Staff Level Agreement bereikt met IMF; Tweede tranche op 23 maart

11

Tussen Suriname en het IMF is op dinsdag 14 februari Staff Level Agreement (SLA) bereikt. Hiermee is de weg vrij voor de tweede tranche betaling van circa 57 miljoen USD meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Deze zal plaatsvinden gelijk na de formele goedkeuring door de Raad van Bestuur van het IMF op 23 maart a.s.

De voortgang van het IMF programma is afgelopen week geëvalueerd tijdens een virtuele missie. Op grond hiervan komt het IMF tot een positieve beoordeling. Het persbericht van het IMF is op de website van deze instantie gepubliceerd en hier te lezen:

IMF Staf en Suriname Bereiken Overeenkomst op Staf-Niveau voor de Eerste Evaluatie van de Uitvoering van de Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility

Het stafteam van het IMF en de Surinaamse autoriteiten hebben overeenstemming bereikt op stafniveau over de eerste evaluatie van het programma voor economisch herstel van Suriname, ondersteund door de Extended Fund Facility (EFF). De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF.

Het economisch programma van Suriname is op schema, met het behalen van de belangrijkste kwantitatievedoelstellingen en met voortdurende vooruitgang bij een ambitieuze reeks hervormingen. De economische stabilisatie en het herstel zijn in volle gang en zowel de begroting als de betalingsbalans verbeteren.

Het economisch beleid van de regering is erop gericht voort te bouwen op haar inspanningen op het gebied van begrotingsconsolidatie en tegelijkertijd de sociale uitgaven te verhogen, de onderhandelingen over schuldherstructurering met crediteuren te bevorderen, het nieuw monetair beleidskader verder te versterken, de kwetsbaarheden van de banksector aan te pakken en het witwassen van geld, corruptie en andere tekortkomingen op het gebied van bestuur verder aan te pakken.

Een team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onder leiding van de heer Ding Ding hield op 7-11 februari virtuele vergaderingen met de Surinaamse autoriteiten om de eerste evaluatie uit te voeren van de 36 maanden durende Extended Fund Facility (EFF) programma, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF op 22 december 2021.

Aan het einde van de besprekingen legde de heer Ding de volgende verklaring af:

“Het IMF-team heeft op stafniveau overeenstemming bereikt over beleidsmaatregelen voor de voltooiing van de eerste evaluatie in het kader van de EFF-regeling. Deze overeenkomst is onderworpen aan goedkeuring door de Raad van Bestuur van het IMF.

“Ondanks moeilijke sociale en economische omstandigheden, die zijn verergerd door de COVID-19-pandemie, ligt Suriname’s “home-grown” economisch Herstelprogramma op schema. Alle kwantitatieve doelstellingen die eind december 2021 zijn beoordeeld, zijn gehaald. Er zijn ook structurele “benchmarks” geïmplementeerd, zij het met kleine vertragingen bij enkele. De uitgaven voor sociale programma’s met geldoverdrachten (AOV, AKB etc.) zijn iets achtergebleven bij de doelstellingen van de autoriteiten, maar er worden corrigerende maatregelen genomen om de dekking van deze programma’s versneld te vergroten.

“De maandelijkse economische indicatoren wijzen op opkomend economisch herstel. De inflatie, die in december nog steeds hoog was met 60,6 procent per jaar, is sinds augustus aanzienlijk gedaald op maandbasis. Overheidsfinanciële en externe onevenwichtigheden zijn verminderd, het primaire begrotingstekort voor 2021 wordt geschat op 1,3 procent van het BBP en bruikbare reserves zijn weer opgebouwd tot ongeveer 3 maanden import. De overheidsschuld is naar schatting gedaald van 148 procent van het BBP per eind 2020 tot 125 procent van het BBP aan het eind van 2021 als gevolg van fiscale maatregelen van de overheid en een stijging van de reële wisselkoers.

“De verwachting is dat de Surinaamse economie zich geleidelijk zal herstellen in de loop van 2022. De reële BBP-groei zal naar verwachting 1,8 procent bedragen met het wegwerken van overheidsfinanciële en externe onevenwichtigheden en een stabilisatie van de macro-economie. Op middellange termijn kan de groei 3 procent bedragen, ondersteund door een groeiende marktvraag en overheidsinvesteringen. De inflatie zal naar verwachting dalen tot 26 procent voor het jaar 2022 en 12 procent voor 2024.

“Het Herstelplan van Suriname zet een koers uit richting schuldhoudbaarheid, afnemende inflatie en economisch herstel. Er is ook een belangrijke nadruk gelegd op sociale stabiliteit. De regering is van plan om een ​​herziene begroting voor 2022 in te dienen bij de Nationale Assemblee in de komende weken met een primair overschot van 1,7 procent van het BBP en maatregelen aan de inkomsten- en uitgavenzijde om dat doel te bereiken. Sociale voorzieningen zullen worden verhoogd om de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen. Stroomtarieven zullen verder worden verhoogd naar kostendekkende niveaus als onderdeel van het financiële en operationele hervormingskader voor de elektriciteitssector. De regering werkt ook aan het bevorderen van besprekingen over schuldverlichting met particuliere en officiële schuldeisers.

“De Centrale Bank van Suriname heeft belangrijke vooruitgang geboekt bij de implementatie van het nieuw beleidsdoelkader voor de basisgeldhoeveelheid. Ze hebben hun verbondenheid met de nieuwe aanpak getoond om een ​​stevig neerwaarts pad voor de inflatie te bereiken en om een ​​vrij zwevende, door de markt bepaalde, wisselkoers te handhaven. Deze inspanningen zullen de weerbaarheid van de economie tegen externe schokken versterken en de internationale reserves tot een prudent niveau verhogen. De Surinaamse regering neemt proactieve stappen om de naleving van de prudentiële regelgeving door het banksysteem te verbeteren en tegelijkertijd de crisisbeheersingscapaciteiten van de Centrale Bank te versterken.

“Er zijn belangrijke maatregelen genomen om het bestuur van de Centrale Bank te versterken. De autoriteiten blijven zich inzetten voor meer transparantie en verantwoordingsplicht bij openbare aanbestedingen en voor het aanpakken van tekortkomingen in het kader van corruptiebestrijding en anti-witwas en tegengaan van terrorisme financiering activiteiten (AML/CFT).

“Er zijn dubbelzijdige risico’s in het verschiet. Vertragingen bij belangrijke overheidsfinanciële hervormingen of schuldherstructureringen zouden de reeds geboekte vooruitgang bij het herstel van de schuldhoudbaarheid kunnen vertragen. Een intensivering van de risico’s van het bancaire systeem kan onvoorspelbare gevolgen hebben voor de begrotingspositie en de binnenlandse productie. Ook kunnen verdere uitbraken van COVID-19 leiden tot hernieuwde beperkingen op het gebied van de volksgezondheid en beperkingen voor de groei. Aan de andere kant zijn er positieve vooruitzichten op belangrijke nieuwe olie-ontwikkelingen die de groei, de investeringen en de betalingsbalans kunnen versterken.

“De missie wil de autoriteiten bedanken voor een constructieve en vruchtbare dialoog. Er is uitgebreid vergaderd met de minister van Financiën en Planning, de Governor van de Centrale Bank, de minister van Sociale Zaken, andere hoge ambtenaren en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.

11 REACTIES

 1. de burgers merken nog niets , alles wordt nog steeds duurder , pas als de burger ziet dat de prijzen dalen , dan zal men zeggen IMF is okee , maar nu zegt de bevolking nee , alleen de top profiteert ervan en de top van de ndp met zijn kader , want die hoeven hun gestolen geld niet terug te geven , pas op het lijkt er op dat de burger zelf actie gaat ondernemen en zowel de vorige regering als deze regering het land zal uitkieperen
  gemodereerd

 2. Het deel van de bevolking die steeds klaagt is behalve dom en blind ook nog lui…
  Ze hebben nog steeds niet door dat de tijd van zoethoudertjes d.m.v voedselpakketten voorbij is. Er waait nu een andere wind, die van de schouders eronder, gaan en bereid zijn om offers te brengen. Dat zijn de consequenties van 10 jaar wanbewind en onbehoorlijk bestuur.
  De hindoestaan, Javaan en Chinees werken hard zodat Suriname te eten heeft maar de boslandcreool verkoopt pimba-dotie en andere rotzooi. De stadscreool is nog steeds lid van de Nothing Doing Hanging Begging Company. Dat was 47 jaar geleden ook het geval….
  We moeten deze regering (muv abop want die voert geen bal uit) dankbaar zijn dat ze de Surinaamse economie die behoorlijk ontspoort was, weer op de rails krijgt.
  gemodereerd

 3. @WAT, hoogste tijd dat de Surinaamse burgers volgzamer wordt tav regering Santhoki en het IMF. En laat 1 ding duidelijk zijn, de burgers kunnen regering Santhoki afzetten echter de schuldeisers zullen dan per direct hun vorderingen opeisen. Surinaamse burgers hebben niet veel te willen. Beste is de gifbeker leegdrinken en zorgen dat de schulden beheersbaar worden. Leven wordt dan een stukje dragelijker.
  gemodereerd

 4. De inflatie is gedaald? Niet bij de burgers! De technische termen en de uitleg, die in dit stuk staan geschreven, begrijpt het Volk niet! Het klakkeloos opvolgen van de eisen, die het IMF bepaald, zijn momenteel belangrijker dan de ellende waar het Volk doorheen moet. Dat is wat ik begrijp!
  gemodereerd

 5. @ konsensi
  uitstekend gezegd. Deze regering is de aanleiding van de pijn die we moeten lijden, maar de aanleiding is nooit interessant, de oorzaak wel en wij weten allemaal wie de oorzaak is.
  BOEFDRAAD, de man die nu tijd aan hetb rekken is tot zijn dood net als ka bouterse
  wie deze vuile vieze smerige dieven steunt is net zo erg niewaar?
  gemodereerd

 6. Beste famiri, als we niet oppassen komt de Druga partij en nog een paar kleine abanies partijtjes straks aan de macht.
  Het zal mij niet verbazen dat net als in de jaren 1990-> Bosje weer werd gekozen. Dankzij het harde werk van VHP/NPS en een beetje KTPI. Door het SAP was Suriname redelijk op rails.
  Maar vele Surinamers willen snelle hap/ snelle geld. Geen verantwoordelijkheid willen dragen, slechts rechten willen incasseren.

  En als het waar is dat Yogi Ma (ha)hinder bijna tientallen hectare huurgrond wil late omtoveren tot zijn eigendom. Als dat gebeurt gaat de VHP ten onder!!!!!!

  Want VHP had/ heeft clean gouvernement belooft!!!!!

  En dat ABOP voor presidentschap gaat, dat is gewoon triest. Eerlijk was gaat Lonnie voor ontwikkeling kunnen brengen zonder zijn illegale praktijken.

  Ik hoop dat VHP inziet dat ze in de NPS (zonder de fijo fijo)een veel capabele partij hadden, dan Abobi partij.

  Beste famiri eerst de zure sinaasappel en dan pas wang sweet wang. Maar geduld moet wel willen opbrengen en kritisch kijken naar de regering.

  Ik denk dat bij de volgende verkiezingen inderdaad Abobi partij de pres gaat leveren, want de partij van Druga baas wil nl weer aan de macht.

  Want famiri Lonnie had dit zelf al gezegd!
  gemodereerd

 7. @Boesskowtoe /@Koos
  Goed verwoord.
  Eerst op de blaren zitten(zonder klagen!!) en daarna zal men zien wat het nut was/is van IMF.
  Het volk kan maar niet begrijpen dat de puinhoop die de vorige regering veroorzaakt heeft, niet in 2 of 5 jaar opgelost is. Het heeft tijd nodig. Volgende keer goed opletten op wie en waarvoor je je stem uitbrengt.
  gemodereerd

 8. Sniper , Boesskowtoe en Koos , wij als burgers die een klein pensioentje hebben en AOV kunnen niet meer rondkomen ,en burgers met alleen AOV , wat denken jullie die zit al in de goot , en deze regering had toch beloofd dat de zwakkeren worden ontzien , maar het tegendeel is waar , komen jullie naar Suriname dan kunnen jullie het met eigen ogen zien.
  We hadden vertrouwen in de regering toen ze aantraden in juli 2020 , maar nu naar 19 maanden verder is het vertrouwen gedaald naar bijna nul.
  gemodereerd

 9. Sniper Boesskowtoe en koos , wij blijven wel al die reacties die de ndp en aanhang hier geeft met een tegen reactie , want zij zijn de oorzaak dat wij het gewone volk nu bijna allemaal in de goot liggen.
  gemodereerd

 10. @sniper
  Het volk begrijpt het wel degelijk. Slechts een handvol idioten hier niet zoals pony de meest walgelijke op waterkant. zoooooooooooooooo doorzichtig
  en nattuurlijk begrijpen de dagoes die uit de ndp ruif vraten het ook niet.
  gemodereerd

 11. Internationale Maffia Fonds zal Suriname goed uitknijpen. Te wijten aan het wanbeleid van de NDP.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.