zondag, juni 16, 2024
HomeOnderwerpenGeschiedenisBurgemeester biedt excuses aan voor slavernijverleden van stad Den Haag

Burgemeester biedt excuses aan voor slavernijverleden van stad Den Haag

-

Does Travel - naar Suriname

In navolging van de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht heeft de Haagse burgemeester Jan van Zanen excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de stad Den Haag.

Van Zanen deed dat zondagmiddag 20 november tijdens de presentatie van een studie naar het slavernij- en koloniale verleden van Den Haag door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV).

“Ik, als burgemeester van Den Haag, stad van vrede en recht, bied namens het college mijn welgemeende excuses aan voor de wijze waarop voorgangers van ons het systeem van kolonialisme en slavernij hebben ondersteund en ervan hebben geprofiteerd”, aldus Van Zanen.

 Begin deze maand werd duidelijk dat ook het kabinet van plan is om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

22 REACTIES
 1. En nu nog het koningshuis, de regering van Nederland, De Tweede Kamer, Eerste Kamer, enz. en betaal fikse schade vergoeding en stuur ze terug naar Afrika. Met de treinen, bussen, boten, kunnen zijn die zij die in Nederland wonen naar Zuid EU vervoerd worden en naar de overkant vd Middenlandse zee naar Afrika gebracht worden.

  En zo is het probleem opgelost en kunnen ze daar gaan dansen.


  gemodereerd
 2. Waar zijn de nazaten van de tot slaafgemaakte. Den Haag neemt de afschaffing van de slavernij niet serieus en respecteert de gevoelens van die afstammelingen niet. Het is deze groep die het initiatief heeft genomen te komen tot een herdenking in Den Haag. Den Haag is ook al terughoudend in het subsidiëren van activiteiten van deze groep, terwijl de Haagse theaters en mensen van buiten de stad ruimhartig worden gesubsidieerd. Voor de Hindoestaanse immigratie is er zelf een bedrag van 150.000 euro gereserveerd.


  gemodereerd
 3. Gaan de Afrikaanse stamhoofden ook hun excuses maken ? Zij waren degenen die het meest aan de slavenhandel verdienden en slavernij mogelijk maakten. Waarom horen wij niets over hun rol bij de slavenhandel? De Koning van de Ashant’is was de eerste op zijn volk genocide heeft gepleegd. Het zal de mensen die zo naar eerherstel streven sieren om ook de Afrikaanse stamhoofden tot excuses te dwingen. Ik zit niet op excuses te wachten voor iets waar de huidige generatie niet aan heeft geleden.


  gemodereerd
 4. Dat verleden moeten we achterlaten en een sprong voorwaarts maken.Anders blijven we in een slachtoffer rol en zo als Sampie anderen de schuld blijven geven van ons mislukken.


  gemodereerd
 5. Als het in Nederland over pijnlijke kwesties gaat, zie je dat de reacties bottom up komen.
  De politiek hoopt dat het overwaait (struisvogelpolitiek)
  Zwartepietendiscussie en zorgtoeslagaffaire, zijn daar voorbeelden van.
  En omdat het bij die laatste affaire niet overwaaide en niet top down ging, is het kabinet gevallen.
  Saillant detail, de klokkenluider heeft toen 2 mnd. in de lappenmand gelegen en was door de politiek verpulverd tot houtsnippers.
  En ja, in alle eerlijkheid, aangaande niet gemaakte excuses over het slavernijverleden zal dit kabinet niet vallen want die gaat over lijken.


  gemodereerd
 6. @
  Even een hele grote correctie. Het waren niet de nazaten van de slaven die de ellende van de slavenhandel onder aandacht van de politiek brachten maar het was de briljante auteur en journalist met zijn onderzoekswerk Anil Ramdas die dit onder aandacht van de Ned regering bracht. De nazaten hebben dus veel dank aan die Hindoestaan verschuldigd. Maar dat zullen ze natuurlijk nooit durven toe te geven.


  gemodereerd
 7. Wat heb je aan al die excuses?

  Deze zwaar getraumatiseerde slachtoffers willen gewoon heel erg graag terug naar Afrika, gezellig naar hun stam, hun roots!

  Geef ze allemaal een gratis vliegticket en wat reisgeld mee, dat is toch wel het minste wat ze kunnen doen.


  gemodereerd
 8. De geestelijken vd RK zouden hun excuses tegen de intrede vd slavernij aan de afstammelingen vd tot slaaf gemaakten in de Nieuwe Wereld moeten aanbieden

  Laat maar eens goed onderzoek doen hoe de slavernij in Afrika was en geworden is door deze Portugese geestelijken.

  Het was deze kerk dat de Inheemsen niet geschikt waren en men sterke Afrikanen uit de westkust van Afrika naar de Nieuwe Wereld kon brengen voor het zware werk op de plantages aan te leggen, planten, enz. Hun uit te buiten, hun vrijheden af te nemen en niet te betalen, werken zonder 1 cent te betalen tot ze er dood bij vielen.

  Let op!
  Slavernij bestond al. Zie de Christelijke Bijbel die erover schrijft in Israel, de Moslim hadden ook slaven, deze Afrikanen mannen en vrouwen hadden ze voor allerlei werkzaamheden, maar ze werden niet zo gebruikt, misbruikt, zoals dr tot slaaf gemaakten in de Nieuwe Wereld werden midbruikt. Dat is het verschil vd slaag zoals in de Bijbel, Israwl, bij de moslims of hun voorlopers, in Egypte, in de Mesopotamie, Afrika, enz.

  Het zijn de geestelijken uit de Portugal die met het voorstel kwamen en met de hoofden vd Afrikanen gingen onderhandelen om Afrikanen van andere stammen op te gaan pakken en hun met geweren/ bewapen, munitie, kettingen, tabak, alcohol, rum, enz. Goederen die geruild werden met de portugese handelaren voor Afrikanen die ze van andere stammen gingen oppakken. Deze werden naar oa St Geoge Elmina gebracht en aan de Portugese kooplieden/ mensenhandelaten geruild voor genoemde goederen.

  De Spanjaarden, Engelsen, Fransen, Nederlandse kooplieden/ mensenhandelaren stapten in en de opdracht vd Portugese geestelijken kwam
  tot leven. Er viel geld te verdienen met de opgepakte Afrikanen. De Afrikaanse dorpshoofden aan de kust gingen met dd geweren, wapens op jacht naar andere Afrikanen van andere stammen, mensenhandel kwam op die manier tot stand tussen de Afrikaanse stammen tot dat die opgepakten bij de stamhoofden bij de kust kwamen en deze bij de Porrugezen/kooplieden, mensenhandelaren die St George EL Mina bouwden in Ghana.

  Het initiatief vd tot slaaf gemaakte Afrikanen, die naar de Nieuwe Werekd kwamen kwam vd Portugese Geestelijken. Kooplieden uit Portugal stapten in en de andere Europese landen, Spanje, Frankrijk, Engeland, Bataafse Republiek, Zeeland, Noord en Zuid- Holland, stad Amsterdam, WIC, familie van Aersen van Sommelsdijk, het Koningshuis/ toen nog geen Koning, de Nederlandse bank, ABN-AMRO, talrijke rijke Nederlandse families, enz.

  Nederland was het centrum vd handel in Europa, de stad Amsterdam, de eerste beurs vd wereld was in Amaterdam, Belgie was toen ook nog deel van het Hollandse Grondgebied.

  Als het om excuses en herstelbetalingen gaat zullen nog meer partijen dit moeten doen:
  – de paus van Rome, geestelijken van Portugal,
  – de handelaren/ kooplieden uit de boven genoemde landen,
  – de adel uit deze landen,
  – WIC, OIC,
  – Banken,
  – Stad Amsterdam, Zeeland,
  – afstammelingen vd familie van Cornelis Aersen van Sommelsdijk, het koninigshuis was ook deel van deze handel, Joden vd stad Amsterdam, Portugese Joden die uit Brazilie kwamen,
  – Vele stamhoofden uit Afrika die de sterke mannen gingen oppakken van andere stammen en met elkaar verhandelden tof dat die bij stamhoofden bij de kust kwamen en deze weer verhandelde met de Luitjes van St George El Mina, Portugezen en later de Nederlanders die het fort hadden veroverd.
  De Ashanties zijn ook schuldig voor de slavernij en ook die zullen hun excuses moeten aanbieden en herstel betalingen moeten doen.

  Er zijn velen verantwoordelijk voor de manier hoe de slavernij in de Nieuwe Wereld was.

  Er was altijd slavernij, maar de slavernij vd Afrikaanse mens in de wereld was de wreedse van allemaal.

  Slavrn konden in Israel, bij moslims nog vrijheid krijgen of opklimmen en een betere positie krijgen, ze werden niet als dieren beschouwd die uitgebuit werden.

  De afstammelingen vd Afrikaanse slaven moeten begrijpen dat toen hun voorouders in stammen leefden, deze geen slaven waren.

  Het zijn de geestelijken vd portugese rk-kerk die er voor gezorgd hebben dag deze wijze van slavernij vd Afrikaanse tot slaaf gemaakten is ontstaan.

  Nog een tip aan de Afri- Surinamers
  – Out of Afrika, daar is de eerste mens ontstaan, de beschaving, taal, beschaving, enz.

  Wat er gebeurd is dat ze links en rechts zijn ingehaad door varianten/ etniciteiten die uit hun zijn ontstaan moeten ze zelf uit zoeken.

  Aan Surinaamse historici zou ik zeggen gaan jullie eens na hoe de slavernij vd tot slaaf gemaakten vd Afrikaanse Amerikanen in de Nieuwe Wereld is ontstaan en schrijven en leggen jullue dit vast in geschiedenis boeken, doen jullie wat onderzoek waar deze mensen, Surinsmers vandaan kwamen en leg dit vast, waardoor dit stukje ontbrekende stukje geschiedenis ook bij hen/ Surinamers vandaan kwamen, bekend wordt, waardering krijgen voor wie ze zijn, dat hun voorouders in Afrika geen slaven waren, hun beschaving, cultuur, zeden, gewoonten, enz in West Afrika ligt.

  Het zijn de geestelijke Portugezen vd RK- kerk die er voor dat deze vreselijke vorm
  vd slavernij in de Nieuwe Wereld is ontstaan. Surinaamse Rooms Katholieken stif tot nadenken of u nog RK wilt zijn.

  Later werd St George El Mina van Nederland en zij werden de grootspeler in deze mensenhandel, enz


  gemodereerd
 9. Aanvulling

  Het Nieuwe Land was ontdekt door Christoffel Columbus die dacht dat hij in India was aangekomen. Veel later kwam pFlorijntijnse bankier, dipolmaat en ontdekkingsreiziger Amerigo Verpuccii in Spaanse dienst dat Columbua in 1492 het niet India was, maar dat het een Nieuwe Werelddeel was dat naar hem Amerika werd vernoemd.

  Dit wilde ik meegeven.

  Er waren nu de Nieuwe Wereld was ontdekt, vele belangen, eerst die van de Spaanse Koning, daarna vd Portugezen, later, Engelsen, Fransen, Nederlanders.

  Allemaal mensen uit deze landen met macht en kapitaal, een leger/ zeevloot, piraterij enz, ontdekkingsreizigers die uitbetaald willden hebben. Goederen, een deel van het nieuwe land, enz. Dit werelddeel is dus een deel geworden van Europese landen en als het om excuses gaat en herstelbetalingen zullen deze landen dat moeten doen.

  Voor dat het Nieuw land was ontdekt, was West-Europa maar een armzalig. Pas met de goederen, goud, zilver, en later verbouwd door de Afri Amerikanen werden deze landen schat en schat rijk.

  Niet alleen de Portugezen, geestelijken hebben een rol gespeeld en schuldig aan de slavernij, maar al de belangen groepen, die macht, en geld hadden in de West-Europese landen, Koning, Keizers, adel, zee vloten/piraterij, ontdekkingsreizigers, enz.

  Ze hebben de Afrikaanse mens en later de contracten gebruikt, misbrukt om West-Europa te verrijken. zonder het Nieuwe land zouden we in Europa geen aardappelen en vele andere producten eten.

  Wat niet vergeten zou moeten worden is nl:
  – Suriname is niet alleen bezit geweest van Nederland, maar ook van Engeland/Willoughbyland/ Engeland voor de Nederlanders en daarna ook van de Fransen/Frankrijk, verschillende keren. Als het om excuses gaat zullen ook de Franse President en het Engelse Koningshuis, de adel, enz hun excuses moeten aanbieden en herstelbetalingen.

  Toetje

  Ook de USA moet haar Excuse aanbieden, want ook deze luitjes hebben zich vrij gemaakt van UK en hebben zich ook verrijkt met de slavernij en uitbuiting, dus ook hun moet men niet over het hoofd zien.

  Er zijn veel partijen die belangen hadden bij de uitbuiting van mensen uit Afrika, Inheemsen in de Nieuwe Wereld.

  De contracten moeten ook niet vergeten worden en ook aan hen zal excuses en herstelbetalingen moeten plaats vinden. Ook uit deze groepen moeten geschiedkundigen/historici opstaan en zaken nader onder de loep gaan nemen.

  De Inheemsen is ook alles ontnomen en deze groep zal men goed naar moeten kijken, waardoor ze ook tot de rechtopstaande mens gaan behoren, naast alle etniciteiten in de wereld.

  Alle mensen zijn gelijk, maar sommige mensen met macht, geld, kennis, posities in de maatschappij, kerk, ondernemingen, enz. zijn meer dan andere mensen. Dat was zo, is zo en zal altijd zo blijven. Dat moet men ook niet vergeten, tijd, omstandigheden, momenten, enz. spelen ook een rol. Het ijzer moet men smeden als het heet is. Alleen door bundeling en samen werking zal men iets kunnen bereiken. Al de groepen die zich gediscrimineerd, onderdruk enz voelen, zullen zich moeten bundelen om de strijd aan te gaan. Als men verdeeld is, geen plan heeft zal de meester bepalen wat er gebeurt en per saldo zal het doel dat men wilde niet gehaald worden.

  Ook de Europeanen die aan de touwtjes trekken hebben hun belangen en men moet niet denken dat wat men wil dat men dat zal krijgen. Het zal iets worden in het minden en wellicht veel minder.


  gemodereerd
 10. De excuses zijn gepast omdat er geen enkele Afrikaan naar Europa is gekomen om iemand te verkopen. Dat het Koninkrijk van de Ashantis bij de slavenhandel waren betrokken valt niet te ontkennen.
  Die hebben echter geen schepen gebouwd om naar Afrika te varen. Die hebben geen fort Elmina gebouwd.
  De excuses zijn op zijn plaats omdat Nederland nog steeds profiteert van de grachten panden, betaald met het bloed van de tot slaaf gemaakten. Op de panden zitten nog steeds de slavenkopjes als pronkstuk.

  Maar de slechtheid zit in de mens.
  Denk maar aan de kruistochten in Europa.
  Denk maar aan de rode Kmer in Cambodja, van Pol Pot, the killing fields.
  Denk maar aan het kastenstelsel in India. Waar tot de dag van heden de laagste kaste geen menswaardig bestaan heeft.
  Denk maar aan de strijd van de IRA in noord Ierland.

  En tot op heden is er mensenhandel, is er slavernij.
  Dus nogmaals het werd tijd.
  Het enige wat mij stoort is dat Nederland wel een dubbele agenda lijkt te hebben. Want waarom nu??
  Gaat het om de ontginning van de olievelden???


  gemodereerd
 11. Wat heeft Den Haag, Utrecht en Rotterdam nu voor een slavernijverleden. Daar zat toch geen kamer van de WIC.
  Wanneer gaat men een keer verhaal halen bij de koning van de Ashanti, die tegen grof geld voor de aanvoer van slaven zorgde. Heb je die wel eens gezien op zijn gouden troon.
  Misschien kan men ook eens aankloppen bij de Engelsen, Portugezen, Fransen en de USA die allemaal een veel groter aandeel hadden. Nederland had een aandeel van 5%.
  De sterfte onder de bemanning was ook veel hoger, want die kostte niets als ze stierven een dood bemanningslid hoefde je geen salaris te betalen.
  Waarom moet je excuses aanbieden voor de daden van je voorouders gedaan in tijden met heel andere standaarden.
  Dan kan je wel bezig blijven. Dan kunnen we hier in Nederland en België nog wel aankloppen bij de Italianen voor de massamoorden uitgevoerd door de Romeinen en in Oost Europa bij Mongolië en China voor de genocide door de Mongoolse horden.
  Daarbij is de huidige generatie er wel op achteruit gegaan, gezien de omstandigheden in Afrika?


  gemodereerd
 12. Als de voorouders niet verkocht zou worden door hun eigen mensen, dan zouden deze nazaten een soort zelfde leven lijden, wat men nu in Ghana heeft en misschien wel nog erger!!

  Praat ook over de slachters nl de verkopers!! Hun zijn de hoofd daders, maar daar wordt niet over gepraat door de nazaten, maar wel over vergoedingen ect. Ik zou de NLse staat willen vragen, pak al die nazaten, die altijd over klagen over vergoeding dit en dat! en deporteer ze terug naar Ghana en geen cent verspillen!! De Ghanese regering moet ervoor dokken, want het waren hun mensen, die door hadden verkocht!!!
  Let wel hier heb ik over degenen die altijd hebben over moni/ vergoeding etc.etc. Ga leren werken!! Les Buriki!!


  gemodereerd
 13. @ Papa Jantje uit Livorno
  Nu weet je gelijk waar het vandaan komt: ”A no mi” dat zullen
  de stamhoofden ook nu zeggen! ( trouwens de stamhoofden)
  van die tijd leven nu niet meer! Dat de blanken nu zeggen
  dat het hun spijt is niet genoeg, ze willen geld zien!

  sari tori

  Jacko


  gemodereerd
 14. boesskowtoe , excuus voor slavernijverleden moet kunnen , maar hier in Suriname loopt een massamoordenaar nog steeds vrij rond , die 15 echte Surinamers in 1982 koelbloedig heeft vermoord en tijdens de coup van 1980 en later in 1987 ook vele Surinamers heeft omgebracht in de binnenlandse oorlog zelfs vermoorde hij vrouwen en kinderen , wordt het dan niet eens tijd dat die massamoordenaar bouterse excuus aanbied aan alle nazaten die hun geliefden door zijn toedoen zijn verloren


  gemodereerd
 15. Passant , onduidelijke uitleg van jou, wie moeten ze betalen en wie moeten ze terug sturen naar Afrika en waarom dan excuus aanbieden


  gemodereerd
 16. De nederlandse regering verzoek ik om alle nakomelingen van de slaven terug te sturen naar Afrika. Zo zijn de excuses aanvaard. Dan voelen deze idioten hoe het is om in Afrika te leven. Wees Nederland dankbaar. Jullie eigen afrikaanse stamhoofden verkochtten jullie. Omdat de meeste zwaar criminelen waren en dat is tot heden te merken in Suriname. De andere afkomsten kunnen niet met sieraden op straat lopen, want ze worden zo beroofd door de nakomelingen. Dit is een feit. Niemand kan dit ontkennen. Het zit in hun bloed!


  gemodereerd
 17. Wow, wat een reacties!

  Handig als je het boek aanschaft en leest, dan leer je nog eens wat. Behalve de resultaten vh wetenschappelijk onderzoek zijn er ook interviews verwerkt van enkele huidige Haagse nazaten.

  De burgemeester heeft op het eind vd boekpresentatie en het cultureel programma gespeecht en vervolgens excuses aangeboden namens Den Haag. Let wel, voor alle slavenhandel; transatlantisch, Caraïbisch en VOC met een link naar Den Haag. (zie artikel hierboven).

  Vervolgacties zijn o.a discussie avonden over het onderzoek. Daarnaast zijn er vacatures opgesteld en bestuursambtenaren aangewezen met dit thema in hun portefeuille, om actie te ondernemen.
  Haga krijgt monumenten etc en er volgt een bewustzijnsprogramma te beginnen bij de jeugd. Die kids op het podium ervaren vandaag nog steeds last van vroegere gebeurtenissen.
  Hoogtepunt feest volgend jr 160jr.

  Ik vind dit een uitstekende manier om gebruik te maken vd beschikbaar gestelde financiën. Den Haag doet het anders!
  Is een Haags ding, niks landelijks.
  Lees het boek!


  gemodereerd
 18. @ Esmerald de VOC had niets met de slavenhandel te maken, dat was de WIC. Op het moment dat Suriname werd geruild tegen New York, waren ze daar grotendeels meegestopt en was de handel overgenomen door Engeland, US, Portugezen en Fransen en waren ze kopers. Suriname en Bernice was een money pit tot aan de onafhankelijkheid.


  gemodereerd
 19. Er zijn organisaties vd Creolen in Nederland en Suriname bezig met slavernij excuses en er is een discussie hiervan met de gemeenten, de regering in Den – Haag, enz.
  In Nederland hebben oa de Nederlandse bank. ABN-AMRO, enz onderzoekingen gedaan en komen tot de conclussies dar zaken door hun voorgangers echt fout waren tegen dd tot skaaf gemaakten. Uitbuiting, onmenselijk, enz.

  Enkelen willen tot excuses overgaan, anderen hebben zich beperkt tot alleen excuses of zaken moeten nog nader worden onderzocht worden bekeken. De diverse Sme/ Creoolse organisaties zijn ermee bezig, ook de regering Rutte en ook de regering in Sme.

  Wie excuses aan wie moet maken, laat ik even in het midden. Het gaat er bij min om dat er onmenselijke zaken in de koloniale periode hebben plaats gevonden uitbuiting van de West- Europeanen, gezag sinds de Nieuwe Wereld werd ontdekt en hierdoor rijk geworden zijn.

  Het ging/ gaat over de slavernij in de koloniale tijd, West-Europese landen, Afrika De nieuwe wereld. Drie hoeks handel. Europa, Afrika en Amerika.

  De Portugese Geestelijken kwamen met het initiatief om de Inheemsen te vervangen vervangen door West- Afrikanen.

  Voor deze transatlantische slavenhandel was er een anderd soort slavenhandel in West-Azistische/ middenoosten, Israel/ Bijbel. Egypte, Moslim oanden, Noord-Afrika. Maar konden hun vrijheid krijgen of omhoog werken bij hun meeeter en waren de omstandigheden niet zo barbaars als in de nieuwe wereld.

  Zie het initiatief vd Portugese Geestelijken om
  Inheemsen te vervangen door West- Afrikanen als de misdaad van deze slavernij.

  Zij, Portugese rk/ geestelijken, kwamen met het idee. Columbus had voor de Koning van Spanje dit gebied bekend gemaakt en de West – Europese staten/ machten namen het over. Het waren eerst de Portugezen en Spanjaarden die met de Slavernij begonnen, zie de talen in Zuid-Amerika/ berdeling van dit werelddeel, en de andre West- Europese landen voerden oorlogen om
  ook een deel van de Nieuwe Wereld td krjgen. Zie hun talenin de Nieuwe Wereld.

  Afrika werd voor hun/ expansie en goederen menskracht voor de Nieuwe wereld ook belangrijk. Zie ook de verdeling en talen in dit werelddeel.

  Waar het bij mij omgaat dat voor de West- Europeanen de Afrikaanse samenlevingen, stammen met hun stamhoofden er waren. ook oorlogen onderling, door gebieds uitbreiding, goederen, enz, onderwerpen en meegaan vd stam die verloren had vd sterkere stam er waren, net als in Europa of elders in de wereld.

  Nu de vraag van excuses en herstelbetalingen, discriminatie, gevolgen voor nakomelingen enz.

  Als de Portugese RK- geestelijken niet met het initiatief waren gekomen en in de praktijk hadden gebracht, Inheemsen vervangen door Afrikanen en naar de Nieuwe Wereld hadden gebracht, hadden de andere West – Europese landen in de koloniale periode niet overgenomen en aan begonnen. Eerst Spanje en Portugal waren de grote landen, Columbus kwam
  in 1492 aan in “ India” , West – Europese landen zagen dat deze landen rijk werden, goederen. huiden, goud, zilver, aardappel, enz en het overgenomen. zeeslagen, piraterij. vechten om
  gebieden in dd Nieuwe Wereld, vechten om George El Mina. Onderhsndelen met stamhoofden voor Afrikanen, hun wapens, munitie. tabak, rum, enz. geven, expansie, uitbuiting.Op den duur ook heel Afrika, sndere werelddelen tot hun gebieden te maken. Uitbuiting. expsnsie.

  De slavernij en uitbuiting zoals het door West- Europese landen was in de koloniale tijd, is er nig steeds.Alleen verdekt.

  Zij spelen nog steeds de hoogste tonen in dd VN. banken, rechtbanken, militaire wapens, expansie, enz.

  Wat uitbuiting vd wereld en mensen vd Zuidelikke landen is er niets verandert in vergelijking met de koloniale tijd. Zie dat ze niets begrijpen van de uitbuiting wat er in de koloniale tijd, uitbuiting, expansie, roof enz is gebeurd.

  Zie de duscussie. excuses waarvoor aan wie, waarom? Wij zijn rijk en jullie zijn arm? Het is jullie eigen schuld dat jullie niets hebben.

  Wij doen jullie toch niets, het is niet onze schuld.

  Slavernij heeft altijd bestaan, maar de


  gemodereerd
 20. De rijkdom van de een komt door uitbuiting vd andere.
  Grondroof/ expansie, meer voedsel of voedsel hebben, hongersnood ( afgezien van rampen),

  Wie de macht, wapens heeft, die bepaalt, is sterk, heeft kennis, heeft kapitaal, uitbuiting, discriminatie, enz.

  Het gaat om overleven, van het individu, gezin, stam, soort en daar waren er oorlogen voor in de kolniale tijd en nu oa VN is gewoon voor het westen, banken zijn voor het westen, grondstoffen uit de gronstoflanden zijn voor het westen, voedsel voor het westen, enz.
  Het westen mag niets te kort komen en daar worden oorlogen voor die belangen vh westen voor gevoerd. Het behoudt vd westerse mens moet diep buigen dat die in stand blijven.

  Discriminatie en uitbuiting. Zie waarom excuses maken en uitbetaling dat het westen dat niet begrijpt. Ze zijn met hun enige eigen belsng bezig voor hun eigen soort.


  gemodereerd
 21. @Wat: Niemand zit te wachten op excuses van didibrie, iedereen verwacht hem achter de tralies voor zijn wandaden!


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES