Haakmat: ‘Corruptie Suriname product eigen bodem, geen erfenis van koloniaal verleden’

42
Haakmat - foto Andere Tijden

De toezegging van Koningin Wilhelmina in 1944 dat de kolonies de bevoegdheid zouden krijgen om de ‘eigen, binnenlandse aangelegenheden zelfstandig te behartigen’ heeft de kiem gelegd voor het corruptie bevorderend etnisch politiek bestel in Suriname. Tot die conclusie komt jurist André Haakmat, die in 1980 korte tijd vicepremier en minister was in het kabinet-Chin A Sen II.

Haakmat deed onderzoek naar de wortels van de wijdverbreide corruptie in Suriname en ging na of die corruptie het gevolg is van het Nederlands koloniaal verleden of van eigen bodem. Op donderdag 29 september 2022 om 13.30 uur verdedigt hij zijn proefschrift ‘Corruptie en corruptiebestrijding in Suriname’ aan de Open Universiteit in Heerlen.

Corruptie Suriname manifesteert zich bij gronduitgifte en ambtenarenapparaat
Voor de nieuwe status van de kolonies stelde de Nederlandse regering de eis dat het nieuwe parlement een afspiegeling was van de gehele bevolking. In Suriname leidde dat tot politieke partijvorming op etnische basis en een corruptogeen partijpolitiek stelsel. De corruptie manifesteerde zich op de twee terreinen, die als gevolg van de verkregen autonomie onttrokken werden aan direct toezicht van Nederland: de gronduitgifte en het ambtenarenapparaat. Dat concludeert André Haakmat na historisch onderzoek vanaf het moment dat Suriname een kolonie werd van Nederland tot aan de onafhankelijkheid op 25 november 1975.

Zowel bij de gronduitgifte als bij de aanstelling van ambtenaren kent Suriname een beleid van ‘family and friends’, waarbij familieleden en politieke geestverwanten worden begunstigd. Beloften van politieke partijen om een einde te maken aan deze vorm van corruptie worden niet nagekomen en zijn vooral – zoals het in Suriname heet – ‘podiumtaal’. Ook de huidige regering Santokhi maakt zich hier schuldig aan, wat de hardnekkige en steeds luider wordende protesten in het land verklaart.

Bestrijding corruptie beste waarborg tegen politieke instabiliteit
Om politieke instabiliteit in Suriname tegen te gaan en vergaande maatschappelijke onrust en geweld te beteugelen, biedt een effectieve bestrijding van corruptie, als onderdeel van good governance, de beste waarborg. Van een dergelijke effectieve corruptiebestrijding in een ‘corrupte maatschappij’ kan pas sprake zijn bij grondige hervorming van het politiek/maatschappelijk en sociaal bestel.

Promotie André Haakmat
André Haakmat (Suriname, 1939) schreef zijn proefschrift als buitenpromovendus aan de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Haakmat werkte in Nederland onder meer voor het Openbaar Ministerie en als advocaat in Amsterdam. In 1980 was hij in het kabinet-Chin A Sen II korte tijd vicepremier en minister van Justitie, van Leger en Politie en van Buitenlandse Zaken. Nadat hij in 1982 een moordaanslag overleefde, kwam hij terug naar Nederland, waar hij een verzetsbeweging van Surinamers leidde tegen de militaire dictatuur van het bewind van Bouterse. In 1987 nam hij afscheid van de politiek.

Voor zijn proefschrift deed André Haakmat ook onderzoek naar de voedingsbodem van de drugsbendeoorlogen in Amsterdam en de vraag of Suriname met de Anticorruptiewet uit 2017 de verplichting schendt die voortvloeit uit zowel het OAS-Verdrag tegen corruptie van 1996 als het VN-Verdrag tegen corruptie van 2003.

André Haakmat verdedigt op donderdag 29 september 2022 om 13.30 uur zijn proefschrift ‘Corruptie en corruptiebestrijding in Suriname’ aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotor is hoogleraar criminologie prof. dr. Emile Kolthoff, copromotor is mr. dr. Mark Nelemans. De promotie is live bij te wonen en online te volgen via ou.nl/live.

42 REACTIES

 1. André Haakmat verdedigt op donderdag 29 september 2022 om 13.30 uur zijn proefschrift ‘Corruptie en corruptiebestrijding in Suriname’ aan de Open Universiteit in Heerlen.
  ==============
  Heel veel succes meneer Haakmat. De corruptie over de gronduitgifte in Suriname onder de huidige regering schiet met kop en schouder boven alle voorgaande regeringen. Het is heel triest wat er allemaal gebeurd in Suriname op dit moment. Alleen de president van Suriname ziet dat nog steeds niet, neks no fout. Bij de huidige regering is de motto, eerst family and friends en dan het arme volk.
  gemodereerd

 2. Onder welke steen komt die Haakmat ineens vandaan.
  Hij wil zeker zijn politieke straatje schoonvegen.
  Kruip maar terug onder je steen of klim maar in je hangmat Haakmat.
  gemodereerd

 3. haakmat. joe m…g verrader. jij bent de man die de visumplicht voor NEDERLANDERS hebt ingevoerd en nederland heeft op basis van reciprociteit ook voor ons de visumplicht opgelegd. en je was zelf nederlander notabene.
  gemodereerd

 4. Suriname zal nooit op eigen kracht corruptie kunnen uitbannen.
  Het VN-Verdrag tegen corruptie van 2003 zegt o.a. dat corruptie niet langer een lokale aangelegenheid is, maar een grensoverschrijdend verschijnsel dat alle samenlevingen en economieën aantast, waardoor internationale samenwerking van essentieel belang wordt voor het voorkomen en onder controle krijgen ervan.
  Wellicht dat het proefschrift van Andre mevrouw Muntslag-Essed bemoedigd om de Anticorruptiewet uit 2017 aan de kaak te stellen als die in strijd mocht zijn met het VN-verdrag. Dit lijkt mij erg voor de hand, anders zou Andre daar geen proefschrift aan wijden.
  gemodereerd

 5. Suriname had nooit in 1975 een zelfstandig land moeten worden. Maar en onafhankelijk binnen het koninkrijk van Nederland. En vervolgens een 50 jaren plan waarbij het ambtenaren apparaat gevormd kon worden tot een niveau waarbij Suriname echt onafhankelijk zou kunnen zijn mocht dat de wens zijn van de inwoners.
  gemodereerd

 6. “Zowel bij de gronduitgifte als bij de aanstelling van ambtenaren kent Suriname een beleid van ‘family and friends’, waarbij familieleden en politieke geestverwanten worden begunstigd”.

  En met die wijze woorden zet Dhr. Haakmat alle vorige en huidige Surinaamse regeringen SCHAAKMAT!.

  Ave Sranan.
  gemodereerd

 7. Dit is een mooi voorbeeld hoe rechtswetenschap kan conflicteren met de geschiedenis. Meneer Haakmat voor een historisch beeld moet u ten minste beginnen met het jaar 1800 van de Surinaamse geschiedenis tot heden en dan zult u heel andere conclusies trekken.
  Dit heb ik gedaan omdat ik mijn roots wilde onderzoeken.
  De conclusie die ik kan trekken is dat Surinamers hele goede leerlingen zijn en dat de huidige problematiek alles te maken heeft met ons koloniaal- en slavernijverleden.
  Enkele voorbeelden:
  1. het viel mij op dat resoluties/wetten van Suriname vaak herhaald werden. Reden: onze overheersers leefden de wettelijke voorschriften niet na.
  Ook werden wetten gemaakt maar de controle op de wetten was soep met balletjes.
  De emancipatiewet: als je de wet goed leest wordt er geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Toch werden vrouwen apart behandeld door een verkeerde interpretatie van de wet door de overheersers.
  Gevolg: Op 1 Juli 1873 vond een massale uittocht plaats . Vrouwen verlieten met hun kinderen massaal de plantages. Over deze wraakactie van de vrije zwarte vrouw wordt nergens melding gemaakt. Dit gegeven moet je aan de hand van de bevolkingsstatistieken van de plantages achterhalen.
  Ik mag aannemen dat u deze dingen nog steeds herkent in ons geliefd Suriname.
  2. Fraude: het eerste fraudegeval dat ik tegenkwam betreft batterij Frederici. Batterij Frederici had tot taak ongehoorzame schepen tot stoppen te dwingen. Als boete moesten de schepen een bedrag per kanonschot betalen, af te rekenen te Fort Nieuw Amsterdam.Deze bedragen weden niet afgedragen aan het koloniaal bestuur maar voor doeleinden vreemd gebruikt.
  3.Illegaliteit. De slavenhandel werd in 1816 verboden. Toch ging deze handel ongestoord door tot 1850 door slaven op zee over te hevelen in kleine bootjes.
  4. smokkel; door toestemming te krijgen van het koloniaal bestuur om goederen in en uit te laden- buiten de Waag om- Is het de NHM (Nederlandse Handelmaatschappij) gelukt Om goederen met name grote hoeveelheden goud ongezien en met toestemming Suriname uit te smokkelen.Tussen de regels door heb ik gelezen dat de NHM goudmijnen had in Suriname.
  5.Eigen productie; De witte overheersers hebben de vrijgemaakte zwarten nooit geleerd te produceren. Integendeel. alles werd geïmporteerd, gefabriceerd door Nederlandse bedrijven en met Nederlandse schepen naar Suriname gebracht. We hebben zelfs een “laten halen syndroom” hierdoor opgelopen.

  De slogan uit die tijd was: “Ik heb geen slavenhanden”, wat duidelijk maakt dat met name de vrijgemaakte zwarten een landbouwtrauma hadden opgelopen. Gouverneurs die de vrijgemaakten wilden leren dat er geen vies werk bestaat werden van alle kanten tegengewerkt. Het was de bedoeling om de tien jaar staatstoezicht te gebruiken om de vrijgemaakte zwarten te leren zich maatschappelijk te ontwikkelen en goede huisvaders te worden. In de praktijk is hiervan niets terecht gekomen.

  Ik wil het niet hebben over kleursyndroom, maar wel over onze bedelsyndroom. Toen in 1906 onze 300 jaar bestaande traditie te weten: ‘de tijdschoten” werd afgeschaft heeft de betreffende Gouverneur ons leren bedelen.
  U begrijpt wel dat ik een boek vol van deze voorbeelden kan schrijven, maar wil eindigen met de woorden: alles wat nu in Suriname gebeurt heeft te maken met ons Slavernij en Koloniaal verleden, alleen heeft de leerling de meester overtroffen.
  Mijn conclusie uit dit alles is dus dat ik -afgezien van de titel van uw scriptie – mij kan verenigen met de inhoud en strekking van uw betoog.
  gemodereerd

 8. Aanvulling:
  Ik raad u aan onderstaand boek te lezen. Daarin wordt voldoende aandacht geschonken hoe onze witte overheersers de Surinaamse wetten naleefden of “niet’ naleefden

  Wolter Robert van Hoevell: slaven en vrijen onder de Nederlandse wet, geschreven in 1853 en dat voor de nodige commotie in Suriname heeft gezorgd o.a. in de personen van Ropperhoff en Hugh Wrigt, 2 beruchte slavendrijvers van Suriname.
  gemodereerd

 9. “Zowel bij de gronduitgifte als bij de aanstelling van ambtenaren kent Suriname een beleid van ‘family and friends’, waarbij familieleden en politieke geestverwanten worden begunstigd. Beloften van politieke partijen om een einde te maken aan deze vorm van corruptie worden niet nagekomen en zijn vooral – zoals het in Suriname heet – ‘podiumtaal”

  Net als Nederland dus.
  gemodereerd

 10. Johan Pengel was daar ook één van.

  Van 1963 tot 1969 was hij premier, en daarnaast was hij minister van Algemene Zaken, van Binnenlandse Zaken, en van Financiën.

  Dan zal ik de minister van Financiën een brief schrijven om mij daarover tot in de puntjes te laten informeren.
  gemodereerd

 11. 50% van het Suri volk denkt, functioneert en leeft op het niveau van vierde klas lagere school.In 1948 zal de ongeletterdheid veel meer zijn.De kiezers zouden programma’s of economie niet begrijpen.Maar de materiele zaken en etniciteit hebben de kiezers toen begrepen.Wat de top deed,begrepen ze niet als ze maar konden schelden op die niet op hun leken en hun natje en droogje kregen.
  gemodereerd

 12. Wat zijn we blij nu te weten dat tijdens de korte periode dat Haakmat vicepremier van Suriname was, er geen corruptie was in Suriname (met zo’n anti corruptie ‘sabiman’ kan het niet anders). Stel je voor dat Haakmat geen vicepremier was geweest in 1980, dan was Suriname nu net zo corrupt.als Noord Korea of Rusland.
  gemodereerd

 13. In dit boek viel zijn naam al enkele malen, andré Haakmat. Veelal gebeurde dat in korte zinnen of bijzinnen. Toch is zijn rol vele malen groter, en dan vooral zijn zeer beden- kelijke invloed op mij en mijn carrière als huisarts en activist. de Nederlandse staat heeft naar alle waarschijnlijkheid, via Haakmat, bewerkstelligd dat ik mij als zwarte huisarts in de Bijlmer niet langer teweer zou stellen tegen mechanismen van het institutionele racisme dat mijn patiënten en ik ervoeren in amsterdam-Zuidoost. In mijn optiek heeft men via mijn vriend en gratis advocaat andré Haakmat kunnen bewerkstelligen dat mijn geloofwaardigheid verdween, waardoor ik mijn praktijk opgaf en zo mijn eerstelijns- verbinding met de dagelijkse ervaring van de Bijlmerbewoners kwijtraakte.
  aan mij heeft andré Haakmat enkele keren verteld dat hij door het Nederlandse leger in Harderwijk is opgeleid om inlichtingen te verzamelen en te observeren, wat hij naar eigen zeggen in praktijk heeft gebracht in onder andere de Maghreblanden, Syrië, Israël en Turkije. Bij één van die missies, in Syrië, is hij gesnapt en gevangen gezet. Haakmat heeft mij nooit letterlijk gezegd dat hij de functie van ‘inlichtingenman’ had, maar door zijn aan mij gedane mededelingen over zijn militaire opleiding, zijn activiteiten in genoemde landen en zijn arrestatie vermoed ik dat hij als een soort inlichtingenverzamelaar c.q. in- lichtingenman werkte. Ook al vanwege de uitzonderlijke posities die hij innam bij zowel de onafhankelijkheid van Suriname als vóór en na de sergeantencoup aldaar (zie 9.2). door een metaforische bekentenis die hij mij in 2009 deed (zie 9.1) ben ik er ook stellig van overtuigd geraakt dat hij niet alleen uit vriendschap tot mijn inner circle is gaan behoren, maar ook uit hoofde van een functie, ‘inlichtingenman’, om mij als activistisch huisarts onder controle te houden.

  Bron; dr. N. Makdoembaks

  Deze Haakmat is dus een zeer onbetrouwbaar persoon die zelf hard meedoet om het racistische beeldvorming die de Nederlander heeft over alles en iedereen met een kleurtje in stand te houden. Haakmat mag dan wel promoveren echter blijft het een persoon die met alle blanke winden meewaait. Ik begrijp werkelijk niet waarom hij op dit forum een podium krijgt deze landverrader met kwalijke bakra basi superieuriteitsgevoel.

  Haakmat gepromoveerd tot professor ?
  Mi mars Papa
  gemodereerd

 14. Hij leeft nog was mijn eerste reaktie! Corruptie bestaat al 300 jaren of langer in Suriname. De gouverneurs, west indiese soceiteit iedereen deed gewoon mee. Wij houden van onze oude tradities. Kolonialisme heeft het wel bevorderd omdat we nooit wisten wat er zou gaan gebeuren met ons dus zaken in eigen belang veilig stellen is eerste orde van de dag.
  gemodereerd

 15. Ik vraag mij af waarom mensen onder ander dan hun eigen naam hun mening ventileren. Wanneer jij jezelf Kwakoe noemt neem ik aan dat je een man bent die op woensdag geboren bent. Meneer Kwakoe ik ben het eens met u dat de heer Haakmat duidelijk de Surinaamse geschiedenis niet serieus onderzocht heeft anders zou hij nooit zo’n absurditeit geschreven hebben. Je zou inderdaad boeken vol kunnen schrijven over de eeuwenlange corruptie in Suriname die begonnen is bij de gouverneurs. Vanaf welk jaar heeft meneer Haakmat de zaak onderzocht? Ik adviseer de heer Haakmat zijn onderzoek te beginnen bij de in 1742 tot gouverneur van Suriname benoemde Jan Jacob Mauricius!!!
  gemodereerd

 16. Het is geen wetenschap, ieder weet dat politiek suriname alleen family & friends zijn, dus wil je werk bij de overheid? Loop mee en ondersteun een grote politieke partij en ben je zo binnen, zie voorbeeld van een distrikt secretaris, niet eens een hbo opleiding, ook geen mbo diploma, gewoon van een lager nivo, kan niet goed uit zn woorden komen. Maar wordt wel een hoge ambtenaar in het apparaat. Zo kan ik veel opnoemen, zoals sommige DNA leden, etc.
  gemodereerd

 17. De economie van Suriname is grotendeel afhankelijk vd export van ruwe olie en goud. Daarnaast vis, rijst, banaan, rondhout.

  Er zijn enkele exportbedrijven die het goed doen.

  De productie en export van Surinaamse ondernemingen in Suriname is nihil.

  Hierover moeten de economen, ADEKUS is een breed maatschappelijke debat houden, over schrijven en praten. Ook de politici, DNA-leden.

  Ook onderwijs, Wetenschappen, Cultuur, enz.

  Ik vond dat Festival Sranan Fosten Kukru, maar neks, nada nuku nul. Zie het thema en zie wat de organisatoren en de Surinamers van gemaakt hebben. Muziek keihard afdraaien, mensen die heup bewegen maakten dat dansen moet voorstellen, mensen die op het plein flaneerden, afhaalrestaurant, auto’s op het plein geparkeerd, een marronse die met bij het straat voor het paleis bij de vlagenmast op de tegels op het plein met houten balken een houtvuur maakte om te koken en eten in wegwerpbakken aan klanten mee gaf om die ze verkocht had . Gewoon een grote rommel en voorbij gaan aan het doel.
  gemodereerd

 18. Deze meneer haakmat altijd rot surinamers die alles met holland vergelijken . Hollanders in holland janken als honden schelden op nl politiek om weg te vluchten emigreren uit holland hun zeggen zwaar slecht leven te hebben door de gascrisis etc. De surinamer altijd vrolijk zien de jankende hollanders niet en ik als allochtoon nog erger te verduren in nl. Man man toch!
  gemodereerd

 19. De corruptie in Suriname is m.i. meer gebaseerd op de campagne van de politieke partijen.
  Vaak is het zo dat aan de mensen die helpen campagne te voeren, een overheidspositie beloofd wordt door deze partijen.
  gemodereerd

 20. Al 47 jaar een corrupte, criminele FAILED STATE, zonder enig toekomstperspectief. Dankzij het hersenloze, laffe, angstige stemgedrag op, inmiddels, veroordeelde massamoordenaars, drugscriminelen, verkrachters en bankrovers.
  gemodereerd

 21. Een heel interessant onderwerp wordt hier aangesneden. Er is wantrouwen bij de etnische groepen tav de gronduitgifte en de verdeling van ambtenaren-baantjes. In feite een onderlinge strijd om de erfenis van Juliana. Su had nog onder toezicht moeten staan van het moederland zoals nu nog bij de voorm. NA. Moge dit proefschrift bijdragen tot meer inzicht en correcties in de Su samenleving.
  gemodereerd

 22. Bekijk en bezie Haakmat en constateer dat deze Haakmat het product is van fraude en corruptie. Tijdens zijn deelname aan de politiek / regeringen blinken uit van corruptie en fraude en vooral in de periode van de NDP.
  Dus Haakmat zal wel promoveren maar jammer dat hij zichzelf niet als voorbeeld stelt in zijn proefshrift
  gemodereerd

 23. Haakmat. Je moet niet lullen. Jij bent de architect van de amnestie wet van opa D. Jij stond bekend als minister decreet toen je de superminister in de jaren 80 tot 82. Had je wel de Surinaamse nationaliteit of was je nog ptata?Je bent 1 week voor de decembermoorden gevlucht na de mislukte aanslag via Frans Guyana . Notabene ben je naar Albina gereden door een latere 8 decembermoorden slachtoffer.
  Vluchten voor opa D en later heulen met hem, maakt jou tot een onbetrouwbare figuur. Dus wat je gaat brallen later deze maand is naar de mond praten van de ptatas, hoe corrupt en verschrikkelijk Suriname is, blablabla.
  Heb je onderzoek gedaan in Suriname? Of deed jezelf mee?
  gemodereerd

 24. @Kwakoe van Helena Christina
  Bedankt voor de interessante informatie.
  Eerste keer dat ik hier een lange reactie tot het laatst woord lees en ook daar iets van heb geleerd.
  gemodereerd

 25. Dit proefschrift zal niets bijdragen aan suri, was het alleen maar om het feit, dat meneer een buitenlander is.

  Altijd respect voor mensen die ‘een leven lang leren’, maar….dit lijkt op een trap na. Had dan liever een boek geschreven.

  Trouwens onderzoeksdata van niet eens twee jaar is niet gebruikelijk. In principe wordt dit niet niet geaccepteerd bij een goede studie. Hoe komt hij aan de data vd deze regering?
  Sorry, prullenbak niveau!
  Wie aanwezig is bij de verdediging mag bovenstaande vraag stellen!

  De suri’s hebben het niet van een vreemde.
  “De leerling overtreft de meester’, mooie titel voor een boek.
  gemodereerd

 26. Ik vraag mijn serieus af waarom Nederland en zijn wandaden zo byzonder maakt dat dit land en zijn leiders van alles wordt gevrijwaard
  Surinamers die goede scholing genoten hebben steken hun kop in het zand
  Corruptie komt niet uit of door de koloniale tijd maar elke leider( lijders is een product uit en van de kolonisator
  Nederland de Kolonisator houd bewust corruptie in stand om de grondstoffen dat uit Suriname voort vloeien
  Een schoon voorbeeld is het aangekondigde bezoek van Rutte aan Suriname
  Hij komt niet naar Suriname omdat het zo prima gaat
  In troebel corrupte wateren is het voor Nederland goed en groot vis Vangen
  gemodereerd

 27. @@@Beste forum schrijvers
  Corruptie is van aller tijden. Zo lang de wereld al bestaat is er sprake van corruptie en onrecht en slavernij. De ene wordt rijk omdat tien anderen worden bestolen.
  Kijk maar naar je Nederland waar corruptie hoogtij viert. De president die bij het leven liegt en komt politiek ermee weg. Ra ra hoe kan dat.
  Wanneer de eerlijke burger iets is vergeten of een foutje maakt wordt die bestempeld als een leugenaar of boef. Maar zie om je heen, dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. De gaar keukens worden steeds groter, worden steeds minder huizen gebouwd en de daklozen nemen verder toe. Voor de jongeren lange en lange wachttijden voor een huis en moeten bij hun ouders blijven bivakkeren.
  En een kamerhuur is niet op te brengen.
  gemodereerd

 28. Wie is oud genoeg om meneer Haakmat te beoordelen als mens en zijn politieke loopbaan in su. Hij heeft nu grote praats maar heeft wel in su gezorgd voor rassenhaat. Hijzelf heeft politiek ook meegesnoept van de omstandigheden en komt nu met een statesment. Lulkoek verhaal.
  Vraag blijft; wat doet hij in ned. Wat heeft hij persoonlijk bijgedragen voor de verbetering van de Surinaamse samenleving??????
  NOTHING NOTHING

  Na zijn doctoraal, gaat hij ook op de loonlijst van een ministerie in su voor even zeven??
  Lets see…………
  gemodereerd

 29. Wie is oud genoeg om meneer H te beoordelen als mens en zijn politieke loopbaan in su. Hij heeft nu grote praats maar heeft wel in su gezorgd voor rassenhaat. Hijzelf heeft politiek ook meegesnoept van de omstandigheden en komt nu met een statesment. Lulkoek verhaal.
  Vraag blijft; wat doet hij in ned. Wat heeft hij persoonlijk bijgedragen voor de verbetering van de Surinaamse samenleving??????
  NOTHING NOTHING

  Na zijn doctoraal, gaat hij ook op de loonlijst van een ministerie in su voor even zeven??
  Lets see…………
  gemodereerd

 30. wasje neem eerst een wasje , ben jij soms het paarse wasje en anti wasje van de witte man , na dat wasje kom jij/zij dicht bij de witte man , maar vissen vangen kan witwassen zijn , en die Rutte heeft hier niets te zoeken , is toch een witte man
  gemodereerd

 31. Andre Haakmat: Een van de vele krantenberichten, die ik van u heb kunnen achterhalen. jaartal gemist, maar dat kan ik makkelijk achterhalen door dit betreffende stuk weet op te zoeken.

  achtergrond en commentaar HET RELAAS VAN ANDRÉ HAAKMAT
  Tijdens het weekeinde van 11 en 12 september treffen drie mannen elkaar in het diepste geheim in Wederzorg, even buiten Paramaribo: bevelhebber Desi Bouterse, garnizoenscommandant Roy Horb en adviseur Haakmat.
  Zelfs premier Neyhorst weet van niets. „We gaan hier niet weg tot we het met zijn drieën eens zijn geworden. Wij moeten het samen maken”, aldus Bouterse in Wederzorg.
  Het resultaat van de bijeenkomst doet er niet meer toe. Wel dat dezelfde Haakmat drie maanden later wordt aangewezen als het grote brein achter de zogenaamde kerstcoup’, een machtsgreep tegen de militaire machthebbers die op Kerstmis zou plaatsvinden. Tenminste als het „complot” niet tijdig was „verijdeld”. Zo luidt althans de lezing die het regime in Paramaribo tot op de dag van vandaag staande houdt van de executie van (volgens Haakmat) minstens 24 politieke tegenstanders.
  Volgens Haakmat is er sprake van een koelbloedig uitgevoerd plan om de oppositie te elimineren. Een plan dat uit de koker komt van de Cubanen, en het kleine fanatieke groepje Cuba-aanhangers in de Revolutionaire Volkspartij (RVP).
  Als er iemand in de positie is om het verhaal te vertellen van de gebeurtenissen voorafgaande aan het gruwelijke bloedbad in fort Zeelandia, vorige week in de nacht van woensdag op donderdag, dan is het wel mr. drs. André Haakmat. Hoewel Haakmat (42) voor 1980 al twintig jaar in Nederland woonde, waar hij drie universitaire studies voltooide (economie, opvoedkunde en rechten), heeft hij sedert zijn verhuizing naar Suriname in 1980 steeds zeer nauwe contacten gehad met zowel de legerleiding, als met oppositionele leiders, zoals de nu vermoorde vakbondsleider Cyriel Daal.
  Zijn relaas over de „meest schokkende ervaring voor Suriname sinds de slaventijd” werd opgetekend door buitenlandredacteur Ruud Kreutzer, die bijna vier uur lang met Haakmat sprak. Centraal staat de figuur van Bouterse, „Het is een gladde jongen hoor. Als je denkt dat je hem hebt – en hij zal je in die waan laten -, is hij al weer bezig weg te kruipen. Ik heb van Bouterse nog nooit een politiek idee gehoord. Hij is volstrekt amoreel. Maar hij is nu een instrument geworden, een pion in het internationale machtsspel”.
  ANDRE HAAKMAT – onthullend –

  Overige reacties van mij:
  Pragmatist: bedankt voor het compliment. ik ben wel het volgende vergeten te vermelden:
  Administrateurs van plantagen, voor wie ik tijdens mijn lagere schooljaren enorme bewondering had, blijken de grootste en machtigste boeven en rovers van Suriname te zijn.
  Volgens Teenstra stamt het woord “matie” uit de slavernij. Dus in die tijd was Suriname een soort Lesbos. Witte Slavenbezitsters, die door hun zwarte slavinnen werden bezongen.
  Plantagedirecteuren mochten niet trouwen. Ze moesten het doen met de slavinnen van de plantage. Kortom de periode van Sodom en Gomorra in suriname.

  Lucien Karg: volgens mij weet u ook heel veel over de geschiedenis van Suriname.
  Klopt: ik ben op een woensdag geboren in een toen bestaande gehucht, genaamd Helena Christina ongeveer 5 kilometers ten noorden van Lelydorp. ik heb voor deze pseudoniem gekozen omdat mijn oude (john) door een ieder werd gebruikt en dat ik niet alleen anoniem wil blijven, maar ook het bewijs wil leveren dat de plaats waar je geboren bent niet bepalend is voor de kennis die je kan verwerven.
  gemodereerd

 32. Ik heb waardering voor allen die schrijven, lezen en trachten wetenschap te bedrijven, ongeacht hun eigen standpunten. Kritiek heb ik op de rol van de politicus Haakmat inzake; 1.zijn omgang met de vriendschap met Chin A Sen.2. zijn internationale betrokkenheid bij inlichtingenwerk inzake drugscriminaliteit.3. zijn introductie van gelegenheids decreten in Suriname als instrument voor politieke manipulatie.4. zijn historische rol bij de beïnvloeding van ongeschoolde militairen. O.a. door onethisch sleutelen aan wet en regelgeving en daarbij corruptie niet principieel afwijzen. Het promotieonderwerp suggereert daardoor dat hij Surinamers en Suriname niet erkent als slachtoffers van Nederlands kolonialisme dat per definitie voortkomt uit racisme en onredelijk corruptief gedrag ten opzichte van onderdrukte ondergeschikten. De promotie zal hem erkenning opleveren bij de bron van koloniale corruptie. Als wetenschapper blijf ik deze Surinamer serieus nemen omdat hij ons wakker houdt.
  gemodereerd

 33. Welke etniciteit in Suriname die buiten Europa kwam, was bekend met de westerse beschaving, cultuur, zeden, gewoonten, onderdrukking, financieel economisch, beleid, enz

  Waren dat:
  – Inheemsen,
  -Afi- surinamers, Stad, Bos/Marron
  -Aziatische Surinamers/ Chinezen, Hindustanen, Javanen,
  – anderen.

  Het waren de Europeaanse Kolonisten die bepaalden hoe de kolonies werden ingericht, gebouwd, beleid, bestuur, leger, politie, onderdrukking, veiligheid, infrastructuur, wet en regelgeving, kapitaal, onderwijs en wetenschappen, onderwijs, geloof, enz . Alles in belang vd heersers in West-Europa.

  Zij die enige vrijheden kregen namen het voorbeeld vd meester/maza over. Dat was hun voobeeld. Een schoolvoorbeelden: de regeringen van de bovengenoemde etniciteiten als die in de DNA, de regeringscoalitie kwamen vanaf zij daarvoor toestemming kwamen vd Kolonisten.

  Ze wisten het niet beter en aapten hun meester na, zonder kennis en ervaring en bakten er per saldo niets van. Zelf verrijking

  Aminal Farm, George Orwell. Andre Haakmat doet dus niets nieuw.
  gemodereerd

 34. Haakmat: ‘Corruptie Suriname product eigen bodem, geen erfenis van koloniaal verleden’

  correctie moet zijn:
  Aminal Farm, George Orwell. Andre Haakmat doet dus iets nieuw, om te beweren dat Surinaams product is of vd leiders/lijders die nu op hun eigen mensen in de voormalige lijken het hebben uitgevonden.

  Onzin.

  George Orwell heeft het in Animal Farm al tientallen jaren geleden beschreven.
  gemodereerd

 35. Haakmat: ‘Corruptie Suriname product eigen bodem, geen erfenis van koloniaal verleden’

  Andre Haakmat, slaat de plank volkomen mis. De huidige corruptie of sinds afstammelingen van de tot slaaf gemaakten en afstammelingen vd contactanen hebben corruptie wel degelijk over genomen van de kolonisators uit het westen. Daarvoor hoef je geen wetenschappelijk onderzoek voor te doen. Een leerling vd 4 de klas lagere school van Suriname kan dat weten.

  Animal Farm – George Orwell bewijst dat ook duidelijk.

  Andre Haatmat maakt een heel grote blunder om Surinamers in een kwaad daglicht te stellen met zijn bewering en de Kolonisator vrij te pleiten.

  Sari Tori, A booi leri te a kon don.
  gemodereerd

 36. Bron: Andere Tijden
  Zie daarin: Het Raadsel van Reve

  en lees

  Blijft de vraag wat hij er nu van meende, de grote volksschrijver. Haakmat weet het zeker: Gerard Reve is een racist. Na de kwestie-Kortrijk kon hij niet anders concluderen. Hij leest de boeken van Reve nog wel, maar ze hebben sindsdien toch een naar bijsmaakje gekregen. Wie ‘Het ironische van de ironie’ van Mulisch leest komt tot dezelfde conclusie, hoogstens met die nuancering dat Reve niet zozeer racist maar bovenal een fascist is. Of een NSB’er, zoals Boudewijn Büch in 1983 suggereerde.
  gemodereerd

 37. Andre Haakmat( lach-lach).
  Een misselijkmakende figuur die zichzelf belangrijk vindt… Verkoopt nu broodje-aap- verhalen in een ‘ proefschrift..’
  Lekker interessant Andre: je hebt je tijd gehad , superrrrrr opportunist.
  gemodereerd

 38. “Niets menselijks is mij vreemd. Je kunt jezelf met andere ogen gaan bekijken en je openstellen voor ervaringen, die je nooit als een deel van je eigen menselijke mogelijkheden hebt beschouwd of je kunt dezelfde dingen blijven doen, op dezelfde manier tot je dood en begraven bent.”

  ALBERT SCHWEITZER
  gemodereerd

 39. “Kleine geesten scheppen genot in de fouten van grote mannen, zoals uilen zich verheugen in een zonsverduistering.”

  ANTOINE DE RIVAROL
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.