Gentle en Hellings geschorst op voordracht van Amoksi

44
'Gentle en Hellings moeten dienstauto's inleveren'

De hoofdinspecteurs van politie, Raoul Hellings en Sergio Gentle, zijn op voordracht van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie met ingang van 15 augustus geschorst. President Chandrikapersad Santokhi heeft de resolutie hiertoe reeds getekend.

Beide functionarissen wordt ernstig plichtsverzuim verweten. Er bestaat een redelijk vermoeden dat zij zich hieraan schuldig hebben gemaakt, meldt de Communicatiedienst Suriname in een persbericht.

De functionarissen hebben geen gehoor gegeven aan de oproep van de commissaris van politie, Omar Terborg, om zich op dinsdag 19 juli aan te melden. Beide heren zijn vanaf maandag 18 juli tot en met 1 augustus zonder opgave van reden niet in dienst verschenen, waardoor ze niet beschikbaar waren voor het bevoegd gezag, hetgeen betekent dat zij onwettig afwezig zijn geweest van dienst, terwijl er op een of meerdere dagen steeds is gebleken dat zij hebben deelgenomen aan de gehouden protestacties in het centrum van Paramaribo.

Verder hebben de twee inspecteurs gedurende die periode op verschillende tijdstippen oneigenlijk gebruik gemaakt van onder hun beheer vallende dienstvoertuigen ten behoeve van zichzelf en een of meer anderen, tijdens en na de protestacties. Voorts hebben zij vanaf vrijdag 15 juli tot en met heden op social media door middel van videobeelden en op foto’s gelijkende flyers en of bekendmakingen de samenleving opgeroepen te protesteren tegen het legitieme gezag en hierdoor de samenleving opgezet tot ongehoorzaamheid tegenover het wettig gezag van het land.

Ook hebben zij, zonder vergunning, als leiders bij de protestacties gefungeerd, terwijl daardoor de openbare orde en veiligheid ernstig is verstoord en de bescherming van personen en goederen niet kon worden gegarandeerd met dien verstaande dat de staatsveiligheid in gevaar werd gebracht.

Daarnaast bestaat er een redelijk vermoeden dat betrokkenen met hun gedragingen en handelingen in strijd  hebben gehandeld met de ambtsinstructies, met name de eed of belofte welke door hen bij aanvaarding van het ambt van ambtenaar van politie, ex artikel 2 van de Instructie Ambtenaren van Politie, is afgelegd, het zich niet kwijten van de politie taak, ex artikel 5 Politiehandvest, door zelfstandig en met behulp van anderen het verstoren van de openbare orde en veiligheid en het verder als ambtenaar van politie afbreuk doen aan de waardigheid van het ambt van politie, alsook het aanzien van de politie te hebben geschaad.

Op basis van het bovenstaande bestaat ook het redelijke vermoeden dat betrokkenen zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven namelijk: belediging van het openbaar gezag, opruiing en verstoring van de openbare orde, zoals respectievelijk omschreven in de artikelen 173, 177 en 179 van het Wetboek van Strafrecht. Deze handelingen en gedragingen van betrokkenen hebben ernstig plichtsverzuim opgeleverd.

Gelet op de ernst van het door betrokkenen begane ernstig plichtsverzuim en het tegen hun ingesteld strafrechtelijk onderzoek, was het noodzakelijk hen ingevolge artikel 66 lid 2 sub a en b van de Personeelswet te schorsen in hun ambt, staat vermeld in het persbericht.

Eerder waren ze ook al buiten functie gesteld.


44 REACTIES

 1. Oproerkraaiers, Gajes moeten in de bajes
  al hun bezittingen afpakken en die van hun family & friends. dit is allemaal verkregen door bouterse.
  gemodereerd

 2. Als zaken kloppen, moeten ze zou gauw als het kan de zak krijgen.

  Er moet een daad worden gesteld. Het zijn deze jokers die Suriname voor aap willen zetten.

  Het speelkwartier is afgelopen, ze moeten goed geknipt, goed geschoren worden en een pangie krijgen en in een kooi worden opgesloten die op
  de laadbak van een vrachtauto geplaatst wordt en door de straten van Paramaribo worden gereden en ten toon worden gesteld. Ook doodskop apen in de kooi plaatsen met een tros rijpe bananen en de song, waarom zijn de bananen krom afdraaien?

  Hierdoor zullen grappenmakers bij de politie weten wat ze te wachten staat.

  Er zijn regels waar politieagenten zich aan moeten houden.
  gemodereerd

 3. niet schorsen , maar direct verwijderen uit het KPS , stelletje klojo’s , en ook die atompai eruit gooien die is ook geen haar beter , ddb zal balen als hij drie pionnen kwijt raakt bij KPS
  ja dbb jij kunt niet schaken he , eerst krijg jij een fikse dreun van de koningin en de koning zal jou straks verslaan
  gemodereerd

 4. Schorsing??? Waarom niet op staande voet ontslag? Ik vraag me af waarom deze mensen een dienstvoertuig moeten rijden. Hier in Nederland gaat elke politie ambtenaar met eigen vervoer – fiets, eigen auto, bus, tram,metro, enz. – naar het werk. Geen wonder dat Suriname geen geld heeft al die auto’s, gratis tanken en van buitenvrouw naar buitenproces gaan. Met een auto van het volk.
  gemodereerd

 5. De helft van de staats begroting van su gaat naar dienst auto,s, benzine en onnodig reizen.Dat is al jaren zo. Moet een keer ophouden. Je bent ambtenaar en krijg je salaris elke maand.Pak de bus of koop zelf je voertuig.
  En de geschorste klojo,s vonden,dat Amoksie zwak was en per direct vervangen moest worden.Wel nu hij krachtig optreedt is het weer niet goed.
  gemodereerd

 6. Ter herrinerring, die “sergeanten coup” is gekomen door kleineren van…..de rest kent u. Zal de geschiedenis zich herhalen. Toen werd hoofdbureau van politie kapot geschoten. Zal nu Membre bukoe de volgende worden. Chan wees op je hoede……na wang wenk!. Chan, God have already left Suriname….you are on your own!!! Is getting pretty serious bro!
  gemodereerd

 7. Het zou amoksi sieren om te zorgen dat er genoeg en goed materieel is.
  Waarom zijn er soms geen auto’s beschikbaar.
  Laat hij de echte daders opsporen en opsluiten zoals in de affaire van combemarkt of is daar smeergeld betaald.
  Ziet hij niet dat de slaventijd weer begint zet de neger om de andere neger te vernietigen. Maar nu niet door blanken maar anderen.
  Deze heren moeten volgens hem het volk bescherming bieden.
  Dan moet hij het hele politie apparaat op de schop nemen want zo koosjer zijn ze niet.
  Laat hij naar dat artikel kijken die nog niet lang geleden is uitgegeven in Engeland over Suriname.
  De mensen die ze weg willen hebben voelen de klappen van de zweep niet.
  Deze heren hebben het lef om op te komen voor het belang van een ieder.
  Want als het goed gaat willen ze wel meeliften dat is het zwarte ras eigen.
  gemodereerd

 8. Hierbij valt GEEN speld tussen te krijgen. Duidelijker kan hetmeest NIET!!! Zelfs nibte gaat jullie niet redden……tot de laatste cent kaalplukken, ook vanwege hun lucratieve onroerendgoed business.
  @passant, nee. Dan krijgt de staat Suriname een aanklacht aan haar broek van de apen wegens belediging.
  gemodereerd

 9. Zijn bouta mannen he. Verwijder ze uit de KPS. Ze moeten boeven gaan vangen en niet namens bouta handelen.
  gemodereerd

 10. Alleen in Suriname kan dit. Deze 3, Kwik, Kwak en Kwek zijn de belichaming/de onderwereld die zich heeft genesteld in de bovenwereld. Deze 3 figuren van de verrotte- en criminele partij de NDP, dienen maar 1 agenda. de belangen van Bouta behartigen. Door anarchie en wanorde te creeren, de grote pathologische moordenaar van kinderen, baby’s , vrouwen, mannen en ouderen uit het gevang te halen.
  Ze spelen op de onvrede van de mensen. Ja, het is waar er is veel verpaupering in Suriname. de mensen zijn verarmd. Dit door de economische situatie die de tegenwoordige regering heeft generfd.
  Mijn mensen pinaren ook. Ik probeer ze met alles te ondersteunen omdat ik het wel hebt. Maar er zijn velen die deze ondersteuning niet krijgen.
  Daarom aan Chan, om dit mee te nemen in hun beleid. Ontzie de armen, steun de behoeftigen, mensen die worden gemangeld door de huidige economische situatie.
  Zorg dat deze mensen toegang krijgen tot de medische voorzieningen.
  Deze mensen zijn het slachtoffers van de huidige sociaal-en economische beleid.
  Kwik,Kwak en Kwek zijn de faciliators van de drugsmaffia in Suriname. Via de NDP heeft de drugsmaffia een ingang gekregen in Suriname, en alle sensitieve instituten zijn er mee besmet.
  Zie hoe Kwak geld in Nederland aan het uitdelen. Dit kan je toch niet op een eerlijke manier hebben verdiend.
  Hier in Nederland draai in elke euro vier keren om. Want als ik het hier voor mijzelf uitgeeft, kan ik mijn mensen hiermee niet in Suriname helpen. Ondanks dat ik een redelijk goed salaris hebt.
  Hoop dat ze gauw strafrechtelijk vervolgd worden. Ik hoop dat Suriname zich onttrekt aan de stigma van dat het land een bananen republiek is, en dat het zich gaat scharen achter de andere landen met een goed werkend democratisch systeem.
  Waar wet en recht voor een ieder geldt. Een land met een sterk werkend justitieel systeem.
  gemodereerd

 11. Het schijnt dat ambtenaren een konings leven hebben.

  Er moet aangewerkt worden dat men moet werken voor hun geld en niet de belasting betalers voor hun genot moeten opdraaien.

  Met terug werkende kracht alles terug Vorden.

  En ze meteen een mooi briefje geven, dat ze kunnen oprotten en een andere baan zoeken.
  gemodereerd

 12. Ja schorsing is in deze fase alvast een begin hangende het verdere onderzoek tegen deze Ambtenaren die in hun vrije tijd neven activiteiten ontplooiden als makelaars en geldschieters evadz.
  Maar we moeten niet vergeten dat die gangster advocate van Suriname nu alle bestaande wetten en de kleine lettertjes bij elke regel aan het doornemen is om deze geuniformeerde raddraaiers in functie terug te krijgen en hun meerderen een tik op de fingers te geven
  Eigenlijk lach ik me een deuk. In de tijd van dictator didibri waren de politieagenten Kawfutuboi van de militairen en van nul waarde.
  gemodereerd

 13. Een zwarte wordt gebruikt om zwarten te vernietigen.
  Yu las ing Amoksie.
  Ga de criminaliteit aanpakken, ga kleding voor je korps regelen, ga schone werkomgeving regelen.
  gemodereerd

 14. Het is natuurlijk lastig voor het nieuwe kabinet om te schiften. Er zijn nog veel aanhangers van bouterse werkzaam als ambtenaren. Als deze mensen niet veranderen, dan moeten ze ontslagen worden, want er wordt nog teveel info doorgespeeld naar Bouta. Maar lastig om alle sympathisanten te ontmaskeren. Ik vond het ook niet goed dat Chan zijn vrouw en bekenden op belangrijke plaatsen zette. Maar wie kan je nu vertrouwen? Dat is een lastige. Door Bouterse moeten sranang mang geduld hebben, want van een kale kip kun je niet plukken. Chan moet eerst zorgen, dat er geld geleend kan worden en terugbetaald worden. Waar haal je dat zo snel vandaan. Suriname is bankkroet. Snap nog steeds niet dat Bouta nog vrij rondloopt. Maar er moet geschift worden. Ze moeten hun ware aard tonen, dan pas kan je zien wie aan de kant van didibri staat. Het buitenland kijkt met argusogen naar suriname. Je wil niet in een bodemloze put investeren. Hier op het blog lees ik veel reaktie’s van mensen, die het goed voor hebben met het land en duidelijk aangeven van wie hier de schuldige is. Laten we bidden voor dit mooie land, dat het eens op zijn eigen benen mag staan en dat er gelukkige mensen er wonen en leven en hun kinderen en kleinkinderen trots op mogen zijn.
  gemodereerd

 15. 1. Follow the money. Laat de financiële recherche meteen ook een onderzoek beginnen naar de andere inkomsten van de heren en Co. en de oorsprong van hun beginkapitaal.
  Ik denk dat er dan een hele grote beerput opengaat. Leg ze naar aanleiding van dat onderzoek, wat gegarandeerd fraude, corruptie en valsheid in geschriften en andere overtredingen en misdaden gaat opleveren, leg ze een belastingaanslag incl. boete op en een gevangenisstraf. Neem in dat onderzoek ook de inkomsten van het meisje Neus op, want daar ben ik ook wel benieuwd naar.
  2. Verander het ambtenarenstatuut en verwijder alle spookambtenaren en niet functionerende NDPers bij de overheid.
  Sommige kunnen worden aangesteld als sluiswachter en kunnen de goten reinigen, bij weigering ontslag op staande voet.
  Geen wachtgeld en pensioen voor deze figuren.
  gemodereerd

 16. Zijn er allemaal domme Joeka,s achtergebleven in Suriname nu?
  Aan de reacties te horen wel.
  Deze 2 mensen helpen met protesteren in jullie belang,
  Zij hebben BALLS ,wat jullie niet hebben.
  Laat ik even voor de duidelijk zeggen Suriname is een BABANEN REPUBLIEK,
  En zo zal het altijd blijven.
  De hoogste bieder mag het land besturen,
  Suriname is een INTERNATIONALE BEDELAAR niks meer.
  Er zal nu en in de toekomst nooit een eerlijke regering komen.
  Er zullen alleen maar zakkenvullers komen,
  Dus als jullie toch een beetje goed willen hebben in het land ga dan een stukje grond verbouwen en bemoei je niet met de Bananen politiek.
  Ik ben blij dat ik daar weg ben.
  Ik begrijp ook niet waarom mensen nog terug gaan.
  Er zijn nog zoveel mooiere tropische landen waar het beter gaat.
  Groetjes Johnny
  gemodereerd

 17. Zo Rutte gaat het heel druk krijgen met het beantwoorden van brieven van deze twee machtswellustelingen die alleen maar hun positie veilig willen stellen. Fascistische parasieten zijn het.
  gemodereerd

 18. Als ze niet eens zijn met de beslissing moeten ze naar de rechter.
  Dan horen wij wat de uitspraak is van de rechter.
  gemodereerd

 19. Actie ondernemen tegen deze 2 agenten is verbazingwekkend snel gegaan maar die boeven van toen en die graaiers van nu die de Surinaamse staatskas leeg hebben geplunderd en nu nog bezig zijn met plunderen lopen nog steeds vrij rond.

  Ook die gedrochten die dagelijks bij mensen inbreken en/of beroven en Suriname echt onveilig maken lopen nog steeds vrij rond.

  Wat een verschil in adequaat handelen minister Amoksi.

  Suriname veilig maken heeft de hoogste prioriteit
  gemodereerd

 20. Gelukkig is het jullie hersenen en niet de politiek die jullie daar hft gezet.
  Amoksi is eenbredie moesoe
  gemodereerd

 21. gerechtigheid. als afgedwaalde politieambtenaren het land voor schut zetten, moet er keihard met ze afgerekend worden.
  in ons land schijnt een ieder hoog afgestudeerd te zijn om politiek te bedrijven? ga eerst een 10 tal jaren je verdiepen in boeken en geschriften over politiek en democratie, en kom dan terug. dit kun je nu ook in de gevangenis doen als je beoordeelt wordt.

  tjee
  gemodereerd

 22. @Filia, ik ben jet helemaal met u eens. Dat gedoe met dienstvoertuigen, gratis tanken etc et moet afgeschaft worden. Heb onlangs begrepen dat er op de haven 15 rang rovers staan die door de huidige regering geïmporteerd zijn. Waarom? Voor wie? Wat heeft het gekost??
  T.a.v. die twee clown, gentle en hellings, ze denken dat ze kunnen maken en breken omdat ze van de bond zijn. Wat ze ook weten is dat heeeeeeell veeeeeeel politieambtenaren ze niet lusten…ze zien ze eerder gaan dan komen. Ik hoop dat ze zijn geschorst met inhouding van salaris want aders heeft de minister niets gedaan dan ze “extra vakantie dagen’ gegeven.
  gemodereerd

 23. Oprotten met dit soort oproerkraaiers en orde verstoorders!! Laat hij nu paarse banaan gaan vreten, welke bouta uitwerpt van achteren!!

  Wiep-Ding
  gemodereerd

 24. Iedereen die kritiek heeft op de huidige regering kan elk moment opgepakt, geschorst of buiten functie gesteld worden. Dat is de werkwijze van de huidige president en vice-president. De leider van de oranje ratten is een dictator geworden en de leider van van gele ratten een clown. Waarom wordt de minister van grondzaken niet buiten functie gesteld voor de grondroof, hoe lang gaat dat nog duren. Waarom worden de rovers die verantwoordelijk zijn voor de roof van SRD 60 miljoen niet geschorst/buitenfunctie gesteld. De criminaliteit in Suriname is nog nooit zo ernstig geweest als onder deze regering. Waarom wordt de minister van justitie niet buiten functie gesteld. Paramaribo en omgeving is een stinkende vuilnisbelt geworden, waarom wordt minister van OW niet buiten functie gesteld. Van bepaalde ministers hoor je helemaal niets, liggen zij in coma in hun hangmat. Chan heeft geen tijd om serieuze problemen aan te pakken. Hij gaat liever een broodjeszaak openen of een moskee/ kerk openen/bezoeken. Deze regering met de president in de voorste linie gedraagt zich echt als een clown in een bananenrepubliek.
  gemodereerd

 25. Applaus voor de minister 👏.

  Nu nog de antecedenten van noso onderzoeken. Ik zeg deporteren. Een buitenlander die steeds weer justitie op kosten jaagt moet weg.
  Er zijn grenzen aan de ‘vrijheid v meningsuiting’ en het recht op protest. Wekelijks onrust stoken, werkt destabiliserend en houd de olie en gas-investeerders tegen. Niemand investeert in een chaotisch land, want bij escalatie raak je de investering kwijt.

  De kosten voor de afzetting en in het gareel houden, kunnen efficiënter worden ingezet voor nieuw materiaal tbv hardwerkende agenten.

  Ik pleit voor de integere agenten.
  De afgelopen 2 jr was heftig. Met heel veel effort moesten ze vaak besmette burgers in het gareel houden, plus onderzoek doen naar zware criminelen. Plus zijn ze veel collega’s vanwege corona kwijt. Dit is een ware (mentale) uitputtingsslag.

  Zo’n kleine bevolking zoveel criminaliteit!
  gemodereerd

 26. De racistische kaart/snaar wordt al bespeeld. Een zwarte die een andere soortgenoot kapot wil maken.
  En dat ze om hun kwaliteiten deze positie zouden mogen bekleden. Ik heb in deze figuren nul kwaliteit gezien. ze zijn door de NDP op die positie gemanoeuvreerd om de criminele activiteiten van deze partij af te dekken/te beschermen. En om de pathologische moordenaar uit het gevang te houden. Dat is de agenda dat Kwik, Kwek en Kwak afdraaien.
  En zie hoe agressief deze figuren zich hebben gedragen tijdens de protesten. Het leken geen mensen en niet de mensen die deze rechtstaat had moeten dragen. Een criminele sekte.
  Deze democratie lijkt nog een zwakke democratie te zijn. Ik had allang deze figuren laten neutraliseren.
  En wanneer worden al die figuren die op Chan lijken opgepakt in de grote geregisseerde fraude die financier heeft getroffen. Al deze geboefte van de NDP oppakken. Begin met de Combe markt.
  Als je vroeger als medewerker van de Combe markt niet voor de NDP stemde, stond je op ontslag. het is een hond van een directeur. Oppakken en in het gevang stoppen. Hij behandelt zijn medewerkers als slaven. in de slaven tijd was je nog meer waard als een slaaf. Want de slavenmeester moest er voor zorgen dat zijn investering niet wegviel.
  Deze man de directeur van de Combe markt is een heel slecht mens.
  Als ze niet worden aangepakt zal Aichbersing de beste, de meest integere en capabele minister die ik heb gezien de economie niet op de rails kunnen zetten.
  Pak ze allemaal aan. De financiële supporters van de NDP. Ja, ze lijken op Chan en op de minister van financiën. Stevig aanpakken. financieel kaal plukken en het strafrecht en de wet op de economische delicten zijn werk laten doen. Ik wacht.
  gemodereerd

 27. Van / over Poetingi Atompai wordt niets vernomen. Deze dagu is vast en zeker met een smerig plannentje bezig.

  Btw.
  Wordt er ook onderzoek gedaan naar hun dubieuze stichtingen en vastgoed handel !

  Wij willen de waarheid.
  Justitia Pietas Fides. Krakti !
  gemodereerd

 28. De huidige machthebbers (regering en loyalisten) doen nu niet anders dan arrogante machthebbers. Alles van korte duur, alles kan of is eindig, zie Bouterse bewind.
  Onze kritische medeburgers die met openbare tegenacties hun onvrede willen laten zien, worden flink gemanipuleerd, gemuilkorfd. Er wordt van alles uit de kast getrokken, ook hier onder mijn oranje helden in de diaspora. Als ik de reacties op WKT lees (O shit, van vriend LoL is dit een negatieve bezigheid) krijgt ik de rillingen, dezelfde als onder Bouterse. Het lijkt alsof Sranan weer een dictatuur is, een politiestaat. Alleen met een ander decor en spelers.
  De dubieuze maatregelen die volgens de oranje helden moeten worden genomen tegen onze medeburgers, die terecht protesteren tegen het eenzijdig beleid dat funest uitpakt voor de arme medeburgers, komt voort uit haat, en haat blijft een slechte raadgever. De oranje helden zijn niet te onderscheiden van paarse helden voor een goede verstaander.
  Ben benieuwd hoe Santokhi verder voort doet na alle misstappen tot nu toe en ondeskundigheid van zijn dreamteam. Als Santokhi maar niet vergeet dat zijn dagen geteld zijn indien hij geen rekening houdt met andere goedwillende kritische burgers, in zijn beleid.
  gemodereerd

 29. ZE Santokhi hoeft slechts 1 ding re doen. Al die Hindoestaanse financierders van de fascistische NDP partij (een zwarte zal nooit zijn geld investeren) de kop afhakken. Hak de kop van de slang af en de dagen van de NDP fascisten zijn geteld. Het zijn de rijke Hindoestaanse ondernemers die met hun miljoenen de fascisten van de NDP overeind houden.
  Tja kong Chand !
  gemodereerd

 30. Moksaleesie.is een grote PANNENKOEK,..hij snapt er geen snars van,hoe hij het ministerie moet besturen,deze LONTEDE is totaal ongeschikt.K ..K,…. a no sabie.dommie 1 ste klas.
  gemodereerd

 31. debby, pony , eigen+mening , jullie zeggen zwart tegen zwart , nou dat klopt toch de foute zwarte maken elkaar kapot , okee dan zijn we van hen verlost , maar met de goede zwarte kan iedereen leven en hun denken ook zo , ja het kaf moet van de koren gescheiden worden
  debby dus
  eigen+mening jij zegt oranje ratten , maar jij bedoelt zeker paarse ratten, en die stinken,
  pony , de dagen van jou afgod ddb zijn straks voorgoed geteld , of beter gezegt jou lover is uitgeteld
  gemodereerd

 32. En Atompai, de man die zich hoger waant dan zijn baas minister Amoksie, wat ga je doen? Deze beslissing terugdraaien, negeren, aanvechten of stakingsacties ondernemen. Politie mag niet staken dus ben je op dat punt gemuilkorfd.Vergeet een ding niet, Je bent nu vakbondsvoorzitter en geniet dus bescherming van de vakbondsregels. Maar eens zal je vakbondsvoorzitter af zijn en dan gelden die beschermende regels niet meer. Dan wordt het voor jou bijltjesdag. God’s molen maalt langzaam maar zeker.
  gemodereerd

 33. Ze vonden hem een slappe hap toch. Iedereen wilde dat minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie moest optreden? En nu hij heeft opgetreden is het ook weer niet goed want het valt nu niet in hun straatje.

  pony, debby en eigen+mening na soso stemmingmakerij. Alles op z’n tijd, geduld is een schone zaak. De schuldigen van alle chaos en ellende in het land worden allemaal één voor één aangepakt. In geen enkel voormalig dictatoriaal land is het allemaal op één dag meteen goed gekomen, hebt geduld.
  gemodereerd

 34. De oranje helden moeten stil zijn, ook zij willen en wilden af van minister Amoksi, zij vonden hem een zwakke hap, ongeschikt voor het minister ambt.
  gemodereerd

 35. Het is geen stemmenmakerij. Wie zegt dat Santokhi gesneden is uit een ander hout dan Bouterse. De militairen, toen onze jongens, omringd door gelukzoekers en pajongwaaiers, iedereen liep achter ze aan, er werd ook gezegd, geduld jongen geduld, het komt goed. Wat is er ondertussen gebeurd met het ‘komt goed’.
  Deze regering, waarin wij veel vertrouwen hadden, is slecht begonnen. Nog steeds geen goed bestuur, veel geld verkwanselt door slechte keuzes (veel gewapende ambtenaren bevordert, op zo’n kleine bevolking, met welk doel) etc. Fiasco op fiasco, politieke arrogantie ten top, misleidende verhalen (zie Oppenheimer). Het vertrouwen is zoek, recentelijk is Santokhi in Apoera nog uitgejouwd, de inheemsen waren niet blij met zijn blablablabla verhaal.
  Geduld is een schone zaak, geduld kan ook leiden tot inertie. Ongeduld heeft ons vooruitgang gebracht niet het schone geduld. Geduld zijn houdt niet in dat je je mening moet verbergen voor de gevolgen.
  Het geduld, alles komt goed, staat met zijn grote dikke reet voor het ministerie van financiën.
  gemodereerd

 36. Get your facts straight, Santokhi is in Apoera niet uitgejouwd door de inheemsen. Het was een stelletje raddraaiers onder leiding van ene Edwards…weet je nog die NDP trol die daar een meute had zitten opfokken?
  Dus alsjeblieft geen verhalen verzinnen als je er niet meer uitkomt sensatiekoker…
  En de Oppenheimer verslagen zijn geen misleidende verhalen, maar realistische kanttekeningen van de onderhandelingen van een integere minister van financiën uit de huidige regering en waarvan het Surinaamse volk dit debacle volledig te danken heeft aan het gedrag van die boeven bende die jij zo op een subtiele manier probeert te promoten en waaraan jij ongetwijfeld honderd procent mede schuldig aan bent.
  Je moet de zaken wel proberen zo waarheidsgetrouw te vertellen en niet elke keer naar eigen inzichten een sausje over gooien.
  Zoals ik al eerder zei, yu na soso stemmingmakerij…
  gemodereerd

 37. Ach Sabaku, je meent het, de resultaten met Oppenheimer wordt wel misleidend gebracht door de president. De resultaten zitten,helaas, muurvast, oppie schuift voor geen meter, maar wordt door de pres gebracht alsof het fantastisch gaat, noem jij dat realistisch. Twee jaar onderhandelen, praten en geen enkel resultaat. Het enige wat jij kunt is steeds naar Bouterse wijzen met je dikke vinger, blijf je dat altijd doen, bij elke mislukking van deze regering🙈
  gemodereerd

 38. Ik blijf mij verbazen over de kortzichtigheid van die Pony.
  Natuurlijk moet ik steeds naar Bouterse verwijzen als jij met subtiele suggesties komt alsof deze regering en met name Santokhi de boosdoener zou zijn van de chaos en ellende in het land. Je zou je moeten schamen en diep onder je steen wegkruipen i.p.v. de schuldigen blijven zoeken onder deze regering.
  En ja nogmaals het is de schuld van Desiré Delano Bouterse en zijn NDP kornuiten die de hoofdschuldigen zijn die voor de rotzooi in Suriname hebben gezorgd en niemand anders.
  Dat de investeerders in de Oppenheimer bonds niet van wijken weten kan je niet in de schoenen schuiven van de integere minister Armand Achaibersing.
  Het fiasco op fiasco, politieke arrogantie en misleidende verhalen moet jij helaas jezelf toe rekenen, omdat anders dan je anderen wil doen geloven jij helaas degenen bent die willens en wetens je ogen sluit voor de realiteit.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.