Wateroverlast verschuift naar noorden van Suriname

13
Wateroverlast verschuift naar noorden van Suriname
Wateroverlast te Hamburg (Saramacca)

Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) werkt met man en macht om de gebieden getroffen met wateroverlast van hulp te voorzien. Kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het NCCR, zegt dat het waterpeil in Boven-Suriname langzaam daalt, terwijl de kustvlakte te kampen heeft met wateroverlast.

Het water stroomt van het hogere zuiden naar het lagere noorden, waardoor het waterpeil in het Boven-Suriname gebied daalt. Echter zorgt dit dat gebieden die noorder liggen te kampen hebben met wateroverlast. Het stuwmeer heeft haast zijn maximale werkhoogte van 264 ft bereikt. Alle spuisluizen zijn op dit moment open om de druk op de stuwdam te verminderen.

Doordat het water naar het noorden stroomt was het nodig om hulp te bieden aan verschillende gebieden in de kustvlakte, waaronder Nickerie en Saramacca. Door rijen zandzakken wordt het water buiten erven en huizen gehouden. Het NCCR heeft op een soortgelijke manier de zonnepanelen te Guyaba beschermd tegen het stijgende water.

Intussen werkt het NCCR nog actief in het zuiden. Leerkrachten zijn vanuit Tepu via Palumeu overgevlogen naar Paramaribo. De distributie van noodhulppakketten ging niet zonder obstakels. Enkele moeilijkheden die bij de distributie gepaard gingen waren onder andere het vastlopen van legertrucks, tonners genoemd, alsook een tekort aan boten en vriesruimten voor vleeswaren. 

Het NCCR heeft desondanks ruim 1100 noodhulppakketten in goede staat bezorgd en gedistribueerd. Zo zijn de gebieden Moengo, Snesikondre, Bigi Poika, Alfonsdorp, Tibiti, en de gebieden rond de Tapanahonyrivier voorzien van pakketten.

13 REACTIES

 1. Vlotten bouwen en op het water wonen ala Vietnam.

  Prez lob go opo brug anga tra onbelangrijk sani, wanneer gaatie naar het binnenland, oja a sen eng foetoeboi go kba.

  Maar hebben Bordo en VP al opblaasbare rubberen bootjes, zwemvesten, water, voedsel, dekens, klamboe’s, regenlaarzen, regenjassen en meer uit eigen zak gedoneerd aan hun mensen? DO LAW
  gemodereerd

 2. waterbeheer van suriname bestaat niet
  op het moment dat het water wegtrekt denken ze dat het probleem opgelost is
  tot dat het weer onderstroomt en het weer van vooraf aan begint
  ze leren het gewoon nooit
  elke keer kosten en schade die veel hoger liggen dan een permanente oplossing die goed uitgevoerd wordt
  maar zoals gewoonlijk gooien pompbediendes en sluiswachters er met de pet naar.
  maar wel het hoogste woord als ze eind van de maand hun loon niet krijgen

  neem eens verantwoordelijke gekwalificeerd personeel aan
  scheelt je klauwen met geld ook nog eens
  gemodereerd

 3. Wanneer gaat de president en de minister van OW een kijkje nemen. Waar blijft de volgende commissie van Chan, om de problemen op te pakken en de bevolking te helpen.
  gemodereerd

 4. verstand van waterschappen is een Kunde ! en de nodige kennis dat is vereist om dit te begrijpen,en om op te lossen,
  ik zal u vertellen dat het alleen maar erger gaat worden de zee spiegel blijft stijgen
  op de Noordpool is het nu vandaag dus 25graden warmer dan normaal
  dat is een een ramp,over waterschappen heeft Nederland de nodige kennis
  werk samen tot een oplossing,laat al die goudzoekers dik belasting betalen voor de de staatskas en met dat geld kun je dit deels oplossen
  dong kondre mang
  gemodereerd

 5. Overal ter wereld zal door de verwarming van de aarde het zeewater/waterpeil veranderen en hoger worden, dus ook in Suriname.

  Verder door de ontbossing en erosie zal dit ook aan mee werken, dat het water sneller naar de rivieren komt dit voor wateroverlast zal zorgen en de beheersing niet onder controle zal zijn.

  De inter continentale zone die van zuid naar noord over Suriname verplaatst zal dit in de gebieden waar het zich op dat tijdstip is, ook voor wateroverlast zorgen.

  De ijskappen ( Noord en Zuid) zijn aan het smelten door de verwarming van de aarde, klimaat oa door de grote industrieën in de wereld, vooral in de grote en rijke landen.

  Hierdoor worden de noordkust van Zuid-Amerika en de eilanden daarvoor droger, Oost-Afrika in het najaar natter en zuidelijk Afrika in hun zomer wat droger. Er is ook een zwak effect op regen in de Sahel. De hele tropen warmen ook op, waardoor de wereldgemiddelde temperatuur het jaar na El Niño altijd wat hoger uitvalt

  De enige oplossing is een plan van aanpak voor het waterprobleem om het beheersbaar te maken, grote studie in het hele land en miljarden aan kapitaal/valuta. Suriname moet van oost naar west in de kuststrook ingepolderd worden. Van dijken worden voorzien in de bewoonde gebieden, Galibi, Groot Paramaribo, voorzien van Mangrove vegetatie, pompgemalen, kanalen, opvangbekkens/plaatsen/gebieden, waar water tijdens de regentijd bij vloed van de ingepolderde gebieden via de kanalen naar toe worden geloosd, de sluizen van de kanalen dan worden afgesloten ( hierdoor blijven de gebieden/plaatsen, wijken in Paramaribo droog en hebben mensen droge voeten, straten niet onder water lopen en bij eb in de Surinamerivier deze opvangbekkens waar het water was verzameld gaan de sluizen open om het water via de kanalen uit deze gebieden naar de Suriname te laten stromen/ worden afgevoerd, vervolgens naar de Atlantische Oceaan worden afgevoerd.

  Zuid Suriname/Hoger gelegen gebieden oa bij de dorpen
  De hutten, huizen, gebouwen, scholen, medische voorzieningen, winkels, airstrips enz in d. dorpen van de Tribale volkeren ( Marrons/Inheemsen bij/langs de rivieren in Suriname moeten op hoger gelegen gebieden worden gebouwd. Deze gebieden moeten aan grondige studie worden onderworpen en daarna worden ingericht. Zaken en kennis die men moet hebben en mee werken, oa:
  1.- hoe hoog staat het water bij hoogwater in de kleine ien grote regentijd dorpen en hoe hoog/laag bij kleine en grote droge tijd in deze dorpen,

  2.- wanneer begint de grote regentijd en wanneer eindigt het? Wanneer begint de kleine droge tijd en wanneer eindigt de kleine droge tijd? Wanneer begint de grote droge tijd en wanneer eindigt de grote droge tijd? Informatie van de meteorologische dienst/ Weer en klimaat

  3.- Welke gebieden zijn geschikt in de districten om als de regentijd is, de infrastructuur daar op te zetten dat er daar genoeg huizen, medische voorzieningen, winkels, hutten, krutu oso, enz om mensen uit meer dan verschillende dorpen gedurende die tijd daar goed op te vangen, waardoor het leven, naar school gaan, economisch, bedrijvigheid anders is, maar wel zaken in de ondergelopen gebieden na de regentijd kunnen worden hervat, enz. normaal verloopt.

  Wat te doen om dorpen in te polderen, waardoor de bewoners in het Zuiden toch in hun dorpen kunnen blijven wonen en alle bedrijvigheid door gaat, het beheersbaar wordt?

  Alles kost plan van aanpak, watermanagement, inventarisatie, diverse soorten ir en Ing waterinfrastructuur, specialisten/vakmensen, technische mensen, natuur en milieu, weer en klimaat, wensen van de mensen hoe hun dorp moet worden ingericht, wensen van de overheid wat en waar zaken in het dorp moeten komen, kaart van de plaats, straten, dorpinrichting, wijkinrichting, sportvoorzieningen, kroetoe Oso, overheidsgebouwen, politie en leger, ziekenhuis, Gran Man Oso, basja oso, kostgronden, weersvoorzieningen, EBS, Waterleiding, enz voor de diverse onderdelen, ( geschikte gronden, inpoldering, kanalen, pompgemalen, opvangbekken/ basins voor water, sluizen, kapitaal, onderzoek, tijd en energie, goed in kaart brengen.

  In de huidige plaatsen in de districten die al eeuw oud zijn en waar mensen wonen zal ook aan een studie moeten worden onderworpen, de uitdagingen die er zijn in kaart brengen, goed inventarisseren, Welke gebieden moeten weer aan de natuur worden gegeven oa in Groot- Paramaribo en die geschikt gemaakt kunnen worden om als opvangplaats van water te gebruiken tijdens het regenseizoen enz.

  De leerlingen en studenten van LTS, NATIN en studenten van de Anton de Kom Universiteit Technische Faculteit moeten allemaal worden ingezet, ook uit andere richtingen bos, natuur, milieu, klimaat, geografie, mijnbouw enz. samen met werknemers het ministerie van OW, LVV, enz

  Heel veel werkgroepen gaan er ontstaan en is niet iets van 1 dag maar een studie van vele jaren, heel veel jaren m deze plannen te maken. Pas als de plannen er zijn zal men aan kunnen gaan werken in de praktijk.

  Als men niet bereid is een plan te maken, waar men deze leerlingen, studenten, specialisten, ir, Ing, specialisten uit Nederland, inpolderen, land uit water, dijken, kanalen, enz wil inzetten, zal er niets van de uitdaging komen van het beheersbaar maken van de water/overlast in heel Suriname.

  Een hele uitdaging, maar alles begint bij een degelijke plan van water beheersing. Inpolderen, dijken, kanalen, opvangplaatsen voor water tijdens de regenperiode, weer en klimaat, kapitaal, enz. Veel specialisten die bij elkaar moeten komen en als men politiek mee wil voeren of snel een moni wil maken, gaat het niets worden. Degelijke mensen/vakmensen die van de hoed en de rand weten en bereid zijn met hun handen en voeten in de modder te lopen/zijn tijdens het in kaart brengen van het plan als deze in de praktijk tot stand te brengen.

  Surinamers zijn slampampers, die snel geld willen verdienen en per saldo is project niets, nada, notie, nul, neks, negatief. Dat komt ervan met iedereen in Suriname master, drs, drs, ing, Ir, professor is en niet samen wil werken. De vraag waarWelke universiteit heeft hij/zij die gestudeerd of benoeming gekregen. Vele van hen die dat wel die juiste opleidingen hebben gehad, willen op gebieden gaan werken, waar ze geen verstand hebben van de hoed en de rand.
  gemodereerd

 6. commissie? die heb je echt niet nodig om de problemen op te lossen
  die commissies zijn juist het probleem, eeuwig ouwehoeren over het probleem en er niets aan doen.
  typisch surinaams weer
  ouwehoeren als de beste, maar problemen oplossen ho maar
  gemodereerd

 7. Bij nader inzien is het niet altijd mogelijk om de hoeveelheid hemelwater dat in zeer korte tijd neerdaalt op te vangen of onder controle te houden.

  Dit wil niet zeggen dat men niet innovatief moet zijn !
  Er zal toch gezocht moeten worden naar gunstige oplossingen voor bewoners en voor de landbouw.

  Natuurverschijnselen accepteren of de levensstijl aanpassen aanpassen.

  Justitia Pietas Fides. Krakti !
  gemodereerd

 8. Tijdens de koloniale tijd was men t.a.v. bepaalde plaatsen in Suriname wat waterbeheer betreft, omvang vd plaats, regenval per m2, afvoer, dijken, sluizen, al goed mee bezig.

  Zie de kreken, grachten in klein Paramaribo, ( kleine oppervlakte, niet overal vol bouwen,

  Verder:
  Fort Nieuw Amsterdam,
  Enkele polders in Nickerie,

  Maar als men zonder plan als een kip zonder kop gebieden gaat verkavelen en met talrijke zaken geen rekening houdt, zullen de problemen ontstaan.

  Vraag, waarom moesten al die grachten in Paramaribo waar steeds meer gebouwen plaats vonden, gedempt worden? Een koe kon het weten dat dit tot wateroverlast zou leiden, gelet op verhang, verval, bij vloed wanneer het water iin de rivieren, voor de kust was niet 1 liter water kon afvoeren via grachten, goten, kreken naar de rivier, bij zware regen buien.

  Waarom wordt overal verkaveld zonder dat alles/ alle waterinfrastruur, dijken, kanalen, pompen, sluizen, bases waar veel water bij vloed uit zo’n polder/ plaats naar toe wordt geloosd bij vloed en bij zware regenbuien en bij eb de sluisdeuren open gaan en opgevangen water uit zo’n plaats uit deze basens via kanalen naar de rivier stromen en verder naar zee kan weg stromen? De polders/ plaatsen in de kustvlakte dan niet onder water lopen in de regentijd, mensen, dieren droge voeten hebben, huizen, straten, ondernemingen niet onder water lopen.

  Het is echt niet moeilijk om eerst rekening met infrastructuur te houden. Het is gewoon een plan waarmee men met bepaalde zaken die duidelijk zijn in moeten zitten. Anders is het poppenkast.

  zie hoe men bezig is met Ring Harbour. Daar kunnen alle verkavelaar, leerlingen, studenten die met watermanegement, weer en klimaat, waterbouwkundige werken, ambtenaren van OW ondernemingen die met stadontwikkeling bezig ziin naar toe gaan.
  gemodereerd

 9. President President ,zijn het wel Surinamers die reageren op problemen van (hun)land?
  Niet overal kan politiek gebruikt worden,wanneer verandert dit in ons dialoog?
  Kdenk dat zelfs bij een seks ongemak de President schuld krijgt wat een nivo van aanpak van ons eigen hoofdpijn.
  Moet dit land nooit een President hebben of moet dit als vak voor het onderwijs erbij?Foeiiii
  gemodereerd

 10. eigen+ mening , vraag dat aan ai na mi en aan directeurzonderbedrijf , nou jullie drie paarse galbakken daar in Nederland kijk wat er bij jullie vaak daar aan wateroverlast is , en de koning of Rutte komt dan een bezoek brengen aan het getroffen gebied , en eigen+mening hier is de VP naar de getroffen gebieden geweest in opdracht van de regering , dus de President en de minister van OW hoeven dan niet te gaan , gaan ze wel dan zeggen jullie dat ze geld over de balk gooien
  weten jullie nog dat 3 jaar geleden ook dit gebied met wateroverlast had te maken en de regering toen deze mensen niet heeft geholpen en ook is er niemand van die regering toen wezen kijken , die waren aan het feesten aan de waka pasi
  gemodereerd

 11. Er is geen plan… we sturen wel flessen water en partij gesponsorde zakken rijst. Veel meer gebeurd er niet. Tis duimen dat het water snel zakt, dan kunnen we weer over tot de orde van de dag. Dat de minister verklaart dat er geen zwaar transport heen kan en er noodgedwongen helikopters zijn ingezet. Zegt al genoeg..! De tijd waar we ons in bevinden, gaat dit zometeen wel eisen. De regenval zal toenemen. Het is als u en de regering goed opletten, al zover. De opwarming van de aarde is een feit. De mens is nu aan zet..
  gemodereerd

 12. Alle waterkrachtcentrales zullen in de toekomst een groot risico vormen. De 3 klauwen dam van China was bijna bezweken onder de aanhoudende regen. De gevolgen zullen bijzonder rampzalig zijn.
  gemodereerd

 13. konsensi , water heeft kracht , veel water is nog krachtiger , en massa’s water vernield alles , drink morgen eens 20 liter water aan een stuk dan merkt jij de kracht van water
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.