woensdag, november 29, 2023
HomeNieuws uit NederlandVerklaring Paul de Haan: 'Mijn veiligheid en dat van mijn gezin liep...

Verklaring Paul de Haan: ‘Mijn veiligheid en dat van mijn gezin liep gevaar’

-

Er is veel gezegd en geschreven over Paul de Haan, tot voor kort directeur van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM. Vandaag heeft De Haan zelf een verklaring uitgebracht, waarin hij ingaat op zijn vlucht uit Suriname en meer. De verklaring is hieronder te lezen:

“Ik heb sinds maart 2021 met veel genoegen een klus opgenomen waarvan ik wist dat die niet eenvoudig zou zijn. Snel is duidelijk geworden dat de SLM in zijn huidige vorm niet levensvatbaar zou zijn. Er is daarom in goed overleg met alle betrokken stakeholders, waaronder uitdrukkelijk de aandeelhouder, besloten om een ingrijpend herstructureringsplan op te stellen. Wij hebben hiertoe gerenommeerde deskundigen ingeschakeld om ons hierbij van dienst te zijn. Het plan was ook gereed en lag nagenoeg klaar om geïmplementeerd te worden.

Daarnaast moest de huidige onderneming met een beperkt budget overeind worden gehouden. Ik heb reeds langere tijd ondervonden dat er krachten zijn die kennelijk geen belang hebben bij een herstructurering en die uiteindelijk hebben gemaakt dat ik heb moeten terugtreden als CEO. Ik heb dan ook op zondag 21 augustus jongstleden mijn ontslag aangeboden aan de president, die dit heeft aanvaard.

Mij is daarnaast recentelijk gebleken dat mijn veiligheid en dat van mijn gezin met zeer jonge kinderen gevaar liep. Er is een risicoanalyse gemaakt door de Directie Nationale Veiligheid en ik zou persoons-en objectbeveiliging moeten ontvangen.

Mij is echter gebleken dat, nadat in mijn ogen in het parlement een politieke hetze was ontstaan, waarin onder meer ook volstrekt ten onrechte kwaad werd gesproken over mijn persoon, de veiligheid van mij en mijn gezin verder in gevaar kwam. Onder andere op sociale media zijn bedreigingen (waaronder doodsverwensingen) geuit en er slopen ’s nachts zelfs mensen door mijn directe woonomgeving (mijn afgesloten tuin).

Dit was onacceptabel. Ik had verder reeds langere tijd door alle spanningen gezondheidsklachten gekregen en ik was daarvoor onder behandeling van een arts/cardioloog die mij heeft aangeraden rust te nemen en mij onder verdere medische behandeling te stellen.

Gelet op alle recente politieke rumoer, waarin mij nota bene zelfs volstrekt ten onrechte strafrechtelijke verwijten werden gemaakt die bovendien door de betrokkenen in het parlement reeds als vaststaand werden aangenomen, achtte ik mij niet vrij en veilig om het land via de nationale luchthaven te verlaten en heb ik moeten beslissen mijzelf en mijn gezin in veiligheid te stellen door te vertrekken vanuit Frans Guyana. Ik had dat graag anders gezien, maar de situatie maakte deze route onvermijdelijk.

Ik betreur de gang van zaken ten zeerste. Ik heb met veel plezier in Suriname gewoond en gewerkt en ben daar bevriend geraakt met vele personen. Dat zal ik zeer missen. Ik betreur in het bijzonder ook dat de president-commissaris, Xaviera Jessurun, met wie ik in het crisisteam nauw en heel goed heb samengewerkt, ook haar functie heeft moeten neerleggen. Suriname is een prachtig land, met trotse inwoners met een rijke historie en een in potentie gouden toekomst. Suriname verdient dan ook een goed geleide en efficiënte eigen luchtvaartmaatschappij en heeft deze, ook uit concurrentieoverwegingen gezien de stijgende ticket- en vrachtprijzen bij de concurrentie, in mijn ogen hard nodig.

Ik hoop dan ook van harte dat het herstructureringsplan onder de nieuw aangetreden leiding alsnog snel zijn beslag krijgt. Van verwijtbaar handelen, laat staan strafrechtelijk handelen, mijnerzijds is volstrekt geen sprake, maar ik had helaas bepaald niet de indruk dat op dit moment voldoende aandacht zou bestaan om mijn kant van het verhaal onbevangen aan te horen en te onderzoeken.

Dat laat uiteraard onverlet dat ik graag bereid ben medewerking te verlenen aan verder onderzoek. Ik zal de betrokken partijen laten weten dat ik hiertoe bereikbaar ben via mijn advocaten.”

opening
Fernandes Express
Caribbean Christmas Party

49 REACTIES
 1. Tsja, de Organic Movement zal van de SLM een heel groot succes maken. Buiten kijf. Neus zal alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Ook de kromme en de lange neuzen.
  Zijn er nog meer blanken in hoge posities in Suriname?
  Die zullen dan binnenkort ook de pijp aan Maarten geven.
  gemodereerd

 2. Dit is mosterd na de maaltijd. Door het land te ontvluchten illegaal de grens over te steken, geeft duidelijk aan dat U geen ballen heeft. We kennen uw retoriek mij beschikbaar stellen via uw advocaat. De statement is ook door uw advocaat opgesteld. U zult herinnert worden als een opportunist tevens pathologische leugenaar.typisch NSB gedrag always Fugitive
  gemodereerd

 3. Mooie woorden zgn., maar er is een gezegde: “mooie woorden zijn zelden waar en ware woorden zijn zelden mooi”.
  Raar dat deze man pas maandag doodsbedreigingen of what so ever heeft gekregen. Hij is gewoon gevlucht! 17 maanden heeft hij een vorstelijk salaris getoucheerd en toch geen moer bereikt. Karma heeft je ingehaald en daarom moet je nu naar een neuroloog. Hij of zij gaat jou nu financieel uitknijpen, zoals je met de noodlijdende SLM hebt gedaan.
  gemodereerd

 4. Land is verworden tot een grote:
  Protestactie
  alle vakbonden zijn in beraad actie
  we willen het op onze eigen manier doen dus op de corrupte manier
  Werklozen worden ambtenaar zonder enige kennis of kunde kan je in Su beleidsadviseur worden
  Land met enorme diplomafraude cultuur
  Oil & Gas doen we met “local content”, hoeveel mensen zitten in de pool van “Local content”
  Suriname wil misschien gered worden maar haar inwoners met invloed denken daar anders over
  Sorry maar land is volledig naar de verdoemenis, tenzij iemand het omgekeerde kan laten zien
  gemodereerd

 5. Dat er bedreigingen kunnen zijn door het herstructureer plan/herstelplan dat hij aan duistere belangen van duistere groepen komt die de SLM jaren lang kaal plukten kan ik mij best voorstellen en dat hierdoor de veiligheid van hem en gezin was kan ik mij best ook voorstellen.

  Voor de veiligheid kon hij met de president en de minister van Justitie praten en zelf ook voor eigen beveiliging van zijn en gezin regelen. Er zijn genoeg beveiligingsbedrijven in Suriname.

  Het heeft er ook veel van dat het herstelplan ook positieve kanten heeft.

  Wat niet door de beugel kan is dat er zaken naar buiten zijn gekomen, dat hij op eigen houtje een overeenkomst heeft gesloten met Bissesur zonder de rvc en de president en anderen hierover in te lichten. Een overeenkomst die hij niet mocht sluiten zonder rvc ea van afwisten.

  Als hij een echte man is CEO dan komt hij terug naar Suriname om aan te tonen dat hij onschuldig is. Laat hij zich in de tussen tijd goed laten checken door specialisten in een ziekenhuis over zijn gezondheidstoestand. Iedereen heeft iets met haar/zijn gezondheid. Er bestaan geen 100 % gezonde mensen, dus zijn gezondheidstoestand kan geen excuses zijn.

  haan ga terug naar Suriname en alles wat je zegt of ontkent laat het OM dat uitzoeken en neem een goede advocaat.

  Ook Suriname mag door jouw geen schade ondervinden door jouw werkwijze.
  gemodereerd

 6. Een goede waarschuwing aan alle adspirant diaspora. Bezint eer gij begint. 99 uit 100 gaan mislukken. Koop een loterij is net zo goed en veiliger.
  gemodereerd

 7. Ik heb altijd gezegd het land had nog niet onafhankelijk moeten worden !!!
  Er waren nationalisten vanuit een bepaalde politieke partij die skandeerde luidkeels vertrouw op eigen kunnen !!!
  Mijn mars nohhhhhhhh.
  gemodereerd

 8. @ Filia,
  Vis bederft het eerst in de kop, daar start de rottigheid het eerst dus.
  er is vastgesteld dat er een schuld is van 75 miljoen US dollar, die 75 Miljoen is niet door Paul de Haan, Xaviera Jessurun en Prenobe Bisessur ontstaan.
  De rottigheid van de vis genaamd SLM is niet afgelopen jaar gestart.
  De mensen die beweren het meest van Suriname te houden zijn ook de mensen die het land vernietigen, is hard maar je moet het accepteren voordat je iets aan kan doen.
  Suriname heeft te veel acteurs & actrices en helaas zitten er ook in Nederland zulke mensen die “doen alsof”
  gemodereerd

 9. Hahahaaaaaa……standaard tekst ……..zijn vrouw en kinderen zullen krom lachen…….kinderen moeten in bescherming worden genomen door crisisteam….want jong geleerd oud gedaan….gevaar voor de samenleving later als op hun vader begint te lijken….zit in het bloed
  gemodereerd

 10. Op de vrijdag ging het personeel weekenden in NL. Winkelen en feesten om met het vliegtuig v zondag terug te keren. Passagiers die een ticket hadden gekocht werd verteld dat ze plots niet meer mee konden. Dat was aan de orde vd dag.
  Hele familie’s reisden IPB het hele jaar door.
  Daarom horen we al 20 jaar dat de SLM eigenlijk failliet is.
  gemodereerd

 11. Bhosr capar, vertrouwen op eigen kunnen werkt volgens jou niet, maar zoals uit de gang van zaken met de Haan blijkt, legt vertrouwen op een Bakra ook geen zoden aan de dijk. In beide gevallen kan Suriname verneukt worden. Het lijkt me echter moeilijker om een Bakra, als hij eenmaal naar Nederland gevlucht is, aan te pakken.
  gemodereerd

 12. haan ga terug naar Suriname en alles wat je zegt of ontkent laat het OM dat uitzoeken en neem een goede advocaat.

  Het OM in Suriname is onbetrouwbaar; het wordt geen eerlijk onderzoek en/of proces.
  Ze zoeken daar een zondebok en dat is nu de Haan geworden.
  Hij is toch een buitenlander, zaak gesloten.
  En de rest loopt lachend vrij rond.
  Dit is Suriname vandaag de dag!
  jammer hoor

  opmerking: een goede advocaat is Kandhai
  En je raadt het al een ieder zal zeggen zie je hij (de Haan) is van de NDP.
  Suriname : Quo vadis
  gemodereerd

 13. Is gewoon een boef, aan de galg.
  Uiteraard heeft de president aan meegewerkt om het land te ontvluchten.
  Wie er ook komt zijn alleen maar zakkenvullers.
  gemodereerd

 14. Met Surinamers valt niet te werken, rancuneus, afgunstig volkje met een grote bek maar kunnen nog geen deuk in een pakje boter slaan. Weten ook niet dat kennis geld kost. Het zal daarom niets worden met dit land, maakt niet uit hoeveel olie ze vinden. Een les voor hoog opgeleide diaspora met kennis en kunde, laat je niet verleiden om zogenaamd te gaan helpen, want ze helpen je letterlijk de vernieling in.
  gemodereerd

 15. Volgens mij werd nooit iemand vermoord in Suriname wegens (vermeende) betrokkenheid bij frauduleuze of corrupte handelingen. Dus je verhaal vind ik ,met alle respect, een beetje twijfelachtig. Je was gewoon bang dat je opgepakt wordt door de Surinaamse autoriteiten anders had je via Zanderij je vlucht naar Nederland kunnen pakken. Hoe dan ook, nu je gezin veilig is, laat zien dat je een integere man bent door terug te komen naar Suriname en je medewerking aan het strafrechtelijke onderzoek verlenen. Mocht jou achteraf niets te verwijten zijn dan kun jij alsnog met opgeheven hoofd het land weer verlaten en je reputatie herstellen. Dat kun jij niet door als je als voortvluchtige bestempeld wordt.
  gemodereerd

 16. ” …
  Ik heb reeds langere tijd ondervonden dat er krachten zijn die kennelijk geen belang hebben bij een herstructurering en die uiteindelijk hebben gemaakt dat ik heb moeten terugtreden als CEO.
  … ”

  Wie zijn die “krachten” ?
  En waarom doet de Haan geen aangifte ?

  De Haan is nu veilig in Europa dus hij moet nu bekennen wie die “krachten” en die duistere figuren zijn !

  Wij willen de waarheid.
  Justitia Pietas Fides. Krakti !
  gemodereerd

 17. @OOF:
  Helemaal mee eens.
  Valt echt niet samen te werken of zaken te doen met Surinamers in Suriname. Dat heb ik persoonlijk ervaren, mooie praatjes maken kunnen ze wel en ze kunnen uren blijven lullen maar als het gaat om om echte werk en serieuze zaken doen dan vallen ze ineens stil. Ze zijn bovendien onbetrouwbaar en kunnen niet tegen kritiek.
  gemodereerd

 18. Stem volgende verkiezingen voor de NDMS partij (Niet Doen Maar Slaan).
  Wij geven iedereen een flink pakslaag als ze hun werk niet naar horen doen en worden gelijk opgesodemieterd, zelfs de pres en vp, niemand komt heel uit ons bewind.
  gemodereerd

 19. Zondag ontslag aangeboden en maandag gevlucht en dinsdag wereldkundig gemaakt dat hij is gevlucht.
  Mijn donkerbruin vermoeden komt uit dat dit gezin onder bescherming heeft weten te vluchten.
  Santokhi lees goed wat je maatje de Haan hier verklaart tussen de regels lees je dat jij Santokhi hiervan op de hoogte bent gesteld.
  gemodereerd

 20. internationaal recht/wet/verdragen zijn hoger dan de grondwet van een land. Mocht hij in Suriname alle zaken bij de rechtbank, hoger beroep verliezen dan kan hij nog naar internationale gerechtshoven in het buitenland.
  gemodereerd

 21. Deze DIEF, zegt zich niet veilig te voelen,ga dan naar de politie,..ga dan LEGAAL het land uit, maar niet ILLEGAAL VLUCHTEN,als jij niks gestolen hebt,ordinaire ROVER,deze LEUGEN,kan jij bij de fabeltjeskrant aan de Noordzee gaan vertellen gemene oplichter,WAAR IS HET GELD gebleven.CHAN weet ervan,hij werd geholpen,..CHAN NO LOBIE A KONDRE SRANANG !!!!!!!!!!!!!!!!
  gemodereerd

 22. De Haan heeft gelijk om weg te gaan…door het herstuctureringsplan is alle shit van de afgelopen 40 jaren naar hoven gekomen…ik zou ook het land uit gaan met mn gezin…die zijn immers belangrijker dan een shit SLM en de ondankbare domme bevolking van suriname dir nu geloven dat de Haan SLM kapot heeft gemaakt…belachelijk …SLM is al 30 jr op sterven na dood.
  Meneer de Haan….je hebt groot gelijk ….De surinamers zijn het niet waard dat je SLM hen proberen te redden…en sterker nog….dat je meegezogen wordt in de politieke corrupte shit.
  Corruputie is erg diep geworteld in de Surinamer
  gemodereerd

 23. @..OOF,..Volgens mij heeft een Surinamer je partner,zus of zo versierd,vandaar die haat noh ? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💩💩💩💩💩💩💩
  gemodereerd

 24. Zeg nou zelf, die Kenianen zijn geen lieverdjes, nu blijkt dat ze in “gangsterheid”overtroffen zijn door de paarse suri’s.

  Logisch dat de president de Haan liet gaan. Als zelfs de veiligheidsdiensten aangeven dat het onveilig is, dan moet je weg.
  Enne before you jump into conclusions, dit is verifieerbaar.

  Wat een stuk in de West, wow, wow, wow.
  “Pensioenen etc etc.

  Jammer dat hij tussentijds geen verslag heeft gedaan vd wantoestanden bij de slm in de media. Dat is wel niet chique, dat klopt.

  Conclusie, alweer verlies van een goeie.
  Het vernietigingskamp draait op volle toeren.
  gemodereerd

 25. Meneer De Haan je hebt groot gelijk om te vluchten.
  Vlucht en verbreek alle contacten met personen die jouw nek proberen te breken.
  In het Surinaams zegt men
  Bika Na yu o Pai ede.
  Ze gaan jou als zondebok gebruiken en het OM is een verlengstuk van deze onbetrouwbare corrupte regering VHP/ABOP.
  Je maakt geen schijn van kans op een eerlijk proces.
  A bun dati yu long!

  Er zijn een paar mensen hoog in de boom die geen goede bedoelingen hebben met de SLM. Die hebben constant gewerkt aan een negatieve beeldvorming en hebben baat bij dat jou herstelplannen mislukt want dan kunnen ze SLM voor een habbekrats op de veiling8 kopen.

  President Chan Santokhi heeft jou als een baksteen laten vallen terwijl hij in eerst instantie vol lof over je sprak.
  Troost je want jij bent niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn die zijn krachten geeft en zich inzet om Suriname naar een hoger niveau te tillen én daarvoor een dolksteek in de rug krijgt.
  Je hebt een andere nationaliteit en kunt tenminste vanaf je schuiladres vertellen wat je daadwerkelijk in de afgelopen periode hebt meegemaakt.
  Er zijn ook Surinaamse burgers die een dolksteek in de rug van Santohki hebben gekregen maar die kunnen helaas niet vluchten.
  Deze diep teleurgestelden houden uit voorzorg en eigen veiligheid hun mond. Ik hoop dat jij je mond niet houdt en precies vertelt wat er gaande is.

  De Regering VHP/ABOP is een kadaver en het stinkt. Teveel aasgieren die tegelijk willen opvreten.

  De Haan en iedereen die integer is en Suriname serieus naar een hogere level willen tillen en stop met je energie in dit zinkend schip te steken.

  Laat de aasgieren elkaar maar lekker opvreten. stop met je energie in dit zinkend schip steken.
  Dit is water naar zee dragen

  Don’t shoot!
  Ik ben geen NDP’ER en absoluut geen Boutist maar een teleurgestelde VHP’ER.
  Die zijn er plenty
  gemodereerd

 26. Als je zo onschuldig bent was je gebleven en je gezin naar Nederland gestuurd.
  Maar je bent gewoon een ordinaire boef net zoals Piet Heijn toen
  gemodereerd

 27. Esmerald , als de haan en zijn gezin echt bedreigt zijn en de president dat wist , moet de president dit gezin toch in veiligheid brengen , echt een raar verhaal , wij het gewone volk van Suriname horen dat hij gevlucht is , dan horen we dat hij ziekteverlof heeft en dan horen wij dat hij ontslag genomen heeft , deze president brengt verwarring in de samenleving en dat zal hem niet ten goede komen , of hij nog die drie jaar kan blijven zitten als president is de vraag , wij als burgers vinden de president niet daadkrachtig , de slm moddert al tig jaren , oprotten met dat bedrijf , wij burgers moeten betalen voor die slm
  gemodereerd

 28. Paul de Haan en zijn maat Yves Guibert hebben een soepje gemaakt van Kenyan Airlines. Nu ook de SLM. Ik hoop dat de hele wereld nu gewaarschuwd is dat deze twee figuren oplichters zijn. Waarom heeft geen enkele Surinamer 2 jaar geleden de moeite genomen om deze man via internet na te trekken?
  Tot mijn grote verbazing heb ik gezien dat al die negatieve berichten over deze man van het internet zijn verwijderd.
  Advies: Als je deze man wilt natrekken, neem dan contact op met Kenyan airlines. Die zullen zeker bereid zijn om een boekje over meneer Paul de Haan en zijn vriend Yves Guibert open te doen.

  O, O, O, wat zijn Surinamers toch dom.En dan heb ik het over de top van Suriname.
  Geen wonder dat de Diaspora niet meer geïnteresseerd is in Suriname.
  gemodereerd

 29. De politieke establishment heeft gezorgd hem het land te ontvluchten. Mogelijk dat de president hieraan ook heeft meegewerkt!
  Zou hij zijn opgepakt en alles hebben opgebiecht dan zouden er veel koppen rollen, en zeker komt de president niet ongeschonden vanaf.
  gemodereerd

 30. Beste @Wat,

  Ik heb zo vaak aangegeven welke media je moet lezen voordat je een reactie plaats op wkn. Objectief en professioneel. De regering krijgt ook op hun donder als iets niet door de beugel kan. Lees het stuk over ‘pensioenen’.

  Het ligt niet aan de president, hij weet er alles van hoe onveilig dat land is. Hij rijd niet zomaar met volgauto’s.
  Dit is duidelijk aangegeven door zijn ex-collega in college tour; beseft u wel in welke criminele wespennest u bent beland, zoiets.

  De president kan toch niet publiekelijk bekend maken dat die man vertrekt, dat is onmenselijk. Lees het artikel hierboven. Wat staat erin over DNV.
  Het is het niet waard om als een gevangene met continue bewaking te leven voor een paar euro’s. Echt niet!

  Dit is werk vd vernietigingsmachine vd ndp, trap er niet in. Die chinees begon vanaf dag één te schreeuwen sluit ze op. (zie artikel) en de hysterie werd alweer gevoed. Het is iedere keer hetzelfde smerige spel.

  Voorlopig is er helemaal geen bewijs v malversaties, het zijn uitsluitend emotionele uitbarstingen.
  gemodereerd

 31. @sari Suriname heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland, anders hadden een paar figuren allang in het gevang gezeten.
  gemodereerd

 32. @Wat,

  Let op, de volgende verwoestende fase is al in gang gezet.
  Nu is de aandacht gefocust op de btw verhoging.
  Het informele circuit aka bedrijfsleven ‘eist’ 5% btw en Parmaham stelt verhoging vh loon vd belastingambtenaren voor. Zo breng je mensen op ideeën om te staken. Gevolg vertraging vd imf-afspraken. Belastingambtenaren zijn niet speciaal, ze voeren uit wat iem anders heeft bedacht.

  Het btw-verhaal is niet alleen een verplichting imf, maar ook om minder te subsidiëren en meedoen met de rest vd wereld.

  Dus nu hebben ze een ander stokpaardje gevonden. De strategie is verwoest alles wat positief is en speel in op de emotionele intelligentie vh volk. Voorbeeld; babies gaan dood dat is mensonterend, behalve wanneer azp staakt, dan hebben ze een bloedneus.

  Ik kan het mis hebben, maar vaak genoeg heb ik het bij het rechte eind. De coalitie mag v mij hetzelfde doen, fileer ze en haal alle sleurie naar boven.

  Ik ben benieuwd naar welke ambtenaar die 7 miljoen vd hakrinbank is overgemaakt.
  gemodereerd

 33. Duidelijke reactie van Paul de Haan.
  Wat een zure reacties hier allemaal, de één nog zuurder dan de ander. Surinamers zijn een vreemd volk, de krabben mentaliteit voert hier duidelijk weer de boventoon. Wat hadden jullie gedacht, dat die witte man zich vrijwillig zou hebben laten lynchen door een stelletje amoeben, die hun eigen huishouding niet op orde hebben en continue op een vernietigings koers zitten.
  Hadden jullie echt gedacht dat De Haan zou afwachten totdat jullie hem zouden afslachten voor zaken die nog niet eens bewezen zijn? Voor die stommelingen hier, of zal ik zeggen de bijzonder hoogbegaafden anders krijg ik weer het paardje op m’n dak, de man is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.
  Dit krijg je dus door 40 jaar lang achter een malloot aan te lopen die jullie ook nog eens de laatste 10 jaar samen met zijn kornuiten nog even dunnetjes met de feiten op jullie neus heeft geslagen door het land totaal naar de vernieling te helpen. Daar waar heel duidelijk is dat mensen de boel hebben opgelicht, zie de 4 miljard schuld, onderneemt men geen actie, maar wil men wel anderen lynchen die zich ondanks kleine hick-ups met de beste intenties proberen in te zetten voor het land.
  Bewust en onbewust maakt het volk van Suriname zich met dit soort hysterische acties naar anderen toe zichzelf onsterfelijk belachelijk en zorgen jullie ervoor dat Suriname een pariastaat aan het worden is. Als jullie nu nog denken dat er buitenlanders zullen zijn die willen investeren in het land, zullen jullie wel eens bedrogen uit kunnen komen. Om moedeloos van te worden.
  De waan van de dag is dat in het dagelijks leven de realiteit een heel ander perspectief weergeeft over de zaken die er echt toedoen dan menigeen zich kan voorstellen.
  Zielig volk!
  Ik heb inmiddels geen medelijden meer, wat mij betreft heeft het volk van Suriname ook de gun factor.
  Suriname krijgt wat ze verdiend.
  gemodereerd

 34. @Kwakoe van Helena Christina:
  Helemaal eens met je reactie. Ik ben geen Surinamer maar een ‘alien’ die van het land Suriname (niet van Surinamers) houdt. Toen ik voor het eerste het bericht las dat deze man tot SLM CEO is ‘getorpedeerd’ heb ik gelijk zijn LinkedIn profiel gecheckt en de conclusie getrokken dat hij niet de geschikte persoon is voor de baan. Ik heb dit al in eerdere reacties op deze site aangegeven.
  Simpele background check zou veel ellende voorkomen, dat moeten Surinaamse decision makers een keer leren.
  gemodereerd

 35. De Haan heeft gelijk om te vluchten. Het OM in Suriname deugt van geen enkele kant. Mindere belangrijke zaken worden opgepakt en en zwaardere dossiers blijven in de lade. Waarom duurt het onderzoek over de gronduitgifte Sabaku zo lang. Volgens mij is dat allang in de doofpot. De Haan zou zeker opgepakt worden om de aandacht af te leiden.
  gemodereerd

 36. Ondanks alle ellende blijven Suri’s hun humor behouden. Lees effe wat er gezegd wordt: “de Haan, de hen en hun kuikentjes zijn via Frans Guyana gevlucht naar patata kondre. Eenmaal in patata kondre zal de Haan met zijn achterban vertoeven in het kippenhok. Pluimvee valt nl niet onder het vluchtelingenbeleid.
  gemodereerd

 37. Van dader naar slachtoffer.
  Was vanaf de eerste dag al voorspeld, het lukt niet en het ligt aan een ander.
  Een plan maken is het grote werk niet, uitvoering, maar heb daar nog niets van gezien.
  Alleen brandjes blussen.
  gemodereerd

 38. De Haan heeft groot gelijk door per direct het land te verlaten: ik heb de indruk dat hij flink misbruikt is door zogenaamde SLM toppers die hun gratis tickets zagen verdwijnen of dat hun duidelijk werd dat er niets mee te roven viel uit de failliete boedel. SLM en Suriname is een shithole waar werkelijke niemand is te vertrouwen: eigen belang eerst.
  Suriname was niks, is niks en wordt nooit wat. Een schitterend land met enorme potentie maar jammer dat er Surinamers wonen.

  Ik heb ooit meegemaakt dat ik uit de business class werd gehaald omdat een stewardess met pensioen ging en dat vierde in de businessclass ( ze was trouwens echtgenote van hoge NDP topper die ook aan boord was) Iedereen moest uit de businessclass ondanks dat men een enorm bedrag hadden betaald. Nooit een cent compensatie ontvangen. Sindsdien lekker met de KLM.
  gemodereerd

 39. Sabaku, wie doet hier zuur, over de vlucht van Hoefdraad om dezelfde redenen als waarom de Haan gevlucht is, en nu Bissessur, zijn jij en je oranje helden nog lang niet uitgeklets.
  ‘ de man is onschuldig tot het tegendeel bewezen is’ schrijf je.@@
  Helemaal gelijk heb je, 300%, maar Sabaku, waarom ga je dan zo tekeer tegen de vorige regering, hun misdaden zijn ook nog niet berecht, dus zijn ze ook onschuldig, ja toch, of geldt deze nobele uitspraak, alleen als het je goed uitkomt.
  gemodereerd

 40. Al het commentaar hieronder zegt genoeg. Soms moet je door de zure appel heen bijten om ergens te geraken. Maar als je niet alle hoofden een kant op hebt is het trekken aan een dood paard. Anders zou Kenya airways niet zijn waar ze nu zijn met hun uitgebreide vloot en verscheidende destinaties die ze aan doen..
  Laat deze man toch zijn werk doen..
  en als je niets goeds te zeggen hebt houd dan je vingers van je toetsenbord/scherm.
  gemodereerd

 41. @@henkmolenaar
  Bijna 100% eens met je reactie. Scherpe en realistische analyse.
  Ik ben het alleen niet eens met het gebruik van het woord ‘Topper’ bij Surinamers vooral in de politiek. Misschien wel toppers in fraude, corruptie, diefstal, oplichting..etc.
  gemodereerd

 42. Gelukkig is de Haan op tijd weggevlogen, anders zou de financiële schade veel groter zijn. Want behalve een hoge salaris had de Haan ook nog diverse dure/luxe bezigheden, zoals golven en een luxe woning van een paar duizend euro’s. Schandalig dat de president dit allemaal toegelaten heeft. De hoofdschuldige is niet de Haan maar de persoon die hem gehaald heeft. Bijelkaar koste deze man het land circa 20.000 euro per maand. Hier heeft meneer “wo set eng” en “prudent beleid” duidelijk gefaald. De zoveelste blunder van deze regering. Daarom heeft men bewust de schuldigen het land laten uitvluchten.
  gemodereerd

 43. Beste Pragmatist,
  Natuurlijk bedoelde ik de omschrijving “Toppers” cynisch.

  Barbertje moet hangen en dat is Paul de Haan.

  De overgebleven SLM Tobbers schuiven nu alle ellende in zijn schoenen en gaan verder met roven en accommoderen van familie, vriendinnen en buitenvrouwen. En ze kunnen weer voorlopig gratis in de businessclass voor een weekendje Amsterdam.
  gemodereerd

 44. U krijg een schenking in 2022 – hoeveel procent schenkbelasting moet u betalen?
  Dat hangt af van de waarde van de schenking en uw relatie met de schenker. Een partner of kind van de schenker betaalt bijvoorbeeld minder dan een kleinkind. En een kleinkind betaalt weer minder dan een zus, broer of iemand die geen familie is. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.
  Mij beperkende tot overige personen omdat een familierelatie zeker ontbreekt.
  Tarieven schenkbelasting 2022
  Waarde schenking Overige personen
  € 0 – € 130.424 30%
  € 130.425 en meer 40%
  U betaalt pas schenkbelasting als de waarde van de schenking hoger is dan uw vrijstelling

  Dus als u de koper bent van het pand Nieuwe Binnenweg te Rotterdam en u hebt een mazzeltje opgelopen van zeg maar € 3 miljoen, dan mag u een naheffingsaanslag van de Belastingdienst Rotterdam verwachten (exclusief Boete) van € 1,2 miljoen afgerond. Omdat er hier sprake is van willens en wetens mag u zeker een boete van minstens 50% verwachten.U zult het pand moeten verkopen om de belasting te betalen ter voorkoming dat de belastingdienst dat voor u doet.
  Ik ben vriendelijk geweest door alle betrokkenen een maand bedenktijd te geven. Door mijn bericht van dit forum te verwijderen is de bedenktijd van 1 maand komen te vervallen. De brief aan de belastingdienst Rotterdam, die ik op 1 oktober zou indienen, lever ik maandag a.s. persoonlijk tegen afstempeling van ontvangst bij de belastingdienst af.
  Zoals ik reeds zei ben ik een rechtgeaarde Surinamer. Dat gerotzooi in Suriname moet nu een keertje stoppen en als ik een handje kan helpen doe ik het. In mijn brief naar de belastingdienst zal ik ook vragen om de 3 Nederlandse taxateurs ook onder een vergrootglas te leggen. U begrijpt wel dat niet plaatsing van dit bericht ik misschien de neiging krijg om een CC van deze brief te sturen naar de FIOD (fiscale inlichtingen en opsporingsdienst)
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES