Energie Autoriteit Suriname gestart met voorbereidingen voor ontwikkeling ESP

2
Energie Autoriteit Suriname gestart met voorbereidingen voor ontwikkeling ESP

De Energie Autoriteit Suriname heeft op woensdag 10 en donderdag 11 november 2021 in het kader van de Elektriciteits Sector Planning (ESP) enkele offsite werksessies georganiseerd. Hierbij zijn de in de elektriciteitsvoorziening sector meest belangrijke partners, stakeholders en actoren actief betrokken geweest, waaronder het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., de N.V. Energiebedrijven Suriname en de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De voornaamste doelen van deze werksessies waren voornamelijk gericht op afstemming van de inzichten en resultaten welke als basis moeten dienen voor het ESP, maar ook de status, gegeven randvoorwaarden, diverse aspecten met betrekking tot integrated resource planning, de maatschappelijke doelstellingen van de EAS en de link met SDG 7 ´Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.’

Jan Paul van Driel van Strategic Fit heeft gefungeerd als facilitator van de offsite sessies. In de planning is een en ander uitgezet met als einddoel om in juli 2022 het eerste ESP per Staatsbesluit afgekondigd te hebben met inachtname van de procedure. De komende tijd zal voornamelijk de aandacht gevestigd worden op onder andere het uitwerken van de mogelijke scenario’s, planning targets formuleren in lijn met de huidige wet- en regelgeving en parameters. Het is mede van belang om voor de duurzaamheid en als toekomstvisie met breed draagvlak de totale samenleving te informeren over de rol die het ESP vervult en op welke manier de doelstellingen bereikt kunnen worden. In de verdere uitvoering zal hier invulling aan worden gegeven middels een stuurgroep en een werkgroep bestaande uit de betrokken actoren welke als voornaamste doel zal hebben om onder leiding van de EAS de eerste ESP te ontwikkelen en waar nodig aan te sturen.

Middels het ontwerpen van een ‘solution matrix’ voor een lange termijn ontwikkelingsrichting met implicaties voor het ESP 2022 – 2026 zijn voorkeuren, barrières en benodigde acties beschreven, waarbij ook de rangschikking naar urgentie van deze acties aan de orde zijn gekomen, gezien enige ontwikkelingen in de wereld en de status van Suriname. Vanuit een gezamenlijk perspectief en in het algemeen belang, om specifiek om verder vorm te geven aan het ESP 2022 – 2026 en de uitvoering te begeleiden zullen de reeds betrokken stakeholders een overlegorgaan met permanent karakter creëren om de verdere invulling te kunnen geven aan de inhoud. Hierbij zal eveneens de nodige afstemming gepleegd worden met de regering om tot een eenduidig besluit te komen met betrekking tot de ESP. De EAS zal zich het komend jaar voornamelijk richten op het finaliseren en implementeren van het Elektriciteits Sector Plan 2022 – 2026 en het verder inrichten en operationaliseren van de EAS zelf. Dit voornemen is eveneens door de President van de Republiek Suriname in zijn jaarrede van 1 oktober 2021 weergegeven en bevestigd. Het gaat voornamelijk om de afstemming en eenduidigheid in het kader van de ontwikkelingsdoelen van de regering op korte- en middellange termijn.

In de Elektriciteitswet 2016 is onder andere in artikel 8 geregeld dat de regering het door de EAS voorbereide ESP tenminste eenmaal in 5 jaar vaststelt bij Staatsbesluit. Het ESP bestaat uit een strategisch, technisch en reguleringsplan, waarbij het strategisch plan deel uitmaakt van het Nationaal Ontwikkelingsplan. Het ESP legt het strategisch plan voor de sector met een tijdshorizon van ten minste twintig jaar vast en geeft richting aan van overheidswege te nemen beslissingen betreffende de eerstvolgende vijf jaar in verband met het op betrouwbare, doelmatige, duurzame en milieuhygiënisch verantwoorde wijze uitvoeren van de elektriciteitsvoorziening. In het ESP wordt ingegaan op de algehele toereikendheid van het elektriciteitsvoorziening systeem en de geraamde vraag naar elektriciteit waarbij in elk geval aandacht wordt besteed aan: a. de betrouwbaarheid van het elektriciteitsvoorziening systeem, b. het geraamde evenwicht tussen vraag en aanbod in de volgende vijf jaar, c. de vooruitzichten inzake de elektriciteitsvoorziening met een tijdshorizon van ten minste twintig jaar.

Ook staat opgenomen dat het ESP door de EAS in samenspraak met de elektriciteitsvoorziening sector wordt voorbereid. Middels de gehouden werksessies is reeds de belangrijkste stap gezet. Voorts zullen, zoals ook wettelijk vastgesteld, in verband met de te behandelen onderwerpen, de meest belanghebbende bestuursorganen, instellingen en organisaties worden betrokken in de volgende fase.


2 REACTIES

  1. Nu kunnen onze geleerden, heel veel betekenen voor ons mooie Suriname.
    Wij hadden en hebben veel pientere mensen in ons land.
    Nu krijgen deze genieën, de kans en mogelijkheid om de geleerde te laten zien.
    gemodereerd

  2. Ik ben zeker niet een van de geleerde, pientere mensen in Suriname, want na het hele artikel.gelezen te hebben, heb ik nog steeds geen flauw idee wat deze geweldige energie autoriteit precies wil en gaat doen voor de samenleving.
    gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.