Seedorf: ‘Lagere in rang kan nimmer commando voeren over meerdere’

15
commissaris van politie Henry Seedorf

Volgens commissaris van politie Henry Seedorf heerst binnen het Korps Politie Suriname (KPS) momenteel een onwettige situatie. Hij richtte een brief aan de president, aan de minister van Justitie en Politie en aan de Surinaamse Politiebond (SBP), waarin de commissaris zijn misnoegen heeft geuit.

Seedorf is de mening toegedaan dat de benoeming van de waarnemend korpschef Ruben Kensen niet volgens de Personeelswet en het Politiehandvest is geschiedt. Het is overduidelijk dat in dit geval de rechtspositie van Seedorf als oudste aanwezige officier binnen het Korps Politie Suriname op onrechtmatige manier in gedrang is gebracht. “Een lagere in rang kan nimmer het commando voeren over zijn meerdere”, aldus Seedorf in zijn brief.

“Bij resolutie is een besluit genomen om per 14 februari 2022 een waarnemend korpschef aan te stellen. Dit besluit is in strijd met de wet, daar gekozen is voor de personeelswet als grondslag voor de plaatsvervanging van de korpschef, terwijl het Politiehandvest als lex specialis, (wet in formele zin) reeds bepaalt hoe moet worden voorzien in de functie wanneer de korpschef zoals nu vanwege ontstentenis niet fungeert.

Notabene, vanuit de personeelswet beredeneerd, verzet artikel 22 lid 2 (Juncto art 53 Reglement Algemene Politie) van dezelfde personeelswet zich tegen de waarneming van functies door functionarissen die niet voldoen aan de functievereisten van betreffende.

Om de ontoelaatbaarheid van de situatie binnen de organisatie verder te illustreren, is het feit dat de betrokken functionaris hiërarchisch lager dan ik gepositioneerd is op de ranglijst. Hierdoor wordt een situatie gecreëerd waarbij een mindere het commando voert over diens superieur. hierdoor wordt met deze resolutie wederom in strijd gehandeld is met de wet;  artikel 37 de leden 1 en 3 van het politiehandvest.(wet in formele zin)                                                                                                                                                                         Overbodig is het om te vermelden dat alle rechtshandelingen die thans door een onbevoegde in de kwaliteit van korpschef van het Korps Politie Suriname wordt verricht,(vanwege een nietige aanstellingsbesluit) dan ook nietig (ongeldig) zijn, met alle negatieve gevolgen van dien voor het Korps.

Met betrekking tot de plaatsbepaling op de ranglijst per resolutie van drie anderen functionarissen, kan worden opgemerkt dat dit besluit ook nietig is, aangezien er geen wettelijke grondslag bestaat voor dit besluit. 

De willekeurige plaatsbepaling op de ranglijst c.q. doorbreking van de ranglijst (ancieniteit) binnen het Korps Politie Suririname door een bestuursorgaan, wordt wettelijk niet gedragen en aldus onrechtmatig. (vide de artikelen. 178 lid 4 grondwet, 37 leden 1 en 4 Politiehandvest,52 en  53 Reglement Algemene Politie, artikel 7 van SB 1996 No 54).

Gezien het bovenstaande is het overduidelijk dat mijn rechtspositie als oudste aanwezige officier binnen het Korps Politie Suriname op onrechtmatige manier in gedrang is gebracht. Ook wordt met meergenoemde resoluties de noodzakelijke orde, welke van vitaal belang is binnen een militaire c.q. politieorganisatie (als constitutionele groeperingen), ernstig in gevaar gebracht.

Derhalve vraag ik u beleefd, doch dringend om zo spoedig mogelijk het daarheen te leiden dat de illegale situatie terstond wordt beeindigd, zodat de discipline c.q. de rangorde binnen de organisatie kan worden hersteld. Immers het Korps Politie Suriname maakt deel uit van het departement belast de rechtshandhaving en Rechtsbescherming in ons geliefd land. 

Tenslotte wens ik, met het oog op mogelijke fouten, dan wel omissies bij de juridische voorbereiding van administratieve besluiten in de toekomst, als aandachtspunten aan te geven, dat het volgens de vigerende wetgeving, niet mogelijk is om een andere functionaris in de functie van korpschef te benoemen. Dit vanwege het gegeven dat de functie van Korpschef niet definitief is opengevallen. De korpschef is nog altijd in dienst bij het Korps Politie Suriname.

Ook bij de positionering van ambtenaren van politie (bv, tot plaatsvervangend Korpschef), dient de wet in acht te worden genomen: Een lagere in rang kan nimmer het commando voeren over zijn 

 De inrichting van het Korps Politie Suriname en de rechtspositie van de ambtenaren van politie worden bij wet geregeld.

UPDATE:

Het ministier van justitie heeft in een reactie laten weten dat de instelling van het Interim Management Team KPS door de bevoegde autoriteiten juist is en overeenkomstig de geldende wettelijke regelingen. Het IMT KPS is een bijzonder geval dat speciaal is ingesteld om onder andere de reorganisatie van het Korps Politie Suriname te bewerkstelligen. Commissaris van Politie Ruben Kensen is belast met de waarneming in de functie van Korpschef.

Het ministerie van Justitie en Politie wil de samenleving gerust stellen dat het instellen van het Interim Management Team, conform de geldende wettelijke regelingen heeft plaatsgevonden. Het Interim Management Team KPS is volledig bevoegd om leiding te geven aan het korps en de daarbij horende handelingen en besluiten uit te voeren. Het IMT vervult haar taken naar behoren en geniet nog steeds het volledig vertrouwen van de leiding van het ministerie van Justitie en Politie. 

15 REACTIES

 1. Daarom gaat het op dit moment heel slecht met het politiekorps in Suriname. We hebben een incompetente minster die heel slecht leiding kan geven. Er is heel veel ontevredenheid in de top. Dit heeft tot gevolg dat het politiekorps niet naar behoren functioneert. Vandaar de toename van de criminaliteit in Suriname. Deze minister is samen met de president bezig om mensen van hun eigen partij te benoemen op hoge posten. Stel dat jij als hooggeplaatste zonder politieke voorkeur of van de NPS bent, dan heb je geen schijn van kans om in een hogere functie benoemd te worden. Zo gaat het in Suriname op dit moment.
  gemodereerd

 2. maar mag een god niet doen wat hij wil of moet hij toestemming hebben van een ondergeschikte zoals seedorf.
  Ma het is een wet.
  Sang we roepen nu ineens de hulp in van DE WET, ye law nohde wet mie boi de wet
  Voor een god gelden deze wetten niet boy
  Bouwterse zei zelf toch na gaddo o poer mie.
  en zo geschiedde. De heer C. Santokhi heeft hem een pak ransel gegeven en zijn grootste vijand, de man die hij het meeste haat, DE HEER R> BRUNSWIJK aangesteld als VP
  Vreet je nieren maar op redie kilowat
  Sinds wanneer houd men zich in suriname aan wetten. en als de wet niet meewerkt dan maak ik gewoon een nieuwe wet zoals de amnestiewet. hehehe je weet toch, je weet toch hehehe
  gemodereerd

 3. Kijk wie praat over lager in rang. Hij is toch na 15 jaren afwezig te zijn van het korps gewoon van de ene op een andere dag benoemd tot commissaris van politie en zo boven gesteld van nasrullah, djamat en kolf. Hij gewoon over de paard getild door minister getrouw.
  De waarnemend korpschef is geen lagere in rang maar jongste in anciëniteit. Wat de rang betreft hebben zij het zelfde rang.
  Wat ook misschien onbekend is in de samenleving is dat zijn integriteit als politieman ook verzet om hem in een hoge functie bij het kps te fungeren. Laat hij aangeven waarom hij toen hij inspecteur 2e klasse was hij buiten functie en inverzekering was gesteld. Ook dat toen hij als odad ontheven was hij minister silos had bedreigd. Im niet te praten over de brandstichting bij vreemdelingen zaken.
  Seedorf hou de eer aan je zelf want je hebt gebruik gemaakt van je politieke vrienden om na 15 jaren boven anderen te worden gesteld en terug te komen binnen het Korps.
  gemodereerd

 4. Met alle respect naar u toe, maar uw argument lijkt op; wegens leeftijd bevorderd (als je maar lang genoeg bij de baas blijf val je vanzelf naar boven). Ik ben natuurlijk niet van de hele situatie op de hoogte, maar de persoon in kwestie is misschien ondanks lager in rang beter geschoold en daardoor eventueel beter geschikt. Is dat mogelijk?! Anders is de samenleving (de betaler) afhankelijk van een amateurvereniging. Terwijl wij nu eens eindelijk verlost willen zijn van de criminele Bouterse bende.
  gemodereerd

 5. Kan de minister van juspol praten??
  Die zwijgt altijd. Je merkt ook wat er dagelijks in het korps en in de samenleving gebeurt. Chaos.
  gemodereerd

 6. Ware het niet wenselijker dat er afgestapt wordt van het anciëniteitsbeginsel en in plaats daarvan de geschiktheid en de wenselijkheid te bezien en te gaan voor kennis en kunde?
  gemodereerd

 7. seedorf , jij moet eens kijken wat er in 1980 is gebeurd , u was er zeker bij , een sergeant pleegt een coupe hier in Suriname , nou die gaf wel commando aan hogere officieren , dus u klaagt , nu dat een collega die ook inspecteur is als korpschef is benoemd , maar deze korpschef pleegt geen coupe
  gemodereerd

 8. Zoooooooo, niet verder nadenken, alleen hardop:
  Neef, zoon van zus/ broer, mag nu de leiding binnenshuis hebben, omdat hij mama’s lieveling is en boven haar man mag staan. Wat een huishouden. 🤪🤪🤪🤪🤪
  Sranan, tide na dei.
  gemodereerd

 9. Hm,
  Meneer seedorf, dit is spijkers op laag water zoeken. Zou u dan met terugwerkende kracht een zekere sergeant majoro op basis van de, door u, aangebrachte argumenten, erop willen wijzen, dat hij en zijn criminele boevenbende ongrondwettelijk bezig waren en zijn, vanaf 25 februari 1980? Heeft u de guts daartoe om opa D de waarheid te zeggen en dat hij alle illegaal verkregen en geroofde staatsgelden en goederen terug dient te geven aan het verarmd surinaams volk?
  gemodereerd

 10. ‘Lagere in rang kan nimmer commando voeren over meerdere’
  Dat kan alleen in Surbabwe!
  gemodereerd

 11. Anciënniteit geeft je geen hogere rang. Een aanstelling door het bevoegd bestuur wel, die kan iemand functioneel boven een ander stellen, zelfs als die een hogere anciënniteit heeft. Zou mooi zijn als je altijd de oudste moet bevorderen ipv de beste.
  gemodereerd

 12. Kom nou waarnemend chef, niet boos worden, je bent door de jaren heen naar boven getild door de vorige machthebbers, nu waait een ander wind en deze regering zet een beter geschoolde, toch niks aan de hand. Trouwens, alle hoge funkties worden door politiek benoemd en nu heb je een probleem? Dan moest je ook voor deze regering hebben gestemd. Punt uit.
  gemodereerd

 13. Een interim-bestuur is een tijdelijk bestuur. In dit geval is het doel reorganiseren van kps.
  Zitten meestal mensen met een bepaalde expertise v buitenaf en/of neutralen in het bestuur.
  De minister legt het haarfijn uit.

  Dit is waarschijnlijk de eerste reorganisatie ooit in suri.
  gemodereerd

 14. Volgens mij is er iets anders aan de hand. Ze willen meneer Seedorf kwijt. Alleen doen ze dat op een verkeerde manier in de hoop dat Seedorf de eer aan zichzelf zal houden en vertrekt. Seedorf. Je hebt ook geen onbevlekt blazoen. Jouw dagen zijn geteld.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.