woensdag, april 17, 2024
HomeOnderwerpenJustitie en politieOPINIE: 'De gang naar INTERPOL in breder perspectief'

OPINIE: ‘De gang naar INTERPOL in breder perspectief’

-

Does Travel - naar Suriname

[INGEZONDEN] – INTERPOL heeft de Surinaamse strafrechtpleging niet rechtstreeks beoordeeld, maar heeft dat indirect gedaan, door een door Suriname ingediende aanvraag voor internationale opsporing en/of signalering te toetsen aan de vereisten die daarop van toepassing zijn. Daarbij stonden met name drie toetsingsgronden centraal, te weten: (1) heeft de opsporing een politiek karakter, (2) is het strafbare feit duidelijk en concreet omschreven en (3) omvat het gepleegde strafbare feit benadeling van de staat voor eigen gewin.

Deze vereisten dient elke INTERPOL-lidstaat te kennen. Althans dat mag in alle redelijkheid worden verwacht van lidstaten die voornemens zijn om een opsporings- en/of signaleringsaanvraag in te dienen. Dat hoort bij een zorgvuldige voorbereiding. 

Na beoordeling van Suriname’s aanvraag, heeft INTERPOL vastgesteld dat Suriname niet heeft kunnen aantonen dat er géén sprake is van een politieke vervolging. Suriname heeft ook niet kunnen aantonen dat het strafbare feit waarop vervolgd wordt voldoet aan de wettelijke vereisten en dat de opgespoorde zich ten koste van de staat Suriname heeft bevoordeeld.

Suriname had bij de voorbereiding zelf moeten vaststellen dat het moeilijk zou worden om aan te tonen dat er geen sprake was van een politieke strafrechtelijke vervolging. Het internet staat namelijk bol van optredens van politieke toppers die meermaals publiekelijk hebben aangegeven dat zij hun politieke belofte, gedaan vóór en tijdens de verkiezingscampagne om vorige bewindslieden op te sporen, te vervolgen en op te sluiten voor hun gepleegde corruptie, zullen nakomen. De gewezen minister van financiën werd daarbij vaker genoemd.

Ook wist Suriname dat er in betreffende zaak niet aantoonbaar sprake was van ‘benadeling van de staat voor eigen gewin’. Zij behoorde daarom ook te weten dat daarmee een criterium ontbrak om te komen tot een positieve beoordeling van haar aanvraag. Suriname had alleen al om deze reden de aanvraag bij INTERPOL nooit mogen indienen, simpel omdat er nooit voldaan kon worden aan dit vereiste.

Suriname heeft er mogelijk onvoldoende bij stilgestaan dat zij met de gang naar INTERPOL de rechtspleging aan een rechtmatigheidstoets blootstelde. De aanvraag heeft namelijk uitgelokt dat de rechtspleging in dit specifieke geval, niet de rechterlijke uitspraak, is getoetst aan normen en beginselen van het internationaal recht en het mensenrechtenstelsel. Juridische maatstaven en zeker die van het strafrecht, zijn objectief en laten weinig tot geen ruimte voor subjectiviteit en sentimenten. Daarom moeten juridische instrumenten en mechanismen zorgvuldig worden ingezet. Lichtvaardig omgaan daarmee kan leiden tot onbedoelde en ongewenste uitkomsten met mogelijk onnodige en onherstelbare schade voor de staat en individuen.

Een onomstotelijk en zeer ongewenst gevolg van de gang naar INTERPOL is dat er vanaf 14 april 2022 een op schrift gesteld internationaal oordeel is, dat de Surinaamse strafrechtpleging in strijd handelt met de internationale rechtsbeginselen van onpartijdigheid en een eerlijk proces. Tot dit oordeel is INTERPOL, een internationale organisatie met 195 lidstaten, gekomen tijdens haar 120ste sessie. Omdat het oordeel is gedeeld met de INTERPOL-leden, kan het de afhandeling van bilaterale rechtshulpverzoeken tot signalering, arrestatie en uitlevering in deze zaak beïnvloeden. Uiteindelijk kan het oordeel ook financieel-economische gevolgen hebben. Het kan namelijk een ondermijnend effect hebben op potentiële Foreign Direct Investments. Welke bonafide investeerder zal het riskeren om in een land te investeren met een internationale beoordeling dat de rechterlijke macht niet onafhankelijk van de politiek functioneert?

Mr. M.A. Castelen, LLM & LLMAdvocaat, gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht, mensenrechten en internationaal recht

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

13 REACTIES
 1. Mogelijk dit…Mogelijk dat. Als boefdraad Mogelijk niet schuldig is…..Waarom is hij dan Mogelijk gevlucht? Mogelijk heeft hij gewetenswroeging voor wat hij Suriname heeft aangedaan. En mogelijk kan hij het niet meer navertellen. Dus mogelijkheden zat.
  Maar nog steeds de hamvraag:pe a moni de en pe boefdraad de? Alles is mogelijk. Niet waar?


  gemodereerd
 2. Alle geleerden zeggen hoe dom en achterlijk Su in deze zaak heeft gehandeld en de president komt alweer met iets dom.
  Is chan kinds aan het worden??
  Is hij zo dom??
  Denkt hij dat het Sur volk zo dom is??


  gemodereerd
 3. Opinie: Achteraf gezien is dat lekker L.U. llen. Hadden al de deskundigen die het nu een blamage noemen dit van te voren niet kunnen voorzien. Wat een amateuristisch bende is dat in mijn geboorte land zeg.


  gemodereerd
 4. Sinds wanneer is boefdraad een prominente politicus. Heeft er ooit iemand op hem gestemd. Dus hoezo politiek gelinieerd.
  De veroordeelde is uit het buitenland gehaald vanwege familiaire banden met de ex-pres en heeft vervolgens de boel plat geroofd.
  Dit is een criminele daad zonder enige link met bestuurskunde, mensenrechten of politiek.
  Het heeft maanden geduurd voordat het verzoek is ingediend en dan nog was de informatie verkeerd. Ik zou de betrokken ambtenaren onderzoeken en vooral de link met paars; garbage in, garbage out!

  Ondertussen geeft de veroordeelde zelf aan dat suri sinds 2014 in een crisis zit en dat de pandemie de financiële crisis heeft verergerd. Informatie die bewust is onthouden van het publiek.

  Wie zich verkneukelt aan ‘de fouten’, prefereert een onstabiel suri.


  gemodereerd
 5. Helder verwoord. Je hoeft geen jurist te zijn, om aan je water te voelen dat de inter💩 uitspraak, een reflectie is van de vele misstanden in het land.

  Wat inter💩 en ook deze opinie opnieuw laten zien is dat het ingediende verzoek gewoon een façade is geweest, wetende dat het afgewezen zou worden. Want hoe dieper je in deze torie graaft, hoe dichter je bij die HARDWERKENDE prominenten in de buurt komt. Men doet er van alles aan om dit van zich af te houden. Het algemeen beeld wat er nu is, werkt in hun voordeel. Dus..

  Maar gelukkig, OM NLD tek wan toe laatst. In Su zal dit nooit gebeuren. Te veel gierige ogen zijn afhankelijk vd business. En mocht het niet lukken, dan staat men nog altijd dicht genoeg bij de Surinaamse staatskast, om erin te kunnen graaien.

  Blijf maar slap lullen en zeilen over wie bij welke kleur hoort en staat, terwijl de staatskast WEEERR wordt leeggeroofd👍

  🐄lo dommies


  gemodereerd
 6. Waar blijven de Reactie over Interpol, zijn jullie nu Teleurgesteld in Interpol hoe ze Hoefdraad niet hebben Veroordeeld, als ze dat wel hadden dan waren jullie volop aan hert Veroordelen maar Helaas hebben ze een Grote Blunder opgelopen in de Coalitie van Suriname 🇸🇷 en de OM ook van Suriname 🇸🇷, jullie geven Surinaamse samenleving Schande,


  gemodereerd
 7. Het lijkt nu dat de zaak van Hoefdraad onsmakelijk is geworden voor de vaste gasten die altijd hun spui gingen uiten maar het lijkt dat het ineens een Radio 📻 stilte is geworden , harde klap in hun gezicht.waar zijn al die intellectuele op deze Forum. Ik hoor jullie niet , voor heen waren jullie heel blij met Interpol, de Interpol is geen paarse Rat , waar jullie altijd aan het schelden zijn , Interpol kent niemand daar in Suriname 🇸🇷 en ook geen enkele politieke partijen, graag een reactie van de vaste gasten die altijd uitbundig aan het reageren zijn,


  gemodereerd
 8. Dan zit Chan nog te liegen in het parlement, dat de verdedigers van de Hoefdraad verkeerde informatie naar Interpol heeft gestuurd. Met andere woorden, Interpol hecht meer waarde aan de “verkeerde informatie” van de advocaten van Hoefdraad dan de informatie welke het OM heeft opgestuurd. Het is echt een schande voor Suriname voor zo een grote blunder.


  gemodereerd
 9. Correctie
  Eigen+mening 17 mei 2022 Bij 10:35
  Dan zit Chan nog te liegen in het parlement, dat de verdedigers van Hoefdraad verkeerde informatie naar Interpol heeft gestuurd. Met andere woorden, Interpol hecht meer waarde aan de “verkeerde informatie” van de advocaten van Hoefdraad dan de informatie welke het OM heeft opgestuurd. Het is echt een schande voor Suriname voor zo een grote blunder.


  gemodereerd
 10. De kortzichtigen zijn hitsig geworden door de foute en sensatie wekkende formulering in de media.

  Interpol kan en mag niet op de stoel zitten van de rechter en kan en mag dus ook niet inhoudelijk oordelen !

  Er zijn fouten gemaakt waardoor de aanvraag niet voldoende was.

  Het is duidelijk wat de verdedigingsstrategie is van Hoefdraad en van Bullshit Bouta, zij verdedigen niet op basis van het presenteren van de waarheid maar zij verdedigen door fouten en onvolkomenheden te zoeken in de aanklacht !

  Bij JusPol zijn er saboteurs die bewust tegenwerken !

  OM moet internationaal samenwerken en assistentie inroepen van experts met een hoge dosis ervaring. Suriname heeft te weinig capaciteit en onvoldoende ervaring terwijl Hoefdraad gebruik maakt van “Amerikaans niveau”.

  Het positieve is dat Hoefdraad wel gelocaliseerd is en nu bij een volledig juiste aanvraag direct opgepakt kan worden !

  Al is Hoefdraad nog zo snel de Sherrif pakt hem wel.
  Justitia Pietas Fides. Krakti !


  gemodereerd
 11. Het blijft onbegrijpelijk dat Surinamers criminelen verheerlijken en verdedigen waarvan zij zelf slachtoffers zijn geworden.

  Hoe dom ben jij dan ?

  Justitia Pietas Fides. Krakti !


  gemodereerd
 12. Ben het eens met mr. Castelen. Suriname had beter haar huiswerk moeten maken, nu zitten wij met de brokken en een grote blamage. De onafhankelijkheid van onze Rechtspraak is in het geding. Niemand weet hoe groot de ‘schade’ is. Hoe zal het ‘buitenland’ dit zien, Interpol is een gerespecteerde instantie, als je door zo ‘n instantie op de vingers wordt getikt zal dit consequenties hebben. En wat erg is, de ‘boef’ Hoefdraad waant zich nu onschendbaar en blijft op vrije voeten.

  Wij zitten ook met een president die het niet begrepen heeft waarom Interpol het verzoek heeft afgewezen, waarom zeg ik dit, omdat bij de begrotingsbehandeling van 2022, de president een paar rare, ik wil ben bijna zeggen, een paar “domme”uitspraken heeft gedaan over deze kwestie. Interpol heeft deels het verzoek afgewezen op basis van haar vermoeden dat de veroordeling van Hoefdraad niet los gezien kon worden van het politieke gebeuren. Door zijn politieke mening te geven over deze kwestie ipv het over te laten aan het OM, heeft de president het vermoeden van Interpol alleen maar bevestigt (weer een bevestiging dat deze president niet luistert naar adviezen) Als het geen politieke strafzaak was, dus een onafhankelijk strafzaak was, waarom dan politiek op reageren, zo zet je het OM ongewild onder druk, want ook dit kan gezien worden als politieke bemoeienis van een strafzaak. De onafhankelijkheid van het OM komt onder druk te staan vanuit de politiek.
  Dezelfde reactie als altijd van deze regering in heikele kwesties zoals nu weer: Interpol is dom, ze had niet naar de verdediging moeten luisteren, de verdediging is recalcitrant geweest, de regering heeft niks fout gedaan, a no mi.

  Btw, mijn reactie op het stuk van een zekere Gillmoer is niet geplaatst, in het stuk werd ik uitgemaakt voor een mpp, dit is schelden en tegen de plaatsingsregels van WKT, dus had ik het recht om te reageren. Maar goed soit. Ik wil alleen aan die Lullo van een Gillmoer laten weten, dat als hij op zoek is/was naar een ‘Dombo’, hij maar goed moet kijken naar onze regering (o a luisteren naar president Santokhi).


  gemodereerd
 13. Wanneer je nog steeds met een kolonialistische mindset leeft, dan geloof je heilig dat de ambtenaren van interpaal übermenschen zijn, ze maken nooit fouten, ze komen v pluto.

  Ben je slim, dan besef je dat de gehaaide Amerikaanse advocaten van een totaal ander kaliber zijn, plus met het gestolen surigeld worden uitbetaald. Daarnaast is het zo klaar als een klontje dat de ingeleverde informatie is gemanipuleerd.

  Wie is meester op het gebied v desinformatie, boefdraad. Hoeveel voorbeelden zijn er nog nodig om te snappen dat internationale organisaties werken met aangeleverde informatie uit het desbetreffend land. Garbage in garbage out!

  Idem dito case journalisten (mensenrechten).
  Idem dito diverse internationale rankings

  De internationale organisaties behoren de aangeleverde informatie eerst te verifiëren. Belachelijk dat dit niet gebeurt in dit tijdperk, waar alles draait om informatie.


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES