Nier Stichting Suriname over niertransplantaties in AZP

0
Nier Stichting Suriname over niertransplantaties in AZP

[INGEZONDEN] – De Nier Stichting Suriname (NSS) heeft onlangs kennisgenomen van de geslaagde niertransplantaties in het AZP. De patiënten kunnen op korte termijn weer een menswaardig bestaan leiden.

NSS feliciteert de Surinaamse gemeenschap met deze medische vooruitgang en dankt tevens de medische en verpleegkundige medewerkers van AZP en AUMC voor het goede werk.

NSS constateert dat het Ministerie van Volksgezondheid nog geen invulling heeft gegeven aan het communicatieplatform dat door de President van de Republiek Suriname was beloofd op 11 oktober 2021.

Het beleid van de NSS betreffende alle verrichtingen voor nierfalen patiënten bestaat uit de volgende determinanten: continuïteit, capaciteit en duurzaamheid.

NSS maakt gebruik van de volgende data:

  • Aantal dialyse patiënten 2010: 200
  • Aantal dialyse patiënten 2020: 800+
  • Aantal dialyse patiënten dat in aanmerking komt voor transplantatie (25%): 200+
  • Nieuwe dialyse patiënten per jaar (4%): 30+
  • Gemiddelde leeftijd bestande dialyse patiënten: 53 jaar
  • Kosten medicatie per transplantatie patiënt per jaar: EUR 5.000, – +

Capaciteit
NSS stelt zich op het standpunt dat tenminste de aanwas van de nierfalen populatie moet worden gecompenseerd. Op lange termijn zal de populatie met preventieprogramma’s moeten gaan dalen. NSS is van mening dat het genoemde aantal van 15 transplantaties per jaar moet worden opgevoerd naar 30+.

Als we ook in overweging nemen dat er wellicht 200+ patiënten een transplantatie kunnen ondergaan, zou dat namelijk een wachttijd van 12+ jaren betekenen.

Continuïteit
NSS heeft uit de media vernomen dat de kostprijs van een transplantatie EURO 20.000, – is. Dat is de helft van de kosten van Diaspora Medical Team van EUR 40.000,-

NSS ziet gaarne de kostprijscalculatie waarop de EUR 20.000, – gebaseerd is tegemoet, zoals beloofd door het ministerie van Volksgezondheid.

Indien de kosten daadwerkelijk EUR 20.000, – bedragen dan zou het betekenen dat de terugverdientijd ongeveer 2 jaar is. Dat is een zeer geweldig vooruitzicht voor de ontwikkeling van de kosten van de gezondheidszorg en motiveert tevens een veel hogere capaciteits inzet. De kosten van post transplantatie medicatie zijn aanzienlijk lager dan bij dialyse. Dit is overigens nog een argument om de capaciteit flink op te schroeven en de kosten voor de belastingbetaler sneller te doen dalen.

Met de ervaringen van de coronapandemie (uitstel planbare zorg bij calamiteiten) en de gewenste transplantatie capaciteit in gedachte, is de NSS nog steeds van mening dat de continuïteit van de zorg beter gewaarborgd is bij een model waarbij er meerdere missies van meerdere partners in meerdere ziekenhuizen worden uitgevoerd.

Duurzaamheid
NSS is van mening dat er een extern financierings- en terugverdienmodel mogelijk is, zodat de transplantaties niet zullen plaatsvinden ten koste van andere evenzeer noodzakelijke zorg. NSS is van mening dat zulk een financieringsmodel duurzamer is. NSS zal tevens het huidig gehanteerde financieringsmodel ter beoordeling opvragen.

Conclusie
Gegeven de financierbaarheid met korte terugverdientijd, de lage transplantatie kostprijs in verhouding met benodigde dialyse medicatie, de lagere post transplantatie medicatiekosten, de grote aantallen patiënten en bovenal de terugkeer naar een menswaardig bestaan, kan het niet anders dan dat de regering van Suriname deze zaak zonder verder aarzelen als prioriteit behandelt.

NSS heeft vanaf de introductie van de niertransplantaties door DMT en AUMC in maart 2021, consequent en herhaaldelijk bovengenoemde zaken aangehaald.

De NSS zal zich inspannen om het maatschappelijk bewustzijn en de acceptatie van transplantaties te vergroten.

Reeds op 4 maart 2021 had NSS een donor en ontvanger uitgenodigd om over de transplantatie hun verhaal te doen. NSS ontkomt niet aan de indruk dat de mooie voorbeelden van de zojuist geslaagde niertransplantaties een positief effect zullen hebben op de bereidwilligheid van donoren en ontvangers.

Ten overvloede benadrukt de NSS ook dat de gehele keten vanaf preventie, (pre) dialyse, shunt en katheter operaties tot aan transplantaties zal blijven beoordelen op basis van capaciteit, continuïteit en duurzaamheid.

Wij zijn er voor de patiënten!


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.