Is de NGEP investering voordelig voor Suriname?

11
Is de NGEP investering voordelig voor Suriname?
National Green Energy Park (NGEP)

[INGEZONDEN] – Het zal je maar overkomen als investeerder, de overheid van Suriname ziet de economische voordelen van groene energie op lange termijn voor de samenleving. Vervolgens maakt de overheid afspraken met de investeerders om het project te verwezenlijken. En tijdens het voorbereidingsproces wordt de investeerder geconfronteerd met ongegronde beschuldiging aan zijn adres. 

Je zou denken dat de investering met hoger wiskunde te maken heeft en de verontwaardiging van de aantijgers ergens op berust. Voor onze eigen beeldvorming wilde we dus een proef op de som nemen. We wilden weten of de discussie die zich in de samenleving afspeelt over NGEP Suriname voormalig HPSG Suriname dat zoveel stof heeft doen opwaaien gegrond was, en dat kon met een simpel telefoontje. 

Het telefoontje
Het telefoontje leverde een vergadering met Mr. Abeleven op, hij is de directeur van de Energie Autoriteit Suriname, en het telefoontje heeft voor opheldering gezorgd. Al snel bleek dat zowel wetmatig het NGEP-project binnen correcte banen geleid wordt, evenals de economische prijsvorming volgens de energiewet. Het laatste zal enorme winsten opleveren voor Suriname en de EBS. Laten we deze stelling eerst wetmatig onder de loep nemen, en vervolgens economisch. 

De wet
In artikel 10.2 staat er duidelijk dat het elektriciteitsbedrijf concessiehouder is ter zake de aankoop van elektriciteit ten behoeve van het landelijk net en het leveren aan afnemers via het landelijk net. Dit artikel wordt opgevolgd door artikel 10.3, en bevestigt wat in artikel 10.2 staat. Met als toevoeging: dat de Staat het recht heeft zelf elektriciteit te kopen, of op te wekken en via het landelijk net, of andere netten te leveren aan het elektriciteitsbedrijf, of aan energie-intensieve ondernemingen tegen speciale voorwaarden en tarieven. 

In artikel 20 lid 1 wordt ook opgesomd de leveranciers van elektriciteit en staat bij 1c onder meer genoemd bedrijven die een overeenkomst hebben met de Staat. Artikel 21 heeft betrekking op uitbreiding van de capaciteit voor de productie van duurzame elektriciteit voor het landelijk net. Een openbare aanbesteding moet uitgevoerd worden door het elektriciteitsbedrijf onder toezicht van de EAS. Hierbij wordt er dan ook uiteindelijk een vergunning toegekend door de overheid aan het betreffende bedrijf en een PPA gesloten tussen het bedrijf en de NV EBS als elektriciteitsbedrijf. Echter gaat het t.a.v. het NGEP project om een grootschalig investeringsproject met onder meer een elektriciteitsopwekkingscomponent naast andere aspecten zoals productie van water, waarbij een overeenkomst gesloten wordt tussen NGEP en de overheid (het gaat dus niet om een overeenkomst tussen het bedrijf en de EBS). Hierbij is in de wet niet expliciet aangegeven dat in dit geval de overheid, behoudens haar recht om zelf elektriciteit op te wekken of in te kopen, een openbare aanbesteding zou moeten organiseren. Dus als er getendeerd moest worden -wat nu niet het geval is- zal dit in een later stadium gebeuren, wanneer de EBS haar stroom inkoop doet en een leverancier kiezen moet. Maar let wel, in artikel 11.2 staat er onomwonden dat het elektriciteitsbedrijf verplicht is de economische voordelige elektriciteit te distribueren. Dit betekent dat we nu even naar de economische voordelen moeten kijken, en onderbouwen of de USD 0.11 die NGEP aanbiedt aan de overheid voordelig is voor Suriname, of wat EBS nu inkoopt. 

De prijs
In een al eerder gepubliceerd artikel van de Energie Autoriteit Suriname zijn de prijzen uitgewerkt. De inkoopprijs van SPCS-thermisch (Paramaribo) bedraagt USD 0.1951 en de opwekking EBS – thermisch (Districten) bedraagt USD 0.2350. Deze bedragen samen met de opwekking EBS – thermisch (Paramaribo) die USD 0.1416 bedraagt en de inkoop SPCS-hydro (Paramaribo) welke USD 0.0222 is, hebben een blend-rate of anders genoemd integrale kostprijs van USD 0.0973. 

Dit betekent het gemiddelde van de bovengenoemde tarieven, samen opgeteld met de productie en netwerk kosten vormen het bedrag USD 0.0973. Het flagrante van de integrale kostprijs is dat de inkoop van SPCS-hydro (Paramaribo) het gemiddelde van alle kosten naar beneden brengt.  

In de media wordt gesuggereerd dat de USD 0.0973 onder de aangeboden prijs van NGEP ligt, maar dat is geen eerlijke vergelijking. Het gemiddelde van de kostprijs van de EBS moet je niet vergelijken met de leveringsprijs van NGEP. De eerlijke vergelijking die gemaakt moet worden met de USD 0.11 prijs van NGEP is de inkoop SPCS-thermisch (Paramaribo) van USD 0.1951 en opwekking EBS thermisch (Paramaribo) van USD 0.1416. En dan komen we tot de conclusie, dat deze huidige bedragen die gehanteerd worden door de EBS hoger zijn dan de USD 0.11 die NGEP aan de overheid biedt.  

Met een simpele optelsom kan iedereen zien dat de huidige kosten van de EBS (USD 0.1951 en USD 0.1416) vervangen kunnen worden met het aangeboden bedrag van NGEP USD 0.11, de integrale kostprijs (het gemiddelde van alle kosten) zou dan vele malen lager liggen voor het bedrijf. Verwijzend naar artikel 11.2 van de elektriciteitswet, zou de EBS in de toekomst een tender moeten uitschrijven (want de overheid is dit niet verplicht te doen), want zij moeten de gunstigste prijzen hanteren in hun beleid. Met deze onderbouwing is duidelijk dat NGEP ruim onder de prijs zit en niet alleen economisch voordelig is voor de EBS, maar ook voor de gehele samenleving want zij betalen immers de stroomrekening.

Als er in het vervolg een discussie op publieksdomein afspeelt, is het van belang grondig onderzoek te doen. Zorg ervoor dat beide partijen hun verhaal verteld hebben met de beleidsmakers, voordat er conclusies getrokken worden. Hiermee prevaleert transparantie en zijn de betrokken partijen en samenleving er gebaat bij.

Indien de wetten niet overtreden worden, moet elke ondernemer of investeerder de kans krijgen mee te helpen aan de opbouw van Suriname. De investeerders en ondernemers mogen geen bureaucratische hobbels op hen pad ondervinden van persoonlijke agenda’s met een primitieve aanschouwingen die niet van deze tijd zijn. We moeten gezamenlijk Suriname opbouwen, en investeerders komen alleen als onze wetgeving op een eerlijke manier gehandhaafd wordt.

Timothy Zuiverloon
NeuroAD


11 REACTIES

 1. Goede onderbouwing van de kostprijs.
  Hoe zit met de achtergrond van deze nieuwe, oude onderneming die in veel landen binnen korte tijd failliet raakte en verdween?
  Blijft Suriname dan niet met een schuld/trauma achter?
  gemodereerd

 2. Als het effectief en efficiënt aangestuurd worden door de overheid en partners.
  Er moeten SURINAMERS de in die richting hoog opgeleid zijn aantrekken om als toezichthouder te fungeren om het project up to date te krijgen.
  gemodereerd

 3. Als er nu al in de opstartfase problemen zijn, dan gewoon niet aan beginnen. Hoe is het gegaan met dit bedrijf in andere landen?
  gemodereerd

 4. zal niet lukken , pas als die b.u.e.s. verdwenen is met zijn partij en dat deze regering de chinezen terug stuurt naar hun land , want dan stopt de roof op goud en hout
  gemodereerd

 5. Een lang verhaal dat in 1 alinea over de transactieprijs is samen te vatten en daarin onvolledig is. De schrijver is ook geen econoom, financieel deskundige of gespecialiseerde jurist maar een hersenwetenschapper. Zie LinkedIn. En zijn dan ook eenvoudig meerdere tekortkomingen aan te wijzen.
  1- de kritiek was niet ongegrond maar duidelijk onderbouwd met stukken.
  2- de kostprijs van de stuwdam wordt niet vermeld.
  3- De overheid gaat zwaar moeten inkomen met aanvullende investeringen voor het project.
  4- De oorspronkelijke deal is afgeketst omdat de investeerder geen kapitaal kon opbrengen. Het is zeer de vraag of dit nu wel gaat lukken.
  5- De oorspronkelijke contracten rammelde aan alle kanten en hielden grote risico’s voor het land in. Zou dat met de nieuwe contracten echt beter zijn??
  6- Het lijkt vergelijkbaar met het investeringsfond dat in een nieuw jasje werd gestoken en ook daarna niet werkt. Gewoon omdat het onkundig in elkaar gedraaid is.
  7- Het democratisch proces is geschonden. Er zijn diverse alternatieven mogelijk met alles wat de regering moet inbrengen. Er had een internationaal bid gevraagd moeten worden.
  8- Het lijkt een totaal ontbreken van zelfreflectie en lerend vermogen te tonen. Blijkbaar draaien de verkeerde personen aan de knoppen en worden ze nooit vervangen.
  .
  Gelukkig zijn er nog andere mensen en partijen zoals DA91 die misschien geen hersenchirurg zijn maar wel hun hersens gebruiken en kundig zijn waardoor het land behoed blijft van wilde avonturen aan De Wilde Kust
  gemodereerd

 6. Een windmolen park voor de kust zal misschien kunnen en deze masten met hun fundering kunnen ook als golfbreker fungeren.
  gemodereerd

 7. En ineens zijn wij van de diaspora belangrijk geworden voor Suriname, terwijl wij dat in feite altijd zijn geweest.

  Het spijt mij dit te moeten zeggen, maar Suriname heeft geen mensen met een vooruitziende blik. De echte planners ontbreken in Suriname of worden zoals ik het al een keer heb gezegd: ook blind gemaakt in het land der blinden. Men luistert niet naar goede raad of moet ik zeggen dat alles wat langer duurt dan 10 jaar voor de ongeduldige Surinamer niet interessant is.
  Mijn grootvader heeft mij altijd geleerd dat je elk nadeel kan veranderen (ombuigen) in jouw voordeel. Alleen moet je daarvoor gaan zitten en jouw hersenscellen gaan breken om dat in te zien en of te bedenken.
  Nu het probleem.
  In de jaren 70 vond de grote trek van de Surinamers naar Nederland plaats. Ik weet het exacte aantal niet, maar het zal in de buurt van 300.000 mensen gelegen hebben. Waar Suriname toen niet aan heeft gedacht is dat al deze mensen vroeg of laat oud zullen worden en ernaar verlangen om hun oude dag in Suriname door te brengen. Alleen zou Suriname moeten zorgen voor de nodige faciliteiten om deze mensen adequaat te kunnen opvangen. De banden met deze mensen hadden dus nooit verbroken moeten worden. Maar wat doet Suriname? In tegenstelling tot Marokko en Turkije heeft zij de banden met deze mensen verbroken. Wat heeft het mij pijn gedaan toen ik eens met een Israeliet Suriname bezocht. Deze man had geen visum voor Suriname nodig en ik als geboren en getogen Surinamer wel. Mijn kinderen? Die kennen Suriname als het land waar hun ouders geboren zijn en verder niet en mijn kleinkinderen? Die zullen Suriname niet meer dan ter kennisgeving aannemen. De banden met Suriname verwateren steeds verder.

  Nu de tol die Suriname moet betalen.
  Ik ben intussen gepensioneerd en verlangde ernaar mijn oude dag in Suriname door te brengen. Met nadruk op verlangde omdat ik intussen en velen met mij van gedachten ben veranderd.
  Wat houd mij dan tegen om te remigreren, zult u zich afvragen.
  Wel vele dingen, te weten:
  a. Gezondheidszorg
  b. Veiligheid
  c. Huisvesting en
  d. Belastingen.
  e. Politiek
  f. Financieel/economisch
  g. De Mentaliteit van de Surinamers

  ad a. Samen met echtgenote ben ik nu afhankelijk geworden van een goede gezondheidszorg. Suriname kan mij dat niet bieden. Pijnlijk is wel de constatering dat de gezondheidszorg in Suriname tot de onafhankelijkheid heel hoog stond aangeschreven. In 1977 begonnen de eerste acties van de medici. Kennelijk waren wij nog niet rijp genoeg om met de onafhankelijkheid om te gaan.
  Ad b. Veiligheid. Als ouderen van dagen in Suriname op klaarlichte dag overvallen worden, heb ik in Suriname niets te zoeken. Vanaf dat de militairen naar de macht grepen is veiligheid in Suriname schaars geworden en het lijkt alsof politici extra scoren met een onveilige Suriname.
  Ad c. Huisvesting. Ik wil in Suriname niet geconfronteerd worden met verblijfsproblemen met betrekking tot zelfstandig wonen of in een bejaardentehuis. Daar wil ik niet voor betalen. In mijn verder betoog ga ik ervan uit dat de ouderen zelfstandig wonen.
  Ad d. Belasting. In Nederland betaal ik door al die vrijstellingen voor ouderen geen of vrijwel geen belasting. Het is dus een hele slechte “sfeerovergang” te remigreren van een land, waar geen belasting wordt betaald naar een land waar je als gepensioneerde belastingtechnisch zwaar wordt aangepakt. Wat men vergeet is dat, ondanks het feit dat een pensionado geen belasting betaald, hij of zij enorm veel andersoortige voordelen voor het land oplevert, waarover straks meer. Een pensionadoregeling is gewenst ter voorkoming dat al die oudere Surinamers hun heil gaan zoeken in Belgie, Portugal, Spanje en de Antillen.
  Ad e. Politiek. Ik ben bezig met de bestudering van de Surinaamse geschiedenis. Wat ik wil weten is waar en wanneer het fout is gegaan in Suriname. Mijn conclusie is dat het bestuurlijk al sedert de slavernij een rommeltje is geweest in Suriname. De witte overheersers hebben een potje van gemaakt en de Cabale van Gouverneur Mauritius heeft altijd bestaan. Wat dat betreft hebben Surinamers hele slechte politieke meesters gehad. Ook hebben deze meesters ons nooit leren omgaan met geld, macht, zelfstandigheid en koppie koppie gebruiken.. Wij worden gek als wij in het machtscentrum terecht komen. Voorbeeld: Bij elke verdeling van een nalatenschap in Suriname ontstaat ruzie.
  Ad f. Financieel/economisch. Financieel economisch hebben mijn vrouw en ik het heel goed. Naast onze AOW hebben wij ook een leuk pensioen. Tegen de koers van 23 op dit moment zouden wij tot de top 10 in Suriname behoren. Het gevaar bestaat dat wij als Euro-pa en Euro-ma worden gezien en dus van alle kanten geplukt zullen worden.
  Aangezien niet elke Surinamer een mooi pensioen heeft opgebouwd ga ik in mijn verder betoog uit van een AOW- uitkering.
  Zoals een ieder intussen weet hebben de meeste Surinamers een AOW breuk. Wij krijgen niet de volle 100% maar u mag wel uitgaan van een € 10.000 per persoon per jaar oftewel SRD 230.000 per jaar. Deze € 10.000 oftewel deviezen per persoon is Suriname jaarlijks kwijt bij elke gepensioneerde Surinamer, die besluit niet terug te keren naar Suriname. Niet elke Surinamer bereikt op hetzelfde moment de pensioengerechtigde leeftijd, dus moeten wij uitgaan van een gemiddelde. Zou het gemiddeld aantal Surinamers 50.000 bedragen, dan loopt Suriname een half miljard per jaar aan deviezen mis. Bij een aantal van 100.000 praten wij over 1 miljard.
  Natuurlijk zou Suriname naast belastingvrijdom geven aan deze mensen wat eisen mogen stellen zoals:
  Elke zelfstandig wonende Diaspora Pensionado moet een tuinman in dienst nemen of gebruik maken van de diensten van een tuinman. Onnodig te vermelden hoeveel tuinmannen aan de slag kunnen (werkgelegenheid).
  Elke zelfstandig wonende Diaspora pensionado moet een dienstmeisje/ziekenverzorgster in dienst nemen. Ter voorkoming van overtollig personeel zou men deze opleidingen kunnen combineren in 1 persoon. Onnodig te vermelden hoeveel banen hiermede geschapen worden.
  Een ieder, die in aanmerking wilt komen voor deze faciliteiten moet zijn inkomen bancair laten overmaken (Deviezenpot spekken). Een en ander te controleren via belastingaangifte.
  En als Suriname de band met mijn kinderen en kleinkinderen had bestendigd zou datgene wat ik hierboven beschreven heb oneindig door kunnen gaan. Ook mijn kinderen en kleinkinderen zullen ooit gepensioneerd zijn.
  Ad g. De Mentaliteit van de Surinamers.
  Wij zijn in Nederland ten zeerste verwend; hier wordt je op je wenken bediend. In Suriname lijkt alles een avontuur. Je moet blij zijn wanneer je ergens snel wordt geholpen. Wij zouden ons met de Surinaamse mentaliteit niet meer kunnen conformeren.
  Ja, ik weet wat u gaat zeggen en ik ben ook dezelfde mening toegedaan.
  De militairen hebben roet in het eten gegooid. Ook ik geef de militairen de schuld.
  Ik heb dit foefje om de diaspora te zijner tijd voor het economisch herstel of vooruitgang van Suriname te gebruiken sedert de jaren 70 onder de aandacht van de Surinamers gebracht.
  Kennelijk had men geen zin om 30 jaar lang te wachten op deze opbrengsten daar niemand in Suriname mijn advies heeft overgenomen en heeft gewezen op deze mogelijke goudmijn en wat u had kunnen doe met deze deviezenpot. Nu hebben jullie de boot gemist.
  En zo kan ik natuurlijk door blijven gaan en boekenvol over deze problemen schrijven. Dat ga ik niet doen. Wel wil ik de volgende vraag aan de gemiddelde Surinamer stellen: Waarom zoeken naar goud als je diamant reeds in handen hebt.
  Een doordenkertje
  gemodereerd

 8. Bla bla bla. Teken ✍️ nu en als de energie prijzen in de toekomst omhoog gaan dan heeft niemand het gehad over de kleine letters hieromtrent in het contract.

  Zonnepanelen, daar moet Suriname naar toe. Ophouden om te gaan met partners die op grote schaal de natuur vervuilen.

  En dat die geïnterviewde persoon uit het binnenland laatst op tv zei ‘wij willen geen zonnepanelen wij willen EBS stroom😂’, daar hebben wij het maar niet meer over 🤫
  gemodereerd

 9. Waarom zoeken naar goud als je diamant reeds in handen hebt.

  Een doordenkertje? Niet zo zeer. De gemijnde diamanten werden tot een aantal jaren terug, letterlijk weggegooid omdat men hier verder ‘niets mee kon’, er niet aan dacht om dit te bewaren zodat het verder tot het eindproduct verwerkt kon worden. En dat is dan meteen indirect het antwoord op de vraag.

  Men heeft in Suriname slechts de basis praktijk taken geleerd generaties terug. Een upgrade heeft hierop maar op een minuscule schaal plaatsgevonden. Aanpakken kent men evenmin en doet men daarom ook niet graag.

  Door frequente aanpak ontstaat continuïteit ook een ander iets waar de gemiddelde Surinamer erge moeite mee heeft. Hierop volgt behoud, nog een ander woord die heel vies smaakt in de gemiddelde Surinamer hun mond en hun doen en laten.

  De mindset die de EuroSuri graag wenst, moet de Suri in het thuisland nog uitvinden, om deze toe te kunnen passen.
  gemodereerd

 10. Investeerders moeten weg blijven uit Suriname. Het land is nog niet klaar voor investeerders die bedrijven of financiën willen brengen. Er is nog teveel corruptie en vriendjes politiek en dit wordt maar niet uitgebannen ondanks de beloftes van VHP.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.