VHP en Orde van Advocaten niet te spreken over dreigende uitlatingen vp Brunswijk

20
Brunswijk dreigt met straatacties als men aan kiesstelsel komt
Brunswijk tijdens de Meet & Greet in Commewijne (c) ABOP TV

De politieke partij VHP heeft in een persbericht laten weten dat zij het ten zeerste betreurt dat de vicepresident tevens voorzitter van de ABOP, recentelijk op een partijbijeenkomst dreigende taal geuit heeft richting een jurist en het Constitutioneel Hof omtrent een eventuele herziening/wijziging van het kiesstelsel.

Brunswijk heeft tijdens de laatst gehouden meet and greet bijeenkomst van zijn partij fel uitgehaald naar advocate Serena Muntslag-Essed. Brunswijk gaf in een toespraak aan dat er straatacties komen als de wijziging van het kiesstelsel wordt voortgezet. In zijn toespraak donderdag in Commewijne waarschuwde hij niet alleen advocate Serena Muntslag-Essed maar ook het Constitutioneel Hof.

De VHP zegt daarover:

“Wij leven in een democratisch land en elke burger heeft het recht om op de juiste manier haar/zijn recht te zoeken bij een grondwettelijk instituut.

De VHP wenst te benadrukken dat de partij continu opereert met in achtneming van de regels van de rechtstaat zoals wij dat in democratisch Suriname met elkaar hebben afgesproken. De partij roept eenieder op, de democratie in Suriname te helpen waarborgen middels het in achtnemen van de beginselen van wet en recht.  Dit geldt voor de totale gemeenschap, dus ook voor de voorzitter van de ABOP en in het bijzonder voor de vice president van ons land.

Wij van de VHP, distantiëren en keuren dan ook de gedane dreigende uitspraken af en roepen nogmaals eenieder op om alle democratische rechtsregels die wij met elkaar hebben afgesproken in Suriname in acht te nemen. Niemand staat boven wet en recht. En niemand kan ook burgerlijke ongehoorzaamheid propageren, stimuleren en of daarmee dreigen.

Wij van de VHP zullen van onze kant alle inspanningen plegen teneinde de democratie en rechtstaat te beschermen en te doen beschermen” aldus de partij in een persbericht.

Ook de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA) zelf heeft gereageerd op de uitlatingen van Brunswijk en schrijft:

“De SOVA heeft nota genomen van de uitspraken van de vicepresident van de Republiek Suriname (vp), gedaan op 30 juni j.l. waarbij hij zijn ongenoegen uitte over een eventuele wijziging van het huidige kiesstelsel. De vp meende daarbij zich echter ook te moeten richten tot een lid van de SOVA – een advocaat op het tableau van het Hof van Justitie van Suriname – en daarnaast tot het Grondwettelijk ingestelde instituut van het Constitutioneel Hof.

De uitspraken van de vp komen erop neer dat hij zowel de advocaat die de rechtsvraag omtrent het kiesstelsel ter toetsing aan het Constitutioneel Hof heeft voorgelegd als ook het Constitutioneel Hof dat deze rechtsvraag moet beoordelen, “waarschuwt” hiermee “op te houden” omdat er anders “bruya” in de samenleving zal komen.

De SOVA is van mening dat dergelijke uitspraken geen plaats hebben in de rechtstaat Suriname waarvan de onafhankelijkheid van de advocaat binnen het rechtsbestel een belangrijke hoeksteen vormt.

Artikel 12 van de Wet Constitutioneel Hof geeft aan een zeer beperkt aantal personen de bevoegdheid een toetsingsverzoek voor te leggen aan het Constitutioneel Hof; de advocaat is een van de weinigen die daartoe geroepen is. Hiermee wordt onderstreept welke rol de wetgever aan de advocaat heeft toebedeeld en wat zij van de advocaat verwacht. De wetgever benadrukt hiermee de gedachtegang dat advocaten de taak hebben om – in vrijheid en onafhankelijkheid! – de rechtstaat te verdedigen door ogenschijnlijke mazen, onduidelijkheden en/of onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen dan wel te laten toetsen. Uitspraken zoals die gedaan zijn op 30 juni, nota bene door de vicepresident, zetten deze onafhankelijkheid van de advocaat onder druk, terwijl op de staat en haar functionarissen júist de plicht rust om die onafhankelijkheid te garanderen en zich daar mede voor in te spannen.

De uitspraken van de vp verontrusten de SOVA ten zeerste nu zij herinneringen oproepen aan een periode in onze geschiedenis die wij op een goede manier proberen af te sluiten. Daarnaast is er wereldwijd een toename van intimidatie van en geweld tegen advocaten, alsmede een erosie van de onafhankelijkheid waarmee het beroep uitgevoerd en beleefd kan worden. Hierbij zij opgemerkt dat er internationale organisaties zijn zoals Lawyers for Lawyers, the International Bar Association en the International Commission of Jurists, evenals diverse diplomatieke missies, die dit soort zorgelijke ontwikkelingen monitoren en actief informeren naar lokale ontwikkelingen en bedreigingen.

Met betrekking tot de “waarschuwing” gericht aan het Constitutioneel Hof, wenst de SOVA nog aan te voeren dat de Grondwet van Suriname de toegang tot de onafhankelijke en onpartijdige rechter voor eenieder garandeert en inmenging in zaken aanhangig bij de rechter verbiedt. De onafhankelijkheid van het Constitutioneel Hof, is bij Grondwet bepaald. Gezagsdragers hebben een actieve taak in het bewaken van de Trias Politica en dienen deze serieus op te vatten.

De SOVA herhaalt hierbij publiekelijk haar toewijding aan de Grondwettelijke vrijheden en de taakstelling van de advocaat. Zij benadrukt haar ernstige bezorgdheid over de gedane uitspraken en de intenties die daarachter schuil zouden kunnen gaan. De Surinaamse Orde van Advocaten spreekt nadrukkelijk haar afkeuring uit over de geuite dreigementen, in ondersteuning van de vrijheden van alle rechtzoekenden, alle advocaten en als voorstander van onafhankelijke rechtspraak bij de behandeling van iedere kwestie.”


20 REACTIES

 1. vhp en orde van advocaten , jullie lullen , want jullie zijn bang om brunswijk aan te pakken , het zelfde gedonder als jaren terug toen durfden jullie bouterse niet aan te pakken, vhp zolang brunswijk en bouterse vrij kunnen rondlopen, terwijl ze in het buitenland veroordeeld zijn voor drugshandel , zullen jullie vhp niets kunnen klaarmaken
  gemodereerd

 2. En nog gelooft zijn achterban dat hun leider capabel is voor het landsbestuur. Booi, ik zou me dood schamen.
  gemodereerd

 3. Hieruit blijkt toch wel dat de “vp”gewoon niet thuis hoort in de regering en door macht belust verblind is door zijn positie, denkt hij de opper koning van dit land te zijn, telkens als de president of in het buitenland of zoals nu met iets bezig is waar hij moeilijk even van weg kan dan is de “vp”even zijn momentje aan het pakken. Met alle gevolgen van dien!
  Ik ben aan geen enkele partij gelieerd maar het is zo klaar als wat dat de “vp”een toontje lager moet zingen.(eigenlijk op moet stappen)
  gemodereerd

 4. Chan is te schijterd om zelf wat daarover te zeggen. Zwakke president. Veels te laat deze schijnbeweging v vhp
  gemodereerd

 5. Het zou een zegen zijn voor Suriname en goed zijn voor haar imago als deze idioot van het toneel verdwijnt. Met zijn niveau is hij niet instaat om een fatsoenlijk dialoog te voeren. Hij is een tikkende tijdbom en een gevaar voor de democratische rechtstaat Suriname.
  Het wijzigen van het kiesstelsel kan het best bewerkstelligd worden door het houden van een referendum. Bij een positieve uitslag wordt het hem toch door de strot gedrukt en heeft hij geen poot om op te staan.
  gemodereerd

 6. De president zelf durft niet te reageren, vandaar dat de VHP dit doet. Het is tijd om deze grondrovers van de ABOP en de heer Jogi van de VHP flink aan te pakken. Iedereen hoor je nu behalve de heer Jogi van de VHP met zijn grote mond, omdat hij ook twee stukken grond heeft gehad op het Sabaku project. De andere boef van de ABOP, de heer Bee heeft de $ 20.000 ten onrechte opgenomen uit staatskas voor zijn snoepreisje naar Gabon nog steeds niet teruggestort. En natuurlijk moet het kiesstelsel herzien/gewijzigd worden. Wanneer komt de NPS, bobojantje de heer Rusland met een verklaring.

  Maar het ergste is dat de president zwijgt. Alles mag van Chan, zolang hij maar president blijft. Schaamteloos gedrag.
  gemodereerd

 7. Wat had dan je kunnen verwachten? Slechte en incompetente leiders die gekozen zijn door een klagende onderontwikkelde samenleving. Wat erger is de lafheid van dat deel die enigszins geschoold zijn die dit toelaten. God Helpe Suriname!
  gemodereerd

 8. Op basis van het aantal stemmen wat hij kreeg, is deze ”Dommie” tot VP gekozen!
  Zelfs een garnaal heeft meer hersen dan deze ”dommie”.

  sari tori

  Jacko
  gemodereerd

 9. Heel goed van de VHP om te laten zien dat het de democratische idealen hoog in het vaandel heeft staan. Dat de vp weinig waarde hecht aan deze principes was te verwachten ook gelet op zijn beschuldigingen tijdens Keti Koti richting de blanken. Laat hem aub snel afscheid van de politiek nemen want deze ‘leider’ is niet in staat om bruggen te bouwen.
  gemodereerd

 10. Ik mis het standpunt van de PL in deze. Wie zwijgt stemt toe zou men denken.
  gemodereerd

 11. Er moet heel goed gekeken worden wat de kwaliteit en de karakter is van de leiders en toppers van ABOP.

  Zijn zij geschikt voor een plaats in politiek Suriname en in de regering ?
  Brunswijk is in de ban van de olie en gas dollars.

  Wil jij ook een beter Suriname ?
  Kies dan ook beter !

  Justitia Pietas Fides. Krakti !
  gemodereerd

 12. De kiesstelsel moet verander worden, naar een eerlijke kiesstelsel. Laat Brijnwijk maar brullen uit een boom
  gemodereerd

 13. Natuurlijk is het een goede zaak dat de Orde van Advocaten en de politieke partij de VHP protesteren dat de voorzitter van de politieke partij de ABOP dreigende taal uit naar een advocaat en het Constitutioneel Hof. Maar wat vindt de Surinaamse Regering van deze bedreigingen? Ik ben vooral benieuwd te weten wat onze Schone President en onze Vieze President vinden van zo’n vergaande brutaliteit.
  gemodereerd

 14. Heel Afrika wordt onderdrukt door dictators en maken er in elk land een grote puinzooi van.

  Zou Brunswijk dromen dat hij nog in Afrika is of zo?
  gemodereerd

 15. Kiesstelsel zoals dat in 1948 werd ingevoerd, had een sterk discriminerend karakter. De partijpolitieke ontwikkeling in Suriname heeft om historisch verklaarbare redenen plaatsgevonden op etnisch-religieuze basis. Ideologische uitgangspunten speelden vrijwel geen rol binnen het ontworpen kiesstelsel. De positie van de stad was zwaar oververtegenwoordigd en de creoolse partijen profiteerden hier flink van.
  In de jaren vijftig nam de kritiek op dit stelsel toe en ingaande de verkiezingen van 1963 werd er een gecombineerd systeem van personen meerderheidsstelsel in de kieskringen en landelijke evenredige vertegenwoordiging ingevoerd, waarbij tevens het aantal Statenzetels werd uitgebreid. Het ledental werd opgevoerd naar 36 waarvan 24 gekozen volgens het personenmeerderheidsstelsel en twaalf gekozen volgens het stelsel van evenredige landelijke vertegenwoordiging. Bij landsverordening van 28 december 1966 werd het aantal leden uitgebreid tot 39.
  NPS dominantie in binnenland
  De NPS stond uitermate gereserveerd tegenover het systeem van evenredige vertegenwoordiging en de partij ging slechts akkoord onder voorwaarde dat er enkele speciale kieskringen in het binnenland kwamen. Hiertoe werd de bestaande kieskring Marowijne gesplitst in Boven- en Beneden- Marowijne en werd als nieuwe kieskring Brokopondo ingesteld.
  Naast mogelijke idealistische overwegingen moet het besluit tot het instellen van deze speciale kieskringen voor het binnenland ook gezien worden in het licht van de etnisch gebonden politiek, waarbij de grootste bevolkingsgroep ook de grootste politieke partij voortbrengt. De dagelijkse praktijk doet vermoeden dat er nog steeds stedelingen zijn die denken dat de marrons uit het binnenland van Suriname aan de onderkant van de samenleving behoren te zijn.
  gemodereerd

 16. jullie zeuren…jullie durven mijn voorzitter niets te doen…oe frede…..hij wordt de president in 2025 en gaat dit hele land onder de marrons verdelen….alles gaan we nemen…Paramaribo Noord,Zuid,wanica Saramacca en zelfs nickerie…dit land behoort ons toe…ons bloed heeft gevloeid om de democratie terug te brengen…waar we komen zulllen we ons voortplanten met de stedelingen..uiteindelijk gaat Suriname een Marron land worden
  gemodereerd

 17. Als deze man, de vp, niet eens het onderscheid kan maken tussen krom en recht, laat staan het verschil tussen scheef en recht.
  Gelooft u me, het blijft niet bij deze keer. Er is hiervoor ook een gezegde; “Dit is de aard van het beestje”. Het varken haal je wel uit de goot, maar niet goot uit het varken.
  En precies vanwege dit kiesstelsel waarover het gaat zit die man nu daar als vp.
  Wel denki a tori…..moet hij ons leiden??? Wel…we lijden enorm onder deze figuur, die alleen maar probeert te zorgen voor racistische uitspattingen, dooe te stellen dat het de marrons niet gegund wordt.
  Even serieus….wat leren we van deze man, en vooral m.n. de jeugd??? wat???
  Geld verstrooien, omdat het op de een of andere manier ge-ind is??
  Het kiesstelsel moet veranderd worden! period!
  gemodereerd

 18. ha ha ha ha ha ha paul misidjan , jou naam is niet marrons , ben je soms een ndp huurling , ha ha ha ha een marronland , dat wordt een duistere en donker en zwarte bedoeling ha ha ha ha ha , hebt jij al een marronland vlag in gedachte zeker een gifzwarte vlag he , ha ha ha ha
  gemodereerd

 19. Beste forum schrijvers.
  Wisten jullie het wel wie deze constructie van politieke kleur bedacht heeft. Het is de hindoestaan papa Lacho geweest. De reden hiervan was dat de hindoestanen nooit aan de macht zouden moeten komen. En Su en Nederlandse machthebbers wisten donders goed dat deze manier van het kiesstelsel niet berusten op democratische gronden. Daarna heeft Lacho vele malen geregeerd samen met de creolen. Ook hebben prominente hindoestsnen verschillende keren Lacho gevraagd om de kiesstelsel aan te passen naar democratische rechtsgronden. Hij heeft iedere keer steevast geweigerd toen politiek het makkelijk ermee kon worden omgegaan. Hoe kun je dan nu Brunswijk de schuld geven van onwelwillendheid?? De hinfdoestaanse gemeenschap moet de hand in eigen boezem steken. Kijk maar naar de december moorden. De couppleging waarbij ook een soort naamgenoot zich heeft overgegeven in fort Zeelandia met destrateuse gevolgen. Was hij geen hindoestaan.
  Steering!!!
  gemodereerd

 20. De VHP onder Santokhi heeft niets meer van de oude VHP.
  Het is gewoon een kopie van de NDP geworden, niet meer, niet minder. Zo zie ik het.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.