dinsdag, juni 18, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappij'Afro's in Suriname moeten pad Marcus Garvey blijven volgen'

‘Afro’s in Suriname moeten pad Marcus Garvey blijven volgen’

-

Does Travel - naar Suriname

Nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen in Suriname moeten het pad, dat ooit door Marcus Garvey (17 augustus 1887 – 10 juni 1940) is uitgezet, blijven volgen als ze succes willen bereiken in hun strijd om verbetering van zowel hun sociale, maatschappelijke als hun geestelijke en financiële positie in de maatschappij. Dat was de rode draad door de verschillende lezingen bij de viering van Marcus Garvey Day op 17 augustus jongstleden op het Kwakoe Plein.

Garvey wordt geëerd als een profeet die het onder meer tot zijn missie had gemaakt om op te komen voor burgerrechten in Noord-Amerika en het Caribisch Gebied, en streefde naar het verenigen van Afro’s in diaspora. Die bundeling zou moeten bijdragen aan verbetering van hun sociale, maatschappelijk en economische vooruitgang. Garvey droomde van een terugkeer van alle nazaten van Afrikaanse slaven naar ‘Moeder Afrika’.

Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS), heeft de aanwezigen een beknopt verslag gegeven van zijn communicatie met een delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer die deze week nog op werkbezoek was in Suriname. Het bezoek stond in het teken van het koloniaal verleden van Nederland, gericht op het slavernijverleden.

Zunder kreeg veel bijval van de Rastafari’s toen hij beklemtoonde dat de slavernij zich in Suriname heeft afgespeeld en dat het bieden van excuses beter zal passen als een iemand uit de hoogste regionen van Nederland die zou aanbieden op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo, in plaats van in Nederland. Hoewel er belangrijke vorderingen zijn geboekt in de strijd om herstelbetalingen, is er aldus Zunder, nog een lange weg te gaan.

Kwami Marengo (Stichting Rastafari Makandra) heeft de afgelopen jaren een groei gezien van de Rasta beweging in Suriname. De bundeling waarnaar hij altijd streefde is in zekere zin bereikt met de vestiging van de federatie. Hij gelooft dat de samenwerking zelfs nog hechter kan, aangezien de federatie een bundeling is van zelfstandige organisaties. Marengo moedigt Rastafari’s aan om werkzaam te blijven, niet bang te zijn klein te beginnen, en niet te op te geven als de groei langzaam verloopt.

GARVEY VOOR ALLE ZWARTEN
Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Fedrasi fu Afrikan Srananman, wees erop dat Garvey opkwam voor alle zwarten. Hij waardeert evenwel dat de Rastafari’s het voortouw nemen hem jaarlijks te memoreren. Wijngaarde prees Rastafari’s voor hun sterke gezins- en familierelaties en deed een beroep op ze om daaraan vast te houden. Hij riep ze tegelijk op om ook met meer ernst en discipline aan de dag te leggen wanneer het op samenwerken, scholing en organiseren aankomt.

Clifton Braam, onderdirecteur Cultuur, bleef in zijn felicitatieboodschap stilstaan op het aspect van discipline, zelfrespect en onderling respect. Hij moedigde de organisatie aan om zich sterker te organiseren en de saamhorigheid op te voeren voor een sterker imago. Hij benadrukt dat op die manier een sterkere boodschap wordt uitgezonden en daarmee ook meer kan worden bereikt. Braam struikelde over de lage opkomst bij de aanvang van de festiviteit.

SAMEN MET ANDEREN
Het is aldus Ronny Aloema, lid van De Nationale Assemblee, van eminent belang dat Afro-Surinamers alles doen en niets nalaten om het erfgoed van Garvey te conserveren en zijn spoor te volgen. Hij haastte zich echter om te zeggen dat de bundeling van nazaten van Afrikanen in Suriname, geenszins mag leiden tot polarisatie van de unieke Surinaamse multi-etnische, -culturele en -religieuze samenleving. Zo overtuigd als hij is van de voordelen van een bundeling van zwarten, zo zeker weet hij ook dat samenwerken met anderen ook positief kan bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

Aloema was in gezelschap van collega Henk Aviankoi, die mede namens parlementsvoorzitter Marinus Bee, de felicitaties heeft overgebracht aan de Rasta-gemeenschap en alle anderen die de bijzondere bijdrage van Garvey het bewustzijn van Afro’s in diaspora erkennen.

Saskia Kontino, voorzitter RFS, heeft in haar boodschap opgeroepen tot meer eenheid en meer solidariteit, zowel onder Rastafari’s als onder alle Afro’s in Suriname, indachtig het erfgoed van Marcus Garvey.

Het officieel gedeelte van het programma is ingeleid en afgesloten door Freddy Main, woordvoerder RFS en RFS-vertegenwoordiger in de NRCS. Daarna is de samenkomst tot laat in de avond voortgezet met muziek en culturele optredens.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

11 REACTIES
 1. Goed bewustwording, maar alle bevolkingsgroepen samen werken als SRANANG SMA ” UNITED WE STAND DEVIDED WE FALL dat is mijn boodschap aan alle positief denkend SRANANG BRADAS nanga SISAS ☝️❤💛💚✊️🇸🇷🇸🇷🇸🇷☝️


  gemodereerd
 2. Johannes 3:16
  16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
  Hij heeft zijn Zoon, Jezus Christus, gestuurd
  God wist dat dit leven vol moeilijkheden en onzekerheid zou zijn. Hij wist dat wij tekort zouden schieten en vergissingen zouden begaan. Dus stuurde hij zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde. Jezus leidde een volmaakt leven zonder zonde. Hij leerde ons zijn evangelie en liet ons zien hoe wij moeten leven. Hij offerde zijn eigen leven bereidwillig op voor onze zonden. Hij is onze liefdevolle Heiland en Verlosser.


  gemodereerd
 3. De twee paden die Surinamers naar welvaart en welzijn moeten volgen om een land te worden net als Singapore of Japan zijn:
  1- de weg met Nederland, die bereid moet zijn Suriname hierin te helpen met kennis/deskundigheid, valuta, ervaring, samenwerking, Joinventures (omdat Nederland één vd landen in de wereld is, waar de witte man instituten in handen heeft en daarmee zaken voor de Westerse Wereld , Japan, Singapore bepaalt/ Kapitalistische Systeem. De ongebonden wereld/grondstoflanden worden hierdoor nog steeds uitgebuit zoals in de koloniale periode en hebben niets te vertellen. Idem Rusland en Communistische Landen. ( China vaart daarom haar eigen koers en heeft lak aan het Westen/Kapitalisme.

  2.- de beste weg voor Suriname om welvaart en welzijn te bereiken is met de buurlanden als Brazilië zonder Jair Bolsenaro en Guyana nauw samen te werken. Van landen als China en India is duidelijk hoe die nu Suriname grote schulden met hoge renten hebben keihard zijn en kosten dat het kost al hun geld tot de laatste cent terug betaald willen hebben.

  Ad 2.
  Brazilië is een dat alles kan maken en alles heeft, heel veel soorten diverse industrieën, die ook produceren en exporteren en met buitenlandse producten kan concurreren. Verder Landbouw, veeteelt, lucht en ruimtevaart, vliegtuigen, scheepvaart, aardolie, treinen en treininfrastructuur, wegeninfrastructuur, rivier en haveninfrastructuur, bosbouw, zeevisserij, sport/voetbal, en talrijke andere sporten, cultuur, toerisme Horeca, enz. Dit land was eens een kolonie van Portugal, net als de USA dat was van UK, maar beide hebben hun moederlanden ingehaald.

  Suriname hoeft Nederland niet in te halen. Het zou heel dom zijn dat landen als Guyana en Suriname die aan elkaar en Brazilië grenzen kennis en ervaring over talrijke zaken beschikt niet samen gaan werken voor welvaart en welzijn. Suriname hoeft niet over de hele wereld Ambassades te gaan openen en samen te werken. De regering in Suriname moet gewoon goed gaan nadenken hoe ze snel van Suriname een welvarend land kunnen maken.

  De afstand naar Brazilie en Guyana is heel kort over de lucht, water, en als er goede treinverbindingen komen en wegen, bruggen waardoor de samenwerking beter tot stand komt.

  Het Braziliaanse Portugees moet een verplichte vreemde taal worden op scholen in het Onderwijs in Suriname, schaf het Spaans af. Fuck China, India, Nederland/EU, USA . Deze landen zijn nog steeds bezig de wereld in een houtgreep te worden met hun instituten en ze uit te buiten en te onderdrukken.

  Samenwerking met Guyana en Brazilië en Suriname zal er voor zorgen dat Suriname heel grote stappen kan maken om een welvarend land te worden met Guyana.

  De komende regering die stap 2 van mij durf te kiezen zal zien dat Suriname hiermee een welvarend land snel gaat worden. Jammer dat de grote schulden met hoge renten een molensteen om ons nek momenteel is.

  Al de nieuwe Chinezen, Haitianen, Turken, Marokkanen enz, er uit trappen. Het is toch te gek voor woorden dat de nieuwe Chinezen de grootste gebouwen/winkels in Suriname hebben een een belangrijke rol hierin zijn in de Surinaamse economie. Laat Surinamers deze rol zelf gaan overnemen.

  Suriname moet met Guyana samen gaan werken met Brazilië en Suriname zal hierdoor heel snel tot welvaart en welzijn komen. Deze landen kunnen met goede moderne wegen, treinverbindigen, ook over lucht en zee snel goed bereikbaar zijn en heel belangrijk worden voor het Caribischgebied en de wereld. Waarom moeilijk doen als het heel eenvoudig kan. Ook Brazilië zal met deze twee landen als Guyana en Suriname blij zijn.

  Zie wie deze nieuwe Chinezen naar Suriname heeft laten komen en ook de Haitianen.

  Vertrouwen In Eigen Kunnen.


  gemodereerd
 4. Wilco 22 augustus 2022 Bij 11:24
  Johannes 3:16
  16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
  Hij heeft zijn Zoon, Jezus Christus, gestuurd
  God wist dat dit leven vol moeilijkheden en onzekerheid zou zijn. Hij wist dat wij tekort zouden schieten en vergissingen zouden begaan. Dus stuurde hij zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde. Jezus leidde een volmaakt leven zonder zonde. Hij leerde ons zijn evangelie en liet ons zien hoe wij moeten leven. Hij offerde zijn eigen leven bereidwillig op voor onze zonden. Hij is onze liefdevolle Heiland en Verlosser.

  Toch maar van de drank en de felgekleurde snoepjes afblijven hoor. Jezus Christus is wellicht de bron van veel ellende. Dat zeg ik want ik vind het niet kloppen dat Hij zich opgeofferd heeft om de mensheid te redden terwijl Hij zelf het geweld niet schuwde. Zijn leer staat boordevol met gruwelijke straffen als men niet gehoorzaamd.


  gemodereerd
 5. Afro’s moeten gewoon eens hun school afmaken en een diploma halen en een vak leren.
  Net zoals ieder ander mens.

  Dan hebben ze ook niet zo veel tijd over om zoveel kinderen te maken die ze helemaal niet kunnen opvoeden laat staan eten geven.


  gemodereerd
 6. Het begint allemaal met goed onderwijs eerst jezelf ontwikkelen leren begrijpend te lezen. Je moet een beetje onderwijs genoten hebben wil je mee kunnen discusseren.
  Surinamers hebben over het algemeen een geheugen van een half uur (30 min).
  Mooie woorden heleboel mooie woorden hebben wij samen maar aan echte daadkracht ontbreekt het ons netals het o zonodige eenheid.
  Blank, zwart wit of geel en groen het begint allemaal bij het begin blijf op school en leer wat ga boeken lezen maak niet dezelfde fouten als in het verleden. Ontwikkel en help anderen ook om verder te ontwikkelen.
  Een ontwikkelde meute hoeft niet meer naar de kerk om onderwezen te worden wat er in de bijbel staat dat kan hij zelf ook lezen in zijn eigen bijbel. Hem kan je niet meer met een kluitje het riet in sturen. Nee nee.
  Lees mensen jullie hebben nu alle vrijheid en de tijd.


  gemodereerd
 7. geloof en geld en nijd gaat niet samen op en dan komt er meestal oorlog , voorbeelden genoeg toch , dus sunder


  gemodereerd
 8. @passant ik heb je reactie gelezen, ik ben mee eens je inzicht is goed. Europeanen vooral nederlanders zijn echte onderdrukkers en uitbuiten net aasgieren zijn hun, zo houden de nederlanders en blanken de boel overeind, hun schuwen niets en niemand! Zelfs god niet, maar god ziet alles! Ik weet er veel van hun gestoorde stuiptrekkingen erger dan giftige cobra’s!


  gemodereerd
 9. @Passant & @Sandra

  Het is weer tijd voor jullie pillen, stelletje idoten!

  “De regering in Suriname moet gewoon goed gaan nadenken hoe ze snel van Suriname een welvarend land kunnen maken. ”

  Met de mentaliteit van de Surinamers is helaas van alles mis, dat is het “echte” probleem!
  Surinamers willen wel de lusten maar niet de lasten!

  Dus dat gaat je nooit lukken, of iedere Surinamer moet een hersentransplantatie ondergaan.


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES