OPINIE: ‘Organic Movement legt zwakten democratie en rechtstaat pijnlijk bloot’

29
demonstratie Suriname
De leiders wisten honderden demonstranten bijeen te brengen.

[INGEZONDEN] – Suriname dient de Organic Movement bijzonder dankbaar te zijn. De beweging heeft niet slechts de sociaal-maatschappelijke problemen en de verziekte burger-overheid-relatie blootgelegd, maar heeft meer nog onze democratische rechtstaat wakker geschud. Om die redenen is die beweging nu al een succes te noemen.

De coalitiepartijen – in het parlement en de regering – zijn in hun reactie op de aangekondigde manifestaties tegen het regeringsbeleid, volledig voorbijgegaan aan de onderliggende ontevredenheid bij de burgers over de bestuurlijke beleidskeuzes. De coalitiepartijen stelden dat zij gekozen zijn voor vijf jaren en dat zij die termijn ook zullen uitzitten. In die context reduceerden zij de aangekondigde beweging, die de organic movement zou gaan heten, tot een actie van de politieke oppositie en bejubelden zij het gevoerde beleid en de wijze van bestuur.

Precies die houding van de coalitiepartijen legde de zwaktes van onze democratie in het bestuurlijk bestel bloot. Het werd ineens heel pijnlijk duidelijk hoe weinig democratisch besef politici hebben wanneer zij eenmaal bestuursmacht van het volk hebben verkregen. De gevleugelde uitspraak bij de inauguratie van het regeerteam “wij gaan niet regeren met macht, maar met gezag” was al een vroege dood gestorven. En het vertrouwen van de burger in de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht was intussen historisch laag.

Organic movement herinnerde de regering, met enige angst-inboezeming, eraan dat de drie machten in een democratische rechtstaat hun bevoegdheden ontlenen aan het mandaat van het volk. Dat deed organic movement door de macht van het volk op straat en op sociale media te tonen, en tegelijkertijd te benadrukken dat de beweging blijvend van aard is. De demonstraties verliepen ordelijk en vreedzaam, hetgeen de president ook publiekelijk beaamde. Maar geconfronteerd met de macht van het volk, vreesde de regering klaarblijkelijk het gevaar voor intrekking van het gegeven mandaat, en daarmee het verlies van haar bestuurlijke macht. Die vrees was aanleiding voor de regering om onder bedenkelijke veiligheidsvoorwendselen en met dreiging van geweld burgers te belemmeren in de uitoefening van hun recht op demonstratie.

Vervolgens werden, onder het mom van dialoog met het volk, burgers en maatschappelijke groepen gehoord door de coalitieregering met als doel om de demonstratie te breken. Contextueel bekeken tart ook deze actie het beginsel van behoorlijk bestuur en legt die de parlementaire zwakte in onze democratische rechtstaat bloot. In onze vertegenwoordigende democratie, is het primair de taak van het parlement om het bestuur en regeringsbeleid goed te keuren en te sturen. Bij correcte uitvoering van deze parlementaire taken wordt ervoor gezorgd dat het beleid en bestuur beantwoorden aan de wil en aspiraties van het volk. Ons huidig parlement vergadert opmerkelijk spaarzaam, en als er vergaderd wordt gaat het voornamelijk om IMF-gerelateerde wetten. Debatten met de regering over vraagstukken die de burgers rechtstreeks raken vinden niet plaats. De regering ontwijkt openlijk vragen van het parlement en geeft geen rekenschap over bestuurlijke misstappen, zonder te hoeven te vrezen voor consequenties. Zorgelijk is ook dat de regering behoorlijk bestuur vrijwel uitsluitend toetst aan het strafrecht en daarmee parlementaire controle bemoeilijkt. En door de passieve, niet-kritische houding van het parlement worden die parlementaire instrumenten, bedoeld om behoorlijk bestuur van de regering af te dwingen, niet ingezet.

Het is daarom geheel niet verbazingwekkend dat het parlement het rechtstreeks horen van burgers door de regering, onder het mom van dialoog, ondersteund heeft. In een goed functionerende democratie, zou juist het parlement de signalen van de organic movement hebben opgepakt en de regering namens het volk ter verantwoording hebben geroepen. Die parlementaire ondervragingen zouden voortduren, totdat de vragen en pijnpunten van het volk naar tevredenheid zijn beantwoord en opgelost. Jammer genoeg heeft de organic movement blootgelegd dat ons parlement daartoe niet in staat is. Tegen onze democratische spelregels in, heeft ons parlement ervoor gekozen om de aan haar opgedragen parlementaire taken halfslachtig terug te geven aan het volk. Bij het horen van het volk wordt niet de regering aan de tand gevoeld, maar krijgt het volk de ruimte om te ventileren. Het volk is hiermee opgezadeld met een uitzichtloze ‘dialoog’ met de regering.

Verder ondermijnt de ogenschijnlijk eenvoudige inzetbaarheid van het strafrecht door de regering de schijn van onafhankelijkheid van de rechtspraak. En dat verzwakt de rechtstaat. Doordat de regering steevast voor het strafrecht kiest, vinden bestuurs- en staatsrechtelijke toetsingen zeer sporadisch of niet plaats. Bestuurlijke misslagen die geen strafbare feiten zijn, zijn daardoor zonder consequenties voor bestuurders gebleven. Deze omstandigheid heeft het vertrouwen in een onafhankelijk en onpartijdig rechtssysteem in Suriname in een ongekend rap tempo doen afnemen. In dat licht bezien is het stuitend dat de regering in reactie op de organic movement het strafrechtelijk systeem heeft kunnen inzetten tegen burger-demonstranten die ambtenaar zijn in een hoge functie binnen het korps politie. Op aanvraag van de regering is het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen hen wegens verdenking zich schuldig gemaakt te hebben aan de misdrijven, opruiing, verstoring van de openbare orde en belediging van het openbaar gezag. Deze verdenking is zeer bedenkelijk, staat haaks op alle eerdere presidentiële verklaringen over het grondrecht op demonstratie en het ordelijke en vredige verloop van de betogingen, en schaadt onze democratische rechtstaat.

Organic movement heeft met het blootleggen van deze zwakten binnen de Surinaamse democratische rechtstaat haar burgerplicht vervuld. Het is nu aan de drie machten om de verdere uitholling van de democratische rechtstaat te stuiten en te werken aan versterking. 

Mr. M.A. Castelen, LLM & LLM
Advocaat, gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht, mensenrechten en internationaal recht


29 REACTIES

 1. Heel mooi artikel van Mr. M.A. Castelen, LLM & LLM. Een echte deskundige. Dit soort deskundigen heeft Suriname heel hard nodig. Niet de jaknikkers die zich rondom de president als adviseurs begeven. Niet de jaknikkers van de coalitie in DNA.

  Dankjewel voor je geweldige artikel.
  gemodereerd

 2. Mr. M.A. Castelen, LLM & LLM
  Advocaat, gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht, mensenrechten en internationaal recht.

  Vind u deze beweging nou echt een afspiegeling van het Surinaams volk en waarom is er geen soortgelijke beweging opgang gekomen na de 8 dec. moorden, de verduistering van 4 miljard, het schandaal bij de Post Spaarbank, het laf vluchtgedrag van Boefdraad en de verhoging van het leenplafond??
  Zo zijn er nog legio vraagstukken die zich tijdens het wan-bewind van de ndp hebben voorgedaan, maar er is nooit iemand de straat op gegaan.
  Uw artikel is zeer prullenbak waardig en daarom krijgt u van mij een dikke onvoldoende.
  Fyi, u krijgt ook geen herkansing, want u bent gezakt!
  gemodereerd

 3. Theoretisch geleuter.

  Hoe’s het nu in Sri Lanka. Nog steeds protesten en een nieuwe president met een dubieuze bagage die nu geld bedelt bij het IMF. Het IMF zegt njet, eerst rust in de tent. Van de wal in de sloot.

  Allen Na-apers van de 6 jan usa bestorming, waar de hoofdactivisten straffen kregen uitgedeeld, sommigen tot zelfs 6 jr. In russia wordt een activist onmiddellijk opgesloten voor 6 jr en uitgesloten ve baan.
  In Holland kregen de bedreigers vd president 6 mnd straf. In Mynamar zijn de activisten ter dood veroordeeld. In chino of abu dhabi of de Filipijnen moet je durven. Etc etc.

  Dus de suri-activisten komen er nog goed vanaf. Das nou realiteit. Waarschijnlijk je vakgebied helemaal niet bijgehouden.
  Jullie willen binnen een wip en een zucht, van het slechtste jongetje in de klas naar het braafste jongetje, het liefst vanuit jullie hangmat. Het is geven en nemen, rechten maar ook plichten.

  Van gekkigheid weten ze niet wat te doen, elke dag veranderen de eisen alleen maar om rotzooi te trappen.
  Ze voelen zich te goed voor een dialoog. Ze hebben een onvermoeibare, door God ingegeven missie. Dacht het niet.

  Ziekelijke rommel!
  gemodereerd

 4. Ach meneer de advocaat moet eerst de vraag beantwoorden waarom deze aan de fascistische gelieerde ndp protestbeweging uitsluitend uit zwarten bestaat en niet uit Javanen, Chinezen, Indianen en Hindoestanen. Bestaat het Surinaamse volk alleen uit Afro zwarten of is een mogelijke verklaring dat zwarten minder actief op de arbeidsmarkt zijn en liever luie pop uithangen. Daar heeft deze advocaat in zijn artikel geen aandacht aan besteed. Kortom een pretentieus artikel dat de onruststokers van de NDP steunt maar voor de ontwikkelde Surinamer inhoudelijk niks biedt.

  Vraag: misschien dat deze advocaat de geschorste politieman van advies kan voorzien dat het schrijven van een brief aan Rutte op zijn lachspieren werkt. Een onafhankelijke staat zal niet met binnenlandse aangelegenheden gaan bemoeien.
  gemodereerd

 5. Mr Castelen. Voor een Jurist redeneert u bizar eenzijdig.

  Het Surinaamse democratische systeem is al jaren bijzonder zwak omdat het geen evenredige vertegenwoordiging kent en de politiek gefaciliteerde levenslang door de staat in de waten gelegd worden.
  Ofwel de DNA is slechts stemvee te noemen op een enkel ongeleid projectiel als Belfort en Etnel na.

  Deze regering is traag en zit op een vulkaan die achter gelaten is door de vorige. Voeg daar aan toe dat Chan een rechtsorde man is die niet creatief is en het zal duidelijk worden dat de zaken niet snel kunnen gaan. Onder Venetiaan werd de pijn van 4 jaar Wijdenbosch ook pas na 6-7 jaar enigszins opgelost. Zolang kunnen en willen populisten niet wachten.
  Dat bots en dan gaan de veroorzakers van de ellende zich roeren. De organic movement is niet spontaan maar een beweging van mensen die hun privileges gaan kwijt raken.
  De politie inspecteurs groot geworden onder Bouterse zouden bij een regime change met een andere persoon als Chan direct op none actief gezet zijn. Deze mensen met hun vastgoed handel er naast kunnen niet zuiver zijn en doen de meest rare dingen om de aandacht af te leiden.

  Deze regering presteert niet zoals verwacht werd en zelfs verwacht mag worden maar wat wil je met een machts VP die veel blokkeert en een NDP die mis informeert en politici in wiens DNA het zit hun achterban te faciliteren met cadeautjes (baantjes) en die ministeries als eigen win gewesten zien.

  Beste meneer Castelen vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Deze regering gaat traag en zij luistert wel maar niet naar anti democraten zoals Organic Movement die geen overleg willen en geen bemiddeling willen maar wel Rutte vragen de duimschroef aan te draaien.
  Rutte kan net als Bouterse zeggen dit zijn jullie nationale aangelegenheden, jullie eigen rotzooi die jullie zelf in overleg moeten oplossen.

  Herlings en Gentile wezen als buiten parlementaire actie overleg af. Zij slaan daarmee de plant enorm mis. De regering komt wel tegemoet aan de geluiden uit het volk want de First Lady pakte al in en dat Leo Brunswijk moet gaan inpakken is een enorme stap voor Ronny.
  Dat de gronduitgifte onderzocht wordt is een unicum en een forse stap terug voor Brunswijk. Heeft u onder de vorige regering enig onderzoek naar foute zaken ervaren anders dan in naam. Denkt u even terug aan de Brokopondo deal die er door gejast werd terwijl Simons thuis zat omdat zij heel goed wist hoe slecht die deal was en hoe goed deze was voor Alcoa.

  Dat het kiesstelsel onder de loep gaat is ook niet meer te voorkomen en zal heel wat redelijkheid gaan brengen en juist minder afhankelijke parlementariërs opleveren.

  Beste meneer Castelen een nieuwe regering die aantreed en vast kan stellen dat de vorige minister van Financien verdwenen is en dat er vele duizenden nieuwe ambtenaren op de stoepstaan met documenten en dat er 10 duizenden ambtenaren zijn die loyaal waren aan de vorige regering kan geen ijzer met handen brekken.
  Het gaat langzaam maar ook u kunt de verbeteringen zien.

  zie het recu drama. Voor de oppositie is het eenvoudig te wijzen naar de verantwoordelijke ministers voor het verdwijnen van srd 60.000.000. Het is goedkoop te sugereren dat er een nulletje bij moet. Men vergeet echter dat er ondertussen voor SRD 48.000.000 getraceerd is en beslag gelegd is. Bij de vorige regering reden de vrachtwagens met zand om er op te storten af en aan. Nu wordt er onderzocht, zijn er mensen gearresteerd etc.

  Uw verhaal is zwak en eenzijdig.
  gemodereerd

 6. Zout leggen op elke slak.
  De politie voert haar taken in ondergeschiktheid van het bevoegd gezag. Dan ga je Amoksi niet de oorlog verklaren.
  gemodereerd

 7. @@Boesskowtoe!! Helemaal met je eens!!! Toen was deze Advocaat, gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht, mensenrechten en internationaal recht in zijn broek aan het schijten!!! Hij kon zijn waffel niet op trekken!!! Waar was hij toen dan?? En over internationaalrecht gesproken, dan moet hij inderdaad komen en zijn waffel open doen over de december moorden! Volgens mij is ndp zijn bron van inkomsten en daar wilt hij niets over zeggen!! En dat blijkt duidelijk uit zijn verhaal!

  Wiep-Ding
  gemodereerd

 8. Waardeloze mensen, luilakken. Als ze echt van aanpakken wisten zouden ze niet bij de overheid willen werken, maar hadden ze ondernemingen opgezet.

  Vraag een ieder van hen, wie op de ndp-gestemd had bij al de verkiezingen. Je moet wel van de pot gerukt zijn om voor zo’n criminele organisatie die overal in de wereld in de nek gekeken wordt te gaan stemmen. En deze gasten vinden het vreemd dat ze nu aan de bedelstaf zijn.

  Het wordt nooit iets met deze waardeloze mensen. Rationeel denken en juiste besluiten maken, of kritisch zijn of logisch denken en handelen kunnen ze niet. Ook de voorouders konden dat niet. Ze houden van rotzooi schoppen, zijn oerlui en willen dat anderen voor hun werken en willen allemaal de kolonisator spelen. ddb was daar de aller grootste in.
  gemodereerd

 9. Opzich een goed stuk maar dan wel met de aantekening dat Organic er een veel te grote rol wordt gegeven. Er zijn meer actoren die actief waren en zijn. Organic was gewoon in de eerste dagen een kathalisator waar mensen zich achter konden plaatsen om de onvrede groot was. Maar al snel bleek dat Organic besmet met meerdere figuren met allerlei eigen agenda’s die allerminst democratisch waren.
  Dus de analyse van de te kortkomingen is goed, maar laat die Organic er buiten. Die verdiend geen eer. Zeker niet na de laatste acties die ondemocratisch en de rechtstaat ondermijnend zijn.
  Andere acties zijn veel belangrijker voor de democratie en die worden hier niet genoemd. Neem de uitspraak van het CH over de kiesregeling. Vreemd dat Essed niet genoemd wordt en Organic meer malen en zeker niet altijd terecht.
  gemodereerd

 10. Heel goed artikel. De boevenbende, leugenaar, en onderdrukkers moet nu opzouten.
  De broodschrijvers hier willen hun maandelijkse centen krijgen. Niets meer dan dat. Idris Naipal zn clubgenoot. Is een vorm van bedelen.
  gemodereerd

 11. Laat een journalist of radioverslaggever m/v aan 100 van deze demonstranten vragen of via haar krant een deze vraag invullen of radiostation bel programma zeggen op wie ze op 25 mei 2020 gestemd hebben.

  Als dat gebeurd is, de persoon haar voornaam, fsmilienaam heeft gezegd, dan moet men in de straat, wijk, op de hoek, enz waar deze luitjes zijn dit gaan controleren en vragen welke vlag op zijn/ haar erf wapperde.

  Denkt u, dat deze gasten gestemd hebben op:
  -.Oranje Movement, VHP
  – ABOP,
  – PL,
  – NPS,

  Kujkt u heel goed naar deze mensen en zie de haat in hun ogen en hoe ze chaos stichten en afbrekend zijn, vraag ze wat ze in hun leven bereikt hebben?

  Zie waar deze mensen wonen en op wie ze daarom gestemd zouden hebben en zie wat die persoon van Surinsme sinds 25 Februari 1980 heeft gekaakt van Suriname,
  Vraag genle en hellings op welke partij ze gestemd hebben? Vraag hem ook of hij de geschiedenis van de leider van die partij waarvoid hij gestemd heeft kent of hoe het komt dat Suriname nu in grote achulden is of n verval is?

  Vraag hem dat hij Mark Rutte hier over een brief schrijft over 25 Februari 1970 kolonel Hans Valk.
  gemodereerd

 12. Allemaal partijdige reacties en mensen die het stuk hebben gelezen maar niet hebben begrepen of zoals altijd het geval is niet willen begrijpen. De oranje helden voelen zich weer meteen aangevallen, bizar eigenlijk, en slaan met oude koeien flink om zich heen, niet in het besef dat wij twee jaren verder zijn. De Organic movement heeft deze situatie op gang gebracht, heeft de president doen beseffen dat hij bepaalde zaken moet terugdraaien, dat doet hij met veel gedraai trouwens.
  Jojo, jouw stuk staat bol van mislukkingen van deze regering en toch blijf je ze steunen🙈
  gemodereerd

 13. castelen , ddb is jou grootste vriend he , ja jij moet dagelijks zijn kont kussen he
  velen zeggen hier al dat jij tijdens bouterse 1-2 , je bek hield en de Mr titel heeft zeker ddb aan jou gegeven he , ga jij nep Mr castelen zaterdag de 13 tiende ook het woord voren als de laffe organic movement weer een protest houd , en als dank krijg jij een paars voedselpakket , je paarse vrienden de ndp dna leden zullen er ook zijn , maar die krijgen geen voedselpakketten , neen die gaan uit eten en zuipen in een luxe restaurant
  p LLM&LLM betekend paarse LuLeMijer&LuLeMijer
  gemodereerd

 14. Pony pony pony jij paarse flying monkey.
  “De organic movement heeft deze situatie in gang gebracht, heeft de president doen beseffen dat hij bepaalde zaken moet terugdraaien,
  Dat doet hij met veel gedraai trouwens.”
  Ja dat doet hij wel ook al met gedraai, maar hij doet het wel.
  Mijn vraag aan jouw paarse pony.
  Waarom gaan jullie dan niet bij Bouterse demonstreren om alles weer om te draaien.zoals boefdraad terug te roepen en zich te laten melden.
  En ook al het gestolen geld van het arme volk terug te geven.

  En jij ook pony waarom draai jij ook niet alles terug wat je om wettig heb verkregen.

  En jij advocaatje hoe meer jullie agressief reageren en ook jij Debby en Sandra.
  Hoe meer wij beseffen dat we op de goede weg zitten.want jullie kunnen het niet hebben dat Suriname vooruit gaat.en jullie kunnen niet meer bij die njan patu.
  Njan patu No dé moro yere.
  Yu musu go wroko gi yu njan.
  gemodereerd

 15. @ mamba je lult uit je nek mang suriname is nooit voortgekomen door jullie ratten voorouders wie ben jij grote riool rat @mamba slang mij naam gebruiken. Deze advocaat schrijft rotzooi net als jij @mamba devil black lazy donkey life matters jullie viese ratten. Toen mij voorouders in suriname waren was het net zo erg.
  gemodereerd

 16. Ja Poenie, wat zal ik zeggen.
  Kijk maar in je spiegel, behalve dat je een paarse rat ziet, zie je ook de rest wat je zelf zegt.
  gemodereerd

 17. Er word hier op persoonlijke sentimenten gereageerd. Allemaal willen we ons gelijk halen, en de ander zwart maken. Feit is dat er geen eenheid is onder elkaar. Vaak genoeg is de reactie etnisch getint. Paars, Oranje.. ga zo maar door. Wat men echter vergeet is dat we op deze manier, het land Suriname nooit tot ontwikkeling zullen brengen. Discussie is belangrijk, maar indien men er niets uit leert. Heeft het nauwelijks zin. Het zou fijn zijn elkaar te voeden met informatie om uiteindelijk tot een vuist te komen en daarmee, de strijd aan te gaan om die vooruitgang te boeken, die nodig is in ons switi sranang. De situatie in Suriname is niet rooskleurig, we hebben elkaar nodig om dit te veranderen….
  gemodereerd

 18. Resultaat na 47 jaar onafhankelijkheid en zelfstandigheid….een democratuur, failliete failed state, waar veroordeelde drugscriminelen en massamoordenaars de macht hebben.
  gemodereerd

 19. De zwakte van democratie is dat er niet elke dag verkiezingen plaats vindt. Zolang dat niet gebeurt, blijft democratie zwak.
  Democratie is echt uit de tijd en er moet een nieuw systeem komen. Niet het volk – vaak heel egoïstich – moet bepalen wie hen regeert, maar het voorgenomen beleid moet bepalen wie aan het hoofd ervan kan staan. In het huidige systeem stemt men op personen/groepen/rassen/godsdiensten/denkwijzen en niet op goed beleid.
  Bovendien: elke regering zal mislukken indien men niet over gaat op het systeem van slechts 4 loonklassen. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Wil je corruptie tegen gaan, dan moet er transparantie zijn in hoe mensen aan hun geld komen. Het systeem van slechts 4 loonklassen biedt die transparantie.
  gemodereerd

 20. Deze advocaat vult zijn maag door het likken van Bouterse reet en hiel!! Je kunt het zo opmaken door zijn hatelijke verhaal!! Al die kraaiers zijn de Hiele likkers van Bouta!! Wilt alles gratis!! wachten op voedselpakket!! geld ontvangen zonder te werken!! Spookambtenaren etc.etc.
  A no fu
  Wiep-Ding
  gemodereerd

 21. BB Mamba, je bent vergeten dat Bouterse geen president meer is, trouwens hij was nooit mijn president, waarom pony dan associëren met de NDP. Omdat pony kritiek levert, vanuit zijn perceptie, dat anders is dan die van de oranje helden. Ieder individu is uniek en heeft een unieke waarnemingsmechanisme, belangrijk hierin is, wie ben je, waar kom je vandaan.
  Mamba, ik hoef niks in te leveren, heb niks gestolen zoals jij suggereert.
  Door wie heeft de president een draai moeten maken?????? Denk jij dat hij op een goedemorgen tegen zich zelf heeft gezegd, goed, vandaag ga ik het een en ander veranderen, nadat hij twee jaren zeer koppig is geweest. Het is toch een feit dat het komt door de Organic movement.
  Mamba, ik moet langs de ex-president, ga jij ook langs je ex werkgever als je vele jaren later in de penarie zit, want hij had je meer moeten belonen, dat doe je toch niet, dus hou op met zo’n stom idee.

  Santokhi is onze huidige president niet Bouterse (gelukkig maar), maak niet uit met hoevelen wij zijn, dan hebben wij het recht (wij hebben hem immers gekozen) hem op zijn beleid aan te spreken, hij zit daar, in tegenstelling wat anderen beweren of vergeten zijn, voor het volk. Het volk is niet een en twee is drie, maar is ondeelbaar. We leven in een democratische Rechtstaat, niet in één of ander verwaarloosde reservaat.

  Btw, de leiders van deze coalitie (ook onze oranje helden hier op WKT) hebben het steeds over de afschuwelijke perioden onder Bouterse, terecht, maar hoe komt het dat deze heren en dames in luxe leven, opgebouwd in de dezelfde afschuwelijke periode, ding sma diesie no é pina, zeg mij oranje helden, hoe komt het dat ze hun maatschappelijke draai hebben gemaakt/gevonden met veelal drie dubbele beloning voor één baantje, terwijl a volk bin pina onder de NDP. Ik heb geen van deze heren en dames een onterechte salaris verhoging voor ambtenaren (salaris ontvangen terwijl men thuis was/geaccommodeerd), zien weigeren. Van al de leningen hebben zij ook indirect genoten via alle soorten van …….……, ook als ex ministers. Dus graag een toontje lager zingen. Ook Santokhi en zijn coalitie genoten genieten tot hun dood de zorg van de Staat. Hoe komt onze Bigi VP aan zijn rijkdom. Dus oranje helden, suma é kosie suma. Laten wij elkaar geen mietje noemen. Dus Mamba, Pony heeft geen reden langs te gaan bij Bouterse op Leonsberg. Jip en Janneke.
  gemodereerd

 22. Boskopoemang 9 augustus 2022 Bij 09:34
  Ja Poenie, wat zal ik zeggen.
  Kijk maar in je spiegel, behalve dat je een paarse rat ziet, zie je ook de rest wat je zelf zegt.
  Ja Boskopoemang, wat zal ik zeggen .
  Als ik in mijn spiegel kijk, zie ik naast mij ook een oranje rat, wie zal dat zijn, dat vraag ik mij dan af.
  gemodereerd

 23. Hahahaha…….dan moet je je oranje bril maar af doen, dan zie voor alsnog een paarse rat naast je.
  gemodereerd

 24. Vraag hem dat hij Mark Rutte hier over een brief schrijft over 25 Februari 1980, de rol van kolonel Hans Valk. Wist Nederland van deze staatsgreep en waarom heeft Nederland Suriname hiervan niet op tijd hiervan ingelicht?
  gemodereerd

 25. Ja Boskopoemang, hahaha, en wij kunnen maar beter oppassen voor de rattenvanger uit………..paars en oranje kunnen beter hun gedrag gaan veranderen, voor dat het te laat is, tôg
  gemodereerd

 26. Organic Movement is een en al rommel !

  Ontwikkeling gaat gestaag maar elke stapje is er een.

  De kortzichtigen willen de vorderingen niet zien maar blijven de spijkers op laag water belichten. Lid JoJo heeft het heel goed verwoord, deze regering verdient geen 10 maar roeit met de beschikbare riemen.

  De ramp van 10 jaar Bullshit Bouta is zwaarder dan die paar jaren Wijdenbosch. Dom-Suriname heeft weer, ja alweer, voor een ravage gezorgd !

  Suriname mag blij zij met team Santokhi aan het roer want er is geen betere. En al is het roeien met beperkte riemen Suriname verandert langzaam maar zeker van koers.

  Pasensi beste volk van Suriname.
  Justitia Pietas Fides. Krakti !
  gemodereerd

 27. Para expres, roeien met de beschikbare riemen, nogal wiedes dat Jojo zo’n uitspraak doet, in de huidige situatie, met pro en anti kampen is deze uitspraak niet uitzonderlijk, net als jij heeft Jojo een zwak voor deze regering, weliswaar enigszins genuanceerd.
  Het roeien gebeurt toch wel met of zonder riemen, dit is nog geen reden om achterover te gaan leunen, laat ze hun werk doen ze hebben het al moeilijk genoeg. We komen uit een ellendige situatie waar norm en moraal niet aanwezig was.
  Ik kijk naar deze regering, die belooft heeft het beter te gaan doen en onze mandaat heeft gekregen. Is zij instaat te roeien met enkel de beschikbare riemen of is zij ook instaat, ik merk nog niks concreets, het is gaten maken en dichten, te zorgen dat er meer riemen beschikbaar komt.
  Daarnaast is het extra alert zijn ook belangrijk omdat men kan gaan roeien met de beschikbare riemen in een boot of op een schip van lanti vol met gaten, dan heeft het roeien geen zin, het is roeien naar nergens. Dan zit deze regering voor eigen gewin. (Mijn njang patu theorie, men zit dan daar alleen om de boel leeg te roven)

  Ps, hoop dat LoL dit niet lees anders voel ik mij verantwoordelijk voor zijn hoge bloeddruk en zijn ‘verfijnde’ intellectuele uitbarsting.
  gemodereerd

 28. Organic Movement legt zwakten democratie en rechtstaat pijnlijk bloot???

  Dit is altijd al geweest, alleen werden de ogen jaren lang gesloten door bepaalde personen.
  Nu het ze uitkomt, doordat er geen pakketten uitgedeeld worden en niet met geld gestrooid (b.v. steekpenningen voor stemmen) worden de zwaktes pijnlijk bloot gelegd door dezelfde mensen die het ontvangen van pakketten en geld geen probleem vonden.

  Waarom werden de ogen jaren lang gesloten en hoor ik Organic Movement (verlengstuk NDP) niet over de zwaktes die jaren lang aan de gang zijn en dat de vorige regering hier in zijn verantwoording moet leggen en nemen. Al het geld dat gestolen is teruggegeven moet worden zodat het lijden van de bevolking wordt verzacht.

  Natuurlijk is er een democratisch recht voor demonstraties, maar dan moet het wel een redelijke demonstratie zijn met redelijke eisen!! Wat er nu gebeurd is niet redelijk.
  De Samenleving had 10 jaar NDP gekozen, de NDP heeft er een potje van gemaakt.
  De demonstranten moeten dus ook bij de NDP demonsteren en eisen dat de NDP verantwoording aflegt omdat zij door het volk gekozen waren, de NDP heeft het land door malversatie, financieel in een negatieve positie gedwongen.
  gemodereerd

 29. @ Passant:
  Waarom dit onderhuids racistisch gezwijm. Wat hebben onze voorouders hier van doen. Zij vochten zich tenminste vrij in plaats van te profiteren van anderen.
  En over luiheid gesproken passant: misschien moeten de afro Surinamers ook in de grote drugsbusiness gaan zitten om jouw soort weg te concurreren. Want laten wij eerlijk zijn idioot: wie zijn de drugscriminelen in en van Suriname. Vraag het aan Chandrika en de Nederlandse Justitie die bijkans elke maand een grote vis in Den Haag en Amsterdam oppakt. Opvallend dat al die namen eindigen op – persad- Basnoe- singh – Kalimai 😂😂☺️☺️☺️
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.