OKB sluit beweeglijk jaar af, klaar voor uitdagingen in 2022

0
verkiezingen-stemmen-suriname
Archieffoto: werkzaamheden verkiezingen Suriname.

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft vandaag het jaar afgesloten met een bescheiden samenkomst van het personeel. OKB-voorzitter, Mr. Samseerali Sheikh-Alibaks stond daarbij stil over het verrichte werk in 2021 en de geplande activiteiten voor 2022.

Onafhankelijke organisatie voor toezicht verkiezingen
“Het OKB is bij wet de instantie die toezicht houdt op de algemene-, vrij- en geheime verkiezingen en de uitslag van de verkiezingen voor de samenleving bindend verklaart. Het werk gaat gedurende de periode tussen twee nationale verkiezingen gewoon door. Om toezicht te houden is kennis van de activiteiten, processen en procedures die daarvoor gelden van groot belang.” laat Mr. Sheikh-Alibaks aantekenen. Het is een beweeglijk jaar geweest met zowel belangrijke activiteiten in Suriname als in het buitenland. 

Verdere versterking en Jaarverslag 
Mr. Sheikh-Alibaks stelt verder: “Suriname heeft nationaal en internationaal een goede naam als het gaat om de organisatie van verkiezingen. Het OKB is een orgaan die aanzien heeft zowel lokaal als internationaal. Die reputatie moet hoog gehouden worden. Soms kunnen zaken zich voordoen die een schaduw werpen op de reputatie die wij hebben. Het bureau blijft steeds alert en volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Aan het begin van 2021 werd OKB verder versterkt met de toetreding en beëdiging van twee leden en een plaatsvervangend lid op 20 januari 2021. In de Kiesregeling is vastgelegd dat het Onafhankelijk Kiesbureau jaarlijks vóór 1 april haar jaarverslag moet uitbrengen aan de President van de Republiek Suriname en aan de voorzitter van De Nationale Assemblee. Het OKB zorgt ervoor dat zij deze verantwoordelijkheid stipt nakomt.”

Samenwerking met BiZa en infosessies
Volgens de voorzitter heeft er al in januari 2021 een kennismakingsbezoek plaatsgevonden tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en het OKB. Tijdens dit kennismakingsbezoek werd door OKB, het belang van ‘voters education’ benadrukt, alsmede de uitvoering van diverse post-electorale activiteiten waaronder het project “Onderzoek ongeldige stembiljetten verkiezingen 2020”. Uit het onderzoek is als klaarlichte dag komen vast te staan dan training en educatie van het stembureau personeel en van de hoofdstembureau leden eenduidig en professioneler gemaakt moeten worden. 

Bevindingen verkiezingen 2020 
Het Onafhankelijk Kiesbureau concludeerde dat de verkiezingen van 25 mei 2020 slecht georganiseerd waren. Daarnaast zijn deze verkiezingen getekend door een groot gebrek aan professionaliteit. Ook heeft partijpolitiek een belangrijke rol gespeeld in de organisatie en de beleving van de verkiezingen. Daarnaast heeft de covid-19-pandemie haar invloed in volle omvang doen gelden. Dit waren enkele algemene bevindingen die het OKB presenteerde tijdens de evaluatiemeeting van de verkiezingen van 25 mei 2020. Samen met BiZa wordt naar de knelpunten gekeken en worden oplossingsmodellen bedacht. 

Projecten 
BiZa heeft op 25 juni 2021 verkiezingsinkt van de afgelopen vijf verkiezingen laten vernietigen. Dit gebeurde onder toezicht van het OKB en in aanwezigheid van leden van het Centraal Hoofdstembureau, de politie en functionarissen van het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV). De inkt werd op milieuverantwoorde wijze geneutraliseerd door het bedrijf Bux Engineering. Verder is het OKB in 2021 gestart met het onderzoeken van de databestanden van het CBB. De resultaten van fase 1 van dat onderzoek zijn reeds besproken met de leiding van BiZa en de minister ingevolge de Kiesregeling gevraagd om de geconstateerde onregelmatigheden te corrigeren. Fase 2 van dat onderzoek is nog gaande. Volgens planning worden de resultaten van die fase in maart 2022 aan het BiZa gepresenteerd. Tevens is het OKB ook bezig toezicht uit te oefenen op het project onbestelde oproepingskaarten dat thans in volle gang van uitvoering is door BiZa.

Commissies en werkgroepen
Het OKB heeft voor de uitvoering van haar wettelijke taken drie commissies ingesteld die elk duidelijke taakstelling heeft op het gebied van verkiezingswetgeving, controle op het regelmatig bijhouden van het kiezersregister en alles wat daarmede samenhangt. Naast de commissies zijn er ook werkgroepen ingesteld om bepaalde specifieke zaken te onderzoeken en of uit te werken.  

Buitenlandse activiteiten
Het OKB heeft in de afgelopen periode op uitnodiging van de Caricom waarnemers afgevaardigd voor de participatie in de Caricom waarnemersmissies voor de verkiezingen in Belize, St. Lucia en de Bahamas. Door deze participatie zijn de leden inzicht en ervaring met betrekking tot verkiezingsaspecten rijker geworden.

Educatie
Ter verrijking van kennis hebben leden van het OKB geparticipeerd in internationale bijeenkomsten die virtueel zijn gehouden. De laatste bijeenkomst betreft de Summit for Democracy die door de President van de Verenigde Staten van Amerika was gehost. Een ander belangrijk evenement was de webinar “The way forward for elections beyond the covid-19 pandemic”. Voorts heeft het OKB-trainingssessies gehouden betreffende de ervaringen in het district Sipaliwini, de taken en bevoegdheden van de Dc’s en van de Hoofdstembureaus. Ook heeft het OKB-awareness sessies georganiseerd waarbij BiZa ook presentaties heeft gehouden over de taken en werkzaamheden van onder meer het ASV.

Kortweg het was een zeer bewegelijk jaar. Achter de schermen is er veel werk verricht. Voor 2022 wordt een beleidsplan geschreven met activiteiten die in dat jaar uitgevoerd zal worden. Een speciale dank gaat uit naar de leden en het personeel voor hun inzet voor het OKB. “We zijn klaar voor 2022 en zullen onverkort doorgaan met de volgens wet voorgeschreven taken van het OKB,” besluit voorzitter Mr. Sheikh-Alibaks.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.