‘Suriname en Surinamers stelselmatig stiefmoederlijk behandeld door Nederland’

22
geld euro

“Suriname en Surinamers die in Nederland wonen, worden stelselmatig stiefmoederlijk behandeld door Nederland.” Dat schrijft de Stichting HOOB naar aanleiding van het advies van de Raad aan de ministerraad over de onverplichte AOW uitkering voormalig Surinaamse Rijksgenoten.

HOOB, het overkoepelend orgaan bestrijding AOW- gat Surinamers (ex-koninkrijksgenoten), voorheen AOW SurNeds, geeft aan dat dit het moment voor Nederland was om goodwill te tonen en de weg naar herstel te openen, door het AOW-gat van de Surinaamse ouderen te repareren. De stichting heeft ook een advies uitgebracht dat hieronder te lezen is:

De conclusie van de Raad van State staat haaks op het advies en aanbevelingen van de commissie van wijzen onder leiding van mevr. dr. J. Sylvester. Maar het is nog niet te laat. Om gedupeerden tegemoet te komen zal er een nieuwe speciale wet moeten worden ingevoerd. Het advies van HOOB aan de politici die aan de onderhandelingstafel zitten, is om dit vast te leggen in het regeerakkoord.

HOOB heeft zich de afgelopen jaren zeer nadrukkelijk bezig gehouden met het AOW-gat vraagstuk. Zo zijn er diverse activiteiten en gesprekken met politici, wethouders en 2e Kamerleden geweest. Ook zijn diverse malen vergaderingen van de 2e commissie Sociale zaken en werkgelegenheid bezocht.

Verheugd was HOOB met de installatie van de commissie van wijzen onder leiding van mevr. Dr. J. Sylvester. Maar HOOB was niet helemaal tevreden met het advies van deze commissie omdat er een grote groep werd uitgesloten. HOOB is de mening toegedaan dat de regeling die door de commissie Sylvester is geadviseerd moet gelden voor allen in de periode 1957, ten tijde van invoering van de AOW-wet en 1975 ( ten tijde van de onafhankelijkheid van de Republiek Suriname), zodat aan deze groep een volledige AOW pensioen wordt toegekend en een eenmalige belastingvrije uitkering.

Van een Hoge College van Staat als de Raad van State mag zorgvuldigheid worden verwacht. HOOB constateert echter, dat belangrijke informatie ontbreekt in de voetnoten. Zo is nergens te lezen dat al jaren het AOW-gat probleem onder de aandacht is gebracht bij politici door de Surinaamse gemeenschap, woonachtig in Nederland.

De petitie, met argumenten, is niet geraadpleegd. Het advies en de aanbevelingen van de commissie Sylvester wordt niet genoemd. De door de Raad van State genoemde voorzieningen in de vangnetregeling zoals het AIO (aanvulling op het inkomen) blijkt in de praktijk veelal niet toegankelijk/bereikbaar voor deze groep Surinaamse ouderen, door de strenge voorwaarden.

De Raad van State stelt verder in het advies dat ter voorkoming van precedentwerking een tegemoetkoming aan een specifieke groep gebaseerd moet zijn op een deugdelijk en sluitend criterium dat uitsluitend betrekking heeft op deze groep. Er staat in het advies van de Raad van State nergens dat de commissie Sylvester de rechtvaardiging voor de specifieke afbakening van deze groep toenmalige rijksgenoten heeft gevonden in het feit dat er hier sprake is van een unieke combinatie van omstandigheden en kenmerken die maken dat zij in een andere positie bevinden dan andere groepen met een onvolledige AOW.

Opvallend is ook dat de data van verzoek van de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid aan de Raad van State grote vraagtekens oproept. Waarom is er niet gewacht op het advies van de commissie Sylvester? Had de minister haast of wilde hij het proces beïnvloeden. Waarom is expliciet gevraagd om in te gaan op de relatie van de in het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden beschreven verantwoordelijkheid van de landen voor de eigen sociale zekerheid? Wat is de relevantie hiervan op de vraag of een onverplichte tegemoet regeling inpasbaar is? In de brief van minister Koolmees aan de 2e Kamer d.d. 19 augustus 2020, gaf hij zonder dat hiernaar is gevraagd aan, dat reparatie van het AOW gat € 76 miljard zal kosten. Opvallend is dat de Raad van State in het advies eveneens heeft opgenomen dat “een gerichte tegemoetkoming aanzienlijke financiële implicaties kan hebben”.

Deze vragen kunnen 2e Kamerleden stellen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij moet daarover verantwoording afleggen. De conclusie van de Raad van State was volgens HOOB te verwachten, gezien de vraagstelling van de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid. De argumenten die de Raad van State heeft aangehaald zijn uitentreuren door de commissie Sylvester genoemd. De Raad van State heeft op alle argumenten die naar voren zijn gebracht in de stukken een negatief advies gegeven. Zelfs de argumentatie over voorlichting voor de doelgroep over een tekort op hun AOW wordt als niet serieus beschouwd. Het wordt zelfs gebagatelliseerd.

HOOB heeft bij 2e Kamerleden gepleit voor een humanitaire oplossing gezien het verleden tussen Nederland en Suriname. Nederland heeft tijdens de slavernij (Trans Atlantische slavenhandel van de westkust in Afrika en in het Caraïbisch gebied ) en koloniale periode behoorlijk huis gehouden in Suriname. Er is nooit geïnvesteerd in Suriname o.a. in het onderwijs, de infrastructuur en andere belangrijke sectoren. Voor deze inhumane daad is Nederland door de VN veroordeeld tijdens de WCAR van 2001( World Conference against Racism) in Durban Zuid Afrika.

HOOB adviseert aan:

• 2e Kamerfracties m.n. die de motie van toenmalig Kamerlid Weyenberg hebben gesteund.
• Nieuwe fracties in de 2e Kamer
• De minister van Sociale zaken en werkgelegenheid
• De onderhandelaars voor een nieuw Kabinet.

Om goodwill te tonen en de weg naar herstel te openen, door het AOW-gat van de Surinaamse ouderen te repareren.

Het advies van de RvS voor kennisgeving aan te nemen.

En per zo spoedig mogelijk de wens de Surinaamse /Nederlandse in vervulling te laten gaan. Inmiddels is een groot aantal personen van deze doelgroep al overleden.


22 REACTIES

 1. De RvS heeft haar standpunt al bekend gemaakt, dus de komende regering zal dit advies al te graag overnemen. Als de 2é kamer toch tegen het advies van de RvS
  stemt, hebben we nog de 1ste kamer, hoewel ze maar met 75 man daar zitten
  is hun stem doorslaggevend! ”Kortom wij worden weer genaaid door de Hollanders”
  Ik persoonlijk zit er niet op te wachten, maar als ik het krijgt is het mooi
  meegenomen. Ingezetene beginnen AOW te krijgen als ze 15 jaar oud zijn, ik ben in NL op mijn 22ste gekomen, dus ik verliest 14% AOW.( 7 j x 2%x55 j).
  Ik zit goed, daarbij komt mijn pensioen erbij.

  sari tori

  Jacko
  gemodereerd

 2. Nou, dat is toch niets nieuws…??
  Tijdens de onderhandelingen voor onafhankelijkheid, ging het niet anders. Nederland heeft zich destijds voor 3.6 miljard gulden afgedaan van Suriname. De Surinaamse onderhandelaars hebben alles in het werk gesteld om meer los te krijgen, echter de onderbouwing daarvan liet veel te wensen over. Als Aaron zich meer tijd had gegund en zich niet had gefocust op 25-11-1975, was er meer tijd om aan die onderbouwing- en grondwet te werken. There is no use crying over spilled milk….
  gemodereerd

 3. @J.Zwartmans,

  Vanaf het 15e jaar begint de opbouw van AOW. Die wordt uitgekeerd als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Bij mij gebeurde dat op het moment dat ik 65 jaar en 2 maanden oud werd.
  Ook ik klaag niet maar dat komt want naast de AOW ontvang ik ook nog mijn opgebouwde pensioen.
  Ik ga er niet vanuit dat het AOW-gat voor de Surinamers in Nederland zal worden gedicht. Gebeurt dat wel dan is het meegenomen.
  Eerst zien dan geloven.
  gemodereerd

 4. Dt is niets nieuws racisme en behandeld als worden zelfs 3e rangs niet 2 e rangs altijd al zo geweest in Nederland ik verspil mij energie hier in enge Racistische Nederland dus als ik oud ben wil ik emigreren want hier zitten in een tehuis krijg je dikke dodelijk spuit nadat je slaappil hebt gekregen netals mijn familielid . Het wordt nog enger denk ik ik verspil veel kennis en tijd te veel hier in Nederland ik zou liever willen emigreren hier werken is zonde van mij kennis en energie ik wordt toch als 3e rangs nederlander behandeld alleen geld wordt gezocht zelfs tot op cent en belasting betalen en racisme is heel erg voor de rest niets! Mijn kennis …….
  gemodereerd

 5. ja, maar het is niet echt zo hoor. zit niet zo te calimero-en. de aow wordt opgebracht door werkenden in nederland. in nederland geboren nederlanders die jarenlang in het buitenland wonen krijgen ook een korting. stel dat voor surinamers de korting ongedaan zou worden gemaakt dan kom je in het gelijkheidsbeginsel gat met nog veel meer problemen. wat nu zou moeten gebeuren is om deze groep apart te nemen en een aparte voorziening voor hen aanvragen. wat ook al weer is de afkorting voor h o o b?
  nogmaals: iedereen die niet in nederland woont, bouwt in nederland geen aow op. je kunt je wel inkopen, tegen een astronomisch hoog bedrag, anders niet. succes. mijn ouders hebben er ook mee te maken gehad hoor, dus ik doe niet lekker puh, ik heb gewoon realistisch.
  gemodereerd

 6. lachwekkend weer die reacties hier

  en maar zeiken op nederland
  en zelf de racist uithangen, want alles wat de witman doet is fout
  en totaal niet kijken hoe nutteloos je zelf bent

  je kennis???? zeer twijfelachtig, want als je echt kennis had gehad had je de mogelijkheid wel gehad om te emigreren…. dus die kennis is er gewoon niet
  gemodereerd

 7. ontopic.

  tpyisch dit kabinet in nl
  geven liever 450 miljard uit aan een stel italiaanse opvreters en een klimaat hoax
  dan een schijntje aan de aow gerechtigde waar het hier om gaat
  een groep die al bijna uitgestorven is en daardoor nooit zoveel kan kosten
  het hele probleem had makkelijk geregeld kunnen worden, waardoor die gedane zaak gelijk van tafel geveegd had kunnen worden.
  maar ja… huidige kabinet en vele vorigen hebben er nooit gezeten voor de burger.
  dus dat eeuwige gezeik op de blanken is ook gewoon dom, want het zijn gewoon de achterlijke regeringen die het niet willen
  als het aan de gewone bevolking had gelegen was dit allang geregeld.
  en racisme in nederland? je krijgt alle kansen als je niet zo zeikerig bent en overal racisme inziet
  degene die elke keer over racsime beginnen zijn juist de racisten want ze kunnen het niet anders meer zien
  gemodereerd

 8. dre 3 november 2021 At 13:23
  ====================

  Volgens mij niet helemaal correct, één van de vereisten is dat je woonachtig moet zijn in ofwel binnen het koninkrijk der Nederlanden.
  Zover ik weet behoorde Suriname na de statuten wijziging in 1954 als gelijkwaardig land van 1954 t/m 1975 tot het koninkrijk van Nederland.
  De AOW-opbouw en het recht op AOW geldt voor iedereen die vanaf hun 15de levensjaar binnen het Koninkrijk verblijven, dus ook voor mensen met een vreemde nationaliteit.
  Als je aan reparatie begint, ben je nog niet verplicht het aow gat van alle (autochtone) Nederlanders te repareren die in hun werkzame leven bijvoorbeeld als expats jaren in het buitenland, zijnde niet in het koninkrijk der Nederlanden, hebben gewerkt. Dat is hun eigen beslissing en dus ook een eigen risico.
  gemodereerd

 9. Gelijke monniken gelijke kappen. Ook ik heb korting op mijn AOW omdat ik een aantal jaren niet in NL gewoond heb. Dat is de regel bij AOW. Je kan dat gat dichten door voor die jaren dat je niet in NL woonde de premie op te hoesten. Dan kom je vanzelf op 100%. Maar dat is zeer kostbaar.
  AOW bouw je op als je in NL woont,dus niet in Suriname of Curaçao of Bonaire. Je moet op het grondgebied van NL wonen.
  Zelfs nietwerkenden die hun leven lang een uitkering hebben krijgen recht op AOW ondanks dat zij nul komma nul bijdragen aan de economie. Zolang zij maar in NL wonen.
  Overigens kan je aanvulling krijgen op je AOW indien je onder bestaansminimum komt. Dat heet AIO. Dus er is geen reden tot zeiken hierover.
  gemodereerd

 10. Vreemd dat Surinamers zo lang en zo breed stilstaan bij dit AOW probleem die niet alleen de Surinamers raken doch ook de Nederlanders die niet in Nederland hebben gewoond.
  Een ieder weet dat er 2% per jaar wordt gekort als je niet in Nederland woont.
  Waarom wordt er dan zo op gehamerd door de Surinamers? Hoor je de Arubanen en mensen van St. Maarten etc klagen? neen de andere bovenwindse bewoners klagen niet en accepteren de wet zoals de geldt.
  Maar de Surinamer die probeert het ondanks het een verloren strijd is.
  gemodereerd

 11. Ik zit met een gaatje van 1 jaar maar heb nooit mijn hand opgehouden tijdens mijn werkzame leven dus heb ik nog een mooi pensioen opgebouwd. Ik prijs me gelukkig want in Suriname hebben mensen van mijn leeftijd en werkepos het veel moeilijker. Het valt mij wel op dat de meeste klagers na 1975 zijn komen wonen in het land van hun voormalige kolonisator die ze tot op het bot haten. Als het geen AOW gat is dan zijn het wel herstelbetalingen. Geld is alleen gemakkelijk maar geen zaligmakendheid. Sandra is en blijft er alleen voor het geld maar is duidelijk niet gelukkig.
  gemodereerd

 12. Sabaku, ook niet juist
  het moet zijn
  één van de vereisten is dat je woonachtig moet zijn in Nederland ofwel binnen het koninkrijk der Nederlanden in EUROPA
  gemodereerd

 13. Heer Zwartmans,
  Even ter uwer informatie:
  De start van de opbouw van uw AOW is afhankelijk van uw AOW-leeftijd. Dit is van toepassing vanaf 2013 toen de AOW-leeftijd stapsgewijs werd verhoogd.
  Indien uw AOW-leeftijd bijvoorbeeld 66 jaar is, dan start de opbouw van uw AOW bij 16 jaar.
  Is uw AOW-leeftijd 67 jaar, dan start de opbouw bij 17 jaar.
  Uw gegevens kunt u controleren op de site van de SVB.
  gemodereerd

 14. Olivia 3 november 2021 At 15:01
  Sabaku, ook niet juist
  het moet zijn
  één van de vereisten is dat je woonachtig moet zijn in Nederland ofwel binnen het koninkrijk der Nederlanden in EUROPA
  ==========================

  Bij de in werking treden van de AOW wet van 1956 was er sprake van dat deze van toepassing was op inwoners van “het Rijk” of wel inwoners van het Konikrijk der Nederlanden. Nergens in de oprichtingswet stond er “moet woonachtig zijn in Nederland ofwel binnen het Konikrijk der Nederlanden in EUROPA”. Flauwekul, bij het uitvaardigen van deze wet bestond het Koninkrijk der Nederlanden uit inwoners van Nederland, Suriname, de Nederlandse Antillen en de BES-eilanden. Het enige probleem daarbij is dat er bij de onafhankelijkheid van Suriname de regeringsleiders daarover net als over het wel of niet hebben van een leger geen afspraken over hebben gemaakt met Nederland. Ze waren teveel bezig met hun eigen ego om de soevereine staat Suriname door de strot van het volk te drukken.
  Overigens werd in 1990 de wetsbepaling aangepast van “inwoners van het Rijk” naar “inwoners van Nederland”, wat niets afdoet aan het moment waarop de wet in 1956 werd ingevoerd. Nergens in de wet staat dat het gaat om “inwoners van het Rijk der Nederlanden in EUROPA”.
  gemodereerd

 15. @ Hr: / Mw:

  Daar heeft U gelijk in, ik weet dat je pas AOW uitkering krijgt, als je 65 jaar wordt.
  Maar was vergeten dat te vermeldeden. Nu is het leeftijd grens verhoogd zoals
  De Hr: / Mw: HajeS dat aangeeft, omdat wij langer moeten werken!
  @ Bigi Sma Ik persoonlijk heb aangegeven dat ik 14% verlies (ingekort) omdat ik pas op mijn 22ste jaar hier in NL ben komen vestigen 1966)(@ Sabaku en @ Olivia jullie hebben ook gelijk, maar ik laat het hierbij. Heb al genoeg reserve opgebouwd voor mijn ouwe dag, gelukkig maar!!!!!!

  sari tori

  Jacko
  gemodereerd

 16. Mensen ook wij hebben een AOW gat , J.Zwartmans de Nederlanders hebben de AOW leeftijd veranderd , nu krijgen de mensen pas hun AOW met 67 jaar , met of zonder AOW gat , dus niets veranderd of je 65 was of nu 67 het AOW gat blijft bestaan , en wees eerlijk als je pensioen hebt opgebouwd en een iets lagere AOW , mogen wij niet klagen toch , die Nederlanders zijn en blijven punctueel , en alles staat beschreven in een wet.
  Hier in Suriname bestaan ook veel wetten waar je als burger gekort wordt , zeker de laatste 10 jaren.
  gemodereerd

 17. Klagen, vragen, bedelen, janken en jammeren. Dat volk leert het nooit af. Deze waardeloze, minderwaardige mentaliteit zit diep in hun genen geworteld.

  Als het in Nederland zó slécht is en je bent hier met tegenzin.

  Koop een enkele reis naar land van herkomst en pak je biezen. Zo simpel is het. 🥳🥳✈✈👋👋
  gemodereerd

 18. Surinamers wanneer worden jullie eens wakker. De familie van ORANJE die moeten kunnen toe geven dat hun grootouders suriname hebben uitgebuit. Er is genoeg rijkdom in suriname. Maar 1 ding ontbreekt in suruname en dat is 1 nationaal idee. Kijk naar indonisia 1 maal ze de bakras eruit hebben geschop. Konden ze niet terug. Maar leider op leider komen en gaan en de heiligeweg lijkt nog op 1918 geen enkele verandering. Kijk nu is het weer zakken vullen van famileden . Straks gaan wij weer naar de stembus. Om een andere leider de kans te geven om weer zijn zak en die van zijn familie te vullen . Blakamang of koelie maak niets uit. Wanneer komt er 1 geheel surinaamse denk wijse. Wordt nu wakker of nooit. Jullie blijven slapen en zo ook jullie kleinkinderen. Ik ben de 60jr al gepasseerd. Na de coup was het ook zakken vullen EN NU. HOE ZO IS DEZE EERLIJKE COUP MOETEN NOEMEN.
  gemodereerd

 19. Flyer 3 november 2021 At 20:17
  Klagen, vragen, bedelen, janken en jammeren. Dat volk leert het nooit af. Deze waardeloze, minderwaardige mentaliteit zit diep in hun genen geworteld.

  Als het in Nederland zó slécht is en je bent hier met tegenzin.

  Koop een enkele reis naar land van herkomst en pak je biezen. Zo simpel is het.
  =====================================

  Flyer, gelukkig ben ik ook niet afhankelijk van de AOW na mijn pensionering. Ik heb namelijk ook een AOW gat van tien jaar door buiten het Rijksdeel te hebben gewerkt en gewoond, waar ik overigens zelf voor heb gekozen en met de beste wil van de wereld het AOW gat in mijn geval wettelijk niet rechtgetrokken kan worden. Maar daarnaast zijn er wel nog een heleboel anderen die het met minder of helemaal geen pensioen moeten doen waarbij bovenop ook hun AOW zal worden gekort. En voor die groep zou het wel fijn zijn als er een compensatie komt voor de jaren die zij voor de onafhankelijkheid in Suriname hebben gewoond, in lijn met de oude wet. Dat zou dus voor alle Surinamers en SuriNeds over de periode 1956 t/m 1975 moeten gelden die toen al 15 jaar oud waren en nog in leven zijn. Deze groep heeft niet de mogelijkheid gehad zelf een volwaardig pensioen op te bouwen. Waarom zouden die mensen dan niet mogen vechten voor hun recht?
  Zo simpel is het blijkbaar dus niet, tenzij jij je hersenen niet gebruikt en zoals jezelf doet een heel volk probeert weg te zetten als waardeloos en minderwaardig, gewoon omdat je zelf vindt dat je er een mening over moet hebben.
  gemodereerd

 20. Er is veel onrecht en dit is er weer een.
  Een deel van dat onrecht komt voort uit des respect .
  Nu lees ik veel over de geschiedenis van bij de landen in de geschiedenis wat betreft “omgang” met elkaar .
  Niet alles is duidelijk en ga dan af op de verhalen van de mens .
  Dit de aow zou volgens een ingezetene van Suriname in de bijlages staan van de onafhankelijkheid documenten .
  Dat Nederland er later voor kiest om daar vanaf tewijken is weer echt baas spelen .
  In de hele wereld zijn afspraken gemaakt tussen landen die getroffen zijn en hun heersers en dat is de basis om verder herstel uit tewerken .
  Nederland geeft alleen om de mensen die woonachtig zijn in Nederland en hun eigen personeel wat zij in dienst hebben op bv ambassade.
  Ook grote delen van geëmigreerden tellen niet mee .
  Mensen met een inkomen uit Nederland betalen tot wel 52 % van uitkering aan de staat der Nederland terug .
  Wie dus denkt dat alle Hollanders rijk zij in Suriname heeft het dus mis .
  Aow zal als men het krijgt ook belasting over betaald word .
  De vraag is wie gaat dat heffen .. Nederland die het betaald of de ingezetenen die in Suriname woond aan belastingdienst Suriname.
  Hoop dat de organisatie die zich hier goed in verdiept want de mogelijkheid tot een eenmalige uitkering kan misschien dan beter uitpakken dan een maandelijkse uitkering .
  Maar in alle onderhandelingen cq bemiddeling mis ik telkens een groepje mensen ..
  De groep die invalide of om het leven kwam na de slavernij bij uitvoering werkzaamheden voor staat der Nederland..
  Wat is er voor hun gedaan ?
  Nederland kent voor hun ingezetenen een slachtoffer fonds .
  Is er geweld of geestelijk aantoonbare schade wat is vast gelegd in documenten bij voorbeeld bij ggd Nederland of bij justitie dan kan men zich daar melden en is er kans op een schade vergoeding tussen de 5 en de 35.000 euro .
  Ik raad alle Surinamers woonachtig in Nederland en aan om tekijken of zij het van toepassing kunnen maken op hun zelf .
  Ik ben geboren Nederlander maar vind dat Surinamers recht hebben op alles wat er aan betalingen toen was voor de bewoners van toen ..
  Nederland heeft niet het recht maar de plicht omdat tedoen .
  Wat andere schade betreft is dat een lands probleem maar voor het individu en zijn haar recht is dat in mijn ogen nu door pakken
  gemodereerd

 21. Als 85-jarige man, vanaf mijn 28e jaar (1965) onafgebroken woonachtig in Nederland, kan ik ervan getuigen dat Suriname in veel opzichten door de Nederlandse overheersers werd achtergesteld en uitgbuit. Ik heb altijd de Nederlandse nationaliteit gehad, ook nadat Suriname vanaf 25 november 1975 officieel geen Nederlands grondgebied meer was. Hoe kan ik het dan rechtvaardig vinden dat ik op mijn AOW word gekort met 13 x 2% = 26%? Daarbij komt dat mijn ABP-pensioen al bijna 11 jaar niet is geïndexeerd. Dit alles terwijl de prijzen van levensonderhoud alsmaar stijgen. Komop, Rutte IV, toon medemenselijkheid! Ook tegenover ouderen als ik die hebben bijgedragen aan de opbouw van Nederland. Ik heb van mijn 15e tot 65e levensjaar onafgebroken aan het arbeiedproces in Suriname en Nederland deelgenomen. De Aarde is van alle mensen en macht/rijkdom is vooral door onderdrukking van medemensen verkregen. Herstel van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders is geen gunst maar een morele plicht na alle financiële voordelen die het wingewest Suriname Nederland heeft opgeleverd.
  gemodereerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.