vrijdag, december 8, 2023
HomeOnderwerpenMaatschappijD66: Snel en ruimhartig hulp voor Suriname

D66: Snel en ruimhartig hulp voor Suriname

-

Does Travel & Cadushi Tours

Suriname kampt al maanden met enorme wateroverlast. D66 wil dat Nederland ruimhartig en snel Suriname helpt.

Kamerlid voor D66 Raoul Boucke: “De heftige beelden van overstroomde klaslokalen en straten laten zien dat er zo snel mogelijk hulp naar Suriname moet komen. Ook van mijn familie hoor ik hoe heftig het is. Nederland heeft een speciale band met Suriname. Dus we moeten in actie komen. Zo is er bijvoorbeeld een grote behoefte aan rubberboten, tenten en mobiel sanitair. Laten we meteen beginnen en zorgen dat die er in ieder geval snel komen.”

Na aandringen van D66 heeft de minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking toegezegd dit te leveren.

Helpen met aanpassen aan steeds extremer weer
D66 wil dat er zo snel mogelijk directe hulp komt voor Suriname. Daarnaast moet Nederland Suriname helpen met het aanpassen aan klimaatverandering. Want de watersnoodramp laat zien hoe belangrijk het is dat Suriname zich aanpast aan het steeds extremere weer.

D66 wil dat Nederland Suriname gaat helpen met het uitbreiden en opschalen van klimaatadaptatieprojecten. Nederland kan ook kennis en expertise op het gebied van watermanagement ter beschikbaar stellen aan Suriname. Daarnaast kan Surinaamse ondersteund worden bij het onderhouden van sluizen en kanalen die waterafvoer kunnen versnellen.

opening
Fernandes Express
Caribbean Christmas Party

16 REACTIES
 1. Mehh. Liefs in mankracht en ONVERKOOPBARE goederen. LIEVER NIET IN GELD, dank u!

  Ben benieuwd wat deze Moengonaar nog meer voor elkaar kan krijgen, in dit verhaal. Het was een Turk die dat visum vrij reizen gedoe naar voren bracht en aanbood, ad 2e kamer. Weliswaar ook van d66, maar waar was Raoul toen?

  Grappig hè, de dingen die je ziet als je verder dan je stompe neus kijkt!?!?


  Maak melding

 2. Beste famirie

  Laat een ding duidelijk zijn, we hebben van niemand geld of wat dan ook nodig en zeker niet van Nederland of de VS. wij krijgen wel hulp, als we daarom vragen van Poe tin of Angola
  Jullie schijnen te vergeten wie ons vijand is, wanneer gaan jullie ogen nou eens open. Mijn schrootzoon is druk bezig alles te regelen en met alles bedoel ik ook alles

  Gado de wi fesi mang


  Maak melding

 3. En daar zit geen woord Chinees, Cubaans of Iraans tussen. Zo leer je je vrienden kennen in moeilijke tijden. Zolang Suriname een goede leiders heeft kunnen ze rekenen op Nederland.


  Maak melding

 4. het water is niet het probleem, het is de surinamer zelf die het probleem is

  het overstromen van veel gebieden is de oorzaak van verkeerd management van beleidsmedewerkers die vanwege hun politieke kleur gekozen zijn en niet eens weten wat ze moeten doen.
  en het huidige dam verhaal en binnenlandse overstroming van 3000 huizen? de geruchten gaan al dat het gedaan is om de bewoners weg te krijgen van de mogelijke goudaders die daar aanwezig schijnen te zijn.
  de enige logische reden dat die dam voluit open gezet is


  Maak melding

 5. Destijds heeft Nederland Bangladesh die elk jaar een watersnood had ook geholpen.
  Het staat wereldwijd bekend om haar kwaliteiten o.g.v. watermanagement (deltawerken, afsluitdijk, waterkering Maas) en kan Suriname en haar bevolking zeker helpen om weer droge voeten te hebben in de grote regentijd.


  Maak melding

 6. Ik hoop dat nederland ook weet dat de straten en gebouwen van bepaaldecgebieden komt doordat minister van OW, Nurmohamed de trensen en goten met opzet niet laat ophalen. Dat geld voor de werkzaamheden gebruikt hij voor luxe toiletten.


  Maak melding

 7. Hulp moet ook gaan dat men deskundige mensen stuurt om onderzoek te doen en een plan van aanpak gaan maken.

  Dit wateroverlast is een wereldprobleem door samenloop van omstandigheden, tijd en het moment. De aarde warmt op, CO2 stijging in de lucht, smelten vd IJskappen, stijging vd zeespiegel, ontbossing, veel industrie door fossiele brandstoffen, meer mensen op aarde, meer voertuigen met fossiele brandstoffen, landen die in lage gebieden liggen aan zee, oa Suriname, LA Nina, El Nino, De intertropische convergentiezone (ITCZ) is de zone met stijgende luchtbewegingen in de buurt van de evenaar, stormen tussen nu en November in het Caribischgebied. Deze kan voor het binnenland/oerwoud van Suriname veel regen veroorzaken, maar als het ook verschuift naar het noorden van de kuststrook van Suriname, ook voor de plaatsen in de lage kuststrookgebied van Suriname voor wateroverlast zorgen.

  Daarbij komt ook kijken, dat de infrastructuur voor waterhuishouding beheersbaar te maken niet is wat het is. Geen of zeer slechte onderhouden kanalen/goten of beperkt in de plaatsen in de kuststrook, geen sluizen of defecte sluizen die niet werken, vervuiling van de goten, geen of beperkte pompgemalen, geen deskundige of bepekte deskundigen, ook niet voldoende op alle gebieden vd waterinfrastructuur, geen studie van de waterinfrastructuur dat in een plan van aanpak is gemaakt. Geen kapitaal om zo’n grote project voor de kustplaatsen, of dorpen langs de rivier uit te voeren. Het is pappen en nathouden. Er is nooit een studie van gemaakt, laat staan een plan van de waterinfrastuctuur van Suriname in de kuststrook, het binnenland van al de plaatsen, dorpen.

  Zo’n plan kost jaren onderzoek, metingen, zaken vast leggen, informatie verzamelen door deskundige mensen in de Waterinfrastructuur met kennis van al de deel wetenschappen ervan. Weer en Klimaat, onderzoek, een model maken en dit uitersten in een proefstation, enz.

  Aan de hand van die informatie van al deze deelonderzoeken kan men het dan in een totaal plan van aanpak brengen en maken, voor de kuststrook en voor het hoger gelegen binnenland bij de dorpen vd rivieren, het Stuwmeer, het Lawagebied.

  Nederland heeft kennis en ervaring van Watermanagement, onderzoek, studie, deskundigen, weer en klimaat, de waterinfrastructuur, Nederland ligt onder de zeespiegel wordt door water bedreigd door de Noorzee, hemelwater/regenwater en rivier water vanuit het achterland, Duitsland, Belgie dat door de rivieren Maas, Rijn, Nieuw Waterweg enz in de Noordzee stroomt.

  Het ministerie van Rijkswaterstaat, afdeling water weet alles over watermanagement. Er zijn vele deskundige en grote ondernemingen in Nederland die er kennis, ervaring, deskundige mensen hebben die voor Nederland werken, over de equipment beschikken, land uit Zee halen en zorgen dat mensen in Nederland achter de dijken die ze bouwen, kunstwerken, waterkeringen, stuwen, vergaarbakken, pompgemalen, kanalen, windmolens, enz. Met hun kennis en ervaring zijn zij de grootmeesters in van de wereld en worden en zijn over de hele wereld gevraagd over hun deskundigheid, kennis en ervaring om tegen betaling hierin zorg te dragen dat landen als Bangladesh een land dat onder de zeespiegel ligt ook te zorgen dat daar delen voor de mens, dier leefbaar is, flora en fauna goed in stand blijft.

  Ook in NY is enkele jaren geleden bij een grote storm een beroep gedaan op de Watermanagement, Waterinfrastructuur kennis en ervaring, natuur en milieu aspecten van Nederland om dit te ondersteunen.

  Ook in Dubai hebben ze hun kennis en ervaring tot het tot stand komen van eilanden in zee gedaan.

  Nederland kent Suriname, geografisch, Paramaribo is ook naar het model van grachten als Amsterdam aangelegd, vele plantages, hadden goten en sluizen, die er nog steeds zijn, maar slecht onderhouden zijn, zie verder polders Prins Bernhardpolder, Wageningen Nickerie ,met dijken en kanalen die er nu nog steeds zijn, uit de geschiedenis.

  Suriname heeft er verstandig aangedaan om via de ambassadeur van Suriname in Nederland een beroep op de watermanagement en waterinfrastructuur kennis en ervaring, kapitaal hierin te helpen.

  De Zeespiegelstijging in de wereld, vooral voor lage landen, smelten vd ijskappen is een wereldprobleem. Suriname en Nederland hebben een band met elkaar, een gedeeld gezamenlijke geschiedenis, Nederland heeft Suriname en de Surinamers bij elkaar gebracht, We spreken een dialect van het Nederlands, de helft van de bevolking van Suriname woont in Nederland, enz dus ik kan niet inzien dat Nederland weg kijkt en ons niet de helpende hand toereikt.

  Het zal niet een uitdaging zijn van pappen en nathouden, maar van heel veel jaren, maar voor het waterinfrastructuur zijn we bij Nederland voor de juiste land.

  Suriname zal studenten van middelbare school met de excate vakkenpakket of de ADEKUS technische afdeling naar Nederland moeten sturen om zich te specialiseren voor de Waterinfrastructuur oa Technische Universiteit Delft. Suriname heeft deze specialisten nodig voor de waterinfrastructuur in het hele land.

  Dit is het moment.

  Let op! Suriname heeft veel verkeerde mensen, die niets vd hoed en de rand weten, mensen met gekochte diploma’s en daarmee kan je een land niet tot ontwikkeling brengen. Dat poppenkast moet afgelopen zijn.

  Samen Zullen Wij Het Moeten Doen Met Deskundige mensen die van de hoed en de rand weten.


  Maak melding

 8. Jammer dat Suriname zelf geen moeite doet om een begin te maken om de waterproblematiek aan te pakken. De President gebruikt het geld om liever op reis te gaan met zijn gevolg..


  Maak melding

 9. NL gaat ook niet veel kunnen doen, zelfs op dit ogenblik zit miami/florida usa straten onder water waar mensen op de auto-daken staan voor hulp, volg wereld nieuws. Dan zult u geloven wat er gister en 2 dgn eerder was gebeurd. Gelukkig is dat hier niet zo erg, wij kunnen nog over straat lopen en rijden.


  Maak melding

 10. Waterbeheer is niet voor buurtbewoners, het is echt voor de deskundigen, waterbouwkundige Ingenieurs van het ministerie van het ministerie van Openbare Werken die opdrachten geeft voor uit te voeren werken aan bouwondernemingen die met hun equipment, ingineurs van watermanagement dit gaan uitvoeren.

  De controle en toezicht, beheer en hoe het moet gebeuren, hoe de plaatsen, goten, waterinfrastructuur moet in handen van het ministerie van OW blijven. Burgers mogen niet zomaar allerlei zaken zelf gaan doen, met alle gevolgen van dien. Daar moet goed voor worden uitgekeken.

  Zij moeten het 1 x 24 uur 365 of 366 dagen per jaar bij houden en doorlopend in contact staan met andere plaatselijke deskundigen van de buurt, verkavelaars, enz. Als zaken niet verlopen volgens planning en hoe zaken t.a.v. de waterinfrastructuur moeten zijn zal men het niet kunnen beheren en zal het niet beheersbaar zijn en men zal er per saldo niets mee opschieten.


  Maak melding

 11. Als Nederlander woonachtig in Suriname zie ik de ellende als gevolg van de wateroverlast.

  Ik heb het dan niet alleen over de problemen van de stuwdam te Brokopondo.
  Hier is mijns inziens sprake van mismanagement. Als men tijdig maatregelen in het normaal droge seizoen had genomen, dan waren de gevolgen niet zo desastreus als nu het geval is.
  Bovendien als de capaciteit van de onderstations was uitgebreid, kon meer hydroenergie worden opgewekt, waardoor de waterstand in het stuwmeer op een normale manier werd gereguleerd.
  Men kon natuurlijk wel weten dat er in de regentijd nu veel meer neerslag is.

  Maar ook elders is er sprake van achterstallg onderhoud met betrekking tot de riolering en gemalen. Ook hier moet er daadkrachtig worden gehandeld.

  Ja natuurlijk zijn er klimaatsveranderingen, maar dat is geen reden om de problemen alleen hier aan toe te schrijven.

  Ik hoop dat eruit Nederland deskundige hulp komt om Suriname in de broodnodige aanpak bij te staan.

  De gevolgen voor de inwoners zijn vaak onbeschrijvelijk.


  Maak melding

 12. goh raoul boucke om dat familie van jou in Suriname woont wil jij dat de hulp heel snel komt en zeker dat jou familie als eerste geholpen wordt , we zullen zien
  was jij ook al kamerlid toen bouterse hier aan de macht was of liep jij nog met pampers aan

  Nederland zal hulp sturen als alles goed geregeld is en wij Surinamers wachten af


  Maak melding

 13. Suriname heeft al zolang als ik leef, last van het water. Geen enkele regering heeft er werk van gemaakt dit terug te dringen.Sloten werden illegaal gedempt, vuilnis blokkeert alle afvoer. De bevolking zal ook een eigen verantwoording moeten nemen en niet zomaar hun afval overal neergooien waardoor de kanalen verstopt raken. Mensen gooien sloten dicht om tot over hun erfgrens te kunnen bouwen, allemaal illegaal, en dat wordt zomaar geaccepteerd.
  Gooi de grachten weer open en houd de kanalen en duikers schoon, dat scheelt al een heleboel.


  Maak melding

 14. @Konsensi,🫣 ga je schamen. Deze president heeft al meer voor het volk gedaan dan de vorige regering. De vorige president was een graag geziene gast op die achterlijke idiote feesten, kon mensen goed voor de gek houden en intussen met zijn ondergedoken schoonzoon de staatskas helemaal leegplunderen. Nooit jaarverslagen willen leveren, geen enkele verantwoording over de geldstromen wilde afleggen, en intussen het land met een miljardenstrop opzadelen. Deze regering heeft al dealtjes met buitenlandse investeerders kunnen maken, heeft de AOV en de pensioen omhoog kunnen krijgen en heeft de staatsschuld al met meer dan de helft teruggebracht. Deze staatshoofd heeft verstand en kennis van zaken en is niet op persoonlijk gewin uit, om zijn eigen bankrekening te spekken. Bouta kon niet op reis omdat hij een misdadiger is en iedereen op hem loert net als op Brunswijck, zulke mensen in de regering houden het land en hun bewoners in gijzeling. Dus houd je dommigheid liever voor jezelf🤫


  Maak melding

 15. Laat maar D66 met eigen geld Suriname of andere landen te hulp schieten, niet van de Nederlandse belastingbetaler. Surinaamse bestuurders, te beginnen bij de regeringsleider en zijn hele kabinet zitten alleen maar met geld te smijten naar familie, vrienden ent kennissen. Ze moeten maar beter dat geld gebruiken om problemen op te lossen in eigen land, te beginnen met het aanleggen van een goede infrastructuur zoals wegen, riolering, waterbeheer..etc.
  Tijd om op eigen benen te staan en Suriname als echte onafhankelijke natie te besturen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES