet meer veilig voelen.Corruptie tot op het hoogste niveau, niemand is te vertrouwen. Dit is de balans van jaren onafhankelijkheid, het heeft ons helemaal niets gebracht. Een land met alleen maar graaiers is gedoemd ten onder te gaan. 😔 zucht!!!


  gemodereerd
 17. Yu sabi tok!! na soso begi volk djaso!! het is toch nit deze generatie die rommels hebben uitgehaald!! laat de Suus aan de doden gaan vragen, wier de abnormale wandaden hebben gepleegd, ENNNN laat deze mensen OOK naar Ghana gaan bij de verkopers, die hun eigen bloedverwanten excuus vragen! IK ZEG 1 DING!! ALWAAR DEZE SOORT MENSEN MET DEZE KLOTE IDEEN ZITTEN. KOMT NOOIT EN NEVER GOED!! onthoudt dat!!
  Neen!! NL heeft geld en in Ghana is de koers €1: 850,= als ik mij niet in vergis!!! Ik zou niks en nada, 0,000 geven!! oprotten!! Deze zelfde mensen wilden ook onafhankelijkheid toch?? Dus ga je reet zelf afnemen!!

  En over geld gesproken!!! als het zover is, dan zou ik er voor zorgen, dat er niemand maar dan ook niemand 1 cent in hun handen krijgt!! Na goed bestudering!! Heel wat realiseren, opbouwen dusdanig dat een ieder voor zou gaan ontwikkelen en verder kunnen. Doe je dat niet, kom dan weer met….. Het is NL!! Ik stop even!!


  gemodereerd
 18. Eisen stellen aan excuses ? De dollar/euro tekens is waar de afro Surinamer is geïnteresseerd. De belangengroepen duikelen over elkaar heen met eisen als “het woord Neger verbieden en strafbaar stellen”, Koning Willem Alexander moet persoonlijk naar Suriname komen en elke nazaat van een slaaf moet € 40.000 op zijn bankrekening bijgeschreven krijgen als compensatie voor het leed van zijn voorouders. Bij het woord ‘gratis geld’ krijgen de nazaten plotseling heel veel last van hun slavernij verleden……Te treurig voor woorden.


  gemodereerd
 19. De Afro-Surinamers moeten beter hun energie steken in de toekomst en opvoeding van Afro-Surinamers. Waarom worden de meeste Afro-Surinamers in Suriname en Nederland neergeschoten door andere Afro-Surinamers? Waarom laten veel Afro-Surinaamse mannen hun kinderen in de steek waardoor deze kinderen in de criminaliteit terecht komen. Geld sparen voor opleiding en toekomst van je kinderen, dat moeten ze eerst gaan leren. Bewustwording en verantwoordelijkheid nemen is belangrijker dan bezig houden met dingens van honderden jaren geleden. Nederland doet er goed aan om geen geld te geven aan bepaalde groepen maar methoden ter beschikking te stellen waardoor Suriname als geheel zich kan ontwikkelen. Bijv. de Ned/Europese markt openzetten voor export van Surinaamse produkten (denk aan landbouw).


  gemodereerd
 20. ” …
  Het Nationaal Comité zegt dat Afro-Surinamers nu meer dan ooit eensgezind moeten optrekken.
  … ”

  Hoezo “moeten” ?

  Ik wil graag mijn eigen mening hebben net als vele andere afro broeders en zusters.
  De tijd van “moeten” is koloniaal denken.

  Justitia Pietas Fides. Krakti !


  gemodereerd
 21. @soeta03” maar wat kan de huidige mens ervan doen”.
  Gewoon excuses maken en daar na compenseren van geleden “schade”.


  gemodereerd
 22. worden de Afrikaanse landen die hun eigen bevolking hebben verhandeld erbij betrokken als dat niet gebeurd is het niet geslaagd.


  gemodereerd
 23. Als er geen absurd hoge eisen waren gesteld, was deze beschamende situatie nooit en never zover gekomen. Het is tenslotte meneer Zunder die deze situatie heeft aangewakkerd. Nederland weet ook wie deze meneer is. We worden met zn allen verschrikkelijk belachelijk gemaakt. Als er geld wordt geëist, hoe moet Ned. dit organiseren, zodanig dat de gelden daadwerkelijk terecht komt bij diegenen die het toebehoort. Worden alleen de nazaten in Suriname tegemoetgekomen? What about de Sur. nazaten die in het buitenland wonen. Of belanden de gelden in verkeerde handen.


  gemodereerd
 24. Minister Kaag komt naar Suriname, niet on iets te bespreken of te onderhandelen. Ze komt naar Suriname om de Surinamers iets te zeggen. Ik durf te wedden dat het zal zijn in de trant van: “Jullie willen excuses? Goed, die kunnen jullie krijgen op de Nederlandse voorwaarden en op een tijdstip door Nederland bepaald. Ook bepaalt Nederland wie de excuses uitspreekt en waar. Over eventuele herstel betalingen bepaald Nederland hoeveel, wanneer en tegen welke voorwaarden c.q. tegenprestaties. Bij voorbeeld, hoeveel olie en of gas Suriname aan Nederland moet leveren als tegen prestatie. Een take it or leave it deal.
  Verder het feit dat Nederland een vrouw afvaardigt om de dit aan de Zware Surinaamse jongens te vertellen, is ook een vingerwijzing.
  Wanneer mevr. S. Kaag Suriname verlaat komen de Surinamers er achter dat ze zich met het bekende kluitje in het riet bevinden. Ze hebben op alles “Ja” gezegd.


  gemodereerd
 25. nou iemand zei hier al dat het nooit zal lukken om alle afro surinamers op een lijn te krijgen , want ieder afro denkt ikke ikke en de rest kan stikken , en afro surinamers willen niet naar afrika gaan om daar verhaal te halen , ja afro surinamers jullie voorouders zijn daar verkocht als slaven door de stamhoofden van jullie voorouders , dus jullie schamen jullie ervoor dat dit is gebeurd , besef wel dat daar alle ellende is begonnen , maar jullie als nazaten denken alleen maar aan geld en het excuus is bij zaak , maar alle afro die na 1975 naar Nederland zijn gegaan naar het land van de kolonisator , wat hebben die aan een excuus , jullie hebben er toch zelf voor gekozen om in het land van de kolonisator te leven
  dus blijf maar lekker daar


  gemodereerd
 26. pony , jij houdt niet van witte mensen he , en jij woont daar als afro in een wit land , ja eigen schuld , maar dan bemoei je met zaken daar en zeg dan tegen de regering daar dat ze ze niet naar suriname moeten gaan , maar jij bent bang he , een afro met kritiek in nederland is het zelfde als een nietsnut die niet kan spreken ,


  gemodereerd
 27. Wat ik niet begrijp (natuurlijk begrijp ik het wel) is waarom deze zaak niet onderdeel was bij de Onafhankelijkheidsverzoek? Waarom hebben de Afro toen niet gezegd om ook direct het slavernijverleden en herstelbetalingen erbij te betrekken? Waarom was Aaron niet zo doortastend om Den Uyl en Koningin Juliana te benaderen en hierover te onderhandelen ? Volgens mij heeft Nederland met die 3 miljard guldens Suriname heel goedkoop afgekocht.
  Daarom heeft de grootste Staatsman die Suriname voortgebracht heeft, Lachman, ons ook gewaarschuwd om niet te snel akkoord te gaan met de onafhankelijk van Suriname want er moesten nog veel zaken geregeld worden. Die smerige Aaron antwoordde met dat hij in het belang van alle Surinamers handelde en niet voor landverrader uitgemaakt wilde worden.
  Hoe ontzettend gelijk heeft Lachman ook gehad. Dankzij hem kwam na de Onafhankelijkheid van 1975 een Overgangsrecht inhoudende dat Surinamers vanaf 1975 tot en met 1980 visumvrij naar Nederland mochten vetrekken. Voornamelijk vele Afro Surinamers hebben hiervan gebruik gemaakt waaronder Aaron die als een rat naar Nederland vetrok; het land dat hij verfoeide en van slavenhandel betichtte.
  Men kan over Lachman zeggen wat men wil maar in ieder geval dacht hij aan het belang van alle Surinamers. Daarom is hij ook nooit op de vlucht gegaan zoals als die zogenaamde trotse Surinamers als Aaron (zakken goed gevuld) en Haakmat.

  Mijn conclusie is dan ook dat door eigen dommigheid deze zaak zo geëscaleerd is.


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES