Presidentieel echtpaar woont pontificale hoogmis in kathedraal bij

17
Presidentieel echtpaar woont pontificale hoogmis in kathedraal bij

President Santokhi en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry hebben de pontificale hoogmis van Kerst in de Kathedrale Basiliek van Sint Petrus en Paulus in Suriname zaterdag bijgewoond. Het Surinaamse staatshoofd mocht op 1ste Kerstdag aan het einde van de dienst een schilderij uit handen van bisschop Karel Choennie in ontvangst nemen (foto onder).

Het schilderij is op verzoek van de geestelijke vervaardigd door kunstenaar Michael Wong Loi Sing en symboliseert de kloof tussen arm en rijk alsook de klimaatverandering waarmee de wereld geconfronteerd raakt. Het is volgens monseigneur Choennie de bedoeling dat de president ieder jaar nagaat of hij de kloof tussen arm en rijk in Suriname heeft gedicht en of hij de armen hoop heeft gegeven.

De geestelijke benadrukt dat wij als mens en samenleving meer moeten gaan nadenken over de kloof tussen arm en rijk. Hij merkt op dat de mens in harmonie moet leven met zichzelf, de medemens, de schepping en de Schepper. Bisschop Choennie spreekt van een wereldwijde kloof, die met de dag groter wordt en ook merkbaar is in de Surinaamse samenleving. Deze kloof wordt vergroot door de klimaatverandering en de Covid-19-pandemie.

“Armoede is vele malen erger dan klimaatverandering en COVID,” aldus bisschop Choennie, die aangeeft dat Jezus, wiens geboorte met Kerst gevierd wordt, geboren is in armoede. “Hij kwam ook om te bevrijden van armoede.” De geestelijke merkt op dat armoede een gevolg is van onrechtvaardigheid en gebrek aan solidariteit, terwijl daarentegen de voorstellingen van Kerst ons vervreemden van de werkelijkheid. (tekst loopt door na foto)

Bisschop Choennie overhandigt het schilderij aan de president (foto’s CDS)

Monseigneur Choennie zoomde in zijn preek in op zowel de armen als de rijken. Hij merkt op dat de prijs van klimaatverandering en de financiële crisis betaald zal worden door de armen, terwijl de rijken in rijkdom worden opgesloten in hun huizen. De geestelijke vroeg om solidariteit en het acht slaan op elkander. Door aandacht te schenken, zal men begrijpen en meer zien dat mensen vastzitten en armoede. Aandacht schenken maakt een wereld van verschil en zal zorgen voor creatieve oplossingen. Bisschop Choennie herinnert aan de oproep van Paus Franciscus tot gemeenschapszin, participatie en missie door de kerk. De samenleving moet volgens hem samen op weg en communiceren.

“Laten we geen ambitie hebben om Dubai te worden, maar swit’ Sranan blijven,” aldus de geestelijke, die aangaf dat ware ontwikkeling gemeten moet worden in de mate waarop wij een gemeenschap vormen en hoe solidair wij met elkaar zijn. Hij waarschuwde tevens voor de trend van egoïstische materialisme. Daarnaast zal het vooroordelen plaats moeten maken voor luisteren naar en in dialoog treden met elkaar.

“Oprechte dialoog vraagt respect en dat we openstaan voor de Heilige Geest en de stem van God,” aldus de bisschop, die verder zegt dat God vandaag tot de mens spreekt door de armen en de natuur. Volgens hem kan de strijd tegen armoede pas gewonnen worden wanneer iedereen kan meedoen in het sociaal, politiek en economisch leven. Hij stelt dat wij als samenleving samen de handen uit de mouwen moeten steken.

Monseigneur Choennie deed daarnaast een oproep aan opvoeders om de toekomst van de jongeren niet te verpesten, maar hen te stimuleren hun potentie te ontwikkelen.


17 REACTIES

 1. Deze belangrijke bericht mag gekopieerd worden en zichtbaar plaatsen i/h PARLEMENT GEBOUW & het NATIONALE ASSEMBLEE OM SCHERP & RECHTVAARDIG TE BLIJVEN FUNCTIONEREN OOK OM NIET AFTE DWALEN.
  MINDSET/ TRANSPARANTIE ☝️⚡🇸🇷
  gemodereerd

 2. In bijbel taal: eerste 2 van 10 geboden

  Ik ben de Heere Uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

  1.Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

  2.Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
  gemodereerd

 3. Bisschop Choennie, de geestelijke, benadrukt dat wij als mens en samenleving meer moeten gaan nadenken over de kloof tussen arm en rijk. Hij merkt op dat de mens in harmonie moet leven met zichzelf, de medemens, de schepping en de Schepper.

  Dan is de vraag aan de bisschop welke harmonie hij creëert door Hindoes te bekeren. Hoe wil hij dan nog in harmonie met de Hindoes leven als hij via bekering aangeeft dat Hindoes eigenlijk niet zo’n goeie mensen zijn of niet zo’n goede Goden hebben en dus bekeerd moeten worden?
  Christenen kraaien m.i. te vaak onzin uit. Zegen het een en doen het ander.
  Het is overigens bijzonder gesteld met de zusjes Seenacherry.
  De een heeft een Hindoe president aan de haak geslagen, de andere een moslim president en beide zusjes zijn christen (gebleven)….
  Waarom komt het beeld van het delven van goud bij mij naar boven?
  gemodereerd

 4. Jaichand
  26 december 2021 At 03:15

  @ Wilco geeft het antwoord op al jouw vragen. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

  2.Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

  Het Hindoe is geen geloof omdat het veel te veel godenverering kent. Daarom bekeren veel hindoes zich en nemen afstand van het racistisch geloof met het kastenstelsel als toppunt van discriminatie.
  gemodereerd

 5. Goede boodschap van Choennie. Alom bekend. De executie daarvan is wel een heet hangijzer. Er is echter geen andere weg. Een mens werpt onbewust dan wel bewust, barrières voor zichzelf. Vaak komt dat door onwetendheid , onvoldoende ervaring , gebrek aan empathie, gebrek aan zelfvertrouwen en zichzelf boven een ander willen stellen. Des te minder moeite diezelfde mens heeft om barrières voor anderen te werpen. Dit alles , met het doel zich verheven te voelen. De ene mens voelt zich verheven ten opzichte van de andere. Dáár begint de ellende. Een paar voorbeelden ; ik ben geschoold ,jij niet! Ik ben mooi , jij niet! Ik ben deskundig ,jij niet, dus houd je smoel! Ik ben wit ,jij zwart , ik ben meer! Ik heb een groot huis ,jij een klein huis, ik ben meer! Mijn familie is vooraanstaand , jouw familie bestaat uit losers, ik sta hoger! Ik ben groot , jij bent klein, ik ben meer! Ik ben christen ,jij niet , ik sta hoger. Ik heb geld en macht ,jij niet en zo moet het maar blijven. Een mooie ideale wereld is dat.
  gemodereerd

 6. Beset famiri, sommige lieden hebben altijd iets negatiefs op te merken. En jaichand, Christenen zijn net als gewone mensen die kunnen kiezen het licht van Christus na te volgen of poppenkast te spelen. M.a.w. ze zijn geen haar beter dan andere mensen. Ze worden een haar beter als ze Christus navolgen, maar dat gebeurt met vallen en opstaan. Maar goed jij lijkt volmaakt te zijn!

  Van je opmerking krijg ik de indruk dat je harstikke jaloers bent.
  Dat is ook een menselijke emotie. Leer ermee om te gaan anders zal deze en vele andere emoties je gezondheidsproblemen bezorgen. Fijne kerstdagen.

  Gado de wi fesi mang.
  gemodereerd

 7. @Jaichand: ‘Hij merkt op dat de mens in harmonie moet leven met zichzelf, de medemens, de schepping en de Schepper’.
  Wat is er mis met deze stelling??
  Wat jij niet begrijpt is, het zijn niet mensen anderen bekeren, maar het is de geest van GOD.
  Het woord zegt, GOD spreek door mensen. Jou hindoe geloof verblind jou voor deze waarheid, het gaat ook jou hindoe geloof te boven. Laat mensen ongeacht hun geloof, ras of huidskleur in hun waarde en accepteer ze zoals ze zijn. Zo leer je lief te hebben en accepteer dat mensen ongeacht hun oorsprong in hun leven een ander geloof aannemen in hun streven naar meer vrede en liefde naar elkaar.
  gemodereerd

 8. Geloof?

  Geloof is juist, de zwaar uitgezaaide kanker van de wereld/mensheid!

  Overal dood en verderf, men slacht elkaar af door geloof.
  Mijn God is beter dan die van jou, ik ben een beter mens dan jij enz.

  Waanzin mensen, er bestaat geen God en/of Goden.
  Het heelal is onmenselijk groot en wij zijn letterlijk een stofje dat maar wat doet (ademen/eten/voortplanten/slapen/doodgaan).

  Geloof is toch alleen maar in de wereld gebracht om mensen te onderdrukken, regels op te leggen, controleerbaar en vooral dom te houden.

  Ieder persoon weet in zijn hart donders goed of hij een eerlijk mens is of niet, daar heb ik geen God/Goden/Geloof voor nodig.

  Totale achterlijkheid, in het begin van de mensheid hadden ze ook voor elke scheet die ze niet konden begrijpen, ook een God.
  De mens was toen te dom om te poepen, vandaar dat er toen zoveel God/Goden waren.
  Alles wat met hun beperkte IQ niet te verklaren was, werd toebedeeld aan een God, zielig eigenlijk.

  Leef en geniet en zorg goed voor elkaar, meer is er niet nodig.
  gemodereerd

 9. @Popo Jantje

  Het Hinduïsme heeft niet het kastenstelsel geïntroduceerd. Dat hebben de brahmanen gedaan, die zich boven een ieder verheven voelen. Voor het Hinduïsme is iedereen gelijkwaardig. De brahmanen hebben het Hinduïsme misbruikt door het kastenstelsel tot onderdeel van het Hinduïsme te maken. De brahmanen zijn de meest vervloekte Indiërs. Ik heb totaal geen respect voor geen enkele brahmaan. De zolen van mijn schoenen zijn zelfs meer waard dan een brahmaan.
  De westerse wereld heeft ervan gemaakt dat het kaststelsel uit het Hinduïsme voortvloeit en alle domoren inclusief jijzelf praten deze pertinente leugen na.

  Het Hinduïsme is inderdaad geen geloof maar biedt richtlijnen aan hoe te leven. Daarom ook de vele goden. Kies een Hindu god uit en richt je leven in zoals elke god bedoelt. Trouwens elke Hindu god net als alle andere goden van andere religiën verkondigen hetzelfde verhaal.
  gemodereerd

 10. Wie zijn dan de andersgelovigen?
  Voor een ieder die belijder is van een bepaald geloof, zijn de belijders van een ander geloof andersgelovigen.
  Dus wie is afgunstig op wie en wie haat wie?
  De commenter zelf?

  Wat ik hekel is dat men roept dat zijn/haar god de enige echte god is. De christenen en de moslims zijn daar haantje de voorste in. Ze smijten met teksten uit de bijbel en de koran om anderen te overtuigen dat hun geloof het allerbeste is. Ondertussen hebben ze uit naam van hun god en allah miljoenen mensen gedood.

  De president en de first lady mogen zelf weten dat ze naar de hoogmis zijn geweest. Zal er ook geen moeite mee hebben als ze naar een winti gaan, of een moskee bezoeken.

  Heb als hindu op katholieke scholen gezeten. Moest meebidden, naar de kerk gaan in schoolverband en meedoen met de feesten. Ben daardoor juist meer en meer overtuigd geraakt van het Hinduïsme waar je zoveel kanten mee kunt opgaan.
  gemodereerd

 11. the real dutchmen , vraag eens aan de paarse wie hun god is en deze god leeft ook nog , en dit is geen lieve god maar een god die mensen vermoord , dus enigzins hebt jij gelijk , maar dit soort goden zijn niet anders dan duivels
  gemodereerd

 12. Al die bullshit hierboven en dat nog wel met Kerst. Mensen zien nooit het goede, zelfs het goede wordt in het kwade gezet.
  gemodereerd

 13. Sommigen voelen zich aangevallen op de valse streken van hun godsdienst/heilige boek/geestelijken.
  Anderen denken dat omdat Hindoes in staat zijn alles te aanbidden, dat dat slecht is, want men moet maar 1 voorgekauwde god/heilige boek aanbidden.
  Welnu, de kracht van het Hindoeïsme is dat het de ruimte aan iedereen geeft om te leren, te kennen en te ervaren dat die Ene God (Brahm) zichzelf manifesteert in elke vorm (mens, dier, plant, planeet, anders) die je in het Universum ziet. Voor de christenen is Jezus heilig, maar niet zijn vader Jozef. Voor de moslims is Allah heilig, maar niet zijn profeet Mohammad, want deze mag niet aanbeden worden.
  De Hindoe begint al vanaf zijn geboorte (als hij het geluk heeft ouders/opa enz. te hebben die hem dit willen leren): zijn moeder is een gedaante van God, zo ook zijn vader en zijn (geestelijke) leraar. En hoe ouder hij wordt en hoe meer hij leert en ervaart des te groter wordt de kring die hij als God ziet totdat de dag aanbreekt dat hij niets en niets anders dan God ziet. In elke wezen, in een zandkorrel, in een boomblad, in goud, in poep, in water, in vuur, in mens, in dier, in boom, in plant, in een potlood, in een schoen, in een rivier enz. Alles wordt God voor hem want God is niet meer gescheiden van hem en van de wereld, God is Eén. Hij is een met God. Hij kent het onderscheid niet meer tussen hem en God, want er is geen hem, alleen God. God is het hele Universum. God is Alles. Er is niks anders dan God.
  Niet-Hindoes begrijpen dit niet, willen/kunnen/mogen dit niet begrijpen van hun geestelijken, want dan komt hun godsdienst in gevaar, volgens hun priesters althans.

  @Popo Jantje,
  Het Hindoeïsme is inderdaad geen geloof. Het propageert Kennis. Geloof kan van de ene dag op de andere veranderen. Kennis niet. Het blijft altijd hetzelfde. Geloof kan teleurstellingen opleveren. Kennis niet.

  @Mul,
  De bisschop is een huichelaar indien hij aan godsdienstbekering doet en tegelijkertijd predikt dat gemeenschappen in harmonie moeten leven. Leg hem uit dat bekering betekent: het hart van een slecht mens bekeren en het tot een goede hart maken en niet iemand van zijn godsdienst beroven, hem daarmee tegen zijn familie opzetten en dan hopen dat je daarmee in de hemel komt.

  @Harm,
  Godsdienstbekering is zonde! Het was Gods wil dat iemand als Hindoe of christen geboren werd. Welk recht heeft een christen/moslim dan om te tornen aan dit wil van God? Heb je geen respect voor de wil van God? Indien een Hindoe bepaalde ideeën uit andere godsdiensten goed vindt, dan is hij vrij dat toe te passen. Bekering is daarvoor niet vereist.

  @Boesskotoe,
  De geest van God bekeert? Hoe heeft deze geest/God in de eerste plaats toegelaten dat er zoveel ideeën van/over God zijn? Welk belang heeft deze geest/God om iemands godsdienst te veranderen i.pv. zijn slechte gedachten, zijn zwakheden en zijn slechte daden? Krijgt deze geest/God soms commissie bij een godsdienstbekering? Slechtheid van een mens omzetten in Goedheid is ware bekering. Geeft dit door aan je priester!!

  @Viyayarni,
  Echte Brahmanen (zij die het Brahm en Zijn incarnaties kennen of oprecht nastreven om het te kennen) zijn op de vinger van een hand te tellen. Maar gelukkig zijn er wel enkele (m.n. in India) die kennis van de geschriften hebben, kennis hebben verkregen vanuit hun meditatie of van hun traditionele geestelijke beweging of van hun Guru en die nooit discrimineren of neerkijken op anderen en altijd behulpzaam zijn bij het overdragen van Kennis.
  gemodereerd

 14. Kom vrouw, laten wij ons gezicht ook eens in de kathedraal laten zien, als blijk van respect voor anders gelovigen en hun feest, we zijn ook president van hun en je weet nooit waar het goed voor ons bij evrntueele volgende verkiezingen
  gemodereerd

 15. Goed van bisschop Choennie dat hij de kloof tussen arm en rijk middels een schilderij aan Chan toont. Misschien dat de president nu tot inkeer komt en de minder draagkrachtigen niet te hard aanpakt met de maatregelen als gevolg van het IMF programma. Pak desnoods die landrover en boeven van ABOP hard.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.