Centrale bank van Nederland was nauw betrokken bij slavernij

14
Centrale bank van Nederland was nauw betrokken bij slavernij

Uit een onderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit Leiden blijkt dat de centrale bank van Nederland, oftewel De Nederlandsche Bank (DNB), in de periode van 1814 tot 1863 nauw betrokken was bij slavernij.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het startkapitaal van de bank deels van ondernemers kwam die directe belangen hadden in de plantageslavernij in bijvoorbeeld Suriname. Verder blijkt dat elf van de zestien grote private investeerders van het eerste uur betrokken waren bij slavernij.

Na de oprichting was de bank als instituut verder indirect betrokken bij de Nederlandse koloniale slavernij en slavernij in niet-Nederlandse gebieden, zoals Brits-Guyana. Zelf had de bank geen vestigingen in de koloniën maar er werden wel financiële diensten verleend aan ondernemingen en handelshuizen die betrokken waren bij de slavernij.

In een verklaring op de eigen website schrijft de bank verder: “Meer dan hun tijdgenoten waren meerdere vooraanstaande DNB’ers privé betrokken bij koloniale slavernij. Zo waren verschillende van hen direct betrokken bij slavernijgerelateerde ondernemingen en sommigen ook bij het management van plantages. Een aantal vooraanstaande DNB’ers organiseerde zich om de belangen van de slaveneigenaren politiek te behartigen. Slechts een enkeling zette zich in voor het beëindigen van de slavernij.”

Het onderzoek naar het slavernijverleden van de bank is ook in boekvorm uitgebracht.

14 REACTIES

 1. Waar is NL dan niet bij betrokken ??? Ze hebben zich overal mee bemoeid. Het Nederlandse leger heeft in jaren de 50 ongeveer 150 duizend javanen koppie
  kleiner gemaakt. Dat gebeurde onder het mom van zuiveringsactie in Indonesia.
  En dan lullen ze over de Duitsers erger nog, de militairen die destijds mee deden
  werden tot heden niet vervolgd als oorlog misdadigers. Er is nu een boek verschenen
  die moet ik nog gaan halen. Erger nog, in die tijd werden veel jonge dames door
  oorlog misdadigers verkracht. En de kinderen die daaruit zijn geboren, zijn de Indoo’s. En trots dat deze MP* zijn, ze voelen zich Hollanders tegenover de Javanen.
  Ik hoop dat de redactie mijn inzending plaats, het is keihard de waarheid.

  sari tori

  Jacko
  gemodereerd

 2. Foei toch, op andermans rug, zo is NL rijk geworden vergeleken met SU met zn vele bodemschatten, maar een domme volk die tot nu toe nog niet zelfstandig kan zijn en overal geld probeert te lenen om zijn schulden te betalen. Jammer, met corrupte mensen gaat geen enkel land vooruit.
  gemodereerd

 3. Onze eigen centrale bankier en minister van financien Gilmore Hoefdraad is spoorloos verdwenen na milarden us dollars te hebben geleend en onverklaarbaar besteed. Dat is van 2020 en Suriname in een neerwaardse schuldenspiraal gebracht. Daar moeten jullie je druk om maken.
  gemodereerd

 4. Even een kleine correctie op het bericht:
  Nederland had ooit alle 3 Guyanas in handen. Eerst werden ze uit Frans Guyana verdreven en Brits Guyana kregen ze in 1816 net als Zuid Afrika en Ceylon niet terug van de Engelsen. Ja, Nederland had veel meer kolonien dan wij vermoeden.
  Conclusie: Tot 1816 was Brits Guyana een kolonie van Nederland. Waarom wij met Guyana in de clinch zitten over betwiste gebieden is mij een raadsel. Doek de grenzen op en maak er 1 land van.

  Niet alleen de Nederlandsche bank, maar ook de NHM ( de Nederlandsche Handelmaatschappij, moeder van de Algemene Bank Nederland, ABN) heeft zich schuldig gemaakt aan onoorbare praktijken en illegale verrijking in Suriname tijdens en na de slavernij.

  Laten we ons eerst met de Nederlandse Bank bezighouden.
  De geschiedenis benadert vanuit de Surinaamse geschriften vermeldt geen zaken, die in Nederland, maar wel in Suriname hebben plaatsgevonden.
  Aan de hand van oude Surinaamse kranten kan je – aan de hand van de vele geplaatste advertenties – opmaken dat alles werd geïmporteerd. Van grote Machines tot en met naalden en spijkers. Er werd niets in Suriname, afgezien van de stapelgoederen voortgebracht. Natuurlijk moesten de in Nederland naar Suriname exporterende bedrijven worden gefinancierd. Het verbaast mij dus niet dat de Nederlandse banken hierachter zaten. Dat valt, zoals reeds vermeld buiten ons gezichtsveld. Wat ook buiten het gezichtsveld van Nederland viel is natuurlijk dat dit één van de vele Surinaamse psychologische trauma’s heeft opgeleverd, wat ik in mijn geschriften genoemd heb: “Het Laten halen Trauma.” Van de Surinamers.

  Voorbeeld ter toelichting?
  Ik heb Coronie altijd als mijn lieveling- en proefdistrict gezien. Waarom? Het is klein, vruchtbaar en je kan met een kleine investering van enkele miljoenen vele grote experimenten ondernemen op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij en de daarna noodzakelijke industrie om deze producten o.a. te conserveren.
  Mijn motto: als je niet in staat bent om Coronie tot een welvarend district te maken, ben je niet in staat Suriname welvarend te maken.
  Ik vroeg eens aan een van mijn Coroniaanse vrienden waarom Coronianen zo snel tevreden zijn. Mijn vriend keek mij aan en vroeg wat mijn probleem precies was.
  Ik zei: “Jullie Coronianen zijn toch de beste varkensfokkers van Suriname. “Ja”, ze hij.
  “”Mijn probleem is : waarom verkopen jullie alleen het vlees. Waarom maken jullie geen hammen”?
  “Waarom zouden wij dat doen als de geïmporteerde hammen veel beter zijn dan de onze”, was zijn reactie.
  Mijn reactie: “Hoe weet je dat de geïmporteerde hammen beter zijn dan de door jullie gemaakte als je het nooit heb kunnen vergelijken. Misschien kunnen jullie een even wereldberoemde ham als de Parma-ham maken”. Zijn reactie: “Nou, dat hebben we kennelijk van onze voorouders met de paplepel meegekregen.”
  Wanhopig reageerde ik met: “Wordt het na ruim 2 eeuwen afschaffing slavernij nu geen tijd om van die kromme gedachten van je voorouders af te stappen en een eigen koers te gaan varen? Gebruik je koppie koppie man. Ga desnoods kijken bij de Chinezen, die eten het hele varken op”.
  Natuurlijk kan ik nog vele gevallen betrekking hebbende op dit probleem aanhalen, maar dat zou betekenen dat ik nu een boek moet schrijven.

  Nu de NHM
  1867
  Ik ben met een voorouderonderzoek bezig en ik kwam terecht op Plantage de Resolutie, een Suikerplantage die de NHM had gekocht in 1867.
  1868
  In 1868 heeft de NHM plantage Mon Tresor aangekocht voor de teelt van Cacao

  Wat mij ook opviel was iets dat alleen een monopolist of imperialist kan doen , n.l. een regering dusdanig onder druk zetten dat die haar eigen wetten aan de kant zet.

  In de vroegere jaren moesten alle schepen bij binnenkomst en vertrek langs de Waag voor controle op goederen die Suriname binnenkwamen en ook verlieten vanwege de te betalen belastingen.
  Bij binnenkomst ging bij Braamspunt tot de Waag zelfs een militair aan boord van het schip om clandestiene handel te voorkomen en wat zie je gebeuren?.

  Schepen buiten controle van de Waag
  30-12-1873
  Gouvernements Secretarie. Paramaribo den 29 December 1873.
  Bij Gouvernement resolutie dd. 27 dezer maand No. 16 is vergunning verleend dat het Nederlandsch schip Julius, gezagvoerder K. Wijtsma, vóór of nabij de plantage de Resolutie de retourlading in te nemen.

  8-01-1874
  Schepen buiten controle
  Bij Gouvernements Résolutie d.d. 8 januari 1874 no 13 is vergunning verleend dat het schip Adriana Johanna naar de plantage Resolutie verzeilde teneinde aldaar de overige gedeelte zijner lading te lossen en ene partij productie, bestemd voor uitvoer, van die plantage in te nemen.
  De waarnemend Gouvernements secretaris. P. Alma

  En zo zijn er nog meerdere resoluties hiervan

  Ik heb mij afgevraagd waarom de NHM buiten de Waag om goederen wilde inladen. Suiker en koffie waren toen toch normale producten.
  Om erachter te komen heb ik de weinig gepubliceerde jaarrekeningen van de NHM bekeken en pas in 1884 kwam ik er achter wat er aan de hand was.’
  Leest u het bericht hieronder dat ongewijzigd uit de krant is overgenomen:

  30-07-1884
  Uit het Jaarverslag over 1883 der Nederlandsen Handel Maatschappij, uitgebracht in de vergadering van aandeelhouders van 25 Juni l. l. ontleenen wij, wat de werkzaamheden dier Maatschappij binnen deze kolonie betreft, het volgende : De productie der plantage de Resolutie te Suriname was grooter dan het vorig jaar; zij bedroeg 1.130.000 kilo suiker. De bevolking bestond op ultimo December uit 814 hoofden, waaronder 656 immigranten. De exploitatie liet eene winst van circa f 70.000. Op de cacaoplantage Mon Tresor is de gang van zaken nog niet bevredigend hetgeen aanleiding heeft gegeven tot een verdere afschrijving, op de balanswaarde dezer onderneming. De hoeveelheid riet in de centraalfabriek verwerkt, was slechts 16 millioen kilo en de winst daarop verkregen bedroeg niet meer dan f 10.000. Verschillende maatregelen zijn en worden genomen, om voor het vervolg grootere leveringen te verzekeren. De goudexploitatie liet in het afgeloopen jaar een verlies van circa f 10.000 daar slechts 13 kilo goud werden verkregen. De Surinaamsche rekening komt als verliespost met circa f 160,000 in de winst- en verliesrekening voor.
  Conclusie : om dit uiteindelijk verlies per saldo te behalen moet het verlies van Mon Tresor zeker hebben bedragen f 230.000.

  Het antwoord op mijn vraag is dus Goud. De NHM smokkelde goud uit Suriname, maar zoals ik al zij is het niet mogelijk om uit de Surinaamse geschriften te achterhalen wat de tegenhanger hiervan in Nederland is geweest. En nog een bevestiging van het bovenstaande: het lied 16 april waarin de goudkoorts onder de vrijgemaakten voor een goudkoorts had gezorgd was in 1862 uitgebracht. Er waren enorme hoeveelheden goud in de Tapanahony gevonden.

  Aan de onderzoekers in Nederland. Pleeg in de archieven van de NHM een onderzoek over de periode 1867 tot en met 1888 wat de NHM in Suriname heeft uitgespookt. Het zal mij niet verbazen als er goudsmokkel heeft plaatsgevonden.
  Dit is een stukje Surinaamse geschiedenis bekeken door een Surinaamse bril.
  Ook probeer ik voor de vele scheve toestanden in Suriname het antwoord of de verklaring daarvan in de historie te zoeken en te vinden. Zeker is dat ik aardig wat verklaringen heb gevonden, maar dat laten wij voor een andere keer.

  Kwakoe
  gemodereerd

 5. de term leeggeroofd vind ik altijd leuk
  want het is de grootste onzin
  de nederlanders hebben suriname ontgonnen en bewerkt
  de enige inwoners die suriname had waren de indianen, de rest is er heen gebracht
  iets wat meerdere landen deden in vroegere jaren.
  gemodereerd

 6. Leuke historische feiten en die horen in de geschiedenis boeken thuis.
  De rest is voor sommigen trauma verwerking.
  gemodereerd

 7. Nederland is rijk geworden door het vermogen van haar inwoners tot grootschalige kwaadaardigheid.
  gemodereerd

 8. Dit zou dus kunnen inhouden dat Nederland, Suriname heel veel verschuldigd is. Nu al deze informatie niet meer buiten het zicht van de onwetenden kan worden gehouden. Is het tijd voor Suriname om Nederland aan te spreken over de financiële ongelijkheid, die op allerlei manieren in stand word gehouden.

  Vraag is of we hier de juiste President momenteel voor hebben. De hindustaan heeft niets met het slavernij verleden en vind dat de afro Surinamers niet zo moeten zeiken ( zie de reactie van Dhr. Singh). Suriname is het product van de hebzucht, roofzucht en de wrede slavernij die Nederland heeft ontwikkeld tot de welvarende natie die ze heden ten dage zijn geworden
  gemodereerd

 9. Zoals vermeld probeer ik alle negatieve dingen in Suriname en van Surinamers via de historie te verklaren.

  Bij het nalezen van mijn stuk blijkt dat, afgezien van enkele schoonheidsfoutjes, belangrijke conclusies of opmerkingen van mij zijn weggevallen, n.l.onze drang tot belastingontduiking en productie. Iets wat ik bij deze graag wil aanvullen.
  Na de regels:
  Ik heb mij afgevraagd waarom de NHM buiten de Waag om goederen wilde inladen. Suiker en koffie waren toen toch normale producten, gaarne inlassen:

  In eerste instantie dacht ik aan belastingontduiking van onze overheersers. Iets wat Nederlanders graag doen en wat wij Surinamers o.a. dus van de NHM oftewel onze witte overheersers hebben overgenomen, daar Surinamers niet graag belasting willen betalen, zoals onze tegenwoordige goudzoekers, binnenlandbewoners en zelfs onze regeerders, maar ergens in mijn achterhoofd vermoedde ik dat het iets belangrijkers moest zijn dan het ontduiken van de belastingen op suiker en cacao alleen.

  Hopelijk dat ik deze omissie hiermede heb goed gemaakt.

  Jammer dat ik het stuk achteraf niet kan corrigeren en dat ik het op deze manier moet doen.
  Hopelijk heb ik hiermede ook onze “Belasting trauma” verklaard. Dat hebben wij en nog vele andere negatieve dingen van onze witte overheersers geleerd. Wat dat betreft zijn wij hele goede leerlingen geweest of moet ik zeggen dat wij goede leermeesters hebben gehad.
  O ja. Over het “laten halen trauma” wil ik nog het volgende zeggen:
  Het laten halen trauma frustreert onze wil of drang tot eigen productie. Wij zijn lui gemaakt en de wil om dingen zelf te produceren is ons door die slavernij ontnomen of niet aangeleerd en zal pas weer worden geactiveerd als wij af komen van die “laten halen trauma”. Maar ja, de conclusies uit mijn stuk laat ik aan u over.

  Ik heb nog veel meer negatieve dingen ontdekt, die wij van ze hebben overgenomen, maar dat laten wij natuurlijk voor de volgende keer.
  Zeker is dat wij Surinamers meer negatieve dingen dan positieve dingen van onze witte overheersers hebben geleerd.
  Mag ik de hoop uitspreken dat wij na bijna 2 eeuwen afschaffing slavernij het licht mogen zien en al die hebbies , die de slavernij op ons achtergelaten heeft van onze rug laten afvallen.

  Kwakoe.
  gemodereerd

 10. Laat de hele wereld weten wat Nederland op haar kerfstok heeft( ik heb het hier over politiek Nederland). Niet de doorsnee Hollanders: fijne mensen die graag helpen. En die Rutte zal dan weer lopen mekkeren dat het lang geleden is.
  Nu moet Nederland over de brug komen : het gestolen goud e.d. omzetten in keiharde euro’s, en Suriname afbetalen. De 3,5 miljard Gulden bij de onafhankelijkheid in 1975 is niets, vergeleken wat zij in het verleden hebben geflikt en gestolen.
  Ik hoor nog geen geluiden in deze richting…..De ” ontwikkelingshulp ” welke Nederland jaren aan Suriname gaf was (dus) gewoon afbetaling van de gratis arbeid van onze voorouders. Hoezo ‘ Hulp?” Nederland zou voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag moeten worden gedaagd voor de schending van Mensenrechten in zowel Suriname, als mede Indonesie . Over moraal gesproken…….. Misselijkmakend.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.