zondag, juni 23, 2024
HomeOnderwerpenNatuurAanhoudende regens zorgen voor wateroverlast in bestuursressort Kabalebo

Aanhoudende regens zorgen voor wateroverlast in bestuursressort Kabalebo

-

Does Travel - naar Suriname

Als gevolg van de aanhoudende regens de afgelopen nacht zijn enkele gebieden onder water gelopen. Het gaat voornamelijk om percelen en huizen van bewoners in de dorpen Apoera en Section. Te Sandlanding zijn er ook enkele percelen onder water gelopen.

De districtscommissaris van het bestuursressort Kabalebo, Mevr J. Lewis, is vanmorgen zelf poolshoogte gaan nemen van de situatie om zo een inventarisatie te kunnen maken van de opgelopen schade. Dit rapport zal worden opgestuurd naar het NCCR om verder na te gaan hoe de burgers van meer schade bespaard kunnen blijven en of gecompenseerd kunnen worden.

Verder is de buitendienst van het districtscommissariaat druk bezig met het zoeken naar de oorzaak van de wateroverlast om zo snel mogelijk daarin een oplossing te brengen. Het vermoeden bestaat er dat er verstoppingen zijn bij duikers die ervoor moeten zorgen dat het water afgevoerd kan worden naar de rivier. Op enkele plekken is geconstateerd dat het water in de goten blijft zitten en niet door kan stromen. Dit terwijl het water op andere plekken wel normaal wegstroomt.

Het is ongekend dat men in dit gebied te kampen heeft met wateroverlast. Vele burgers gaven aan dat ze dit voor het eerst meemaken. Ze hebben enkele keren wel wat water op hun erf gehad, maar dat trok al snel weg. Velen zijn in de avond wakker geschrokken en merkten dat het water hun huis binnen was gedrongen. Ijskasten en andere apparatuur moesten terstond hogerop geplaatst worden om ergere schade te voorkomen. Desondanks lijkt de geleden schade erg groot te zijn.

Lorenso Kasmani, operational forecaster van de Meteorologische dienst Suriname, meld dat er zich een tropische golf boven de westgrens van Suriname bevindt, die richting Guyana gaat. De gemeten neerslag van het westen m.n. Apoera is 101.4 mm. Dit is veel hoger dan de gemiddelde neerslag per m2. De voorspelling voor de komende periode is dat in de middag er nog wat neerslag zal zijn, maar de komende dagen zal afnemen.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

10 REACTIES
 1. wel raar dat het in het binnenland veel regent , en ze daar met wateroverlast te maken hebben , hier in Paramaribo is er al drie dagen geen druppel gevallen , maar die wateroverlast daar in het binnenland is te danken aan ddb hij gaf toch hout en goud concesies aan de chinenezen en die hebben in een korte tijd de helft van ons oerbos gekapt , kijk op google earth dan zie je wat er gebeurt is en dat het water nu vrij spel heeft , en ook daar bij Bronsweg zie je dat het goud delven daar niet meer het water kan opnemen , ddb zal er wel niet wakker van liggen


  gemodereerd
 2. Er is niets aan de hand.

  Suriname is gezegend, claimt men. Niets kan er gebeuren. Blijf mijnen en de grond vervuilen. Hak de bomen maar om, zodat je genoeg geld verdiend om je kids id VS en Den Haag te laten studeren en wonen. Vernietig het oerwoud maar, is toch niet je oorspronkelijke thuis

  Klimaat verandering is toch maar verzonnen.
  Ga zo door Suriname!


  gemodereerd
 3. De notabelen van Suriname gaan altijd poolshoogte nemen maar waarom niet van tevoren inspelen op de klimaatverandering.
  Zulke natuurrampen zijn de voorbode van wat er op Suriname staat te wachten. Dus voor die ambtenaren die de hele dag krant zit te lezen er is werk aan de winkel .


  gemodereerd
 4. Met al dat regen kan het kwik in de grond los gewoeld worden en via de kust vlakte in zee terecht komen. Hmmm lekker vis met kwik.


  gemodereerd
 5. Dit is waarschijnlijk ook de schuld van staatsolie en de afobaka dam. *sarcasme*


  gemodereerd
 6. Hoe is het gesteld met de waterstand op plantage Broko Baka?

  Het huis van de Graman van Broko Baka kan zeker als opvangplaats dienen om dorpsbewoners van de ondergelopen dorpen op te vangen.


  gemodereerd
 7. “…
  Het vermoeden bestaat er dat er verstoppingen zijn bij duikers die ervoor moeten zorgen dat het water afgevoerd kan worden naar de rivier. Op enkele plekken is geconstateerd dat het water in de goten blijft zitten en niet door kan stromen. Dit terwijl het water op andere plekken wel normaal wegstroomt.

  Het is ongekend dat men in dit gebied te kampen heeft met wateroverlast.
  …”

  Het zal me niet verbazen dat het ook werkelijk zo is. De meeste Surinamers pleuren hun vuil overal en nergens. Het is gewoon verschrikkelijk als je ziet hoe sommige Surinamers als varkens leven.

  OW laat duidelijk zien wat voor troep er telkens weer uit de goten en duikers worden gehaald.

  Als het volk alleen al helpt met het schoon houden van hun eigen land dan is in ieder geval één probleem al opgelost.
  Maar ja, dat vraagt om een mentaliteitsverandering en dat is moeilijk moeilijk.
  Zolang het vuil maar uit eigen zicht is vinden de Surinamers het al goed genoeg, ze spelen toch wel a no mi en schuiven de verantwoording gewoon door.

  Een goed milieu begint bij jezelf.
  Justitia Pietas Fides. Krakti !


  gemodereerd
 8. Gelet op klimaatveranderingen, Stijging van de zeespiegel door oa CO2 en de ijskappen smelten, moeten ondernemingen, de overheid die gebouwen in Suriname bouwen nu best ook overstappen om woontoren, kantoortorens te bouwen, afgezien van niet te dichtbij de oevers van de zee en rivieren of laaggelegen gebieden. De juiste bouwlocatie die daarvoor geschikt is om deze uitdagingen op te lossen. Ook de juiste bouwmaterialen, waardoor deze gebouwen ook tientallen jaren mee kunnen afgezien van regelmatig onderhoudt van de gebouwen.

  De hoger en geschikte locaties in Brokopondo, Brokopondo-Hoofdstad, Broko Baka, Atjoni enz met daarop gebouwen, woontoren voor overheidspersoneel, scholen en particuliere woningen.

  Ook in Apoera, Tapananoy, lagere gedeelten in de kustvlakte oa in Groot-Paramaribo (-noord), Commewijne, Saramacca, Coronie, Nickerie, Marowijne, enz in Suriname.

  Ook de nodige diverse infrastructuur zal hierin mee moeten gaan, watermanagement, bruggen, dijken, kanalen, sluizen, pompen, gebieden die niet bebouwd mogen zijn maar beschikbaar om in het regenseizoen om water dat niet via kanalen en rivieren bij vloed of te veel regen in gebieden moet worden opgevangen. De deskundigen zullen alles 1 x 24 uur, 365 dagen per jaar moeten bekijken en bestuderen en de nodige ingrepen in moeten doen, waardoor het optimaal werkt en geen problemen geeft wat er ook gebeurt door weersinvloeden, stijging vd zeespiegel, droogte. Het moet beheersbaar zijn. Vergaderen door de diverse actoren binnen maar ook gezamenlijk is daarom ook heel belangrijk om over de stand van zaken te spreken.

  Watermanagement is een heel mooie wetenschap, met vele specialiteiten, ITC, waterinfrastructuur, kunstwerken, terreinen, weer en klimaat, bodemgesteldheid, het landschap, terreinen, water, zee, rivieren, kanalen, pompen, sluizen, dijken, de natuur, flora en fauna, oevers, inpolderen, modellen en berekeningen, vooruitkijken/toekomstgericht, weer en klimaat, machines, werktuigkundigen, kwaliteit van het water, economische betekenis vh water, biodiversiteit in het water, land, lucht, zeestromen, windstomen, met allerlei specialisten die van de hoed en en de rand weten en er zorg voor dragen dat zo’n project beheersbaar is en over vergaderen met al de actoren.

  Het is een studie van een kunstwerk in de natuur wordt gebouwd dat haar werk doet alsof deze kunstwerk niet is en deze kunstwerk als doel heeft dat alles op een natuurlijke wijze laat verlopen en onder controle is, onderhouden wordt en het beheerst in de natuur. Mens, dier, de natuur normaal verloopt alsof deze kunstwerk er niet is of anders gezegd, het hoort bij de natuur. Het heeft er veel van dat zo’n kunstwerk eigenlijk een onderdeel is van de natuur.


  gemodereerd
 9. De kunstwerken die functies hebben zijn niet volmaakt, vandaar dat het management ervan heel belangrijk is. De diverse actoren zijn ieder op hun gebieden 1 x 24 uur, 365 of 366 dagen per jaar bezig om zaken te beheren of na te gaan wat er speelt. Er wordt vergaderd met de actoren, de stand van zaken, wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren, veiligheid, wat er gaat gebeuren, wat is de stand morgen over een week, maand, kwartaal, enz.

  Surinamers zijn niet getraind om op dit top niveau/wetenschappelijk niveau te denken en te werken.

  Suriname is poppenkast, pas wanneer de nood er is, zie je hoe de zogenaamde deskundigen schreeuwen en daaruit blijkt ook weer hoe dom ze zijn.

  Gelet op de huidige situatie nu, gaat het om 1 ding. de mensen die daar zijn moeten geëvacueerd worden.

  Het gaat nu niet om hoe groot de schade is en wie verantwoordelijk is/zijn. Het gaat om evacueren uit de gebieden. De veiligheid van deze mensen is belangrijk.

  Er moest hiervoor ook een draaiboek al zijn om de mensen vandaar weg te halen en waar onder te brengen. Ook dat is er niet.

  Watermanagement moet er voor zorgen dat het kunstwerk of de kunstwerken goed in bedrijf zijn en optimaal werken en dat dit soort zaken als deze ramp er niet is.


  gemodereerd
 10. Het is Prof Dr. Ir. Willem Johannes van Blommenstein die zijn kennis en kunde en ervaring beschikbaar heeft gesteld om het Stuwmeer in Afobaka te bouwen. Dus de krachtcentrale en dam en vergaarbekkens bij de dam en wellicht andere plekken.

  Het beheer van het Stuwdam was bij de Suralco/Alcoa met buitenlandse en Surinaamse deskundigen,( onderhoudt, waterstanden, spuikleppen open gaan om water te spuiten om de waterstand in het meer op een maximale en veilige water hoogte te houden, ook in de regentijd en er zorg voor te dragen dat als de droge seizoenen er water het water ook voldoende was voor de krachtcentrale goed te laten werken en de tribunes te laten draaien en elektriciteit werd opgewekt voor plan van de Suralco te Paranam en de rest die ze niet nodig hadden te verkopen voor de EBS.

  Het Stuwmeer is niet een ronde op de tekentafel ontworpen basin/ cirkel waar water in zit en men precies hierdoor kan weten hoeveel kubieke m3 water erin zit. Door middel van de spuikleppen weet men hoe hoog het water in de regen periode moet zijn en ook in de droge seizoen om voldoende water te hebben voor de tribunes. Dus de maximale en mininale hoeveelheid aan water.

  Het gaat om het beheren ervan in de regenseizoen moet men er zorg voor dragen dat de maximale hoogte niet overschreden wordt, al zou men al de tribunes maximaal kunnen benutten, moet men heel goed uitkijken hier geen poppenkast uit te halen. De kleppen moeten open om bij wijze van praten 4 tribunes te laten 3, 4, draaien en 5 als men er van verzekerd is dat men genoeg tijd heeft om de maximale hoeveelheid water door de 5 spuigaten weg te krijgen bij eb gedurende de dag.

  Omdat erin Brokopondo veel aan houtkap op grote schaal wordt gedaan en ook aan mijnen van goudwinning ea producten er erosie ontstaat, kan het ook komen dat het water niet meer op de natuurlijke weg haar weg van hoog naar laag via sloten, kreken en vertakkingen, naar de rivier zoekt. De natuur is verstoord. Ook omdat er kaalkap plaats vindt, komt het regenwater rechtstreeks van de hemel op de bodem. De bladeren bescherming van bomen en planten, en droge bladeren op de bodem is er ook niet meer dat het wat ook tegen houdt en daardoor langzamer in de bodem komt.

  Omdat de terreinen waar gemijnd wordt en door kaalkap van bomen/rondhout, zie dan dat er erosie ontstaat water anders gaat stromen en niet meer in de kreken terecht kan komen, maar een andere weg vindt en zich daar gaat ophopen.

  Men zal rekening mee moeten gaan houden dat er niet op een onverantwoordelijke manier aan kaalkap op grote schaal bomen voor rondhout wordt gekapt. Het biologisch evenwicht is verstoort, hemelwater komt ook direct in de rivieren of zoekt naar andere wegen.

  Als men naar schade vergoeding zoekt of zou moeten mee betalen, dan zullen alle concessiehouders die mijnen naar goud, diamant, steen, enz en die aan houtkap doen hiervoor moeten betalen. Niet alleen Staatsolie, waar men waarschijnlijk om eigen belangen de water hoogte ook hoger heeft laten worden. Ook veranderingen in het weer kunnen hierin een rol spelen.

  Er is schade en de Chinezen in bomen ophakken, goud multinationals en Surinamers, ook de marrons die daar aan goud winning en bomen omhakken zullen ook mee moeten betalen. Er zal in de toekomst rekening mee moeten worden gehouden dat op een verantwoorde manier aan houtkap en mijnen van grondstoffen wordt gedaan. Ook aan het watermanagement zal Staatsolie de juiste mensen hiervoor moeten hebben.

  Dit alles heeft er veel van dat men te veel naar de economische -financiële belangen kijkt en niet naar het ingrijpen van de mens in de natuur en de schade die dit hierin en voor Suriname kan hebben.

  Het poppenkast in Suriname moet nu afgelopen zijn en er moeten de juiste mensen op de juiste posities geplaatst worden, laten we de les hieruit hebben geleerd.


  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES