Duurzame oplossing wateroverlast Brokopondo noodzakelijk

14
De situatie bij het stuwmeer op 25 april 2022.

De Surinaamse president Santokhi is vandaag weer op oriëntatie geweest naar de ondergelopen dorpen nabij het stuwmeer, nadat werkarmen van de regering in zijn opdracht reeds begonnen zijn met de essentiële hulpverlening. De oriëntatie betrof de gebieden Nieuw Lombe, Berg en Dal, Asigron, Ballingsoela, Tapoeripa, Klaas kreek, Victoria en Brokopondo Centrum.

De afgelopen periode is er sprake van hoge waterstand in het stuwmeer, waardoor het noodzakelijk was te spuien. De hoeveelheid neerslag in het gebied van en rondom het stuwmeer is enorm geweest, veel meer dan in de kustvlakte. Het stuwmeer kan een bepaalde waterdruk aan. Als het water niet wordt gespuid, kan de dam door de waterdruk gaan scheuren, met alle gevolgen van dien voor grotere delen van het land.

In de omgeving zijn delen van dorpen ondergelopen. Dit heeft verschillende oorzaken: zo bevinden de ondergelopen gebieden zich op de floodplains en rivierterrassen. Dit gebied kan gezien worden als domein van de rivieren, dat bij overmatige hoeveelheid water, zoals nu, zal onderlopen. Benedenstrooms van de dam, vindt er ook afvoer van water plaats via zijkreken, dus het gaat niet alleen om water afkomstig van het stuwmeer.

De grote hoeveelheid water in de rivieren en op het stuwmeer, heeft verschillende oorzaken waaronder ongebreidelde houtkap, goudwinning waarbij heel veel sediment wordt los gespoten, toename overland flow, overmatige neerslag, toestroom van water uit de zijkreken naar de rivier, het getij en het noodzakelijk spuien van water, om de dam in stand te houden.

“Er zal diep nagedacht moeten worden, om tot een duurzame oplossing hiervoor te komen, zodat de bovengenoemde dorpen niet steeds de dupe worden. Het klimaat is aan het veranderen en wij als mensen zullen ons hieraan moeten aanpassen, want de natuur zal zich niet aan ons aanpassen”, aldus het staatshoofd.

De president zegt zich sterk te maken voor dit thema: “Zowel op de COP26, als op elke Caricom conferentie wordt dit thema aangehaald en besproken, om zo tot een oplossing te komen voor de regio, maar vooral voor ons geliefd land Suriname.”

14 REACTIES

 1. De plan van aanpak was er al tijdens de regering van minster president Henk Aron.

  Deze weer uit de kast halen en nagaan of die gebieden hoog gelegen zijn om die nieuwe woonkernen te bouwen, diverse infrastructuur, gebouwen, Paleis vd Granman en huizen voor de kapiteins, basjas, kroetie oso’s , gebouwen voor dc, bestuursambtenaren, ziekenhuis, politiebureau, militairepost, brandweer, scholen, allen met huizen voor het personeel, sport en ontspanningsaangelegenheden, landbouw enz.
  Hierdoor kunnen de bewoners verzekerd zijn dat tijdens, grote regentijd, droogte, watersnood ze droge voeten hebben.

  In de droge tijd kunnen ze naar hun dorpen en kostgronden gaan.

  De marrons lopen niet meer in pangies, maar moeten nu ook gaan wennen in het oerwoud in een gewone huis te bouwen en in te leven.

  China heeft al geld beschikbaar gesteld voor de biuw van het paleis vd Granman, maar als de granman slim is, gebruikt het de valuta om
  huizen voor zijn onderdanen te bouwen. Eerst aan zijn onderdanen denken en dan pas aan zich zelf.

  Ook IamGold en Newmont kunnen hun bijdragen leveren om in de nieuwe woonkernen goede huizen en voorzieningen te bouwen voor de marrons.
  gemodereerd

 2. Wel een beetje laat. Maar goed dat zijn we gewend van elke regering. Die aanpakken kost toekomst visie een meerjarenplan meerdere regeringen en heeft niets met een politieke partij of voorkeur te maken . Dit gaat inzet van het gehele volk kosten Belastingen moeten verhoogd en goed besteed worden Watermanagement moet hoog op de agenda komen . Denk aan dammen uitbaggeren uitloopgebieden deltas etc
  gemodereerd

 3. Niet bouwen in de stroom vlakte is een van de meer een voudige oplossingen naast het beheren van de illegale goudwinning en houtkap, de handhaving betaalt zichzelf. Het grote probleem hierbij is de corruptie, dus dat zal je eigenlijk niet door Surinamers laten doen. Als je de houtkap beperkt heb je direct het probleem van surface flow opgelost. Daarnaast moet men eens nadenken over het spuiregiem, misschien proactief openen, zodat het pijl niet zo stijgt. Het beheersen van de rest ligt niet in de macht van de regering van Suriname
  gemodereerd

 4. Duurzame oplossing? Spuikleppen permanent open houden, waardoor het water in een vroeg stadium kan wegstromen, niet wachten tot het stuwmeer tjokvol is en desgewenst extra dammen in de rivier bouwen bij de risicogebieden.
  gemodereerd

 5. Er is haast geen aandacht in suri voor de ramp die zich voltrekt in Brazilië. Tot 2x is dit land overvallen door modderstromen, met als gevolg dat er eerst 300.000 en vervolgens 500.000 mensen dakloos zijn in verschillende gebieden. Oorzaak ontbossing.
  Een ontiegelijke ramp in de achtertuin v suri, nog effe door kappen en het is voorbij.

  Hoe is het nu geregeld met die hout en goudconcessiehouders? Leveren ze wel verplichte financiële jaarverslagen, plus sociale verslagen en duurzaamheids-rapportages. Houden ze wel rekening met hun stakeholders, voornamelijk de inheemsen. Nee hé, is iets westers, doen ze niet, alleen gebruik maken van de westerse geneugten, en de plichten straal negeren.

  Nog nooit heeft één enkele suri op het plein gestaan om te protesteren tegen de verwoesting van het binnenland, als ze maar kunnen eten en drinken, de rest boeit niet. Maar o wee, als je aan tigrie komt.

  Rommel!
  gemodereerd

 6. Simpel, geen goudwinning en houtkap in een straal van 25 km. Schakel Nederland in voor een permanente oplossing!
  gemodereerd

 7. Hoe in Gods naam heeft men niet kunnen leren uit voorgaande gebeurtenissen?? Alle spuikleppen open doen heeft al eerder voor wateroverlast gezorgd en dan was er nieteens zoveel neerlag als nu. En TOG heeft men niets gedaan om dat in de toekomst te kunnen voorkomen. Het is en blijft een duurzame oplossing maar met alle gelden die de regering van ons neemt, DOE ER WAT AAN!! Zet niet in je zak!
  gemodereerd

 8. @ Santje
  26 april 2022 Bij 10:15
  Wanneer de kalf verdronken is ,dempt men de put

  Wat is jouw oplossing dan? Nederlandse waterbouwkundigen hadden dit probleem binnen een half jaar opgelost echter wilde de fascistische leider geen bemoeienis uit Nederland. Zie hier wat je dan krijgt. Trouwens waarom lukt het de bewoners van Nickerie om de wateroverlast op eigen initiatief aan te pakken en lukt dit de mensen in Brokopondo niet? Iets met luiheid te maken?
  gemodereerd

 9. Zoals het naar uit ziet, gaat het om ieders eigen belang en werden andere zwaardere algemene belangen niet gezien.

  Van de fouten kan men leren.

  Watermanagement is een vak met vele belangrijke onderdelen, waterinfractuur;,kunstwerken, dammen, dijken, waterbekkens, pompen, kanalen, sluizen, gebieden terug geven aan de natuur, geen bebouwing, nooddammen, klimaat en weersgesteldheid, enz met specialisten op elk onderdeel, ICT, automatisering, diverse onderzoek, bodemonderzoek en gesteldheid, flora en fauna, kwaliteit vh water, de ecomomische betekenis vh water, beheersbaarheid, onderhoud, contole, verbeteren, waardoor mens, dier en plant droog blijven of nat, bedrijven kunnen blijven ondernemen, waardoor het onder controle is en geen gevaar oplevert, alles gewoon normaal en veilig door gaat en ook optijd de juiste beslussingen worden genomen en alles onder controle is.

  Het Watermanagement is voor niet amateurs die ad hoc besluiten nemen, met eigen belang bezig is, maar een wetenschap. Er wordt door lopend vergaderd en gesproken over de stand van zaken.
  gemodereerd

 10. In de droge tijd hadden alle 5 kleppen dicht moeten zijn en de water hoogte had een bepaalde maximale stand moeten hebben om de 5 tribunes of 4 of 3 maximaal te draaien om elektriciteit op te wekken. Al naar de omstandigheden van het maximale of minimale water hoogte in de droge tijd.

  In de regenperiode moeten alle 5 kleppen vd spuigaten open zijn om water door te laten om
  er zorg voor te dragen dat de maximale waterhoogte niet wordt overtroffen en de veiligheid vd ( leef) gebieden, de natuur van de doroen voor het Stuwmeer en achter het stuwmeer niet in gevaar komt.Dit noemt men het beheren vh water. De waterhoogte geen gevaar vormt en de veiligheid in dorpen, natuur onder controle is.

  Hiervoor zijn de waterstanden vh gehele jaar nodig, zowel vd droge periode als in de natte periode en aan de hand van deze cijfers weet men dus al baar gelang de droge tijd of regentijd, dag tijdstip vd maand, weken, uren, eb en vloed, klimaatomstandigheden hoe men de juiste water hoogte op een dag/ dagen of weken in het meer moet hebben. Kleppen open zijn voor het spuien in de regentijd.

  Men heeft verschillende data gegevens nodig in de regenperiode, droge periode, per kwartaal, maand, week, uur, moment en vergelijkt dit met van voorgaande jaren, perioden, en wat de beslissingen waren, de water hoogte was, neerslag, droogte, klimatologische veranderingen, hoeveel kleppen open of dicht zijn en het kunstwerk doet waarvoor het gebouwd was, elektriciteit opwekken, de veiligheid van de dorpen voor en na het Stuwmeer en neemt dan het juiste besluit.

  Hiervoor moeten alle actoren die hiervoor zijn en men regelmatig vergadert over hun kennis, werk, enz betrokken zijn en aan de hand van cijfers uit het verleden, met wat men nu heeft en kijken naar die besluiten, weer het zelfde besluit te nemen als onder die omstandigheid, tijd en moment genomen was voor de veiligheid en het maximale rendement.

  Alle actoren moeten daarom op hun specifieke specialistische gebieden hun kennis en ervaring beschikbaar stellen aan de specialisten het management vd dam, de krachtcentrale. Ze moeten de juiste informatie geven waarover ze beschikten toen en nu. Op grond daarvan neemt het management vd dam, cq Staatsolie die over de dam gaat het juiste besluit, gelet op het moment, toen en nu en beheert de dam, de waterstanden voir de totale veiligheid van de mens, natuur en dat alles onder controle is.

  Als deze zaken met het management van Staatsolie vd diverse actoren heeft plaats gevonden en de beheerders vd dam ook op hun
  terrein zagen en weten dat als mensen/ onderndmingsn op grote schaal ingrijpen in de natuur. Bomen en goud winnen op een onverantwoordelijke manier en ook op de hoogte zijn van klimaatveranderingen dan ligt deze ramp bij de beheerder vd dam. Ook de overheid, de mensen en ondernemingen die hier niets van gezegd hebben al die tijd.

  De multinationals, Surinamers die in mijnen in delfstoffen, goud enz of Chinezen, Surinamers die de bomen als idioten omhakken denken aan hun enige eigen belang.

  De overheid, ministeries, afdelingen die voor een goede natuurbescherming, bossen en gronden gied in stand moeten blijven zaten ook te slapen. Zij zijn allemaal hiervoor ook verantwoordelijk en moeten ter verantwoording worden geroepen. Waar was je toen? wat heb je gedaanen gezegd? en nu? Aan wie heb je dit rapport aangebodenen war heeft die ermee gedaan? Weten de ministers dat, de vice president die ook in hout en goud zit? En de presudent, De DNA-leden? Wat hebben die gedaan?

  Hopelijk dat allen nu waker zijn en ophouden met te veel praten en dikke salarissen, enz opstrijken en nu gaan doen, wat voor land en volk goed is.

  Zie de personen die vergunningen hebben, ik heb goud, ik heb hout en gouden kroon op hun
  hoofden, goud uitdelen, gouden kettingen om
  hun nek hangen, ontbossing vh oerwoud en valuta in hun zakken hebben.

  Door klimaatveranderingen, uitstoot van CO2 smelten de ijskappen, zeespiegel stijgt, el nina/ la nina, ontbossing en mijnen op onverantwoordelijke wijze, multinationals of Chinezen met hun enige eigen belang bezig zijn, beheerders vh Stuwmeer, de overheid in diepe slaap zijn en pas wakker schrikken als het water aan de lippen is.

  U bent gewaarschuwd
  gemodereerd

 11. Als Surinamers echt een mooi en ontwikelt land willen hebben, zullen bestuurders, beleidsmakers, techologen, technici, specialisten van de diverse technologische opleidingen met hun handen en voeten in de modder, water, oerwouden moeten staan/ zijn om alles wat op een tekentafel is grmaakt en in de praktijk moet worden gebracht daar leiding aan te geven.

  En als dat gebeurd is, het dan beheren, alle informatie die ervan het gebied, klimaat, natuur, enz is vast te leggen en ermee werken en de juiste besluiten nemen.

  Surinamers zijn lui en willen net als in de koloniale tijd leven als hun meesters, de kolonisten.

  Zie hoe de nieuwe kolonisten leven, hun meesters zouden jaloers op hen zijn.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.